Seguidores

28.12.16

Dansk -- Sheldan Nidle -- 27. december 2016Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 27. december 2016

11 Batz, 14 Mol. 13 Caban

Selamat Jalwa! (Vær i Evig Glæde!) Vi starter i dag med en kort situationsrapport. Valutaenheder, der er øremærket til fordeling, er i færd med at blive gjort klar. Vi ved, at det har været en lang og vanskelig rejse for alle. Det er derfor vigtigt, at I ved, at dem i toppen af de forskellige distributionsled forbereder sig på at indlede en yderst fantastisk proces. Når først den er sat i gang, og hvis der ikke opstår uforudsete omstændigheder, forventes denne proces at tage over en måned at fuldføre. Som I ved, har det været en virkelig anstrengende rejse for alle. Levering af velstandsmidlerne er blot den indledende fase i denne indviklede operation. Vi ved, at denne langtrukne procedure blev kompliceret af, at det var bydende nødvendigt, at disse handlinger skete sikkert og regulært. Det var grunden til at gå så langsomt frem som nødvendigt. Vores formål var at arbejde med vores allierede og sørge for, at de var tilfredse med, hvad der udspillede sig. Denne række af betingelser tvang os ind i et meget langsomt og velovervejet tempo. Det har således taget mere end to årtier at afslutte denne del af vores store og komplekse projekt. Det er vores glæde at se, at jeres bevidsthed om og opfattelse af denne opgave har givet en bedre forståelse af, hvad denne rejse handler om.

Da vi først ankom til jeres smukke kyster, fornemmede vi straks, hvad der foregik. Anunnakierne var stadig Overherrerne i denne verden på Jordens overflade og behandlede deres håndlangere med en fast fløjlshandske. Det var jeres job at adlyde med få eller ingen stillede spørgsmål. Denne uretfærdige virkelighed gav os megen smerte, på grund af hvad I udholdte. Vi fandt straks ud af, hvem der stod i spidsen for Himlens Hellige Lys’ opnåelser. Til at begynde med var de mistænksomme over vores tilstedeværelse, men efterhånden begyndte de at udvikle tillid. Jeres Opstegne Mestre var vores beskyttere og gennem dem blev vores hellige projekt forklaret for alle. Ikke desto mindre tog det os mere end to årtier at udvikle den grad af tillid, der kræves for med succes at gennemføre vores mange projekter. Da det først var opnået, var vi i stand til at indlede projekter, der involverede både Mestrenes hemmelige hellige samfund og Agarthanerne. I løbet af denne tid øgede vi antallet af rumskibe i vores flåde og fuldendte uddannelsen af dem, der var udpeget til at være jeres mentorer. Disse projekter fortsætter naturligvis.

Vi er begyndt at lægge strategier for, hvordan håndlangerne, som er en del af flere af jeres regeringer, bedst fjernes. Denne proces er generelt bundet til en igangværende juridisk proces knyttet til den store korruption og de ulovlige operationer i det nuværende amerikanske regime. Dette projekt blev først igangsat for at isolere vitale aspekter hos dem, der stod for denne illegale handling. Den anden del af planen var gradvist at manifestere en ny legal republik, baseret på en række dokumenter, der blev kendt som NESARA. Denne operation resulterede i nogle komplikationer, der gradvist vil blive fuldstændigt udredet. Ny forvaltning har hurtigt kunnet etablere sig på verdensplan som ramme for Amerikas sande forvaltning. Det overordnede mål er at transformere den nuværende situation gennem en række fremtidige bekendtgørelser. Strategisk må den præcise timing af disse bekendtgørelser holdes hemmelig for offentligheden. Det er derfor afgørende, at dette, og velstandsprojektet, skrider frem i hemmelighed indtil det rette tidspunkt for fuld afsløring. Det er vores fælles politik at holde alt dette fortroligt, indtil sikkerhedsspørgsmål forbundet med det er fuldstændigt løst.

Når disse stadier af hemmeligholdelse er afsluttet, rykker vi stadig tættere på afsløring. Det skal blive meget lettere for os at handle, når vi kan tale offentligt med jer og fortælle, hvad Himlen har dekreteret. Vi ved, hvor vigtigt det er at være i stand til at handle ude af den for tiden nødvendige skygge. Vores samarbejdspartnere har været tvunget til at overholde visse protokoller, der er en smule klodsede. Vi har fastholdt disse primært for at tilfredsstille vores partnere. I de kommende måneder kan dette behov lige så stille forsvinde, når vi begynder at tale til jer direkte. Omfanget af forurening og klimaændringer foranlediget af Anunnakiernes håndlangere er yderst foruroligende. I har forårsaget en uhyggelig grad af ubalance i jeres atmosfære og have, og i jeres jord. Det må der rettes op på. For os er disse opgaver enkle operationer. Men de, der kontrollerer regeringer, fører politikker, der modarbejder sådanne procedurer. Vi er nødt til at vente, til afsløring formelt offentliggøres. Som I kan se, nærmer vi os flere begivenheder, der skal ændre den måde, hvorpå dette globale samfund fungerer. Halleluja! Halleluja!

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! På denne særlige tid på året er glæden større med udsigt til, hvad der er ved at være klar til at ske. Den store åndelige gave med økonomisk frihed er nær. Lad os derfor være glade og ved godt mod. Dette er en tid, også, hvor energien af åndelig fornyelse manifesterer sig. Vid, at denne energi er et symbol på et nyt løfte fra Himlen, der skal bade jer i nåde og handling. Dette symboliserer, hvor dedikerede de Himmelske Herrer er for jeres sikkerhed og frelse gennem en strøm af energier, der på positiv vis gennemstrømmer hele dette rige. Lad hele menneskeheden bemærke, at denne meget specielle løn manifesterer sig. Lad denne juletid blive fejret i bevidstheden om, at den uhyrlige ondskab, der har været jeres ulykke, letter. De glædeligste ønsker til alle og enhver! Det er i sandhed en tid for glæde og dybfølte taksigelser til Himlen! Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Som det altid sker, begyndte denne herlige tid at synes at være plaget af forsinkelser og de sædvanlige frustrationer. Over hele denne verden har en prægtig bevidsthedsfornyelse ført riget på Gaias overflade til nye højder. Lange lister over globale humanitære projekter er vokset, såvel som de økonomiske midler, der er reserveret til gennemførelse af projekterne. Det er en tid, hvor betoningen på befolkningens vækst og velsignelserne ved en ny virkelighed skal skabes. Denne herlige planet skal se fødslen af mirakler, der skal bringe spiren til verdensfred, som er grundlagt på jeres himmelstræbende visioner. Disse velsignelser skal manifestere sig og en eksplosion af aktivitet skal se en ny holdning opstå verden over, drevet af denne planets voksende bevidsthed. Himlen har længe plantet særlige frø for at gøre denne pragtfulde begivenhed mulig. Udformningen af denne nye virkelighed er kun begyndelsen. Så træd et skridt tilbage i stille forventning og se, mens denne nye virkelighed hurtigt antager sin prægtige nye form.

Som I kan se, venter så mange vidunderlige mirakler lige rundt om det legendariske hjørne. Vi Mestre er stolte over, hvad I skal gøre, når I endelig får jeres frihed og velstand. Disse fænomener skal vise jer, hvor meget I i sandhed er i stand til. Vi har tålmodigt set på og har set, hvor hensynsløst Anunnakiernes håndlangere har holdt jer nede. Alt dette skal nu ændre sig, når I forvandler denne smukke klode, der er jeres hjem. I skal lægge planer for brug af ny teknologi med sigte på at rense jeres vandområder, luften og jorden. Når vi endelig afslører en række centrale sandheder for jer, skal endnu flere mirakler pludselig manifestere sig. Når jeres Rumfamilie endelig lander, vil I være i stand til at vise, til hvilket omfang jeres bevidsthed er vokset. Selv Agarthanerne skal være i glæde over, hvad I har udrettet. Det er dette vidunderlige sted, der nu kan blive genforenet med de Indre Riger for at skabe en ny Gaia!

I dag fortsatte vi vores ugentlige rapporter. Denne magiske tid på året har bragt os meget glæde! Den kommende tid skal med garanti bringe jer alle en strålende række af vidundere. Det er også en tid for jer, hvor I skal bruge jeres fantastiske visioner for at manifestere det sande vidunder, der er menneskeheden! Vid, I kære, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær En! Vær i Glæde!).

Oversættelse: Margit Villumsen21.12.16

Dansk -- Sheldan Nidle -- 20. december 2016

Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 20. december 2016

4 Kan, 7 Mol, 13 Caban

Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) De ansvarlige for RV og distributionen af velstandspakkerne arbejder hurtigt for at sørge for, at de sker samtidig. På nuværende tidspunkt bliver RV afsløret på de forskellige niveauer, der blev oprettet af disse flittige arbejdere af Lyset. De kender betydningen af de mange velstandspakker. Når mere end 70% af disse særlige midler er blevet leveret, er dannelsen af NESARA Republikken legalt sikret. Denne ene faktor gør denne proces essentiel for det, der i øjeblikket udføres af vore jordiske samarbejdspartnere. I mellemtiden er der processen med RV. Dette er for at sikre, at de meget store pengesummer med succes overføres til de underprivilegerede på hele denne klode. Disse humanitære projekter gør det muligt for denne verden nemt at skaffe den frihed, føde, sanitet, boliger, tøj og elektricitet, der er nødvendig for at bringe alle op i hastighed. Dette muliggør afhjælpning af analfabetisme og undervisning i Internettet, der er nødvendig for at forstå, hvad vi gør. Som I kan se, gøres der store fremskridt. Meget mere kræves stadig, før vi når vores ønskede mål.

Vores samarbejdspartnere i denne verden gør et fantastisk stykke arbejde. Men der er stadig mange fra kliken, der først for nylig har afsløret sig selv. De fleste skurke af lavere niveau er blevet anholdt. Denne gruppe har i de sidste par uger hjulpet med at anholde de fleste slyngler på det næste niveau. Denne proces har også hjulpet os med at afdække, hvordan disse skrupelløse skiderikker opererede, hvilket gjorde det muligt for os at identificere denne luskede operation næsten til dens højeste niveauer. Vores agenter lægger hurtigt de sidste brikker i dette forbryderiske puslespil. Formålet med denne sidste række af undersøgelser er for at gøre vores samarbejdspartnere klar til at gennemføre den endelige globale fjernelse af dette uhyrlige infiltrerede onde. Anunnakierne skabte en forfærdende lusket organisation af mørket. Den trængte ind i alle kroge og hjørner på denne klode. Så at opspore disse forbrydere har vist sig at være noget af et studie i disse luskede skiderikkers tankeprocesser. Vores fælles mål har været at sikre de økonomiske midler og gøre en ende på den massive globale korruption. Disse mål er nu i sigte. Det glæder os at vide, at hver dag bringer os nærmere afsløring, og NESARA!

Vores flåde fortsætter med at overvåge Gaias lande på Jordens overflade. Hvert eneste område på denne klode er under angreb fra to store kræfter. Den første er klimaforandringerne. Denne proces, drevet af den hurtige globalisering af jeres primitive industrielle tidsalder, har udspyet utallige mængder af forurenende stoffer i atmosfæren, havene og landjorden. Denne skrækkelige proces har fået massiv global greb siden afslutningen af Anden Verdenskrig. Vi har været i stand til, når vi ser fra rummet, at måle mængden af den forurening, der er sket i de sidste fyrre år alene. Vi ved, hvor farlig alle disse giftstoffer virkelig er. Den anden faktor er den proces, Gaia anvender for at gøre denne verden på Jordens overflade klar til dens fremtidige genforening med den Indre Jords 5D paradis. Denne enorme operation foregår i et relativt langsommere tempo end den første faktor. Graden af forurening fra kunstige stoffer, der påvirker denne naturlige forandring, er foruroligende! Den har forårsaget usædvanlige temperaturstigninger. Den er årsag til, at flere flydende øer af plastik ses i havene og forskubber deres naturlige havstrømme.

Disse forandringer har haft en tendens til at øge den hastighed, hvormed jeres beboelsesområder på globalt plan forringes. Dette bekymrer os, da vi ønsker at frigøre jer, så I kan løse disse problemer med fælles teknologi, der spirer fra jeres stadigt voksende bevidsthed. Graden af stråling, der er pumpet ud i havene, i kombination med øget sandet støv fra Nord Asien, skaber et problem, der virkelig kræver en tiltrængt og livsnødvendig række af løsninger på verdensplan. Vi har forklaret vores bekymringer til jeres ledere og bedt om, at en tidsplan for global afsløring rykkes frem. Det er vigtigt, at der tages hånd om en række problemer, som I synes at ignorere og en række presserende tiltag må tages straks. Mange af jeres politikere har overbevisninger, der, på kort sigt, er farlige for jer alle. Vi har derfor grebet til nogle små og foreløbige handlinger for at give jer lidt ekstra tid til at løse mange af disse alvorlige spørgsmål. Det er vores opfattelse, at ændringer i jeres forvaltning kan løse disse sørgelige ting globalt. Det er vitalt, at der tages fat på de fleste af disse problemer og ikke bliver ignoreret!

Velsignelser! Vi er jeres Opstegne Mestre! Verden befinder sig midt i velsignede forandringer. De, der har overvåget disse forandringer, er klar over, at det kommer til at tage længere tid end oprindeligt estimeret. Men på trods af dette, skal disse forandringer i sandhed gøre det muligt for alle at kende en form for frihed, som ikke er oplevet siden før Atlantis’ skæbnesvangre fald. I dette lys skal den store velstand give jer mulighed for endelig at opfylde jeres fornemste drømme og for tydeligt at se, at jeres evner, som I mistede for længe siden, er genskabte for jer. Vi Mestre har arbejdet tæt sammen med Himlen og vores jordiske samarbejdspartnere for at sikre, at dette arbejde er fuldt beskyttet og i sikkerhed for, hvad end den gamle orden muligvis kunne finde på at gøre. Derfor tog hele dette projekt meget længere end forventet for os. Vær ikke desto mindre positive, I Kære! Vid dybt i jeres Hjerter, at denne nye tid omsider er nær. Det skal være en tid for fejring, idet I ved, at I om kort tid skal hilse på den øvrige del af jeres himmelske og galaktiske familier!

Denne kommende tid skal tydeligt afstikke den sidste del af jeres vej til fuld bevidsthed. Disse tider er derfor en periode, hvor I kan begynde at danne jer et klart billede af, hvordan I var i stand til at undslippe Anunnakiernes håndlangeres trældom Vi Mestre er yderst opmuntrede af forløbet i denne proces og hvordan den hurtigt nærmer sig dens afsluttende faser. Så vil pengene hurtigt nå frem, da dette er det rette tidspunkt til at erklære dannelsen af NESARA Republikken. Vi og Agarthanerne håndterer denne guddommelige operation. Vi forstår dens kompleksitet og beder jer blot om at bevare jeres positive visioner. Som nævnt før, har de en yderst vidunderlig energi, der hjælper alt til at lykkes. Denne fælles aktion får kun succes på grund af, hvad I til stadighed udretter. Mange vidunderlige begivenheder er klar til at ske. Dette mørke morads bevæger sig mod enden.

Hele dette projekt har været et vidunder for os. Vores hellige himmelske Råd blev først dannet for omkring 900.000 år siden, da Lemurien kolonien var på vej til Gaia. Målet for denne koloni var at skabe en galaktisk menneske-himmelsk-planetarisk union. Den skulle anerkende det særlige bånd, der blev skabt og samarbejde med den pragtfulde Cetacea Nation (cetacea = hvaler). Men en række af mørke faktorer bevirkede, at den særlige tidslinje skulle omskrives. Vores Søster-og Broderskaber tilpassede sig, som dekreteret af Himlen. Således rykker vi ind i nutiden med fuld viden om, at de begivenheder, vi har beskrevet, finder sted. Vores galaktiske og jordiske brødre og søstre færdiggør nu tiltag, der skal give jer yderst velkomne gaver. Lad slutningen af dette år og starten på det nye være en tid med glæde og Begyndelsen på alt, hvad I agter at gøre med jeres prægtige passioner. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

I dag, som altid, rapporterede vi, hvad der sker rundt omkring i dette verdensomspændende rige. Brug denne resterende tid til at gøre jeres mange forberedelser færdige. Himlen har til hensigt at give jer de gaver, I ønsker mest. Vid, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær En! Vær i Glæde!)


Oversættelse: Margit Villumsen

14.12.16

Dansk -- Sheldan Nidle -- 13. december 2016

Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 13. december 2016

10 Caban, 0 Mol, 13 Caban

Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) Begivenheder skrider fremad. Det vigtigste af RV (Revaluering) udbetalingen er nu på plads. Det betyder, at leveringerne af velstandsmidlerne er meget tæt på faktisk at ske. Vi forventer, at denne proces i sidste ende fører til den formelle bekendtgørelse af NESARA og den nye Amerikanske Republik. Denne række af operationer skal følge en bestemt rækkefølge og en række fælles juridiske beslutninger skal sikre, at det udføres hurtigt og effektivt. Således forventer vi, at flere handlinger skal følge efter hinanden, så denne nye virkelighed kan blive manifesteret på en ordentlig måde. Disse handlinger skal hurtigt følges op af fuld afsløring af vores godvillige eksistens! Til den tid, som nævnt tidligere, skal vi udsende en kort oversigt over mulige handlinger, der skal føre til en mulig tid for masselandinger. Hver af disse begivenheder er knyttet til hinanden. En lang række møder med de forskellige fraktioner er mundet ud i en meget kompleks tidsplan. Denne proces har bragt forskellige teams sammen, der hjælper os med at komme videre! Derfor beder vi om jeres tålmodighed, mens disse fælles tidsplaner udmønter sig.

Hele processen med at forandre dette planetariske samfund har været meget mere kompliceret end først antaget. Dette rige blev oprindeligt udtænkt af Anunnakierne som et land, der havde en grundlæggende tro på, at magthaverne var uovervindelige. Således så den nuværende gruppe af håndlangere sig selv som Væsener, der kunne overvinde alt, der kunne reducere eller gøre en ende på deres magt. Et yderst arrogant sæt af overbevisninger blev præget i alles psyke. En af de mange grunde til, at vi havde svært ved at hjælpe vores partnere i Lyset, var disse vanvittige kerneopfattelser. Denne tro viger nu, idet Himlen, dag efter dag, retter stråler af positive og bevidstgørende energier mod menneskeheden. Vi har set på, mens det lykkedes for vores jordiske partnere at ændre denne negative tro og begyndte en række store anholdelser af denne globale gruppe af håndlangere. Formålet med denne operation er at sikre, at fremgang fører direkte til GESARA til gavn for denne verden, der har lidt så længe. Skridt for skridt bliver dette faktisk tilfældet!

Disse begivenheder er en del af et større projekt, der skal danne grundlaget for det rige, hvor vi agter at lande, når den guddommelige tid er inde. Dette er en fortsættelse af en operation, som vi, med de Opstegne Mestre, ønsker at fuldføre i en meget nær fremtid. Gaias folk er midt i en stadigt voksende serie af befolknings cyklusser. Vores ansvar er at sikre, at de mest kritiske aspekter på denne klode får de nødvendige midler til at opstille en række vigtige mål. Disse omfatter frisk vand, elektrificering og et moderne kloaksystem. Vi er forfærdede over, at det meste af denne planet ikke har midlerne til at have forbindelse til internettet og til at leve om natten i et elektrificeret miljø. Disse primitive forhold må der hurtigt rettes op på. Der er nok energi og penge i denne verden til hurtigt at ændre dette. Disse problemer, sammen med et stigende behov for at kunne læse og skrive, vil der blive taget hånd om af vore jordiske samarbejdspartnere.

Himlen skabte først hele dette projekt for længe siden, da de højtideligt henvendte sig til de Opstegne Mestre. De dekreterede, at den nye virkelighed, der skulle befri menneskeheden på Jordens overflade, skulle blive kendt for dens uendelige velstand, ledsaget af opnåelse af jeres længe ventede frihed. Menneskeheden skulle igen opnå den enkeltes suverænitet, som de mistede gennem Anunnakiernes ulovlige proklamationer og dermed skulle der på guddommelig vis rettes op på den frygtelige uret. Det skulle være de Opstegne Mestres primære opgave at overvåge og hjælpe menneskeheden i henhold til flere regler, der blev udarbejdet til denne opgave af Himlen. Disse regler blev fulgt, såvel som ediktet, for at sørge for de nødvendige midler til at skabe sådan en enorm velstand. Desuden skulle et særligt team oprettes, som på legal vis skulle vælte Anunnakiernes håndlangere, når det blev påkrævet. Nu, hvor denne opgave er fuldført, er I klar til at feste på frugterne af denne mægtige indsats. Disse projekter blev endvidere støttet af vores ankomst som befalet af Himlen. De næste skridt skal gøre fuldendelsen mulig af de begivenheder, der udgør denne særlige operation og forbereder os til første kontakt.

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Denne næste periode i jeres åndelige udvikling udelukker mørkets tilbagevenden til nogen form for magt. Himlens velsignede Administrationer forudbestemte deres nederlag. Dette er en guddommelig proces, som I i sandhed kan fejre. Vær virkelig klar over, hvad der sker og anvend jeres ekstraordinære visionære evner på dette vitale emne. Himlen har orkestreret en proces, der er ganske guddommelig. Kig på denne nuværende virkelighed som en klog måde at kontrollere, hvem der er ved roret til de ekstraordinære forandringer, der skal følge. For tretten årtusinder siden overtog mørket ledelsen af denne virkelighed og skabte en verden, der var rædselsvækkende for hele menneskeheden på dens overflade. Det er vigtigt, at alle, der er imod disse forandringer, viser deres sande ansigt og føjes til den allerede lange liste på dem, der gudsbenådet skal isoleres fra jer. Derfor er dette velsignede scenario klar til at afsløre, hvem der støtter, eller ikke støtter, den nye Republik!

Vi beder blot om, at I bærer over med dette og forbereder jer til en kommende herlig bekendtgørelse. Himlen ønsker ikke, at nogen fortsat lider. Når denne proces er afsluttet, agter vi fuldt ud at indføre ægte amerikansk forvaltning og sætte en stopper for den mørke farce, der begyndte for næsten 150 år siden. Da den oprindelige Forfatning først blev proklameret, manglede den Tillægget om den enkeltes rettigheder (Bill of Rights). Da den blev tilføjet, blev dette forvaltningssystem lovligt proklameret. Det samme gælder nu. Kun de velsignede NESARA dokumenter skal være legale. Hav tålmodighed og vid i jeres hjerter, hvad der skal ske inden længe. Slut jer sammen og vær opmærksom på, hvad der sker og brug jeres energi til at sætte os i stand til at triumfere! De, der nu så arrogant paraderer omkring, skal isoleres af vores hellige samarbejdspartnere! Denne operation er allerede begyndt! Vær tålmodige og tillad det at manifestere sig og at transformere denne virkelighed.

Husk, I kære, at denne virkelighed resolut bryder med mørket og bringer Lyset ind. Denne operation kræver en række "falske flag" for at sikre det foretagende, at alle dele af det gamle oligarki med succes fanges og fuldstændig isoleres fra jer. Denne proces behøvede et middel til at tillade dem, der var i sikkerhed under deres meget omtalte klipper, at komme ud og klart afsløre sig for vores samarbejdspartnere. Denne operation tager lidt længere tid end først anslået. Vær tålmodige, I velsignede! Hele denne proces skal snart ændres af en række vigtige bekendtgørelser. Så kan den nye forvaltning give sig til kende og denne virkelighed kan i sandhed blive transformeret til det bedre. Denne guddommelige operation bringer alle frem, som blev begravet så dybt, at udvalgte afsøgninger foretaget af vores samarbejdspartnere ikke kunne finde dem. Tiden, vi på guddommelig vis agter at manifestere, er ganske nær. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

I dag fortsatte vi med vores ugentlige rapport. Vi har gennemgået, hvad der udvikler sig på denne smukke blågrønne klode og ser, hvordan det lykkes for Lysets kræfter at nå deres store sejr. Meget udfolder sig, der skal transformere denne verden til det bedre. Vid, I kære, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær En! Vær i Glæde!)

Oversættelse: Margit Villumsen


7.12.16

Dansk -- Sheldan Nidle, 6. december 2016
Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation – 6. december 2016

9 Akbal, 6 Yaxk'in, 13 Caban

Selamat Balik! (Hjertelig Velkommen!) Processen med at besejre kliken er ikke let. De brugte snedigt det seneste valg til at genindføre deres dominans. Det gode ved det er, at deres store glidebane mod den nuværende valgte administration har gjort det nemt at forberede de aktuelle anholdelses scenarier. I mellemtiden fortsætter strategien med at fordele den enorme mængde økonomiske midler med at skride fremad! På nuværende tidspunkt er indførelsen af jeres nye banksystem på plads. De gamle banker har afsløret, hvordan de agtede at genopbygge deres pengekister i et sidste forsøg på at vende tilbage til en dominerende position. Denne yderst lumske strategi fejler. De Ældste og deres kongelige modstykker har nu travlt med at arrestere dem, der så heftigt ønskede at "lave numre med os!" Det har gjort det muligt for vores partnere at overtage en række amerikanske hovedbanker og deres modstykker i Europa. Vi forventer, at de første distributioner gøres klar til at ske og den første del af den enorme rigdom kan gives til mange, der så længe har ventet på at modtage deres lovede penge.Resten af denne komplicerede procedure skrider ligeledes gradvist frem mod sin spændende afslutning. Fremtiden er lys for Lyset og dets mange samarbejdspartnere. Vær tålmodige! Det bedste skal komme!

Det er vigtigt, at I virkelig erkender, at den nuværende situation, som I er vidne til, kun er en finte.NESARA Republikken vil om kort tid blive erklæret og uhyre summer har været lagt til side til alle valutaomstillingerne og til de lovede velstandsmidler. Brug denne hellige tid til med guddommelighed at gøre jeres sind klar til det, der skal ske. I er bestemt til at modtage økonomiske midler, som kun betød, at I midlertidigt vænnede jer til den magt og terror, som penge symboliserede i dette rige. Den øgede bevidsthed i jer skal se ud over disse overbevisninger og på kort tid er forskellige indretninger, såsom vores trans-materie-processor, bestemt til at gøre penge forældet. Ikke desto mindre er folk nødt til at gå gennem en periode, hvor de kan gøre deres sind fri af overbevisende og latterlige overbevisninger om penge og rigdom. Penge blev opfundet af Anunnakierne for længe siden for at understrege forskellen mellem jer og deres håndlangere. Denne øvelse skal gøre jer fri af de løgne og misforståelser, som I længe har troet på om rigdom. Gør, hvad I virkelig ønsker og I vil lære nogle grundlæggende sandheder om netop dette emne.

Jeres rige har længe lidt under falske opdelinger, som rigdom og magt har forårsaget. Det har skabt klasseskel og udviklet det vanvittige begreb om privilegier. Den nuværende øvelse i rigdomsfordelingen er et eksempel herpå. Lige nu bliver jeres bevidsthed højnet i et travlt tempo som en optakt til flere Opstignings protokoller. Disse himmelske procedurer er nødvendige for foreløbige forandringer for at forandre jer på det rette tidspunkt med de større forandringer, der skal ske i jeres Krystal Lys Kammer, i sigte. Dette projekt sker i mange faser. For det første må I kollektivt opleve en generel fremgang for at forstå, hvordan disse midler hurtigt kan forvandle denne verden. For det andet må I opleve den generelle lyksalighed skabt af denne proces. Endelig må I erkende, hvor kraftfulde og storslåede I er som en indbyrdes forbundet gruppe. Denne proces skal åbne jer for at være modtagelige over for nye opfattelser af hinanden, som gør det muligt for dette rige at fungere på en helt ny måde. I styrker jeres verden til at blive et sandt globalt foretagende! Det er denne nye opfattelse, der gør jer frie til med lethed at acceptere hinanden!

Det er på dette punkt, at jeres frihed, velstand og ny forvaltning forenes og giver os mulighed for forsigtigt at gribe ind. Vores mentorer skal derefter se, hvor godt I hver især har gjort det. Det næste trin er at bruge jeres nye selverkendelse til at begynde at udvikle et nyt indre dossier for jer selv. Jeres erfaringer skal evalueres ud fra jeres egne perspektiver og i lyset af jeres nu kendte tidligere historie fra Atlantis til i dag. Sammen skal I og jeres mentor beslutte, hvordan denne samling af data passer sammen. Denne proces skal skabe en profil, der endelig giver jer mulighed for at få "det store billede" af, hvordan I passer ind. Det vil sige at forstå, hvordan jeres indre opfattelser koncist passer sammen med dette nyligt reformerede rige. Det er en proces, der kræver dyb udforskning og ærlig evaluering, hvilket er grunden til, at I bliver så nøje undersøgt hver nat af vores lægehold. Dette er de fysiske data, der skal kombineres med de åndelige data, som I og jeres mentor stykker sammen. Denne proces kræver et fælles indre arbejde efterfulgt af et fundamentalt overblik over, hvordan det passer ind i kollektivet. Hurra! Hurra! Hurra!

Velsignelser! Vi er jeres Opstegne Mestre! Den verden, der omgiver jer, forandrer sig hurtigt. Himlen flytter enorme mængder af hellig ild ind i Gaia planet. Denne energi transformerer de livsområder, der omgiver jer. Disse energier påvirker til gengæld, hvordan jeres indre aurafelter fungerer. Disse guddommelige glimt af energi forbereder jer til bevidst at ændre jeres opfattelser af, hvordan dette globale samfund fungerer. Denne proces skal give jer mulighed for inden længe at se gyldigheden af omdannelsen af den gamle de facto regering til de jure NESARA regeringen. Denne ændring er planlagt til at ske snart og kan give denne nye regering mulighed for formelt at bekendtgøre virkeligheden af riget i den Indre Jord, Agartha, så vel som den formelle afsløring om jeres galaktiske familie. Disse rækker af handlinger skal også sætte gang i den formelle dannelse af det nye globale banksystem og de nye penge udstedt heraf. Disse velsignede handlinger er et resultat af de store visioner, som I har haft.Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Det, jeres drømme og visioner har foranlediget, bliver på en positiv måde reflekteret tilbage til jer gennem en række af himmelske handlinger. De, der har arbejdet ihærdigt på at manifestere dette, begyndte med de enorme summer af penge skabt af vores med-Mestre. Dette skal hurtigt efterfølges af de herlige frugter, som lovet jer gennem NESARA. Himlen ønsker at gøre jer fri af de onde, der arrogant driver denne i øjeblikket ulovlige amerikanske regering og dens mange allierede. Denne udtalte korruption skal der lægges låg på gennem den formelle dannelse af NESARA Republikken og et nyt og mere retfærdigt banksystem. Med velsignelse har vores hellige samarbejdspartnere skaffet et middel til at give sådan en betydningsfuld forandring mulighed for at materialisere sig. Brug denne frihed og velstand til at gøre jeres drømme og jeres stræben efter indre glæde mulig. Slip al frygt og bekymringer, der på en eller anden måde stadig omgiver jer. Lad denne nye tid definere, hvem I virkelig er!

I dette nye rige skal I omsider bryde fri af de fabrikerede begrænsninger, der blev jer indprentet første gang af Anunnakierne og derefter af deres håndlangere. Disse lakajer skal arresteres og isoleres fra jer.Lad jeres Hjerters kraft og vejen angivet af Ånden være jeres Sjæls guide. Forén jer og skab en helt ny virkelighed baseret på indre samarbejde. Samarbejde, der skaber en verden, der transformerer had og splid til åndelig enhed og fører jer tilbage til den utrolige Ånd og Kærlighed, som er i Hjertet i alle mennesker. Det er dette hellige samfund, som vi Mestre langsomt har konstrueret, siden vores Søster- og Broderskaber først fik bemyndigelse hertil af AEON. Vi er opmuntret af nogle af begivenhederne i denne tid. Det er en tid, hvor en helt ny verden kan bygges, der sætter scenen for jeres opstigning fra planetariske mennesker til galaktiske og Spirituelle Mennesker! Halleluja!

I dag fortsatte vi med vores ugentlige rapporter. Nogle af jer tror, at det, vi siger, er hypotetisk. I stedet skildrer vores ord et land, som nu fødes på udvalgte steder på denne enorme klode. Det er til dette løfte, vi med glæde dedikerer disse rapporter. Vid, kære Alle, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær En! Vær i Glæde!)

Oversættelse: Margit Villumsen

30.11.16

Dansk -- Sheldan Nidle -- 29. november 2016Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 29. november 2016

9 Akbal, 6 Yaxk'in, 13 Caban

Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) Meget sker nu rundt omkring i denne verden. De forskellige finansieringer, der er nødvendige til "betaling" af alle programmer, bliver talt og skal fordeles, hvor de er nødvendige.Disse operationer er øremærket til i sidste ende at føre til den formelle erklæring om NESARA og derefter GESARA. Dette betyder, at Amerika rykker nærmere den formelle erklæring om den nye NESARA Republik.Denne nye virkelighed skal i sidste ende muliggøre, at et nyt globalt banksystem manifesterer sig. Alle nationer, der har ratificeret Paris-aftalerne, skal derefter begynde at gennemføre en samordnet række af forbundne operationer for at rette op på de sidste to århundreders massive forurening. Disse begivenheder skal også indlede en serie af store humanitære projekter, der skal give vand til ørkenerne og moderne sanitet til alle nationer. Desuden skal hver nation bygge elnet, der kan give internet til alle. Dette er blot starten på en række udviklinger, der skal opgradere global uddannelse og lade verdens folk vide, hvad der bliver gjort for at forandre måden, hvorpå den gamle verden fungerede. Denne nye virkelighed skal være karakteriseret af fred, velstand, frihed og globalt samarbejde. Dette skal være en ny og herlig tid for menneskeheden på Jordens overflade!

Denne overflod af velstand er kun starten på, hvad der ligger forude for jer. For længe siden, da denne tid blev befalet af Himlen, blev det befalet, at i tiden før Opstigning skulle menneskeheden på Jordens overflade begynde igen at have forbindelse med dens galaktiske brødre. Det skulle også være en tid, hvor folket i Agartha mødte jer. Denne genforening skal igen gøre jer bekendt med, hvor vidt omkring jeres brødre havde spredt sig i denne gigantiske galakse. Fra det øjeblik I blev tvunget ind i begrænset bevidsthed, har I glemt, at I ikke var alene. I vidste ikke engang, at en stor Føderation af Mennesker var der for at hjælpe jer. Denne indledende proces skal ganske enkelt vise jer, hvor langt omkring mennesker rejste. I må derfor slippe jeres frygt og hurtigt vende jer væk fra jeres voksende fremmedhad. I dette lys fik vi at vide, at I skulle have tid til at tilpasse jeres opfattelse til denne galaktiske virkelighed. I lever i et ekspansivt eksistensplan, der omfatter mange forskellige typer af ganske sansende Væsener, endda udgaver af de forskellige arter der hyppigt ses i jeres verden på Jordens overflade.

Disse prægtige Væsener skal først møde jer, når I har foretaget overgangen tilbage til galaktiske mennesker. I denne nye tilstand vil jeres første forståelse allerede have forvandlet sig til ærefrygt. Vi forstår dette meget godt og har holdt den nuværende brug af galaktiske ikke-mennesker på et minimum.For jer er de mest velkendte naturligvis Arcturianerne. Deres healings undere er velkendte for os og de repræsenterer en race, som I altid har haft sympati for. Vores opgave er at stille denne næste fase af jeres overgang i det bedst mulige lys. Derfor er vores lægehold kun sammensat af Arcturianere og menneskelige væsener. Vi ved også, at vi er nødt til at arbejde tæt sammen med dem, der er i færd med at iværksætte jeres overflod og danne ny forvaltning. I skal se, og være en del af, mange usædvanlige begivenheder. Disse begivenheder skal introducere jer for ny teknologi og bane vejen for vores indledende bekendtgørelser til jer. Særligt vigtigt for os er naturligvis vores ankomst. De Opstegne Mestre skal berede vejen ved at give jer en række vigtige historielektioner.

Disse lektioner skal udfylde de store huller, som jeres nuværende tilgang til historien ikke indvier jer i. Det er let at manipulere jer med det, I ikke ved. Vi er opsatte på at opleve, at I grundigt lærer, hvad disse huller er og hvordan de ubevidst har påvirket jer. Vi kommer til at byde jer velkommen hjem og foreslå måder, hvorpå I kan bygge jeres nye stjernenation. Det er vigtigt, at I gør dette som et bevidst samlet hele.Det er vigtigt, at I med frie hænder skaber sammen med Agarthanerne og i detaljer ved, hvordan I skal etablere jeres nye hjem på Venus, Mars og det nyligt rekonstruerede trans-Mars rige. Opbygning af en stjernenation kræver en organisk tilgang. I får også brug for at vide, hvordan I med held navigerer i kongressen i den store Galaktiske Føderation af Lys i Vega-systemet. Disse ting vil være "som at stikke hånden i lommen" for jer inden længe. I skal også lære mange ting af jeres mentorer og dermed mere om jer selv. Brug denne tid til at begynde at erkende, hvad der ligger forude som et forbløffende kosmisk bevidsthedsmæssigt eventyr! Hurra! Hurra! Hurra!

Velsignelser! Vi er jeres Opstegne Mestre! Rundt omkring på jeres hellige klode begynder en yderst guddommelig række af handlinger at tage form. Disse hellige begivenheder er Himlens formelle start på tilskyndelsen til at igangsætte velstandsprogrammerne, NESARA og den nye Republik. Disse begivenheder skal annullere de nuværende tiltag, der har været i gang siden det amerikanske valg den 8. november. Vi i Himlen og på Jorden ønsker inderligt at bringe jer, hvad vi længe har lovet. Det er en pligt for Himlen at tilvejebringe en ny hellig virkelighed, der gør jer fri af det åg, som I blev lænket til for næsten 13 årtusinder siden. På nuværende tidspunkt, som nævnt i tidligere meddelelser, sætter vi oprigtigt pris på jeres kollektive visioner og positive handlinger. Vi velsigner jer og er fast besluttet på at tilvejebringe en ny første grundprototype på denne prægtige blågrønne klode. Særlige begivenheder skrider derfor fremad, som er bestemt til at bringe jer denne herlige succes!

Vi Mestre har dekreteret over for vores hellige samarbejdspartnere, at denne verden med nød og magtbegær skal transformeres. Dette land er sat på Gaias hellige land, vores Hellige Moder. Mange har den opfattelse, at en fortsættelse af det nuværende er rigtigt: det er ren dårskab. Menneskeheden har en yderst glorværdig fortid, der skal føre til en hurtig forvandling af denne virkelighed. Det er denne befaling fra Himlen, hvorfra vi trækker glæde og næring. Dette uhellige rige er bestemt til hurtigt at blive forvist til historiens skraldespand! Den nye velstand er beregnet til udelukkende at opildne til en stille Hjertets revolution!, som skal genetablere den oprindelige amerikanske forfatning og give jer ny forvaltning. Dette instrument skal sætte gang i en guddommeligt tænkt proces, der hurtigt skal brede sig til hele verden og inspirere til nye, velstående og frie virkeligheder. Det er disse, der skal byde jeres brødre velkommen og befri jer, så I igen kan smage glæden ved fuld bevidsthed!

Omsluttet af denne stadigt rungende glæde henvender vi os til jer. Vær modige og forvent intet mindre end Himlens generøse gavmildhed. I denne tid har vi været i stand til at skabe mange mirakler. Den største venter forude. Vi anerkender, at de, der søger at genoprette mørket, ønsker at fange jeres prægtige Sjæle i mørke. Dette skal ikke være tilfældet. En majestætisk herlighed er steget ned over dette plan og det skal ikke hvile, før en virkelig guddommelige sejr er jeres! Brug denne tid til at føle jeres himmelstræbende indre styrke. En mægtig strøm af himmelsk energi skal feje alt det væk, der ligger uden for målene for denne nye hellige fremtid for menneskeheden. Manifesteret i glæde skal det være en ophøjet og guddommelig virkelighed, fyldt med Glæde, Frihed og Uendelig Velstand. Vær opmærksomme, mens denne fredelige, hellige revolution ruller over jer.

I dag har vi fortsat vores rapport om, hvad der udspiller sig på denne klode. Begivenheder finder sted, der lover stor forandring i den måde, hvorpå nationer i jeres verden fungerer. Jeres verden er en verden, der står på tærsklen til kontakt. Gør jer klar til at være vidne til de mest ekstraordinære begivenheder! Vid, kære Alle, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så!Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær En! Vær i Glæde!)

Oversættelse: Margit Villumsen

23.11.16

Dansk -- Sheldan Nidle -- 22. november 2016Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 22. november 2016

2 Cib, 19 Xul 13 Caban

Selamat Jalwa! (Vær i Evig Glæde!) På nuværende tidspunkt er en operation i gang med det mål at isolere de resterende Illuminati skurke, der stadig sidder i magtpositioner i den amerikanske korporative regering. Denne proces har taget længere tid end først forventet af de kinesiske og europæiske Ældste og Kongelige. Begyndelsesvist blev den nye lovlige amerikanske regering erklæret i den sidste del af den måned, I kender som den gregorianske kalendermåned oktober. Hvad der mangler, er en mere formel erklæring, som snart vil blive udsendt. I mellemtiden er en ”rensningsproces” i gang. Vi overvåger alt dette og sætter rammer, der skal gøre, at denne operation lykkes. Vi forventer, at dette baner vejen for den nye amerikanske Republik og at NESARA bliver offentligt bekendtgjort. Vi har fortsat nøje overvåget alt, der udvikler sig og givet en fuldstændig rapport til det særlige råd, der skal være vogter af de nye GESARA regeringer. Vores samarbejdspartnere udgør en central del af dette vigtige råd for de Ældste og de Kongelige. Vores mål er at sørge for, at disse nye regeringer kommer til magten så effektivt som muligt. Denne aktion vil også bringe afsløring stadig nærmere.

Hele denne proces handler om at forberede dette globale rige til en accept af en stadigt voksende bevidsthed. Denne bevidsthed er det, der gør det muligt for jer at acceptere os som jeres lærere. Anunnakierne havde længe fået jer til at tro, at I var mindreværdige Væsener. Dette er måden, hvorpå de var i stand til nemt at manipulere jer. Vi har ofte gentaget, at denne kommende tid er en tid, hvor I bliver i stand til at acceptere jeres evner og se os som jeres fremtid. De mange teknologiske indretninger, I har accepteret i jeres virkelighed, er kun toppen af et gigantisk isbjerg af nye innovationer, der pludselig skal blive synlige for jer. Disse nye teknologier skal endelig gøre det muligt for jer at se, hvor fantastisk denne nye virkelighed bliver. Det bliver en verden, hvor I nemt kan acceptere, hvad vi agter at lære jer. I er nødt til hurtigt at kompensere for den faretruende langsomme udvikling, slutningen af det 20. århundrede var kendt for. Et hurtigere tempo kan give jer mulighed for at se den brede vifte af denne nye elektroniske teknologi. Men det er kun et lille glimt af, hvad jeres nærmeste fremtid indeholder!

Jeres verden vokser fra et samfund baseret på primitiv teknologi til en verden bygget på elektronisk udstyr. Dette ændrer den til en verden, der primitivt efterligner vores. Det næste, der skal ske, er, at denne elektroniske teknologi skal blive global, en udvikling, der nu sker i et meget større tempo. Vi kigger rundt omkring på denne klode og ser, hvordan de elektriske net hver dag udvides i Asien, Afrika og i Nord- og Sydamerika. Disse elektriske netværk kan derefter blive grundlaget for den trådløse elektroniske revolution. Selv om denne proces stadig er langsom i størstedelen af jeres verden, vil den nye velstand sætte en stopper for sådanne begrænsninger. Verdenen på jeres planets overflade har i stor grad været kontrolleret af de vestligt baserede Illuminoider. En sådan centraliseret kontrol bliver langt vanskeligere i en tid med stor global velstand. Det er denne virkelighed, der er det sande grundlag for GESARA. Det er vigtigt, at den snævre magtbase fjernes og erstattes af et nyt, mere åbent koncept. Når denne magt spredes ud, bliver verden bedre i stand til at acceptere nye virkeligheder. Den bliver også mere åben for afsløring og massekontakt.

Første kontakt er det primære mål for vores Velkommen-Hjem Mission. Vi er dedikeret til at hjælpe dem i jeres verden, som er fast besluttet på at stoppe kontrollen fra dem, der blev jeres tidligere herrers, Anunnakiernes, magtfulde håndlangere. Modige Sjæle har arbejdet i årtier på at skabe en vej, for at dette storslåede mål blev nået. Da vi ankom, begyndte vi straks at finde ud af, hvem de var og at vinde deres tillid. Kun på denne måde kunne vores mission hurtigt gennemføres. Som vi har udtrykt i tidligere rapporter, var vi i stand til at gøre dette til et vist punkt. Det, der er brug for nu, er, at vi skal være i stand til at gå længere end vores nuværende tillidsposition og virkelig hjælpe dem til at det lykkes for dem på enhver mulig måde. Det nuværende nedsatte tempo skal afhjælpes af en fælles indsats fra alle, der arbejder for at opnå succes. Denne fælles indsats skal gøre velstand og ny forvaltning mulig, hvilket skal gøre det muligt for os at fuldende vores mission - at blive anerkendt og derefter at være i stand til at henvende os til jer. Dette gør Himlen yderst glad og giver os mulighed for at se, på hvilke områder vi skal justere vores nuværende tidsplaner.

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Tiden er kommet til at takke Himlen for det, der er ved at ske. Den gamle korrupte politiske proces er bestemt til at forsvinde og med velsignelse blive erstattet af en ny, kaldet NESARA og GESARA. Sandelig, det er en nådig velsignelse. Gennem dette skal uvurderlig velstand manifestere sig og frihed fra gældsslaveri skal komme som en stor og strålende glæde, der går forud for et nyt globalt banksystem. Dette er en hellig gave til menneskeheden på Jordens overflade! Det gør en ende på et system, der første gang viste sit hoved i det gamle Babylon. Dette tyranni er næsten ovre. I skal sole jer i frihedens guddommelige lys, med evnen til at realisere jeres glæde. Det er denne indre passion, der driver jer. Det er denne store glæde, der skal være Himlens største gave. Det er et tegn på, hvor meget Himlen Elsker jer og inderligt ønsker for jeres største personlige succes! Det er jeres belønning for alt, hvad I gør for at takke Himlen for dens forunderlige arbejde med at opfylde jeres drømme!

Det guddommelige mål med alt dette er, at I skal bruge denne nye velstand til at højne jeres bevidsthed og jeres glæde. Det er ofte sagt, at den kollektive energi i dette globale samfund øges ved at højne dets glæde. Denne proces fungerer ved at leve jeres passion, så I er i stand til nemt at forestille jer, hvad I kan udrette, når I tillader jer endelig at beskæftige jer med jeres personlige projekter. Når I begynder, hvirvler energierne heraf rundt i verden og føjer endnu mere opmuntring til den kollektive aktivitet. Den aktive proces med at gennemføre disse projekter er meget kraftgivende. En slags global energi fortsætter med at kastes tilbage og foretage en spiralbevægelse opad. Det er denne udvikling, der er kernen i det hele. Når I føler jer stadigt mere kraftfulde, dannes netværk og en ny guddommelig holdning er manifesteret. Denne genskabende virkelighed er i virkeligheden virkeliggørelsen af jeres visualiseringer.

Denne guddommelige operation er, hvad vi begyndte for mange årtier siden. Jeres virkelighed befinder sig nu ved en større korsvej. Vi beder jer blot om, at I fastholder jeres vision og snart skal I se de vidunderlige resultater, som vi længe har beskrevet for jer. Amerika er, i virkeligheden, et forsøgsland for, hvordan denne nye bevidsthed skal manifestere sig. Vores samarbejdspartnere har modtaget vores ressourcer og er begyndt at distribuere dem over hele verden. Vær tålmodige. Vid i jeres indre, at en betydningsfuld hellig plan er i gang, der er bestemt til at feje alle væk, der er stærkt imod, hvad den repræsenterer. Det, der udspiller sig, er gendannelsen af denne nye og blomstrende virkelighed. Hver dag er mange hellige dekreter blevet erklæret og har udfoldet sig. En oprindelig ny verden skal manifestere sig og alle nuværende forhindringer skal transformeres. Glæd jer over, hvad der skabes og lad denne nådige nye virkelighed vise sig. Lad os gøre dette i det helliges og inderliges navn! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

I dag fortsatte vi vores generelle rapport om den nuværende globale situation. Meget sker, der skal forandre denne verden på en forunderlig måde. Vi beder jer kun om, at I er tålmodige, fokuserede og villige til at hjælpe denne vidunderlige sag. Vid, kære Alle, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær En! Vær i Glæde!)


Oversættelse: Margit Villumsen

16.11.16

Dansk -- Sheldan Nidle -- 15. november 2016Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 15. november 2016

8 Muluc, 12 Xul, 13 Caban

Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) Vi kommer med gode nyheder om den seneste uges mærkværdigheder og vidundere. De amerikanske valg var blot de sidste krampetrækninger fra det gamle, men stadig fungerende USA, Inc. Resultaterne var en indikation af, hvor klar Amerika er til en ny virkelighed, NESARA Republikken. Der skal gradvist sættes gang i finansielle institutioner med indførelsen af nye, farverige amerikanske pengesedler. Disse vil være guldbaserede og skal tilkendegive det formelle kollaps af den ulovlige Federal Reserve (den amerikanske centralbank). Denne nye forvaltning bliver etableret for at slutte et gammelt system, der for måneder siden begyndte sit endelige fald ind i glemsel. Den nye Republik vil vække international jubel, idet al gæld falder væk og giver jer friheden og kontrollen til at starte forfra. I denne nye virkelighed skal I blomstre og have mulighed for at bruge jeres velstand til at opfylde jeres passion. Dette virkelighedsskift skal have den nødvendige overvågning for at sikre, at de, der kontrollerede jer, virkelig bliver isoleret fra jer. Disse kommende tider vil være en tid, hvor I igen kommer i kontakt med jeres åndelige familier og familier i rummet. De gamle frygt og tvivl inden i jer vil hurtigt forsvinde!

Det er vigtigt, at I bliver bevidste om de evner, som I nu besidder. En endeløs strøm af penge skal gøre det muligt for jer at gøre en ende på global fattigdom og med det bringe økonomiske problemer til ophør, hvilket har ført til had og splittelse, som blev udnyttet i årtusinder af Anunnakiernes håndlangere. I dette nye rige er I bestemt til at blomstre. De gamle opfattelser, som I længe nærede, skal forsvinde. I skal have et globalt forum, der skal fordrive jeres unødvendige frygt og tillade fred og samarbejde at blive jeres nye internationale normer. Denne tid skal også frigøre de opstegne Mestre til at lære jer mange ting om jeres gamle virkelighed, som vil blive transformeret til det, der går forud for jeres endelige transformation til Galaktiske Mennesker. Som vi har nævnt før, kræver denne komplekse operation for det første, at vores mentorer ankommer og for det andet, at I rejser til Agartha. Det er her, jeres personlige Krystal Lys Kamre befinder sig. Til den tid agter vi at byde jer velkommen til alle Galaktiske Menneskers riger. Derefter skal I på den guddommelige tjenestes vidunderlige måder lære, hvordan Himlen bruger os til at gøre enhver virkelighed så meget bedre for alle involverede.

I mellemtiden har vi arbejdet med vores Agarthanske brødre for at forberede en større omstrukturering af Gaias rige på Jordens overflade. I de seneste to årtier har vi samarbejdet med Gaias Åndelige Hierarkier for at forberede hendes 24 største tektoniske plader og talrige atmosfæriske lag, for at gøre hendes overflade klar til en større makeover. Dette omfatter en udvidelse af hendes overfladeareal med en 1/3 og en generel låsning af hendes overfladeplader, samt en stigning i hendes atmosfæriske oxygen til omkring 35%. Denne handling skal gøre det muligt for Gaias overflade fysisk at genforenes med hendes elementer i den Indre Jord. For første gang i næsten 13 årtusinder skal Gaia blive et forenet 5-D rige. Som I transformerer i jeres Krystal Kamre, således skal Gaia også forvandles og genopstå som hendes tidligere selv, en vidunderlig 5-D verden. I dette nye rige skal I perfektionere jeres nye galaktiske samfund og derefter overføre dem til Venus og Mars efter Jordens forbillede. Når alt er færdigt, skal I bo i et nyt, forenet rige, der skal blive jeres nye stjerne nation! Det skal blive en meget vigtig del af den Galaktiske Føderation!

Denne proces med at hæve jeres bevidsthed er baseret på guddommelige dekreter fra AEON. Disse befalede, at Himlen og dens guddommelige tjenere samledes og formulerede en plan om, at I vendte tilbage til jeres arv som galaktisk menneskehed. Det første skridt i denne proces var at begynde en generel opgradering af jeres bevidsthedsniveauer. Mørkets angreb på jeres Sol fremskyndede blot disse hellige befalinger. I begyndelsen af 1990'erne var vores første reaktion at sende en særlig S&E flåde (Videnskabs- og Udforskningsflåde) ind i jeres solsystem. Som nævnt i tidligere rapporter, stødte flåden på en hel del af modstand til at begynde med, hvilket blev afhjulpet ved udgangen af det første årti af vores dialoger. Siden da er vi begyndt at udvikle en større og større grad af tillid. Denne proces har nu resulteret i en generel plan, der skal føre os til vores fælles mål om en NESARA Republik. Det ventes, at efter et par måneder fra søsætningen af denne nye Republik kan vi begynde formelt at introducere os for jer. Derefter kan vi begynde at lande og lægge sidste hånd på arbejdet med at nå fuld bevidsthed.

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Årets udgang er sædvanligvis en spændende tid for os. Vi betragter med glæde og hjælper i hemmelighed de forskellige religiøse højtideligheder, som på denne tid af året bemærkes mest herfra. Det er en lejlighed, hvor størstedelen af jeres energier er helliget disse højtideligheder. Vi husker, da vi som medmennesker med glæde deltog i disse hellige ritualer. Vi forstår deres fælles betydning og har til hensigt at informere jer om, hvad vi kollektivt ved. Mennesker forstår, hvordan jeres praksis af disse vitale kerneoverbevisninger støtter Gaias åndelige aspekter. Hvad, der i sandhed er interessant, er, hvordan disse overbevisninger kommer til at ændres, når vi får den særlige mulighed for at henvende os til jer. Efterhånden som I vokser i bevidsthed, har I brug for en dybere forklaring på den store betydning af disse sidste tider i dette gregorianske år. Det agter vi at gøre med nåde. Siden Atlantis’ sidste dage har denne sidste tid på året fremkaldt en erindring fra for længe siden om dette sunkne kontinent og dets uudslettelige arv.

Vi ønsker at takke jer for jeres positive visioner. I har gjort det muligt for dette rige på Jordens overflade at gå ind i en tid med justeringer, der kræves, før republikken formelt erklæres. Denne kommende tid er en tid, hvor mange af jer kan fortsætte med at foretage de ændringer, der om kort tid skal manifestere sig over hele denne klode. En potentiel massiv krig blev forhindret, kun fordi I var forholdsvis rolige med udsigten til en mulig katastrofe. Vi kan blot fortsætte med at takke jer for jeres affirmationer og for den fantastiske kraft i jeres fælles bønner og meditationer. Disse formidable energier skal yderligere hjælpe jer i jeres nemme overgang til ny forvaltning og yderst velkomne velstand. Gaia fryder sig med os over at se jeres vidunderlige kræfter vende tilbage skridt for skridt. I viser stolt, hvad Himlen altid har vidst var jeres fantastiske potentiale. Glæd jer over, at denne prægtige tidsalder manifesterer sig. I er i sandhed dens kraftfulde medskabere!

Lad os slutte med en inspirerende bøn om håb og nåde. I alle har bevæget jer gennem en periode med enorme frustrationer og knuste håb. Vi ankommer i denne tid med en intention for hver enkelt af jer, som I kan fokusere på. Gå ind i jer selv. Visualisér en bred flod af energi strømmende ned fra Himlen, der omslutter alt og fylder alle med en vibrerende, himmelsk glød. Se, at disse energier ændrer alt. Lad verden modtage disse energier og intensivere dem. Lad disse prægtige energier begynde hurtigt at opløse det gamle og så i alle et nyt sæt af himmelske overbevisninger. Se, hvordan livsenergier forvandler sig til en smuk lilla farve, der hurtigt øger Gaias grundvibrationer og forvandler dem til den mest betagende nuance af dyb lilla. Ud af denne glød accepterer verden måder, hvorpå alt had hurtigt transformeres til Kærlighed, Enhed og Velstand! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

I dag har vi fortsat vores rapport. Lad os se dette som en herlig afslutning på det, vi længe har forsøgt at fortælle jer. Tal om dette og vid, at mange vidunderlige begivenheder er klar til at manifestere sig! Brug denne tid til at visualisere alle disse elementer og lad os derefter, sammen, skabe en ny virkelighed for jeres rige på Jordens overflade, der længe har lidt! Vid, kære Alle, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær En! Vær i Glæde!)

Oversættelse: Margit Villumsen

9.11.16

Dansk -- Sheldan Nidle -- 8. november 2016


Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 8. november 2016
1 Ik, 5 Xul, 13 Caban
Selamat Balik! (Hjertelig velkommen!) Meget udfolder sig stadig, mens Republikken arbejder på at stabilisere sin retsstilling i forhold til aftaler underskrevet og ratificeret i klimaaftalen fra Paris 2015. Denne aftale tillod en ny finansiel og monetær politik at træde i kraft. Den er nu blevet underskrevet af over 209 suveræne nationer. Den nye verden, som vi har beskrevet i de seneste budskaber, er faktisk i gang med at blive født. Dette nye rige har taget lang tid om at manifestere sig. Når I ser på menneskehedens kollektive potentiale, ser I et resultat, der konsekvent blev benægtet af Anunnakiernes håndlangere. Denne benægtelse kan ikke længere tolereres. Med NESARAs ord er vi en meget kostbar og suveræn gruppe af menneskeheden. Mere passende forvaltning og en mulighed for at nå jeres potentiale er en del af et stort system af rettigheder, som I får af Skaberen. De kan ikke længere nægtes jer. Således skal I om kort tid komme i besiddelse af ressourcer, hvormed I kan nå jeres inderste drømme. Brug disse gaver til at forandre jeres virkelighed på Jordens overflade til de mest dyrebare forhåbninger, som kun kan munde ud i en virkelig bemærkelsesværdig virkelighed. Gør os alle stolte over det, I bliver til!
Dette koncept for forandring går hånd i hånd med behovet for at anerkende den globale bevidstheds stadigt øgede niveau. Jeres verden er i gang med en massiv forandring af den måde, den fungerer på. Gennem de seneste seks årtusinder blev Anunnakiernes autoritære adfærd ikke bestridt. I de sidste fire årtier begyndte dette at ændre sig. Magthaverne ignorerede i starten det store "folkets oprør" i Østeuropa. De viste dette foragt gennem uforsonlighed fra pengemaskiner drevet af håndlangerne i Vesten. Dette var deres forsøg på gradvist på en eller anden måde at bringe denne verden tilbage til det, den havde været før. Dette mod-kup fra de rige og magtfulde i Vesten var til at begynde med en succes; men i det sidste årti af det 20. århundrede begyndte denne arrogante tilgang at gå i opløsning. Den underudviklede del af verden begyndte at se en mulighed hurtigt udvikle sig for at reformere det affældige finansielle system, der bibeholdt tingenes tilstand. Resultatet var de langsomme tiltag til det, der senere skulle blive kaldt "BRICS oprøret". Dette tilsyneladende umulige træk begyndte at vinde momentum i 2010'erne. Det er dette oprør, der i øjeblikket forårsager det monolitiske pro-Vest systems vaklen. Vi balancerer på tærsklen til en lang række vidunderlige begivenheder som følge af denne serie af sammenfaldende begivenheder.
Rundt omkring i denne verden søger mange nationale ledere at udrydde korruption, kammerateri og et generelt onde, der har begrænset det massive skift, dette globale samfund har brug for at overleve. Dette skyldes for en stor del en længsel efter tiltrængte forandringer. Til at ledsage det er den pludselige timing fra Ånden til at gøre ressourcer tilgængelige, der i stor grad kan muliggøre, at en sådan transformation frit kan finde sted. Det er denne fantastiske kombination, der gør en glorværdig revolution mulig. De Opstegne Mestre havde gennem lang tid fået besked på at samle og skjule penge i næsten ubegribelige mængder. Alle, der havde set dette, forstod, at disse ressourcer skulle være nådestødet for begivenheder, der skulle gøre dette samfund fri af Anunnakiernes og deres globale håndlangeres despotiske tøjler. Denne proces begyndte for alvor i begyndelsen af det gregorianske år 2013. Fra da af kom en slags sneboldeffekt i spil, der resulterede i dannelsen af flere grupper, der manifesterede et nyt politisk, monetært og finansielt rige.
Dette nye rige skulle have centrum i Amerika. Mestrene havde fra starten erkendt den ultimative betydning af de overbevisninger, Amerika blev grundlagt på. Disse kerneoverbevisninger blev langsomt opgivet i perioden mellem Borgerkrigen og Anden Verdenskrig. Amerika fremstod som et land, der havde lidt lighed med det, Jefferson og Saint Germain proklamerede i 1776. I stedet var det blevet en vildledt nation, under mørkets og dets sørgelige, arrogante håndlangeres indflydelse. Denne nation gjorde sig til talsmand for platheder og havde på mange måder mistet det, det var startet med. Flere uhensigtsmæssige bevægelser gjorde kun dette onde værre. Hvad der var brug for, var en måde at bringe fornuft tilbage i spil på en eller anden måde. Også denne bevægelse begyndte med folkets smerte. En bevægelse opstået af en landmands krav i slutningen af 1990'erne førte til dannelsen af det, der til sidst skulle blive til NESARA. Denne oplysning skulle ikke rigtig blive hørt før midten af 2010'erne. Nu står vi ved en korsvej, der skal bemyndige en vidunderlig global bevægelse at redde dette land og denne verden.
Velsignelser! Vi er jeres Opstegne Mestre! Dette er en imponerende tid i jeres historie. Dette er en episk kamp, der skal gøre manifestationen af NESARA og dannelsen af ny forvaltning mulig. Det er også en tid, hvor vores mission vil ændre sig. Gennem de seneste tre årtusinder har vi med medfølelse arbejdet på at sørge for nåde og barmhjertighed for de undertrykte og underkuede i dette rige. Vi har beroliget og trøstet og opmuntret mange og givet store håb og stor venlighed for at gøre det muligt for menneskeheden stadig at bevæge sig fremad, til trods for tidernes enorme sorg og fortvivlelse. Vi skal gøre mere og begynde at undervise og gøre jer klar til de første skridt på jeres vej til Opstigningen. Denne operation skal tvinge mørket til hurtigt at forføje sig og Lyset til at muliggøre en ny, mere bevidst virkelighed. Jeres naturlige skaberevner og støtte for dette nye rige skal blive genindført! Vi hilser dette velkommen som det tidspunkt, hvor vi igen frit kan gå blandt jer. Halleluja! Halleluja!
Historien om menneskets begrænsede bevidsthed indeholder mange skyklapper, som atlanteanerne påtvang jer som en del af deres ondsindede eksperiment. Disse begrænsninger blev skabt, så I potentielt kunne blive deres rædselsvækkende legetøj. Dette ophørte, da Atlantis pludselig forsvandt for næsten 13.000 år siden. Vi mennesker blev efterladt i en frygtelig knibe, da de basale midler til overlevelse aldrig indgik i det ”træningsprogram”, vi fik. Mange af os havde bevaret en vis grad af forbindelse til Himlen og begyndte hurtigt at bruge denne mulighed for at hjælpe hinanden. Således begyndte vi Mestre vores lange rejse for at hjælpe menneskeheden gennem meget mørke dage. Til sidst sendte Himlen særlige Engle til os for at evaluere vores hjælp og inden længe blev vi igen tilknyttet vores himmelske Søsterskabs og Broderskabs Råd. Det var den ydmyge begyndelse på vores særlige jordiske missioner.
I al den tid har vi været en union af gensidig påskønnelse. Himlen ønsker oprigtigt, at I skal vide, at dette er tiden, hvor jeres rejse gennem begrænset bevidsthed nærmer sig sin afslutning. Mange gange har vi fortalt jer om jeres skæbne. Jeres familie i rummet sidder over jer som jeres primære beskyttere. Vi sidder blandt jer som det åndelige element, der sikrer, at Himlens storslåede plan fuldt ud implementeres. Under jer er der den Indre Jord (Agartha), hvor vi finder både næring og tilflugt. Sammen er vi alle dem, der søger, og skal finde, et nyt rige fri af de byrder, som mørket og dets glubske håndlangere lagde på vores skuldre. Disse tyranniske grupper skal blive fejet væk af Lysets kombinerede energier. Lyset hilser jer velkommen og anerkender nådigt denne nye æra med en genforenet menneskehed, der dvæler i vidunderlige tider, der skal bringe jer Lys, Kærlighed og fuld bevidsthed!
I dag talte vi igen om tilstanden i dette rige på Jordens overflade. Vi beder jer bruge jeres positive og ubegrænsede energi til, at denne nye tidsalder oprinder. Tiden nærmer sig for et fantastisk mirakel, der vil gøre jer fri til helt at favne jeres umådelige potentiale. Vid, kære Alle, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær En! Vær i Glæde!)


Oversættelse: Margit Villumsen

PUTIN

putin

ESOTERIC

inv

RICHARD DOLAN

NÃO ABANDONEM AGORA JULIAN ASSANGE