Seguidores

31.12.15

Dansk -- Sheldan Nidle – 29. december 2015Sheldan Nidle – 29. december 2015


12 Akbal, 16 Mol, 12 Manik


Selamat Jalwa! (Vær i Evig Glæde!) Verden glædes, da leverancerne endelig begynder at manifestere sig! En ny æra for menneskeheden på overfladen begynder. I den første del af det kommende gregorianske nye år vil I se en række forbløffende begivenheder. Ny forvaltning vil ændre jeres verdens aktuelle internationale mønstre og sammen med fremkomsten af ​​global velstand vil jeres æoner lange begreb om gældsslaveri blive kastet i historiens skraldespand. Det er blot en af ​​mange primære overbevisninger, som I vil opgive. I vil genoprette forbindelsen med en tro på, at I besidder en indre kraft og det kombineret med en kollektiv evne til at støtte hinanden vil grundigt genoprette alle jeres mange regionale samfund. Forøgelsen af personlig indre kraft vil gøre jer i stand til hurtigt at løse de fleste af jeres nuværende problemer. De omfatter de nuværende magt og ressource vanskeligheder samt dem, der involverer mad, bolig og fordelings vanskeligheder i mange dele af jeres verden. Kort sagt vil I genopfinde, hvordan jeres verden fungerer. Det er blot starten på, hvad I hurtigt vil opnå. Riget vil opleve en ny fødsel for frihed og lighed!

Processen med at omskole jer selv vil løbende være i gang. Formålet med det meste af verdens uddannelse er ganske enkelt at skabe en verden fyldt med et fælles sæt virkeligheder, der er indprentet i alle. Formålet var at skabe lydighed over for et monetært system og hierarki, der gav masserne en alvorlig ulempe. Denne proces vil blive opgivet globalt. I stedet kommer der et system, der lægger vægt på den enkeltes magt og giver jer midler til at opfylde jeres drømme. Det vil i første omgang være revolutionerende, da ethvert samfund har brug for at begynde en massiv proces for at ændre selve dets kerne. Det vil ikke være let, da de fleste stadig tænker på de ældre mere velkendte måder. De nye forvaltninger må forklare virkningsfuldheden af ​​de nye måder og tilskynde til udviklingen af ​​disse ideer om frihed og lighed. Når vi er formelt anerkendt, agter vi at hjælpe jeres Opstegne Mestres arbejde og plante vigtige nye frø. De vil understrege de nye muligheder, I får af jeres velstand og voksende frihed.

De nye typer af samfund, som I vil bygge, er blot en af ​​jeres mange kommende bedrifter. På nuværende tidspunkt bliver Gaia forgiftet af stråling; forurenet af udledninger fra jeres biler, lastbiler og fabrikker. Derudover står I midt i en stor udslettelse af jeres flora og fauna. Denne rædsel eskaleres yderligere af en enorm verdensomspændende fejldistribution af jeres naturlige ressourcer. Jeres vedholdende minedrift og udnyttelse af jorden og dens forskellige levende ressourcer forværrer yderligere denne fejldistribution. I vil begynde at løse disse problemer, før vi lander. Til den tid vil vi vurdere jeres fremskridt og hurtigt afslutte, hvad I har startet. Gaia ønskede af jer at rette op på, hvad der nu er galt med jeres samfund og begynde at bevise, at I er opsatte på at skabe en ny verden. Det vil give jer mulighed for bedre at forstå det hellige forhold mellem det globale samfund og Gaia.

De nye typer af virkeligheder vil blive gennemført ved hjælp af det, jeres Opstegne Mestre vil lære jer om jeres hellige oprindelse og hvad der er sket med jer, siden I blev kastet ud i den begrænsede bevidstheds hukommelsestab af præster/videnskabsmænd i Atlantis. Anunnakierne og deres håndlangere fordrejede i vid udstrækning historien gennem de sidste 13 årtusinder. Vi ønsker at fjerne eventuel resterende tvivl, som I har, når I møder jeres mentorer. Det er vigtigt, at I grundigt forstår, hvad der fejlagtigt skete for jer. Jeres underlige rejse har kastet en stor skygge over, hvordan I tænker og handler i dette rige. Det er vigtigt, helt at rette de løgne og usandheder, som I har nu. I har viden om, hvordan de mørke opererer. Den del vil blive føjet til en række sandheder om jer og en grundig stadfæstelse af, hvordan virkeligheder faktisk fungerer. Denne viden kan forberede jer til lettere at rykke ind i de vidunderlige riger af fuld bevidsthed.

Velsignelser! Vi er jeres Opstegne Mestre! Vi nærmer os, hvad der ser ud til at blive en yderst glædelig begivenhed for alle! Mørket begynder at svinde fra scenen. Vi velsigner hele Himlen for denne yderst nådige tid. Hvad I skal gøre næst, er at bevise for alle i Himlen, hvilken virkelig tapper og modig gruppe af sjæle I er! Det forløbne år begyndte på en skændig måde og endte på en yderst storslået måde. I befinder jer på en vej, der vil give jer mulighed for igen at gå ind i Lysets riger og at sole jer i triumfens glæder! Denne tid er en tid, hvor I kan bruge jeres vidunderlige nyfundne fokus til at forestille jer, hvordan riget skal ændres. Vi forbereder en række særlige præsentationer for at guide jer med hensyn til, hvem I virkelig er og at vide, hvad der skete med jer gennem de seneste 13 årtusinder. Rækken af herlige fakta vil gøre det muligt for jer endelig at forstå det fulde omfang af jeres historie og hvordan den relaterer til jeres storslåede skæbne.

Disse sande historier vil hjælpe jer med at få en større forståelse af, hvad Anunnakierne gjorde og hvordan deres håndlangere opererede. Vi har længe ønsket frit at få lov til at forklare jer dette. Da vi begyndte vores forskellige missioner, fik vi fortalt denne fortælling i alle enkeltheder. Den skal ikke dømmes; kun fortælles. Mange af de artefakter, som I har udgravet i de seneste få århundreder, er blevet manipuleret af mørket. Det er på tide at fjerne sløret og sole sig i de store sandheders Lys, som disse elementer repræsenterer. I er et storslået folk, der har overlevet en yderst besværlig rejse. Vi er her for at afsløre en række sandheder og forklare, hvad en række såkaldte "hemmelige tegn" betyder. Den fordrejede oprindelse af mange ting vil blive afsløret. Det er det, der kan begynde at sætte jer fri og holde jer på den lige guddommelige vej mod jeres oplysning.

Lad os i denne ånd gentage en stor sandhed. I er en yderst hellig gruppe af sjæle. Vi har det privilegium at overvåge og vejlede jer. Det er noget, vi ikke tager let på. For lang tid siden blev vi udpeget af Himlen til at vogte og bruge den guddommelig nådes og barmhjertigheds vej for at bevæge jer mod Lyset. Opgaven har taget os årtusinder at opnå. Undertiden har hver enkel af os været født, levet og døet blandt jer. Vi vil anvende denne verdslige viden til at nå vores hellige mål. Vi ved i detaljer, hvad Anunnakierne og deres håndlangere har brugt for at manipulere sandheden. Vi ved, hvad der er nødvendigt for at bevæge jer mod jeres betydningsfulde tider, hvor mørkets kraft hurtigt vil forsvinde. Processen giver Himlen mulighed for at vende jer tilbage til fuld bevidsthed, for at I kan genoptage jeres forbindelse med jeres åndelige og rum familier.

I dag ved vi, at I står på tærsklen til ​​en stor sejr, der vil gøre en ende på jeres massive uvidenhed om, hvordan de fysiske og åndelige universer fungerer. I skal også gøres klar til at møde jeres familier i den Indre Jord. I vil lære, hvordan dette rige er forbundet til det øvre rige, der styrer den indre Jord og begynde at kende, hvad I forventes at gøre og være parate til at gøre det! Vid, kære Alle, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen virkelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! og Vær i Glæde!)
Oversættelse: Margit Villumsen

27.12.15

DANSK -- Sheldan Nidle – 22. december 2015Sheldan Nidle – 22. december 2015

5 Cib, 9 Mol, 12 Manik


Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) Vi kommer i glæde! De sidste faser i leveringsprocessen er i gang. Hvad der kan forsinke denne proces lidt, er julen. De Opstegne Mestre ser denne tid af året, som de gør med begyndelsen af ​​maj, som en hellig tid og søger klart at observere denne hellige del af det gregorianske år. Derfor kan de, der sender disse himmelske velsignelser, midlertidigt sinke leverancerne. Men på trods af en guddommelig forsinkelse vil disse særlige gaver blive leveret til jer! Siden gamle tider har denne tid af året haft særlig betydning. Selv på Atlantis’ tid blev slutningen af ​​et år og begyndelsen af et nyt år fejret med særlige ritualer og ceremonier. Vær nådige og glade over, at denne tid også vil være starten på jeres velsignelser. Husk, hvor længe det har taget og velsign med taknemmelighed, hvad I vil modtage. Vær klar til at bruge dette øjeblik til at begynde at anvende midlerne til at manifestere jeres drømme. Tak alle og lad jeres gruppe og jer selv tage det nye år i hånden og find i detaljer ud af, hvordan den guddommelige vision skal tage form. Vid, at med disse velsignelser kommer en ny virkelighed og ny forvaltning!

Når I ser omkring i jeres verden, ser I, hvordan denne ændring finder sted. Virkeligheden er, at denne verden, som er ​​jeres, ikke længere kan fungere, som den har gjort tidligere. Ændringer, der er desperat nødvendige, dukker op overalt. Vandkrisen er en af ​​de mest synlige. Det meste af jeres verden mangler en virkelig sikker vandforsyning. Ressourcerne til at sørge for det, er der. Men de er ikke tilgængelige på grund af politik og formodede udgifter. Velsignelser vil blive givet til jer, så I kan bruge disse humanitære midler til at løse denne enorme krise. Det er kun en af ​​de mange infrastrukturelle problemer, der skal løses. Mange andre, såsom veje, broer og endda så simple ting som jernbaner, kræver en vis form for innovativ tænkning. Vi ved, at rigtig mange mennesker er klar til at vise de løsninger, der er nødvendige for at få succes med det. Derudover skal I give klodens børn mulighed for at absorbere en virkelig højkvalitets og produktiv uddannelse. Det er et spørgsmål om at give et godt fundament til alle ved at producere mad nok til at gøre en ende på sult for evigt.

Vi har diskuteret en lang række problemer, der er på nippet til at overvælde jeres virkelighed. Efterhånden som bevidsthed højnes, kan I begynde at se, hvor let de mange problemer kan afhjælpes. Den afgørende nøgle er at isolere de mørke håndlangere, der kontrollerer riget og blot lukke Lyset ind. Det er kernen i det, vi gør. Vi har set jer vokse og set, hvordan mørket manipulerer jer og søger at holde jer på et vist niveau af kontrol. Vores samarbejdspartnere arbejder standhaftigt på at se, at disse slyngler hurtigt isoleres fra jer. Når I er fri af dem, kan I nemt bruge jeres medfødte evner til at skabe en bedre verden. Det er denne nye virkelighed, vi agter at besøge og at hjælpe jer med endelig at afslutte jeres lange rejse tilbage til fuld bevidsthed. Det er i det Lys, at vi er rejst hertil i så stort tal. Vores mentorer står klar til at hjælpe jer over de sidste bumper på den meget lange vej. Det er denne proces, der fører os mod succes!

For årtusinder siden blev I pludseligt revet væk fra jeres sande Lys af de mørke præster i Atlantis. Denne teknologi var endnu ikke i stand til permanent at ændre jer. Himlen så det som en mulighed for at skabe en særlig gruppe af mennesker. De var i ekstrem grad i stand til at hjælpe Ancharas børn i deres egen rejse til Lyset og til fuld bevidsthed. I vil transformere galaksen med det, I vil lære. Og til at videregive denne viden med ​​den store barmhjertighed, som er medfødt i alle mennesker. I vil yde en enorm tjeneste til alle i fysikalitet og blive storartede forbilleder, som er legendariske. Som vi har sagt, befinder I jer i de afsluttende faser af denne rejse. Vi er her for at registrere disse mægtige tider og for at hjælpe jer i jeres sidste bestræbelser med at flytte de herligheder, der er forbundet med jeres tilbagevenden til fuld bevidsthed. I vil blive genforenet med jeres åndelige og rum familier. I står, som bemærket her, på tærsklen til at tage skridtet ind i jeres største eventyr, Lysets sagnomspundne lærere blandt Ancharanerne!

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Vi ved, hvor svært det er at se de mange velsignelser, som I fortjener, være forsinket af omstændigheder, der ligger uden for jeres kontrol. Mørkets resterende agenters forskellige rænkespil har tvunget os til behørigt at håndhæve visse særlige sikkerhedsforanstaltninger. Når disse længe lovede penge bliver tilgængelige, så fryd jer og husk den hellige betydning af denne tid på året. Accepter nådigt disse guddommelige gaver og brug jeres følelse af barmhjertighed til at bestemme, hvordan de bedst kan enten bruges eller distribueres. Gaverne vil være starten på en storslået velstand, der vil strømme ud over kloden. Lad det være en tid for afslutninger og begyndelser. Lad det være en tid, hvor I viser jeres faste tro på Lysets styrke. Hjælp dem i nød og start de projekter, der vil hjælpe menneskeheden i almindelighed. Vær positive og klar til at udføre, hvad jeres indre hjerte og sind virkelig tror på.

Da vi nærmer os den yderst betydningsfulde begivenhed, så se begivenheden som en tid, hvor menneskehedens sande enhed endelig vil skinne på global basis. Vidunderlige ting vil ske, fordi vi alle dybt inde virkelig holder af hinanden. Denne Kærlighed vil afspejle det voksende bevidsthedsniveau, som I alle føler inde i jer. For kun få år siden ville mange af de hændelser, der er sket, have ført til en eller anden global storbrand. Åndens vækst er yderst opmuntrende. I er begyndt at udvide omfanget af anvendt barmhjertighed på verdensplan. Forbliv derfor positive og lad denne vidunderlige følelse fortsætte med at strømme og vokse. Ny forvaltning vil manifesteres. Den nye tid vil i sidste ende gøre det muligt for os at komme frem og undervise i mange ting, I skal vide om jeres fortid, nutid og fremtid. At sidde midt i alt dette er det evige nu.

Jeres hellige opgave er at tage både jeres vækst i bevidsthed og i Ånd og skabe en ny verden, der vil være forløberen for et nyt menneskeligt samfund. For lang tid siden blev vi nægtet vores mulighed for at forvandle Atlantis til en ny forening af Lemuriens Ånd fusioneret i glæde med Atlantis’ teknologier. Lige siden dengang har I sprællet i det fængsel, der er begrænset bevidsthed. På grund af en række eksemplariske liv gjorde Himlen os Mestre til sidst til jeres trofaste vogtere. Vi har anvendt barmhjertighed og nåde sammen med en strøm af gode gerninger for at holde menneskehedens højere gnister i live. I øjeblikket vil et storslået himmelsk mirakel afslutte vores fælles tider i mørke. Det er denne nye verden, der drager os og vil gøre det muligt for os at mødes og dele vores visdom med jer! Det er et guddommeligt øjeblik, hvor vi alle vil byde hinanden velkommen og glædes!

I dag har vi fortsat vores ugentlige budskab. Mange begivenheder er nu klar til at manifesteres. Vi takker Skaberen og velsigner de hændelser, som om kort tid vil favne os. Lad os tage denne juletid og bruge den til både at begynde og fejre en yderst fantastisk tid for hele menneskeheden! Vid, kære Alle, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen virkelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! og Vær i Glæde!)
Oversættelse: Margit Villumsen

16.12.15

Dansk -- Sheldan Nidle – 15. december 2015Sheldan Nidle – 15. december 2015

11 Muluk, 2 Mol, 12 Manik

Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) Mange gode ting sker nu i jeres rige. De midler, som I har ventet på i stor frustration og bekymring, er her! Deres ankomsts rækkefølge er afhængig af flere nøglefaktorer. For det første er der graden af overordnet sikkerhed anvendt af de store involverede grupper. De første midler vil være de første faldende dominobrikker, som vil indlede den formelle afslutning på den globale mørke klikes herredømme. Det betyder den formelle indledning af en lang række nye bank- og finansielle procedurer. For det andet vil disse midler signalere slutningen på ​​det svigefulde privatejede "amerikanske Federal Reserve". Der er en stor sidste fortvivlet kamp mellem dem, der er ved at tabe kampen for at bevare den byrdefulde institution og dem, der ønsker at begrave den. For det tredje kæmper mange, der skal frigive disse midler, også en indre kamp for at gøre det. På trods af det frigives midlerne på det aftalte tidspunkt (NU). Vi insisterer indtrængende på, at det er det eneste tilbageværende alternativ. Det har været ren og skær dumhed for alle, der på en eller anden måde ønsker at forsinke det uundgåelige!!!

For længe siden blev denne virkelighed på Jordens overflade erobret af en gruppe mørke oprørere kaldet Anunnakierne i det gamle Sumer. Disse beboere i jeres over-verden regerede på drakonisk vis i næsten 13 årtusinder. Deres modbydelige styre endte pludseligt med Anchara traktaten for over 20 år siden. Siden da har en verdensomspændende kamp fulgt om, hvorvidt ediktet skulle håndhæves her. Vi er glade for at fortælle jer, at det galaktiske edikt også gælder her. Vi skal overvåge jeres overgang til en periode, der først og fremmest er fyldt med sandhed, frihed og velstand! Operationen er nu gået ind i en ny fase og visse ting må gøres. En af dem er hurtigt at ødelægge det politiske og økonomiske system, der ulovligt har regeret over jer. I er ikke finansielt foder eller gældsslaver. Dem, der ærer eller ser ud til at udføre ediktet, synes at være for langsomme med at opfylde Himlens ønsker. Derfor er denne tid en tid, hvor et magisk øjeblik skal ske, hvilket ændrer alt. Se hen til denne tid som det magiske øjeblik. Vær modige og nyd den sidste del af turen!!!

I løbet af de sidste to årtier har vi set, hvordan Lysets kræfter og den mørke klikes store fraktioner har kæmpet med hinanden. Mange venner, som var på Lysets side, gik bort, da flere forbryderiske handlinger tog deres liv. Vi er opsatte på at færdiggøre vores venners handlinger. Sejren, der er her, er dels at ære dem og at ære hver enkelt af jer, der er forblevet stærke i jeres tro på den store forandring og på os. En storslået proces sker for at bringe jer i fuldstændig kontakt med Lyset. Som repræsentanter for den guddommelige vision er vi bundet af vores sandheder med at give jer den hellige gave. Vi beder derfor inderligt om en hurtig og sikker frigivelse af midlerne. Det er nedslående at se, hvordan mørkets onde net stadig har selv det mindste at sige om, hvad der sker. Lyset må rydde dem ud, der på nogen måde forsøger at hindre operationen. Projektet er et humant projekt, der vil bringe jer alle frihed og midler til at ændre verden.

Når I ser tilbage på alt det, der foregår rundt omkring i verden, ser I hurtigt graden af ​​panik og den lille tøven fylde alle involverede. Vi er klar over, at det ikke er let drastisk at ændre en verden, der har bevæget sig i en bestemt rytme i årtusinder. Vi indser yderligere, hvor enorme de påtænkte ændringer nu er. Tingene må afsluttes og et virkelig gigantisk uddannelsesprojekt er så afgørende for succes. I har selve værktøjerne, der er nødvendige for den store sociale mediekampagne, ved hånden. Flere store regeringer efter NESARA vil hjælpe med den yderst nødvendige kampagne. Procedurer i modsætning til noget, I nogensinde har set i jeres liv, bliver gjort klar til at finde sted. Jeres formål i disse projekter er åndeligt at støtte og fysisk vække den nye virkelighed til sin væren. Brug jeres indre intuitive vision til at bringe alt det ind i en positiv virkelighed. Brug juletiden som et springbræt for de vidundere, der vil manifestere sig. Sikke en vidunderlig verden der nu vil blive set af alle.

Velsignelser! Vi er jeres opstegne mestre! Den i sandhed herlige glød i Himlens retfærdige Lys varmer menneskehedens hjerterødder denne morgen. Store begivenheder finder sted, efterhånden som de mange midler fra Himlen begynder at strømme ud over den dyrebare klode. For længe siden blev menneskeheden pludselig kastet ud i mørket af den atlantiske herskende klasses modbydelige handlinger. Handlingerne vil nu nådigt blive sonet af mørket og dets utallige håndlangere. Den voldelige historie skal nu ophøre og omdannes til et befordringsmiddel for Lyset og dets uundgåelige triumf! Vi bærer med os minder, der vil blive vækket igen, om hvordan vi i en tid alle rejste ad denne vej af begrænset mørke. I erindringerne er eksempler på, hvordan vi overlevede og taknemmeligt opretholdt Lyset i dette land af lidelse, smerte og død. Det er en historie, som alle jeres Mestre ønsker at fortælle jer.

Forbliv positive, mine søstre og brødre. Generationernes lange fortælling vil blive omdannet til en fortælling om ​​glæde, frihed og velstand! Dybt inde i jer er jeres Sjæls kerne og den har altid husket den lange lidelseshistorie og beredt hver af jer til den evige sejrs tid. Hør, kære Alle, vær klar til, hvad der skal komme! Himlen er begyndt at rydde ud i den store stemning, der dækker os alle. Når I begynder at dukke frem, så tag alt det ind. Frem for alt døm ikke! Vær hellere klar til at favne det i Kærlighed og Enhed. Jeres befrielse kommer som en stor gave, en hellig gave, fra Himlen. Gang på gang har mange af os spillet enten dommeren eller offeret i den store uretfærdighed, der var et tegn på disse uvidende tider. Vi er her alle for nådigt at lægge det væk og i Skaberens nåde at fortsætte til fuld bevidsthed!

Den nærværende meddelelse kommer som forløber for fremragende oplevelser, som I så vidunderligt skal favne. Himlen ønsker at fortælle og forklare, hvad der skal ske. Brug disse påmindelser som bebudelse på, hvad der skal komme. Jeres rige vil endelig forvandles og blive noget, hvor I nemt kan bevæge jer, som vi gør, fra denne herlige klode til de ufattelige herligheder i Himlen. Processen er værd at kende og være klar til i glæde og sandhed. Det er et rige fyldt med ting og begivenheder, der på dette tidspunkt endnu ikke helt kan afsløres. Bare forbliv positive og ekstremt fokuserede på de fantastiske ting, som Himlen vil lade strømme ud over jer! Forbered jer derfor i glæde og sejr på vores opdukken og vores familiers opdukken fra Ånd, rummet og de dyrebare lande i Agartha. Med dette forlader jeg jer! Hosianna! Hosianna! Hosianna!

I dag har vi udforsket, hvad der bereder sig på dets storslåede opdukken! Vær forberedte på den næste fase i jeres bevægelse i retning af fysisk Engelskab. Denne tid har bragt jer megen sorg, glæde og til sidst frihed. Den har også testet jer til det yderste! Alt det fører til jeres triumferende genforening med dem, der nådigt elsker jer! Vid, kære Alle, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen virkelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! og Vær i Glæde!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversættelse: Margit Villumsen

9.12.15

Dansk -- Sheldan Nidle – 8. december 2015Sheldan Nidle – 8. december 2015

4 Ik, 5 Yaxk’in, 12 Manik

Selamat Jalwa! (Vær i Evig Glæde!) En operation, som vil give jer en ny verden, er nu færdig. I årtusinder har jeres virkelighed på overfladen været begrænset i dens opfattelser af dybe løgne og utroligt bedrag. I står i det mindste ved tærsklen til ​​en anden virkelighed, hvor I er omgivet af sandhed og ny forvaltning, der er dedikeret til jeres velbefindende. Det er noget, I ikke er vant til. Snarere forventer I at blive løjet for, snydt eller bare ligefrem bedraget. I løbet af de sidste par uger er en ny verden blevet bygget. Denne verden er mere end en gave i denne juletid; det vil være et rige, hvor I kan glædes. Det nye rige er der, men endnu ikke manifesteret. I øjeblikket ser I det blive manifesteret for jer. Mørket er besejret, men endnu ikke isoleret fra jer. En række sluthændelser må finde sted, før den yderst ønskede begivenhed indtræffer. Virkeligheden er langsomt under forvandling og når det er fuldført, vil nogle meget tydelige tegn vise sig for jer. Indtil da, vær både bevidste om og hav tillid til den store forandring i jeres virkelighed.

For længe siden dekreterede Himlen, at dette øjeblik i jeres historie skulle ske. Vi er her for at hjælpe med at gennemføre de ting, der vil gøre det fuldendt. Himlen har givet instruktioner om, hvordan denne vidunderlige gave vil komme. Tegnene på disse mange ændringer ligger allerede i luften. Vi har set på, mens jeres mange Lys grupper har, alt for langsomt for os, beredt jeres virkelighed for det store skift. Vi føler, de har været for milde i isoleringen af Anunnakiernes håndlangere fra jer. Proceduren blev udført med "fløjlshandsker", men behøvede en mere hård tilgang. Vi havde til hensigt sammen med de gamle familier, udvalgte kongelige og deres hemmelige foreningers godkendelse hurtigt at fjerne dem ved at sende dem til nogle særlige alternative virkeligheder. Processen skulle have gjort det muligt for oplyste sjæle hurtigt at gå videre med den levering og uddannelse, der er nødvendig for at give jer jeres velsignelser. I stedet er det, der skete, det nuværende morads.

Efterhånden som disse forskellige vanskeligheder udredes, bliver det mere og mere tydeligt, at overgangsperioden kan tage længere tid at starte, men vi har observeret, hvor hurtigt I tilpasser jer nye realiteter, når først de i sandhed åbenbares. Som et folk betragtet er I yderst ukuelige. Det er dem, der urokkeligt er blevet en del af en hvilken som helst kulturel virkelighed, der er mest uvillige til at ændre sig. Således fortsætter vi med at overvåge, hvad der sker og ville ønske, at vi kunne have en større del i denne temmelig langtrukne proces. På nuværende tidspunkt er alle større pengeoverførsler fra vores jordiske modstykker afsluttet. Den operation var i sig selv meget langtrukken. Efter vores mening var den sikkerhed, som der blev insisteret på, ud over alle krav. Det blev dog gjort og det næste trin er levering. De involverede i denne proces er igen for forsigtige for deres eget bedstes skyld! På trods af det forventer vi nu, at det sker relativt hurtigt. Proceduren vil blot være starten på ​​begivenheder, der vil ændre jeres virkelighed for altid.

Proceduren er ved at nå et punkt, hvor den første af mange begivenheder, som I længe har ventet på, kan ske. Processen er blevet øget i tempo, da hver enkelt af jer er begyndt at tænke kollektivt. Den fælles indsats vil blive belønnet. Den første del af en massiv levering er klar. Hvad der er tilbage, er den langsomme forsigtighed hos de ansvarlige. Mens alt dette sker, fortsætter de sidste fremstød mod de mørkes håndlangere. Det nye år tegner til at blive et år, hvor en lang række længe bebudede løfter omsider går i opfyldelse. Leverancerne af de første dele ser ud til at ske før jul. Brug denne første aktivitet som et tegn på, at nogle virkelig fantastiske begivenheder er i den nære horisont. Vi gør klar til en række ting, der blot er de første elementer i vores pakker med godter. Vores hensigt er at se oprettelsen af ​​ny forvaltning og afslutningen på ​​en lang og ondskabsfuld UFO tilsløring. Det er på tide, I bliver fortalt om vores eksistens og velvilje. Den lange forbindelse mellem os må afsløres vidt og bredt!

Velsignelser og Nåde! Vi er jeres Opstegne Mestre! Mange vidunderlige ting sker nu! Midlerne fra både fonde og de gamle familier bliver frigivet og sendt til deres destinationer. Vi velsigner og sender halleluja (Herren være lovet) til alle involverede. Mørket forsøger måske, som de altid gør, at spænde ben for disse planer. Men disse penge er blot starten på en bølge af midler, der vil strømme ud over riget med Himlens velsignelser! Når I modtager midlerne, så tæl jeres velsignelser og brug derefter jeres indre nåde til at hjælpe jeres familier, venner og andre. Brug midlerne til at opfylde jeres kæreste drømme og til at tillade andre også at begynde at realisere deres. Denne herlige periode omfatter Jul og Nytår. Det omfatter også ny forvaltning og en ny virkelighed fyldt med glæde, velstand og frem for alt jeres frihed! Det vil være en yderst storslået tid til at takke himlen og takke alle for disse yderst vidunderlige gaver!

Rundt omkring i hele verden er der en stort stigning i åndelige energier ved slutning af dette år. Energien bidrager til den positive acceleration af de mål, der er bestemt af Himlen for denne tid. I ved, at på denne tid af året tager vi Mestre til en række forskellige hellige steder som Mount Shasta og de hellige dale i Himalaya for at bede, visualisere og fejre den nye virkelighed, der nu er ved at tage form. Den guddommelige energi højner jeres bevidsthed og tillader en ny æra af lys og kærlighed at sænke sig over Gaia. Vi beder jer om at tage disse i sandhed guddommelige energier ind og bruge jeres indre nåde til at skabe dette rige. Foren jer for at prise og fejre Himlens vidundere, mens den nye velstående tidsalder bliver en realitet! Lad os forenes som Én! Lad os acceptere vores guddommelige gaver og nådigt sprede dem over hele verden!

For mange årtusinder siden var vi alle fanget i et stort dilemmas trådkors. Mørket var begyndt åbent at trodse Himlen. Deres modbydelige plan blev først forhalet og derefter afvist af vores himmelske Administratorer. Vi fulgte de hellige himmelske skares instruktioner og udviklede et middel til at sprede barmhjertighed over en lang række af vore forfædre. Anunnakiernes afskyelige håndlangere blev langsomt drejet væk fra deres storslåede plan og afkrævet total lydighed. Nu står vi ved selve tærsklen til Sejr! Vi velsigner og takker nådigt Himlen for deres arbejde. Forbliv positive og vær med os i den sidste del af manifestationen af den store vision, Gaia gav os for så længe siden. Tiden er kommet til inden i jer at råbe og med stor ildhu, hvor fuld af Kærlighed og Lys vi er for både dem i Himlen og på Jorden, der gør os så sejrrige. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

I dag har vi fortsat med vores ugentlige rapport. Meget godt sker nu i hele verden. En stor bevægelse, der skal føre jer til sejr, er begyndt. Smid jeres mange frustrationer bort og glæd jer. Tingene sker nu, der vil gøre slutningen på ​​dette år glædeligt! Vid, kære Alle, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen virkelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! og Vær i Glæde!)


Oversættelse: Margit Villumsen

3.12.15

Dansk -- Sheldan Nidle: December 1, 201510 Men, 8 Yaxk’in, 12 Manik

Selamat Balik! (Sirisk for Hjertelig Velkommen!) Hver dag rykker vi tættere på begyndelsen af en ny æra af Lys på Gaias overflade. En stor befrielse for menneskeheden fra den mørke klike er her! Endelig kommer tiden, hvor vi ser omfordelingen af rigdom og stigningen i ​​sand værdi i verden. Der vil komme en global omstilling, der vil udløse en indføring af valutaer baseret på ædle metaller. På nuværende tidspunkt øjnes revalueringerne i horisonten. Sammen med det vil det være starten på en operation, der vil befri jer fra jeres gæld og omorganisere og gøre et nyt internationalt banksystem helt gennemskuelig. Denne proces begynder for alvor, når den sidste måned i dette gregorianske år manifesterer sig. Mørket brugte lang tid på at tvinge os ud i en sikkerhedsforanstaltning, som har nægtet dem den sejr, som de længe søgte. Når mørkets storslåede sidste halmstrå er udspillet, så glæd jer over, at deres forsøg på bestikkelse af vores endelige mål var forgæves. I vil opleve det øjeblik, hvor Himlen sejrede og I fik jeres frihed. Tag alt det i betragtning, der var nødvendigt for at sikre denne sejr. Husk de faldne og vær klar over den pris, som mange har betalt for det herlige resultat!

I er resultatet af en generel overvågning fra Sirianerne og deres allierede. Vi har sørget for, selvom I udholdt mange mørke tider, at I aldrig fik lov til at uddø eller blive udsat for eksperimenter af den mest umoralske og dyriske slags. Mørket blev fristet af den indflydelse, som det gav dem for dets sag. Som Himlens vogtere, forhindrede vi sådan en genetisk dumhed i nogensinde at ske. Det er nogle meget mærkelige hændelser, som Anunnakierne og deres håndlangere udsatte jer for. Mange gange i det sidste århundrede blev I næsten tilintetgjort af krig, pest eller atomkatastrofe. I flere tilfælde blev jeres Sol angrebet og næsten ødelagt. Disse katastrofale anslag var nogle, hvor flere S&E flåder (Science & Exploration – Videnskab og Udforskning) blev tvunget til at gribe ind og arbejde omhyggeligt med disse vogtere på Jord opgave. Disse hændelser, der næsten endte i katastrofer, tvang den Galaktiske Føderation til at udstationere en særlig flåde, som vores vogtere havde til rådighed som en reserve, der kunne trækkes på. Der er således historier, vi har til hensigt at fortælle jer i fremtiden.

I er en særlig type mennesker. For millioner af år siden var menneskeheden på Vega en primitiv vandprimat, hvis største dygtighed var at være fisker. Vi var kun i stand til at opretholde et meget simpelt samfund og var konstant bekymrede, fordi flere vilde rovdyr konstant plagede os. Ind i dette rige kom de galaktiske hvaler. Kollektivt havde de brugt næsten 10.000 livstider på udkig efter et Væsen, der var i stand til at blive en sand vogter på land. Disse tapre væsener så os og begyndte en proces for at gøre os til mere end vi var. De så i os et svar på deres lange intergalaktiske søgen. Disse prægtige væsener anmodede det galaktiske Åndelige Hierarki om at rykke os ind i fuld bevidsthed. Efter en lang række diskussioner gav det Åndelige Hierarki sig. Primaterne fra Vega skulle gives en særlig skabelseshistorie og fik at vide, at det var nødvendigt at kolonisere dette solsystem på det rette guddommelige tidspunkt. Jorden skulle være det hellige centrum i den nye stjernenation. Gaia havde i sig den gnist, der havde skabt denne vidunderlige galakse.

Det er denne storslåede historie, der er grundlaget for vores Væren. Vores forskere som vores åndelige vejledere har længe bevist gyldigheden af ​​denne storslåede fortælling. Mens vi spredte os ud fra, hvad I kalder Lyra konstellationen, har vi aldrig glemt vores ydmyge oprindelse. Vi lærte fra begyndelsen at respektere alle livsformer og at se dette enorme univers som en særlig holografisk Skabelse inspireret af vores Skaber, den Højeste Skabende Kraft eller på sirisk "JaTa" (Himlens Glæde). Vi har mødtes i mange tidligere unioner, der totalt er over seks millioner år gamle. Den nuværende er naturligvis Lysets Galaktiske Føderation. Vi er ivrige efter at møde jer og når I er klar, at berede jer til at fuldende den sidste fase af jeres tilbagevenden til at være galaktiske medmennesker. Denne tid i jeres historie er en overgangstid mellem, hvad I ved og hvad I vil blive. De, der fik lov til at sætte jer i mørke, er væk. Hvad der er tilbage, er en modbydelig gruppe af håndlangere, hvis afgangstid er kommet. En yderst glorværdig fremtid venter!

Namaste! Vi er jeres opstegne mestre! Vi kommer på denne dag for at byde jer velkommen til en ny åndelig tid for menneskeheden. I er blevet trænet af mørket og dets negative opfattelser til at tvivle på jer selv. Den indre tvivl på jer selv kan hele tiden hærge jer. Det fratager jer jeres åndelige kræfter til at manifestere og frustrerer jer konstant. Hver eneste, der lever i denne tid, har af Skaberen faktisk fået muligheden for at manifestere et vellykket liv. Nøgleordene er positiv fokus. Gå ind i jer selv og send det nagende ja til jeres mørke opfattelser bort. Forældre, der ikke vidste bedre, skabte dem. Erstat tankerne med fokuserede positive tanker. I begyndelsen kan det synes vanskeligt. Vær ikke desto mindre tålmodige og forestil jer, hvad I bad om. Med tiden kan denne praksis begynde at bære frugt. Jeres små fokuserede sejre kan derefter udvides til større og større sejre.

Når I begynder at lære af disse kraftfulde evner til at lykkes, vokser jeres fokus og jeres første succeser kan føre til andre mere detaljerede ønsker. I erstatter gradvist de negative overbevisninger, der fejlagtigt blev givet jer, da I var unge. Når I lærer effekten af ​​det, kan I udvide det ved at gøre det som en kollektiv praksis. Når I gør det i en gruppe, føjer I bogstaveligt talt Skaberens enorme magt til jeres indsats. I har øget disse bestræbelsers succes i uendelig grad. Succes kan derefter uundgåeligt følge. Det afgørende element er fokus. Jeres mindre succeser, som lærte jer individuel fokus, kræver nu gruppefokus. Det vigtigste er at slappe af. Lær at give slip. Overgiv dem uden videre til Himlen. Lad Himlen bruge dens mægtige kræfter til at manifestere det på det rette guddommelige tidspunkt. Vær fortrolige med det og fortsæt med det, I skal gøre.

I kan så opdage hensigtens kraft. Himlen ønsker, I i sandhed er succesfulde. Himlen gennemgår intentionerne og bestemmer, hvordan det bedst kan gøres for jer. I dette guddommelige øjeblik giver Himlen jer dette ønske. Det vigtigste er så at lade ønsket fare og ikke lade frustration komme ind i billedet af succes. Derfor hav tillid. Vid, at jeres sande ønsker faktisk vil blive en succes. Vi, Mestre, ved det i os selv og bemærk, at dem, der virkelig følger denne visdom, har et kraftfuld liv! Det er i begyndelsen let at lade frustration tager over. Lær at leve et virkelig succesfuldt liv ved at affeje jeres lammende tvivl på jer selv. Det kræver øvelse og en dyb tro på dens iboende kraft. Vær således klar til at besejre tvivl på jer selv og bevæg jer frem mod den fokuserede positive hensigts kraft. Husk, kære Hjerter, det vigtigste er virkelig at give slip på jeres hensigt og overlade den frit til Himlen!

I dag dækkede vi, hvad der sker i denne virkelighed. Vi dækkede også nogle vigtige baggrunde, der er nødvendige for jer for bedre at kende oprindelsen af ​​det, der nu sker. Mestrene gentog, hvordan I bedst praktiserer kunsten af ​​positive intentioner og hvordan I holder op med negative frustrationer. Vid, kære Alle, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen virkelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! og Vær i Glæde!)


Oversættelse: Margit Villumsen

25.11.15

DANSK -- Sheldan Nidle – 24. november 2015


Sheldan Nidle – 24. november 2015
3 Lamat, 1 Yaxk’in, 12 Manik
Dratzo! (Sirisk for Højt Elskede Sjæle) Verden fortsætter med at bevæge sig i en positiv retning. Alle hensatte midler og reserver er i bevægelse og de fleste har nået deres distributionssteder. Alle sådanne bevægelser udføres under den højeste sikkerhed. Tidligere var den største bekymring mange af de håndlangere, der sympatiserede med mørkets forsinkelseshandlinger. Disse bekymringer er ikke længere det primære motiv for den massive sikkerhed. Det nye problem har været de generelle faux pas, der opstod af pludselige tekniske fejl i den overordnede telekommunikationsproces. De fleste af disse ting er blevet rettet. Ikke desto mindre blev mange linier, hvorigennem penge overføres, kritiske hjemmesider og flytning af vigtige forberedende dokumenter afbrudt. Få problemer med det eksisterer stadig. Den vanskelighed er imidlertid ikke længere den store bekymring, som den var engang. For at imødegå det blev en række vigtige anholdelser foretaget. Operationen pågår stadig. Vores ydelser blev i stor grad anvendt til at indsamle efterretninger om, hvilke andre desperate træk de mørke oligarkers næste skridt var. Den kombinerede operation har forhindret enhver storstilet terror for at overtage distributionsproceduren.

Vi er nu på det sidste trin med levering af midler og etablering af et nyt verdensomspændende finansielt system. Processen har skabt nye centre for udbetaling af jeres velsignelser og et middel til at forhindre bedrageri i stor eller lille skala. Desuden er et valuta overførselssystem klar til at blive indført for at imødegå uoverensstemmelserne med den gamle SWIFT proces. Indledende instruktioner er sendt til en række vigtige nationer og finansielle institutioner. En række specielle svar var nødvendige for at komme videre og disse vitale elementer er modtaget. Forsigtighed har længe været et grundlæggende element for de gamle familier og udvalgte kongelige. De har længe levet i diktatoriske riger drevet af de mørke oligarker. Der var således den langsomme proces, hvorved al blev pligtskyldigt udført. Vi er i øjeblikket i en modtagende tilstand, som forventes at give mulighed for nogle af jer at modtage den første test af det nye, for nyligt implementerede leveringssystem. Så forvent de første midler inden længe.

Mens I forbereder endelig modtagelse af jeres velsignelser, er de, der har besejret kliken, i den sidste del af forhandlingerne omkring mørkets overgivelse. Den betydningsfulde begivenhed fordrer, at I indser, hvad det i grunden betyder. I Atlantis begyndte I en storslået rejse, der nu vil ende med jeres endelige sejr over mørket. Anunnakierne, som var deres oprindelige overvågere, etablerede et samfund for at slavebinde jer på mange forskellige måder. Det 13 tusind år gamle system vil blive erstattet med et system, der vil give jer frihed, sandhed og velstand, hvilket I rigt fortjener. Tag jer tid til at vurdere konsekvenserne af det, der nu sker. Ikke alene vil I genvinde sandheden, men også det samfund, der er forløberen for vores ankomst. Disse storslåede serier af overgange er det sidste trin, der er nødvendig for at genoprette kloden og give jer mulighed for at foretage de justeringer, der kan føre jer tilbage til fuld bevidsthed. Den proces genforener jer med jeres åndelige og rum familier. Det gør jer også til beboerne i et virkeligt specielt solsystem.

Operationen betyder, at I må ændre de grundlæggende opfattelser, som I lever efter nu. Vi har brugt tiden til at ændre selve denne virkeligheds beskaffenhed. Mens den operation har forsinket vores ønskede mål noget, har den også sørget for, at jeres velsignelser vil blive modtaget og forsvarligt beskyttet mod tab. Den nærmeste tid vil I se begivenheder, der for de fleste vil synes som et mirakel. De kongelige og gamle familier har skabt en gave, der kan bruges af jer til at gøre en ende på fattigdom, ghettoer og mest af alt til at forsyne riget med rent vand, elektricitet og ren luft. De nye globale samfund er kun begyndelsen på nye muligheder for alle. Brug den kommende tid til at manifestere jeres drømme. Teknologier, der kan ændre lokal og global rejse, er blot starten på en ny virkelighed for menneskeheden. Derudover vil I møde dem, der repræsenterer jeres fjerne forfædre. Vær glade og klar til en yderst vidunderlig fremtid!

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Jeres verden er under hastig forandring, efterhånden som de nye energier for en stadigt voksende bevidsthed overstrømmer denne virkelighed. Himlen velsigner os, da den guddommelige energi er beregnet til at hjælpe jeres himmelske guider med at indføre grundlaget for en ny fysisk krop. Energierne vil hjælpe jer i Krystal Lys Kammeret for at berede jer til fuld bevidsthed. Det Guddommelige vil om kort tid intensivere disse energier, da vi nærmer os det tidspunkt, hvor de næste sådanne energier vil nå frem. Det nye år vil derfor være en tid med større forandring, da energierne vil være redskaberne til nye opfattelser og ny velstand. Himlen agter at markere en tid for denne dyrebare blågrønne klode, hvor riget virkelig begyndte at ændre sine gamle mørke måder. Vores opgaver omfatter en grundlæggende overvågning af hver enkelt af jer. Erkend dybt i jeres hjerte, at nye måder er begyndt for at ændre gamle scenarier og indstille, hvordan riget vil fungere.

Vi bistår de forskellige medicinske hold fra den Galaktiske Føderation. Vi tager deres resultater og opdaterer dem med vores egne. Tilsammen bestemmer disse pakker tiden for jeres egen indrejse i Agartha. Vores største glæde er at forberede jer til den storslåede transformation, der vil finde sted i Krystal Kamrene. Vi gennemgik alle en særlig ceremoni, som kun fandt sted på grund af de eksemplariske liv, vi førte i på hinanden følgende livstider. På det rette guddommelige tidspunkt sørgede Himlen for en særlig transformationsmæssig ceremoni. På grund af den store afbrydelse, I har haft i hver livstid her, har I brug for en særlig hellig, levende indretning for at opnå jeres tilbagevenden til fysisk Engelskab. Vi bruger kvaliteterne for nåde og barmhjertighed til at guide jer til den virkelige mirakuløse operation. Mørket kan kun fornemme de indledende begivenheder, der finder sted, for jeres opstigning.

Lige siden Atlantis’ fald har de dengang mørke Anunnakier været jeres nådesløse overherrer. De næsten 13 årtusinders frygtelig mishandling har efterladt de fleste af jer omgivet af en indre stress, der forstærkes af en generel forvirring om, hvem I virkelig er. Hvad der nu skal ske, er at rette op på det ved i jeres indre at få at vide, at I er storslåede Væsener og at denne mangel på tro på jer selv bliver forvandlet til en positiv og stærkt fokuseret opfattelse af jeres sande sjælsbaserede selv. Vi Mestre har indprentet dette mantra i jer. Brug mantraet til at ændre, hvordan I ser jer selv. I er på vej ind til et sted, hvor de store indre kræfter, I besidder, kan vende tilbage ved simpelthen stærkt at fokusere på det sande selvs stærke mantra. Det er på tide at ændre de opfattelser, de mørke gav jer. Vær stærke og klar til at forestille jer, hvem I virkelig er!

I dag fortsatte vi vores ugentlige rapport. Brug jeres nye indre styrke til at fokusere på og manifestere den nye virkelighed. Mørket har efter forgodtbefindende behandlet denne virkelighed hensynsløst. Det er tid for jer at fokusere sammen med andre og opnå den yderst vidunderlige nye virkelighed fyldt med jeres styrker, frihed og velstand! Vid, kære Alle, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen virkelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! og Vær i Glæde!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversættelse: Margit Villumsen

PUTIN

putin

ESOTERIC

inv

RICHARD DOLAN

NÃO ABANDONEM AGORA JULIAN ASSANGE