Seguidores

30.3.16

Dansk -- Sheldan Nidle – 29. marts 2016Sheldan Nidle – 29. marts 2016

12 Ix, 7 Mac, 12 Manik


Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) Den mindre forsinkelse omkring påske er overstået og midlerne er igen i bevægelse. Denne kat-med-musen leg med stop/start hænger sammen med de gamle familiers og kongeliges bekymring over den pludselige måde, oligarkerne slår til og hvordan de alt for ofte ser bort fra, hvad de har aftalt. Denne forsigtighed afspejler således de underlige måder, midlerne er blevet flyttet på i de sidste par uger. Vi har oprigtigt sat spørgsmålstegn ved disse taktikker og foreslået alternative metoder for at imødegå den fortsatte mistillid til den måde, hvorpå processen skal afsluttes. Under alle omstændigheder skal I endelig modtage jeres første midler og skal se de herskeres undergang, der sammensætter deres mange de facto regimer. Faktisk, lad det blive kendt, at de farceagtige falske flag operationer i både Paris og Bruxelles blot er måder, der anvendes af mørket for at vise, at dets dage med at manipulere jer ikke er ovre. Så længe deres marionetregeringer hersker, kan I forvente endnu flere forsøg på at skræmme jer. Heldigvis er den nye amerikanske republik som foreslået af NESARA ganske tæt på aktuel realisering. Der er stadig et par svage punkter, der skal løses og stærkere aftaler skal sættes i stand.

Den mørke klike er som et dyr, der er trængt op i en krog. Den anvender konstant overlevelsesstrategier, der syntes at virke i fortiden. Disse falske flag operationer er endnu et eksempel på det. ISIS er et redskab i denne proces. Dens støtte kommer fra omhyggelig finansiering fra den hemmelige regering og den bruger specialuddannede lejesoldater til at undervise sine styrker i irregulære krigstaktikker, som den i øjeblikket anvender. Den har etableret "celler", svarende til dem, der blev anvendt i tidligere krige mod franskmændene i Algeriet i 1950'erne og i andre guerillakrige siden da. Disse strategier anvendes for at få det til at se ud, som om disse militante på eller anden måde er hjemmehørende i Mellemøsten. Hvad de gør, er at røre rundt i krukken med frustrationer, der har eksisteret, lige siden Vesten kvalte en panarabisk revolution mod det Osmanniske Rige i slutningen af ​​1910'erne. Disse fortsatte irritationer, såvel som millioner af islamiske indvandreres skæbne i Europa, må der nu tages ordentlig fat på. Disse problemer må løses af Lyset og dets nye forvaltninger.

Disse problemer har endnu ikke truet midlerne, men de har gjort mange mennesker trætte af mørkets og dets kumpaners fortsatte narrestreger. Når den nye forvaltning snart er etableret, vil Lysets mange repræsentanter se på de mange uenigheder. Programmerne bestemt til at løse disse ting skal godkendes og om nødvendigt støttes. De vigtigste elementer er fred og samarbejde. NESARA handler om at skabe en ny verden baseret på fred, velstand og tillid. Vi er klar over, hvad der skete, da "post-Anchara" æraen begyndte i denne galakse for nogle årtier siden. Vi agter fortsat at rådgive jer om, hvordan dette rige bedst forberedes til den første kontakt med rumvæsner. Den mørke klike er en serie af organisationer og mennesker, der inderligt ønsker at opretholde deres "del og hersk" strategier. Når først den er blevet besejret af Lyset, må disse modbydelige personer isoleres og deres mørke organer opløses. Husk, at I alle er én og at Himlen Elsker jer alle højt!

Vi kommer for at implementere jeres endelige skridt mod fuld bevidsthed. Denne overgang kræver, at I anvender jeres iboende visdom til at ændre denne virkelighed til det bedre. I ønsker inderligt at nyde jeres globale velstand og at samles for at vise Gaia, hvordan jeres voksende bevidsthed har ændret den måde, hvorpå I ser hende og hendes mange forskellige levesteder. Brug denne erhvervede viden til at gøre en ende på den måde, Gaias klima, have, atmosfære og jord for tiden bliver udnyttet af mørket. Brug jeres evner til at bringe jeres rige i en balance, der fremmer udbredelsen af ​​liv. Brug jeres Kærlighed til at gøre riget på overfladen klar til Mestrenes vidunderlige lektioner og til jeres brødres, Agarthanernes, tilbagevenden. De ønsker at forklare, at der er råd for alt, hvad der nu giver jer bekymringer og ærgrelser. Endelig vil der komme vores landinger og særlige mentorer, der skal berede jer til den store overgang, der er fuld bevidsthed. I er i sandhed velsignede! Se den nuværende tid som det sidste kaos, før den nye verden endelig manifesterer sig for jer!

Velsignelser og glæde! Vi er jeres Opstegne Mestre! Der er tidspunkter i menneskehedens lange historie, hvor vendepunkter af stor betydning nås. Denne tid er i sandhed en af ​​dem! Det er ikke ofte, at de, der så hjerteløst driver åget, uden videre bliver kørt ned. Det er sådan en tid nu og det har været længe undervejs. I sidder på selve tærsklen til den tid og bekymrer jer om, hvor lang tid det mon tager. Det blev startet med stop og starter, da det uundgåeligt bevægede sig mod sit tilsyneladende endeløse mål. Det får en ende! I fortjener bedre! Vi husker, da vi levede i en dødelig menneskelig form og så på, mens vores studerende pludselig blev skubbet væk fra os af "de indviede". Vi kan se, hvordan mørkets ligegyldighed påvirkede os alle. Vi forstår disse fjerne hændelser såvel som selve det store billede. Vi Mestre gør, hvad vi kan for at ændre billedet og bringe jer velstand, fred og Kærlighed. Vi beder jer om at være positive og støtte os i denne den helligste af opgaver!

At forestille sig et nyt rige betyder, at det gamle på sin egen uundgåelige måde må forsvinde. Denne operation kan tage tid, da opfattelser må ændres. Vores fælles projekt er at sørge for, at det sker. Lad os derfor sammen forestille dette rige og manifestere det tydeligt i vores hjerter. Så kan det blive virkelighed. Brug denne tid, hvor midlerne begynder at realiseres, til at handle i samspil med os, når I foretager disse daglige ceremonier. Lad vores fælles bøn og meditationer skabe en ny verden. I, mine kære Hyrder, har lidt alt for længe. Det er tid til at tage springet og skabe et åndeligt partnerskab, der kan fremme denne vision. Mange fantastiske ting sker. Sammen kan vi sikre, at disse begivenheder er den sande begyndelse på Lysets Tidsalder. Som en enhed af Kærlighed og Lys kan vi ændre denne verden! Brug jeres utrolige energier til at gøre disse vidundere til virkelighed. Meget er ved at komme jer til undsætning!

Dette rige har oplevet mørket i front i næsten 13 tusind år. Det var dengang, Anunnakierne først begav sig ud på deres rejse med jer. Disse mørke tyranner er siden transformeret og nu er det deres håndlangere, som kaster deres dystre skygger på jer. Nu skal rollerne byttes om og I skal vise dem, hvordan barmhjertighed og guddommelige nåde opererer. Lær af dette og søg den guddommelige Ene i os alle! Lektionerne skal vise jer jeres indre styrke og jeres Enes store Kærlighed! Vejen I har gået er en vej, der sjældent vælges af Himlen. Alle de ting, der gør jer vrede og frustrerer jer, er jeres sidste illusioner i denne underlige fysiske virkelighed. Tro ikke, at rigdom i sig selv virkelig kan ændre denne illusion. Lær visdom og brug den i alle ting. Forstå, hvordan universet og denne virkelighed fungerer. Disse enkle lektioner kan føre jer langt. Vær altid klar til at lære visdom og hvordan den bedst anvendes. Hosianna! Hosianna!

I dag, som sædvanligt, fortsatte vi vores ugentlige rapporter. Meget, som vi nævnte, sker! Mist ikke modet, fordi begivenheder udvikler sig og mange mirakuløse ting er klar til at manifestere sig. Det er i sandhed en tid med vidundere! Vid, kære Alle, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen virkelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! Vær i Glæde!)

Oversættelse: Margit Villumsen26.3.16

Dansk -- Sheldan Nidle – 22. marts 2016Sheldan Nidle – 22. marts 2016

5 Manik 0 Mac, 12 Manik

Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) Processen med at ændre denne virkelighed fortsætter. Det er for det meste en ulige kamp. På den ene side har vi de Opstegne Mestre, mange hemmelige samfund og deres nære allierede, de personer, der oprigtigt er dedikeret til en hurtig og fornuftig afslutning på mørkets mange håndlangeres magt og rigdom. Disse oligarker var opsatte på et massivt affolkningsprogram, som for nylig er begyndt at have en vis effekt på verdens mange underudviklede og fattigere lande. Disse dødbringende projekter bliver først nu i nogen grad stoppet af flere oplyste "whistleblowere". Projekterne er en del af andre aktiviteter, der forgifter verdens luft, oceaner og jord med dødbringende patogener og en stigning i spredningen af ​​stråling og dens onde bivirkninger på menneskeheden. Vi overvåger omhyggeligt disse ting og holder de modbydelige virkninger nede på en lavere grad af intensitet. Vi kan befri Gaia for disse ting, men først når verdens største regeringer tillader vores synlige tilstedeværelse over et langt tidsrum. I den forbindelse bliver betydningen af ​​NESARA helt tydelig. Vi ser frem til, at ny forvaltning bliver en manifesteret virkelighed.

Den igangværende manifestation af forskellige økonomiske midler er fortsat et tegn på den øgede overforsigtige adfærd hos dem, der er blevet betroet den sikre bevægelse af store summer over internationale grænser. Vi opfordrer igen disse grupper til at give os lov til at have en meget større andel i disse yderst vigtige, meget følsomme operationer. Vi har teknologier, der nemt kan løse mange af de problemer, der i øjeblikket ligger i den komplekse procedure. På trods af disse problemer når overdragerne et punkt, hvor midlerne faktisk kan fordeles sikkert. Når det sker, er det vores hensigt at se den endelige afslutning på de fordærvede oligarkers magt og prestige. Det er på tide at revidere virkeligheden og gøre det muligt for hver af jer at nyde enden på både gældsslaveri og mørkets umoralske måder. Disse mål er også en del af et større program, der blev tilrettelagt for mange år siden ved ​​en aftale mellem Lysets kræfter og de ansvarlige for at bringe jer jeres længe lovede nye virkelighed. Vi forventer, at det endelig sker meget hurtigt. Det er en handling, hvis tid er kommet!

Det nye finansielle system er som bekendt en kombination af et strengt sæt af nye bankregulativer (Basel III og IV) og store depoter af guld, sølv og ædelstene, der længe har været opbevaret af de gamle familier, oplyste kongelige og er sket gennem Saint Germains og Quan Yins guddommelige arbejde. Den enorme velstand er beregnet til dem, der skal løfte sig med rigdom og skabe humanitære projekter, der gør det muligt for alle at vende tilbage til godt helbred, lære om deres evigt skiftende legemer og fremskaffe nye og tilbageholdte opfindelser, der skal hjælpe menneskeheden. Det vil gøre det muligt for Gaia og hendes mange økosystemer at blomstre. Projekterne skal også støtte indførelsen af ​​ny forvaltning og gøre det muligt at gøre en ende på årtiers UFO tilsløring. Begivenhederne skal endvidere informere menneskeheden om dens sande oprindelse og bidrage til større spredning af barmhjertighed, nåde og de Opstegne Mestres og deres beskytteres, Agarthanernes, gode arbejde. Projekterne skal fremme distributionen af sund mad og rent vand. Menneskeheden mangler sørgeligvist god ernæring og rent vand, at den globalt har brug for at gøre sig klar til fuld bevidsthed.

Vi gør, hvad vi kan for at hjælpe med at udvide de Opstegne Mestres og vores Agarthanske brødres gode arbejde. Vi er klar over, hvor rodfæstet de fleste af jer er omkring de måder, der blev indprentet jer for årtusinder siden af ​​Anunnakierne. Derfor forbereder vi vores egne mentorer, der lander blandt jer, når vi kommer, til at forklare, hvorfor det skete i Atlantis’ sidste dage. Himlen har udstedt flere særlige dispensationer, som er det sande fundament for, hvad der nu sker med hver enkelt af jer. Denne øgning i bevidstheden, som er sendt fra Himlen, vækker jer og gør det muligt for flere og flere at acceptere underet ved en i høj grad ny og mere bevidst virkelighed. Talrige begivenheder løsner hurtigt de mørke oligarkers greb, som styrede kloden med hjælp fra Anunnakierne i årtusinder. Den tid er ved at slutte. Hver af jer skal afslutte jeres tid i mørket og lære om det store potentiale i jer. Det storslåede mirakel skal sætte den storslåede scene for jeres tilbagevenden til igen at blive galaktiske mennesker (fysiske Engle)!

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Jeres verden går ind i en sidste overgangsperiode. De, der har styret jeres globale samfund bliver tvunget til at opgive den magt og prestige, de engang troede var ubestridt. Tabet af magt er blot begyndelsen for dem. Talrige samfund, som Island, som trodsede deres styre, bliver for tiden hyldet som helte. Mange mindre nationer følger dette eksempel og viser alle, hvor langt dette fald fra nåde er kommet. Mange andre begivenheder viser også, at mørkets gamle måder hurtigt forsvinder. Vi Mestre er stolte af disse stater og deres trods over for de talrige oligarkers magt. Processen vokser, efterhånden som mørket begynder at blive helt klar over, at dets afgang er nært forestående. Det er kun den første del af en global bevidsthedsrevolution. En ny tid for hver af jer gryr. Den nye virkelighed lover enden på den unødvendige følgen af mystiske regler og den store befrielse fra, ​​hvordan hver enkelt af jer ser denne tid.

I går ind i en bevidsthedsrevolution og et fælles frihedssamarbejde og opfyldelsen af jeres drømme. Disse muligheder har længe været fremstillet for jer og dog gled denne mulighed jer af hænde. Himlen brugte sin enorme indflydelse til at sikre, at den yderst nødvendige virkelighed skulle blive jeres sande fremtid. Derfor blev et kontinuerligt pres udøvet på det mørke oligarki for at sikre jeres succes mht. disse emner. Agarthanerne hjalp os ved yderligere at forstærke disse handlinger. Således er jeres tid, hvor I skal stråle, meget nær. Mørket kan ikke længere blive ved med at udskyde det uundgåelige. Pengene er på plads og det nye banksystem fungerer. De gamle måder bliver nu fuldt afsløret. De vil om kort tid blive ubrugelige værktøjer, som vil fylde historiens store skraldespand til randen. I kan være forvisset om, at jeres tid er kommet og flere nye regeringer er klar til at manifestere sig for jer.

De nedtonede fakta repræsenterer den nye bølge, der begynder at få bugt med de tidligere oligarkers hensigter. Deres ord skal ikke længere være loven for denne gruppe af globale samfund. I stedet skal deres ord bevise deres skyld og dømme dem til en lang isolation fra jer. Mørkets arrogance skal ophøre og en ny æra af frihed skal begynde. Det skal i sidste ende føre til ny viden og mødet med vores mange grene af den menneskelige familie. I har længe ikke kunnet forstå, hvordan I blev så adskilt fra jeres familie og skal lære en stor og kompleks historie om jeres oprindelse. Den arv, når den bliver kendt, skal blive ganske dyrebar for jer. Vi Mestre ønsker desuden at forklare jer det i detaljer. Det er svært at have hukommelsestab, hvilket forhindrer jer i helt at forstå, hvem I virkelig er. Hukommelsen vil vende tilbage sammen med jeres længe glemte potentiale. Halleluja! Halleluja!

I dag har vi brugt megen tid på at gøre jer opmærksom på, hvad der sker rundt omkring i verden. Mange vidunderlige begivenheder skal nu ske for at kaste jer ind i den nye virkelighed. Vær derfor klar til at acceptere det og indse, hvor kompleks jeres rejse var til dette yderst storslåede tidspunkt i jeres historie. Rigtig mange fantastiske øjeblikke er nu klar til at dukke op! Vid, kære Alle, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen virkelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! Vær i Glæde!)


Website: 
Planetary Activation Organization

Oversættelse: Margit Villumsen

17.3.16

Dansk -- Sheldan Nidle – 15. marts 2016


Sheldan Nidle – 15. marts 2016

11 Ahau, 13 Ceh, 12 Manik

Selamat Jalwa! (Vær i Evig Glæde!) Udviklingen hen imod en total global succes bevæger sig fremad! På trods af en række proceduremæssige justeringer i sidste uge fortsatte den nødvendige flytning af midler. På nuværende tidspunkt er de særlige historiske obligationer blevet flyttet og gjort rede for. Verden er klar til en ny valuta, der langt mere retfærdigt afspejler og virkelig repræsenterer den reelle værdi af hver nations økonomi. Tilmed er der den endelige verdensomspændende flytning af guld til sikre depoter, der gør det nemt for hver nations valuta at blive baseret på guld. Denne operation blev lidt forsinket, da mange sikkerhedsprocedurer skulle imødekommes og guldet ordentligt sikres. De Gamle Familier og Kongelige forlangte, at specielle operationer, som tidligere aftalt, blev udført til punkt og prikke. Disse ting er ved at blive gjort og særlige foranstaltninger mht. timing er i kraft. Det betyder, at leverancerne er i gang og snart vil midler være på kontiene hos dem, det tidligere blev aftalt skulle modtage pengene ved starten af ​​de forskellige humanitære projekter. Når det er gennemført, vil flere andre midler også blive sat i spil. Disse finansieringsmidler vil være forløberen for ny forvaltning og med det kommer enden på den årtier lange UFO tilsløring til syne.

Efterhånden som disse begivenheder udvikler sig, vil massearrestationerne af bankfolk og deres politiske kumpaner accelerere kraftigt. Bekendtgørelsen af ​​NESARA (National Economic Security and Recovery Act) i Amerika vil om kort tid signalere dannelsen af ​​tilsvarende forvaltning i Europa, Asien og Nord og Syd Amerika. Det vil blive det, vi kalder "GESARA" (Global Economic Security and Recovery Act). Med andre ord breder ny forvaltning sig over hele verden. Således vil G.C.R. (Global Currency Revaluation) blive verdensomspændende og vil tilmed skabe det radikale skift i banksektoren, hvormed et nyt finanssystem dannes. Systemet skal fremme enden på gældsslaveri og starten på en voksende global velstand. Desuden skal der være lektionerne med de Opstegne Mestre, mens vores nuværende kontakt med menneskeheden på Jordens overflade vil øges. I vokser i bevidsthed og bliver mere bevidste om, hvordan det nye rige formelt skal fungere. I har en meget vigtig rolle at spille i dets succes. Det er afgørende, at I bruger jeres tid med voksende bevidsthed til at blive en vigtig vagthund, mht. hvad der sker omkring jer. Det er jeres verdensomspændende samarbejde, der skal være et væsentligt element i, hvordan det nye rige fungerer. Den virkelighed er yderst interaktiv og usædvanlig skrøbelig. Riget har brug for jeres fulde assistance.

Ændringen i bevidstheden er naturligvis Himlens og jeres skytsengles fortjeneste. Menneskeheden kan ikke eksistere i den samme virkelighed, som den med lethed levede i ved begyndelsen af ​​det tyvende århundrede. Verden er ikke længere en verden, der så mesterligt blev udnyttet af Anunnakierne og deres store råd. Også håndlangerne opdagede, at de ikke længere kunne bevare deres magt og rigdom. Anchara traktaten havde på et øjeblik ændret landskabet i jeres del af denne galakse. Jorden og dens Sol blev nu gjort klar til en ny skæbne og de mange, som havde nydt stor magt, skulle fjernes fra, hvad de troede var en uovervindelig position. Det sidste årti har oplevet fremkomsten af flere forskellige oplyste grupper, der står på tærsklen til ​​storslået succes. Successen vil placere hver af jer på selve tærsklen til en ny virkelighed. Den virkelighed vil gøre det muligt for jer at møde jeres forfædre i rummet og vil endelig gøre en ende på et oprør, der startede over 13 årtusinder siden i Atlantis’ sidste dage. Oprøret er bestemt til at genskabe jer til den ærede status som fysiske Engle.

Vi har betragtet den lange kamp som Himlens upartiske vidner. Derfor har vi holdt vores interaktion med jer på et foreskrevet minimum. I er yderst geniale og erfarne mht., hvordan I bedst adlyder og hvornår I skal modstå de herrer, I havde. Af den kontrollerede modstand opstod til sidst en flok af vise, som I kalder jeres "Opstegne Mestre".  Himlen støttede denne udvalgte gruppe af Sjæle til at tage sig af og rådgive menneskeheden. Vi har lært meget om jer fra dem. Deres visdom er enorm og er blevet drejebogen for vores handlinger på jeres vegne. Disse hellige sjæle Elsker jer inderligt. Deres nåde og barmhjertighed kender ingen grænser. De har fortalt os, hvordan deres mange hellige hemmelige grupper drevet af Lyset bereder verden til dens nye virkelighed. De guddommelige strategier skal bringe jer til tærsklen af ​​transformation. De sidste trin skal håndteres af et fælles partnerskab mellem Agarthanerne, de Opstegne Mestre og os. Til dette formål er et stort antal af Krystal Lys Kamre blevet bygget i hele Agartha. Mange yderst fantastiske ting er nu på nippet til at ske for jer!

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! For længe siden blev menneskeheden pludselig reduceret til begrænset bevidsthed af en gruppe nedrige, mørke atlantider. Da Atlantis sank, blev menneskeheden overladt til deres forgængeres, Anunnakiernes, nåde. Fordi menneskeheden er en temmelig oprørsk gruppe, har den "mistet" en række gyldne tidsaldre og udholdt en lang periode med forfølgelse. Vi Mestre sluttede os til jer som delagtige i den mærkelige proces. Himlen, som Elsker jer inderligt, skabte os over tid for at overvåge og beskytte jer under denne virkelig mørke periode for menneskeheden. Således var vores primære opgave fra begyndelsen at beskytte jer, yde barmhjertighed, når det var nødvendigt og nøje følge de nådesfyldte edikter fra Himlen. Den guddommelige opgave fører os nu til det hellige tidspunkt, hvor Himlens storslåede dekreter skal manifestere sig. De skal muliggøre, at meget nødvendige ændringer i denne virkelighed træder i kraft. I sandhed er flere store bevidstheder og skift i virkeligheden i kraft. Det er denne operation, der ændrer riget til det bedre.

Vores nuværende opgave er at forberede jer til de endelige aspekter af opstigningsprocessen. På nuværende tidspunkt har I gennemført over halvdelen af, hvad der er nødvendigt. På grund af forskellige accelerationer fra Himlen i det forløbne år tegner de kommende måneder godt for at opleve en stor stigning i "opstigningssymptomer" blandt jer. De mest koncentrerede tegn findes i jeres hoved-, hals- og øvre brystregioner. Disse ting bliver gjort for at rykke jeres bevidsthed et par kæmpe hak op. Hjertets nervesystem må gøres klar til de ændringer, der skal komme, når I befinder jer i jeres krystal kammer. I hjernen er en række tilpasninger nødvendige, ikke blot for at tilføje nye chakraer, men også for at øge dens åbne kommunikation med jeres stærkt modificerede hjerte. Disse modifikationer kan til tider være ganske smertefulde. Vi er alle klar til at hjælpe og rådgive jer i disse spørgsmål. En tid med forunderlig forandring venter jer! Hosianna! Hosianna!

Som nævnt er disse ændringer en del af de mange begivenheder, der kræves af Himlen. I vender tilbage til en nådig tilstand af Væren. Alle mestre måtte fuldende en række særlige handlinger gennem mange livstider, før Himlen gav os vores Opstignings ceremoni. Dette er en masseopstigning, hvilket er ganske sjældent og kommer efter en lang periode med misbrug og gengældelser fra mørket og dets Anunnaki allierede. Disse rædsler bliver i øjeblikket vendt om. Hvad der derudover er behov for, er jeres egen deltagelse i disse handlinger af barmhjertighed og nåde. Når det er gjort, skal I stige op i glæde ved hjælp af de særlige krystal kamre. Når det er sket, skal I sole jer i et Lys, I næsten ikke kan forestille jer! Vores guddommelige opgave er omhyggeligt at våge over jer og specielt velsigne hver enkelt af jer. Vær ikke tøvende! Himlen har beredt en ny virkelighed for alle og jeres børns børn at opholde sig i. Dette rige (Stjerne Nation) af den nye Jord er jeres belønning for, hvad disse kommende smerter her og der bringer jer. Halleluja! Halleluja!

I dag er vi tæt på et særligt punkt i denne store march fra slaveri til frihed! Bevægelsen signalerer, at I omsider befinder jer i en storslået tid med meningsfuld overgang. Vid dette og vær positive og i stand til at videregive den voksende indre glæde til andre, som I dagligt møder! Virkeligheden er i sandhed under forandring og den bliver den lampe med guddommeligt Lys, som den tidligere var legemliggørelsen af! Vid, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen virkelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! Vær i Glæde!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversættelse: Margit Villumsen

9.3.16

Dansk -- Sheldan Nidle: March 8th, 20164 Ben, 6 Ceh, 12 Manik

Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) Flere indikationer viser os, at de første humanitære midler er blevet fordelt til de relevante konti i Europa og Nordamerika. Midlerne er det første fingerpeg, der gives til os. De viser, at muligheden for at overføre store beløb af midler gennem de eksisterende kanaler rent faktisk er til stede. Vi forventer, at disse midler fuldt ud skal bevise, at den mørke klikes spidsrod brydes med held. Det næste, der skal ske er den endelige fordeling til en række individuelle konti. Det skal være et signal til vores allierede om at indlede den komplekse proces med at fuldende fordelingen af velstandsmidlerne. De skal indlede den offentlige indførelse af ​​NESARA (National Economic Security and Recovery Act), først i USA og senere indførelsen af ​​GESARA (Global Economic Security and Recovery Act) globalt. I Asien og Afrika skal en række vitale infrastrukturprojekter derefter finansieres og påbegyndes. Det skal markere begyndelsen på flere kæmpestore globale projekter, der vil gøre en ende på bekymringer om rent vand og ordentlig kloakering i mange landdistrikter. Jeres verden har endvidere brug for at oprette midler til at føre tilsyn med disse store finansielle projekter. Et netværk af operatører fra ”nærmiljøet” skal bruges fuldt ud.

Denne "småt er smukt" tilgang er en, der har vist sig at være effektiv i det sidste halve årti i Afrika og Asien, samt Amerika. Den drift skal udbredes, når det nye finansielle system er fuldt operationelt. Vores jordiske allierede har udviklet en måde, hvorpå disse vitale projekter nemt kan spredes i hele den såkaldte tredje verden. Det er disse steder, hvor størstedelen af ​​menneskeheden bor, der kræver størst opmærksomhed. Således var det største dilemma, på hvilken måde man skulle begynde at ændre, hvad der var en yderst overset del af jeres klode. Dette område har tilmed traditionelt været det sted, hvor den største udnyttelse af Gaia finder sted. Når vi åbent kan rejse i jeres himmel, agter vi at rette op på udnyttelsen af de naturlige ressourcer med vores teknologi. Det sammensatte område er det primære område for naturkatastrofer, der dagligt opstår i jeres smukke levende verden. Når der er rettet op på det, kan den nuværende cyklus med udslettelse formelt justeres. Til den tid kan de faldende energier i jeres elektrogravitationsfelt blive omdirigeret!

Når I begynder at komme ud af bogstaveligt talt tusinder af års gældsslaveri, kan Gaia også komme ud af årtusinders udnyttelse. Gaia har gennem en lang periode været en klode splittet mellem hendes indre og ydre selv. Gaia ønsker at fremskynde processen med en stor genforening af disse to halvdele. Saint Germain og Quan Yin har sørget for midler til bevidsthedens vækst med Himlens hjælp. Den indre vækst har været kombineret med en række ændringer af jeres chakraer og af jeres mange nervesystemer. De er blevet kombineret med en række ændringer af jeres virkelighed. De talrige ændringer afspejles i, hvad Gaia nu gør med hensyn til riget på overfladen. Det indre rige, Agartha, udvider sig faktisk på den anden side af riget på overfladen. Hvad der kræves, er en meget stor opgradering af jeres riges frekvenser. Så når I vokser i bevidsthed, øger Gaia samtidigt vibrationshastigheden i jeres verden. Det har gjort det muligt for jer at vokse og til at acceptere ting, der tidligere blev groft ignoreret af befolkningen på overfladen. Det har også givet jer mulighed for at acceptere, at vi eksisterer og at de Opstegne Mestre faktisk er virkelige.

Alle disse elementer er kernen i virkelighedsskiftet, der skal ændre jeres verden ved at bringe jer overflod og nye finansielle og styrende alliancer. Begivenhederne vil skabe den nye virkelighed, som vil skabe et nyt "Jeg" og vil placere jer inde i den nye virkelighed. Repræsentanterne fra jeres Agartha familie og vores samarbejdspartnere arbejder ihærdigt på at sikre, at det hele sker så hurtigt som muligt. Den fælles operation når et afgørende punkt, da de gamle familier og berørte kongelige arbejder tæt sammen med deres rådgivere af Opstegne Mestre. Den hellige koalition må kæmpe med et mørkt oligarki, der i sandhed ikke kan visualisere en verden uden magt, rigdom eller prestige. Deres dilemma har kun bremset det uundgåelige. Således var der en række forsinkelser i begyndelsen, som gjorde de gamle familiers bekymring og angst større, da nye procedurer blev anvendt for at sikre, at de store beløb af midler blev ført ud i livet med held. Ikke desto mindre bliver disse elementer i en ny virkelighed nu sat i værk.

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Mange af jer ser ikke meget ud over aldring og død. Vi Mestre har levet ud over disse kendsgerninger i årtusinder. Vores primære opgave er blot at overvåge menneskeheden ved brug af barmhjertighed og nåde. Disse guddommelige opgaver holder os konstant beskæftiget med at rådgive jer om, hvordan jeres liv bedst leves. På nuværende tidspunkt ændrer Himlen og jeres mange skytsengle også jer. Det er for at gøre jer klar til jeres opstigning fra jeres fysiske krop til igen at være fysiske Engle. Således er vores mission også at overvåge disse ændringer. I gør det godt. Ikke desto mindre giver disse begivenheder jer nogle svære øjeblikke. Vi letter det ved at gribe ind, når det er nødvendigt, ved anvendelse af guddommelig nåde. Hver af jer har en række måder, hvorpå jeres liv bedst kan udspille sig. Vi tager disse forud aftalte alternativer og væver dem ind i dette livs hjerte. Ved at gøre det bevæger I jer med mindst besvær mod tærsklen til ​​jeres lovede tilbagevenden til fysisk Engelskab.

Som I ved nu, er hver eneste opstegen Mester gået over gennem en særlig ceremoni ledet af Himlen. Faktisk er I på vej mod det samme. I dette tilfælde vil det dog ske i et specielt Krystal Lys Kammer. Det vil endelig ophæve, hvad atlantiderne gjorde mod jer for næsten 13 tusinde år siden, da I blev drevet ud af laboratorierne, der dengang stod for jeres sikkerhed. Den pludselige handling gjorde jer modtagelige for alvorlige manipulationer af Anunnakierne. Hele dette vanvid bliver nu langsomt vendt. Vi Opstegne Mestre overvåger disse ændringer og sikrer, at det rette udfald, som angivet i jeres livskontrakter, med held kan nås. I skal høre om mange kendsgerninger og udrette mirakler, når I nærmer jer det hellige tidspunkt for den store transformation. Vores Rum familier er klar til at acceptere jeres fulde tilbagevenden til Lyset, hvor I får nye opgaver at udføre!

De hellige opgaver, der er stillet af disse Rum familier og af Himlen, skal først føre jer igennem en udredning af jeres penge- og rigdomsparadigme og derefter sørge for, at I vender tilbage til at være mesterlige vogtere af landet. Den guddommelige proces skal finde sted i mange faser, da det er langt fra, hvad I ved. Formålet med denne og andre kommende faser skal ændre jeres indre kerneopfattelser. Hvad Himlen gør, er at føre jer væk fra begrænset bevidsthed og forberede jer til med glæde at modtage flere nye hverv. Indtil nu er denne operation en succes og I er begyndt at påtage jer en række nye bevidste ansvar. Som I udvikler jer til at kunne klare dem, accepterer I et rige med nye øjne. Det er en del af jeres forvandlings ceremoni. Hvert år bringer jer nærmere de begivenheder, der er bestemt til at gøre det mulig for jer bogstaveligt at bære nye og prægtige kapper. I gør forunderlige fremskridt! Meget Kærlighed og et stort Halleluja til jer alle!!!

I dag kan der fortælles meget og der er meget at glæde sig over. Som et folk bevæger I jer i flot stil mod jeres storslåede opstigning. De ting, der har skabt nogle forsinkelser i sidste minut, er væk og borte. Vores allierede i den Indre Jord, i rummet og Himlen er med os. Det er starten på en yderst glorværdig tid for hele menneskeheden! Vid, kære Alle, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen virkelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! Vær i Glæde!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversættelse: Margit Villumsen

PUTIN

putin

ESOTERIC

inv

RICHARD DOLAN

NÃO ABANDONEM AGORA JULIAN ASSANGE