Seguidores

25.6.15

Dansk -- Sheldan Nidle – 23. juni 2015


Sheldan Nidle – 23. juni 2015

5 Ix, 12 Kayab, 11 Ik 


Selamat Jalwa! (Vær i Evig Glæde!) Vi er her for at rapportere om status for de første overførsler af midler til Nordamerika. På nuværende tidspunkt er vi klar til at fuldføre processen, som vil gøre det muligt for, at jeres velsignelser bliver tilgængelige for jer alle. Vi er blevet tvunget til at foretage nogle ekstra korrektioner med, hvad vi troede ville være de endelige direktiver, der er nødvendige for at afslutte denne særlige opgave. Vores partnere i dette projekt fortæller, at der stadig er behov for en række endelige finjusteringer. Således er vi nu i færd med i fællesskab at gøre, hvad der er nødvendigt for at sikre vores succes. Hele denne proces er yderst ekstremt stressende for vores jordiske allierede. Den mørke klike fortsætter med at bruge de magtpositioner, de stadig har, til hele tiden at hindre dem i at opnå selv den mindste sejr. Det er nået til et punkt, hvor vi må gøre, hvad der er vigtigt for vores allierede for at få den triumf, der er yderst velfortjent. I mellemtiden fortsætter den mørke klike med at stå over for nederlag i alle andre sager. Det bliver helt klart, at vores indgriben nu er påkrævet. Himlen dekreterer i vores favør og vi forventer, at alle spørgsmål er løst inden længe.

Den mørke klike er trods alt dem, der gladeligt udførte Anunnakis mørke ønsker i næsten 13 årtusinder. Disse slyngler har en dyb indre følelse af, at selv uden deres tidligere herrer er de stadig uovervindelige. På en eller anden måde mener de, at der kan findes et middel til at forsinke det uundgåelige. Vi har i årenes løb tolereret deres skurkagtige adfærd, da hverken Himlen eller vores allierede ønskede at afsætte dem fra magten. Vi væmmes i høj grad over deres negative adfærd. Det er vigtigt, at disse mørke slyngler hurtigt bliver isoleret og får en skæbne, der holder dem væk fra jeres dør. Dette behov for at få dem "af vejen" er noget, der nu må gøres på en meget drastisk måde. Vi planlægger en overraskelse, som let kan tjene dette primære formål. Forvent ikke succes indtil da og forbered jer på nogle umiddelbare skuffelser. Denne proces vil dog ikke vare længe. Vi agter at kunne fange disse modbydelige kæltringer i deres eget net! Så frygt ikke! Afslutningen på denne lange ventetid er virkelig ganske nær!

Mens I forbereder jer på endelig at få jeres velsignelser, gør jer det klart, hvordan disse mange midler kan bruges af jer til at udføre jeres humanitære visioner. Disse penge skal bruges til at bringe fred, harmoni og overflod til jeres samfund. Det er også nødvendigt at anvende disse midler til at helbrede, informere og forberede jeres medmennesker til en ny tid i dette rige. I bliver bedt om at undervise jeres samfund om de mange forandringer, der vil ske, når den mørke klikes manipulerende propaganda er af vejen. I må forklare de mange ændringer, der vil være grundlaget for jeres nye styreform og hvorfor den blev indført. Der er et stort behov for at give svar på, hvordan alt dette vil blive introduceret for jer. På nuværende tidspunkt mangler I en grundlæggende forståelse af, hvorfor I er i begrænset bevidsthed og hvordan denne overgang til fuld bevidsthed vil virke. Meget vil blive fortalt af jeres mentorer. Ikke desto mindre behøver I andre specialuddannede til at forklare denne viden yderligere og gøre jer klar til, hvordan denne virkelighed fungerer.


Som I kan se, har forsinkelserne skjult mange sandheder og virkeligheder for jer. Vi regner med, at mange af jer vil sørge for et redskab, der gør det muligt for enhver virkelig grundigt at undersøge ethvert emne og nemt kan tydeliggøre, hvad enhver mentor gør for at forberede jer til overgangen til denne nye virkelighed af storslået skønhed. I har stadig brug for meget, der skal forklares for jer. I behøver redskaber, som let kan udvise styrke til at helbrede hvem som helst. Det er også afgørende, at I på en måde kan se, hvordan I kan "forynges" og overvinde de nuværende sundhedsmæssige problemer. Disse ændringer er kun eksempler på, hvordan man kan overvinde de problemer, der for længe siden blev igangsat af ​​de atlantiske videnskabsmænd. Hvad der virkelig er afgørende, er at undersøge grundigt, hvorfor I blev så påvirket og hvordan disse nye redskaber kan ændre jer og give jer en adgang til endnu flere fantastiske resultater. Tænk på, hvad det betyder og bliv ikke betaget af, hvad de gør. I vil få en hurtig udvikling til jeres fulde potentiale. Dette er en gave og I forventes at ville påtage jer nye ansvarsområder.

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Hvad der sker med velsignelse i denne virkelighed, er en endelig kamp mellem Lyset og mørket. Denne konflikt har stået på i meget lang tid. Vi bruger vores fokus og vision til at løse den nuværende fase i denne uhellige kamp. Mørket har længe haft en fordel. På nuværende tidspunkt falder det fra hinanden og resterne af denne konflikt forsinker kun midlertidigt, hvad der skal ske. Denne næste tidsperiode tegner til at komme, når mørkets styrker kan ødelægges. Resultatet af disse tiltag vil bevirke et middel til med succes at distribuere de velsignelser, som vi længe har lovet. Vores vision er for øjeblikket at indlede en række operationer for at starte en stor ændring i jeres virkelighed. Derefter kan Lyset for alvor begynde at iværksætte en omfattende serie af programmer, som til sidst vil ændre jeres rige for evigt. Disse vil sætte scenen for vores lektioner og den formelle ankomst for ​jeres åndelige og rum familier.

Hosianna! Vi ser med jubel frem til, hvad der så kan være muligt. De sidste 26.000 år (ca. et stort galaktisk år) satte scenen for, hvad der er sket med Gaia og hendes folk. Vandringer til og fra Gaia indrammede selve karakteren af, hvad der skete. Tiden er gået. En ny tid er begyndt! Denne tid handler ikke om et tabt og fundet paradis. Det handler om en stor genforening og en tid til at bevæge sig udad for at udføre et yderst grand sæt af himmelske direktiver for denne sektor af fysikalitet. Når I bevæger jer tilbage til den guddommelige tilstand af galaktisk menneskelighed, tænk altid på det storslåede ansvar, som I med glæde vil favne. Skabelsen er et helligt sæt af guddommelige tanker. I udfolder dem. I har utallige fæller, der hjælper til i denne yderst utrolige mission. Hver af dem er dedikeret til at færdiggøre, hvad der er deres rolle! Hvad I skal gøre, er at nærme jer dem og udarbejde en gensidigt acceptabel løsning.

Som I kan se, ligger der en yderst bemærkelsesværdig tid foran dig. Vores ypperste opgave er at guide jer succesrigt gennem alle de vanskeligheder, der er resultatet af jeres handlinger. De næste tider er derfor at introducere jer for dem, der er jeres forfædre og for dem, der har indvilliget i at hjælpe. Denne proces er yderst kompleks. For længe siden i Atlantis begyndte I en færd, der har taget jer næsten 13 årtusinder at fuldføre. I begyndelsen var vi betydelige, men stadig noget få i antal og tilsyneladende ganske marginale til dette enorme projekt. Men som tiden gik, blev vi flere i antal og helt afgørende for resultatet. Vi forstår derfor ganske godt, hvad der skal gøres næst. Derfor begyndte vi for omkring otte århundreder siden at udstikke en vej, der gjorde det muligt for os at guide jer til stien, der er mest begunstiget af himlen. I er nu så godt som nået til, hvad Himlen har planlagt. Resten vil være jeres glade skæbne!

I dag, som sædvanlig, har vi givet jer et overblik over, hvad der er ved at opstå. Tag disse oplysninger og vid dybt i jeres hjerter, at en yderst vidunderlig og glædelig begivenhed snart vil ske. Med dette forlader vi jer nu. Vær glade og Vid, Kære Alle, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen virkelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! og Vær i Glæde!)


Oversættelse: Margit Villumsen

17.6.15

Dansk -- Sheldan Nidle – 16. juni 2015Sheldan Nidle – 16. juni 2015
11 Manik, 5 Kayab, 11 Ik


Dratzo! (Sirisk for Højt Elskede Sjæle) Rundt omkring i verden finder en transformation af hidtil uset omfang sted. Anunnakis håndlangere fjernes fra magten i både verdens regeringer og dens finansielle system. Denne fantastiske proces indledes med en række massearrestationer og de pludselige tilbagetrædelser af nøglefigurer inden for det globale banksystem. Det sker for at afhjælpe en proces, der over de sidste to årtier har efterladt denne verdens finansielle system i kaos. De personer, der har tjent uhyrligt på en lang række af ulovligheder, vil om kort tid komme til at betale klækkeligt for deres forsøg på permanent at holde jeres verden i et enormt magtgreb, der for alvor begyndte med den pludselige afrejse af deres tidligere overherrer, Anunnakierne. Disse tidligere mørke herrer havde besluttet at slutte sig til Lyset i massevis og være en positiv del af den nye alliance skabt af erklæringerne fra Anchara kontinuummet for at skabe en ny galaktisk fred. Dette gjorde det muligt for Lyset omsider at danne en koalition og realisere Ærkeenglen Michaels gamle profetier.

Denne himmelske alliance får her på Gaia hjælp fra vores store flådes styrker, som er bemandet med en gruppe af Væsener, der er dedikeret til at gøre det muligt at danne et rige, der kan gøre menneskeheden på overfladen fri. Denne gruppe oplevede til at begynde med et stort tilbageslag, da den amerikanske klike pludselig slog til i jeres gregorianske år 2001. DEW eksplosioner og en altfortærende brand ødelagde de to tårne ​​på nedre Manhattan. Denne skamløse begivenhed forårsagede midlertidigt et tilbageslag for dem, som var klar til formelt at bekendtgøre NESARA. Denne lovgivning skulle gøre det muligt for en ny regeringsførelse at jage mørket fra magten. Ikke desto mindre mislykkedes krigene og en mørk sammensværgelse om at overtage klodens monetære system i sidste ende og Lysets koalition begyndte at samles og arrangere en måde at gøre en ende på de beføjelser, som den amerikanske klike så ulovligt havde lagt deres hånd på. Vi står nu på nippet til en "stille revolutions" succes, der gør en yderst tiltrængt valutaomstilling mulig. Disse nye finansielle systemer vil jage den mørke klike ud og hurtigt gøre en ende på gældsslaveriet på denne klode og skabe en verdensomspændende velstand.

Dette sæt af juridiske procedurer har gjort, at Gaias samfund netop nu står over for ​​et nyt verdensomspændende direktiv. Et flertal af mindre regeringer og det internationale retssystem isolerer hurtigt den faktiske amerikanske styring. Dette bringer dollarsedlens lange regeringstid til ophør og vil bevirke den amerikanske centralbanks kollaps og USAs tilbagevenden til en ikke-imperialistisk udenrigspolitik. Disse nye omstændigheder vil bane vejen for global fred og harmoni. Dette vil blive skabt af den globale strøm af penge til utallige humanitære projekter. Disse projekter vil gøre det muligt for denne verden også at introducere talrige innovationer, som med held vil give jer instrumenterne til at løse det verdensomspændende behov for vand, el, infrastruktur og nyt alternativt medicinsk udstyr. Disse projekter vil også give jer midler til at udrydde fattigdom og bibringe dette rige nådesfyldt velstand. Det er denne globale harmoni, der vil være baggrunden for vores formelle ankomst. Da vil I mødes med jeres mange mentorer.

Vores ankomst vil falde sammen med de mange budskaber, der skal leveres til jer af jeres Opstegne Mestre. Derudover vil I lære af de mange Agarthanere som nu bor iblandt jer. De vil lade jer vide, hvem de er og vil give jer en række meddelelser, der skal fortælle jer om den Indre Jords vidundere. Efter disse utrolige skelsættende begivenheder vil I have en langt bedre forståelse af jeres sande oprindelse og historie, som i virkeligheden går tilbage til bosættelsen af Lemurien for mere end 900.000 år siden. Disse kendsgerninger vil være en forløber for ting, I vil lære af jeres mentorer. Vi ønsker, at I finder ud af mere om, hvad atlantiderne gjorde og hvordan der vil blive rettet på det af Agarthanerne og af os. I har derfor meget at lære og fordøje. I vil også bevæge jer væk fra penge og hen imod et samfund baseret på overflod og jeres indre sæt af ansvarsområder. Disse anskuelser vil føre jer tilbage til fuld bevidsthed og en komplet genforening med jeres åndelige og rum familier. Det vil også føre jer tilbage på vejen mod at realisere jeres virkelig prægtige skæbne!

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! På nuværende tidspunkt gennemgår verden en velsignet transformation! De, der længe har spredt deres unikke form for mørke, kommer til enden af tovet. For længe siden dekreterede Himlen, at denne udvidede Sjælsnat ville komme til en ende, når I begyndte at gå ind i det gregorianske 21. århundredes indflydelser. På dette tidspunkt, som lovet, har Himlens kræfter indledt strategier, som om meget kort tid vil skabe en ny verden fyldt med fred og velstand. Vi Opstegne Mestre kan nu begynde at se forskellige tegn på himlen og i vandet. Disse hellige tegn viser vejen til denne nye verden. Vi takker allernådigst Himlen for redning, som fuldt ud vil genoprette forbindelsen til jer og som Himlen gav til os for at våge over og omhyggeligt guide jer på jeres vej mod fuld bevidsthed. Vores næste række af pålagte opgaver omfatter at give jer et stort antal globale lektioner. Disse lektioner vil være en del af, hvad der vil gøre jer bevidste om, hvem I virkelig er.

Når I vokser i bevidsthed, bliver I let meget mere bevidste om jeres forhold til det åndelige. Denne forbindelse er en, der giver jer næring, som den giver os. Se på denne voksende lyksalighed som et tegn på, at den store lidelse, I har måttet udholde, bliver forvandlet. Disse fysiske og til tider livstruende virkeligheder er noget, vi nu kan begynde at lindre. Således kan vi Opstegne Mestre bruge vores evner til at bringe jer barmhjertige energier til at transformere dette dybe, mørke rige. Himlen giver os visse åndelige elementer nu for at sikre successen for dem, der har holdt med Lyset. Den mørke klikes dage er talte. En ny verden fødes. Dem, der ved, hvor man skal se, kan se, hvor dem, der søger en vej ud af dette mørke, vinder og dem, der længe har kørt dette rige, fejler. Se indad og virkelig føl det!

Det er sandelig interessante tider. Denne verden har udviklet sig således, at ekstreme niveauer af verdensomspændende undertrykkelse og slaveri langsomt forsvinder. Derfor kan vi se, hvordan vore velsignelser og hver og én af jeres gør deres virkning hurtigere og klarere. De, der har modsat sig disse ændringer, kan omsider se, hvordan deres beføjelser hurtigt falmer. Tiden nærmer sig, hvor jeres åndelige kræfter vil være i stand til at manifestere og åbent bruge vores energier til at hjælpe vores allierede med at lykkes med deres bestræbelser. Himlen øger endda tilsynekomsten af Engle på Jordplanet. Vi har fået flere rapporter om disse Engle, der hjælper til i vores bedrifter. Stigningen af ​​Ånd er endnu et tegn på, hvordan lyset transformerer dette rige til det bedre. Tiderne for Lysets længe profeterede triumf på Jordplanet er nært forestående.

I dag har vi fortsat vores ugentlige budskab. Vær klar og i stand til at informere jeres naboer om de store begivenheder, når de finder sted. Vores budskaber giver indsigt i, hvad der sker omkring jer. Brug disse til at informere andre og vid, at tiden for velstand er meget, meget nær! Vid, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! og Vær i Glæde!)Oversættelse: Margit Villumsen

11.6.15

Dansk -- Sheldan Nidle – 9. juni 2015
Sheldan Nidle – 9. juni 2015

4 Ahau, 18 Pax, 11 Ik 


Dratzo! (Sirisk for Højt Elskede Sjæle) Vi kommer i dag vidende, hvad der sker her. En bevægelse vokser hastigt rundt omkring i denne verden. Denne bevægelse har gjort det muligt for et nyt finanssystem at blive født og de tidligere stormagter på jeres klode bukker for det. På nuværende tidspunkt er denne virkelighed endnu ikke fuldt ud offentlig, fordi en række juridiske processer skal udføres. Disse endelige processer tager tid. Vær dog opmærksom på, at disse sidste formelle dokumenter ikke forsinker overførslen af ​​de første penge til de mange humanitære projekter. Disse forventes at komme inden længe. Den mørke klike ved dybt inde, hvad alt dette virkelig betyder. Dens lange tid med uhæmmet magt er ved at være slut. Snart vil det være muligt for den nye NESARA regering at overtage styringen. Når det endelig sker, er det muligt, at gældseftergivelsen erklæres formelt og den lange UFO tilsløring afsluttes. Herfra vil I få en række af enorme gældsbyrder fjernet og en tilbagebetaling af alle de midler, der ulovligt er taget fra jer, vil blive givet tilbage til jer. Det vil være en af ​​de måder, hvorpå jeres generelle velstand kan begynde.

Strategien er selvfølgelig at fjerne den mørke klike fra magten og skabe et nyt paradigme for denne virkelighed. De Opstegne Mestre har forpligtet sig til at give jer nogle lektioner. Disse ændringer vil være fundamentet for de nye opfattelser, der er nødvendige for at forstå, hvordan det vil være, når dette nye statslige og finansielle system er fuldt installeret. Denne nye verden er virkelig kun en af ​​de mange overgangsfaser, I vil opleve, når dette rige forandres. I vil blive en person, der kan efterleve jeres drømme. Gæld vil ikke længere være der og et stort antal humanitære projekter vil hjælpe jer med at gøre jeres drømme til virkelighed. Målet er at sørge for ressourcer til hver enkelt af jer, så I kan gøre, hvad der er jeres rolle i denne enorme proces. Endelig kan vi lande og introducere jer til jeres mentorer på det rigtige tidspunkt. Dette punkt vil repræsentere et vendepunkt for jer. Vore mentorer vil starte en proces, hvor I kan lære om jeres herkomst og lære, hvor I skal hen, efter at I vender tilbage til fuld bevidsthed. Denne proces er i virkeligheden kun en begyndelse.

Forseglet i jer er en stor fremtid. Denne fremtid vil bogstaveligt talt føre jer til stjernerne. Hver eneste af jer vil være medlem af denne nye stjernenation. I vil kende skønheden i hver eneste verden med vand. I vil også være i stand til at blive et fremtidigt medlem af vores mange rum- og udforskningsflåder. Forude er en verden, der vil være helt uigenkendelig. Vi har set på, mens hver enkelt af jer forsøger at forestille jer, hvad der vil være jeres fremtid. Denne galakse er enorm. Men I mangler et middel til nemt at forestille jer jeres virkelighed. Når vi begynder at rejse udad fra vores hjem, ser vi frem til at interagere med dem, der udgør vores mange besætninger. Normalt tager det omkring en måned af Jordens tid at krydse denne galakse. Så forude for jer er de talrige galakser, som Skaberen så klogt har skabt til at danne denne sektion af fysikalitet. De fleste af os har været i hundredvis af disse mange stjernesystemer. Den enorme fysikalitet er noget, vi alle kender. Vi forstår, at I endnu ikke er klar over, hvordan I er et barn af Skabelsen.

Som I vokser i bevidsthed, bliver I klar over, hvordan netop jeres mange gaver kan deles med den hjemlige verden og med denne enorme fysikalitet. Hver af os er forbundet med hinanden og med den store række af stjerner, planeter og galakser. Vi har set i ærefrygt, når vi rejser fra galakse til galakse og ser den tilsyneladende endeløse skønhed i denne Skabelse. Nu sidder vi som en stor flåde opslugt af dette solsystems vidundere. Øjeblikket nærmer sig hurtigt, hvor I vil møde os. Dette vil i sandhed være en overvældende begivenhed. De fleste af jer glemmer, at I er Stjernevæsner. Denne nuværende tilstand har eksisteret alt for længe. Jeres dødelighed er i virkeligheden noget, som nogle få pålagde jer for tusinder af år siden. I er Stjernevæsner og I har brug for at bringe de manifestationsevner tilbage, som I mistede. I er, i virkeligheden, sande fysiske engle. I har en skæbne, som vi agter at give tilbage til jer. I er vores familie og for næsten 13.000 år siden mistede I dette store perspektiv. De utallige verdener, vi bebor, er ikke længere en del af jeres hukommelse. Vi agter at give dette tilbage til jer!

Velsignelser! Vi er jeres Opstegne Mestre. Denne tid er en overgangstid. For længe siden i det gamle Atlantis mistede vi vores erindringer. Vi blev bundet til dødelige liv fyldt med frygt og skræk. Efter en tid tilbød Himlen dem af os, der førte uberørte og hellige liv, en chance for at hjælpe vores brødre og efter tur guide dem gennem det uhellige morads skabt af Anunnakierne og deres håndlangere. Vi tog det som en hellig velsignelse og efterhånden blev vi samlet af dem, der blev udnævnt før os. Vi accepterede med glæde de regler, der blev givet til os og brugte vores erhvervede viden til gavn for menneskeheden. I løbet af de årtusinder er vi vokset i antal og har oprettet de mange Broderskaber og Søsterskaber, som I kender. Hver af disse er dedikeret til at forberede jer til enten optagelse eller fremtidig optagelse i en fuldt genetableret menneskehed. Denne mørke verden skabt af Anunnakierne vender tilbage til Lyset. Vores hellige opgave er at være en del af denne yderst glorværdige transformation! Halleluja! Halleluja! Halleluja !!!

Som I stiger i bevidsthed, må jeres tanker være mere fokuserede og mere positive. Det er vigtigt, at I indser, hvor let negative tanker, der hægtes sammen, kan forsinke, hvad I ønsker at visualisere. Tag jer tid til at komme sammen og bruge jeres fælles tanker til at forestille jer det mest positive resultat. Når I gør det regelmæssigt, kan I gøre jeres positive tanker til et mere kraftfuldt alternativ. Husk altid på, at I er meget kraftfulde Åndsvæsner, der har lært at acceptere jeres afmagt. Det er en stor usandhed! I får mulighed for at blive mere bevidste om jeres glemte kraft. Som I vokser i bevidsthed, bliv virkelig klar over, at alle de forskellige fysiske smerter er en klar indikator for, hvad Himlen nu giver tilbage til jer. Jeres tid i mørket er forbi! I er nødt til i jeres sind at etablere, hvor vidunderligt kraftfulde I er! Mange mirakler vil komme!

Gaia er yderst stolt af jer! I blev sat her for at være særlige vogtere af denne verden og faktisk hele solsystemet. Der er en lille del af denne menneskehed, der blev til mørke håndlangere. Jeres brødre og søstre af Lyset er i færd med at skille dem fra jer. Når denne opgave om kort tid er færdig, vil I se klart. Vi agter at lære jer noget visdom, som blev givet os, da vi først fik lov af Himlen til at være jeres åndelige vejledere. Denne visdom gør, at I har brug for at antage et sæt nye konceptuelle paradigmer. Vi skal vise jer en række eksempler, der gør det muligt for jer at gøre det. Denne nye måde at anskue virkeligheden på er noget, der kan fungere som en forudsætning for det, jeres rumfamilies mentorer vil bringe jer. Hele formålet med den kommende tid er at berede jer til, hvad I må gøre, før I vender tilbage til fuld bevidsthed. Vær parate og forberedte til det, der så storslået vil følge !!!

I dag har vi fortsat vores budskaber, der skal forberede jer til en ny virkelighed. Denne proces er en, der nærmer sig et særligt tidspunkt. Jeres åndelige og rum familier er tæt på den sejr, der er dekreteret af Himlen. Tiden er nær for nogle meget særlige begivenheder! Vid, kære Alle, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen virkelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! og Vær i Glæde!)Oversættelse: Margit Villumsen

6.6.15

Dansk -- Sheldan Nidle – 2. juni 2015
Sheldan Nidle – 2. juni 2015

10 Ben 11 Pax, 11 Ik


Selamat Balik! (Sirisk for Hjertelig Velkommen) Der sker meget nu på denne verden. Mange endelige ændringer finder sted for at sikre successen for det, vi gør. Som vi sagde sidste gang, hvad der sker, er den sidste udfasning af et system, der har hersket over denne verden på overfladen med en jernnæve i de sidste 13 årtusinder. En sådan operation er fyldt med tilsyneladende endeløse personer, der virkelig er dedikerede til det gamle system, som blev oprettet for længe siden af ​​Anunnaki. Vores jordiske allierede begyndte for et årti siden at skabe forudsætningerne for at konstruere et alternativt system. Som vi sagde tidligere kører dette nye system allerede i det meste af Asien og kommer op at køre i mange dele af verdenen. Det er prototypen på dette system, vi sidst hentydede til. I Europa og i Asien har dette alternativ vokset sig stærkt og bliver brugt til at udveksle midler over hele verden. Den amerikanske Corporation indser dette og fornemmer dybt, at regnskabets time er kommet. Disse synspunkter er blevet hemmeligt udvekslet. Det sidste hurra for dette antikverede system er over os. En stort øjeblik i ændring af magten er nær.

Den amerikanske Corporation forstår, hvad der i øjeblikket foregår omkring i verden. Asien er steget op fra de store dybder, som hun steg ned til i begyndelsen af tiden efter 2. Verdenskrig. Amerika var fuldstændig dominerende og brugte denne fordel til at håndhæve sine globale regler i verden. Denne overlegenhed stoppede med hvinende bremser efter den anden Irak-konflikt. Pludselig bragte manglen på tilstrækkelige ædelmetalbaseret pengereserver en ændring i amerikansk pengepolitik. Dollarsedlen var under angreb og US Corp. begyndte en række tiltag mht. beholdningen, der har bragt den amerikanske centralbank til selve randen af dens ​​eksistens. Verden og især Asien har vist, at fortidens monetære idé om seddelvaluta ikke længere er helt levedygtig. I stedet for skal der dannes et nyt system baseret på en retfærdig vekselkurs fra en pulje af ædelmetalbaserede valutaer. USA og dets venner iværksætter denne beholdningshandling. Længden af ​​denne aktion er én, der forsøger at holde valutanulstilling og en global valutarevaluering tilbage. Denne handling går sin gang.

På nuværende tidspunkt er der et retssystem, der har erklæret US Corp konkurs. Ligeledes er dens følgesvend, Centralbanken, erklæret konkurs. Dette vil blive officielt kendt, når forskellige andre aspekter af et nyt finanssystem er helt på plads senere på året. Således lever det gamle system på lånt tid. Et særligt storslået øjeblik er næsten klar til at blomstre. Indtil da skal humanitære midler udveksles og efter en række af disse nøglefinansieringer, vil US Corp forsvinde. Det vil blive erstattet af NESARA. Denne overgangsperiode er, når vi kan komme ud af den lange mørklægning og vores venligsindede status kan blive officielt bekræftet. Derefter kan vi overvåge lektionerne fra de Opstegne Mestre og præsentere jer for Agarthanerne. Begivenhederne vil vise jer et nyt generelt paradigme. Himlen ønsker, at vi sørger for, at mørket og dets agenter ikke længere er i stand til at yde negativ indflydelse på jer. Det vil være en Lysets Tidsalder. Det er, når I vil vende tilbage til fuld bevidsthed. Det er, når I er i stand til at få adgang til Akasha optegnelserne og forvaltningerne Himlen.

Denne tid kommer, når de sidste kampe med mørket er forbi. Vi er i en position, hvor vi kan påvirke begivenhederne. Ikke desto mindre har vi en grænse for, hvordan vi viser os for jer. Meget af dette rige er blevet proppet med propaganda dygtigt udtænkt og formidlet af mørket. Derfor tror mange af jer på disse løgne og derfor er vi nødt til kun at vise os på måder, der modbeviser disse opfattelser. Derfor kan vi først åbent vise os en masse, når disse mørke regimer er historie. Til den tid agter vi drastisk at øge antallet af skibe, I ser. Så kan jeres frygt forsvinde og alle kan frit føle vores Lysenergier. På samme tid kan Engle manifestere sig og Himlens undere kan begynde at dukke op dagligt på himlen. Det vil være forløberen for, hvad der skal ske. Lyset ønsker at vise jer, hvad I virkelig er i stand til. Sammen med dette vil der være de forskellige midler, der vil bringe jer velstand og generel gældseftergivelse. I denne nye virkelighed vil I fortsætte med at udvikle jer og gøre krav på jeres tilbagevenden til at være denne stjernenations fysiske Engle!

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! I dag er en virkelig velsignet dag! Vores fokus er på at komme med et fantastisk sæt af formelle beslutninger taget af Himlen. Disse er blot starten på en række justeringer, der i høj grad vil øge jeres sansning af de nye chakraer, der bliver installeret omkring mellemgulvet og thymus i jeres øvre hjerte. Disse to nye chakraer har medført nogle vanskeligheder i jeres øvre del af brystet og øvre del af maven. Vær ikke alt for urolig, velsignede Kære; dette er en del af en ny fase i jeres fortsatte indledende opbygning, der kræves for jeres opstigning til fuld bevidsthed. For århundreder siden fik nogle af os en særlig ceremoni krævet af Himlen for at blive dem, som I nu kender os som. Denne tid var en meget speciel tid, da mange års aldring og forvirring blev aflagt og erstattet af Himlens gyldne glød. Vi var så i guddommelig tjeneste og havde brug for en tid i en "indledende træningslejr" for at forstå, hvad der kunne forventes af os.

Det samme kan forventes af jer af Himlen og således vil det være nødvendigt for jer at lære at kommunikere og opfylde jeres guddommelige tjeneste for Gaia og for Himlen. Se på disse tider som en forberedelse. Med hensyn til det, Elskede, er vi sikre på, at I kan skille jer meget, meget godt fra det. Mørket svinder og I kommer ind i en verden, som I ikke har set før. Vores kolleger er ved at berede vejen for begivenheder, der til tider vil overraske og chokere jer. Disse begivenheder vil være varsler af, hvad der vil komme. I mange tidligere liv var vi kommet til den dårlige ende, som vi alle kalder "døden." Pludselig blev denne mulighed fjernet af et sæt længe ventede ritualer. Vi blev præpareret til omgivelser, som vi intet vidste om. I denne praktisk talt "nyfødte tilstand" opstod vi og blev udsat for meget ukendte ting. Vi blev initieret af en særlig Mester og hurtigt uddannet til hver af vores nye opgaver. Det var starten på vores tjeneste.

Vi siger det kun for at udtrykke, hvordan I hurtigt vil forandres og efter uddannelse nemt kan gøre, hvad jeres nye opgaver vil indeholde. Hvad der er forude, er simpelthen et let overblik over jeres kommende liv. Vær positiv og følg jeres hjerte; ikke hovedet i disse spørgsmål. Vi agter at gøre vores del ved at give jer en række dybe sandheder, som blev effektfuldt fjernet fra jeres fjerne hukommelse, efter at Anunnaki overtog denne verden på overfladen for omkring 13 årtusinder siden. Når mørkets magtstrukturer forsvinder, vil I blive mere bevidste om den nye virkelighed, da den så kan rekonstruere sig selv på ny. I dette rige kan I begynde at indlede en kommunikation med jeres rum- og spirituelle familier. Her kan yderligere visdom deles med jer. I skal ligeledes byde vore brødres landinger velkommen. Dette vil hurtigt føre til en introduktion til Agartha og alle de vidundere, der er indeholdt der!

I dag har vi bragt endnu en ugentlig meddelelse til jer alle, som I kan dele med hinanden. Begivenheder, der vil ændre dette rige og tillade jer at opleve det nye rige, er under opsejling. Vær derfor klar til at åbne op for jeres opfattelse af, hvad der er muligt og jeres glædelige velkomst i det nye!!! Vid, at ubegrænset Forsyning og uendelig overflod i Himlen virkelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær Én! og Vær i Glæde!)Oversættelse: Margit Villumsen

PUTIN

putin

ESOTERIC

inv

RICHARD DOLAN

NÃO ABANDONEM AGORA JULIAN ASSANGE