Seguidores

27.7.16

Dansk -- Sheldan Nidle – 26. juli 2016Sheldan Nidle – 26. juli 2016

13 Caban, 0 Pop, 13 Caban

Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) Vi kommer for at tale om de forandringer, der gøres klar for denne smukke blågrønne klode. I mange år har de sidste store rester af den mørke klike arbejdet på at forsinke eller forhindre det uundgåelige. Nuvel, de, der formelt er ansvarlige, har endelig mødtes med os og lagt en tidsplan for den første fordeling af velstandsmidlerne og dens store konsekvens, RV (Valutarevalueringen). Disse globale distributioner skal være dødsstødet for det amerikanske de facto regime og dets mørke medskyldige, Den Europæiske Union. Når begyndelsen til ​​det britiske exit bliver kendt, kan det nye monetære system endelig gøres klar til offentliggørelse af ​​BRICS og et mere retfærdigt globalt banksystem. For os er det betydningsfuldt, at denne operation begyndte, da det Galaktiske Nytår skulle proklameres! Således begyndte en tid med flere nye realiteter, endda samtidig med at flere nye energier blev tilgængelige. Lysarbejderne, såvel som de, der overvåger flytningen af de nye valutaer, er ekstatiske og ser denne tid som en ny start for dette rige. I øjeblikket manifesterer nogle vidunderlige begivenheder sig og dette sæt af begivenheder når sit højdepunkt med færdiggørelsen af ​​den Globale Valuta Omstilling [GCR]!

Hele denne operation begyndte i den sene middelalder i Europa og Asien. Guld og mange andre varer blev oplagret, mens en periode med stor uro hærgede dette enorme sammenhængende kontinent. En særlig komite, der bestod af en udvalgt gruppe af Opstegne Mestre, valgte en række af ret velstillede familier, der havde en lang baggrund i de okkulte Kunstarter. Den oprindelige leder af disse Mestre var Lord Lanto, der blev udnævnt til denne position af et særligt himmelsk råd ledet af Ærkeenglen Michael. Denne himmelske kommission bad Lanto om at begynde at samle stor rigdom og opbevare den i hemmelige depoter. Placeringen af ​​disse depoter skulle holdes skjult for at beskytte dem mod mørket, indtil det rette, guddommelige øjeblik. Lord Lanto valgte sin dyrebareste chela (elev), Kuan Yin. Derefter begyndte en søgen for at finde et passende modstykke i Vesten. Hendes store søgen sluttede, da hun mødte den Opstegne Mester, Grev Saint Germain i det tidlige 16. århundrede. Himlens ønsker begyndte da at blive guddommeligt opfyldt.

I de følgende århundreder blev de store depoter bygget. Saint Germain førte Vesten og dens mange monarkier ind i bankvirksomhedens moderne æra. Dette eventyr tillod Vesten at sprede sit hæslige system og skabe en imperietidsalder. Disse distraktioner gjorde det muligt for formuefonden at vokse, hvilket afspejlede de beløb, der blev gemt væk af Kuan Yin og hendes samarbejdspartnere. Ved ​​det 20. århundredes oprindelse blev scenen sat for en tid, hvor store forandringer i verden i sandhed var mulige. Denne mulighed viste sig ved den pludselige slutning af ​​det sidste århundredes Anden Verdenskrig. De nye institutioner, der blev oprettet af Vesten i kølvandet af denne globale konflikt satte scenen for en række juridiske strategier, der skulle bære frugt i midten af ​​1990'erne. På det tidspunkt åbnede den pludselige "Anchara Traktat" op for denne planets mørke klike for en proces, der skulle føre dette rige mod en æra af Lys, fred og velstand. Dette bringer os frem til nutiden, hvor vi står på tærsklen til ​​en ende på de mørke håndlangeres økonomiske magt og oprettelsen af ​​et stort nyt banksystem med en sand global valutaomstilling.

Det er også en periode fyldt med de sidste indledende skridt til vores længe ventede masselandinger. Disse landinger skal bringe jer vores mentorer og tiden, hvor I skal lære indgående om hinanden. Det vil vare op til et år, da en grad af ægte tillid og sand historie må opbygges. De Opstegne Mestre skal hjælpe ved at give jer en yderst relevant historietime. Meget af det, Atlantis stod for i sine sidste dage, må afsløres helt. Mange ting skal der tales om, såsom hvordan Anunnakierne manipulerede jer ved at give jer et sæt af opfattelser, som I længe har troet var sande. Mange ting som dette skal der kigge på og en generel drøftelse mellem os må finde sted. På mange måder lod de jer sejle jeres egen sø og et studie af, hvordan dette gjorde det muligt for Anunnakierne og deres håndlangere at kontrollere jer, er påtrængende nødvendig at lave. I skal også vide, hvad der i virkeligheden skete for jer efter den såkaldte "Bibelske Syndflod". Det er vigtigt, sammen med en række vitale samtaler, at dette åbent udforskes. Denne proces, og et væld af spørgsmål, om hvorfor vi mener, tiden er inde, kan vare i næsten et år!

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Vi kommer for at afklare, hvad der allerede er blevet jer fortalt. Da vi i begyndelsen blev dannet som gruppe, i Himlens nådesfyldte Lys, blev det gjort med et guddommeligt formål for øje. Menneskeheden var helt prisgivet de mørke Anunnakier. Himlen havde givet dem en klar dispensation til at regere denne verden på Jordens overflade, indtil det tidspunkt, hvor Himlen dekreterede andet. Vores opgave var at overvåge og med nåde og særlig barmhjertighed, at lindre det onde udført af mørket. Det har vi gjort og ved at gøre det har vi medvirket til den hellige proces, der i øjeblikket er i gang. Vi glæder os over, at vores rumfamilier er kommet under Himlens særlige vejledning. Vi står nu på tærsklen til ​​begivenheder, der skal transformere dette mørke rige og gøre det muligt for os at fortælle jer, hvordan I havnede i jeres nuværende situation. Vi takker Himlen for disse handlinger og for mørkets igangværende nederlag og de velsignede transformationer, der i øjeblikket er i gang.

Vi takker også alle jer og velsigner dagligt det, der i øjeblikket sker på denne vidunderlige klode. Den mørke klike har presset Gaia til hendes yderste. Vi er nødt til at fastholde vores kollektive vision og bruge vores retfærdige hensigt til at fuldføre disse fantastiske handlinger af mod og vidunderlig nåde. Hver af jer er fuldt ud klar over, at, mens disse begivenheder er tid om at manifestere sig, finder de ikke desto mindre sted. Jeres vidunderlige positive energier gør en forskel. I forening med jeres brødre giver de mulighed for at penge fordeles, nye finansielle systemer skabes og ny forvaltning offentliggøres. Vi er blevet et team, der på vidunderlig vis bakker alle dem op, som utrætteligt har arbejdet i timer for, at disse betydningsfulde begivenheder bliver til virkelighed. Vi balancerer nu på tærsklen til ​​en længe ventet æra, hvor fred, frihed og velstand hersker.

Brug denne dyrebare tid til at hylde jer selv og vid dybt i jeres hjerter, at Himlen hørte jeres bøn og handlede derefter. Mange ting måtte ryddes væk og mange betingelser opfyldes for videre at kunne udføre Himlens storslåede dekreter. Mange hellige væsener brugte deres dekretsbeføjelser til at rykke Himlen og Jorden i den rigtige retning mod meningsfuld forandring. Det er nu gjort og deres store arbejde er begyndt at fremtvinge de krævede forandringer for at gøre en ende på jeres lange mareridt i begrænset bevidsthed. I er på vej mod fuld bevidsthed og isoleringen af de, hvis uhellige arrogance har holdt jer væk fra jeres lovede velsignelser og tiltrængte frihed. Vi byder også det velkommen, da det giver os mulighed for sammen med jer at rykke til det næste niveau af galaktisk frihed og ansvar. Disse handlinger af guddommelig energi er kun begyndelsen for os som et folk. Vi har en skæbne, som vi gerne vil fortælle jer om. Hosianna! Hosianna!

I dag har vi givet jer en forsmag på, hvad der er klar til at ske. Vi er yderst taknemmelige for, at alt dette er blevet nået med et minimum af splid. Det er ikke let så vidunderligt at holde de mørke og deres strøm af endeløse mørke tanker fra livet. Vær tapre og fortsæt jeres visioner! Vid, kære, at grænseløs forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær En! Vær i Glæde!)

Oversættelse: Margit Villumsen

20.7.16

Dansk -- Sheldan Nidle – 19. juli 2016Sheldan Nidle – 19. juli 2016

6 Chicchan, 18 Kumku, 12 Manik

Selamat Jalwa! (Vær i Evig Glæde!) Det er sandelig en sørgelig tid for jer og især for dem, der så skødesløst og arrogant styrede jer. Nice angrebet var endnu en falsk-flag-operation. Det var et forgæves forsøg på at bringe dem til syne, der så desperat ønsker at finde en eller anden måde at forhindre det uundgåelige på. Tiden for disse massive monstres regime med død og ødelæggelse er næsten ovre. Deres regime med forsømmelse blev først etableret i begyndelsen af ​​1960'erne og bragt til sit fulde potentiale i midten af ​​1970'erne. Det har næret vold, galskab og vanvittige handlinger, der synes umulige helt at forstå. Snart skal de arresteres og I skal få vist, hvordan de længe udførte deres beskidte arbejde. Dette sidste rædselsinstrument anvendt af dem er et globalt psykisk netværk, der drives af en stor gruppe af vildledte mænd, kvinder og drenge. Det har bragt os gruopvækkende hændelser, der har ført til kendte berømtheders og tidligere ukendte ofres dødsfald og været en del af hændelser af chokerende rædsel i Indien, Israel og store dele af Vesteuropa. Ideen var først at chokere og derefter at håbe på, at deres handlinger førte til "copy-cat" handlinger, der spreder vanvid. Alt dette skal endelig aftage, da dette sindsforvirrede netværk endelig bliver opløst.

Da mørket lærte om sindets kraft, som demonstreret af de mørke udenjordiske væsner i begyndelsen af ​​1950'erne, bad kliken sine håndlangere bruge denne modbydelige teknologi og "herske med den". Det er kilden til den psykedeliske tidsalder og et mærkeligt netværk dannet gennem rekrutteringen af ​​unge mænd og kvinder for at følge ønskerne fra en gennemkorrupt gruppe af gale oligarker, der inderligt ønskede yderligere at kontrollere deres slavebundne undersåtter. Disse ønsker skabte en tidsalder med stærk afhængighed og en form for vold, der levede op til dette forfærdelige nonsens. Men denne proces havde en mere dyster funktion. Den skulle forhåbentligt øge graden af ​​mørk kontrol, der nu blev favnet af disse samme uhellige oligarker. Ikke desto mindre begyndte disse forskellige planer at smuldre, efterhånden som graden af ​​bevidsthed steg. I sidste ende skal vi introducere tanketeknologier, der skal gøre en ende på denne relation mellem afhængighed og mange modbydelige handlinger. Jeres verden har været fanget i denne farlige fælde alt for længe ​​og det er nu tid til at slutte det rod, der har eksisteret siden slutningen af ​​1960'erne.

Udvidelsen af ​​den menneskelige bevidsthed vil være den betydningsfuldeste udvikling i dette århundrede. Vores ankomst på scenen og dannelsen af ​​vestlige regeringer er uløseligt knyttet til dette. Det skal markere, hvorledes menneskeheden endelig vil ændre det konstante mønster af udbredt korruption og fremmed kontrol. På nuværende tidspunkt er den vigtigste begivenhed blandt BRICS nationerne den sande reform, der ændrer måden, hvorpå den tidligere kolonimagt praksis med vestlig orienteret korruption skal bringes til ophør. Denne udbredte praksis skal stoppes, fordi Vesten selv indser, hvordan denne korruption skabte regeringer, der er loyale over for de "egentlige magthavere" og ikke over for folket. Demokrati er et system, der først fødes hel og derefter omhyggeligt beskyttes af alle. Vi har en form for det kaldet "flydende dynamik". Det er en mere primitiv udgave af denne end NESARA og, endnu vigtigere en global udgave, "GESARA," der skal springe ud i de kommende måneder. Vi er sikre på, at dette instrument hurtigt vil ændre sig til en original form af "flydende dynamik". Den vil blive stærkt påvirket af vores masseankomst til jeres smukke kyster.

Efterhånden som I vokser i de kommende tider, skal I deltage i RV (valutaomstillingen) og til sidst være en international del af GCR (den globale valutaomstilling). Disse valutaer skal signalere starten på en endeløs velstand, så vel som et nyt ædelmetal baseret finansielt system. Om omkring et år eller mindre skal det medføre en teknologi, der skal afskaffe penge og gøre det muligt for jer at reparere skaderne på Gaia forårsaget af næsten 13 tusinde års minedrift af naturrigdomme, landbrug og andre primitive handlinger, der i stor grad har formindsket overfladen i jeres verden. I kan så genoprette jeres verden og indirekte gøre jer selv klar til jeres eventuelle massemigration til den Indre Jord (Agartha). Til den tid vil vi lande og indlede en dialog, der skal føre jer til jeres eget Krystal Lys Kammer. Vores samtaler, og jeres Opstegne Mestres lektioner, skal berede jer til, hvad der skal følge. Udstyret med disse vitale oplysninger og med svarene fra os på en række vigtige spørgsmål skal I begynde den operation, der skal føre jer til jeres Lys Kammer og til fuld bevidsthed! Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Velsignelser! Vi er jeres Opstegne Mestre! Vi henvender os til jer i en yderst lovende tid. Den mørke klike er begyndt at falde fra hinanden. I mellemtiden gør den nye NESARA Republik sig klar til af blive offentligt erklæret. Denne tid er således det øjeblik, som Himlen længe har profeteret. Mørket mister hurtigt sit greb om dette riges dagsorden. En ny Mester har overtaget roret og er af Lyset. Vi beder ganske enkelt alle om at stole på det og tillade disse nye virkeligheder at tage form. Himlen har forberedt en dagsorden fyldt med overraskelser og som legemliggør essensen af ​​glæde. Vær derfor parate til at se alle slags undere og mirakler udfolde sig for øjnene af jer. Som altid påkalder vi højtideligt de energier, som jeres positive ånd har manifesteret. I gør jeres del for at styrke og bevare det. Himlen priser jer for den måde, I gør det positivt for, at disse energier kan fortsætte og vokse sig endnu stærkere, efterhånden som disse begivenheder modnes og når deres kogepunkt.

I, kære, er en yderst vidunderlig gruppe af Lysarbejdere. Dengang vi selv begyndte denne rejse og begyndte at udvide vores gruppe med hver ny Mester, der kom til, så vi tydeligt, hvor lang denne rejse til Lyset ville blive. Vi begyndte at organisere vores styrker og planlægge, hvor længe denne anstrengende rejse ville tage. De fleste af os troede, den ville tage endnu et kvart årtusinde eller deromkring. I har forbløffet os, idet den ene generation efter den anden var endnu mere åndelig og bevidst end den foregående. Så, til vores forbløffelse, vendte den Galaktiske Føderation tilbage og præsenterede os for det særlige mentorprogram og de aftaler, der var lavet med det medicinske team om, hvordan vi bedst kunne koordinere bygningen af Lys Kamre og det konstante modifikationsprogram. De skal sikre, at hver enkelt let vender tilbage til fuld bevidsthed. Vi havde nu en plan og et middel til følge den med succes.

Hvad I står på tærsklen til, er ​​en yderst fantastisk plan! For længe siden droppede atlanteanerne jer ned i et rige med særlig begrænset bevidsthed. Himlen lovede, at denne særlige virkelighed blot var et begrænset rige. I befinder jer i øjeblikket i en helt unik operation, som er bestemt til at vende de handlinger, der først blev påført jer af atlanteanerne. I skal endda, i den nærmeste fremtid, give de mørke, som oprindeligt påtvang dette på alle atlanteanere, et forunderligt Lyslegeme og glæden ved fuld bevidsthed. Disse begivenheder skal igen bevise, hvordan Himlen arbejder for at gøre Lyset almægtig. Vi er tæt på at gå ind i et nyt Stort Galaktisk år. I denne tid skal fuld galaktisk fred skænkes. Denne Galakse, som engang var så mørk, skal så blive et sted fyldt med Lys og med et væld af profetier opfyldt!

I dag har vi gennemgået, hvad der sker i denne verden. Brug denne tid til at slutte jeres Lys til de voksende energier i en verden, der er prydet med et stadigt voksende lag af bevidsthed. Vær glade og lykkelige! Tiden for jeres globale befrielse er kommet! Vid, kære, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær En! Vær i Glæde!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversættelse: Margit Villumsen

13.7.16

Dansk -- Sheldan Nidle – 12. juli 2016Sheldan Nidle – 12. juli 2016

12 Caban, 11 Kumku, 12 Manik

Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) En urolig stemning eksisterer nu mellem den gamle orden af ​​mørke håndlangere og de, der har skabt en ny reel orden for dette rige. Dette dødvande er tæt på at blive løst og derfor skal vi kortvarigt imødekomme tingenes tilstand. Vi er klar over, at der er en række punkter, der kan bryde denne hårdknude og hurtigt vende den til vores fordel. Indtil da vil vi midlertidigt afvente den nuværende situation. En række kommende begivenheder er forvarsler for, at den nuværende virkelighed skal forandres til en virkelighed, der tegner til at få et langt mere positivt udfald. Disse første finansieringer skal danne præcedens, hvilket kan gøre flere andre lignende arrangementer mulige, for at vi endelig kan se, hvordan det kan gennemføres. Når det er opnået, kan vi bruge vores nye juridiske rammer til at dømme mørket og dets mange allierede på grundlag af flere vigtige punkter.

At få disse indledende punkter godkendt betyder, at vi har skabt en vigtig retsstilling for vores mange resterende strategier. Vi har måttet bevæge os i sneglefart for at etablere en eller anden form for et monetært flow. Selv nu viser denne operation os ​​den næsten besejrede gamle ordens modstandsdygtighed. Disse målbevidste aristokrater har brugt deres afskyelige svig for at bevare nogle vitale dele af det gamle finansielle system. Heldigvis bliver disse resterende elementer udbedret og mørket bliver tvunget til at imødekomme vores krav. For os sker denne proces stadig for langsomt. Men vores jordiske allierede ser disse halve sejre som et tegn på bedre tider for alle. Derfor fortsætter vi med denne yderst kedelige procedure. I mellemtiden konstruerer vores samarbejdspartnere en række vigtige scenarier, som endelig kan bryde dette dødvande. Flere yderligere finansieringer er klar til at blive anvendt for at opnå de resultater, der er præsenteret for vores samarbejde. Vores forskellige samarbejdende råd har godkendt disse nye planer. Vi er ganske tæt på udsendelse af ​​en mere massiv finansieringspakke til hele verden.

Blandt de ting, som vi hjælper til med, er det endelige nederlag og totale kollaps for America, Inc. Den blev oprettet i første omgang som et dække for reorganisering af et helt overvældet bystyre (Washington, DC), men blev det primære instrument til at skabe den nuværende de facto nationale administration. På nuværende tidspunkt befinder dette forfærdelige regime sig i de sidste faser af et yderst velkomment kollaps. Faktisk er det håbet, at denne ulovlige regerings fald er nært forestående. En aftale bliver i øjeblikket forhandlet, der skal erstatte denne gældsplagede regering med en ny, genoprettet republik, så vel som en tilbagevenden til retfærdige retssager. Dette er blot endnu en af ​​de måder, hvorpå NESARA endelig kan træde i funktion. Med dannelsen af ​​NESARA følger en amerikansk guldbaseret valuta, trykt og udstedt af det nye amerikanske finansministerium. Den tiltrædende nyligt udpegede præsident skal arrestere og isolere alle, der ulovligt erklærede politikker, der modarbejdede det amerikanske folks hensigt. Det skal være en æra med verdensfred og global harmoni.

En tid med mirakler, hvor sand guddommelig nåde hersker, bliver skabt nu. Vi ser frem til disse begivenheder, da de er forløber for en begivenhed, hvor ting afsløres globalt. Til den tid kan vi stå frem og begynde at arbejde med disse nye regeringer for at offentliggøre en lang række teknologier, som det gamle, mørke regime skjulte for jer i årtier. Det er en del af denne mission at udbrede utallige teknologiske indretninger, så I kan rydde op i forureningen på denne planets overflade og gøre en ende på jeres afhængighed af Gaias mange mineral- og planteressourcer. Disse teknologier kan vende jeres samfund væk fra misbrug af denne verdens ressourcer til at være sande vogtere. Dette er en af ​​de ting, I skal opnå, når I rykker fra begrænsning til at blive et meget bevidst Væsen. Dette er et af de områder for vækst, vi agter at nå sammen med jer lige før og efter vores landinger. En anden er selvfølgelig Mestrenes lektioner og ​​Agarthanernes ankomst. Disse begivenheder skal være de sidste stadier i en march mod fuld bevidsthed (Galaktiske mennesker)!

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Vi kommer på denne dag med store nyheder. Processen med at kanalisere de første strømme af jeres finansieringer ud til jer er begyndt. Denne operation er næsten færdig. Vores samarbejdspartnere i denne proces befinder sig i den sidste fase med at udrydde kliken og dens mange skjulte kollaboratører. Disse finansieringer har taget alt for lang tid om at nå til dette stadie. Derfor bruger de, der har dedikeret sig til at se afslutningen på denne proces, andre projekter til endelig at gøre en ende på mørkets årtusinder lange dominans i dette rige. Vi er meget taknemmelige over for Himlen og vores familier i rummet, der har tvunget mørket til at slippe sit greb i denne virkelighed. Denne meget indviklede procedure har endelig muliggjort de forandringer, vi alle snart skal nyde. Vi er meget taknemmelige for, at alle disse vidunderlige begivenheder nu manifesterer sig over hele verden. Tiden, som Himlen længe har profeteret, er nu nådigt kommet! Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Når disse vidunderlige begivenheder begynder at ske, så brug disse øjeblikke til at forbedre jer selv og hjælpe de, der er mindre heldige end jer. Vi er nødt til at nære både tålmodighed og tro på hinanden. Bevar jeres positive vision og oprethold disse overbevisninger, mens vores samarbejdspartnere arbejder i Skaberens navn for at give jer de første velstandsmidler. Efterhånden som dette breder sig til hele verden, så vid, kære Hjerter, at jeres nådige støtte var et centralt element i, hvad der sker. Vi takker jer alle for denne støtte og for nåden og barmhjertigheden, som fylder jer. Ved at gøre dette, kan I mindske de store byrder hos alle, der så ubønhørligt har arbejdet på vores vegne. Til disse humanitære projekter var jeres positive støtte meget nødvendig. Derfor nyder vi alle godt af denne yderst nådige indsats. Gud velsigner jer og må disse første pengestrømme kun være starten på noget virkelig større!

Mens disse yderst vidunderlige ting begynder at ske, så vær meget taknemmelige! Jeres tid kommer! Tænk dybt i jeres hjerter, hvor længe I så nådigt har ventet på dette! Vær fuld af glæde og forventning. Vi er klar over, at jeres kraftfulde visioner har gjort alt dette muligt. Forude er tiden, hvor I skal bruge disse midler til at nå jeres drømme, til at helbrede og skabe store ting. Flere begivenheder er planlagt for at muliggøre ny forvaltning og en virkelighed fyldt med glæde og lys! Vi Mestre er henrykte over, hvad der nu sker! Menneskehedens drømme bliver til virkelighed. Alle de årtusinder fyldt med sult og generel mangel slutter! Mørket bliver besejret og en proces med at isolere de mørke er i gang. Det er de gode nyheder, som vi endelig kan formidle. Vi takker Himlen uendeligt! Vi er meget stolte af menneskeheden og hvad den endelig opnår! Halleluja! Halleluja!

Hurra! Ting skal forandres og vidunderlige begivenheder skal manifestere sig! Glæd jer og erkend, at en operation, der tog årtier at gennemføre, finder sted på denne yderst smukke blågrønne klode! Brug de kommende tider til omhyggeligt at se, mens længe lovede mirakler sker. Vid, kære alle, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær En! Vær i Glæde!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversættelse: Margit Villumsen

6.7.16

Dansk -- Sheldan Nidle - 5. juli 2016Sheldan Nidle - 5. juli 2016


5 Batz, 4 Kumku, 12 Manik

Selamat Jalwa! (Vær i Evig Glæde!)
Et mindre planlægningsproblem har forårsaget en mindre afbrydelse i frigivelsen af ​​midlerne. De første leverancer blev udskudt til efter den amerikanske uafhængighedsdag, hvilket skyldtes en konflikt mellem dem, der ønsker en virkelig hurtig afvikling og andre, der ønsker at være overforsigtige, hvad leveringerne angår. Vi forventer, at det vil blive den sidste af sådanne forsinkelser. De fleste af de grundlæggende finansieringer er allerede på trapperne. De vanskeligste forhindringer er ryddet. Vi er garanteret, at en stram tidsplan skal holdes, når de første midler ankommer til deres forskellige destinationer. Målet er at bruge disse midler til endelig at nedbryde de resterende magtpositioner, der stadig holdes af den mørke klike. Derfor vil de fremtidige finansieringer forløbe glat og fjerne de følelser af frustration, som mange af jer stadig har. Det er tid for, at velstand og et nyt finansielt system skal vises for alle. Den nye forvaltning skal overvåge det og sætte en stopper for de grådige autokrater, der har været ved magten i de sidste par århundreder. Deres anholdelser er forestående og med dem kommer en tid, hvor alle endelig skal glæde sig!

Denne proces, som vi har sagt, har taget for lang tid. Men det var en lære for os alle. Vi har nu fuld tillid til hinanden og vi agter at se hele dette projekt afsluttet hurtigt. Vi beder derfor om jeres fortsatte tålmodighed, mens vi fuldfører disse mange leverancer og overvåger dannelsen af
​​et nyt bank- og finanssystem. Der er uden tvivl et par uforudsete fejl, der må tages hånd om. Under alle omstændigheder vil alt blive gennemført og denne operation er i sidste ende sikret succes. Hvad der mangler nu, er, at de resterende scenarier sker og at I vil være i stand til at nyde, hvad der er klar til at manifestere sig for jer. Da vi først kom til dette land, så vi, hvordan Anunnakierne og deres mørke håndlangere kontrollerede jer. Den tid er forbi. Forude er en tid, hvor I kan ånde frit og vide, at vejen til fuld bevidsthed bliver ryddet. Snart kan vi henvende os direkte til jer og forberede jer på vores ankomst og med den kommer jeres mentorer. Så skal I se jeres Krystal Lys Kamre i Agartha!

Når alle disse mørke væsener tager afsted, så er det tiden, hvor I skal stråle. Den nye forvaltning sponsoreret og foranlediget af NESARA skal give jer mulighed for at gennemføre jeres forskellige projekter. Brug denne særlige tid til at samles og begynde at skabe en ny verden, hvor frygt og begrænsning ikke længere eksisterer. Brug denne nyfundne fred til at møde nye venner og være i stand til at arbejde med lignende projekter over hele kloden. I denne friske stemning af samarbejde agter de Opstegne Mestre at give jer flere lektioner om jeres oprindelse, historie og hvad der ligger forude for menneskeheden på Jordens overflade. Denne proces vil blive efterfulgt af en hel masse projekter, der enten hurtigt skal genopbygge eller skabe ny infrastruktur (veje, kloakker og vandrensningsprojekter f.eks.). Se dette som en tid, hvor I kan føle jer frie og begynde at genoprette denne verden på Jordens overflade. Der vil også være ikke-skjulte apparater, der kan helbrede sygdomme og forbedre jeres helbred og vitalitet. Disse apparater kan også rense Gaias resterende økosystemer og gøre en ende på de katastrofer, der er resultatet af minedrift, boring og andre menneskeskabte angreb på vores virkelighed.

Efter vores mening er nøglen til alt dette, når masselandingerne sker på jeres rige. Efterhånden som I gør jer fri af manipulationerne og løgnene, der på falsk grundlag gjorde jer bange for os, kan vi færdiggøre lektionerne fra Mestrene ved at vise jer, hvor I kom fra, hvilket vil give vores mentorer mulighed for at indlede en dialog, der skal skaffe jer af med jeres fremmedhad og introducere jer til jeres brødre i den Indre Jord. Denne proces vil være endnu et skridt i indre vækst, der vil give jer mulighed for at se, hvordan atlantianerne ændrede jer og hvordan der om kort tid skal rettes op på dette. I skal i Krystal Lys Kamrene vende tilbage til dem, I var før disse sidste tragiske dage i Atlantis. Når det sker, skal I modtage den nødvendige undervisning, der kræves for, at I nemt kan leve i dette nyligt genoprettede rige. Så skal I samles og skabe en ny stjernenation. I skal igen opholde jer i de hule indrer af Mars, Venus, Gaia og Pax. Jeres første guddommelige mission er at hjælpe mange, der mangler et fuldt operationelt Lyslegeme. Denne hellige opgave skal få assistance fra de, der føler et slægtskab med disse Sjæle, der længe har været pint.

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Omkring jer, mine Børn, ligger en verden, der hurtigt ændrer sig til det bedre. I dette transformerende rige vokser I og former en ny, mere forunderlig virkelighed efter jeres billede. For lang tid siden blev I skabt af magthaverne i Atlantis, som ønskede at straffe jer for jeres syn på Atlantis. Jeres opfattelse var, at det, Atlantis stod for, absolut var forkert. I begyndelsen betalte I en enorm pris for det og nu er Himlen parat til at belønne jer ved at returnere hver enkelt af jer tilbage til fuld bevidsthed. Denne vidunderlige tilstand af Væren kan ikke overvurderes. Det er en tid, hvor I kan leve i én virkelighed og alligevel kommunikere frit med de andre. Det giver jer mulighed for både at være en fantastisk integreret del af himlen og at leve frit i den fysiske virkelighed. I er faktisk en beboer i alle virkeligheder. Denne fantastiske omstændighed er, hvad der venter, efter at I er kommet ud af jeres Lys Kamre og er blevet ordentligt undervist af os. Vi har levet for dette i årtusinder. Vi hilser det velkommen med glæde!

Jeres visualiseringer og inderlige ønske om at slutte jer til os har bragt jeres rumfamilie til dette rige. Det har gradvis gjort det muligt for jer at begynde en proces, der rykker jer væk fra det, jeres tidligere mørke herrer dybt ønskede, at I skulle blive. Disse forkastelige herrer havde overskredet den tid, som Himlen skænkede til deres styre. Vi blev indsat i dette uhellige rod for at forhindre deres succes. Mørket blev stoppet og selv om de stadig er magtfulde over for jer, bliver deres muligheder kraftigt reduceret. Efterhånden som Himlen fylder det med sine hellige dekreter, bliver dette rige hurtigt til Lys. I skal nu se Himlens lange række af scenarier begynde at manifestere sig, hvilket ændrer dette mørke rige for evigt. Vi fryder os over det, der sker. Vær opmærksom på denne guddommelige nåde og forbered jer på at være i stand til at opfylde jeres drømme. En ny verden er klar til at åbenbare sig for jer!

Det har krævet megen årvågenhed og positiv fokus for os alle at nå til dette storslåede punkt. Som tidligere nævnt, skal dette nye rige være en tid fuld af mirakler. Vær således klar til at se alt dette. De første finansieringer er undervejs og vores samarbejdspartnere har travlt med at lægge sidste hånd på et nyt penge- og banksystem. Dets mål er at støtte den verdensomspændende skabelse af velstand, der ligger langt ud over jeres vildeste fantasi. Det eneste, vi beder om, er, at I bruger jeres positive tanker og evne til at støtte hinanden for at sikre betimelig succes. Vi er klar, når vi opfordres til at starte en proces med undervisning, der i høj grad skal understøtte jeres mentors succes. Der er meget, der skal gøres her. I, mine Børn, har behov for ressourcerne og viden for at det skal lykkes. I skal være dem, der omsider fjerner mørket og byder Lysvæsnerne, som skal være bærerne af jeres nye Lysrige, velkommen. Halleluja! Halleluja! Halleluja!

I dag har vi givet jer oplysninger om, hvad der snart vil ske i dette rige. Den drøm, som I så prægtigt har båret med jer gennem årtusinder, skal om kort tid blive til virkelighed. Brug denne begyndende periode til at tænke over det og være en del af herlige vidundere. Vid, kære Alle, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær En!
Vær i Glæde!)

Website: Planetary Activation Organization
Oversættelse: Margit Villumsen

PUTIN

putin

ESOTERIC

inv

RICHARD DOLAN

NÃO ABANDONEM AGORA JULIAN ASSANGE