Seguidores

23.5.17

Dansk -- Sheldan Nidle -- 23. maj 2017Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 23. maj 2017

13 Etznab, 1 Pax, 13 Caban
Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) Distributionsspillet går ind i sin næste fase. De ansvarlige bevæger sig mod et mere selektivt system for lettere og mere sikkert at kunne flytte midlerne. Det antages, at alle større modtagere på denne måde hurtigere kan "forsynes". Som nævnt tidligere må denne komplekse proces gennemføres på en hurtigere og mere vidtspændende måde.
Efterhånden som hele denne virkelighed bevæger sig fremad, kræver denne procedure den hurtige proklamation af den nye NESARA Republik. Det ser ud til, at en forsinkelse ser ud til at ville berøre alle. Vi har brug for denne republik, simpelthen fordi den kan give mulighed for hurtig isolering af de mørke og deres vanvittige USA, INC. Implementeringen af nye valutaer og andre relaterede aktiviteter kan derefter fortsætte som oprindeligt planlagt. Faktisk kan hele rækken af stadier derefter foregå med en tiltrængt stor grad af hurtigere regelmæssighed.
Hvorfor er der fortsat forsinkelse med hensyn til at afslutte den lidelse, der skabes af denne skændige regering? Denne ulovlige regering, USA, Inc, har fået lov til at eksistere trods dens formodede afgang i de sidste 18 måneder. Endvidere, hvorfor er det nuværende globale banksystem stadig i kraft og hvorfor har Federal Reserve fået lov til at handle, som den gør på trods af den advarsel, som den angiveligt fik af Verdensdomstolen i Haag? Disse er sandelig nogle af vores mange dilemmaer.
I øjeblikket ser vi på, mens de forandringer skabt af de kinesiske Ældste og deres allierede træder i kraft. På trods af disse virkeligheder handler kloden, som om intet af betydning er sket. Vi har fået at vide, at alt dette vil ændre sig drastisk om meget kort tid. Vi beder om, at en række ting ændres straks, så Lysets måde kan fortsætte som lovet og den nye NESARA Republik kan erklæres. Så lad os i Glæde lovligt proklamere den nye amerikanske NESARA Republik!!!
Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Vi velsigner jer og takker jer for jeres fantastiske visioner! Sammen støtter vi de midler, hvorpå GCR (Global Currency Reset) gøres klar til at blive spredt vidt og bredt til jer alle. Der sker meget rundt omkring på denne klode til dets egen rette guddommelige tid. Denne proces med at distribuere det kæmpestore beløb af valutaer arbejder sig vej frem. På nuværende tidspunkt er denne proces kun lige begyndt. Mange fantastiske begivenheder er meget tæt på at ske og I er meget tæt på at se ting, der i sandhed vil forbløffe jer!
Himlen holder øje med, at dens guddommelige tidsplan bliver fulgt. Det nuværende rige er derfor ret tæt på en stor transformation. Disse forandringer, som nævnt ovenfor, skal bringe den velstand, frihed og suverænitet, som I længe har været lovet. Til tider har det været nødvendigt at bevæge sig langsommere frem end oprindeligt tænkt. Himlen er dog vedholdende i sin beslutsomhed. Nogle betaler sig, mens andre er meget tæt på at lykkes. Vi beder jer vente på den store herlighed, der er under forberedelse for jer!
Derfor glædes vi over Skaberens vidunderlige gaver. Det har krævet meget at sikre transformationen af dette rige. Den mørke klike accepterer nu fuldt ud dets mulige skæbne. Disse sidste tider kan virke endeløse, men vær, ligesom Himlen, helt sikre på jeres skatte og gør jer, i denne hellige tilstand, klar til det, der skal ske næst. Vi Mestre forventer selv nu, at mange underværker vil feje mørket bort og genoprette Lyset til dets strålende position, som da vores forfædre først ankom til denne yderst prægtige klode. Halleluja! Halleluja!
I dag har vi endnu engang givet jer en kort rapport om, hvad der foregår i jeres rige. Positive kræfter bevæger sig fremad for at sikre vores fælles succes. Derfor beder vi jer om, at I bevæger jer ud over korte øjeblikke med desperation og forbereder jer på jeres uundgåelige herlighed! Vid, I Kære, at den ubegrænsede og uendelige forsyning i Himlen er jeres! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Én! Vær i Glæde!)

Oversættelse: Margit Villumsen

16.5.17

Dansk -- Sheldan Nidle -- 16. maj 2017Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 16. maj 2017

1 Batz, 14 Moan, 13 Caban
Selamat Jalwa! (Vær i Evig Glæde!) På trods af forskellige bekymringer fortsætter tiltagene til distribution. Der tilføjes en række nye kriterier, der kunne skabe en lille forsinkelse. De Ældste og deres mange samarbejdspartnere fortalte os, at vi igen nærmer os et vendepunkt. De ansvarlige for denne komplekse proces ved, at de første distributioner nærmer sig tiden for udbetaling. På grund af denne procedure er det vores overbevisning, at de, der er udvalgt til at være de første, venter på denne beslutning med spænding. Således er vi blevet informeret om, at vi må være forberedt på nogle virkelig spændende nyheder!

Som I kan se, er der meget, der er tæt på at ske, nemlig den egentlige start på den formelle cirkulation af pengesedler, der er udstedt af det amerikanske finansministerium. Disse er guldbaserede og kan nemt ødelægge US Federal Reserve Bank. Denne nye virkelighed er også bestemt til at føre til det ulovlige og de facto USA, INC’s hurtige sammenbrud. Det skal effektivt erstattes af den nye NESARA Republik. Hjørnestenen i dannelsen af dette nye rige er jeres nye forvaltning og dets finansielle system.

I mellemtiden koncentrerer vi os om vores mål. Det vigtigste mål er selvfølgelig at sikre, at disse reevaluerede valutaer med succes gives til befolkningen i denne virkelighed på Jordens overflade. Vi er klar over, hvad alt dette virkelig repræsenterer. Det er den måde, hvorpå den mørke klike kan besejres og en ny fri og velstående tid endelig kan begynde for jer. Det er denne nyligt begyndende virkelighed, der endelig skal gøre det muligt, at vores store mission begynder for alvor. Vi forstår nogle af de tidligere forsinkelser, men føler ikke desto mindre dybt inde, hvor vigtigt det er at gøre en ende på jeres grund til bekymring omkring den fortsatte rædsel i denne gamle virkelighed, der er ved at forsvinde.

Det er de fortsatte komplikationer i denne gamle virkelighed, der kræver, at mørket overvindes, når tid er, af os selv og vores allierede. De ældste og andre lignende grupper må give deres tilladelse til, at disse enorme økonomiske midler bliver fordelt sikkert i jeres rige på Jordens overflade. Efter vores mening har det taget alt for lang tid at afslutte, hvad der for os er en simpel proces. Kombineret med dette ventes en virkelig massiv arrestation og isolation af den herskende klike og dets samarbejdspartnere. Når dette sker med succes, kan NESARA og alt det, den indebærer, hurtigt gennemføres. Så endelig kan resten af vores fælles dagsorden gennemføres. Hosianna!! Hosianna!

Velsignelser! Vi er jeres Opstegne Mestre! Vi kommer i dag vidende, at den mørke klikes død i dette rige er nær. På nuværende tidspunkt forbereder Lysets kræfter, der offentligt skal erklære den nye NESARA Republik, sig på at gøre det. Himlen fortæller os på guddommelig vis, at den store forberedelse til denne herlige begivenhed er færdig. Alt, hvad der mangler, er en formel bekendtgørelse. Dette forventes snart. Når dette endelig sker, skal det over for alle udtrykke, at de endelige nødvendige elementer er gjort færdige. Halleluja! Halleluja!

Til den tid kan I formelt gøres fri af gæld, da en særlig fejring vil blive erklæret. Med dette på plads kan I begynde på de opgaver, der er hjertet i jeres sande passioner. Vi ved, at en stor energi skal fylde jer, når I endelig starter på jeres mange tildelte opgaver. Vi føler, at en stor vækst i jeres mange virksomheder kan starte en virkelig massiv transformation af dette rige på Jordens overflade. Denne aktivitet skal bringe stor glæde til os alle! Menneskeheden skal endelig være fri til at gøre, som den guddommeligt ønsker!

Denne transformation skal bringe gode helbredskure og store måder til kreativt at løse problemerne i denne virkelighed på Jordens overflade. Disse opgaver skal transformere krig til fred og proklamere jeres suverænitet over for alle. Vi Mestre kan så sætte tid på de nødvendige lektioner, som vi er forpligtet til at give. Vi vil gøre dette med glæde og med fuld viden om, at I nu ved, hvordan I så afskyeligt blev ført ind i begrænset bevidsthed! Denne nye forståelse af jeres historie er bestemt til at tjene jer godt. Må Lyset favne jer på alle måder.

I dag har vi gennemgået, hvad der udfolder sig rundt omkring på denne smukke blågrønne Klode. Ting står på spring, der snart skal forandre dette rige. Vær klar til disse begivenheder og vid, at et væld af vidunderlige begivenheder om kort tid skal manifestere sig. Vid, I Kære, at ubegrænset forsyning og uendelige velstand i Himlen sandelig er jeres! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Én! Vær i Glæde!)

Oversættelse: Margit Villumsen


10.5.17

DANSK Sheldan Nidle – 9. maj 2017Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation – 9. maj 2017

1 kan, 7 Moan, 13 Caban


Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) Det vigtigste punkt er, at den vigtige bevægelse af de økonomiske midler fortsætter med at skride fremad. Mørket kan ikke længere fortsætte med at forsinke organiseringen af hver enkelt leveringsportion. Den eneste måde, hvorpå de kan blande sig nu, er, hvordan hver levering samles og omhyggeligt bliver tjekket ud. Det betyder, at hindring af ethvert muligt forsøg på at hindre levering er bygget ind i dette system, hvilket normalt tager nogle dage at gennemføre. Mens dette er en kedelig proces, er det tydeligvis således vellykket. Vi forventer, at denne procedure fortsætter og kan bevæge sig veltestet og sikkert fra en levering til den næste uden længere forsinkelser.

Mens dette går sin gang, er den primære overbevisning, at dette sikrede system let kan gennemføres hurtigere. Dette bestemmes af undersøgelseshastigheden af hver portion. Dette er grunden til, at de forskellige banker, der benyttes i dette system, er blevet reduceret til blotte mellemmænd, der er en del af en grundig gruppe bestående af dem, der er udpeget til denne særlige opgave. Det er således meget usandsynligt, at nogen af de tidligere forsinkelserne vil blive gentaget. Faktisk forventer vi, at denne proces snart begynder leveringer til jer. Dette nuværende system er sandelig både rettidigt og effektivt.

Den stærke overbevisning om, at leveringen af velstandspakkerne kommer til at ske, skyldes det simple faktum, at disse pakker er tæt på godkendelse for den endelige levering til deres planlagte destinationer. Mange fantastiske ting er tæt på at ske!

Denne proces med fremadskridende bevægelse bliver hurtigt ustoppelig. De ansvarlige for at skabe den nye forvaltning mærker hvor tæt på, alt dette virkelig er. USA, Inc. indser, at når disse nye guld-baserede valutaer virkelig bliver frigivet, er deres død uundgåelig. Enden på Federal Reserve vil klart signalere, at NESARA og dens republik formelt kan erklæres. Det vil være en yderst prægtig tid for alle involverede. Gennemførelsen af denne proces vil fuldt ud styrke det nye finansielle system og dets organisering vil gælde globalt! Det vil så være sikkert, at en ny og vidunderlig dag er oprundet.

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Denne fantastiske tid er en tid, hvor den mørke klike endelig bliver overvundet. Derfor nærmer tiden sig hurtigt, hvor vi skal yde vores velsignede guddommelige tjeneste for jer. I har brug for at høre om jeres oprindelse uden for Jorden og hvorfor I pludselig faldt ned i forskellige frygtsituationer og begrænset bevidsthed. Vi ved, at I kræver svar på disse og mange andre spørgsmål. Det er vores guddommelige pligt at oplyse jer, efter at mørket er blevet overvundet på en ordentlig måde. Til den tid skal vi manifestere og svare på relevante spørgsmål.

Nuværende begivenheder skal give jer mulighed for med velsignelse at være vidne til den formelle distribution af RV (revaluerede valutaer). Dette skal ledsages af den formelle levering af velstandsmidlerne. Disse ting skal sammen opleve erklæringen af NESARA Republikken og gøre det muligt, at tiden kommer for den fuldstændige isolering af de slyngler, som I har betegnet den mørke klike. Dette skal være den guddommelige tid, hvor I skal glædes over afslutningen på gældsslaveri og alt det, det indebærer. Guds Velsignelse til hver og en af jer.

Jeres allervidunderligste visioner, som I vil se, skal bringe jer et nyt rige fyldt med frihed, jeres suveræne rettigheder og ny forvaltning. Det skal også være en tid, hvor I skal møde os for at lære om den yderst fantastiske skæbne, som Himlen har givet jer. Vi velsigner Himlens dekreter og beder jer blot om at tage alt dette ind og slippe al den lidelse, der har været jeres lod. Forestil jer i stedet alle de store gaver, som Himlen med velsignelse giver jer. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

I dag er det tid til, at I gør jer klar til en yderst velkommen æra i jeres lange historie. Det skal være, når Himlens herlige gaver bliver modtaget af jer. Gaia er, ligesom jer, også i gang med at forberede sin store fest. I skal møde både jeres åndelige familier og familier fra rummet. Den ubegrænsede og uendelige forsyning fra Himlen er jeres! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Én! Vær i Glæde!).


Oversættelse: Margit Villumsen
3.5.17

Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 2. maj 2017


Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 2. maj 2017
7 Caban, 0 Moan, 13 Caban
Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) Den gradvise og sikre proces fortsætter med at skride fremad. Hvert trin sikrer, at den mørke klikes afgang kommer nærmere for hver dag. Det gamle USA, Inc. regime arbejder seriøst på måder at forsinke denne fremadskriden ved at skabe de frygtelige betingelser for en omfattende krig. Denne proces skal blive forhindret, når den nye NESARA Republik formelt bliver bekendtgjort. Indtil da gøres leveringssystemet klar til fordelingen af de øremærkede økonomiske midler.
Strømmen af alle de utrolige summer af valutaer må tjekkes nøje af et sikkerhedssystem, som indtil nu har vist sig at være vellykket med hensyn til at nå dets mange mål. Derfor ser vi på denne proces og er helt sikre på, at den, når tid er, kan nå alle de distributionsmål, som de oprindeligt blev bestemt til. Denne proces er blevet vurderet til at nå sine mål. Husk, at det er enorme summer af kontanter, som det dagligt må gå igennem og derefter tillade dem at gå videre til næste planlagte trin. På trods af eventuelle potentielle vanskeligheder er alt godt.
Under alt dette har store summer af udvalgte valutaer været stabile og er blevet gjort klar til at bevæge sig videre på det rette tidspunkt. Igangsættelsen af denne proces var resultatet af flere aftaler, der gjorde det muligt for disse bevægelser at begynde og bevise deres pålidelighed og sikkerhed. De, der godkendte alt dette, er helt sikre på, at dens oprindelige mål vil blive nået. Formålet med dette er at fordele midlerne og legalt af afslutte det nuværende globale system.
På hvert trin er der en række sikkerhedskontroller for at se, om hver af disse pengepuljer stadig er de samme som lovet jer. Vi beder om, at I forstår, at disse penge må tælles og tælles igen som en del af processen. Derfor er der en logisk grund til grundighed og andre sikkerhedsprocedurer, der er nødvendige på alle trin. Når tid er, vil disse midler nå deres mange herlige mål!
Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Jeres fantastiske visioner fortsætter med at fastholde og give en yderst velsignet baggrund for dette vidunderlige mirakel, som nu sker rundt om på denne klode. Efterhånden som de ansvarlige for levering arbejder sig vej frem, forbereder vi menneskeheden på et yderst fantastisk sæt af himmelske gaver. Det er ikke kun en stor velstand, men også en ny virkelighed, der omfatter NESARA, et nyt globalt banksystem og en total frigørelse af gældsslaveri. I står virkelig på tærsklen til en yderst guddommelig tid i jeres liv!
Vi Mestre er glade for, at I har fastholdt jeres glæde og erkender, at det ultimative mål er jeres blide transformation tilbage til jeres naturlige tilstand med fuld bevidsthed. I denne vidunderlige tilstand kan I nemt forandre det nuværende solsystem til jeres nye stjernenation. Derudover kan I bruge denne nye virkelighed og fuldføre den mission, som jeres forfædre indledte, da I landede på dette velsignede sted for ca. 900.000 år siden. I og Agarthanerne skal sandelig snart få oprejsning.
Ud af dette er kommet jeres mange oplevelser i dette rige. Vi velsigner nådigt alle, der i øjeblikket kommer fra fjerne steder for at ære os for at udføre denne storslåede og hjertelige mission. Det skal sætte Himlens dagsorden for hele denne verdens tilbagevenden til sin naturligt oprindelige tilstand. Agarthanerne har skabt mange krystalbyer, der skal indeholde Krystal Lys Kamrene for at byde jer velkommen tilbage til jeres Galaktiske Menneskehed. Derefter skal der komme en række begivenheder, som vi Mestre skal overvåge på guddommelig vis. Som det længe har været sagt, "Til dem, der er givet meget, forventes meget!"
I dag fortsatte vi med vores ugentlige rapport. Lad dette være en tid, hvor menneskeheden i sandhed begyndte at mærke, at dens guddommelige mission blev fuldt accepteret af Lyset og vejen godkendt for at give alle mulighed for at modtage deres hellige skæbne. En ny virkelighed står nu på tærsklen til at udfolde sig! Vid, I Kære, at ubegrænset og uendelig forsyning i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Ja! Selamat Gajun! (Siriansk for Vær i Glæde! Vær Én!)

Oversættelse: Margit Villumsen

25.4.17

Dansk -- Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 25. april 201713 Oc, 13 Kank’in, 13 Caban
Selamat Jalwa! (Vær i Evig Glæde!) Jeres verden fortsætter med langsomt at falde fra hinanden. Vi opdager dagligt, hvordan mørket og hele dets sværm af håndlangere er i stand til at muliggøre en usædvanlig grad af "forhalinger". Denne mærkelige procedure svækker tilsyneladende årsagerne til den nye sikkerhed, der hersker i hele leveringssystemet. Vores forbindelser arbejder nu dedikeret for en vellykket afslutning af denne meget komplicerede situation. Vi forventer, vejen bliver banet for flere unikke procedurer. Disse kan effektivt muliggøre, at alle problemer på de øvre niveauer i udbetalingssystemet snart løses.
Disse forskellige scenarier er ting, der dukker op hver dag. Vi har besluttet at finde en smidig løsning på disse mange vanskeligheder og at omorganisere Lyset. Vi kan så endelig få bugt med vores kollegers tilsyneladende lunkenhed. Disse tendenser løses langsomt op og giver de generelle udbetalinger mulighed for at skride fremad. Desuden indser mørket nu fuldt ud, at dets fortsatte forsinkelser kommer til deres berettigede afslutning. Det antages af alle, at nogle interessante modvirkende virkninger er tæt på at manifestere sig. Vi føler, at disse begivenheder skal kunne ændre den nuværende, usikre karakter i processen med de generelle udbetalinger. Vi tror også, at den nuværende situation kommer til en korsvej.
Alt dette er grunden til, at den nuværende langsommelighed får en ende. Vi forventer fuldt ud, at den endelige distribution nærmer sig. Den mørke klike indser tilsyneladende ikke, hvor fortvivlet deres nuværende situation virkelig er. De føler på en eller anden måde, at der vil komme en redning. De narrer simpelthen sig selv. Den nuværende situation er en finte, der bliver gjort klat til at slå hårdt ned på dem. Vi ser frem til uafvendeligheden af deres tragiske skæbne. Vi forbereder os på at modtage dem i varetægt og derefter give Lyset grønt lys til at indføre den nye NESARA Republik.
Alt dette anes selvfølgelig i horisonten. Mørket forstår på en eller anden måde, at deres finte er blevet opdaget. Det ved for alvor, at deres nuværende illegale USA, Inc. er tæt på at være helt færdig. De ved også, at den gamle virkelighed ikke længere kan holde! De ved dybt inde, hvor tæt de er på alle disse forfærdelige resultater, der begynder at gøre deres virkning. Vanvittigt fortsætter de med at styrke sagerne mod dem. Derfor forventer vi nu, at dette rige forandrer sig meget hurtigt, når de nuværende komplikationer først er løst. Vid, at alt i sandhed ordner sig!
Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Vi kommer i dag for at takke jer alle for at fastholde jeres kollektive vision på et tidspunkt, hvor jeres udbetalinger endnu engang bliver enten bremset eller stærkt forsinket af de komplikationer, der er iværksat af lederne i den nuværende proces. Vi velsigner jer for jeres store fokus. Vi er i glæde over, at Himlen forsikrer os om, at I ikke skal blive ignoreret. Vær tålmodige og vid, at jeres vidunderlige tid med velsignelse skal udfolde sig. Den lovede velstand skal sandelig indfinde sig, ligesom den forestående tid for jeres frihed fra gældsslaveri. Vær glade og vid, at jeres tid kommer!
Den nuværende tid er præget af subtile forandringer, som de fleste af jer endnu mangler at opleve. Himlen sørger for, at alt det, der blev lovet, sandelig sker. På nuværende tidspunkt har vi bemærket, at "velstandspakkerne" nærmer sig den tid, hvor de var bestemt til at blive leveret. Det hjælper at vide, at Himlen gør klar til en række overraskelser, der skal gøre en ende på den nuværende levetid for den amerikanske de facto regering. Alene denne kendsgerning bringer os megen opmuntring. Jeres tid for glæde er næsten klar til jer også.
Vi slutter vores lille indblik i tingenes tilstand med en enkel, men kortfattet besked. Vi beder jer fastholde jeres prægtige vision og samtidig bevare jeres indre fokus. Alt dette skal gives til jer på en ordentlig måde som to store gaver, guddommelig uddeling og med det, guddommelig nåde. I, mine børn, er dem i denne verden på Jordens overflade, der skal få en række friheder, der i høj grad skal forbedre oplevelsen af jeres Opstigning! Denne hellige proces skal lede jer til mange fantastiske bonusser! Halleluja! Halleluja!
I dag fortsatte vi med at rapportere om, hvad der sker omkring jer. Mørket og dets mange unødvendige komplikationer skal forsvinde. Deres evige undskyldninger og generelle indblanding er ikke længere ønsket. Lad det blive kendt, at en ny og glædelig virkelighed meget snart er over os! Vid, I Kære, at ubegrænset forsyning og uendelige velstand i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær En! Vær i Glæde!)
Oversættelse: Margit Villumsen
19.4.17

Dansk -- Sheldan Nidle : 18. april 2017Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 18. april 2017  

6 Akbal. 6 Kank’in, 13 Caban


Selamat Jalwa! (Vær i Evig Glæde!) De sidste få opgaver er næsten afsluttet. Efterhånden som levering skrider fremad, udfører hvert niveau et check og hæver med stor tilfredshed dens bevægelser til det næste sikkerhedsniveau. Denne forsigtige fremgangsmåde vil fortsætte, indtil alle de, der fortjener det, er betalt. Når I ser på disse begivenheder, indser I hurtigt, hvordan de bringer os stadig nærmere ny forvaltning, ny frihed og en overvældende velstand. Det giver også mulighed for mørket at spille dets rolle i dets sidste dage som den største autoritet i denne frygtfyldte virkelighed.


Lyset hilser med glæde de mørke håndlangeres kommende død velkommen. For længe siden, da Anunnakierne første gang overtog kontrollen, var de mørke forandringer tilsyneladende langt væk. Midt i dette mørke interregnum, begyndte himlen langsomt at plante frøene til et nyt rige. På trods af dette var de sidste 13 tusinde år i stand til at påvirke jer voldsomt. Det efterlod jer med en stikkende fornemmelse af, at alt ikke var rigtigt og at noget vidunderligt var påkrævet for at rebalancere det. Sådan en ting er nu i færd med at ske.


En stor koalition af Lyset har opnået et gennembrud og en helt ny virkelighed dannes i øjeblikket omkring jer. Dette nye rige skal forvise mørket og dens onde måder. Det gamle miljø skal transformeres og jeres indre ønsker skal omsider blive en fælles virkelighed. Vi beder om jeres fortsatte tålmodighed.Tiden for Himlens glæde bliver nu gjort klar til at blive jeres vidunderligste evigt udfoldende glæder!Nøglen er at bevare jeres fokus og at vide indeni jer selv, at undere virkelig er nære. Hosianna! Hosianna!


Vi kom hertil for næsten to årtier siden, vel vidende, at denne mission ville være yderst vanskelig. Den har vist sig at være det, men vær sikker på, at Himlens forandringer for dette rige virkelig er nære. Lad ikke det herskende kaos bekymre jer. Det er i virkeligheden den turbulens, som disse store transformationer til tider kan afstedkomme. Hav tillid og vid i jeres indre, at jeres triumf er nær. Desuden er vi alle her for at hjælpe jer med at opnå jeres forudbestemte succes. Disse tider er sandelig omskiftelige!


Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Jeres store visioner hjælper os med at tilvejebringe et nyt rige, der skal fyldes med fred, velstand og Kærlighed. Dette land skal gøre det muligt for jer at udleve de vidunderlige ønsker, som danner basis for jeres kollektive visioner. Vær klar til det, der meget snart udfolder sig. Som tidligere nævnt, tillod Himlen mørket at tro, at det var i stand til hurtigt at skabe dets byrdefulde katastrofe. Dette er naturligvis ikke tilfældet. Velsignede omstændigheder har ført til deres undergang og et forunderligt rige manifesterer sig overalt omkring jer.


Kollektivt har vi brug for at bevare denne vidunderlige vision for et nyt, velstående og suverænt rige. Vi ved, hvor frustrerende denne komplicerede operation har været. Ikke desto mindre er det noget, I alle så storslået har bidraget til. Vi roser jer for det, I har hjulpet os med at skabe. Dette er i sandhed en fælles begivenhed, som I og dem i Himlen har skabt. Vi velsigner jer for denne længe forsinkede succes. I har sandelig fået hele Himlen og Jorden til at rødme af glæde over den fantastiske måde, I har optrådt.Et kæmpe Halleluja for jeres fantastiske indsats!


Det, der er parat til at ske, er de sidste retfærdige slag, der skal ære den store og modige indsats fra dem i Lyset, der gjorde alt dette guddommeligt muligt. Vi ønsker at takke dem, der gjorde alle de ting færdige, der om kort tid skal gøre muliggøre NESARA Republikken og alt, hvad det betyder for menneskeheden og denne herlige Klode, Gaia og hendes Åndelige Hierarki i Himlen. Lad os slutte med anerkendelse og mange tak for alle jeres gode gerninger!


I dag fortsatte vi med en forkortet udgave. Vi agter at fortsætte, indtil alt er i orden og I frit soler jer i den Kærlighed og det Lys, som I guddommeligt fortjener. Mange velfortjente begivenheder er nære. Vær klar til at acceptere alt det, der begynder at manifestere sig! Vid, I Kære, at ubegrænset Forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gejun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær En! Vær i Glæde!)


Oversættelse: Margit Villumsen

12.4.17

Dansk -- Sheldan Nidle - 11. april 2017Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 11. april 2017

11 Men, 18 Mac, 13 Caban

Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) Denne mærkelige virkeligheds vanvid fortsætter med at frembringe konstante nye fortolkninger af, hvordan denne verden fungerer. Vi sidder tilbage i et dilemma med hensyn til at regne det hele ud. På grund af dette sidder vi tilbage i et henholdende mønster, men er stadig i den sidste del af processen med at gøre den forudsagte start på RV og enden på det gamle USA, INC. mulig. Dette rige er fyldt med konstante faldgruber, som på en eller anden måde bliver til velsignelser, der rykker alt fremad. Vi forventer om kort tid at høre, at de første længe ventede udbetalinger omsider er begyndt. De, der har ansvaret for denne opgave, insisterer på, at dette riges nuværende afsporede tilstand ikke skal udsætte dette meget forsinkede øjeblik. Vi forventer at høre gode nyheder og ved, at noget stort er ved at ske. Jeres rejse skæmmes konstant af den angiveligt hjælpeløse mørke klikes luskede fupmageri. Vi er tilbøjelige til at le af deres antagelser. Vi tror, at flere vigtige mirakler snart skal indfinde sig og forandre alt.

Vi har iagttaget dette kollektive vanvid i de sidste få årtier og det er svært formelt at engagere sig i det. Dette rige ligner en moderne "Alice i Eventyrland"-virkelighed, hvor det, der synes virkeligt, ikke er det og det, der er latterligt, pludselig synes at være den eneste sande virkelighed. I har dem, der er styrende, der handler på en surrealistisk måde. Imidlertid bliver det, der synes umuligt, den eneste virkelige vej. På trods af dette sker tingene virkelig i denne virkelighed, hvor tingene er vendt på hovedet. Det er ikke underligt, at vi i fortiden undgik sådanne ufuldstændige verdener. På trods af dette er vi ikke desto mindre forpligtet til at gøre det, der er rigtigt for at gøre det muligt for dette rige at vokse i bevidsthed og løse dets nuværende problemer. Vi ser, at de, der er udpeget til at skabe denne nye verden, er tæt på at tage deres meget nødvendige skridt. Det er dette, der giver os følelsen af, at noget vidunderligt er ved at ske!

De, hvis liv er tæt forbundet med den hellige proces, indser, hvor grundigt skabelsen af denne nye virkelighed bliver gennemført, selvom alt synes at være lidt til en side. Noget virkelig vidunderligt bliver født. Mørket begynder at indse, at denne gamle virkelighed er færdig og i dets sted er en ny, der i den nærmeste fremtid skal begave dette rige med to ting. Først er der den nye velstand og dens guddommelige naturlige følge, opståen af en mere bevidst menneskehed. Dernæst er der den voksende kraft i dette rige, der endelig skal forføre mørket og derefter virkelig ødelægge det og dets modbydelige måder. I dens kølvand skal den energi, der opstår, skabe Lyset og dets sande Kærlighed, Retfærdighedens vej! Vær hele tiden bevidst om dette og vid i jeres Hjerters inderste, at dette nonsens-fyldte morads indeholder kimen til denne nye forunderlige virkelighed. I har vandret tilsyneladende for evigt for at nå til dette punkt. Vær hele tiden bevidst om, at denne nye hellige kraft dannes og skal føre menneskeheden på Jorden til dens bestemmelsessted af himmelsk herlighed.

Denne virkeligheds transformation skal gøre en ende på den nuværende atmosfære af håbløshed og erstatte den med frihed, der medfører Suverænitet og en måde at nå jeres inderste passioner for Kærlighed, Lys og Glæde på. Det er denne herlighed af pragt, der skal være den nye republik og dens særlige kendemærke af himmelsk forvaltning. Den hellige kraft bag alt dette vokser og er på nippet til at transformere jeres nuværende unødige lidelser. Derfor skal I ikke tro, at de nuværende usunde forhold er permanente. Mørket og dets mange regimenter vil blive fejet væk. Vi byder begyndelsen af vores tid med jer velkommen! Dette skal gøre det muligt for jer at tage del i alt og alle. I vil begynde jeres tid med Himlen på jorden. Alle vidundere skal være normen. Halleluja! Halleluja!

Hurra! Vi er jeres Opstegne Mestre! Vi kommer fyldt med en Glæde, der ganske enkelt anerkender, hvor vidunderligt I vokser og forbereder jer til en ny virkelighed. Denne nuværende skabelse af Jorden skal snart blive Velsignet af Himlen og derfor være i stand til, på det rigtige tidspunkt, at dukke op på magisk vis. Vores operation skal berede disse ting og berede os på manifestationen af denne indre pragt! Vær ikke bange, I Velsignede! Dette nye rige skal opstå ud af den nuværende atmosfære, der i øjeblikket hersker i dette land med misforståede drømme. I er bestemt til snart at se disse vidundere og en ny virkelighed dukke op! Vi er klar over, hvor nemt I ofte forveksler det kommende Gode med det dårlige. Vi forstår, hvorfor Himlen har skjult alt dette og at det efterlader jer forvirrede midt i denne specielt planlagte gåde. Denne proces begynder nu at opløse sig og blive noget, I vil se mere klart.

Denne proces er et middel, der vil give jer mulighed for at se tingene i et langt mere genkendeligt lys. Det er noget, der skal forandre sig, efterhånden som jeres bevidsthed vokser. I denne nye bevidsthed skal I se os klarere og bedre forstå, hvorfor alt dette måtte ske. Det er ofte ikke let at se gamle overbevisninger på nye måder. Vi stødte på dette, da vi startede vores egen træning for at blive gode og pålidelige Opstegne Mestre. Det er ved påfyldning af disse flasker med nye opfattelser, at I lærer at reorganisere jeres gamle virkeligheder. Ved at gøre dette regelmæssigt lærer I at se tingene på en ny måde. I har alle hurtigt lært om jeres kollektive visions store kraft. Nu skal I vise jer selv det næste skridt, idet I styrker nye overbevisninger med disse yderst vidunderlige visioner. Restruktureringen af jeres gamle opfattelser til nye er afgørende for, hvad I gør næst.

Tænk på denne vækst som en ny vej til at realisere dem, I virkelig er og hvorfor I er her nu. Det kan være svært og som tidligere nævnt noget forvirrende. Lad disse kommende tid være en slags måling på det, der ligger forude. Brug disse lektioner som hjælp til bedre at forstå det, Himlen virkelig har gang i. Når først I forstår det i jeres indre, vil den mærkelige atmosfære, der omgiver jer, pludselig give mening. Derfor er det vigtigt, at I bevarer roen og ikke for hårdt forsøger at skabe mening i tingene. På det rigtige tidspunkt vil de skjulte sandheder pludseligt blive helt tydelige. Alt vil afsløre sig selv og få de nuværende stressende ting til at forsvinde. I dette klarhedens øjeblik kan I omsider blive klar over, hvorfor alt dette skete på dets egen guddommelige måde. Himlens metoder kan til tider virke forvirrende. Men klarhed skal dog blive synlig på det rigtige tidspunkt.

I dag fortsatte vi vores ugentlige rapporter. Det er vores hensigt at fortsætte med disse, indtil Ånden og den Galaktiske Føderation åbent træder ind på scenen. Denne lovende tid nærmer sig dag for dag! Vid, I Kære, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær En! Vær i Glæde!)

Oversættelse: Margit Villumsen


5.4.17

Dansk -- Sheldan Nidle: 4. april 2017


Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 4. april 2017

13 Kan, 7 Mac, 13 Caban
Selamat Jalwa! (Vær i Evig Glæde!) På grund af behovet for at manifestere en ny de jure regering, der skal være i fuld overensstemmelse med NESARA, er der en enorm sum af amerikanske sedler involveret i de første store udbetalinger. Derfor blev det besluttet at flytte NESARA Republikkens finansafdeling til Vesten. Denne proces gør det muligt for en række fremtidige udbetalinger at ske mere effektivt end oprindeligt forventet. Størrelsen af disse første udbetalinger tegner til formelt at ville sprænge det gamle, ulovlige USA, Inc. Det menes, at denne operation også vil betyde, at regeringen i Washington vil ophøre med at eksistere og vil også signalere enden på alle de sædvanlige narrestreger, som i dag er den daglige norm. De, der skal danne den nye NESARA regering, iværksætter nu hurtigt en række procedurer, der skal markere Republikkens første officielle dage. Denne begivenhed er planlagt til at udløse andre begivenheder, der skal transformere denne verden fra at være på randen af krig til en lang æra med fred og velstand. Den skal også officielt signalere, at det globale gældsslaveri er forbi.
Denne særlige proces er designet til at transformere alle mennesker til suveræne og velstående medlemmer af denne nye globale indretning. Den nye de jure amerikanske regering og dens mange søster nationer skal blive genoprettet som den juridiske og velkomne leder i en ny virkelighed. Denne virkelighed skal bane vejen for frigivelsen af en række utroligt udstyr, der førhen var under det gamle regimes kontrol, som instrumenter for national sikkerhed. Dette udstyr er øremærket til at helbrede en lang række af lidelser, der har plaget menneskeheden siden Atlantis’ fald. Derudover skal en hel række af nu glemte historier afsløres og drøftes af vores Opstegne Mestre. Menneskeheden skal kunne få adgang til tidligere nægtet visdom. Ved hjælp af denne viden og tidligere hemmeligholdte teknologier skal I opleve mirakler - at blive befriet for sygdomme og opdage, hvordan en forunderlig foryngelsesproces kan anvendes på hver enkelt af jer. Det skal sandelig være en tid med mirakler for alle!
Den kommende tid tegner til, at I går ind i en æra, hvor kontakt fra os i Føderationen og fra riget i den Indre Jord, Agartha, bliver mulig. Den første kontakt operation er noget, vi har arbejdet hen imod siden vores første ankomst i begyndelsen af 1990'erne. Den mørke Anchara Alliance havde forsøgt at sabotere vores indsats ved at skabe betingelser i jeres Sol, der gjorde et Nova fænomen mulig. Himlen informerede os om deres handlinger og vi rettede hurtigt op på det. Det gjorde det meget klart for os, hvor vigtig denne ulovlige procedure var for dem. Vi omorganiserede hurtigt vores videnskabs- og udforsknings missioner og sendte en lille operation hertil for nøje at overvåge jeres Sol. Denne midlertidige mission havde udviklet sig siden slutningen af 1980'erne til en forsvars mission, der forpurrede en række af deres missioner om at hjælpe Jordens mørke klike med at organisere en række skæbnesvangre ”invasioner”. Mørkets store planer førte hurtigt til vores første kontakt mission på Himlens vegne. Missionen har udviklet sig i de seneste årtier til den nuværende situation. Vi observerer nu jeres overgang til Lyset og fuld bevidsthed.
Den nuværende mission har skabt behov for vores mentorer, tillige med Agarthanerne, at skabe levende Krystal Lys Kamre, der skal transformere jer til Galaktiske Mennesker. Vi har fundet, at denne proces kræver et stabilt og nøje planlagt tempo for at sikre dens succes. Gennem vores Samarbejdspartnere har vi også fundet ud af meget om jeres forskellige kulturer og overbevisninger. Vi finder det interessant, hvordan mørket fordrejede jeres virkelighed efter deres ønske. Vi er glade over, at de, der arbejder for at forandre dette rige, i den grad fuldstændig har accepteret os. Vi forstår, hvor svært det var, til at begynde med, at lade os komme ind i jeres varierede mix. Vi er ligeledes glade over, at jeres lange kamp mod mørket i høj grad blev hjulpet af vores indsats. I er i det væsentlige ganske tæt på en total sejr over den mørke klike og dens mange nedrige planer om permanent at slavebinde jer. Vi er klar til, på det rigtige tidspunkt, fuldt ud at acceptere jer som en ny stjerne nation i den Galaktiske Føderation. Denne begivenhed skal følge efter jeres transformation til Galaktiske Mennesker og terra-formningen af alle vandplaneter i jeres nye stjerne nation.
Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! På denne dag er vi fyldt med glæde, for den måde vores hellige hemmelige samfund hurtigt lader Lyset opnå dets største sejr. Den nuværende række af vidundere skyldes den særlige fælde, der blev lagt for at få den mørke klike til at tro, at den ville vinde. Faktisk blev den afskyelige forvaltning, for os, en fortløbende undercover operation for at eksponere deres vilde fiktion om USA, Inc.’s overlevelse. Den igangværende undercover operation skal fremskaffe de beviser, der kræves, for at arrestere og isolere samtlige medlemmer af kliken og dens håndlangere på mange niveauer. Vi er fortsat taknemmelige for, at I fastholder jeres visioner og gør det muligt for Himlen at afslutte dette ordentligt på rette guddommelige tidspunkt. På trods af den yderligere nødvendige forsinkelse har I nådigt fastholdt jeres kollektive visioner. Det gør det nu muligt for Himlen at levere en stor gave indeholdende et nyt og velstående rige. Hosianna! Hosianna! Hosianna!
Vi er taknemmelige for jeres visioner og jeres vidunderlige støtte. Vi startede alle på denne yderst vanskelige rejse sammen. Dette vidunderlige kollektive, som vi i fællesskab skabte, kan være fuldstændig forvisset om, at dets dybeste ønsker om fred, velstand, frihed og suverænitet bliver opfyldt. Denne manifestation af NESARA, og alt, der følger med, skyldes jer. Vi ser frem til at se hver enkelt af jer opnå jeres mest passionerede drømme. Vi bemærker også, at denne himmelske gave kommer som et projekt gennemført med succes. Himlen forstod, hvor svært det har været at transformere denne globale virkelighed. Himlen bemærkede også den måde, hvorpå denne fantastiske opgave skulle løses. Vi takker jer for jeres fælles fokus og jeres evne til at overvinde de mange frustrationer. Vi beder jer blot om at bruge den viden, der kommer ud af det, til at hjælpe jer med at have en endnu glædeligere fejring! Halleluja! Halleluja!
Vi ønsker at slutte med at takke det globalt kollektive, som jeres visioner skabte. Denne række af ædle handlinger muliggjorde det, der nu sker. Lad denne store overraskelse tjene som standard for voksende potentiale. Mens vi observerer jeres storslåede handlinger af venlighed og barmhjertighed udfolde sig, husker vi, hvor arrogante de tidligere mørke herskere i denne virkelighed var. Nu må de se, hvordan de, som de så stærkt undervurderede, forpurrer deres mægtige planer. Vi er for evigt taknemmelige for jeres ukuelighed og jeres vidunderlige evne til at vokse! Vi tog ud på en farefuld rejse sammen. Den havde en tilsyneladende endeløs række af snoninger og drejninger. Himlen måtte flere gange hjælpe os under denne rejse. Dog overlevede vi og har levet for at fortælle et yderst prægtigt eventyr. Vi sender jer mange lykønskninger for veludført arbejde. I denne sammenhæng et meget velfortjent budskab om glæde og jeres elegante sejr!
I dag har vi igen fokuseret på det, der sker rundt omkring på denne smukke blågrønne klode. Meget er klar til at udfolde sig. Brug denne tid til at forberede jer til en yderst glædelig og utrolig tur. Som det gamle ordsprog siger, ”det bedste er endnu ikke kommet”. Vid, I kære, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Én! Vær i Glæde!)

Oversættelse: Margit Villumsen

28.3.17

Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 21. marts 2017Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 21. marts 2017

I denne uge informerede den Galaktiske Føderation Sheldan om, at der ikke er noget nyt at rapportere. Næste update kommer den 4. april.

Oversættelse: Margit Villumsen

22.3.17

Dansk -- Sheldan Nidle -- 21. marts 2017Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 21. marts 2017

4 Men, 18 Ceh, 3 Caban


Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) Der er en sær stilhed, der gennemtrænger alt. Nattens slyngler, kliken, indser, at den nuværende periode, hvor intet sker, betyder, hvordan kliken, til en vis grad, stadig kan kontrollere, hvad der sker. Derfor overvåger de Ældste forsigtigt forandringernes gang. Vores samarbejdspartnere rapporterer stadig, at processen med at begynde de massive arrestationer næsten er færdig. Det nuværende amerikanske de facto regime er stadig fuldt ud klar over dets nuværende fejl og mangler. Enden kommer nærmere, alt imens det nuværende regime viser den tomhed, der stort set har kendetegnet dets officielle tiltag. Lyset, som tidligere nævnt, gør sig klar til et muligt gennembrud, når tiden er inde. Som sædvanligt rører tingene på sig lige under overfladen. Elementerne i denne mærkelige virkelighed er som nogensinde i den grad ved at falde fra hinanden.En mærkelig form for lurende utilfredshed er den dominerende tilstand i denne tid. Alt dette er bestemt til ikke at vare meget længere. Mørket begynder at lægge mærke til den usædvanlige rytme, som vi har lagt lige under deres fødder. Alt sker efter guddommelig timing og er noget, som kliken ikke længere kan ignorere.

I befinder jer i en tid, der stadig ikke er i sync med virkeligheden. Vær ikke forvirret over det. De underliggende grundlæggende rytmer vinder nødvendig styrke i et tempo bestemt af det Guddommelige. Dette underjordiske element er bestemt til at svække og omstyrte den måde, hvorpå dette rige fungerer. Over denne relative ro står den mørke klikes fortvivlede metoder. Disse kaotiske toner skal inden længe ødelægge mørkets formodede sejre. En slags underlig koncert gør det umuligt for mørket at udføre, hvad det nu foreslår. Lysets kræfter venter derfor på det rette tidspunkt at komme frem på og hurtigt løse den nuværende situation, der stadig har tag i den gamle virkeligheds sidste stumper. Husk derfor, at det, I ser for jer, ikke kan vare meget længere.Den mørke klike, som tidligere nævnt, indser sin tåbelighed. Det er ikke desto mindre uheldigt, at mørkets mærkelige fortsættelse af tingene har sinket Lysets fremskridt. Lyset retter langsomt op på alt dette. Vidunderlige ting venter lige forude.

Det, der sker globalt, er et tegn på det, der skal komme. Lyset blev oprindeligt rådet til af Himlen at vente på det rette guddommelige tidspunkt til at handle. Dette særlige tidspunkt er meget nær. Mørket så Præsidentens sejr som et varsel på, at den formodede hurtige afslutning ikke ville finde sted. Kliken, som nævnt før, troede på, at Lyset var nødt til at acceptere USA, Inc.’s forbavsende eksistens som et sandt tegn på, at den ulovlige aftale, der blev påtvunget Amerika i 1871, skulle få lov til at blive.Hvad mørket ikke ved, er, at denne virkelighed kun er et midlertidigt vilkår. Som vi nævnte i tidligere rapporter, blev dette gjort for at give mørket falske forhåbninger. Det har fungeret og gjorde vores opgave, i det lange løb, meget lettere. Den mørke klike har nu i realiteten sat en løkke om dets egen hals. Dette projekt har nu udviklet sig for vidt til, at mørket bryder sig om det. Frosten har sandelig sat sig på Græskarret! Vi forventer at kunne bekendtgøre nogle gode nyheder inden længe.

Som I kan se, virker planerne med at lokke mørket i en fælde, godt. Den vanskelige del er, hvor meget disse udviklinger har forsinket den uundgåelige sejr. Mørket er endelig færdig og deres enorme onde netværk fuldt udstillet. Lyset kan inden længe afslutte den opgave, det forpligtede sig til, tillade, at den nye regering (NESARA Republikken) bliver bekendtgjort og at den særlige fejring formelt begynder. Alt dette vil rulle sig ud og ske i et forsigtigt tempo. De Ældste har gjort det helt klart, hvor langsomt det hele skal foregå. Som sædvanlig må vi formelt protestere. Vi ved, at disse begivenheder virkelig kunne skride fremad i et langt hurtigere og lige så sikkert tempo. Denne forsigtige tilgang viser tydeligt den store grad af bekymring, som de forskellige grupper af Ældste og kongelige har givet udtryk for over for os. Denne uenighed forsvinder hurtigt, idet en større enighed er nået af hver af de forskellige grupper. De nuværende resultater er endnu et tegn på denne overordnede optøning. Halleluja! Halleluja!

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Vi ankommer med mange gode ting at fortælle jer. Jeres fantastiske visioner handler stadig om at have en positiv konsensus og fortsætte med at rykke denne virkelighed fremad. De nuværende vanskeligheder til trods kan tingene ikke stoppes. Derfor beder vi jer inderligt om, at I tager alle de positive dekreter fra Himlen til jer og bruger dem til at rykke jer stadig nærmere til denne verdens sande essenser om Kærlighed og Lys – at det breder sig på hele denne hellige klode. Vi er fortsat velsignede og beærede over jeres vidunderlige reaktion på det, der skete for et par måneder siden. Forstå, at et bestemt resultat var nødvendigt for stadig at styrke denne storslåede energi, og vær klar til at acceptere det, der skal ske næst. Det er sandelig tid for Lyset at begynde at manifestere en ny dagsorden for dette rige. Det har taget længere tid end først planlagt at afslutte de foreskrevne handlinger. Dette forårsagede nogle nødvendige forsinkelser, der næsten er til ende.

Det, vi har her, er en række situationer, der snart vil blive afsluttet. Vi har i samarbejde med Himlen skabt en række særlige scenarier, der på dramatisk vis skal forandre det globale kaos. En ny ordning i dette samfund på Jordens overflade er undervejs. Vi velsigner og reorganiserer alt. Det er tid for en ændring af den måde, hvorpå klodens regeringer fungerer. For længe siden blev denne verden bestemt til at støde på nogle hårde vilkår. Denne periode, som varede i mange årtusinder, nærmer sig nu sin afslutning, hvilket længe har været ønsket. De, der stadig tror på de gamle måder, får sig en grim overraskelse. Der skal komme nye måder, der skal sætte en stopper for terror, som stadig synes at herske. I virkeligheden står de, der for tiden kører showet, over for en overraskelse. En helt ny virkelighed skal manifestere sig og skal gennemgribende vælte mørkets planer. Lad os velsigne og hilse denne nye virkelighed.

Det bliver en usædvanlig tid, når der lægges hindringer i vejen for mørket og de mange terroriserede ofre befries og på forunderlig vis støttes åbent af Himlens store tjenere. Dette, mine Kære, skal være sådan en tid. Bevar stadig tålmodigheden og gør jer klar til at gøre det, Himlen befaler. Særlige velsignede bud er klar til at blive indført. Der skal blive vendt op og ned på mørkets nuværende position og en ny, mere rigtig orden skal træde i kraft. Vi mestre glæder os over det, der skal ske. Det har ikke været nemt at se mørket lege kispus med jer. Alle mørkets tjenere skal få som fortjent. At vide dette kan hjælpe jer med bedre at håndtere de frustrationer, som mange af jer har følt. Derfor beder vi jer igen om, at I bærer over med denne tid og erkender, at også denne vil få en ende. Himlen agter til fulde at forandre dette rige, som vi har lovet. Med dette i tankerne, vær glade og forvent at nyde det, der skal ske! Hosianna! Hosianna!

I dag fortsatte vi vores ugentlige rapport. Husk, at meget bliver gjort klar til at manifestere sig. Disse hårde tider er næsten ovre. Vi ser frem til at se jer alle fejre den nye tidsalder. Det skal blive en storslået, pragtfuld tid! Vid, I kære, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Én! Vær i Glæde!)


Oversættelse: Margit Villumsen


PUTIN

putin

ESOTERIC

inv

RICHARD DOLAN

NÃO ABANDONEM AGORA JULIAN ASSANGE