Seguidores

30.11.16

Dansk -- Sheldan Nidle -- 29. november 2016Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 29. november 2016

9 Akbal, 6 Yaxk'in, 13 Caban

Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) Meget sker nu rundt omkring i denne verden. De forskellige finansieringer, der er nødvendige til "betaling" af alle programmer, bliver talt og skal fordeles, hvor de er nødvendige.Disse operationer er øremærket til i sidste ende at føre til den formelle erklæring om NESARA og derefter GESARA. Dette betyder, at Amerika rykker nærmere den formelle erklæring om den nye NESARA Republik.Denne nye virkelighed skal i sidste ende muliggøre, at et nyt globalt banksystem manifesterer sig. Alle nationer, der har ratificeret Paris-aftalerne, skal derefter begynde at gennemføre en samordnet række af forbundne operationer for at rette op på de sidste to århundreders massive forurening. Disse begivenheder skal også indlede en serie af store humanitære projekter, der skal give vand til ørkenerne og moderne sanitet til alle nationer. Desuden skal hver nation bygge elnet, der kan give internet til alle. Dette er blot starten på en række udviklinger, der skal opgradere global uddannelse og lade verdens folk vide, hvad der bliver gjort for at forandre måden, hvorpå den gamle verden fungerede. Denne nye virkelighed skal være karakteriseret af fred, velstand, frihed og globalt samarbejde. Dette skal være en ny og herlig tid for menneskeheden på Jordens overflade!

Denne overflod af velstand er kun starten på, hvad der ligger forude for jer. For længe siden, da denne tid blev befalet af Himlen, blev det befalet, at i tiden før Opstigning skulle menneskeheden på Jordens overflade begynde igen at have forbindelse med dens galaktiske brødre. Det skulle også være en tid, hvor folket i Agartha mødte jer. Denne genforening skal igen gøre jer bekendt med, hvor vidt omkring jeres brødre havde spredt sig i denne gigantiske galakse. Fra det øjeblik I blev tvunget ind i begrænset bevidsthed, har I glemt, at I ikke var alene. I vidste ikke engang, at en stor Føderation af Mennesker var der for at hjælpe jer. Denne indledende proces skal ganske enkelt vise jer, hvor langt omkring mennesker rejste. I må derfor slippe jeres frygt og hurtigt vende jer væk fra jeres voksende fremmedhad. I dette lys fik vi at vide, at I skulle have tid til at tilpasse jeres opfattelse til denne galaktiske virkelighed. I lever i et ekspansivt eksistensplan, der omfatter mange forskellige typer af ganske sansende Væsener, endda udgaver af de forskellige arter der hyppigt ses i jeres verden på Jordens overflade.

Disse prægtige Væsener skal først møde jer, når I har foretaget overgangen tilbage til galaktiske mennesker. I denne nye tilstand vil jeres første forståelse allerede have forvandlet sig til ærefrygt. Vi forstår dette meget godt og har holdt den nuværende brug af galaktiske ikke-mennesker på et minimum.For jer er de mest velkendte naturligvis Arcturianerne. Deres healings undere er velkendte for os og de repræsenterer en race, som I altid har haft sympati for. Vores opgave er at stille denne næste fase af jeres overgang i det bedst mulige lys. Derfor er vores lægehold kun sammensat af Arcturianere og menneskelige væsener. Vi ved også, at vi er nødt til at arbejde tæt sammen med dem, der er i færd med at iværksætte jeres overflod og danne ny forvaltning. I skal se, og være en del af, mange usædvanlige begivenheder. Disse begivenheder skal introducere jer for ny teknologi og bane vejen for vores indledende bekendtgørelser til jer. Særligt vigtigt for os er naturligvis vores ankomst. De Opstegne Mestre skal berede vejen ved at give jer en række vigtige historielektioner.

Disse lektioner skal udfylde de store huller, som jeres nuværende tilgang til historien ikke indvier jer i. Det er let at manipulere jer med det, I ikke ved. Vi er opsatte på at opleve, at I grundigt lærer, hvad disse huller er og hvordan de ubevidst har påvirket jer. Vi kommer til at byde jer velkommen hjem og foreslå måder, hvorpå I kan bygge jeres nye stjernenation. Det er vigtigt, at I gør dette som et bevidst samlet hele.Det er vigtigt, at I med frie hænder skaber sammen med Agarthanerne og i detaljer ved, hvordan I skal etablere jeres nye hjem på Venus, Mars og det nyligt rekonstruerede trans-Mars rige. Opbygning af en stjernenation kræver en organisk tilgang. I får også brug for at vide, hvordan I med held navigerer i kongressen i den store Galaktiske Føderation af Lys i Vega-systemet. Disse ting vil være "som at stikke hånden i lommen" for jer inden længe. I skal også lære mange ting af jeres mentorer og dermed mere om jer selv. Brug denne tid til at begynde at erkende, hvad der ligger forude som et forbløffende kosmisk bevidsthedsmæssigt eventyr! Hurra! Hurra! Hurra!

Velsignelser! Vi er jeres Opstegne Mestre! Rundt omkring på jeres hellige klode begynder en yderst guddommelig række af handlinger at tage form. Disse hellige begivenheder er Himlens formelle start på tilskyndelsen til at igangsætte velstandsprogrammerne, NESARA og den nye Republik. Disse begivenheder skal annullere de nuværende tiltag, der har været i gang siden det amerikanske valg den 8. november. Vi i Himlen og på Jorden ønsker inderligt at bringe jer, hvad vi længe har lovet. Det er en pligt for Himlen at tilvejebringe en ny hellig virkelighed, der gør jer fri af det åg, som I blev lænket til for næsten 13 årtusinder siden. På nuværende tidspunkt, som nævnt i tidligere meddelelser, sætter vi oprigtigt pris på jeres kollektive visioner og positive handlinger. Vi velsigner jer og er fast besluttet på at tilvejebringe en ny første grundprototype på denne prægtige blågrønne klode. Særlige begivenheder skrider derfor fremad, som er bestemt til at bringe jer denne herlige succes!

Vi Mestre har dekreteret over for vores hellige samarbejdspartnere, at denne verden med nød og magtbegær skal transformeres. Dette land er sat på Gaias hellige land, vores Hellige Moder. Mange har den opfattelse, at en fortsættelse af det nuværende er rigtigt: det er ren dårskab. Menneskeheden har en yderst glorværdig fortid, der skal føre til en hurtig forvandling af denne virkelighed. Det er denne befaling fra Himlen, hvorfra vi trækker glæde og næring. Dette uhellige rige er bestemt til hurtigt at blive forvist til historiens skraldespand! Den nye velstand er beregnet til udelukkende at opildne til en stille Hjertets revolution!, som skal genetablere den oprindelige amerikanske forfatning og give jer ny forvaltning. Dette instrument skal sætte gang i en guddommeligt tænkt proces, der hurtigt skal brede sig til hele verden og inspirere til nye, velstående og frie virkeligheder. Det er disse, der skal byde jeres brødre velkommen og befri jer, så I igen kan smage glæden ved fuld bevidsthed!

Omsluttet af denne stadigt rungende glæde henvender vi os til jer. Vær modige og forvent intet mindre end Himlens generøse gavmildhed. I denne tid har vi været i stand til at skabe mange mirakler. Den største venter forude. Vi anerkender, at de, der søger at genoprette mørket, ønsker at fange jeres prægtige Sjæle i mørke. Dette skal ikke være tilfældet. En majestætisk herlighed er steget ned over dette plan og det skal ikke hvile, før en virkelig guddommelige sejr er jeres! Brug denne tid til at føle jeres himmelstræbende indre styrke. En mægtig strøm af himmelsk energi skal feje alt det væk, der ligger uden for målene for denne nye hellige fremtid for menneskeheden. Manifesteret i glæde skal det være en ophøjet og guddommelig virkelighed, fyldt med Glæde, Frihed og Uendelig Velstand. Vær opmærksomme, mens denne fredelige, hellige revolution ruller over jer.

I dag har vi fortsat vores rapport om, hvad der udspiller sig på denne klode. Begivenheder finder sted, der lover stor forandring i den måde, hvorpå nationer i jeres verden fungerer. Jeres verden er en verden, der står på tærsklen til kontakt. Gør jer klar til at være vidne til de mest ekstraordinære begivenheder! Vid, kære Alle, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så!Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær En! Vær i Glæde!)

Oversættelse: Margit Villumsen

23.11.16

Dansk -- Sheldan Nidle -- 22. november 2016Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 22. november 2016

2 Cib, 19 Xul 13 Caban

Selamat Jalwa! (Vær i Evig Glæde!) På nuværende tidspunkt er en operation i gang med det mål at isolere de resterende Illuminati skurke, der stadig sidder i magtpositioner i den amerikanske korporative regering. Denne proces har taget længere tid end først forventet af de kinesiske og europæiske Ældste og Kongelige. Begyndelsesvist blev den nye lovlige amerikanske regering erklæret i den sidste del af den måned, I kender som den gregorianske kalendermåned oktober. Hvad der mangler, er en mere formel erklæring, som snart vil blive udsendt. I mellemtiden er en ”rensningsproces” i gang. Vi overvåger alt dette og sætter rammer, der skal gøre, at denne operation lykkes. Vi forventer, at dette baner vejen for den nye amerikanske Republik og at NESARA bliver offentligt bekendtgjort. Vi har fortsat nøje overvåget alt, der udvikler sig og givet en fuldstændig rapport til det særlige råd, der skal være vogter af de nye GESARA regeringer. Vores samarbejdspartnere udgør en central del af dette vigtige råd for de Ældste og de Kongelige. Vores mål er at sørge for, at disse nye regeringer kommer til magten så effektivt som muligt. Denne aktion vil også bringe afsløring stadig nærmere.

Hele denne proces handler om at forberede dette globale rige til en accept af en stadigt voksende bevidsthed. Denne bevidsthed er det, der gør det muligt for jer at acceptere os som jeres lærere. Anunnakierne havde længe fået jer til at tro, at I var mindreværdige Væsener. Dette er måden, hvorpå de var i stand til nemt at manipulere jer. Vi har ofte gentaget, at denne kommende tid er en tid, hvor I bliver i stand til at acceptere jeres evner og se os som jeres fremtid. De mange teknologiske indretninger, I har accepteret i jeres virkelighed, er kun toppen af et gigantisk isbjerg af nye innovationer, der pludselig skal blive synlige for jer. Disse nye teknologier skal endelig gøre det muligt for jer at se, hvor fantastisk denne nye virkelighed bliver. Det bliver en verden, hvor I nemt kan acceptere, hvad vi agter at lære jer. I er nødt til hurtigt at kompensere for den faretruende langsomme udvikling, slutningen af det 20. århundrede var kendt for. Et hurtigere tempo kan give jer mulighed for at se den brede vifte af denne nye elektroniske teknologi. Men det er kun et lille glimt af, hvad jeres nærmeste fremtid indeholder!

Jeres verden vokser fra et samfund baseret på primitiv teknologi til en verden bygget på elektronisk udstyr. Dette ændrer den til en verden, der primitivt efterligner vores. Det næste, der skal ske, er, at denne elektroniske teknologi skal blive global, en udvikling, der nu sker i et meget større tempo. Vi kigger rundt omkring på denne klode og ser, hvordan de elektriske net hver dag udvides i Asien, Afrika og i Nord- og Sydamerika. Disse elektriske netværk kan derefter blive grundlaget for den trådløse elektroniske revolution. Selv om denne proces stadig er langsom i størstedelen af jeres verden, vil den nye velstand sætte en stopper for sådanne begrænsninger. Verdenen på jeres planets overflade har i stor grad været kontrolleret af de vestligt baserede Illuminoider. En sådan centraliseret kontrol bliver langt vanskeligere i en tid med stor global velstand. Det er denne virkelighed, der er det sande grundlag for GESARA. Det er vigtigt, at den snævre magtbase fjernes og erstattes af et nyt, mere åbent koncept. Når denne magt spredes ud, bliver verden bedre i stand til at acceptere nye virkeligheder. Den bliver også mere åben for afsløring og massekontakt.

Første kontakt er det primære mål for vores Velkommen-Hjem Mission. Vi er dedikeret til at hjælpe dem i jeres verden, som er fast besluttet på at stoppe kontrollen fra dem, der blev jeres tidligere herrers, Anunnakiernes, magtfulde håndlangere. Modige Sjæle har arbejdet i årtier på at skabe en vej, for at dette storslåede mål blev nået. Da vi ankom, begyndte vi straks at finde ud af, hvem de var og at vinde deres tillid. Kun på denne måde kunne vores mission hurtigt gennemføres. Som vi har udtrykt i tidligere rapporter, var vi i stand til at gøre dette til et vist punkt. Det, der er brug for nu, er, at vi skal være i stand til at gå længere end vores nuværende tillidsposition og virkelig hjælpe dem til at det lykkes for dem på enhver mulig måde. Det nuværende nedsatte tempo skal afhjælpes af en fælles indsats fra alle, der arbejder for at opnå succes. Denne fælles indsats skal gøre velstand og ny forvaltning mulig, hvilket skal gøre det muligt for os at fuldende vores mission - at blive anerkendt og derefter at være i stand til at henvende os til jer. Dette gør Himlen yderst glad og giver os mulighed for at se, på hvilke områder vi skal justere vores nuværende tidsplaner.

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Tiden er kommet til at takke Himlen for det, der er ved at ske. Den gamle korrupte politiske proces er bestemt til at forsvinde og med velsignelse blive erstattet af en ny, kaldet NESARA og GESARA. Sandelig, det er en nådig velsignelse. Gennem dette skal uvurderlig velstand manifestere sig og frihed fra gældsslaveri skal komme som en stor og strålende glæde, der går forud for et nyt globalt banksystem. Dette er en hellig gave til menneskeheden på Jordens overflade! Det gør en ende på et system, der første gang viste sit hoved i det gamle Babylon. Dette tyranni er næsten ovre. I skal sole jer i frihedens guddommelige lys, med evnen til at realisere jeres glæde. Det er denne indre passion, der driver jer. Det er denne store glæde, der skal være Himlens største gave. Det er et tegn på, hvor meget Himlen Elsker jer og inderligt ønsker for jeres største personlige succes! Det er jeres belønning for alt, hvad I gør for at takke Himlen for dens forunderlige arbejde med at opfylde jeres drømme!

Det guddommelige mål med alt dette er, at I skal bruge denne nye velstand til at højne jeres bevidsthed og jeres glæde. Det er ofte sagt, at den kollektive energi i dette globale samfund øges ved at højne dets glæde. Denne proces fungerer ved at leve jeres passion, så I er i stand til nemt at forestille jer, hvad I kan udrette, når I tillader jer endelig at beskæftige jer med jeres personlige projekter. Når I begynder, hvirvler energierne heraf rundt i verden og føjer endnu mere opmuntring til den kollektive aktivitet. Den aktive proces med at gennemføre disse projekter er meget kraftgivende. En slags global energi fortsætter med at kastes tilbage og foretage en spiralbevægelse opad. Det er denne udvikling, der er kernen i det hele. Når I føler jer stadigt mere kraftfulde, dannes netværk og en ny guddommelig holdning er manifesteret. Denne genskabende virkelighed er i virkeligheden virkeliggørelsen af jeres visualiseringer.

Denne guddommelige operation er, hvad vi begyndte for mange årtier siden. Jeres virkelighed befinder sig nu ved en større korsvej. Vi beder jer blot om, at I fastholder jeres vision og snart skal I se de vidunderlige resultater, som vi længe har beskrevet for jer. Amerika er, i virkeligheden, et forsøgsland for, hvordan denne nye bevidsthed skal manifestere sig. Vores samarbejdspartnere har modtaget vores ressourcer og er begyndt at distribuere dem over hele verden. Vær tålmodige. Vid i jeres indre, at en betydningsfuld hellig plan er i gang, der er bestemt til at feje alle væk, der er stærkt imod, hvad den repræsenterer. Det, der udspiller sig, er gendannelsen af denne nye og blomstrende virkelighed. Hver dag er mange hellige dekreter blevet erklæret og har udfoldet sig. En oprindelig ny verden skal manifestere sig og alle nuværende forhindringer skal transformeres. Glæd jer over, hvad der skabes og lad denne nådige nye virkelighed vise sig. Lad os gøre dette i det helliges og inderliges navn! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

I dag fortsatte vi vores generelle rapport om den nuværende globale situation. Meget sker, der skal forandre denne verden på en forunderlig måde. Vi beder jer kun om, at I er tålmodige, fokuserede og villige til at hjælpe denne vidunderlige sag. Vid, kære Alle, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær En! Vær i Glæde!)


Oversættelse: Margit Villumsen

16.11.16

Dansk -- Sheldan Nidle -- 15. november 2016Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 15. november 2016

8 Muluc, 12 Xul, 13 Caban

Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) Vi kommer med gode nyheder om den seneste uges mærkværdigheder og vidundere. De amerikanske valg var blot de sidste krampetrækninger fra det gamle, men stadig fungerende USA, Inc. Resultaterne var en indikation af, hvor klar Amerika er til en ny virkelighed, NESARA Republikken. Der skal gradvist sættes gang i finansielle institutioner med indførelsen af nye, farverige amerikanske pengesedler. Disse vil være guldbaserede og skal tilkendegive det formelle kollaps af den ulovlige Federal Reserve (den amerikanske centralbank). Denne nye forvaltning bliver etableret for at slutte et gammelt system, der for måneder siden begyndte sit endelige fald ind i glemsel. Den nye Republik vil vække international jubel, idet al gæld falder væk og giver jer friheden og kontrollen til at starte forfra. I denne nye virkelighed skal I blomstre og have mulighed for at bruge jeres velstand til at opfylde jeres passion. Dette virkelighedsskift skal have den nødvendige overvågning for at sikre, at de, der kontrollerede jer, virkelig bliver isoleret fra jer. Disse kommende tider vil være en tid, hvor I igen kommer i kontakt med jeres åndelige familier og familier i rummet. De gamle frygt og tvivl inden i jer vil hurtigt forsvinde!

Det er vigtigt, at I bliver bevidste om de evner, som I nu besidder. En endeløs strøm af penge skal gøre det muligt for jer at gøre en ende på global fattigdom og med det bringe økonomiske problemer til ophør, hvilket har ført til had og splittelse, som blev udnyttet i årtusinder af Anunnakiernes håndlangere. I dette nye rige er I bestemt til at blomstre. De gamle opfattelser, som I længe nærede, skal forsvinde. I skal have et globalt forum, der skal fordrive jeres unødvendige frygt og tillade fred og samarbejde at blive jeres nye internationale normer. Denne tid skal også frigøre de opstegne Mestre til at lære jer mange ting om jeres gamle virkelighed, som vil blive transformeret til det, der går forud for jeres endelige transformation til Galaktiske Mennesker. Som vi har nævnt før, kræver denne komplekse operation for det første, at vores mentorer ankommer og for det andet, at I rejser til Agartha. Det er her, jeres personlige Krystal Lys Kamre befinder sig. Til den tid agter vi at byde jer velkommen til alle Galaktiske Menneskers riger. Derefter skal I på den guddommelige tjenestes vidunderlige måder lære, hvordan Himlen bruger os til at gøre enhver virkelighed så meget bedre for alle involverede.

I mellemtiden har vi arbejdet med vores Agarthanske brødre for at forberede en større omstrukturering af Gaias rige på Jordens overflade. I de seneste to årtier har vi samarbejdet med Gaias Åndelige Hierarkier for at forberede hendes 24 største tektoniske plader og talrige atmosfæriske lag, for at gøre hendes overflade klar til en større makeover. Dette omfatter en udvidelse af hendes overfladeareal med en 1/3 og en generel låsning af hendes overfladeplader, samt en stigning i hendes atmosfæriske oxygen til omkring 35%. Denne handling skal gøre det muligt for Gaias overflade fysisk at genforenes med hendes elementer i den Indre Jord. For første gang i næsten 13 årtusinder skal Gaia blive et forenet 5-D rige. Som I transformerer i jeres Krystal Kamre, således skal Gaia også forvandles og genopstå som hendes tidligere selv, en vidunderlig 5-D verden. I dette nye rige skal I perfektionere jeres nye galaktiske samfund og derefter overføre dem til Venus og Mars efter Jordens forbillede. Når alt er færdigt, skal I bo i et nyt, forenet rige, der skal blive jeres nye stjerne nation! Det skal blive en meget vigtig del af den Galaktiske Føderation!

Denne proces med at hæve jeres bevidsthed er baseret på guddommelige dekreter fra AEON. Disse befalede, at Himlen og dens guddommelige tjenere samledes og formulerede en plan om, at I vendte tilbage til jeres arv som galaktisk menneskehed. Det første skridt i denne proces var at begynde en generel opgradering af jeres bevidsthedsniveauer. Mørkets angreb på jeres Sol fremskyndede blot disse hellige befalinger. I begyndelsen af 1990'erne var vores første reaktion at sende en særlig S&E flåde (Videnskabs- og Udforskningsflåde) ind i jeres solsystem. Som nævnt i tidligere rapporter, stødte flåden på en hel del af modstand til at begynde med, hvilket blev afhjulpet ved udgangen af det første årti af vores dialoger. Siden da er vi begyndt at udvikle en større og større grad af tillid. Denne proces har nu resulteret i en generel plan, der skal føre os til vores fælles mål om en NESARA Republik. Det ventes, at efter et par måneder fra søsætningen af denne nye Republik kan vi begynde formelt at introducere os for jer. Derefter kan vi begynde at lande og lægge sidste hånd på arbejdet med at nå fuld bevidsthed.

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Årets udgang er sædvanligvis en spændende tid for os. Vi betragter med glæde og hjælper i hemmelighed de forskellige religiøse højtideligheder, som på denne tid af året bemærkes mest herfra. Det er en lejlighed, hvor størstedelen af jeres energier er helliget disse højtideligheder. Vi husker, da vi som medmennesker med glæde deltog i disse hellige ritualer. Vi forstår deres fælles betydning og har til hensigt at informere jer om, hvad vi kollektivt ved. Mennesker forstår, hvordan jeres praksis af disse vitale kerneoverbevisninger støtter Gaias åndelige aspekter. Hvad, der i sandhed er interessant, er, hvordan disse overbevisninger kommer til at ændres, når vi får den særlige mulighed for at henvende os til jer. Efterhånden som I vokser i bevidsthed, har I brug for en dybere forklaring på den store betydning af disse sidste tider i dette gregorianske år. Det agter vi at gøre med nåde. Siden Atlantis’ sidste dage har denne sidste tid på året fremkaldt en erindring fra for længe siden om dette sunkne kontinent og dets uudslettelige arv.

Vi ønsker at takke jer for jeres positive visioner. I har gjort det muligt for dette rige på Jordens overflade at gå ind i en tid med justeringer, der kræves, før republikken formelt erklæres. Denne kommende tid er en tid, hvor mange af jer kan fortsætte med at foretage de ændringer, der om kort tid skal manifestere sig over hele denne klode. En potentiel massiv krig blev forhindret, kun fordi I var forholdsvis rolige med udsigten til en mulig katastrofe. Vi kan blot fortsætte med at takke jer for jeres affirmationer og for den fantastiske kraft i jeres fælles bønner og meditationer. Disse formidable energier skal yderligere hjælpe jer i jeres nemme overgang til ny forvaltning og yderst velkomne velstand. Gaia fryder sig med os over at se jeres vidunderlige kræfter vende tilbage skridt for skridt. I viser stolt, hvad Himlen altid har vidst var jeres fantastiske potentiale. Glæd jer over, at denne prægtige tidsalder manifesterer sig. I er i sandhed dens kraftfulde medskabere!

Lad os slutte med en inspirerende bøn om håb og nåde. I alle har bevæget jer gennem en periode med enorme frustrationer og knuste håb. Vi ankommer i denne tid med en intention for hver enkelt af jer, som I kan fokusere på. Gå ind i jer selv. Visualisér en bred flod af energi strømmende ned fra Himlen, der omslutter alt og fylder alle med en vibrerende, himmelsk glød. Se, at disse energier ændrer alt. Lad verden modtage disse energier og intensivere dem. Lad disse prægtige energier begynde hurtigt at opløse det gamle og så i alle et nyt sæt af himmelske overbevisninger. Se, hvordan livsenergier forvandler sig til en smuk lilla farve, der hurtigt øger Gaias grundvibrationer og forvandler dem til den mest betagende nuance af dyb lilla. Ud af denne glød accepterer verden måder, hvorpå alt had hurtigt transformeres til Kærlighed, Enhed og Velstand! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

I dag har vi fortsat vores rapport. Lad os se dette som en herlig afslutning på det, vi længe har forsøgt at fortælle jer. Tal om dette og vid, at mange vidunderlige begivenheder er klar til at manifestere sig! Brug denne tid til at visualisere alle disse elementer og lad os derefter, sammen, skabe en ny virkelighed for jeres rige på Jordens overflade, der længe har lidt! Vid, kære Alle, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær En! Vær i Glæde!)

Oversættelse: Margit Villumsen

9.11.16

Dansk -- Sheldan Nidle -- 8. november 2016


Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 8. november 2016
1 Ik, 5 Xul, 13 Caban
Selamat Balik! (Hjertelig velkommen!) Meget udfolder sig stadig, mens Republikken arbejder på at stabilisere sin retsstilling i forhold til aftaler underskrevet og ratificeret i klimaaftalen fra Paris 2015. Denne aftale tillod en ny finansiel og monetær politik at træde i kraft. Den er nu blevet underskrevet af over 209 suveræne nationer. Den nye verden, som vi har beskrevet i de seneste budskaber, er faktisk i gang med at blive født. Dette nye rige har taget lang tid om at manifestere sig. Når I ser på menneskehedens kollektive potentiale, ser I et resultat, der konsekvent blev benægtet af Anunnakiernes håndlangere. Denne benægtelse kan ikke længere tolereres. Med NESARAs ord er vi en meget kostbar og suveræn gruppe af menneskeheden. Mere passende forvaltning og en mulighed for at nå jeres potentiale er en del af et stort system af rettigheder, som I får af Skaberen. De kan ikke længere nægtes jer. Således skal I om kort tid komme i besiddelse af ressourcer, hvormed I kan nå jeres inderste drømme. Brug disse gaver til at forandre jeres virkelighed på Jordens overflade til de mest dyrebare forhåbninger, som kun kan munde ud i en virkelig bemærkelsesværdig virkelighed. Gør os alle stolte over det, I bliver til!
Dette koncept for forandring går hånd i hånd med behovet for at anerkende den globale bevidstheds stadigt øgede niveau. Jeres verden er i gang med en massiv forandring af den måde, den fungerer på. Gennem de seneste seks årtusinder blev Anunnakiernes autoritære adfærd ikke bestridt. I de sidste fire årtier begyndte dette at ændre sig. Magthaverne ignorerede i starten det store "folkets oprør" i Østeuropa. De viste dette foragt gennem uforsonlighed fra pengemaskiner drevet af håndlangerne i Vesten. Dette var deres forsøg på gradvist på en eller anden måde at bringe denne verden tilbage til det, den havde været før. Dette mod-kup fra de rige og magtfulde i Vesten var til at begynde med en succes; men i det sidste årti af det 20. århundrede begyndte denne arrogante tilgang at gå i opløsning. Den underudviklede del af verden begyndte at se en mulighed hurtigt udvikle sig for at reformere det affældige finansielle system, der bibeholdt tingenes tilstand. Resultatet var de langsomme tiltag til det, der senere skulle blive kaldt "BRICS oprøret". Dette tilsyneladende umulige træk begyndte at vinde momentum i 2010'erne. Det er dette oprør, der i øjeblikket forårsager det monolitiske pro-Vest systems vaklen. Vi balancerer på tærsklen til en lang række vidunderlige begivenheder som følge af denne serie af sammenfaldende begivenheder.
Rundt omkring i denne verden søger mange nationale ledere at udrydde korruption, kammerateri og et generelt onde, der har begrænset det massive skift, dette globale samfund har brug for at overleve. Dette skyldes for en stor del en længsel efter tiltrængte forandringer. Til at ledsage det er den pludselige timing fra Ånden til at gøre ressourcer tilgængelige, der i stor grad kan muliggøre, at en sådan transformation frit kan finde sted. Det er denne fantastiske kombination, der gør en glorværdig revolution mulig. De Opstegne Mestre havde gennem lang tid fået besked på at samle og skjule penge i næsten ubegribelige mængder. Alle, der havde set dette, forstod, at disse ressourcer skulle være nådestødet for begivenheder, der skulle gøre dette samfund fri af Anunnakiernes og deres globale håndlangeres despotiske tøjler. Denne proces begyndte for alvor i begyndelsen af det gregorianske år 2013. Fra da af kom en slags sneboldeffekt i spil, der resulterede i dannelsen af flere grupper, der manifesterede et nyt politisk, monetært og finansielt rige.
Dette nye rige skulle have centrum i Amerika. Mestrene havde fra starten erkendt den ultimative betydning af de overbevisninger, Amerika blev grundlagt på. Disse kerneoverbevisninger blev langsomt opgivet i perioden mellem Borgerkrigen og Anden Verdenskrig. Amerika fremstod som et land, der havde lidt lighed med det, Jefferson og Saint Germain proklamerede i 1776. I stedet var det blevet en vildledt nation, under mørkets og dets sørgelige, arrogante håndlangeres indflydelse. Denne nation gjorde sig til talsmand for platheder og havde på mange måder mistet det, det var startet med. Flere uhensigtsmæssige bevægelser gjorde kun dette onde værre. Hvad der var brug for, var en måde at bringe fornuft tilbage i spil på en eller anden måde. Også denne bevægelse begyndte med folkets smerte. En bevægelse opstået af en landmands krav i slutningen af 1990'erne førte til dannelsen af det, der til sidst skulle blive til NESARA. Denne oplysning skulle ikke rigtig blive hørt før midten af 2010'erne. Nu står vi ved en korsvej, der skal bemyndige en vidunderlig global bevægelse at redde dette land og denne verden.
Velsignelser! Vi er jeres Opstegne Mestre! Dette er en imponerende tid i jeres historie. Dette er en episk kamp, der skal gøre manifestationen af NESARA og dannelsen af ny forvaltning mulig. Det er også en tid, hvor vores mission vil ændre sig. Gennem de seneste tre årtusinder har vi med medfølelse arbejdet på at sørge for nåde og barmhjertighed for de undertrykte og underkuede i dette rige. Vi har beroliget og trøstet og opmuntret mange og givet store håb og stor venlighed for at gøre det muligt for menneskeheden stadig at bevæge sig fremad, til trods for tidernes enorme sorg og fortvivlelse. Vi skal gøre mere og begynde at undervise og gøre jer klar til de første skridt på jeres vej til Opstigningen. Denne operation skal tvinge mørket til hurtigt at forføje sig og Lyset til at muliggøre en ny, mere bevidst virkelighed. Jeres naturlige skaberevner og støtte for dette nye rige skal blive genindført! Vi hilser dette velkommen som det tidspunkt, hvor vi igen frit kan gå blandt jer. Halleluja! Halleluja!
Historien om menneskets begrænsede bevidsthed indeholder mange skyklapper, som atlanteanerne påtvang jer som en del af deres ondsindede eksperiment. Disse begrænsninger blev skabt, så I potentielt kunne blive deres rædselsvækkende legetøj. Dette ophørte, da Atlantis pludselig forsvandt for næsten 13.000 år siden. Vi mennesker blev efterladt i en frygtelig knibe, da de basale midler til overlevelse aldrig indgik i det ”træningsprogram”, vi fik. Mange af os havde bevaret en vis grad af forbindelse til Himlen og begyndte hurtigt at bruge denne mulighed for at hjælpe hinanden. Således begyndte vi Mestre vores lange rejse for at hjælpe menneskeheden gennem meget mørke dage. Til sidst sendte Himlen særlige Engle til os for at evaluere vores hjælp og inden længe blev vi igen tilknyttet vores himmelske Søsterskabs og Broderskabs Råd. Det var den ydmyge begyndelse på vores særlige jordiske missioner.
I al den tid har vi været en union af gensidig påskønnelse. Himlen ønsker oprigtigt, at I skal vide, at dette er tiden, hvor jeres rejse gennem begrænset bevidsthed nærmer sig sin afslutning. Mange gange har vi fortalt jer om jeres skæbne. Jeres familie i rummet sidder over jer som jeres primære beskyttere. Vi sidder blandt jer som det åndelige element, der sikrer, at Himlens storslåede plan fuldt ud implementeres. Under jer er der den Indre Jord (Agartha), hvor vi finder både næring og tilflugt. Sammen er vi alle dem, der søger, og skal finde, et nyt rige fri af de byrder, som mørket og dets glubske håndlangere lagde på vores skuldre. Disse tyranniske grupper skal blive fejet væk af Lysets kombinerede energier. Lyset hilser jer velkommen og anerkender nådigt denne nye æra med en genforenet menneskehed, der dvæler i vidunderlige tider, der skal bringe jer Lys, Kærlighed og fuld bevidsthed!
I dag talte vi igen om tilstanden i dette rige på Jordens overflade. Vi beder jer bruge jeres positive og ubegrænsede energi til, at denne nye tidsalder oprinder. Tiden nærmer sig for et fantastisk mirakel, der vil gøre jer fri til helt at favne jeres umådelige potentiale. Vid, kære Alle, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær En! Vær i Glæde!)


Oversættelse: Margit Villumsen

2.11.16

Dansk -- Sheldan Nidle -- 1. november 2016Sheldan Nidle – for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 1. november 2016

7 Men, 18 Tzec, 13 Caban


Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) Processen med at skille illuminoiderne fra folket udvikler sig stadig. Den nye NESARA Republik omringer hurtigt alle, der på en eller anden måde forblev loyale over for USA, Inc. regeringen. Dette er kun begyndelsen på en operation, der endelig skal fjerne dem, der så længe ulovligt regerede Amerika. I denne nye tid er Amerika udset til at indtage sin plads ved siden af dem, der så tappert kæmpede for at indføre disse GESARA regeringer. Vi hylder alle de modige mænd og kvinder, der med glæde ofrede sig for at gøre denne nye tid mulig. Den globale Valutarevaluering (RV) skal hurtigt blive en verdensomspændende valutaomstilling og også den juridiske start på et nyt finanssystem. Denne arrogante klikes endelige død skal sandelig være en Guds gave til menneskene i denne verden. Det skal endelig gøre det muligt for alle, der skulle være forløbere for en ny velstand, omsider at tage del i denne proces. Det skal ydermere langt om længe gøre det muligt for os at samle verdens regeringer omkring en "erklæring om forståelse" omkring karakteren af denne herlige første-kontakt mission. Denne globale bekræftelse er blot den første og vigtigste del af vores oprindelige bekendtgørelser.

Vi agter at vise, at den nye åndeligt orienterede forvaltning har en kraftfuld og fra Himlen sendt forbundsfælle. Det er vores formål at bruge vores første tv-udsendelse til at gøre en ende på al den propaganda, som jeres film og tv-udsendelser har spredt om os. Vi har alle brug for en ny start og begynde en generel afsløring af, hvem vi virkelig er. Vi har udarbejdet en tidsplan for, hvornår rumskibe skal foretage deres første landinger rundt omkring på denne klode. Det er vigtigt, at I kommer til at lære os at kende. Vigtigere er det for den nye forvaltning at arbejde som planlagt og at give jer den velstand og frihed, som I så rigtigt fortjener. Masselandingerne skal finde sted, når I har vænnet jer til at være gode "vagthunde" over for dem og er sikre på, at alt er i overensstemmelse med det, vi har fortalt jer. Når vi føler, at denne nye virkelighed fungerer og begynder at nå sine første mål, vil vi gøre to ting. For det første er en masselanding nødvendig for, at vi kan introducere jer for jeres mentorer. For det andet agter vi at introducere vores replikatorer for jer. Vejen er derefter banet for en hurtig vej til fuld bevidsthed!

For længe siden fik mørket lov til at indsætte sine repræsentanter som ledere for dette rige på Jordens overflade. Himlen fortalte dem, at denne tid ville være en yderst magisk tid for hele menneskeheden. Agarthanerne vidste dette og fortalte Mestrene om de store dekreter, som udgår fra AEON. Disse kraftfulde chants forårsagede, at store forandringer begyndte at manifestere sig her for kun et par årtier siden. Disse forandringer bragte en af vores Videnskabs- og Udforskningsflåder (S&E Fleets) til jeres solsystem. Disse modige opdagelsesrejsende blev bedt om at være klar til en særlig mission, der skulle guide jer tilbage til fuld bevidsthed. Således har vi deltaget i en bevidsthedsrevolution ledet af de fleste af Himlens Administratorer. De begivenheder, der nu hvirvler omkring jer, skal vække en ny verden til live med frihed og velstand. Brug denne tid til at reflektere over og lave hurtige planer for jeres vidunderlige andel i dette storslåede eventyr for jeres stadigt voksende menneskelige Sjæl! Vejen ryddes for, at I kan høre om jeres tidligere tider her og for at I kan rekonstruere de fantastiske vidundere, der sker, når I nærmer jer mødet med jeres Sande Selv.

Denne genforening, der nærmer sig, mellem de menneskelige beboere på Jordens overflade og de galaktiske mennesker i denne store sektor af galaktisk rum har været længe undervejs. Jeres historie, som blev bestemt af Anunnakiernes håndlangere, afviste, hvor ens vi er. I stedet understreger den for det meste potentielle forskelle. Håndlangernes falske videnskab forsøger at fastslå, at I er efterkommere af bestemte abelignende skabninger. Dette nonsens gentages i flere forskellige videnskaber, der fortsat benægter, at en hul Indre Jord eksisterer! Resultatet er en krop med lokal viden, som har brug for at blive revideret helt enormt meget. Det vil blive et chok for mange, der tror dyb på disse "fakta", hvilket skal gøre det muligt for os at formulere en ny videnskab for alle. I denne forening af utallige nye virkeligheder skal I lære jeres sande historie at kende. Det omfatter den nøjagtige viden om Lemurien, Atlantis og jeres tre "Gyldne Tidsaldre". I denne belysning, givet af jeres Opstegne Mestre, skal vi give jer mulighed for omsider at forstå, hvorfor I er her og hvor vigtig jeres tilbagevenden til fuld bevidsthed er! Vi kan kun sige Halleluja! Halleluja!

Velsignelser af nåde og glæde! Vi er jeres Opstegne Mestre! Den seneste måned har set begyndelsen af succeser, der skal føre til den nye NESARA Republik og til udbetalingen af den store globale velstand. Dette projekt har bogstaveligt talt taget århundreder at fuldføre. Anunnakiernes og deres håndlangeres fald har været en lang, omhyggeligt belyst bestræbelse. Nu nærmer dette tilsyneladende endeløse projekt sig sin afslutning. Vi beder jer alle om behørigt at sætte pris på frugterne af dette lange arbejde. Vores forskellige medlemmer i det verdensomspændende netværk af hemmelige, hellige samfund har kunnet sætte scenen for omstyrtelsen af mørket. De har også været i stand til at konstruere planer, der skal udføres med glæde og passion af dem, som vi for nylig har instrueret i, hvad der var nødvendigt for at distribuere denne enorme rigdom. Vi finder glæde i, hvor let alt dette blev sat i værk, for at det kunne ske. Vi takker og velsigner Himlen for, hvor godt dens prægtige planer lykkes med at forvandle dette land til fordel for Lyset. Hvor betydningsfulde de kommende måneder skal være!

Mest af alt agter vi at takke hver enkelt af jer for, hvad I har gjort, både kollektivt og individuelt. Jeres velsignelser og positive visioner er en anden faktor i den pragtfulde succes, som Lyset i øjeblikket glædes over. Tænk over, hvad jeres visioner bevirker. I gør ny forvaltning og frihed mulig og sikrer jeres egen vidunderlige velstand. Vi beder kun om, at I forbliver tro mod jeres allerbedste visioner for jeres mange projekter. Dette er blot begyndelsen. Snart skal vi komme og lære jer om jeres sande historier. Brug disse historier til at forstå, hvor vigtige I i sandhed er. Gaia er afhængig af jer, når denne nye teknologi skal implementeres for at rydde op i jeres rige på Jordens overflade og forpligt jer til at opretholde hendes nye oprindelige tilstand. I denne virkelighed kan det ikke undgås, at I trives. Vi ønsker at øge vores vejledning til jer, når de mørke håndlangere ikke længere er i stand til at forhindre dette.

Forholdet mellem jer og os vil udvikle sig på et andet niveau også. For årtusinder siden fik vi at vide, at vi skulle opretholde en let og konstant kontakt med jer. På grund af karakteren i dette mørke rige blev vi begrænset i at udføre denne hellige opgave. Nu, hvor de besværlige betingelser ikke længere er til stede, er vi er åbne for at begynde at ændre vores interaktioner med jer. Vore Råd forbereder i øjeblikket en ny tilgang til, hvordan disse begivenheder kan finde sted. Agarthanerne tilbød plads i Agartha, hvor vi, om nødvendigt, kan arrangere særlig individuel eller gruppe undervisning. Vi gør dette nye sæt af planer klar til at træde i kraft lige inden vores rumfamiliers masselandinger. Som I kan se, er et langt mere inspirerende rige i vente for os, og for jer! Vi hilser disse kommende forandringer velkommen og ved, at de kan hjælpe jer alle til bedre at forberede jer på jeres fremtid som fuldt bevidste Lysvæsener.

I dag udforskede vi det, der nu udspiller sig rundt omkring på denne klode, hvor de sidste brikker i dette ny rige falder på plads. Det har været en lang tur. Vi nærmer os tiden, hvor vi i sandhed kan fejre denne æra med frihed, velstand og ny forvaltning! Vid, kære Alle, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær En! Vær i Glæde!)


Oversættelse: Margit Villumsen
PUTIN

putin

ESOTERIC

inv

RICHARD DOLAN

NÃO ABANDONEM AGORA JULIAN ASSANGE