Seguidores

25.4.17

Dansk -- Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 25. april 201713 Oc, 13 Kank’in, 13 Caban
Selamat Jalwa! (Vær i Evig Glæde!) Jeres verden fortsætter med langsomt at falde fra hinanden. Vi opdager dagligt, hvordan mørket og hele dets sværm af håndlangere er i stand til at muliggøre en usædvanlig grad af "forhalinger". Denne mærkelige procedure svækker tilsyneladende årsagerne til den nye sikkerhed, der hersker i hele leveringssystemet. Vores forbindelser arbejder nu dedikeret for en vellykket afslutning af denne meget komplicerede situation. Vi forventer, vejen bliver banet for flere unikke procedurer. Disse kan effektivt muliggøre, at alle problemer på de øvre niveauer i udbetalingssystemet snart løses.
Disse forskellige scenarier er ting, der dukker op hver dag. Vi har besluttet at finde en smidig løsning på disse mange vanskeligheder og at omorganisere Lyset. Vi kan så endelig få bugt med vores kollegers tilsyneladende lunkenhed. Disse tendenser løses langsomt op og giver de generelle udbetalinger mulighed for at skride fremad. Desuden indser mørket nu fuldt ud, at dets fortsatte forsinkelser kommer til deres berettigede afslutning. Det antages af alle, at nogle interessante modvirkende virkninger er tæt på at manifestere sig. Vi føler, at disse begivenheder skal kunne ændre den nuværende, usikre karakter i processen med de generelle udbetalinger. Vi tror også, at den nuværende situation kommer til en korsvej.
Alt dette er grunden til, at den nuværende langsommelighed får en ende. Vi forventer fuldt ud, at den endelige distribution nærmer sig. Den mørke klike indser tilsyneladende ikke, hvor fortvivlet deres nuværende situation virkelig er. De føler på en eller anden måde, at der vil komme en redning. De narrer simpelthen sig selv. Den nuværende situation er en finte, der bliver gjort klat til at slå hårdt ned på dem. Vi ser frem til uafvendeligheden af deres tragiske skæbne. Vi forbereder os på at modtage dem i varetægt og derefter give Lyset grønt lys til at indføre den nye NESARA Republik.
Alt dette anes selvfølgelig i horisonten. Mørket forstår på en eller anden måde, at deres finte er blevet opdaget. Det ved for alvor, at deres nuværende illegale USA, Inc. er tæt på at være helt færdig. De ved også, at den gamle virkelighed ikke længere kan holde! De ved dybt inde, hvor tæt de er på alle disse forfærdelige resultater, der begynder at gøre deres virkning. Vanvittigt fortsætter de med at styrke sagerne mod dem. Derfor forventer vi nu, at dette rige forandrer sig meget hurtigt, når de nuværende komplikationer først er løst. Vid, at alt i sandhed ordner sig!
Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Vi kommer i dag for at takke jer alle for at fastholde jeres kollektive vision på et tidspunkt, hvor jeres udbetalinger endnu engang bliver enten bremset eller stærkt forsinket af de komplikationer, der er iværksat af lederne i den nuværende proces. Vi velsigner jer for jeres store fokus. Vi er i glæde over, at Himlen forsikrer os om, at I ikke skal blive ignoreret. Vær tålmodige og vid, at jeres vidunderlige tid med velsignelse skal udfolde sig. Den lovede velstand skal sandelig indfinde sig, ligesom den forestående tid for jeres frihed fra gældsslaveri. Vær glade og vid, at jeres tid kommer!
Den nuværende tid er præget af subtile forandringer, som de fleste af jer endnu mangler at opleve. Himlen sørger for, at alt det, der blev lovet, sandelig sker. På nuværende tidspunkt har vi bemærket, at "velstandspakkerne" nærmer sig den tid, hvor de var bestemt til at blive leveret. Det hjælper at vide, at Himlen gør klar til en række overraskelser, der skal gøre en ende på den nuværende levetid for den amerikanske de facto regering. Alene denne kendsgerning bringer os megen opmuntring. Jeres tid for glæde er næsten klar til jer også.
Vi slutter vores lille indblik i tingenes tilstand med en enkel, men kortfattet besked. Vi beder jer fastholde jeres prægtige vision og samtidig bevare jeres indre fokus. Alt dette skal gives til jer på en ordentlig måde som to store gaver, guddommelig uddeling og med det, guddommelig nåde. I, mine børn, er dem i denne verden på Jordens overflade, der skal få en række friheder, der i høj grad skal forbedre oplevelsen af jeres Opstigning! Denne hellige proces skal lede jer til mange fantastiske bonusser! Halleluja! Halleluja!
I dag fortsatte vi med at rapportere om, hvad der sker omkring jer. Mørket og dets mange unødvendige komplikationer skal forsvinde. Deres evige undskyldninger og generelle indblanding er ikke længere ønsket. Lad det blive kendt, at en ny og glædelig virkelighed meget snart er over os! Vid, I Kære, at ubegrænset forsyning og uendelige velstand i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær En! Vær i Glæde!)
Oversættelse: Margit Villumsen
19.4.17

Dansk -- Sheldan Nidle : 18. april 2017Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 18. april 2017  

6 Akbal. 6 Kank’in, 13 Caban


Selamat Jalwa! (Vær i Evig Glæde!) De sidste få opgaver er næsten afsluttet. Efterhånden som levering skrider fremad, udfører hvert niveau et check og hæver med stor tilfredshed dens bevægelser til det næste sikkerhedsniveau. Denne forsigtige fremgangsmåde vil fortsætte, indtil alle de, der fortjener det, er betalt. Når I ser på disse begivenheder, indser I hurtigt, hvordan de bringer os stadig nærmere ny forvaltning, ny frihed og en overvældende velstand. Det giver også mulighed for mørket at spille dets rolle i dets sidste dage som den største autoritet i denne frygtfyldte virkelighed.


Lyset hilser med glæde de mørke håndlangeres kommende død velkommen. For længe siden, da Anunnakierne første gang overtog kontrollen, var de mørke forandringer tilsyneladende langt væk. Midt i dette mørke interregnum, begyndte himlen langsomt at plante frøene til et nyt rige. På trods af dette var de sidste 13 tusinde år i stand til at påvirke jer voldsomt. Det efterlod jer med en stikkende fornemmelse af, at alt ikke var rigtigt og at noget vidunderligt var påkrævet for at rebalancere det. Sådan en ting er nu i færd med at ske.


En stor koalition af Lyset har opnået et gennembrud og en helt ny virkelighed dannes i øjeblikket omkring jer. Dette nye rige skal forvise mørket og dens onde måder. Det gamle miljø skal transformeres og jeres indre ønsker skal omsider blive en fælles virkelighed. Vi beder om jeres fortsatte tålmodighed.Tiden for Himlens glæde bliver nu gjort klar til at blive jeres vidunderligste evigt udfoldende glæder!Nøglen er at bevare jeres fokus og at vide indeni jer selv, at undere virkelig er nære. Hosianna! Hosianna!


Vi kom hertil for næsten to årtier siden, vel vidende, at denne mission ville være yderst vanskelig. Den har vist sig at være det, men vær sikker på, at Himlens forandringer for dette rige virkelig er nære. Lad ikke det herskende kaos bekymre jer. Det er i virkeligheden den turbulens, som disse store transformationer til tider kan afstedkomme. Hav tillid og vid i jeres indre, at jeres triumf er nær. Desuden er vi alle her for at hjælpe jer med at opnå jeres forudbestemte succes. Disse tider er sandelig omskiftelige!


Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Jeres store visioner hjælper os med at tilvejebringe et nyt rige, der skal fyldes med fred, velstand og Kærlighed. Dette land skal gøre det muligt for jer at udleve de vidunderlige ønsker, som danner basis for jeres kollektive visioner. Vær klar til det, der meget snart udfolder sig. Som tidligere nævnt, tillod Himlen mørket at tro, at det var i stand til hurtigt at skabe dets byrdefulde katastrofe. Dette er naturligvis ikke tilfældet. Velsignede omstændigheder har ført til deres undergang og et forunderligt rige manifesterer sig overalt omkring jer.


Kollektivt har vi brug for at bevare denne vidunderlige vision for et nyt, velstående og suverænt rige. Vi ved, hvor frustrerende denne komplicerede operation har været. Ikke desto mindre er det noget, I alle så storslået har bidraget til. Vi roser jer for det, I har hjulpet os med at skabe. Dette er i sandhed en fælles begivenhed, som I og dem i Himlen har skabt. Vi velsigner jer for denne længe forsinkede succes. I har sandelig fået hele Himlen og Jorden til at rødme af glæde over den fantastiske måde, I har optrådt.Et kæmpe Halleluja for jeres fantastiske indsats!


Det, der er parat til at ske, er de sidste retfærdige slag, der skal ære den store og modige indsats fra dem i Lyset, der gjorde alt dette guddommeligt muligt. Vi ønsker at takke dem, der gjorde alle de ting færdige, der om kort tid skal gøre muliggøre NESARA Republikken og alt, hvad det betyder for menneskeheden og denne herlige Klode, Gaia og hendes Åndelige Hierarki i Himlen. Lad os slutte med anerkendelse og mange tak for alle jeres gode gerninger!


I dag fortsatte vi med en forkortet udgave. Vi agter at fortsætte, indtil alt er i orden og I frit soler jer i den Kærlighed og det Lys, som I guddommeligt fortjener. Mange velfortjente begivenheder er nære. Vær klar til at acceptere alt det, der begynder at manifestere sig! Vid, I Kære, at ubegrænset Forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gejun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær En! Vær i Glæde!)


Oversættelse: Margit Villumsen

12.4.17

Dansk -- Sheldan Nidle - 11. april 2017Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 11. april 2017

11 Men, 18 Mac, 13 Caban

Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) Denne mærkelige virkeligheds vanvid fortsætter med at frembringe konstante nye fortolkninger af, hvordan denne verden fungerer. Vi sidder tilbage i et dilemma med hensyn til at regne det hele ud. På grund af dette sidder vi tilbage i et henholdende mønster, men er stadig i den sidste del af processen med at gøre den forudsagte start på RV og enden på det gamle USA, INC. mulig. Dette rige er fyldt med konstante faldgruber, som på en eller anden måde bliver til velsignelser, der rykker alt fremad. Vi forventer om kort tid at høre, at de første længe ventede udbetalinger omsider er begyndt. De, der har ansvaret for denne opgave, insisterer på, at dette riges nuværende afsporede tilstand ikke skal udsætte dette meget forsinkede øjeblik. Vi forventer at høre gode nyheder og ved, at noget stort er ved at ske. Jeres rejse skæmmes konstant af den angiveligt hjælpeløse mørke klikes luskede fupmageri. Vi er tilbøjelige til at le af deres antagelser. Vi tror, at flere vigtige mirakler snart skal indfinde sig og forandre alt.

Vi har iagttaget dette kollektive vanvid i de sidste få årtier og det er svært formelt at engagere sig i det. Dette rige ligner en moderne "Alice i Eventyrland"-virkelighed, hvor det, der synes virkeligt, ikke er det og det, der er latterligt, pludselig synes at være den eneste sande virkelighed. I har dem, der er styrende, der handler på en surrealistisk måde. Imidlertid bliver det, der synes umuligt, den eneste virkelige vej. På trods af dette sker tingene virkelig i denne virkelighed, hvor tingene er vendt på hovedet. Det er ikke underligt, at vi i fortiden undgik sådanne ufuldstændige verdener. På trods af dette er vi ikke desto mindre forpligtet til at gøre det, der er rigtigt for at gøre det muligt for dette rige at vokse i bevidsthed og løse dets nuværende problemer. Vi ser, at de, der er udpeget til at skabe denne nye verden, er tæt på at tage deres meget nødvendige skridt. Det er dette, der giver os følelsen af, at noget vidunderligt er ved at ske!

De, hvis liv er tæt forbundet med den hellige proces, indser, hvor grundigt skabelsen af denne nye virkelighed bliver gennemført, selvom alt synes at være lidt til en side. Noget virkelig vidunderligt bliver født. Mørket begynder at indse, at denne gamle virkelighed er færdig og i dets sted er en ny, der i den nærmeste fremtid skal begave dette rige med to ting. Først er der den nye velstand og dens guddommelige naturlige følge, opståen af en mere bevidst menneskehed. Dernæst er der den voksende kraft i dette rige, der endelig skal forføre mørket og derefter virkelig ødelægge det og dets modbydelige måder. I dens kølvand skal den energi, der opstår, skabe Lyset og dets sande Kærlighed, Retfærdighedens vej! Vær hele tiden bevidst om dette og vid i jeres Hjerters inderste, at dette nonsens-fyldte morads indeholder kimen til denne nye forunderlige virkelighed. I har vandret tilsyneladende for evigt for at nå til dette punkt. Vær hele tiden bevidst om, at denne nye hellige kraft dannes og skal føre menneskeheden på Jorden til dens bestemmelsessted af himmelsk herlighed.

Denne virkeligheds transformation skal gøre en ende på den nuværende atmosfære af håbløshed og erstatte den med frihed, der medfører Suverænitet og en måde at nå jeres inderste passioner for Kærlighed, Lys og Glæde på. Det er denne herlighed af pragt, der skal være den nye republik og dens særlige kendemærke af himmelsk forvaltning. Den hellige kraft bag alt dette vokser og er på nippet til at transformere jeres nuværende unødige lidelser. Derfor skal I ikke tro, at de nuværende usunde forhold er permanente. Mørket og dets mange regimenter vil blive fejet væk. Vi byder begyndelsen af vores tid med jer velkommen! Dette skal gøre det muligt for jer at tage del i alt og alle. I vil begynde jeres tid med Himlen på jorden. Alle vidundere skal være normen. Halleluja! Halleluja!

Hurra! Vi er jeres Opstegne Mestre! Vi kommer fyldt med en Glæde, der ganske enkelt anerkender, hvor vidunderligt I vokser og forbereder jer til en ny virkelighed. Denne nuværende skabelse af Jorden skal snart blive Velsignet af Himlen og derfor være i stand til, på det rigtige tidspunkt, at dukke op på magisk vis. Vores operation skal berede disse ting og berede os på manifestationen af denne indre pragt! Vær ikke bange, I Velsignede! Dette nye rige skal opstå ud af den nuværende atmosfære, der i øjeblikket hersker i dette land med misforståede drømme. I er bestemt til snart at se disse vidundere og en ny virkelighed dukke op! Vi er klar over, hvor nemt I ofte forveksler det kommende Gode med det dårlige. Vi forstår, hvorfor Himlen har skjult alt dette og at det efterlader jer forvirrede midt i denne specielt planlagte gåde. Denne proces begynder nu at opløse sig og blive noget, I vil se mere klart.

Denne proces er et middel, der vil give jer mulighed for at se tingene i et langt mere genkendeligt lys. Det er noget, der skal forandre sig, efterhånden som jeres bevidsthed vokser. I denne nye bevidsthed skal I se os klarere og bedre forstå, hvorfor alt dette måtte ske. Det er ofte ikke let at se gamle overbevisninger på nye måder. Vi stødte på dette, da vi startede vores egen træning for at blive gode og pålidelige Opstegne Mestre. Det er ved påfyldning af disse flasker med nye opfattelser, at I lærer at reorganisere jeres gamle virkeligheder. Ved at gøre dette regelmæssigt lærer I at se tingene på en ny måde. I har alle hurtigt lært om jeres kollektive visions store kraft. Nu skal I vise jer selv det næste skridt, idet I styrker nye overbevisninger med disse yderst vidunderlige visioner. Restruktureringen af jeres gamle opfattelser til nye er afgørende for, hvad I gør næst.

Tænk på denne vækst som en ny vej til at realisere dem, I virkelig er og hvorfor I er her nu. Det kan være svært og som tidligere nævnt noget forvirrende. Lad disse kommende tid være en slags måling på det, der ligger forude. Brug disse lektioner som hjælp til bedre at forstå det, Himlen virkelig har gang i. Når først I forstår det i jeres indre, vil den mærkelige atmosfære, der omgiver jer, pludselig give mening. Derfor er det vigtigt, at I bevarer roen og ikke for hårdt forsøger at skabe mening i tingene. På det rigtige tidspunkt vil de skjulte sandheder pludseligt blive helt tydelige. Alt vil afsløre sig selv og få de nuværende stressende ting til at forsvinde. I dette klarhedens øjeblik kan I omsider blive klar over, hvorfor alt dette skete på dets egen guddommelige måde. Himlens metoder kan til tider virke forvirrende. Men klarhed skal dog blive synlig på det rigtige tidspunkt.

I dag fortsatte vi vores ugentlige rapporter. Det er vores hensigt at fortsætte med disse, indtil Ånden og den Galaktiske Føderation åbent træder ind på scenen. Denne lovende tid nærmer sig dag for dag! Vid, I Kære, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær En! Vær i Glæde!)

Oversættelse: Margit Villumsen


5.4.17

Dansk -- Sheldan Nidle: 4. april 2017


Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 4. april 2017

13 Kan, 7 Mac, 13 Caban
Selamat Jalwa! (Vær i Evig Glæde!) På grund af behovet for at manifestere en ny de jure regering, der skal være i fuld overensstemmelse med NESARA, er der en enorm sum af amerikanske sedler involveret i de første store udbetalinger. Derfor blev det besluttet at flytte NESARA Republikkens finansafdeling til Vesten. Denne proces gør det muligt for en række fremtidige udbetalinger at ske mere effektivt end oprindeligt forventet. Størrelsen af disse første udbetalinger tegner til formelt at ville sprænge det gamle, ulovlige USA, Inc. Det menes, at denne operation også vil betyde, at regeringen i Washington vil ophøre med at eksistere og vil også signalere enden på alle de sædvanlige narrestreger, som i dag er den daglige norm. De, der skal danne den nye NESARA regering, iværksætter nu hurtigt en række procedurer, der skal markere Republikkens første officielle dage. Denne begivenhed er planlagt til at udløse andre begivenheder, der skal transformere denne verden fra at være på randen af krig til en lang æra med fred og velstand. Den skal også officielt signalere, at det globale gældsslaveri er forbi.
Denne særlige proces er designet til at transformere alle mennesker til suveræne og velstående medlemmer af denne nye globale indretning. Den nye de jure amerikanske regering og dens mange søster nationer skal blive genoprettet som den juridiske og velkomne leder i en ny virkelighed. Denne virkelighed skal bane vejen for frigivelsen af en række utroligt udstyr, der førhen var under det gamle regimes kontrol, som instrumenter for national sikkerhed. Dette udstyr er øremærket til at helbrede en lang række af lidelser, der har plaget menneskeheden siden Atlantis’ fald. Derudover skal en hel række af nu glemte historier afsløres og drøftes af vores Opstegne Mestre. Menneskeheden skal kunne få adgang til tidligere nægtet visdom. Ved hjælp af denne viden og tidligere hemmeligholdte teknologier skal I opleve mirakler - at blive befriet for sygdomme og opdage, hvordan en forunderlig foryngelsesproces kan anvendes på hver enkelt af jer. Det skal sandelig være en tid med mirakler for alle!
Den kommende tid tegner til, at I går ind i en æra, hvor kontakt fra os i Føderationen og fra riget i den Indre Jord, Agartha, bliver mulig. Den første kontakt operation er noget, vi har arbejdet hen imod siden vores første ankomst i begyndelsen af 1990'erne. Den mørke Anchara Alliance havde forsøgt at sabotere vores indsats ved at skabe betingelser i jeres Sol, der gjorde et Nova fænomen mulig. Himlen informerede os om deres handlinger og vi rettede hurtigt op på det. Det gjorde det meget klart for os, hvor vigtig denne ulovlige procedure var for dem. Vi omorganiserede hurtigt vores videnskabs- og udforsknings missioner og sendte en lille operation hertil for nøje at overvåge jeres Sol. Denne midlertidige mission havde udviklet sig siden slutningen af 1980'erne til en forsvars mission, der forpurrede en række af deres missioner om at hjælpe Jordens mørke klike med at organisere en række skæbnesvangre ”invasioner”. Mørkets store planer førte hurtigt til vores første kontakt mission på Himlens vegne. Missionen har udviklet sig i de seneste årtier til den nuværende situation. Vi observerer nu jeres overgang til Lyset og fuld bevidsthed.
Den nuværende mission har skabt behov for vores mentorer, tillige med Agarthanerne, at skabe levende Krystal Lys Kamre, der skal transformere jer til Galaktiske Mennesker. Vi har fundet, at denne proces kræver et stabilt og nøje planlagt tempo for at sikre dens succes. Gennem vores Samarbejdspartnere har vi også fundet ud af meget om jeres forskellige kulturer og overbevisninger. Vi finder det interessant, hvordan mørket fordrejede jeres virkelighed efter deres ønske. Vi er glade over, at de, der arbejder for at forandre dette rige, i den grad fuldstændig har accepteret os. Vi forstår, hvor svært det var, til at begynde med, at lade os komme ind i jeres varierede mix. Vi er ligeledes glade over, at jeres lange kamp mod mørket i høj grad blev hjulpet af vores indsats. I er i det væsentlige ganske tæt på en total sejr over den mørke klike og dens mange nedrige planer om permanent at slavebinde jer. Vi er klar til, på det rigtige tidspunkt, fuldt ud at acceptere jer som en ny stjerne nation i den Galaktiske Føderation. Denne begivenhed skal følge efter jeres transformation til Galaktiske Mennesker og terra-formningen af alle vandplaneter i jeres nye stjerne nation.
Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! På denne dag er vi fyldt med glæde, for den måde vores hellige hemmelige samfund hurtigt lader Lyset opnå dets største sejr. Den nuværende række af vidundere skyldes den særlige fælde, der blev lagt for at få den mørke klike til at tro, at den ville vinde. Faktisk blev den afskyelige forvaltning, for os, en fortløbende undercover operation for at eksponere deres vilde fiktion om USA, Inc.’s overlevelse. Den igangværende undercover operation skal fremskaffe de beviser, der kræves, for at arrestere og isolere samtlige medlemmer af kliken og dens håndlangere på mange niveauer. Vi er fortsat taknemmelige for, at I fastholder jeres visioner og gør det muligt for Himlen at afslutte dette ordentligt på rette guddommelige tidspunkt. På trods af den yderligere nødvendige forsinkelse har I nådigt fastholdt jeres kollektive visioner. Det gør det nu muligt for Himlen at levere en stor gave indeholdende et nyt og velstående rige. Hosianna! Hosianna! Hosianna!
Vi er taknemmelige for jeres visioner og jeres vidunderlige støtte. Vi startede alle på denne yderst vanskelige rejse sammen. Dette vidunderlige kollektive, som vi i fællesskab skabte, kan være fuldstændig forvisset om, at dets dybeste ønsker om fred, velstand, frihed og suverænitet bliver opfyldt. Denne manifestation af NESARA, og alt, der følger med, skyldes jer. Vi ser frem til at se hver enkelt af jer opnå jeres mest passionerede drømme. Vi bemærker også, at denne himmelske gave kommer som et projekt gennemført med succes. Himlen forstod, hvor svært det har været at transformere denne globale virkelighed. Himlen bemærkede også den måde, hvorpå denne fantastiske opgave skulle løses. Vi takker jer for jeres fælles fokus og jeres evne til at overvinde de mange frustrationer. Vi beder jer blot om at bruge den viden, der kommer ud af det, til at hjælpe jer med at have en endnu glædeligere fejring! Halleluja! Halleluja!
Vi ønsker at slutte med at takke det globalt kollektive, som jeres visioner skabte. Denne række af ædle handlinger muliggjorde det, der nu sker. Lad denne store overraskelse tjene som standard for voksende potentiale. Mens vi observerer jeres storslåede handlinger af venlighed og barmhjertighed udfolde sig, husker vi, hvor arrogante de tidligere mørke herskere i denne virkelighed var. Nu må de se, hvordan de, som de så stærkt undervurderede, forpurrer deres mægtige planer. Vi er for evigt taknemmelige for jeres ukuelighed og jeres vidunderlige evne til at vokse! Vi tog ud på en farefuld rejse sammen. Den havde en tilsyneladende endeløs række af snoninger og drejninger. Himlen måtte flere gange hjælpe os under denne rejse. Dog overlevede vi og har levet for at fortælle et yderst prægtigt eventyr. Vi sender jer mange lykønskninger for veludført arbejde. I denne sammenhæng et meget velfortjent budskab om glæde og jeres elegante sejr!
I dag har vi igen fokuseret på det, der sker rundt omkring på denne smukke blågrønne klode. Meget er klar til at udfolde sig. Brug denne tid til at forberede jer til en yderst glædelig og utrolig tur. Som det gamle ordsprog siger, ”det bedste er endnu ikke kommet”. Vid, I kære, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Én! Vær i Glæde!)

Oversættelse: Margit Villumsen

PUTIN

putin

ESOTERIC

inv

RICHARD DOLAN

NÃO ABANDONEM AGORA JULIAN ASSANGE