Seguidores

30.5.17

DANSK Sheldan Nidle -- 30. maj 2017Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 30. maj 2017

6 Chicchan, 8 Pax, 13 Caban
Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) Som tidligere bevæger pengene sig gradvist fremad. Da denne bevægelse foregår på den mest forsigtige måde, er det svært for alt dette at udfolde sig så hurtigt, som vi foretrækker. Der er sandelig slyngler og kæltringer overalt. Men husk, at der er dem, der er ganske i stand til at sikre den garanterede sikkerhed for hver sending. De nuværende procedurer er derfor ganske unødvendige. Derfor beder vi om, at de metoder, vi så venligt har foreslået, bliver effektivt anvendt.
Når dette finder sted, tror vi fuldt og fast på, at den nuværende situation hurtigt kan afhjælpes. På nuværende tidspunkt strækker de anvendte måder dette betalingssystem til en metode, der er endnu langsommere, end man kan forestille sig. Vi erkender, som tidligere nævnt, at den mørke klike stadig er i stand til at fastholde den sidste rest af magt. Hvad der nu kræves, er at fremskynde arrestationerne af kliken og simpelthen fjerne dem og deres ulovlige USA, INC fra magten. Der er i sandhed store mængder af guld og andre ædle metaller til at sikre en hurtig indvilligelse om at gøre en ende på denne triste virkelighed og i stedet indsætte NESARA og dens vidunderlige flag!
Lad os gøre det så hurtigt som muligt, så vi kan ophæve alle de mærkelige aftaler, der for tiden "stikker en kæp i hjulet". Hovedformålet med alt det, der er gået forud for dette øjeblik, var simpelthen at sikre, at mørket blev overvundet på en ordentlig måde og det Gode forsigtigt blev genoprettet. Det er rigtigt, at mørket var overalt. Lad os så hurtigt fange og isolere dem fra offentligheden. Vi står klar som før for at gennemføre denne proces så hurtigt, som vores teknologi tillader det.
Hvad vi siger, gælder alle, der er involveret i hurtigt at etablere NESARA og dens fantastiske Republik. Som vi har nævnt tidligere, tager det for lang tid at gennemføre den første del af denne guddommelige mission. Vi er til jeres tjeneste for at opnå en meget hurtigere afvikling af det nuværende leveringssystem. Det er afgørende, som den gamle talemåde siger, at "komme videre med det". Lad os arbejde sammen, i sikkerhed og i den bevidste glæde om, at alt dette virkelig kan gennemføres på en hurtigere og mere sikker måde. I begyndelsen var formålet med alt dette at isolere mørket med succes. Lad os i denne ånd af nyfundet troskab fortsætte og gøre det hurtigere færdigt!
Velsignelser! Vi er jeres Opstegne Mestre! Himlens store gaver bliver endelig gjort klar til velsignelse for jer. Modtag denne velstand og forfølg jeres drømme, så hver eneste af jer er i stand til at leve jeres passioner. I skal lære meget om jer selv og meget mere om, hvordan I bedst hurtigt kan manifestere jeres inderste passioner. Når I gør det, skal I huske, hvorfor I gør det og hjælpe hinanden med at nå jeres hellige mål.
Det, I gør guddommeligt, er et fuldt mål for, hvordan I kan realisere jeres potentiale. Vi er sikre på, at I lavede en overordnet skitse af, hvordan I i sandhed agter at opnå den drøm, I længe har båret på. Det er vores hensigt at gøre det lettere for alle, der har arbejdet på dette projekt med gode tanker og handlinger. Det er ikke nemt at arbejde i dette rige, især hvis I ikke har en velskitseret plan, der sidder dybt og beskyttet i jeres sinds øje. Udvikl dette sæt af fornuftige tanker og vid i jeres hjerter, at, hvor det er muligt, kan Vi Mestre tilkaldes for at hjælpe jer med at manifestere det, der skal hjælpe menneskeheden og dette evigt foranderlige rige.
Som nævnt i starten, er I meget tæt på at modtage jeres himmelske velsignelser. Brug denne tid nu til oprigtigt at formulere det, der virkelig er nødvendigt at gøre. Start med den behørige begyndelse i jeres sind for at se, hvad I først har brug for, så I kan starte på jeres projekt. Vær åben for alle muligheder. Som nævnt, kan vi hjælpe jer. Påkald os, når det er nødvendigt og fortsæt med dette velsignede projekt for at hjælpe menneskeheden. På den måde kan I lære mere om jer selv i processen. Vi velsigner hver og en af jer og beder jer blot om at lytte omhyggeligt til den indre stemme, der guider jer. Halleluja! Halleluja!
I dag fortsatte vi med at rapportere om, hvad der sker på denne yderst smukke klode. Før I handler, gå indad og begynd med et godt hjerte og et velplanlagt sæt af handlinger. På grund af jer kan denne verden snart ændre sig til en ny vidunderlig virkelighed! Vid, I Kære, at den ubegrænsede og uendelige forsyning i Himlen er jeres! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Én! Vær i Glæde!)

Oversættelse: Margit Villumsen

23.5.17

Dansk -- Sheldan Nidle -- 23. maj 2017Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 23. maj 2017

13 Etznab, 1 Pax, 13 Caban
Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) Distributionsspillet går ind i sin næste fase. De ansvarlige bevæger sig mod et mere selektivt system for lettere og mere sikkert at kunne flytte midlerne. Det antages, at alle større modtagere på denne måde hurtigere kan "forsynes". Som nævnt tidligere må denne komplekse proces gennemføres på en hurtigere og mere vidtspændende måde.
Efterhånden som hele denne virkelighed bevæger sig fremad, kræver denne procedure den hurtige proklamation af den nye NESARA Republik. Det ser ud til, at en forsinkelse ser ud til at ville berøre alle. Vi har brug for denne republik, simpelthen fordi den kan give mulighed for hurtig isolering af de mørke og deres vanvittige USA, INC. Implementeringen af nye valutaer og andre relaterede aktiviteter kan derefter fortsætte som oprindeligt planlagt. Faktisk kan hele rækken af stadier derefter foregå med en tiltrængt stor grad af hurtigere regelmæssighed.
Hvorfor er der fortsat forsinkelse med hensyn til at afslutte den lidelse, der skabes af denne skændige regering? Denne ulovlige regering, USA, Inc, har fået lov til at eksistere trods dens formodede afgang i de sidste 18 måneder. Endvidere, hvorfor er det nuværende globale banksystem stadig i kraft og hvorfor har Federal Reserve fået lov til at handle, som den gør på trods af den advarsel, som den angiveligt fik af Verdensdomstolen i Haag? Disse er sandelig nogle af vores mange dilemmaer.
I øjeblikket ser vi på, mens de forandringer skabt af de kinesiske Ældste og deres allierede træder i kraft. På trods af disse virkeligheder handler kloden, som om intet af betydning er sket. Vi har fået at vide, at alt dette vil ændre sig drastisk om meget kort tid. Vi beder om, at en række ting ændres straks, så Lysets måde kan fortsætte som lovet og den nye NESARA Republik kan erklæres. Så lad os i Glæde lovligt proklamere den nye amerikanske NESARA Republik!!!
Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Vi velsigner jer og takker jer for jeres fantastiske visioner! Sammen støtter vi de midler, hvorpå GCR (Global Currency Reset) gøres klar til at blive spredt vidt og bredt til jer alle. Der sker meget rundt omkring på denne klode til dets egen rette guddommelige tid. Denne proces med at distribuere det kæmpestore beløb af valutaer arbejder sig vej frem. På nuværende tidspunkt er denne proces kun lige begyndt. Mange fantastiske begivenheder er meget tæt på at ske og I er meget tæt på at se ting, der i sandhed vil forbløffe jer!
Himlen holder øje med, at dens guddommelige tidsplan bliver fulgt. Det nuværende rige er derfor ret tæt på en stor transformation. Disse forandringer, som nævnt ovenfor, skal bringe den velstand, frihed og suverænitet, som I længe har været lovet. Til tider har det været nødvendigt at bevæge sig langsommere frem end oprindeligt tænkt. Himlen er dog vedholdende i sin beslutsomhed. Nogle betaler sig, mens andre er meget tæt på at lykkes. Vi beder jer vente på den store herlighed, der er under forberedelse for jer!
Derfor glædes vi over Skaberens vidunderlige gaver. Det har krævet meget at sikre transformationen af dette rige. Den mørke klike accepterer nu fuldt ud dets mulige skæbne. Disse sidste tider kan virke endeløse, men vær, ligesom Himlen, helt sikre på jeres skatte og gør jer, i denne hellige tilstand, klar til det, der skal ske næst. Vi Mestre forventer selv nu, at mange underværker vil feje mørket bort og genoprette Lyset til dets strålende position, som da vores forfædre først ankom til denne yderst prægtige klode. Halleluja! Halleluja!
I dag har vi endnu engang givet jer en kort rapport om, hvad der foregår i jeres rige. Positive kræfter bevæger sig fremad for at sikre vores fælles succes. Derfor beder vi jer om, at I bevæger jer ud over korte øjeblikke med desperation og forbereder jer på jeres uundgåelige herlighed! Vid, I Kære, at den ubegrænsede og uendelige forsyning i Himlen er jeres! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Én! Vær i Glæde!)

Oversættelse: Margit Villumsen

16.5.17

Dansk -- Sheldan Nidle -- 16. maj 2017Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 16. maj 2017

1 Batz, 14 Moan, 13 Caban
Selamat Jalwa! (Vær i Evig Glæde!) På trods af forskellige bekymringer fortsætter tiltagene til distribution. Der tilføjes en række nye kriterier, der kunne skabe en lille forsinkelse. De Ældste og deres mange samarbejdspartnere fortalte os, at vi igen nærmer os et vendepunkt. De ansvarlige for denne komplekse proces ved, at de første distributioner nærmer sig tiden for udbetaling. På grund af denne procedure er det vores overbevisning, at de, der er udvalgt til at være de første, venter på denne beslutning med spænding. Således er vi blevet informeret om, at vi må være forberedt på nogle virkelig spændende nyheder!

Som I kan se, er der meget, der er tæt på at ske, nemlig den egentlige start på den formelle cirkulation af pengesedler, der er udstedt af det amerikanske finansministerium. Disse er guldbaserede og kan nemt ødelægge US Federal Reserve Bank. Denne nye virkelighed er også bestemt til at føre til det ulovlige og de facto USA, INC’s hurtige sammenbrud. Det skal effektivt erstattes af den nye NESARA Republik. Hjørnestenen i dannelsen af dette nye rige er jeres nye forvaltning og dets finansielle system.

I mellemtiden koncentrerer vi os om vores mål. Det vigtigste mål er selvfølgelig at sikre, at disse reevaluerede valutaer med succes gives til befolkningen i denne virkelighed på Jordens overflade. Vi er klar over, hvad alt dette virkelig repræsenterer. Det er den måde, hvorpå den mørke klike kan besejres og en ny fri og velstående tid endelig kan begynde for jer. Det er denne nyligt begyndende virkelighed, der endelig skal gøre det muligt, at vores store mission begynder for alvor. Vi forstår nogle af de tidligere forsinkelser, men føler ikke desto mindre dybt inde, hvor vigtigt det er at gøre en ende på jeres grund til bekymring omkring den fortsatte rædsel i denne gamle virkelighed, der er ved at forsvinde.

Det er de fortsatte komplikationer i denne gamle virkelighed, der kræver, at mørket overvindes, når tid er, af os selv og vores allierede. De ældste og andre lignende grupper må give deres tilladelse til, at disse enorme økonomiske midler bliver fordelt sikkert i jeres rige på Jordens overflade. Efter vores mening har det taget alt for lang tid at afslutte, hvad der for os er en simpel proces. Kombineret med dette ventes en virkelig massiv arrestation og isolation af den herskende klike og dets samarbejdspartnere. Når dette sker med succes, kan NESARA og alt det, den indebærer, hurtigt gennemføres. Så endelig kan resten af vores fælles dagsorden gennemføres. Hosianna!! Hosianna!

Velsignelser! Vi er jeres Opstegne Mestre! Vi kommer i dag vidende, at den mørke klikes død i dette rige er nær. På nuværende tidspunkt forbereder Lysets kræfter, der offentligt skal erklære den nye NESARA Republik, sig på at gøre det. Himlen fortæller os på guddommelig vis, at den store forberedelse til denne herlige begivenhed er færdig. Alt, hvad der mangler, er en formel bekendtgørelse. Dette forventes snart. Når dette endelig sker, skal det over for alle udtrykke, at de endelige nødvendige elementer er gjort færdige. Halleluja! Halleluja!

Til den tid kan I formelt gøres fri af gæld, da en særlig fejring vil blive erklæret. Med dette på plads kan I begynde på de opgaver, der er hjertet i jeres sande passioner. Vi ved, at en stor energi skal fylde jer, når I endelig starter på jeres mange tildelte opgaver. Vi føler, at en stor vækst i jeres mange virksomheder kan starte en virkelig massiv transformation af dette rige på Jordens overflade. Denne aktivitet skal bringe stor glæde til os alle! Menneskeheden skal endelig være fri til at gøre, som den guddommeligt ønsker!

Denne transformation skal bringe gode helbredskure og store måder til kreativt at løse problemerne i denne virkelighed på Jordens overflade. Disse opgaver skal transformere krig til fred og proklamere jeres suverænitet over for alle. Vi Mestre kan så sætte tid på de nødvendige lektioner, som vi er forpligtet til at give. Vi vil gøre dette med glæde og med fuld viden om, at I nu ved, hvordan I så afskyeligt blev ført ind i begrænset bevidsthed! Denne nye forståelse af jeres historie er bestemt til at tjene jer godt. Må Lyset favne jer på alle måder.

I dag har vi gennemgået, hvad der udfolder sig rundt omkring på denne smukke blågrønne Klode. Ting står på spring, der snart skal forandre dette rige. Vær klar til disse begivenheder og vid, at et væld af vidunderlige begivenheder om kort tid skal manifestere sig. Vid, I Kære, at ubegrænset forsyning og uendelige velstand i Himlen sandelig er jeres! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Én! Vær i Glæde!)

Oversættelse: Margit Villumsen


10.5.17

DANSK Sheldan Nidle – 9. maj 2017Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation – 9. maj 2017

1 kan, 7 Moan, 13 Caban


Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) Det vigtigste punkt er, at den vigtige bevægelse af de økonomiske midler fortsætter med at skride fremad. Mørket kan ikke længere fortsætte med at forsinke organiseringen af hver enkelt leveringsportion. Den eneste måde, hvorpå de kan blande sig nu, er, hvordan hver levering samles og omhyggeligt bliver tjekket ud. Det betyder, at hindring af ethvert muligt forsøg på at hindre levering er bygget ind i dette system, hvilket normalt tager nogle dage at gennemføre. Mens dette er en kedelig proces, er det tydeligvis således vellykket. Vi forventer, at denne procedure fortsætter og kan bevæge sig veltestet og sikkert fra en levering til den næste uden længere forsinkelser.

Mens dette går sin gang, er den primære overbevisning, at dette sikrede system let kan gennemføres hurtigere. Dette bestemmes af undersøgelseshastigheden af hver portion. Dette er grunden til, at de forskellige banker, der benyttes i dette system, er blevet reduceret til blotte mellemmænd, der er en del af en grundig gruppe bestående af dem, der er udpeget til denne særlige opgave. Det er således meget usandsynligt, at nogen af de tidligere forsinkelserne vil blive gentaget. Faktisk forventer vi, at denne proces snart begynder leveringer til jer. Dette nuværende system er sandelig både rettidigt og effektivt.

Den stærke overbevisning om, at leveringen af velstandspakkerne kommer til at ske, skyldes det simple faktum, at disse pakker er tæt på godkendelse for den endelige levering til deres planlagte destinationer. Mange fantastiske ting er tæt på at ske!

Denne proces med fremadskridende bevægelse bliver hurtigt ustoppelig. De ansvarlige for at skabe den nye forvaltning mærker hvor tæt på, alt dette virkelig er. USA, Inc. indser, at når disse nye guld-baserede valutaer virkelig bliver frigivet, er deres død uundgåelig. Enden på Federal Reserve vil klart signalere, at NESARA og dens republik formelt kan erklæres. Det vil være en yderst prægtig tid for alle involverede. Gennemførelsen af denne proces vil fuldt ud styrke det nye finansielle system og dets organisering vil gælde globalt! Det vil så være sikkert, at en ny og vidunderlig dag er oprundet.

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Denne fantastiske tid er en tid, hvor den mørke klike endelig bliver overvundet. Derfor nærmer tiden sig hurtigt, hvor vi skal yde vores velsignede guddommelige tjeneste for jer. I har brug for at høre om jeres oprindelse uden for Jorden og hvorfor I pludselig faldt ned i forskellige frygtsituationer og begrænset bevidsthed. Vi ved, at I kræver svar på disse og mange andre spørgsmål. Det er vores guddommelige pligt at oplyse jer, efter at mørket er blevet overvundet på en ordentlig måde. Til den tid skal vi manifestere og svare på relevante spørgsmål.

Nuværende begivenheder skal give jer mulighed for med velsignelse at være vidne til den formelle distribution af RV (revaluerede valutaer). Dette skal ledsages af den formelle levering af velstandsmidlerne. Disse ting skal sammen opleve erklæringen af NESARA Republikken og gøre det muligt, at tiden kommer for den fuldstændige isolering af de slyngler, som I har betegnet den mørke klike. Dette skal være den guddommelige tid, hvor I skal glædes over afslutningen på gældsslaveri og alt det, det indebærer. Guds Velsignelse til hver og en af jer.

Jeres allervidunderligste visioner, som I vil se, skal bringe jer et nyt rige fyldt med frihed, jeres suveræne rettigheder og ny forvaltning. Det skal også være en tid, hvor I skal møde os for at lære om den yderst fantastiske skæbne, som Himlen har givet jer. Vi velsigner Himlens dekreter og beder jer blot om at tage alt dette ind og slippe al den lidelse, der har været jeres lod. Forestil jer i stedet alle de store gaver, som Himlen med velsignelse giver jer. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

I dag er det tid til, at I gør jer klar til en yderst velkommen æra i jeres lange historie. Det skal være, når Himlens herlige gaver bliver modtaget af jer. Gaia er, ligesom jer, også i gang med at forberede sin store fest. I skal møde både jeres åndelige familier og familier fra rummet. Den ubegrænsede og uendelige forsyning fra Himlen er jeres! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Én! Vær i Glæde!).


Oversættelse: Margit Villumsen
3.5.17

Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 2. maj 2017


Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 2. maj 2017
7 Caban, 0 Moan, 13 Caban
Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) Den gradvise og sikre proces fortsætter med at skride fremad. Hvert trin sikrer, at den mørke klikes afgang kommer nærmere for hver dag. Det gamle USA, Inc. regime arbejder seriøst på måder at forsinke denne fremadskriden ved at skabe de frygtelige betingelser for en omfattende krig. Denne proces skal blive forhindret, når den nye NESARA Republik formelt bliver bekendtgjort. Indtil da gøres leveringssystemet klar til fordelingen af de øremærkede økonomiske midler.
Strømmen af alle de utrolige summer af valutaer må tjekkes nøje af et sikkerhedssystem, som indtil nu har vist sig at være vellykket med hensyn til at nå dets mange mål. Derfor ser vi på denne proces og er helt sikre på, at den, når tid er, kan nå alle de distributionsmål, som de oprindeligt blev bestemt til. Denne proces er blevet vurderet til at nå sine mål. Husk, at det er enorme summer af kontanter, som det dagligt må gå igennem og derefter tillade dem at gå videre til næste planlagte trin. På trods af eventuelle potentielle vanskeligheder er alt godt.
Under alt dette har store summer af udvalgte valutaer været stabile og er blevet gjort klar til at bevæge sig videre på det rette tidspunkt. Igangsættelsen af denne proces var resultatet af flere aftaler, der gjorde det muligt for disse bevægelser at begynde og bevise deres pålidelighed og sikkerhed. De, der godkendte alt dette, er helt sikre på, at dens oprindelige mål vil blive nået. Formålet med dette er at fordele midlerne og legalt af afslutte det nuværende globale system.
På hvert trin er der en række sikkerhedskontroller for at se, om hver af disse pengepuljer stadig er de samme som lovet jer. Vi beder om, at I forstår, at disse penge må tælles og tælles igen som en del af processen. Derfor er der en logisk grund til grundighed og andre sikkerhedsprocedurer, der er nødvendige på alle trin. Når tid er, vil disse midler nå deres mange herlige mål!
Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Jeres fantastiske visioner fortsætter med at fastholde og give en yderst velsignet baggrund for dette vidunderlige mirakel, som nu sker rundt om på denne klode. Efterhånden som de ansvarlige for levering arbejder sig vej frem, forbereder vi menneskeheden på et yderst fantastisk sæt af himmelske gaver. Det er ikke kun en stor velstand, men også en ny virkelighed, der omfatter NESARA, et nyt globalt banksystem og en total frigørelse af gældsslaveri. I står virkelig på tærsklen til en yderst guddommelig tid i jeres liv!
Vi Mestre er glade for, at I har fastholdt jeres glæde og erkender, at det ultimative mål er jeres blide transformation tilbage til jeres naturlige tilstand med fuld bevidsthed. I denne vidunderlige tilstand kan I nemt forandre det nuværende solsystem til jeres nye stjernenation. Derudover kan I bruge denne nye virkelighed og fuldføre den mission, som jeres forfædre indledte, da I landede på dette velsignede sted for ca. 900.000 år siden. I og Agarthanerne skal sandelig snart få oprejsning.
Ud af dette er kommet jeres mange oplevelser i dette rige. Vi velsigner nådigt alle, der i øjeblikket kommer fra fjerne steder for at ære os for at udføre denne storslåede og hjertelige mission. Det skal sætte Himlens dagsorden for hele denne verdens tilbagevenden til sin naturligt oprindelige tilstand. Agarthanerne har skabt mange krystalbyer, der skal indeholde Krystal Lys Kamrene for at byde jer velkommen tilbage til jeres Galaktiske Menneskehed. Derefter skal der komme en række begivenheder, som vi Mestre skal overvåge på guddommelig vis. Som det længe har været sagt, "Til dem, der er givet meget, forventes meget!"
I dag fortsatte vi med vores ugentlige rapport. Lad dette være en tid, hvor menneskeheden i sandhed begyndte at mærke, at dens guddommelige mission blev fuldt accepteret af Lyset og vejen godkendt for at give alle mulighed for at modtage deres hellige skæbne. En ny virkelighed står nu på tærsklen til at udfolde sig! Vid, I Kære, at ubegrænset og uendelig forsyning i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Ja! Selamat Gajun! (Siriansk for Vær i Glæde! Vær Én!)

Oversættelse: Margit Villumsen

PUTIN

putin

ESOTERIC

inv

RICHARD DOLAN

NÃO ABANDONEM AGORA JULIAN ASSANGE