Seguidores

31.8.16

Dansk // Sheldan Nidle – 30. august 2016
Sheldan Nidle – 30. august 2016

8 Batz, 15 Uo, 13 Caban


Selamat Jalwa! (Vær i Evig Glæde!) Denne verden er nu under stress. De sidste konflikter udspiller sig overalt. Lyset har formået at få overhånd i alle disse afsluttende begivenheder. Mørket kan tydeligt se, at dets sidste kampe kun vil ende i nederlag. De sidste drøftelser, som omfatter det nye monetære system og det medfølgende finansielle system, er i det store hele blevet vedtaget. Selv indførelsen af valutavekslinger er begyndt. Det forventes, at mange af jer snart skal modtage vigtige oplysninger, som gør det muligt for jer at tage jeres længe anvendte valutaer og veksle dem til enorme summer. Disse er blot en del af måden at kickstarte de mange længe ventede valutavekslinger, som første gang blev lovet jer for et par år siden. De største hindringer kom fra et amerikansk de facto regime, som i høj grad frygtede resultaterne af sådanne store monetære vekslinger, som blev foretaget af dem, der aldrig før havde fået sådan en omfattende række af enorme muligheder. Ikke desto mindre er dette blot en begyndelse på det, der kaldes "velstandsprogrammerne", som har været udsat for mange forsinkelser, der vanskeliggjorde afsendelsen. Dette faktum har ændret den oprindelige rækkefølge lidt.

Velstandsprogrammerne har længe været knyttet til det, der nu kaldes den nye NESARA republik. Det er denne enhed, som mørket i høj grad frygter. Den bringer en juridisk enhed i stand, hvis mål er at genindføre den amerikanske forfatningsmæssige myndighed i denne regering og gøre en ende på hele den ulovlige praksis, som stærkt forringede dens valuta og reducerede folks rettigheder. Denne nye midlertidige regering (med en varighed på 4 måneder) skal rette op på alt dette og give Amerika almindelig ret, frihed og enorm velstand. Det er denne nye forvaltning, der skal fremme fred, samarbejde og harmoni mellem nationer. Den skal også gøre de første globale tilnærmelser, der hurtigt skal føre til komplet afsløring af vores venligtsindede eksistens. Det skal gøre det muligt for os offentligt at henvende os til jer omkring første kontakt og om hvordan vi sammen kan rykke jer alle frem mod fuld bevidsthed. Denne proces omfatter vores mentorprogram og anvendelsen af et levende Krystal Lys Kammer. Alt dette vil omfatte en række vigtige foredrag fra jeres Opstegne Mestre!

Denne proces med forudbestemt forandring indeholder en vækst i bevidsthed (åndelig bevidsthed), som Himlen nu "stråler" til jer dagligt. I er nødt til at gøre jer klart, at det, der i øjeblikket sker, er en del af en kæmpe forandring af virkeligheden, som er koreograferet af Himlen. I øjeblikket lever I dimensionelt set i en delt verden. Den indre del, som vi kender som Agartha, er et rige i den Indre Jord fyldt med fuldt bevidste Væsner, der lever i et 5D rige. Den anden del er jeres virkelighed på Jordens overflade. Det er et 3D rige, der var resultatet af modbydelige atlantiske eksperimenter, der har fastholdt jer i en virkelighed med begrænset bevidsthed. I er resultatet af et eksperiment, der har stået på i ca. de sidste 13 tusinde år. Dette usædvanlige fænomen er bestemt til at slutte i de kommende år og vi er her, da vi er valgt til at være de instrumenter, der skal sikre, at det lykkes. Himlen har oprigtigt til hensigt at føre jer tilbage til fuld bevidsthed og forene den dimensionelle essens i denne verden. Denne aktivitet skal give jer mulighed for at vende tilbage med god nåde til jeres tidligere virkeligheder.

De nuværende tider markerer afslutningen på denne æra og begyndelsen på en ny skabt af jeres forvandling til fuldt bevidste Væsener. Denne proces har en flydende tidsplan, der er lagt af Himlen. Vi forstår fuldt ud, at den tid, det tager, er frustrerende. Igen må vi minde jer om, at I gør en ende på denne virkelighed ved at forandre den til en virkelighed præget af, hvad de fleste af jer måske nok kalder mirakler. I og jeg forandrer selve karakteren af denne virkelighed. I skal lære, hvordan I laver rumskibe, der nemt og hurtigt rejser gennem rummet og dermed rejser fra den ene verden til den anden. Disse rejser vil blot tage minutter og fuldstændig fjerne begreber, som I længe har haft. Brug disse tider til igen at lære jeres sande historie og interstellare oprindelse. Disse virkeligheder skal være jeres, efterhånden som I bliver mere bevidste. Nøglen til dette er måden, hvorpå I tillader jer selv at bevæge jer fremad. Det hele handler om Ånd og ikke hvad I kalder materielle energier. Mere er endnu i vente!!!

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Jeg er en træt rejsende, som gennem de mange århundreder og årtusinder, som jeg har vandret, har set både Lyset og mørket af utallige Sjæle. Jeg vandrede i dette land for at samle visdom og favne Lyset. Himlen har givet mig en stor mission. Denne mission er at lære og vise menneskeheden Lyset og at afsløre mørkets forræderi, som ikke er blevet fortalt. Disse rejser gav mig mulighed for at se mange værdige mænd og kvinder og for i et særlig glimt af Lys nemt gøre dem til de vidundere, som de i sandhed er. I denne tid er I i sandhed de værdige, der har brug for guddommelig forvandling. Himlen har udformet en plan, som jeg og andre nu følger på forunderlig vis. I befinder på en vej mod en herlig skæbne. Denne vej trædes stadig af mange med en mørk indstilling, som inderligt ønsker at skubbe jer væk fra vejen. Vær på vagt over for disse og vid, uden at tvivle, at Lyset er her for at sikre, at denne vej helt sikkert fører jer mod et helligt mål.

Vær stærke og ignorer de dødsdømtes skepsis. De, der søger at bevare dette helvede, står faktisk på randen til en gennemgribende udryddelse. Disse rækker af forandringer skal bringe jer ansigt til ansigt med en række dystre realiteter. I er et nedgjort barn af Skaberen. Gennem en længere række af hukommelsestab er I faret vild. Vi er her for at genopbygge den vej, mørket tvang jer til at forlade for så længe siden. Tilbage på denne vej skal I genopdage den menneskelige venlighed og hellighed, som mørket overskyggede med opdeling, splittelse og bedrag. Lyset skal på denne måde gøre det muligt for jer at lære mange ukendte ting om jer selv. I er et Væsen fyldt med Skaberens godhed. Det er vores opgave at skrubbe det rent for århundreders snavs, der nu omgiver jer. Så vær på vagt og i stand til at lytte opmærksomt til, hvad vi vil sige!

Lyset har beskyttet jer længe og har forhindret mørket i at udrydde de særlige essenser, der er den virkelige jer. Vores mission er at føre dette hellige legeme videre og fylde det med det, det var hensigten at bære. Dette projekt forløber som ventet. Inderst inde gør denne alvorlige og langvarige række af vigtige samtaler jer noget frustreret. Dette er naturligvis ventet. I er blevet væsener, der ligesom de mørke, er fyldt med unødige bekymringer. Dette er en af de ting, der om kort tid skal blive fjernet fra jeres Lysklædte Sjæl! I skal lære guddommelig tålmodighed og afdække sandheder, som I efterlod, da I faldt fra den frie guddommelige bevidstheds hellige nåde. Dette hellige redskab skal igen præsenteres for jer. Vær viise og i stand til at acceptere det, Himlen så nådigt giver jer. Hosianna! Hosianna!

I dag har vi fortsat vores ugentlige rapport om, hvad der sker i denne verden. En ny virkelighed fødes, som skal kendetegnes af en øget velstand og ny forvaltning. Meget godt sker nu overalt for alle at se! Vid, kære Alle, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær En! Vær i Glæde!)


Oversættelse: Margit Villumsen

24.8.16

Dansk -- Sheldan Nidle – 23. august 2016Sheldan Nidle – 23. august 2016

1 Chicchan, 8 Uo, 13 Caban


Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) Der gøres store fremskridt. Der findes blandt de Ældste og de forskellige Kongelige grupper en stærk og uforklarlig bekymring om, at de mørke på en eller anden måde havde foregivet at være forsvundet. Dette har stærkt farvet disse magtfulde gruppers syn på denne enorme frigivelse af midler. Vores opgave er at bevise, at disse overbevisninger ikke har noget på sig. På nuværende tidspunkt virker vores massive program med at imødegå disse ubegrundede overbevisninger med succes. De Ældste ser tydeligt, at en frigivelse af dette enorme lager af midler ikke kan give anledning til nogen former for fejl. Selvom de mørke skulle være i stand til at stjæle nogle af disse midler, har vi midlerne til hurtigt at få dem tilbage og arrestere enhver, der er involveret. På grund af denne nu beviste evne er de Ældste og de Kongelige omsider klar til at fastsætte bestemte frigivelsesdatoer. Derfor føler vi stærkt, at de globale Revalueringer (RV) faktisk kan realiseres og derved tillade, at den komplekse Revalueringsproces påbegyndes. Disse massive udvekslinger kan så føre til fordelingen af velstandspakkerne og ny forvaltning!


Når de nye midler er frigivet, vil det udløse en lang række finansieringer, der har været sat på hold i månedsvis. Disse ophold havde sat frigivelsen af en hel del obligationer, humanitære midler og andre lignende projekter i stå. Vi forventer, at alle disse midler, der var blevet holdt tilbage af kineserne og de europæiske Ældste, endelig i de kommende uger kan behandles og distribueres til de, der længe har været lovet disse helt specielle midler. En anden bedrift er neutraliseringen af den mørke klikes håndlangere i de nuværende korrupte regeringer i dette rige. Vi er overbeviste om, at disse beslutninger er endelige og skal gøre det muligt for verdens mange samfund at blive oversvømmet med penge, der formelt har været holdt tilbage i årevis. Disse midler kan hurtigt gøre det muligt at begynde flere vigtige sanitets-, vand- og boligprojekter. Jeres verden må også gøre en ende på dens lange afhængighed af Gaias naturressourcer. Disse projekter omfatter en anden vigtig ting, nemlig at gøre en ende på ødelæggelsen af naturens økosystemer. Alt dette er naturligvis kun begyndelsen!


Dette påvirker menneskeheden på en række forskellige måder. Forhalingen forlænger ondsindede strategier, der er designet til at bruge de religiøse kanaler i dette rige til at skabe katastrofer. Det er disse eventuelle katastrofer, som foruroliger mange og giver anledning til, at skurkene i denne verden fryder sig. Så mange muligheder er i øjeblikket til stede. Jeres verden ændrer sig hurtigt og det er vigtigt for strømmen af midler, at det manifesteres hurtigt. Mange er klar til endelig at gøre en ende på det gamle og begynde en stabil march mod en ny global løsning. Vi ser, at jeres voksende bevidsthed udfolder sig på nye og forunderlige måder. De gamle overbevisninger bliver strøget og en ny virkelighed begynder langsomt at manifestere sig. Det er i denne bevidsthedsudveksling, at vi finder håb for jeres nye og stadigt udviklende virkeligheder.


Vores samarbejdspartnere ser alt dette udfolde sig og vi er i løbende kontakt med de Opstegne Mestre og vores Agarthanske brødre. Deres fælles overvejelser er, at I vokser i mange forskellige retninger. Hvad der virkelig kræves, er en viis supervision. I er nødt til at høre om de historiske fakta, der bekvemt blev glemt af Anunnakierne og deres ondsindede håndlangere. Denne proces er noget, som jeres Opstegne Mestre skal overbringe jer som det første. Vi skal yderligere fortælle jer udførligt om disse begivenheder, der i øjeblikket er skjult for jer og som jeres mentor skal fortælle jer om gennem en række samtaler. I begyndelsen anvendte Anunnakierne avanceret teknologi og tillod senere håndlangerne at opretholde frygt og magt ved at udnytte denne teknologi. Hele denne række af fortidige historiske episoder skal revideres i detaljer. Vi har i vores besiddelse en historie, der bedst kan forklares med "tidsrejse". Alt dette kan være meget forvirrende. Så vær opmærksom på, at meget stadig skal fortælles jer. Disse sande historier skal sætte scenen for jeres tilbagevenden til fuld bevidsthed.


Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Vi er yderst glade over det, der sker rundt omkring i denne verden. Overalt bliver en ny voksende bevidsthed en betydelig faktor. I bevæger jer ud over det, I lærte af mørket og I ønsker inderligt at skabe nye tanker og nye veje for jer selv. Med dette er der også de gamle opfattelser, der fortsat klæber sig til jer som lim. Vi beder jer bruge jeres fælles engagement til at overvinde disse vanskeligheder. Bare husk at skabe nye veje og at bruge jeres fælles erfaringer til at opnå fantastiske muligheder. Jeres positivitet er nøglen, ligeså jeres visioner. Disse ting kan hjælpe jer med at nå de mål, I sådan ønsker at nå. Så vær modige og villige til at tage bæredygtige chancer. Disse to kvaliteter kan gøre det muligt for jer at gennemføre store bedrifter!


Hver og en af jer vokser på jeres egen unikke måde. I er nødt til at koncentrere jer om den bedste måde at nå jeres højeste ønske. En af de ting, I må gøre, er mentalt igen at fokusere på, hvordan I ønsker at udføre jeres planer. Med andre ord konstruér et "tankekort". Dette tankekort kan trin-for-trin vise jer, hvordan I bedst sammensætter jeres vision. Mange af Mestrene gør dette hele tiden. Vi kan så bruge disse som guider til rent faktisk at iværksætte, hvad der kræves for at gennemføre disse velsignede planer. Efterhånden som I bliver gode til at arbejde med planer, kan I skabe og nemt manifestere, hvad end I har brug for og observere, hvordan jeres flow fungerer. En af de bedste måder at gøre dette er simpelthen ved at inddele jeres oprindelige idé i de nødvendige tiltag. Reflekter så over, hvordan jeres flow i denne vision virker. Resten kan så være let at gøre!


Alt i denne indre behandling er vigtig for at opnå en bedre forståelse af, hvordan I bedst kan opnå, hvad I ønsker. Det andet vigtige element er simpelthen at finde ud af, hvordan I arbejder og kommunikerer med jer selv. Denne opdagelse af, hvordan I går frem, er en nøgle til succesfuldt arbejde med andre. I alle tilfælde må I være positive og se jeres projekter som vellykkede bestræbelser. En anden faktor er at være en stærk del af det globale kollektive. Hvad der udfolder sig, er i virkeligheden et kollektivt foretagende. Det er jeres storslåede, positive vision, som sammen med vores indsats giver jer styrke til, at det lykkes. Mange personer gennemfører store bedrifter kun på grund af det, I har gjort for at berede banen for dem. Lad os takke jer alle og velsigne jer for de energier, I frit har givet til disse projekter for at transformere Gaia og hendes folkeslag. Hosianna! Hosianna!


I dag har vi fortsat med at give jer rapporter for at forklare, hvad der sker rundt omkring i denne verden. Alle disse begivenheder har været mulige på grund af jeres positive visualiseringer. Tiden for disse store forandringer er nu! Vid, kære Alle, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær En! Vær i Glæde!)

Oversættelse: Margit Villumsen

17.8.16

Dansk -- Sheldan Nidle – 16. august 2016Sheldan Nidle – 16. august 2016

6 Kan, 1 Uo, 13 Caban


Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) Fantastiske begivenheder øjnes i den nære horisont. De personer, der ihærdigt gør jeres nye virkelighed mulig, arbejder med de sidste detaljer, der er nødvendige for succes. Disse handlinger skal bane vejen for, at en større række af økonomiske midler formelt overføres. Vi venter på, at disse overførsler bliver godkendt og formelt gjort rede for. Mørket er meget tæt på at være besejret. De næste udvekslinger skal hamre et søm i ligkisten til de, der så arrogant herskede over jer. Disse besejrede personer bliver i øjeblikket nøje overvåget. Når de første midler er udvekslet, bliver mørket fuldstændig isoleret fra enhver af jer. Gennem de seneste årtier stjal disse afskyelige personer næsten jeres sjæl. Himlen greb ind og vi er her som instrumenter for forandring. Mange utrolige mennesker, der arbejder under de Opstegne Mestre auspicier, har i al hemmelighed arbejdet på at gøre en ende på denne trussel mod menneskeheden på Jordens overflade. Derfor står I på tærsklen til en ny, fri og blomstrende æra! Dannelsen af ​​NESARA og ny forvaltning er blot ét tegn på denne vidunderlige tid.

Da vi først kom til dette solsystem for omkring to og et halv årtier siden, befandt I jer midt i Anunnakiernes sidste manipulationer. Det mørke Anchara kontinuum forberedte en plan om at omgå de aftaler, der var foreslået af Himlen efter Atlantis’ fald. Mørket har gjort alt for at fordreje det, som atlanteanerne i virkeligheden havde gang i. Menneskeheden på Jordens overflade var blevet et nederdrægtigt eksperiment for at skabe en underrace, der skulle være fuldstændig under deres kommando. Dette nonsens blev stoppet ved det pludselige, dårligt valgte angreb på herskernes landsforviste efterkommere, som blev sendt til et land i nærheden af det nuværende Grækenland. Det heraf resulterende modangreb gjorde, at Atlantis sank og gjorde jeres fjerne forfædre sårbare over for hurtig udryddelse. Anunnakierne så dette som en chance for at stoppe atlanteanernes dyriske eksperimenter. I løbet af de næste mere end 3.000 år overlevede jeres forfædre hjulpet i al hemmelighed af Agarthanerne og os. Denne hjælp førte til sidst til de forskellige ordener af de Opstegne Mestre og en plan om at føre jer tilbage til jeres tidligere fuldt bevidste tilstand.

Denne særlige himmelske plan gennemførtes i etaper, hvilket tog næsten 4.000 år at fuldende. Første etape var de indtagende ceremonier, der blev udført i hemmelighed ved brug af forskellige typer af monatomisk guld, sølv og platin. Disse særlige begivenheder hjalp til, at udvalgte menneskers tanker rykkede stadig tættere til en fuldstændig tilbagevenden til fuld bevidsthed. Det er disse særlige "professionelle", som dannede kernen i Mestrenes hellige hemmelige selskaber. Deres opgaver var at bruge deres mentale og bevidsthedsmæssige vækst til at finde måder at rykke denne virkelighed langsomt og støt mod Lyset. Det var vores ankomst for to og et halvt årtier siden, der virkelig satte fart i det, de nu gør. I gøres af Himlens hellige Lys parate til nye opfattelser, der kræves for at kunne acceptere vores tilstedeværelse blandt jer. I begyndelsen gjorde Anunnakierne det meget svært for os ved at plante et dybt fremmedhad i jer. Det tvinger os til at gå langsommere frem, end vi bryder os om. Ikke desto mindre er vi nu i stand til at vinde jeres tillid, da jeres forestillinger om dette univers hurtigt ændrer sig. Vi står begge på tærsklen til ​​en storslået gensidig accept.

Vi er yderst taknemmelige over for Himlen og Agarthanerne. Himlen tildelte os missionen og Agarthanerne gav os et hjem. Talrige forskere har opdaget begrebet om et "Elektrisk Holografisk Univers". Det er dybest set, hvad vores forskere længe har troet på. Når vi lander, vil vi vise jer denne Sandhed og ændre jeres opfattelse af, hvordan Elementerne/grundstofferne fungerer. Denne viden bekræfter gammel Alkymi og giver jer mulighed for nemt at forvandle elementerne og dykke ned i noget enkelt atomisk energi "magi". Denne Sjælens videnskab kan flytte objekter uden hensyntagen til vægt og udføre en lang række kunststykker, I nu anser for umuligt. Denne visdom er en del af den større viden om at være et fuldt bevidst Lysvæsen. Vores Mentorer skal lære jer noget af det. Resten er betinget af en følelse af, hvordan man korrekt bruger disse nyerhvervede evner. Når vi ankommer, vil jeres tid med at lære om disse store ansvar begynde. Det er også en tid med frihed og velstand. Disse begivenheder skal begynde om kort tid, når de første midler faktisk er blevet leveret.

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Som I kan se, vil begivenhederne, der øjnes i horisonten, ændre karakteren af ​​denne virkelighed for evigt! Vi velsigner disse forandringer, idet vi ved, at disse transformationer er en del af en forunderlig plan, der først blev fremlagt af Himlen for æoner siden. Himlen vidste, at et bestemt interval var nødvendig for at tilrettelægge en række begivenheder, der ville give det galaktiske mørke tid til at fremkalde sin særlige erklæring, som længe har været hensigten. Det er denne erklæring, der skal gøre det muligt for jer at rykke ind i de sidste faser af jeres reformation. I øjeblikket går I ind i disse sidste faser. Begyndelsen af ​​dette skal være præget af rigdom, visdom og bevidsthedsmæssig vækst. Det er denne vækst, der skal sætte scenen for ny forvaltning og accepten af extraplanetariske besøgende. Det er dette fantastiske sæt af omstændigheder, der vil fortælle os, at jeres tid i isolation er ovre. Til den tid kan I begynde jeres nye liv, en tid for tilbagevenden til denne særlige galakse.

Vi Mestre ser, hvornår vi åbent kan lære hinanden at kende igen. Mange specielle lektioner må præsenteres for jer. For lang tid siden blev I kastet ud i et hukommelsestab, der gjorde, at I glemte, hvem I er og hvorfor I er her. Vi agter fuldt ud at vise jer en stor mængde oplysninger, så I helt kan forstå disse spørgsmål og bruge denne visdom som en optakt til det, jeres galaktiske mentorer skal give jer. Da I vokser bevidsthedsmæssigt, har I også brug for mere viden om, hvordan I kom hertil. Disse lektioner, som I får af os, skal være jeres første indsigt på dette område, som længe har været uberørt. I har fået rigtig mange ofte modstridende oplysninger om jeres fjerne fortid. Denne forvirring betinger en fuld afsløring for at gøre en ende på jeres forvirring og gøre det muligt for jer at udvide jeres viden om disse gamle tider. I kan så nemt se, hvordan I har udviklet jer fra Atlantis frem til i dag.

Alle disse data er der, for at I kan fortsætte med at spørge jeres mentor om disse emner og hvad der skete med jer undervejs. I er nødt til at udvide ​​jeres fokus og det er lige så vigtigt for jer at styrke jeres vision og se, hvor vigtigt dette er for jeres transformationsproces. De kræfter, som blev taget fra jer, er der stadig. Det er tid til at trække på dem og deltage kollektivt ved anvendelse af disse evner og lære at styrke dem på en yderst positiv måde. Umiddelbart i vente er en tid for jer til at tage dette ind, idet I bruger jeres kraftfulde stille øjeblikke til at integrere det hele. Meget kommer til at finde sted samtidigt, når fremgangen først begynder. Derfor er det vigtigt, at I bruger disse særlige tider til helt at absorbere, hvad der udspiller sig omkring jer. Husk hele tiden, at meget vil blive forventet af jer, når denne tid virkelig begynder at tage fart.

I dag har vi fortsat vores ugentlige rapporter. Denne tid er særlig, da den markerer tiden for en række vigtige "accelerationer", som vi nævnte til at begynde med. Vær beredte og helt klar til at acceptere en lang række vidunderlige begivenheder! Vid, kære Alle, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær En! Vær i Glæde!)


Oversættelse: Margit Villumsen

10.8.16

Dansk -- Sheldan Nidle – 9. august 2016Sheldan Nidle – 9. august 2016

1 Batz, 14 Pop, 13 Caban

Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) De første finansieringer er på plads. Det nye sikkerhedssystem virker nu helt, som det skal. Ydermere nærmer de humanitære, velstands- og forvaltningsmidlerne sig deres fuldendelse og afventer den faktiske leveringsfase. Den forvaltningsmæssige finansiering omfatter, hvad der er kendt som en massiv valutarevaluering, som er indledningen til Global Valuta Omstilling (GCR). Først er det nødvendigt, at den gamle regnskabsbog over verdens valuta afspejler hver enkelt valutas sande værdi og den nyligt udsendte valuta viderefører denne proces. Verden må vende tilbage til sand værdi og en global guldstandard. Denne procedure er forskellig fra, hvad der skete, når nye nationer erklærede deres uafhængighed. Dengang udnyttede de gamle kolonimagter en udnyttelsesproces, der var blevet sat i værk af Vesten. Vesten, gennem Den Internationale Valutafond (IMF), havde oprettet et lånesystem, der straks fastlåste hver ny nation i en cyklus af permanent gæld, hjulpet af et forvaltningssystem, der fremmede bestikkelse og korruption. Dette skabte en undertrykkende virkelighed med rige og fattige og var i kraft indtil først i 2010'erne.

Det nye system er baseret på nationale realiteter og mere lige vilkår, der tilskynder til fair handel, mere retfærdig valuta og internationalt samarbejde. I denne ædelmetal baserede verden og med nye bankregler er den gamle verden med ​​fattigdom og uopfyldte drømme endelig ude af billedet. Forvaltning vil være fokuseret på folkets ønsker og søge at støtte fremgang og udbredelsen af ​​hver nations infrastruktur. Der er guld nok og passende bankregler til at gøre dette muligt. Den nuværende verdensomspændende operation skal skabe denne vidunderlige virkelighed. Denne nye virkelighed, sammen med nye republikker, er blot starten på et rige, som til sidst opgiver de tyngende vilkår, der blev indført af en gruppe af afskyelige oligarker. Krig, had og konkurrence blev ansporet blandt nationerne i denne verden. Det er de Opstegne Mestres og vores plan at forme et rige, der kan gøre det muligt for uudnyttet genialitet hos verdens befolkninger at bryde frem. Det kan kun føre til det rige, I længe har haft visioner om. Det er faktisk det, Himlen bragte ned til Gaia. Det er også et sted, der gør sig klar til at bevæge sig frem mod fuld bevidsthed!

I må gøre jer det klart, at dette er en tid, hvor I skal vælge at skabe en ny virkelighed, baseret på de profetier, der først blev proklameret af Lord Michael ved skabelsen af ​​denne galakse. Hver galakse er en levende entitet, hvis fødsel gav anledning til en særlig ceremoni initieret af Himlen. Dette var tilfældet for 14 milliarder år siden, da Lord Michael formulerede en historie for dette nyligt skabte spiral stjernesystem. Denne skæbne bliver nu opfyldt, idet Lyset afslutter en transformation, der skal føre dette rige tilbage til Lyset. Vi i den Galaktiske Føderation bifalder disse forandringer, da de giver os mulighed for at skabe en union med alle Væsener i denne Galakse. Denne særlige union vil gøre det muligt for os at slutte os sammen med andre af Lyset, i de tusinder af nærliggende stjernesystemer, som er vores nærmeste naboer, for at danne en endeløs cirkel af nådesfyldte venner. Enhver skal yde deres unikke guddommelige tjeneste for Lyset. I skal om meget kort tid deltage i denne særlige mission for at genforene alle i denne konstant voksende union af Lyset! Vi glæder os over det, den Guddommelige har dekreteret for os.

Se denne særlige tid som det tidspunkt, hvor jeres hellige skæbne skal udtrykkes. Se denne samling af Lyset i hele denne galakse som en tid, hvor en prægtig union mellem vores stjernenation og jeres yderligere manifesterer denne storslåede skæbne. I skal snart se mirakler, der transformerer dette solsystem og gør det muligt for jer at opdage fantastiske ting om jer selv og jeres mange forfædre. I skal opdage en gammel visdom, der gjorde det muligt for den Store Pyramide at blive bygget og I skal lære om betydningen af ​​de forholdsvis mange hændelser, der nu er en misforstået del af jeres historie. I skal lære om Agartha og mange andre mysterier, der må afsløres. Når det sker, vil I se, hvad der virkelig skete med jer i de seneste 13 tusinde år. Jeres potentiale er langt større, end I nogensinde har kunnet forestille jer. Det er vigtigt, at I giver slip på de mange kulturelle overbevisninger, som Anunnakierne gav jer for at kontrollere og manipulere jer. Brug jeres hjerte og sjæl med denne nye viden til at gå Himlens veje. Hosianna! Hosianna!

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Vi er yderst glade! De længe lovede leverancer er omsider klar til at manifesteres. Disse projekter blev længe sinket af mørket og dets utallige håndlangere. Denne store hindring blev fjernet, hvilket beredte vejen for, at vi kan meddele, at flere udviklingsmidler endelig kan blive jeres. Dette sker kun som følge af den langvarige og krævende indsats fra vores samarbejdspartnere. Deres hårde arbejde har frembragt et middel, der gør en ende på mørkets langvarige modstand. Det har også tilvejebragt et system til fordeling af velstandsmidlerne. Disse finansielle instrumenter gør det muligt for NESARA at blive født og muliggør den ulovlige Amerikanske Regerings endelige sammenbrud! Denne ene handling giver mulighed for at rydde op i valgfusk og en utrolig mængde af svindelnumre og rette op på det hele. Den gør det også muligt, at en storslået velstand skyller ned over folkene i dette rige på Jordens overflade. Vi og Agarthanerne er yderst glade for at se dette fait accompli. Halleluja! Halleluja!

Det er fortsat afgørende, når I endelig holder denne rigdom i jeres hænder, at I fastholder jeres vision og fokus for denne nye verden. Hvad der starter nu, er blot en begyndelse. Talrige operationer skal udføres i fuld åbenhed. Således beder vi jer være opmærksomme på og glade over det, der endelig afsluttes. Mange særlige begivenheder vil være nødvendige. Vær derfor hele tiden omhyggelige og klar til at overvåge og om nødvendigt rette alt, der nu skal ske. I har tidligere fået vores ideer om, hvad vi har brug for. Denne "vagthunde" rolle gives frit til jer. Himlen ønsker at se jeres stillingtagen i aktion. Det er vigtigt, at I følger disse nye realiteter og bevidner, at alt det, der blev drømt om, bliver en realitet. Ved at gøre dette, viser I jeres himmelske mentorer, at disse nye begivenheder kan ske under agtpågivenhed fra hver enkelt af jer. Dette er blot daggryet for yderst triumfale tider!

Vi kan omsider gå frit iblandt jer. I forstår, at de ting, vi skal fortælle jer, blot er begyndelsen til en hel procedure, der skal være en del af en operation, der vil fortsætte med oprettelse af ​​et stort mentorsystem. Alle vi er kommet for fysisk at vise jer, hvordan I skal transformere og opdage, hvordan I ankom til denne virkelighed. Mange har fremstillet os som enten uvirkelige eller som ren og skær indbildning. Som I snart vil få at se, er disse overbevisninger blot propaganda. Kære Alle, I er omgivet af dem, der inderligt ønsker at transformere dette rige til det bedre. Meget af det, der sker nu, er foregået i hemmelighed. Dette skal være en tidsalder af kraft, velstand og tilbagevenden til fuld bevidsthed. I skal se os og værdsætte, hvad der bliver gjort. Mørkets og dualitetens Tidsalder er næsten ovre. I bliver forberedt til at acceptere et helt nyt sæt af opfattelser og en metode til at leve i et fuldt bevidst levende Univers! Hosianna! Hosianna!

I dag har vi fortsat med at informere jer om, hvad der snart skal ske. Den lange Mørke Nat skal snart slutte. I skal se en Daggryets tid, hvor Lyset begynder at blive jeres nye virkelighed! Længe Leve denne Nye Tidsalder!!!! Vid, kære Alle, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær En! Vær i Glæde!)


Oversættelse: Margit Villumsen

3.8.16

Dansk -- Sheldan Nidle – 2. august 2016
Sheldan Nidle – 2. august 2016

7 Kan, 7 Pop, 13 Caban

Selamat Balik! (Hjertelig Velkommen!) Alt bliver synligt! Nøglen er den nye amerikanske valuta. Den er ved at blive trykt og kalkuleres med af det nye Finansministerium. Disse ædelmetal baserede penge signalerer, at denne halvkugle har sluttet sig til Østen. Disse penge skal indlede de første etaper i en global revaluering, der skal være fundamentet for et nyt og mere retfærdigt banksystem. Velstand forudsættes af, at disse sikrede midler bliver det stabile fundament for velstanden i verden på Jordens overflade. Det er denne velstand, der med succes skal nære en ny verdensomspændende virkelighed. Mange fantastiske opfindelser, der længe har været holdt hemmeligt af det gamle regime, skal blive frigivet til fordel for mange revolutioner omkring helbredelse og et verdenssyn, der ikke længere passer til menneskeheden. Vores ønske er at støtte denne vækst ved til tider at fortælle jer, hvordan I bedst kan udbrede disse nye teknologier. Vores ekspertise og vejledning kan gøre det muligt for jer at opfylde jeres ønsker hurtigt. Hovedformålet her er at hjælpe jer med at opdage, hvordan universet virkelig fungerer og ved at I lærer om dets fantastiske elektriske oprindelse, ændrer I, hvordan I opfatter jeres virkelighed.

I begynder en elektrisk virkelighed, der kortvarigt var kendt af jeres forfædre. Elektricitet var vigtig for befolkningen på både den vestlige og østlige halvkugle. Vigtigst er, at den elektriske skabelse af ​​dette univers var noget, der var velkendt af de fleste samfund som egypterne, mayaerne og sumererne. De gamle tekster i Indien og Kina dokumenterede endda nogle af de vidundere og katastrofer, der blev skabt så tilfældigt. Disse vidundere blev lukket ned, da jeres fortidige herremænd i Himlen skjulte denne viden for jer for omkring tre tusind år siden. Anunnakierne mente, at disse indretninger modvirkede det, de havde til hensigt at lade jer vide. Mange gamle kulturer har således myter, der fortæller, at disse indretninger blev taget fra jer og hele denne hellige visdom blev pludselig skjult for jer. Derfor varede det næsten to tusind år, før noget af denne visdom fik lov til at blive givet tilbage til jer. På nuværende tidspunkt står I ved det punkt, hvor I var for mere end to tusind år siden. Jeres vækst inden for disse områder skal nu overvåges af de Opstegne Mestre og af os.

Det er vigtigt, at I begynder at se dette rige på nye måder. Den gamle, mørke orden ønsker desperat at tvinge jer tilbage til hadets, splittelsens og hånens måder. Imidlertid er deres specielt konstruerede falsk-flag-operationer holdt op med at virke, som de gjorde tidligere. Vi er klar over, hvor svært det er at være bevidst om denne vold og stadig bevare roen. Mørket har agenter, der er uddannet i begivenheder, der indgyder en dyb indre vrede. Det er denne opbygning af vrede og voksende følelse af magtesløshed, de håber, endelig kan fremkalde, hvad mørket inderligt ønsker, en form for militær aktion. Indtil videre har I skabt en virkelighed, der bruger sin voksende bevidsthed til at modstå en dyb og vred reaktion. Denne fortsatte udeblevne reaktion gør det muligt for vores allierede at forberede et hændelsesforløb, der omsider kan ændre disse alvorlige scenarier. For hver dag en sådan voldsom reaktion kan sinkes, gør det etableringen af ny forvaltning og gennemgående at ændre denne række af besværlige og potentielt farlige, sekvenser mulige. Tiden for disse yderst velkomne ændringer nærmer sig.

Jeres verden er nu på toppen af ​​en cyklus, der har taget lang tid om at manifestere sig. De, der er klar til begivenhederne, der munder ud i en ny verden, indser, hvordan det i disse tider skal gøres rigtigt og med en hurtighed, der kan hindre eventuelle fejlberegninger. Det er ofte let at rykke for tidligt. Selve karakteren af ​​et regimeskifte rejser behovet for at være hurtig, rolig og præcis. Der er ikke plads til at tvivle, når det rette tidspunkt viser sig. De ansvarlige for disse begivenheder ved det og har skabt et særligt sæt af øjeblikke designet til at virke hurtigt, når de sættes i gang. Det er ofte afgørende, at disse kritiske begivenheder først producerer det nødvendige momentum. Sådan en tid begynder at vise sig. Det former sig ganske som det var forudsagt af vores allierede og af os. De, der har fulgt begivenhederne i de seneste par måneder, indser, at det rigtige tidspunkt er nær. Yderligere nogle få ting skal ske på rette tid for at udløseren aktiveres rigtigt. Det er en meget speciel tid, som kun få forstår. Talrige operationer skal koordineres og derefter skal et helt nyt sæt af opfattelser offentliggøres online! Hosianna! Hosianna!

Velsignelser! Vi er jeres Opstegne Mestre! Denne virkelighed er ved at ændre sig til det bedre. Vores samarbejdspartnere har arbejdet ihærdigt på at vise uden tvivl, at denne verden er baseret på en række usandheder og direkte løgne, der første gang blev implanteret i menneskeheden af Anunnakierne for omkring 8.000 år siden. Inden da blev menneskeheden praktisk talt ofret af de selvsamme Anunnakier, når de troede deres ”undersåtter” havde været meget ulydige mod dem. Efter syndfloden blev menneskeheden simpelthen overladt til sig selv og omkom næsten i en række af krige og meningsløse stridigheder. De, der overlevede, skabte en teknologi, der skabte store imperier og en virkelighed, der altid var på randen af ​​sin totale ødelæggelse. Denne særlige civilisation var i konstant forværring og dets rester er samfundene i Egypten, Sumer, Indien og Kina, som I kender i dag. Udløbere af disse samfund kan findes både på den vestlige halvkugle og i hele Stillehavsbækkenet.

I er dem, vi har holdt øje med i disse 8.000 år. Mange af jeres forfædre omkom i de krige, som vi hentydede til i det sidste afsnit. Menneskeheden har en historie, der må fortælles i fuldt omfang. Hver og én af jer er en hellig sjæl, som Himlen omhyggeligt har forædlet. Brug jeres store, uudnyttede kræfter til at samles og at anvende jeres kræfter kollektivt til at støtte denne store proces, der forbereder jer til en tilbagevenden til fuld bevidsthed. På visse tidspunkter blev hver Opstegen Mester udvalgt af Himlen til at hjælpe jer i denne vækst fra dødelige til udødelige Væsner. Forstå, hvordan mørket stadig bruger dets mindskede magt til at forsinke denne hellige operation. Vær indstillet på at vide, at denne tid kan sammenlignes med en sommerfugls puppestadie. Det forudsætter en række vigtige faser. Den sidste af disse skal opnås i Krystal Lys Kammeret. I denne hellige, levende entitet skal I vende tilbage til det Væsen, I var i det gamle Atlantis og den I var som ny kolonist i Lemurien.

At skabe denne nye udgave af Jer er yderst vigtigt for Himlen og for os. Mange gange i jeres fortid har I været ved at omkomme eller er blevet straffet af de mørke, som dengang var Anunnakierne. I overlevede, fordi I har en yderst glorværdig skæbne, som nådigt er skænket jer af Himlen. Vid denne gang, at på trods af alt, hvad der stadig sker for jer, står I på selve tærsklen til en ny æra. I skal møde jeres forfædre fra hele denne galakse og dem, der lever i den Indre Jord, Agartha. Forude venter i sandhed mirakuløse tider for jer. Ting, som I svagt husker, skal igen dukke op, hvilket giver jer midlerne til at gå ind i en ny tidsalder fyldt med velstand og umådelig indre glæde. Vi har det privilegium at kunne være dem, der er udvalgt til at lede jer til den endelige succes. Meget forventes af hver enkelt af jer. Tiden, hvor disse store himmelske gaver skal høstes, er nær. Vi hilser jer og ved, at vores genforeninger er klar til at manifestere sig!

I dag har vi set på, hvad der sker i denne verden. Som I kan se, er det virkelig en tid for mirakler og forunderlige handlinger. Lad ikke de mindre sidste forsinkelser tage modet fra jer! Vid, Kære, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær En! Vær i Glæde!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversættelse: Margit Villumsen

PUTIN

putin

ESOTERIC

inv

RICHARD DOLAN

NÃO ABANDONEM AGORA JULIAN ASSANGE