Seguidores

28.12.16

Dansk -- Sheldan Nidle -- 27. december 2016Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 27. december 2016

11 Batz, 14 Mol. 13 Caban

Selamat Jalwa! (Vær i Evig Glæde!) Vi starter i dag med en kort situationsrapport. Valutaenheder, der er øremærket til fordeling, er i færd med at blive gjort klar. Vi ved, at det har været en lang og vanskelig rejse for alle. Det er derfor vigtigt, at I ved, at dem i toppen af de forskellige distributionsled forbereder sig på at indlede en yderst fantastisk proces. Når først den er sat i gang, og hvis der ikke opstår uforudsete omstændigheder, forventes denne proces at tage over en måned at fuldføre. Som I ved, har det været en virkelig anstrengende rejse for alle. Levering af velstandsmidlerne er blot den indledende fase i denne indviklede operation. Vi ved, at denne langtrukne procedure blev kompliceret af, at det var bydende nødvendigt, at disse handlinger skete sikkert og regulært. Det var grunden til at gå så langsomt frem som nødvendigt. Vores formål var at arbejde med vores allierede og sørge for, at de var tilfredse med, hvad der udspillede sig. Denne række af betingelser tvang os ind i et meget langsomt og velovervejet tempo. Det har således taget mere end to årtier at afslutte denne del af vores store og komplekse projekt. Det er vores glæde at se, at jeres bevidsthed om og opfattelse af denne opgave har givet en bedre forståelse af, hvad denne rejse handler om.

Da vi først ankom til jeres smukke kyster, fornemmede vi straks, hvad der foregik. Anunnakierne var stadig Overherrerne i denne verden på Jordens overflade og behandlede deres håndlangere med en fast fløjlshandske. Det var jeres job at adlyde med få eller ingen stillede spørgsmål. Denne uretfærdige virkelighed gav os megen smerte, på grund af hvad I udholdte. Vi fandt straks ud af, hvem der stod i spidsen for Himlens Hellige Lys’ opnåelser. Til at begynde med var de mistænksomme over vores tilstedeværelse, men efterhånden begyndte de at udvikle tillid. Jeres Opstegne Mestre var vores beskyttere og gennem dem blev vores hellige projekt forklaret for alle. Ikke desto mindre tog det os mere end to årtier at udvikle den grad af tillid, der kræves for med succes at gennemføre vores mange projekter. Da det først var opnået, var vi i stand til at indlede projekter, der involverede både Mestrenes hemmelige hellige samfund og Agarthanerne. I løbet af denne tid øgede vi antallet af rumskibe i vores flåde og fuldendte uddannelsen af dem, der var udpeget til at være jeres mentorer. Disse projekter fortsætter naturligvis.

Vi er begyndt at lægge strategier for, hvordan håndlangerne, som er en del af flere af jeres regeringer, bedst fjernes. Denne proces er generelt bundet til en igangværende juridisk proces knyttet til den store korruption og de ulovlige operationer i det nuværende amerikanske regime. Dette projekt blev først igangsat for at isolere vitale aspekter hos dem, der stod for denne illegale handling. Den anden del af planen var gradvist at manifestere en ny legal republik, baseret på en række dokumenter, der blev kendt som NESARA. Denne operation resulterede i nogle komplikationer, der gradvist vil blive fuldstændigt udredet. Ny forvaltning har hurtigt kunnet etablere sig på verdensplan som ramme for Amerikas sande forvaltning. Det overordnede mål er at transformere den nuværende situation gennem en række fremtidige bekendtgørelser. Strategisk må den præcise timing af disse bekendtgørelser holdes hemmelig for offentligheden. Det er derfor afgørende, at dette, og velstandsprojektet, skrider frem i hemmelighed indtil det rette tidspunkt for fuld afsløring. Det er vores fælles politik at holde alt dette fortroligt, indtil sikkerhedsspørgsmål forbundet med det er fuldstændigt løst.

Når disse stadier af hemmeligholdelse er afsluttet, rykker vi stadig tættere på afsløring. Det skal blive meget lettere for os at handle, når vi kan tale offentligt med jer og fortælle, hvad Himlen har dekreteret. Vi ved, hvor vigtigt det er at være i stand til at handle ude af den for tiden nødvendige skygge. Vores samarbejdspartnere har været tvunget til at overholde visse protokoller, der er en smule klodsede. Vi har fastholdt disse primært for at tilfredsstille vores partnere. I de kommende måneder kan dette behov lige så stille forsvinde, når vi begynder at tale til jer direkte. Omfanget af forurening og klimaændringer foranlediget af Anunnakiernes håndlangere er yderst foruroligende. I har forårsaget en uhyggelig grad af ubalance i jeres atmosfære og have, og i jeres jord. Det må der rettes op på. For os er disse opgaver enkle operationer. Men de, der kontrollerer regeringer, fører politikker, der modarbejder sådanne procedurer. Vi er nødt til at vente, til afsløring formelt offentliggøres. Som I kan se, nærmer vi os flere begivenheder, der skal ændre den måde, hvorpå dette globale samfund fungerer. Halleluja! Halleluja!

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! På denne særlige tid på året er glæden større med udsigt til, hvad der er ved at være klar til at ske. Den store åndelige gave med økonomisk frihed er nær. Lad os derfor være glade og ved godt mod. Dette er en tid, også, hvor energien af åndelig fornyelse manifesterer sig. Vid, at denne energi er et symbol på et nyt løfte fra Himlen, der skal bade jer i nåde og handling. Dette symboliserer, hvor dedikerede de Himmelske Herrer er for jeres sikkerhed og frelse gennem en strøm af energier, der på positiv vis gennemstrømmer hele dette rige. Lad hele menneskeheden bemærke, at denne meget specielle løn manifesterer sig. Lad denne juletid blive fejret i bevidstheden om, at den uhyrlige ondskab, der har været jeres ulykke, letter. De glædeligste ønsker til alle og enhver! Det er i sandhed en tid for glæde og dybfølte taksigelser til Himlen! Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Som det altid sker, begyndte denne herlige tid at synes at være plaget af forsinkelser og de sædvanlige frustrationer. Over hele denne verden har en prægtig bevidsthedsfornyelse ført riget på Gaias overflade til nye højder. Lange lister over globale humanitære projekter er vokset, såvel som de økonomiske midler, der er reserveret til gennemførelse af projekterne. Det er en tid, hvor betoningen på befolkningens vækst og velsignelserne ved en ny virkelighed skal skabes. Denne herlige planet skal se fødslen af mirakler, der skal bringe spiren til verdensfred, som er grundlagt på jeres himmelstræbende visioner. Disse velsignelser skal manifestere sig og en eksplosion af aktivitet skal se en ny holdning opstå verden over, drevet af denne planets voksende bevidsthed. Himlen har længe plantet særlige frø for at gøre denne pragtfulde begivenhed mulig. Udformningen af denne nye virkelighed er kun begyndelsen. Så træd et skridt tilbage i stille forventning og se, mens denne nye virkelighed hurtigt antager sin prægtige nye form.

Som I kan se, venter så mange vidunderlige mirakler lige rundt om det legendariske hjørne. Vi Mestre er stolte over, hvad I skal gøre, når I endelig får jeres frihed og velstand. Disse fænomener skal vise jer, hvor meget I i sandhed er i stand til. Vi har tålmodigt set på og har set, hvor hensynsløst Anunnakiernes håndlangere har holdt jer nede. Alt dette skal nu ændre sig, når I forvandler denne smukke klode, der er jeres hjem. I skal lægge planer for brug af ny teknologi med sigte på at rense jeres vandområder, luften og jorden. Når vi endelig afslører en række centrale sandheder for jer, skal endnu flere mirakler pludselig manifestere sig. Når jeres Rumfamilie endelig lander, vil I være i stand til at vise, til hvilket omfang jeres bevidsthed er vokset. Selv Agarthanerne skal være i glæde over, hvad I har udrettet. Det er dette vidunderlige sted, der nu kan blive genforenet med de Indre Riger for at skabe en ny Gaia!

I dag fortsatte vi vores ugentlige rapporter. Denne magiske tid på året har bragt os meget glæde! Den kommende tid skal med garanti bringe jer alle en strålende række af vidundere. Det er også en tid for jer, hvor I skal bruge jeres fantastiske visioner for at manifestere det sande vidunder, der er menneskeheden! Vid, I kære, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær En! Vær i Glæde!).

Oversættelse: Margit Villumsen21.12.16

Dansk -- Sheldan Nidle -- 20. december 2016

Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 20. december 2016

4 Kan, 7 Mol, 13 Caban

Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) De ansvarlige for RV og distributionen af velstandspakkerne arbejder hurtigt for at sørge for, at de sker samtidig. På nuværende tidspunkt bliver RV afsløret på de forskellige niveauer, der blev oprettet af disse flittige arbejdere af Lyset. De kender betydningen af de mange velstandspakker. Når mere end 70% af disse særlige midler er blevet leveret, er dannelsen af NESARA Republikken legalt sikret. Denne ene faktor gør denne proces essentiel for det, der i øjeblikket udføres af vore jordiske samarbejdspartnere. I mellemtiden er der processen med RV. Dette er for at sikre, at de meget store pengesummer med succes overføres til de underprivilegerede på hele denne klode. Disse humanitære projekter gør det muligt for denne verden nemt at skaffe den frihed, føde, sanitet, boliger, tøj og elektricitet, der er nødvendig for at bringe alle op i hastighed. Dette muliggør afhjælpning af analfabetisme og undervisning i Internettet, der er nødvendig for at forstå, hvad vi gør. Som I kan se, gøres der store fremskridt. Meget mere kræves stadig, før vi når vores ønskede mål.

Vores samarbejdspartnere i denne verden gør et fantastisk stykke arbejde. Men der er stadig mange fra kliken, der først for nylig har afsløret sig selv. De fleste skurke af lavere niveau er blevet anholdt. Denne gruppe har i de sidste par uger hjulpet med at anholde de fleste slyngler på det næste niveau. Denne proces har også hjulpet os med at afdække, hvordan disse skrupelløse skiderikker opererede, hvilket gjorde det muligt for os at identificere denne luskede operation næsten til dens højeste niveauer. Vores agenter lægger hurtigt de sidste brikker i dette forbryderiske puslespil. Formålet med denne sidste række af undersøgelser er for at gøre vores samarbejdspartnere klar til at gennemføre den endelige globale fjernelse af dette uhyrlige infiltrerede onde. Anunnakierne skabte en forfærdende lusket organisation af mørket. Den trængte ind i alle kroge og hjørner på denne klode. Så at opspore disse forbrydere har vist sig at være noget af et studie i disse luskede skiderikkers tankeprocesser. Vores fælles mål har været at sikre de økonomiske midler og gøre en ende på den massive globale korruption. Disse mål er nu i sigte. Det glæder os at vide, at hver dag bringer os nærmere afsløring, og NESARA!

Vores flåde fortsætter med at overvåge Gaias lande på Jordens overflade. Hvert eneste område på denne klode er under angreb fra to store kræfter. Den første er klimaforandringerne. Denne proces, drevet af den hurtige globalisering af jeres primitive industrielle tidsalder, har udspyet utallige mængder af forurenende stoffer i atmosfæren, havene og landjorden. Denne skrækkelige proces har fået massiv global greb siden afslutningen af Anden Verdenskrig. Vi har været i stand til, når vi ser fra rummet, at måle mængden af den forurening, der er sket i de sidste fyrre år alene. Vi ved, hvor farlig alle disse giftstoffer virkelig er. Den anden faktor er den proces, Gaia anvender for at gøre denne verden på Jordens overflade klar til dens fremtidige genforening med den Indre Jords 5D paradis. Denne enorme operation foregår i et relativt langsommere tempo end den første faktor. Graden af forurening fra kunstige stoffer, der påvirker denne naturlige forandring, er foruroligende! Den har forårsaget usædvanlige temperaturstigninger. Den er årsag til, at flere flydende øer af plastik ses i havene og forskubber deres naturlige havstrømme.

Disse forandringer har haft en tendens til at øge den hastighed, hvormed jeres beboelsesområder på globalt plan forringes. Dette bekymrer os, da vi ønsker at frigøre jer, så I kan løse disse problemer med fælles teknologi, der spirer fra jeres stadigt voksende bevidsthed. Graden af stråling, der er pumpet ud i havene, i kombination med øget sandet støv fra Nord Asien, skaber et problem, der virkelig kræver en tiltrængt og livsnødvendig række af løsninger på verdensplan. Vi har forklaret vores bekymringer til jeres ledere og bedt om, at en tidsplan for global afsløring rykkes frem. Det er vigtigt, at der tages hånd om en række problemer, som I synes at ignorere og en række presserende tiltag må tages straks. Mange af jeres politikere har overbevisninger, der, på kort sigt, er farlige for jer alle. Vi har derfor grebet til nogle små og foreløbige handlinger for at give jer lidt ekstra tid til at løse mange af disse alvorlige spørgsmål. Det er vores opfattelse, at ændringer i jeres forvaltning kan løse disse sørgelige ting globalt. Det er vitalt, at der tages fat på de fleste af disse problemer og ikke bliver ignoreret!

Velsignelser! Vi er jeres Opstegne Mestre! Verden befinder sig midt i velsignede forandringer. De, der har overvåget disse forandringer, er klar over, at det kommer til at tage længere tid end oprindeligt estimeret. Men på trods af dette, skal disse forandringer i sandhed gøre det muligt for alle at kende en form for frihed, som ikke er oplevet siden før Atlantis’ skæbnesvangre fald. I dette lys skal den store velstand give jer mulighed for endelig at opfylde jeres fornemste drømme og for tydeligt at se, at jeres evner, som I mistede for længe siden, er genskabte for jer. Vi Mestre har arbejdet tæt sammen med Himlen og vores jordiske samarbejdspartnere for at sikre, at dette arbejde er fuldt beskyttet og i sikkerhed for, hvad end den gamle orden muligvis kunne finde på at gøre. Derfor tog hele dette projekt meget længere end forventet for os. Vær ikke desto mindre positive, I Kære! Vid dybt i jeres Hjerter, at denne nye tid omsider er nær. Det skal være en tid for fejring, idet I ved, at I om kort tid skal hilse på den øvrige del af jeres himmelske og galaktiske familier!

Denne kommende tid skal tydeligt afstikke den sidste del af jeres vej til fuld bevidsthed. Disse tider er derfor en periode, hvor I kan begynde at danne jer et klart billede af, hvordan I var i stand til at undslippe Anunnakiernes håndlangeres trældom Vi Mestre er yderst opmuntrede af forløbet i denne proces og hvordan den hurtigt nærmer sig dens afsluttende faser. Så vil pengene hurtigt nå frem, da dette er det rette tidspunkt til at erklære dannelsen af NESARA Republikken. Vi og Agarthanerne håndterer denne guddommelige operation. Vi forstår dens kompleksitet og beder jer blot om at bevare jeres positive visioner. Som nævnt før, har de en yderst vidunderlig energi, der hjælper alt til at lykkes. Denne fælles aktion får kun succes på grund af, hvad I til stadighed udretter. Mange vidunderlige begivenheder er klar til at ske. Dette mørke morads bevæger sig mod enden.

Hele dette projekt har været et vidunder for os. Vores hellige himmelske Råd blev først dannet for omkring 900.000 år siden, da Lemurien kolonien var på vej til Gaia. Målet for denne koloni var at skabe en galaktisk menneske-himmelsk-planetarisk union. Den skulle anerkende det særlige bånd, der blev skabt og samarbejde med den pragtfulde Cetacea Nation (cetacea = hvaler). Men en række af mørke faktorer bevirkede, at den særlige tidslinje skulle omskrives. Vores Søster-og Broderskaber tilpassede sig, som dekreteret af Himlen. Således rykker vi ind i nutiden med fuld viden om, at de begivenheder, vi har beskrevet, finder sted. Vores galaktiske og jordiske brødre og søstre færdiggør nu tiltag, der skal give jer yderst velkomne gaver. Lad slutningen af dette år og starten på det nye være en tid med glæde og Begyndelsen på alt, hvad I agter at gøre med jeres prægtige passioner. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

I dag, som altid, rapporterede vi, hvad der sker rundt omkring i dette verdensomspændende rige. Brug denne resterende tid til at gøre jeres mange forberedelser færdige. Himlen har til hensigt at give jer de gaver, I ønsker mest. Vid, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær En! Vær i Glæde!)


Oversættelse: Margit Villumsen

14.12.16

Dansk -- Sheldan Nidle -- 13. december 2016

Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 13. december 2016

10 Caban, 0 Mol, 13 Caban

Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) Begivenheder skrider fremad. Det vigtigste af RV (Revaluering) udbetalingen er nu på plads. Det betyder, at leveringerne af velstandsmidlerne er meget tæt på faktisk at ske. Vi forventer, at denne proces i sidste ende fører til den formelle bekendtgørelse af NESARA og den nye Amerikanske Republik. Denne række af operationer skal følge en bestemt rækkefølge og en række fælles juridiske beslutninger skal sikre, at det udføres hurtigt og effektivt. Således forventer vi, at flere handlinger skal følge efter hinanden, så denne nye virkelighed kan blive manifesteret på en ordentlig måde. Disse handlinger skal hurtigt følges op af fuld afsløring af vores godvillige eksistens! Til den tid, som nævnt tidligere, skal vi udsende en kort oversigt over mulige handlinger, der skal føre til en mulig tid for masselandinger. Hver af disse begivenheder er knyttet til hinanden. En lang række møder med de forskellige fraktioner er mundet ud i en meget kompleks tidsplan. Denne proces har bragt forskellige teams sammen, der hjælper os med at komme videre! Derfor beder vi om jeres tålmodighed, mens disse fælles tidsplaner udmønter sig.

Hele processen med at forandre dette planetariske samfund har været meget mere kompliceret end først antaget. Dette rige blev oprindeligt udtænkt af Anunnakierne som et land, der havde en grundlæggende tro på, at magthaverne var uovervindelige. Således så den nuværende gruppe af håndlangere sig selv som Væsener, der kunne overvinde alt, der kunne reducere eller gøre en ende på deres magt. Et yderst arrogant sæt af overbevisninger blev præget i alles psyke. En af de mange grunde til, at vi havde svært ved at hjælpe vores partnere i Lyset, var disse vanvittige kerneopfattelser. Denne tro viger nu, idet Himlen, dag efter dag, retter stråler af positive og bevidstgørende energier mod menneskeheden. Vi har set på, mens det lykkedes for vores jordiske partnere at ændre denne negative tro og begyndte en række store anholdelser af denne globale gruppe af håndlangere. Formålet med denne operation er at sikre, at fremgang fører direkte til GESARA til gavn for denne verden, der har lidt så længe. Skridt for skridt bliver dette faktisk tilfældet!

Disse begivenheder er en del af et større projekt, der skal danne grundlaget for det rige, hvor vi agter at lande, når den guddommelige tid er inde. Dette er en fortsættelse af en operation, som vi, med de Opstegne Mestre, ønsker at fuldføre i en meget nær fremtid. Gaias folk er midt i en stadigt voksende serie af befolknings cyklusser. Vores ansvar er at sikre, at de mest kritiske aspekter på denne klode får de nødvendige midler til at opstille en række vigtige mål. Disse omfatter frisk vand, elektrificering og et moderne kloaksystem. Vi er forfærdede over, at det meste af denne planet ikke har midlerne til at have forbindelse til internettet og til at leve om natten i et elektrificeret miljø. Disse primitive forhold må der hurtigt rettes op på. Der er nok energi og penge i denne verden til hurtigt at ændre dette. Disse problemer, sammen med et stigende behov for at kunne læse og skrive, vil der blive taget hånd om af vore jordiske samarbejdspartnere.

Himlen skabte først hele dette projekt for længe siden, da de højtideligt henvendte sig til de Opstegne Mestre. De dekreterede, at den nye virkelighed, der skulle befri menneskeheden på Jordens overflade, skulle blive kendt for dens uendelige velstand, ledsaget af opnåelse af jeres længe ventede frihed. Menneskeheden skulle igen opnå den enkeltes suverænitet, som de mistede gennem Anunnakiernes ulovlige proklamationer og dermed skulle der på guddommelig vis rettes op på den frygtelige uret. Det skulle være de Opstegne Mestres primære opgave at overvåge og hjælpe menneskeheden i henhold til flere regler, der blev udarbejdet til denne opgave af Himlen. Disse regler blev fulgt, såvel som ediktet, for at sørge for de nødvendige midler til at skabe sådan en enorm velstand. Desuden skulle et særligt team oprettes, som på legal vis skulle vælte Anunnakiernes håndlangere, når det blev påkrævet. Nu, hvor denne opgave er fuldført, er I klar til at feste på frugterne af denne mægtige indsats. Disse projekter blev endvidere støttet af vores ankomst som befalet af Himlen. De næste skridt skal gøre fuldendelsen mulig af de begivenheder, der udgør denne særlige operation og forbereder os til første kontakt.

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Denne næste periode i jeres åndelige udvikling udelukker mørkets tilbagevenden til nogen form for magt. Himlens velsignede Administrationer forudbestemte deres nederlag. Dette er en guddommelig proces, som I i sandhed kan fejre. Vær virkelig klar over, hvad der sker og anvend jeres ekstraordinære visionære evner på dette vitale emne. Himlen har orkestreret en proces, der er ganske guddommelig. Kig på denne nuværende virkelighed som en klog måde at kontrollere, hvem der er ved roret til de ekstraordinære forandringer, der skal følge. For tretten årtusinder siden overtog mørket ledelsen af denne virkelighed og skabte en verden, der var rædselsvækkende for hele menneskeheden på dens overflade. Det er vigtigt, at alle, der er imod disse forandringer, viser deres sande ansigt og føjes til den allerede lange liste på dem, der gudsbenådet skal isoleres fra jer. Derfor er dette velsignede scenario klar til at afsløre, hvem der støtter, eller ikke støtter, den nye Republik!

Vi beder blot om, at I bærer over med dette og forbereder jer til en kommende herlig bekendtgørelse. Himlen ønsker ikke, at nogen fortsat lider. Når denne proces er afsluttet, agter vi fuldt ud at indføre ægte amerikansk forvaltning og sætte en stopper for den mørke farce, der begyndte for næsten 150 år siden. Da den oprindelige Forfatning først blev proklameret, manglede den Tillægget om den enkeltes rettigheder (Bill of Rights). Da den blev tilføjet, blev dette forvaltningssystem lovligt proklameret. Det samme gælder nu. Kun de velsignede NESARA dokumenter skal være legale. Hav tålmodighed og vid i jeres hjerter, hvad der skal ske inden længe. Slut jer sammen og vær opmærksom på, hvad der sker og brug jeres energi til at sætte os i stand til at triumfere! De, der nu så arrogant paraderer omkring, skal isoleres af vores hellige samarbejdspartnere! Denne operation er allerede begyndt! Vær tålmodige og tillad det at manifestere sig og at transformere denne virkelighed.

Husk, I kære, at denne virkelighed resolut bryder med mørket og bringer Lyset ind. Denne operation kræver en række "falske flag" for at sikre det foretagende, at alle dele af det gamle oligarki med succes fanges og fuldstændig isoleres fra jer. Denne proces behøvede et middel til at tillade dem, der var i sikkerhed under deres meget omtalte klipper, at komme ud og klart afsløre sig for vores samarbejdspartnere. Denne operation tager lidt længere tid end først anslået. Vær tålmodige, I velsignede! Hele denne proces skal snart ændres af en række vigtige bekendtgørelser. Så kan den nye forvaltning give sig til kende og denne virkelighed kan i sandhed blive transformeret til det bedre. Denne guddommelige operation bringer alle frem, som blev begravet så dybt, at udvalgte afsøgninger foretaget af vores samarbejdspartnere ikke kunne finde dem. Tiden, vi på guddommelig vis agter at manifestere, er ganske nær. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

I dag fortsatte vi med vores ugentlige rapport. Vi har gennemgået, hvad der udvikler sig på denne smukke blågrønne klode og ser, hvordan det lykkes for Lysets kræfter at nå deres store sejr. Meget udfolder sig, der skal transformere denne verden til det bedre. Vid, I kære, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær En! Vær i Glæde!)

Oversættelse: Margit Villumsen


7.12.16

Dansk -- Sheldan Nidle, 6. december 2016
Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation – 6. december 2016

9 Akbal, 6 Yaxk'in, 13 Caban

Selamat Balik! (Hjertelig Velkommen!) Processen med at besejre kliken er ikke let. De brugte snedigt det seneste valg til at genindføre deres dominans. Det gode ved det er, at deres store glidebane mod den nuværende valgte administration har gjort det nemt at forberede de aktuelle anholdelses scenarier. I mellemtiden fortsætter strategien med at fordele den enorme mængde økonomiske midler med at skride fremad! På nuværende tidspunkt er indførelsen af jeres nye banksystem på plads. De gamle banker har afsløret, hvordan de agtede at genopbygge deres pengekister i et sidste forsøg på at vende tilbage til en dominerende position. Denne yderst lumske strategi fejler. De Ældste og deres kongelige modstykker har nu travlt med at arrestere dem, der så heftigt ønskede at "lave numre med os!" Det har gjort det muligt for vores partnere at overtage en række amerikanske hovedbanker og deres modstykker i Europa. Vi forventer, at de første distributioner gøres klar til at ske og den første del af den enorme rigdom kan gives til mange, der så længe har ventet på at modtage deres lovede penge.Resten af denne komplicerede procedure skrider ligeledes gradvist frem mod sin spændende afslutning. Fremtiden er lys for Lyset og dets mange samarbejdspartnere. Vær tålmodige! Det bedste skal komme!

Det er vigtigt, at I virkelig erkender, at den nuværende situation, som I er vidne til, kun er en finte.NESARA Republikken vil om kort tid blive erklæret og uhyre summer har været lagt til side til alle valutaomstillingerne og til de lovede velstandsmidler. Brug denne hellige tid til med guddommelighed at gøre jeres sind klar til det, der skal ske. I er bestemt til at modtage økonomiske midler, som kun betød, at I midlertidigt vænnede jer til den magt og terror, som penge symboliserede i dette rige. Den øgede bevidsthed i jer skal se ud over disse overbevisninger og på kort tid er forskellige indretninger, såsom vores trans-materie-processor, bestemt til at gøre penge forældet. Ikke desto mindre er folk nødt til at gå gennem en periode, hvor de kan gøre deres sind fri af overbevisende og latterlige overbevisninger om penge og rigdom. Penge blev opfundet af Anunnakierne for længe siden for at understrege forskellen mellem jer og deres håndlangere. Denne øvelse skal gøre jer fri af de løgne og misforståelser, som I længe har troet på om rigdom. Gør, hvad I virkelig ønsker og I vil lære nogle grundlæggende sandheder om netop dette emne.

Jeres rige har længe lidt under falske opdelinger, som rigdom og magt har forårsaget. Det har skabt klasseskel og udviklet det vanvittige begreb om privilegier. Den nuværende øvelse i rigdomsfordelingen er et eksempel herpå. Lige nu bliver jeres bevidsthed højnet i et travlt tempo som en optakt til flere Opstignings protokoller. Disse himmelske procedurer er nødvendige for foreløbige forandringer for at forandre jer på det rette tidspunkt med de større forandringer, der skal ske i jeres Krystal Lys Kammer, i sigte. Dette projekt sker i mange faser. For det første må I kollektivt opleve en generel fremgang for at forstå, hvordan disse midler hurtigt kan forvandle denne verden. For det andet må I opleve den generelle lyksalighed skabt af denne proces. Endelig må I erkende, hvor kraftfulde og storslåede I er som en indbyrdes forbundet gruppe. Denne proces skal åbne jer for at være modtagelige over for nye opfattelser af hinanden, som gør det muligt for dette rige at fungere på en helt ny måde. I styrker jeres verden til at blive et sandt globalt foretagende! Det er denne nye opfattelse, der gør jer frie til med lethed at acceptere hinanden!

Det er på dette punkt, at jeres frihed, velstand og ny forvaltning forenes og giver os mulighed for forsigtigt at gribe ind. Vores mentorer skal derefter se, hvor godt I hver især har gjort det. Det næste trin er at bruge jeres nye selverkendelse til at begynde at udvikle et nyt indre dossier for jer selv. Jeres erfaringer skal evalueres ud fra jeres egne perspektiver og i lyset af jeres nu kendte tidligere historie fra Atlantis til i dag. Sammen skal I og jeres mentor beslutte, hvordan denne samling af data passer sammen. Denne proces skal skabe en profil, der endelig giver jer mulighed for at få "det store billede" af, hvordan I passer ind. Det vil sige at forstå, hvordan jeres indre opfattelser koncist passer sammen med dette nyligt reformerede rige. Det er en proces, der kræver dyb udforskning og ærlig evaluering, hvilket er grunden til, at I bliver så nøje undersøgt hver nat af vores lægehold. Dette er de fysiske data, der skal kombineres med de åndelige data, som I og jeres mentor stykker sammen. Denne proces kræver et fælles indre arbejde efterfulgt af et fundamentalt overblik over, hvordan det passer ind i kollektivet. Hurra! Hurra! Hurra!

Velsignelser! Vi er jeres Opstegne Mestre! Den verden, der omgiver jer, forandrer sig hurtigt. Himlen flytter enorme mængder af hellig ild ind i Gaia planet. Denne energi transformerer de livsområder, der omgiver jer. Disse energier påvirker til gengæld, hvordan jeres indre aurafelter fungerer. Disse guddommelige glimt af energi forbereder jer til bevidst at ændre jeres opfattelser af, hvordan dette globale samfund fungerer. Denne proces skal give jer mulighed for inden længe at se gyldigheden af omdannelsen af den gamle de facto regering til de jure NESARA regeringen. Denne ændring er planlagt til at ske snart og kan give denne nye regering mulighed for formelt at bekendtgøre virkeligheden af riget i den Indre Jord, Agartha, så vel som den formelle afsløring om jeres galaktiske familie. Disse rækker af handlinger skal også sætte gang i den formelle dannelse af det nye globale banksystem og de nye penge udstedt heraf. Disse velsignede handlinger er et resultat af de store visioner, som I har haft.Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Det, jeres drømme og visioner har foranlediget, bliver på en positiv måde reflekteret tilbage til jer gennem en række af himmelske handlinger. De, der har arbejdet ihærdigt på at manifestere dette, begyndte med de enorme summer af penge skabt af vores med-Mestre. Dette skal hurtigt efterfølges af de herlige frugter, som lovet jer gennem NESARA. Himlen ønsker at gøre jer fri af de onde, der arrogant driver denne i øjeblikket ulovlige amerikanske regering og dens mange allierede. Denne udtalte korruption skal der lægges låg på gennem den formelle dannelse af NESARA Republikken og et nyt og mere retfærdigt banksystem. Med velsignelse har vores hellige samarbejdspartnere skaffet et middel til at give sådan en betydningsfuld forandring mulighed for at materialisere sig. Brug denne frihed og velstand til at gøre jeres drømme og jeres stræben efter indre glæde mulig. Slip al frygt og bekymringer, der på en eller anden måde stadig omgiver jer. Lad denne nye tid definere, hvem I virkelig er!

I dette nye rige skal I omsider bryde fri af de fabrikerede begrænsninger, der blev jer indprentet første gang af Anunnakierne og derefter af deres håndlangere. Disse lakajer skal arresteres og isoleres fra jer.Lad jeres Hjerters kraft og vejen angivet af Ånden være jeres Sjæls guide. Forén jer og skab en helt ny virkelighed baseret på indre samarbejde. Samarbejde, der skaber en verden, der transformerer had og splid til åndelig enhed og fører jer tilbage til den utrolige Ånd og Kærlighed, som er i Hjertet i alle mennesker. Det er dette hellige samfund, som vi Mestre langsomt har konstrueret, siden vores Søster- og Broderskaber først fik bemyndigelse hertil af AEON. Vi er opmuntret af nogle af begivenhederne i denne tid. Det er en tid, hvor en helt ny verden kan bygges, der sætter scenen for jeres opstigning fra planetariske mennesker til galaktiske og Spirituelle Mennesker! Halleluja!

I dag fortsatte vi med vores ugentlige rapporter. Nogle af jer tror, at det, vi siger, er hypotetisk. I stedet skildrer vores ord et land, som nu fødes på udvalgte steder på denne enorme klode. Det er til dette løfte, vi med glæde dedikerer disse rapporter. Vid, kære Alle, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær En! Vær i Glæde!)

Oversættelse: Margit Villumsen

PUTIN

putin

ESOTERIC

inv

RICHARD DOLAN

NÃO ABANDONEM AGORA JULIAN ASSANGE