Seguidores

31.7.15

Dansk -- Sheldan Nidle – 28. juli 2015

Sheldan Nidle – 28. juli 2015

1 Muluk, 2 Pop, 12 Manik


Dratzo! Meget sker! De forskellige processer valgt af vores jordiske allierede har fået arbejdsplaner. Som sædvanlig mødes et nedsat udvalg med ujævne mellemrum med den mørke klike. Ved møderne giver vores jordiske allierede mørkets udsendinge en række ultimatummer. Ultimatummerne er normalt baseret på en række juridiske beslutninger, der viser, at mørket i bund og grund er bankerot og mangler sit eget krudt til at udføre meningsløse militære aktioner. Kort sagt vender verdensopinionen sig stærkt imod dem. De gamle familier især besidder formelle gældsbrev (IOU), som har beføjelse til at bevise den totale svaghed ved mørkets monetære fiat system. Mørket indser hvor skrøbelig deres position er. Sluttidspunktet for kliken rykker stadig tættere. De gamle familier ønsker at skabe ikke blot et nyt system, men også at skabe globale betingelser, for at den nye bevidsthed vokser og blomstrer. Vi minder dem hele tiden om, at menneskehedens fattige masser, der lever over hele verden er ved at dø og lider. Deres svar til os, er, at en forandringsproces er i gang og vinder momentum. Der skal være en tid for alt. Vi svarer, at Himlen også har en yderst glorværdig dagsorden!

Da atlanteanerne så utaknemmeligt forlod menneskeheden, blev menneskene overladt til sult og til sidst død. I det øjeblik ankom Anunnakierne og med en streng aftale med Himlen rejste de delvist folket og satte dem under deres mørke styres afskyelige åg. Jeres forfædre var i første omgang taknemmelige for deres hjælp. Dybt i deres hjerter vidste de vagt, hvad der så lunefuldt var sket. De nye mørke forsøgte at erstatte atlanteanerne og slette deres erindringer om, hvem de egentlig var. Det foruroligede jeres forfædre, da de indså, at noget vidunderligt var nødvendigt for at kunne vende tilbage til deres tidligere tilstand. Til sidst mens årtusinder gik, tilpassede jeres forfædre sig til den begrænsede virkelighed. De gyldne tider efter Atlantis viste for de fleste af jeres forfædre, at belønninger kunne opnås ved bønfaldelse. Ikke desto mindre var håbet hos dem, der huskede den gamle verden, et konstant mantra for Himlen for at sende en sand mester. Vi blev hemmeligt udpeget til at våge over jer og afvente yderligere instruktioner.

Siden ødelæggelsen af ​​Atlantis, led jeres forfædre, mens Anunnakierne nådesløst herskede over dem. Efter den sidste gyldne tidsalder endte med den store oversvømmelse, udvalgte Anunnakierne håndlangere til at tjene i deres sted som herrer for jer. Anunnakierne begyndte at dele jer ind i forskellige grupper og bruge det som et middel til bedre kontrol. Moralske regler til at styre samfundene gik i arv ned gennem tiden og mange andre regler blev lavet som hjælp for deres håndlangere med at styre de meget forskellige grupper. Håndlangerne blev undervist i krig, had og andre måder at manipulere et samfund på. I moderne tid havde I oftest glemt jeres fortid og havde accepteret mange af de regler, der var blevet overleveret gennem de foregående otte årtusinder. Jeres nuværende samfund er i virkeligheden ved at ændre, hvordan I ser på det. Anunnakierne er væk. Håndlangerne viste sig at være en virkelig klodset gruppe. De ved kun, hvad de meget snu Anunnakier lærte dem. De har haft let adgang til rigdom, magt og en generel statslig ligegyldighed. Det skaber en slags bevidstløshed, som kan anvendes til endelig at gøre det af med dem.

Efterhånden som bevidsthed vokser, begynder I at se, hvordan riget kan ændres. De gamle familier arbejder delvist inden for rammerne af den gamle virkelighed. Noget nyt, der hurtigt kan forvandle den årtusinder gamle knibe, er nødvendigt. Vi mener, at en gennemsigtig og kraftfuld bevægelse kan arbejde for hurtigt at ændre riget. Vi har foreslået det i årevis. Små grupper, der agter at forbedre lokale forhold, er dukket op over hele kloden. De små bevægelser styrker gradvist, hvad der som store grupper er nødvendigt for at slutte sig sammen og skabe velfungerende netværk. Med andre ord at gøre det med magtfulde velgørere, der bruger deres rigdom på at fremme de mange projekter. For os er det en mere acceptabel måde. Mørket kan derefter forsøge at blande sig. Lad dem bare og brug det til at fremme styrken i denne sag. Deres korrupte metoder kan kun føre til en sand "stille revolution". Det skulle være gjort for et halv årti siden. Resultatet af den voksende bevidsthed kan derefter fordrive slynglerne fra magten. Resultaterne er de samme inden for en meget mindre tidsramme.

Vi er jeres opstegne mestre! Vi kommer med et budskab til alle!! Lige nu på Gaia bevæger en stor energi sig ind i jeres forskellige livszoner. Hver af energierne bygger oven på den anden. Den kommende august måned er tiden, hvor energierne når et crescendo. Energierne er grundlaget for et andet sæt af endnu højere energier, der vil følge. Energierne aktiverer dele af jeres sind, hjerte og krop. Organerne er centrum for et velsignet sæt af ændringer, der vil gøre jer endnu mere bevidste om den dimensionelle transformation. Tilbage i 1972 blev der iværksat en række tiltag for at bevare solsystemet. Det var det første tilfælde af vores hjælp til jeres virkelighed. Vær klar over, at for os er Gaia en særlig planet, da den fungerede som det centrale punkt ved begyndelsen af ​​galaksen. Lige siden vi blev Mestre, har vi været dybt bevidste om, hvad den guddommelige levende kugle virkelig er. Det er en velsignelse at vide, at dens bevarelse er en guddommelig del af vores mange hellige pligter. Når I vokser i bevidsthed, kan I bedre fornemme hendes enorme betydning for solsystemet.

De nye energier er en del af et fortløbende system af energier, der begyndte at strømme ind til Gaia i starten af ​​dette årtusinde. Energierne vil være kickstarteren til de indledende energier, der er nødvendige for at starte ændringerne. På nuværende tidspunkt er de fleste af jeres auraer blevet integreret i felter, der styrker Gaia. Mens hun naturligvis vokser, så gør I også. I august vil de næste sæt begynde at strømme ind til kuglen. Vi regulerer energierne og de transformationer, de giver anledning til. De er i virkeligheden en slags tonalt mønster, der er nødvendig for at rykke jer til jeres næste vækstfase. Mørket er blevet klar over, hvad der sker og vi forsikrer Himlen, at vores beskyttelse gælder hele verdenen på overfladen. Imens opdager mørket også, at dens planer med at forhindre transformationerne, fejler slemt. Lyset rykker hver dag tættere på en yderst velsignet sejr!

Himlens velsignede sang genlyder i hele riget. Vi beder jer være positive og bruge jeres meget uudnyttede indre kræfter til at se, at den rettidige forandring sker som planlagt. Hver af jer er i virkeligheden en Himlens juvel. Brug jeres kollektive evner til at tillade disse strålende indre juveler at skinne. Hvis I ser jer omkring, kan I se den storslåede energi i aktion. Visualiser det og når I gør det, så tillad jeres brødre at skinne med en glans så stor, at det gør en ende på mørkets magt og lukker Himlens Lys ind. Lad det være tiden for en stor afslutning for dem, der i mørkets navn fik jer alle til at tvivle på, hvem I er og hvad I var i stand til. Tiden kommer til at lade riget vide, at jeres barmhjertige skytsenergier gør klar til at bryde ud og skabe en ny verden fyldt med fred, samarbejde og glæde. Halleluja! En ny tid med frihed og velstand er næsten over os!

I dag fortsatte vi vores ugentlige meddelelser for at informere jer om, hvad der sker i verden. Vores rumfamilier og vores familier i den indre Jord sørger for grobund for det store sæt af ændringer, der nu er undervejs. Vi takker alle, der så elskværdig hjælper os alle i missionen med at transformere menneskeheden. Vid, kære Alle, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen virkelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! og Vær i Glæde!)


Oversætter: Margit

23.7.15

Dansk -- Sheldan Nidle – 21. juli 2015Sheldan Nidle – 21. juli 2015

7 Ik, 0 Vayeb, 11 Ik
Dratzo! (Højt Elskede Sjæle) Verden er begyndt at "knække" i to store dele! Den mørke klike er rasende og arbejder uden held på at bevare deres årtusinder lange fordele. Traditionerne lider under Lysets kræfters brede lovlige angreb. Begrænsninger bliver også påtvunget mørkets svigagtige verdensomspændende bankmæssige netværk. Næsten hver uge forsøger de mørke at skabe en situation, der i sidste ende kan føre til krig. Disse strategier mislykkes også. Faktisk er et mønster med gradvis kollaps nu normen for kliken og dens mange håndlangere. I mellemtiden diskuterer vores jordiske allierede i fællesskab, hvordan man bedst gør en ende på den tidligere gruppe af globale magthavere. Et nyt monetært system afventer tiden for dets formelle erklæring. Proklamationen afventer ligeledes det endelige store skub, som bliver et sikkert fait accompli for Lyset. Hvad der i øjeblikket mangler, er tilslutningen af ​​den statslige del i den voksende storslåede alliance. I mange større regeringer, er lederne for tiden ved at sørge for den nødvendige ændring i regeringsførelse, der vil genskabe folks rettigheder og gøre en række vigtige anholdelser mulig.

Scenen er sat for en sand stille revolution, som vil gøre det muligt for jeres verden at vende tilbage til en tilstand af fred og uhørt samarbejde. De mørke gyser dagligt over graden af ​​de fremskridt, som vores jordiske allierede støt gør. Historien er stadig næsten uhørlig for jer, da den er omgivet af en stor sky af mørk misinformation. Ideen er at forvirre masserne ved gennem løgne at fastholde, at intet virkelig har ændret sig. Vi ønsker inderligt at hæve os over den sky af "røgslør". Vi beder gentagne gange vores jordiske allierede om at afsløre i det mindste delvis, hvad der virkelig sker. Deres svar er, at den store misinformation hjælper dem til at få kliken til at tro, at dens spredte strategi på en eller anden måde virker. Det gør det også mulig for dem at komme videre på deres unikke hemmelige måde og på det rigtige tidspunkt at overraske den mørke klikes lederskab med en ny virkelighed. Vi føler i stedet, at en mere åben kampagne også kan virke, da det kan holde jer på en eller anden måde "i selen." De jordiske Lyskræfter fortsætter med at være fast besluttet på, at det dybest set er en selvdestruktiv strategi på grund af karakteren af, hvordan kliken fungerer.

Mens strategierne udvikler sig, kan vi se, hvordan Lyset har til hensigt at vælte mørket af magten. For den mørke klike er rigdom og magt alt. For dem er deres evne til at være immune over for de love, der styrer alle andre, et tegn på, hvor vigtige de synes at være. Hvad, der er gang i, er, at lyset langsomt omgiver mørket med alternativer, der tegner til at blive overvældende for dem. Processen, de gensidigt nævner, er, hvordan den engang magtfulde fjende kan overvindes. Mørket til gengæld fortsætter med at stole på strategier, der lige nu for det meste ikke virker. Det skyldes, at Anunnakierne ikke længere er inde i billedet. Faktisk rådgiver de tidligere overherrer de jordiske allierede om, hvordan man bedst kan besejre deres tidligere protegéer. Det forventes derfor, at engang inden for de næste måneder vil Lysets strategi give de forventede resultater. Den mørke klikes fald er i virkeligheden kun begyndelsen. Vores landing vil første ske, når ny regeringsførelse og et nyt finanssystem er helt på plads. Inden da vil en række begivenheder finde sted. De vil sætte scenen for jeres møde med jeres mentorer!

Alle disse fantastiske begivenheder var en del af en forhistorie, der blev sat i gang af Anunnakierne. Anunnakierne havde aftalt med Himlen om ikke at foretage flere ændringer end, hvad atlanteanerne havde gjort med jer. Alligevel ønskede Anunnakierne inderligt på det rette tidspunkt at ændre jer drastisk til umælende menneskelige robotter. Robotterne skulle være deres slaver og gøre det muligt for Anunnakierne at rykke ind i de indre cirkler af det onde Anchara kontinuum. Planen betød, at først skulle mørket gøre jeres forfædre fuldstændig føjelige for hver eneste kommando. Resultatet var de tre gyldne aldre. Processen skulle mislykkes og efter den store oversvømmelse blev I anbragt rundt omkring på planeten. De mørke overherrer vidste, at Himlen snart igen ville besøge riget og befri jer fra de fangenskaber, som overherrerne og deres håndlangere havde trukket ned over jer. Ved vores overvågning af solsystemet i fortiden og især af Gaia ved konstante besøg holdt vi øje med processen. Ved disse besøg mødte vi Anunnakierne og gentog de mange dekreter, Himlen anførte for længe siden. De fortalte om jeres befrielse og tilbagevenden til fuld bevidsthed.

Velsignelser! Vi er jeres Opstegne Mestre! Verden bliver gjort klar til en yderst velsignet begivenhed! For længe siden, tillod Himlen en mørk overherre at herske over landet, forudsat at en række særlige regler omhyggeligt blev fulgt. Hvis Anunnakierne afveg stærkt fra aftalerne, ville en farlig situation blive skyllet væk som så meget urent vand. Anunnakierne fulgte de guddommelige forordninger og var i stand til at dominere menneskeheden i næsten 13 årtusinder. Anchara traktaten gjorde en ende på dette styre og bragte fred i galaksen. Vi er dem, der omhyggeligt holdt øje med slynglerne og trofast rapporterede enhver lille overtrædelser, der blev begået af dem. Nu er vi i en meget hellig tid, hvilket vil give hver af jer mulighed for omsider at nå frem til en virkelighed, der vil være fyldt med fred, frihed og velstand. Det vil være en tid, hvor vi frit kan gå iblandt jer. Selv nu er det meget lettere at hjælpe jer end før!

Den stigende bevidsthedsenergi former en virkelighed, hvor jeres koncentrerede fokus virkelig kan fremkalde mirakler. Enhver virkelighed har energi, som normalt er ganske svag. Brug jeres øgede fokuseringsevne som et redskab til at nå målene. De øgede mængder af åndelig kraft kan i løbet af kort tid gøre succes mulig. Undlad al negativitet og frustrationer for at gøre det. Husk altid på, at sådan en øvelse kræver ikke kun fokus, men også en stor del af indre projiceret positivitet. Lad dette aktiv vokse inde i jer ved at sørge for en rolig og hjælpsom energi. Det vil være grundlaget for, hvad I agter at gøre. Når først I føler jer positive og åndeligt stærke, så begynd at bruge tid hver dag på at projicere denne energi. Når detaljerne i jeres positive projektioner vokser, kan I begynde at se, hvordan visualiseringerne vil tillade jer at ændre jeres virkelighed. Som et lynglimt vil det så lykkes for jer!

I, Velsignede, lever i en tidsalder, der er det meget betydningsfulde vendepunkt fra det onde til Lyset. Talrige begivenheder kommer til at bære frugt. Begivenhederne vil hurtigt ændre, hvordan I ser på den stadigvæk begrænsede virkelighed. Den hellige pointe er, at vi sammen altid vokser og giver jer dermed mulighed for at lykkes. Udnyt det og brug jeres egne positive energier til at fremskynde ændringen. Vær endnu mere opmærksomme på de spændende muligheder og deltag ved at vælge jeres egen version af visualiseringerne for at flytte riget ind i en ny æra af Kærlighed og Lys! Sammen har vi evnen til i høj grad at styrke de handlinger, som vores jordiske Lyskræfter foretager for at sørge for den frihed, fred og velstand, som I så retfærdigt fortjener. Vi agter dagligt at gøre midlerne tilgængelige for at hjælpe jer i den yderst velsignede række af begivenheder. Sammen, kære Alle, kan vi være sejrrige!

I dag fortsatte vi med at give jer budskaber, der forklarer, hvad der sker nu! Overalt på den hellige kugle er personer gået sammen om at fjerne mørkets magt og skubbe dem ud på sidelinjen. Der er stadig meget at gøre. Ikke desto mindre er tidspunktet for frihed og sejr meget, meget tæt på! Vid, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen virkelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! og Vær i Glæde!)

Website: 
Planetary Activation Organization 

Translator: Margit

17.7.15

Dansk -- Sheldan Nidle – 14. juli 2015
Sheldan Nidle – 14. juli 2015

13 Men, 13 Kumku. 11 Ik 


Selamat Jalwa! (Vær i evig glæde!) Vi kommer på denne dag med flere nyheder om, hvad der sker omkring jer. Den komplekse proces med at etablere et nyt finansielt system udvikler sig i sit eget tempo. BRICS Development Bank (BRICS Udviklingsbank, BRICS=Brasilien, Rusland, Indien, Kina, Sydafrika) opererer og er åben for forretninger, ligesom den kinesiske AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank). Det er blot begyndelsen til, hvad der skal komme. Operationerne, der er nødvendige for at organisere en global valuta revaluering (GCR) vil ligeledes blive gjort klar til offentliggørelse. En nødvendig forudsætning er levering af verdensomspændende velstandsmidler. Processen er nu ved at blive drøftet af vore jordiske kolleger og af os. Den er planlagt til at begynde, når en række indledende humanitære midler er udbetalt med succes. Proceduren udvikler sig godt og vi forventer, at I ser nogle resultater inden længe. Desuden er vi i øjeblikket ved at finde en måde, hvorpå vi kan gribe ind, når det er påkrævet. Vi har allerede i hemmelighed fulgt en række pengeoverførsler og opdagede, hvordan vi kan, hvis det er nødvendigt, sikre succesfulde leverancer. Klikens dage er faktisk talte med yderligere at forsinke det udfald, der er forventet af Himlen.

De første skridt mod velstand og ny regeringsførelse er afgørende for den overordnede plan, der blev vedtaget af ​​vores jordiske allierede og os for et par måneder siden. Operationen vil virkelig true de illegale og skjulte måder, hvorpå det globale finansielle system opererer. Den langsomme måde at reformere det gamle og yderst manipulerede finansielle system kan ikke tolereres. Vi er i øjeblikket ved at gennemgå og drøfte en række måder at overtrumfe kliken på og at indføre det nye system. Kliken planlagde en række møder til delvis at forbedre nogle af det nuværende systems fejl. Den lappeløsning er uacceptabel. Det er derfor nødvendigt at undersøge, hvordan det gældsplagede system kan udskiftes. Det amerikanske de facto regime er fast besluttet på en eller anden måde at støtte det kriminelle system og at bruge sin magt til at skræmme potentielle modstandere. Positionen svækkes, mens det tilsyneladende blinde regime stirrer på sin nærmeste fremtid og ser, hvor katastrofal den åndsforladte politik egentlig er. Der er nu en bevægelse for at feje det forfærdelige regime af vejen.

Som I kan se, er vi begyndt at spille en mere aktiv rolle. Vores jordiske allierede har fastholdt en holdning, at denne revolution udtrykkeligt påhvilede dem. Den stille revolution sker, fordi vi har forhindret kliken i at indføre en global "stramning" over for modstands styrker. Det har gjort det muligt for mange i Lysets koalition at gå videre med en række beedigede skriftlige erklæringer, som har muliggjort de aktioner, der kun lige er begyndt at manifestere sig. Vores holdning til enhver tid er at repræsentere det største gode. Alliancen med vore jordiske familier og forskellige dedikerede enkeltpersoner er blevet krydret med en slags klikevæsen, der er opstået af et behov for grænser for, hvordan vores jordiske allierede nærmer sig hvert enkelt problem. Indtil nu har vi fastholdt en relativ neutral stilling til, hvordan vi kommer videre. Vi er blevet instrueret af Himlen til at sætte nogle deadlines. Det agter vi at gøre. En række leverancer er undervejs. Vi agter at sørge for succesfuld levering. Det har taget alt for lang tid med, at alle skulle udfærdige en ordentlig tidsplan. Vores formål er at gøre, hvad der er nødvendigt for at bevæge os hurtigt mod det vigtige scenario med landinger.

Sidste gang talte vi kort om jeres gamle historie. I første omgang var det en standard kolonial procedure fra den Galaktiske Føderations side. Vi harmoniserede den globale økologi, etablerede en Indre Jord og var klar til at flytte den menneskelige population til det nyligt etablerede rige i den Indre Jord. Atlanteanerne udgjorde forskellen. Stjernenationerne fra Plejaderne var længe centrum for mange Galaktiske Kriges skueplads. En anden var i Orion bæltet. De større træfninger fandt sted på de to steder. Mange af de oprindelige atlantiske kolonister var dem, der valgte en mærkelig metode til at løse visse problemer med de mørke Ancharianere. De samarbejdede på en måde med mørket. Metodologien var i høj grad i strid med den plan, der var udtænkt af vores globale råd. Det nåede et afgørende punkt, da Atlantis besluttede at kræve dominans over rigerne på overfladen. Det pludselige uberettigede angreb tvang de globale råd til at opgive flytningen til den Indre Jord. Således har I været henvist til at leve i den ubehagelige situation med at tilpasse jer nuancerne i rigerne på overfladen.

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Vi kommer til jer ved slutningen af ​​en stor nådesfyldt kamp blandt dem, der ønsker at ændre selve essensen af ​​det nu mørke rige. Der har været megen diskussion om, hvad ordren vil være med hensyn til indførelsen af ​​de vigtigste velstandsmidler. Hertil kommer timingen af ​​de såkaldte RV midler, primært fra Irak og Vietnam. De forskellige strategier blev revideret og et resultat blev nået. Processen vil blive afsløret i de kommende uger. Vi venter i glæde på at se resultaterne af handlingerne. Vores rum brødre er nu mere end nogensinde villige til at hjælpe os med at sætte tider på disse begivenheder. Vi har til hensigt at bruge jeres vidunderlige positive fokus for at sikre, at de mest nødvendige begivenheder virkelig sker i henhold til den nye tidsplan. Vi er velsignet og er yderst glade for, at himlen er fortsat med at rykke de store velstandspakker frem til levering til hver enkelt af jer. Vi takker også alle, der har dedikeret deres liv til de mest velsignede begivenheder!

I de tidlige dage af den nuværende tid overværede vi Anunnakierne skabe den store oversvømmelse og derefter trak vandet sig langsomt tilbage. Hvad der var tilbage, var en forfærdelig tid, hvor størstedelen af menneskeheden var omkommet. De få, der overlevede, var langsomme til at genopbygge. Anunnakierne kom til og begyndte at instruere de overlevende i, hvordan det var bedst at genopbygge. Borte var de store netværk, som menneskeheden talte til hinanden og til Anunnakierne med. En personlig fornyelse var påkrævet. Anunnakierne kom ned og genoptog deres "ejerskab" af menneskeheden. Vi, de velsignede, gjorde modstand. Det blev starten på mange årtusinders åndelig konflikt. Gradvist øgedes vores åndelige i antal. Men mørket og dens mange håndlangere havde overtaget. Vi fik at vide, at vores opgave var at vejlede og lindre menneskeheden. En tid ville komme, hvor det tiltagende Lys ville triumfere! Det øjeblik er omsider kommet!

Vi står i denne tid og føler os velsignet af Himlen. Verden er begyndt at ændre sig. Mange tegn gør det klart, at den store forandring er velsignet nær. Fokus, kære Alle, på befrielsen! Kræfter arbejder på at ændre verdenen. Mørkets kvaler fortsætter. Lyset synes for jer blot at være et glimt. I virkeligheden er det den Almægtiges velsignede lampe, der vil lyse helt op. De ting, der skal sikre det, sker. Mørkets tid på denne meget specielle kugle er omme. Øjeblikket for en storslået indgriben kommer. Verdenen har været delt i to alt for længe. Øjeblikket for forening kommer. Både rum og åndelige familier er her. De cirkler dagligt om jeres klode. Det er det velsignede øjeblik, før mørket slynges væk fra jer. Den mest elskværdige separation sikrer jer jeres frihed og jeres velstand. Vær derfor klar til at glæde jer og føle den storslåede følelse af frihed. Halleluja! Halleluja!

I dag har vi fortsat vores korte overblik over, hvad der sker på denne verden. Tiden kommer for en storslået forandring, der vil skubbe jer Kærligt ind i en ny verden. Talrige begivenheder sker stadig hemmeligt, hvilke vil ændre riget for altid og genforene jer med jeres familie i den Indre Jord (Agartha). Vid, kære Alle, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen virkelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! og Vær i Glæde!)


Oversættelse: Margit

8.7.15

Dansk -- Sheldan Nidle – 7. juli 2015Sheldan Nidle – 7. juli 2015


6 Lamat, 6 Kumku, 11 Ik 


Selamat Jarin! (Sirisk for Velsignelser!) Jeres verden fortsætter med at bevæge sig fremad med hensyn til manifestationen af det nye finansielle system. Dette system vil reducere eller eliminere tyveri, der var almindeligt i det gamle system. Desuden skal der foretages flere justeringer, der gør hvidvaskning af penge praktisk talt umulig. Gennemsigtighed i alle former for transaktioner vil være dagens regel. De kommende uger forventer vi, at der sker et stort antal leverancer. Således nærmer tiden sig hurtigt for jer, hvor I modtager jeres velsignelser. Den storslåede overførsel af velstand vil hurtigt føre til klikens undergang og dens mange skjulte partnere. Således er ny regeringsførelse i NESARA regi ikke særlig langt væk. Disse kendsgerninger giver os mulighed for at vide, at vores tid for bekendtgørelser hurtigt nærmer sig. Det betyder også, at de Opstegne Mestres nødvendige lektioner nærmer sig. Mange af jer har ventet tålmodigt på den tid, der nu er over jer. Andre er lejlighedsvis bukket under for strabadserne ved denne forlængede ventetid. Under alle omstændigheder forbliv positiv og vær glad for det, der sker omkring jer. Tiden nærmer sig til omsider at give slip og begynde jeres mange projekter med at hjælpe menneskeheden!

For længe siden før de sidste to store årscykler begyndte, herskede Lemurien som velvillig forvalter af Gaia og hendes utallige økosystemer. Lemurien havde først spredt sig på planeten Gaia for at lindre og gøre energier, der styrede riget på overfladen, positive. Derefter gik disse dedikerede sjæle ind i Jorden og etablerede et indre globalt land, der på hendes sprog blev riget Agartha. Vores bosættere havde gjort Gaia til et paradis i den indre jord og på riget på overfladen fyldt med utallige dyre- og plantelivsformer. For omkring 300.000 år siden migrerede en gruppe af særlige bosættere hertil fra Plejaderne. Denne gruppe var de tilbageblevne af en hel sektion af oprørere, der var kommet til at tro, at det at være mægler mellem det mørke Anchara kontinuum og et antal grupper, der var imod dem, var et nyttigt middel til at sprede Lys i denne galakse. Denne tro blev dog noget perverteret, da de først var ankommet. Som med tidligere bosættere valgte de først et territorium på overfladen, hvor de kunne blive akklimatiseret til livet på Gaia. Denne første etape kom til at vare i en usædvanlig lang periode af næsten 250 tusind år.

På det tidspunkt var den første af de to sidste store galaktiske år gået. Lemurianerne vidste, hvad Himlen dekreterede, og havde til hensigt at udføre Himlens sidste fastsatte edikter. Atlanteanerne fornemmede, at en handling med at oprette to riger var nært forestående, en indre og en på overfladen. Den atlantiske skæbne var at regere den på overfladen. Anchara kontinuummet lagde vægt på at kontakte atlanteanerne og gradvist give dem mulighed for at tro på den retfærdighed, de havde arbejdet på. Gaia blev langsomt manøvreret ind i en position, der tvang hende til at sænke sine energier. Under det sidste atlantiske imperium for over 15.000 år siden begyndte en svøbe at brede sig ud over hele Gaias overflade. Ancharanerne satte scenariet op for opståelsen af ​​ mennesket med begrænset bevidsthed såvel som den utidige afslutning på Atlantis og hendes allierede. Det skulle føre til befrielsen af ​​disse særlige mennesker fra deres beskyttede tilholdssteder og til oprettelsen af ​​en ny gruppe af overherrer, Anunnakierne. Den nye gruppe skulle våge over dem og opgive dem på det rigtige tidspunkt. Lyset skulle derefter vende tilbage og restituere disse mennesker til deres naturlige tilstand af fuld bevidsthed!

Vi gav jer denne korte historie, så I kan sætte den nuværende tid i det rette perspektiv. Hvad de allierede på Jorden gør, er, at afslutte en proces, der begyndte med, at håndlangerne nægtede at se Anunnakis afgang som et varsel om ting, der skal komme. Lyset har støttet dem, der ønskede at modsætte sig mørket siden afslutningen på ​​Anden Verdenskrig. Sammen med de Opstegne Mestre og Agarthanerne hjalp vi denne gruppe af oplyste. Arbejdet i denne årtier lange kamp er nu klar til at bære frugt. Den kommende tid vil opleve opståelsen af ​​et nyt finansielt system, ordentligt baserede valutaer og en række nye regeringer. Det er i sandhed kun begyndelsen. I vente er vores ankomst, mødet med jeres mentorer og modtagelsen af jeres Opstegne Mestres vise lektioner. Alt dette vil i sidste ende munde ud i den transformation, der vil ske i løbet af de tre dage, der bliver jer tildelt i Crystal Light Chamber (Krystallys Værelset). Som det gamle ordsprog siger, "det var de værste tider og de bedste tider." Glæd jer i tillidsfuld forventning om en yderst vidunderlig fremtid for denne verden, og for jer!

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Vi kommer og bringer jer mange velsignelser! I har hjulpet os meget ved de vidunderlige kollektive positive tanker, I dagligt har givet os. Vi er meget taknemmelige for denne yderst generøse buket af hengivenhed. Når I vokser i bevidsthed, lærer I, hvordan universet fungerer. Positiv hengivenhed, når den er rigtig fokuseret, hjælper med at fordrive mørket. Vi har brugt jeres velsignelser til at fokusere på den forandring, som dette rige har hårdt brug for. Sammen kan vi fortsætte med at udrede det mørke, der stadig præger dette rige. En af de ting vi i fællesskab har fokuseret på, er ændringen af det finansielle system. Jeres energier hjælper løbende, mens den mørke klikes system med global gæld fejler. Vores partnere er næsten færdige med at manifestere det. Det vil inden længe komme online. Denne ene begivenhed vil gøre det muligt at indføre ny regeringsførelse og at rekonstruere et meget svigagtigt sæt af internationale bankkarteller. Det kan i sig selv ændre verden!

Vi beder jer fortsat at se indad og være klar til at acceptere nogle nye paradigmer. Da vi først blev udødelige, lærte vi, hvad hver af os var positivt i stand til. I hver eneste sjæl banker et stort omsorgsfuldt "hjerte". Det er dette potentiale, vi taler om. Lige siden I blev født, har jeres virkelighed undladt at bede jer om at bruge disse skjulte potentialer. Vi anmoder jer inderligt om, at hver enkelt af jer udforsker disse skjulte evner og kollektivt bruger dem til at hjælpe menneskeheden. Når graden af ​​bevidsthed vokser i jer, udforsk jeres nyfundne potentiale og lær, hvordan I bedst anvender den til at øge menneskehedens positive muligheder. I er en gruppe af inderligt omsorgsfulde personer. Udforsk i fællesskab, hvordan I bedst kan bruge jeres indre potentiale til at finde en hurtigere vej hen ad denne lange og snoede vej mod fuld bevidsthed. Lad os sammen vise Himlen, hvor alvorligt vi ønsker at påtage os dette nådige hverv.

I er en meget unik, elskværdig gruppe af kærlige mennesker. Alligevel er der stadig mange blandt jer, der ønsker at opsøge vold og fortsætte med de gamle, mørke måder. Igen her, brug jeres voksende bevidsthed til at sætte dem i jeres sinds hjerte og start en proces for at reformere dem. Lad os i fællesskab præsentere dem for en ny række ikke-voldelige og kærlige adfærdsmåder. Mirakler som disse har virket i fortiden og vi kan, ved seriøst at gøre det, transformere en lang række af disse mørke til Lys. Vær opmærksom på jeres evner og grib denne kraft til at udtrykke jeres kærlighed til Gaia og til hele menneskeheden. Det store reservoir af Kærlighed og tilgivelse kan bogstaveligt talt flytte bjerge! Således kan en meget omsorgsfuld menneskehed ændre sin aktuelle virkelighed og sætte scenen for ankomsten af ​​vores åndelige og rum familier. Vi er derfor på randen af ​​den nuværende "dårlige" tid og går ind i en virkelighed fyldt med Kærlighed, Lys og velstand. Hosianna! Hosianna!

I dag har vi fortsat vores rapport om, hvad der virkelig sker omkring os. Tiden for den nye virkelighed er begyndt. Brug denne tid til at indånde dette vidunder og gør jer klar til ankomsten af ​​dem, I ikke har oplevet i meget lang tid. Vid, kære Alle, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen virkelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! og Vær i Glæde!)Oversættelse: Margit Villumsen

3.7.15

Dansk -- Sheldan Nidle – 30. juni 2015
Sheldan Nidle – 30. juni 2015

12 Imix, 19 Kayab, 11 Ik
Dratzo! (Sirisk for Højt Elskede Sjæle) Vi kommer med nogle gode nyheder for alle! I de seneste måneder har en proces været i gang, som vil betyde, at vi finder ud af, hvordan vi bedst kan levere jeres velsignelser til jer. Efter afslutningen på ​​Anden Verdenskrig genoptog den mørke klike sine uindskrænkede pengeleverancer i hele denne verden. Dette system blev stærkt ændret af USA i det seneste årti. Barrierer blev sat på plads, hvorved det amerikanske finansministerium og afdelingen for national sikkerhed (Homeland Security) kontrollerede strømmen af ​​alle monetære udvekslinger. Det var dengang nødvendigt at udvikle en måde, hvorpå store valutasummer kunne overføres via dette system, indtil et nyere overførselssystem kunne fungere. Vi bruger nu vores internationale indflydelse til at gennemføre vores første testkørsel. Dette vil markere begyndelsen på en proces, der er beregnet til at tilvejebringe den midlertidige løsning, der er nødvendig. Derfor forventer vi, at nogle forbløffende nyheder vil blive kendt, når disse humanitære midler finder vej til de første modtagere. Dette vil være starten på en dominoeffekt, som vil gøre det muligt for en anden stor sum midler at blive overført til Nordamerika og til dem, der længe har ventet på deres velsignelser.

Denne proces bliver hjulpet af forøgelsen af ​​nye udviklings- og investeringsbanker, der lover til sidst at afløse IMF og det byrdefulde "SWIFT" system. Dette sæt af udviklinger forventes om kort tid at føre til fremkomsten af ​​ny regeringsførelse i Nordamerika og i hele verden. Denne proces vil også føre til en global ændring, der vil bringe jer en valuta, baseret på ædle metaller og forøgelsen af ​​fred og verdensomspændende velstand. Dette vil blive fulgt af en global jubel, da gæld udryddes. Faktisk vil det nuværende system af gældsslaveri omsider ophøre og blive erstattet af en ny valutareserve, som værdisættes retfærdigt. Dette er et af ​​mange skridt, der vil gøre det muligt for jeres verden at omfavne frihed og enden på årtiers lange UFO tilsløring. Denne proces vil også gøre det muligt for jer at få nogle værdifulde oplysninger fra jeres Opstegne Mestre og at afsløre eksistensen af jeres slægtninge i den indre Jord. Dette kan så gøre det muligt for os at begynde den sidste del af en kompleks operation, der har taget os over to årtier at fuldføre.

Da vi ankom i begyndelsen af ​​1990'erne, troede vi først, at denne mission ville tage omkring et årti at fuldføre. Anunnaki forsikrede os, at deres tidligere håndlangere kunne se, at Himlen havde et begyndelsestidspunkt i begyndelsen af ​​september 2001 som tidspunktet for et meget komplekst skift i regeringsførelse, som skulle begynde sammen med starten på en global velstand. Denne proces gik skævt, da den daværende amerikanske regering foretog et modangreb. Det ændrede vores tidsplan og forårsagede udstedelse af en hel række nye dekreter. Disse afskyelige slyngler havde vist sig at være fuldstændig upålidelige og var opsatte på at bruge deres resterende beføjelser til at forsinke både NESARA og omfordelingen af verdens rigdom. Vi satte sekundære scenarier op og begyndte at spørge vores allierede, hvor meget deres planer stadig omfattede kliken. Opslidningscyklen for disse slubberter blev sat i værk. Vi var prisgivet disse allierede og hvad Himlen ville dekretere med hensyn til vores første kontakt mission. Det har taget over et årti at nå til den nuværende position. Den mørke klike malede sig selv op i et hjørne. Enden for disse modbydelige slyngler er nært forestående.

I er nu på randen af den tid, hvor en række ting vil ske. Vores jordiske allierede afslutter projekter, der vil gøre revalueringen (RV) og den globale valuta omstilling (GCR) en afgjort sag. Desuden vil velstandspakkerne og bøde- og strafpengene blive frigivet, når det første sæt af tests med midlerne er færdige. Dette vil føre til ny regeringsførelse og tilbagevendelsen til ægte regeringsførelse efter loven, samt enden på ulovlige indkomstskatter. Det vil også signalere den formelle erklæring af ​​gældsslaveri for ulovlig og inden for nogle måneder enden på hele det monetære system. Menneskeheden på overfladen er bestemt til at indstille sin afhængighed af landbrug og produktion. I den nærmeste fremtid vil Gaia igen få lov at blive et barn af Universet, som hun var, da jeres forfædre landede her for næsten 900 tusind år siden. I var fuldt bevidste, da atlantiderne på forræderisk vis ødelagde kontinentet Lemurien. Det skete ved starten af ​​det Store Galaktiske År, der lige er endt. I det nye store galaktiske år vil I vende tilbage til fuld bevidsthed og der nå jeres skæbne med Himlens fulde og nådige velsignelser.

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Vi ankommer i glæde! Det mørke, som så længe har kørt dette rige, er ved at forsvinde. Overalt vælter dem, der repræsenterer dem. Tiden med fiat penge slutter ved tilbagevendelsen til ​​en global guldstandard. Denne operation gør det muligt for os at begynde at planlægge, hvornår vi kan begynde en række vigtige lektioner om religioner og moral. Dette rige har hårdt brug for at forstå den fælles baggrund for religion og hvordan man bedst heler sår fra formodede forskelle, der har gjort kaos til en regel. Vi har alle brug for at koncentrere os om Kærlighedens kraft og behovet for at helbrede vores formodede had. Tiden for krig er forbi. Det er en tid for fred og enhed! Når I går gennem ceremonien, der gør jer til en Opstegen Mester, finder I ud af, at I har brug for tid til at forstå nogle universelle sandheder. Vi kalder det en slags "træningslejr", hvor vi lærer om grundlaget for Kærlighed og Lys i denne verden. Denne undervisning tjener os godt, når vi udfører vores guddommelige tjenester.

Den måde, hvorpå I bliver præget i dette rige, skal vaskes væk og der skal lægges vægt på et nyt sæt fælles værdier. De lektioner, vi har til hensigt at lære jer, vil afspejle dette. Der er imidlertid mere, der skal forklares også. Menneskeheden har en stor indre Kærlighed til hinanden. Det er traditioner og erfarede begivenheder, der ændrer jer. Vi indser dette, når vi bevæger os fra kultur til kultur. Mange af jer har lært at modtage os på en bestemt måde. For andre er vi ligeledes helt ukendte. Vi er i guddommelig tjeneste og bruger jeres tro til at give jer eksempler, der bevæger jer mod Kærlighed og et mere positivt syn på livet. Denne tid er hård for jer, da der er en stor forandring undervejs. Vores tjeneste er at give jer håb og en måde at vende jeres liv mod Kærlighed. Det er den måde, hvorpå I bedre kan kende jeres fælles menneskehed. Livet handler om at bevæge sig mod Lyset og hjælpe mørket til at forsvinde fra denne verden.

Vores anstrengelser er baseret på det store bevidsthedsskift, som sker over hele verden. Dette skift gør det muligt for jer at se verden i et andet lys. De seneste to årtier har set begivenheder, som lover at hjælpe med at bringe den guddommelige plan til denne verden. De mørke har set på med stor bekymring, mens deres afskyelige planer hurtigt forsvinder. Tiden nærmer sig for et mere fornuftigt sæt interventioner. Disse vil give jer mulighed for at opleve jeres Enhed. Jeres øgede fokus og evne til at forestille jer en bedre verden gør, at denne overgang sker hurtigere og med en mindre grad af indre forvirring. Himlen og vi byder denne begivenhed yderst velkommen! Vores opgave er at guide jer til et bedre kendskab om denne bevidste vej, som I rejser på. Tiden nærmer sig nu for en stor afsløring. Det vil betyde genforening med jeres åndelige og rum familier. Halleluja! Halleluja!

I dag fortsatte vi med at informere jer om, hvad der sker med jer globalt. En tid med velstand og harmoni er under udvikling. Denne tid er dermed en ​​overgangstid. Vær tålmodige og altid klar til at hjælpe dette nye sæt af realiteter til triumf og til at sætte scenen for en ny åndelig tidsalder. I vil møde grundlæggerne af jeres indre overbevisninger og lære meget, som kan bringe jeres sjæl fred! Vid, kære Alle, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen virkelig er jeres! Lad Det Være Så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! og Vær i Glæde!)


Website: 
Planetary Activation Organization

Oversættelse: Margit Villumsen

PUTIN

putin

ESOTERIC

inv

RICHARD DOLAN

NÃO ABANDONEM AGORA JULIAN ASSANGE