Seguidores

25.9.15

Dansk -- Sheldan Nidle – 22. september 2015Sheldan Nidle – 22. september 2015

5 Chicchan, 18 Zip, 12 Manik


Selamat Balik! (Sirisk for Hjertelig Velkommen!) I løbet af de sidste par måneder udviklede verden sig fra at være en, hvor den mørke klike stadig havde ledelsen til en verden, hvor de grove skurke er ude i tovene. Vores jordiske allieredes forskellige grupper ved endelig, hvordan verdens scenarie skal imødekommes. Efterhånden som bevidsthed i riget højnes, ændrer det finansielle system sig og den nye velstand fordrer at blive åbenbaret. Vi har bedt om, at sættet af præcise procedurer sker på et langt hurtigere niveau. Dette råd, som sagt tidligere, blev stort set ignoreret. Tiden er nu moden til, at ændringerne kan manifestere sig og blive forklaret for jer. Den kommende velstand er simpelthen et instrument, hvorved I kan nå jeres drømme. Brug disse magtsymboler til at omdanne jeres verden til en verden, der er fredelig og harmonisk. Vær bevidste om, hvad I gør. Lad det hele strømme og brug jeres synkronistiske kræfter til at ændre tingene yndefuldt og guddommeligt. Verden har brug for at forandre sig og ændre på, hvordan den opfatter sig selv. De gamle voldelige måder må slutte. Mangfoldigheden af ​​kultur fordrer at blive æret. I skal opholde jer i et forunderligt land med teknologi til at gøre en ende på fattigdom og sult. Verden har brug for at se sig selv som en stor og herlig familie!

Mens jeres rige bevæger sig mod sin nye virkelighed, så glem aldrig, hvem I er og at I er ved at blive en ny virkelighed. Aldrig før har menneskeheden på jordens overflade haft muligheden for at befri sig selv fra alle de dårligdomme, der har plaget den siden den Store Oversvømmelse for næsten 10 årtusinder siden. Dengang indførte Anunnakierne, som handlede som jeres mørke overherrer, et system, der i realiteten forårsagede lidelse for alle. I er nået til det punkt, hvor denne store lidelse vil blive transformeret. I vil gå ind i en tid, hvor velstand og ny forvaltning vil tillade jer at forvandle Gaia til et paradis. Menneskeheden behøver ikke længere at dyrke landbrug, drive minedrift og andre ting, som skader jeres dyrebare planet. I vil hurtigt udvikle et nyt perspektiv, der kan gøre det muligt for jer at bruge jeres voksende bevidsthed til at ændre enhver kultur på Gaias overflade. Denne nye globale blanding af menneskeheden vil sætte scenen for vores ankomst. I kan endelig stoppe med at tro på klikens regulære løgne. Regeringer kan formelt gøre en ende på UFO tilsløringen og forberede jer på vores ankomst. Det vil give os mulighed for at påbegynde en række udsendelser om vores indledende opgaver.

De første opgaver involverer vores mentorer. I alle har levet i sublim uvidenhed siden jeres fødsel. I er blevet fodret med en bunke af pladder, der først blev udtænkt af ​​Anunnakierne for æoner siden. Disse fabrikerede realiteter skal kasseres og nye opfattelser erhverves, der er baseret på et nyt og mere bevidst sæt af realiteter. Den gamle Anunnaki matrix gjorde jer mere føjelige og gjorde det meget lettere for jeres regeringsmæssige ledere og andre herrer at manipulere og kontrollere jer. Disse "kontrolpunkter" skal udskiftes med fri tænkning og en nyerhvervet evne til igen at opfatte tegn, der kan anvendes til at bestemme, hvornår I bliver manipuleret. Denne storslåede opgave skal jeres mentor sætte jer ind i. Det må gøres subtilt og deri indgår en omskrivning af jeres gamle og nye historie. Historien vil blive fyldt med en meget vigtig sandhedsdrejning. Nogle af sandhederne bag jeres krige og hvordan jeres økonomi bruges som en brik i oligarkiets spil vil være yderst oplysende. I bliver klar til at blive et galaktisk menneske. Der må kigges på den tid, der er gået i de sidste 13 årtusinder og logikken bag Himlens dekreter må forklares helt.

En anden opgave er at fortælle jer, hvad et galaktisk menneske er. I har generhvervet evner, så I kan udføre Himlens guddommelige anvisninger. I er i realiteten en fysisk Engel. Det betyder, at I kan gøre en hel masse ting. Mentorens opgave er ikke kun at gennemgå jeres liv, men også eksplicit at forklare jer jeres kommende liv i fuld bevidsthed. Jeres videnskab undrer sig over, hvad "fuld potentiale" indebærer. Alt dette vil blive udforsket sammen med jeres mentor. Vi har en lang historie sammen. Vi hjælper jeres Opstegne Mestre med at sørge for, at I er i en tilstand, hvor I kan bede om himmelsk hjælp. Processen er på nuværende tidspunkt noget forvrænget af den matrix, der skaber den nuværende virkelighed. Denne matrix bliver nu enormt svækket af de store energibølger, der kommer fra jeres galaktiske kerne. Energibølgerne er signifikant medvirkende til det, vores allierede på Jorden opnår. Den fælles operation er på randen af ​​en vidunderlig succes. Det vil skabe den nye virkelighed, der vil genforene jer med jeres familier i den Indre Jord, i Åndeverdenen og i Rummet! Hosianna!

Velsignelser! Vi er jeres Opstegne Mestre! Vi kommer med storslåede tidender og forunderlige nyheder! Den mørke klike er lidt for glad for sig selv. Den trodser alt, hvad vore jordiske partnere gør og således kommer den tid, hvor dens magt forgår. Gaia er blot en brik i deres spil og de bruger deres forfærdelige planer til at fremføre nyttesløse pointer over for vores forskellige allierede. Mørket er nu på randen af ​​dets død og vores mange allierede vil om kort tid sætte deres eget "coup de gras" ind for at besejre de onde klodrianer. Forude venter, mine Børn, en yderst smuk virkelighed fyldt med glæde, frihed, velstand og ny forvaltning, der kun har jeres fælles lykke for øje. Det gamle vil blive fjernet og en ny æra med omsorg for Gaia vil være starten på jeres voksende dedikation til guddommelig tjeneste. Sammen vil vi danne en storslået enhed for at hjælpe alle på Gaias overflade. Der vil kun være fred, samarbejde og en voksende bevidsthed om tjeneste, for hinanden og for Gaia. I vil bygge et yderst smukt rige. Himlen vil stige ned til Jorden! Halleluja! Halleluja!

Virkeligheden er i forandring. Den er velsignet og klar til at gøre Himlens bud. Store bølger af guddommelig Kærlighed rejser sig, selv mens vi taler til jer. Vær villige til at lytte og at blive bevæget af passionen ved de vidunderlige sæt af begivenheder. Riget bevæger hver enkelt af jer ind i højere og højere bevidsthed. I tager del i en bevægelse, der omfatter alle folk og alle nationer. Vores velsignede opgave er at holde jer på vejen til kernen af ​​det yderst elskværdige og guddommelige Lys. Når I bliver belyst, bliver I fysisk anderledes. Forskellen er ubetydelig. Dog er den en del af en proces, der ændrer virkeligheden. Vi Mestre er begejstrede over betydningen af ​​dette store åndelige skift. Det giver anledning til, at mange bliver mere åndeligt orienterede. Hver dag finder vi Væsener, der er villige til at bede om vores hjælp og vi beder vores mange fortrolige om at sørge for den velsignede hjælp. I er meget tæt på en yderst velsignet ny dag!

Riget befinder sig nu i overgangen væk fra mørkets rædsler. Betyder det, at alt vil ændre i et lynglimt? Ikke rigtig. Hvad I må gøre, er, at være positive. Vær klar til at modtage. Vær også klar til at bruge den positive energi til at hjælpe denne støtte med at manifestere sig. Gør det og vid, hvor kraftfulde I er og hvor meget mere positive I vil blive. I, kære Børn, er denne verdens Lys. I er det lys af Lyset, som ingen kan slukke. Brug det til at bringe denne tids undere til hurtigt at bære frugt. Husk, hvem I virkelig er i alt dette. Vær stærke og uforstyrrelige. Lad mørket vide, at dens dag virkelig når til en brat afslutning. I er en flok storslåede Væsener, der har det privilegium at se mirakler, som meget snart vil ske for jer. Således kan I holde jer stærke og positive. Vi står bag jer og venter på jer. Vi vil skubbe og guide jer mod en meget fortjent målstreg!!

I dag gav vi jer en ugentlig rapport om, hvad der sker i verden. Ånd er i konstant bevægelse på rigets vande og forbereder kloden til dets yderst storslåede skift ind i en ny virkelighed. Landet er i live og klar til at blive fyldt med Himlens mirakler og guddommelige handlinger. Vid, kære Alle, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen virkelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! og Vær i Glæde!)

Oversættelse: Margit Villumsen

17.9.15

Dansk -- Sheldan Nidle: 15. september 2015


Sheldan Nidle – 15. september 2015


11 Etznab, 11 Zip, 12 Manik

Selamat Balik! (Sirisk for Hjertelig Velkommen!) Vores allierede samles for at besejre den mørke klike. Operationen tager tilsyneladende længere tid end oprindeligt forventet. Den verden, som Anunnakierne har konceptualiseret, er fyldt med skjulte mentale fælder. Der er behov for en nyere konstruktion. Med Himlens godkendelse har vi fremsat en ny virkelighed, der er modelleret ud fra den, I alle kender og elsker! Denne virkelighed bliver nu manifesteret gennem Himlens mange dekreter. Det er en virkelighed, som Lyset til tider kan have svært ved fuldt ud at fatte. Ikke desto mindre fortsætter Lysets modige sjæle med at bevæge sig fremad. Mørket kontrollerede den gamle, grusomme virkelighed med en omhu, der tvang jer til i høj grad at imødekomme deres afskyelige ønsker. Mørket, den tavse leder, har stadig et vist greb i jer, men det er begyndt at svinde på grund af ønskerne fra Lysets ledelse. Det bliver erstattet af et dybt behov for at opfylde Lysets dekreter om en ny og mere retfærdig virkelighed. Ønskerne driver i øjeblikket de gamle familier til at færdiggøre dannelsen af ​​en ny virkelighed, der grundigt isolerer den mørke klike fra dens tidligere undersåtter. Således er mørket i sidste ende dømt til at mislykkes, efterhånden som den nye virkelighed begynder at konkretisere sig.

Frem for alt er der brug for jeres hjertelige støtte til dette virkelighedsskift. En af de store resultater af denne ændring er en opståen af ​​nye opfattelser om, hvordan det er meningen, at verdenen fungerer. Når I vokser op, bliver I konstant bombarderet fra jeres omgivelser, jeres forældre og venner til at handle eller reagere på en acceptabel måde. Denne kulturtilpasningsproces er i virkeligheden en "anden natur" for jer. I må nu lære et nyt sæt af parametre, der er designet til at udvide jeres syn på verden. Det er nødvendigt for virkelig at ændre den nuværende virkelighed. De kraftfulde nye opfattelser er den vigtigste nøgle på stien til fuld bevidsthed. Indtil nu har Himlen brugt jeres stigende bevidsthed til at tillade en subtil grad af forandring at snige sig ind i jeres virkelighed. Denne proces vil øges i tempo, når forskellige økonomiske midler bliver tilgængelige. Heraf vil nye bankregler, en global valuta revaluering og dannelsen af ​​ædelmetal baserede valutaer i høj grad ændre jeres daglige virkelighed. Virkeligheden vil være centreret omkring personlig vækst, ydre fred og starten på den endelige vej mod fuld bevidsthed.

Efterhånden som I vokser i bevidsthed og begynder at få nye chakraer, så husk den farefulde rejse, der begyndte, da Anunnakierne ændrede spillet og tvang jer til at udholde næsten 13 tusind år med begrænset bevidsthed. Det terroriserede jer og førte til en række forordninger, som Anunnakierne gav jer. Mørket isolerede jer fra jeres brødre i den Indre Jord (Agartha) og prædikede et magtkoncept, der fik jer til at sætte spørgsmålstegn ved, hvordan Himlen ville besejre den mørke klike og dens mange håndlangere. Gruppen af håndlangere fik først en lang række beføjelser, som Anunnakierne langsomt redefinerede gennem flere årtusinder. Til sidst følte håndlangerne, at de var uovervindelige og trodsede deres tidligere herrers forordninger om at affinde sig med Lyset og tillade Himlen at afslutte mørkets lange dominans. I stedet skabte de mørke et scenarie, der forlængede deres onde narrestreger i yderligere tyve år. Men deres ugerninger gør, at de bliver isoleret fra jer. I er meget tæt på frihed og ny forvaltning, samt en utrolig æra af fred og frihed.

Den kommende tidsalder har taget længere tid at opnå. For længe siden fik mørket et meget specifikt carte blanche. Det særlige sæt af undtagelser skulle vare en relativ kort periode. På et særligt aftalt tidspunkt skulle Himlen genvinde sin Kærlige indflydelse på jer og på en meget detaljeret måde fuldende en måde at returnere jer til fuld bevidsthed. Det vil genoprette de evner, atlanteanerne havde taget fra jer. Processen skulle være centreret om et særligt levende krystalkammer. Faktisk vil Agarthanerne og os byde jer velkommen hjem. Processen vil tillade jer at huske jeres tidligere roller som oprørere i Atlantis. På den måde kan I bruge jeres evner til at slutte jer til Agarthanerne og skabe et unikt galaktisk samfund, der er bestemt til at sprede sig til de tre andre vandplaneter. Disse planeter vil igen vende tilbage til deres tidligere tilstand inden for dette særlige solsystem. Solsystemet vil blive en af ​​de store samlingssteder for den Galaktiske Føderation og mange "galaktiske unioner", der nu består af over 20.000 nærliggende galakser.

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! For årtusinder siden fik den mørke klike en tidsberammet dispensation fra Himlen. Denne afgørelse skulle forberede hver enkelt af os bedre til denne tid. Undervejs bad Himlen sin himmelske vogter at oprette en særlig gruppe, der elskværdigt skulle hjælpe de velsignede guddommelige værter. Vi blev gennem årene valgt til at udfylde de yderst hellige poster. Mens alle os på Jordplanet styrer mod en ny dag, er vi nødt til at hele tiden at være klar over, hvad der nu forventes af os. Vi Mestre er gået sammen for frit at guide jer på den sidste del af en sti, der begyndte med Anunnakiernes frasigelse og deres håndlangeres pludselige øgning, at den mørke klike kom til magten i midten af ​​1990'erne. Siden da har de mange typer af åndelige, følelsesmæssige, mentale og fysiske forandringer virkelig grebet jer. Vores hellige opgave er at støtte, hjælpe og barmhjertigt guide jer hen ad den yderst glorværdige vej mod fuld bevidsthed. Efterhånden som den guddommelige vej folder sig ud, ser og føler I mere af vores særlige opsyn med jeres hellige sjæle! Denne opgave kræver af jer, at I forbliver positive og lægger enhver potentiel frustration til side. I har også brug for at fornemme de indre forandringer, der sker hver dag. Vi vil hjælpe jer i denne storslåede viden.

Den kommende tid vil være en tid, hvor mange næsten mirakuløse begivenheder pludselig vil manifestere sig. Se det som tegn på, at det tidligere mørke rige ændrer sig til det bedre. Jublen over gældsfriheden, den pludselige velstand og fremme af verdensfreden er himmelske tegn på det. Vær altid taknemmelig og gå ind i jer selv. Brug begivenhederne til at forene jeres drømme og opdag, hvad begivenhederne virkelig betyder for jer. Tak Himlen med denne indstilling og se efter en afklaring af, hvad det betyder for jer. Det er en tid til indre arbejde og til at gøre det rigtige. Foren jer i harmoni med jeres familie og venner. Hjælp hinanden og tag del i en udviklende harmoni. Lad denne energi vokse! I vil se store ting ændre jeres opfattelse af verdenen. Hjælp i bestræbelserne på at hjælpe menneskeheden og tillad Gaia at se, hvor vidunderlig dette udsnit af menneskeheden virkelig er! Det er en tid til glæde og til at opnå mange positive mål.

Slip først og fremmest jeres eksalterede forventning. Glid i stedet glide ind i en positiv, opmuntrende energi. Tiden med frustrationer er forbi. De fleste af jer har ventet gennem næsten et årti med uindfriede ønsker for, hvad der nu skabes omkring jer. Vær nådige og støt, hvad der sker. Vær i stand til at se alle i et yderst elskværdigt Lys. Brug jeres evne til at samarbejde med hinanden for globalt at signalere, at en ny tid omsider er kommet. Mørkets forsvinden skete på baggrund af rigtig manges uselviske anstrengelser. Anerkend dem ved at vise jeres indre påskønnelse af disse yderst modige gerninger. I er nu med dette store arbejde klar til at være i stand til at skabe en ny virkelighed. Tænk på dette ansvar på de mest positive og imødekommende måder. Vær i stand til at arbejde frivilligt og se med ægte hensigt, hvad der sker globalt. Vær en, hvis hensigter er at hjælpe og opfylde jeres fornemste drømme i glæde! Halleluja!

I dag har vi som før givet jer en generel opdatering af, hvad der sker på kloden. Vær klar til at modtage nyheder og begivenheder, som i første omgang kan forbløffe jer. Når først kliken er væk, vil nogle begivenheder indtræffe, som I aldrig før troede mulige. Vi står klar til at informere og forklare jer, hvad alt dette betyder! Vid, kære Alle, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen virkelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! og Vær i Glæde!)


Oversættelse: Margit Villumsen

11.9.15

Dansk -- Sheldan Nidle – 8. september 2015
Sheldan Nidle – 8. september 2015

4 Batz, 4 Zip, 12 Manik


Selamat Jarin! (Sirisk for Velsignelser) Verden fortsætter med langsomt at ændre sig. Transformationen er bestemt til at fjerne de sidste rester af den mørke klike fra jeres liv. Gennem dette årtusinde steg mørket til et højdepunkt med hændelsen ​​den 9/11 og er siden fadet ud lidt efter lidt. Vores allierede møder modigt dette modbydelige slim og tvinger det til at trække sig tilbage. Vi er yderst taknemmelige for deres engagement i kampen for frihed og for deres omhu med lovligt at skabe midlerne til vores fælles succes. De gamle familier bifalder ligeledes deres mægtige indsats. Der blev underskrevet en række aftaler, som derefter blev brugt af vores modige partnere til at skubbe de afskyelige skurke tilbage til den glemsel, de virkelig fortjener! De utilfredse har ulogisk skilt sig af med mængden af ​​ædle metaller, der er nødvendige for at holde os fra livet og har viet deres strategier til at starte en eller anden form for en global storbrand. Det samme kan siges om, hvordan de satte deres lid til en række ulovlige økonomiske aktiviteter for på en eller anden måde at omgå vores indsats. Alle disse værdiløse rævestreger har bragt os til selve kanten af ​​succes. Deres fortsatte fejl er årsagen til deres uundgåelige forsvinden.

Jeres verden ændrer sig hurtigt. Det seneste årti er et årti, hvor Himlen og dens mange medicinske hjælpere kom langvejs fra for at hjælpe jer til en ny virkelighed. Mens transformationen sker, har Gaia også beredt sig på en massiv række af ændringer af hendes rige på overfladen. Oprindeligt havde Gaia tre store kontinenter på hendes oceaner. Hvert kontinent var dronning over en af ​​hendes oceaner. Der var Mu i Stillehavet, Atlantis i Atlanterhavet og Store Sri Langka i det indiske ocean. Alle disse tre kontinenter sank mellem begyndelsen af ​​det sidste store Jord år og for omkring 13 årtusinder siden. Disse store tragedier er et glemt minde. De skal findes i sagn og myter, der tegner jeres historie. Hver af dem er en stor tanke, som alle i jeres verden vagt husker. De, der nu studerer verdens oceaner bemærker kun, at resterne af dem hæver sig. Mange kan derfor sige, at en genopdukken af ​disse gamle lande ikke er fjern. Når vi studerer jeres historie og får beretninger fra Agarthanerne, ser det ud til, at denne række af begivenheder er en stor del af det, Gaia i øjeblikket planlægger.

Vi er tilbøjelige til at se på hele denne proces i henseende til, hvornår vores landing bliver mulig. På nuværende tidspunkt skaber en række begivenheder lovende muligheder, der kan hjælpe os med at sætte en mulig dato på det. Først må I være i en position, hvor jeres øgede bevidsthed kan give jer mulighed for at acceptere vores ankomst. Scenariet er naturligvis knyttet til den formelle proklamation af en ny forvaltningsmåde, især for USA. Det nuværende siddende regime er inderligt imod vores ankomst og enden på den årtier lange UFO tilsløring. Den kommende undergang af det ulovlige regime kan bane vejen for, at et sæt af dybe sandheder endelig kan trænge igennem. Disse sandheder er: Vi er velvillige, vi er virkelige og vi agter fuldt ud at hjælpe jer med at vende tilbage til fuld bevidsthed. Først når graden af ​​denne fjendtlighed er fjernet, kan den nuværende tilstand ændres. Vi har lavet en række aftaler med vores jordiske allierede, der forstår sandhederne og oprigtigt ønsker at indføre en ny og meget humanitær virkelighed. De Lys-orienterede væsener har rigdommen og ressourcerne til på storslået vis at genskabe jeres verden på overfladen. Denne drøm er meget tæt på at blive en realitet!

Som I kan se, har Himlen og hendes allierede travlt med at gøre denne virkelighed klar til en massiv forandring. Hver dag overvåger vi, hvordan jeres smukke blå klode forandrer sig. Når I observerer, hvordan naturen reagerer på mørkets dystre planer, ser I også, at mange i jeres verden laver en plan for at besejre mørket og korrigere, hvad det ønsker at opnå. Jeres fremtid er bestemt til at være en, hvor riget hurtigt går fra sin nuværende usunde form til en helt anden. Dette rige er et, hvor den siddende amerikanske regering træder tilbage og NESARA deklareres. Vi har haft forhandlinger med mange, der arbejder hen imod dette yderst ædle resultat. Alle disse drøftelser har kun haft et grundlæggende mål. Det er, hvordan vi sammen kan skabe en rig, fri og velstående ny verden. Derpå vil jeres naturlige rettigheder være dominerende og regeringen er bestemt til at være "af, for og med" folket. I det lys kan I nemt med vores og himlens hjælp gå ind i en verden fyldt med fuldt bevidste Væsener. Det er dette gyldne rige, der skal genforene jer med hele den galaktiske menneskehed.

Velsignelser, Vi er jeres Opstegne Mestre! Verdenen ændrer sig i henhold til vores Moders, Gaias, ønsker. Hun leder en transformation, der vil se jeres spirituelle udtryk stige til nye højder. Som I vokser i bevidsthed, bliver I mere bevidste om, hvordan klodens energier bliver mere og mere tætte. Med det mener vi, at I bliver bedre i stand til at med jeres indre øje at se, hvordan virkeligheden er under forandring. Væksten har afspejlet jeres opmærksomhed på økologi og behovet for at sørge for ren luft, vand og jord. Teknologier, der længe har været undertrykt, kan hurtigt bevæge sig mod succes. Det afgørende element er den store spirituelle kraft, I besidder. Når vi lærer at tænke positivt på en kollektiv måde og erhverver midler til at lægge gamle lærte fordomme fra os, forbereder vi os selv til en tid, hvor vores evner til positive sociale handlinger kan bringe os sammen i harmoni. Det er vores mål, så vi virkelig kan hjælpe Gaia i hendes kommende ændringer.

Behovet for ændringer ligger i luften. For længe siden bad Himlen os alle om at berede menneskeheden på overfladen til, hvad der i øjeblikket sker. I føler ændringerne i jeres krop og sind, som er starten på jeres tilbagevenden til fuld bevidsthed. Denne storslåede proces er der blevet skrevet om i de sidste par årtier. Nu befinder I jer midt i disse mange guddommelige ændringer. En af de ting, vi gør dagligt, er at hjælpe med at lægge en dæmper på nogle af de ændringer, som kan ændre jeres daglige rytme, der holder jer i balance. Det gøres for at hjælpe den Galaktiske Føderations lægehold og for at forberede jer til, hvad der er brug for næst, mens I driver jer selv mod jeres guddommelige mål for sundhed, rigdom og frihed. Vi sørger for nødvendig vejledning og gør det muligt for jer at genvinde resterne af den frihed og Vilje, I mistede ved undergangen af det gamle Atlantis.

Hvordan vi åndeligt rådgiver jer, ændrer sig, efterhånden som jeres globale bevidsthedsniveau ændrer sig. Alt det er en integreret del af en større række af opfattelser, der ændrer, hvordan I ser verdenen. Kort sagt har det globale samfund brug for at revidere, hvordan det handler, hvad det tror og vigtigst af alt hvordan vi ser hinanden. De store skift er et resultat af alle de fysiske og psykiske ændringer, I i øjeblikket går igennem. Vores position er at formidle til jer, hvordan Ånden i sin bredeste forstand ser det. Gamle måder dør ud og nye bliver født. I dette miljø er I nødt til bedre at forstå, hvad alt det betyder og indlede starten på en ny, mere inkluderende måde at se det sande "flow" i den evigt skiftende verden. Vi Mestre ser vores rolle på en ny måde og ønsker at formidle det til jer. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

I dag har vi som altid givet jer vores budskab. Det er et budskab om, hvordan verdenen er under forandring og ændrer sig til det bedre! I er på nippet til at møde jeres Åndelige Familier i den indre Jord og jeres Åndelige Galaktiske familier. Det er en tid, hvor I vil accelerere en evolutionær essens, som I ikke har følt i mange årtusinder! Vid, kære Alle, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen virkelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! og Vær i Glæde!)


Oversættelse: Margit Villumsen

2.9.15

Dansk -- Sheldan Nidle – 1. September 2015


Sheldan Nidle – 1. September 2015


10 Kan, 17 Uo, 12 Manik


Selamat Balik! (Sirisk for Hjertelig Velkommen!) Vi befinder os i en storslået overgangstid! Den mørke klike fortsætter med at svækkes. Aftaler er på plads, der bestemt skildrer dens undergang! Mørket blev tvunget til at underskrive aftaler, der beskriver, hvordan det amerikanske Federal Reserve System skal ophøre og hvordan RV (Revaluering) skal udføres. Rækken af dokumenter forklarer også, hvordan GCR (Global Currency Revaluation – Global Valutarevaluering) vil føre verden til en nærmere bestemt guldstandard og forvandle jeres verden med et nyt sæt af guld- og sølvbaserede valutaer. Valutaerne opererer under et nyt banksystem, der først blev foreslået af Kina og Rusland. Det særdeles transparente drivmiddel vil være det middel, hvormed en stor overflod af penge muliggør en lang række stærkt tiltrængte humanitære og infrastrukturelle projekter. Deraf følger en fremgang, som skal bruges til at udfase penge som værdigrundlag. Teknologier skal indføres, som flytter jeres bevidsthed ud over det blotte begreb "penge". I er nødt til at se jeres virkelighed på en mere åndelig måde. Som jeres bevidsthed vokser og I befinder jer på randen af ​​"kontakt", vil I se en ny virkelighed, der i stor grad ændrer det, I nu tror muligt.

Vi står i dyb respekt over, hvor hurtigt I transformerer jer. Mens I hurtigt rykker mod den første kontakt, vil I være vidne til en række fantastiske ting. Himlen påbegyndte dette årtusinde med en tidsplan. På bare 15 år er I avanceret til det punkt, hvor en verdensomspændende storbrand ikke længere er mulig. Derudover har I besejret den mørke klikes bestræbelser på at være i stand til at overbevise jer om, at dets hære virkelig gør det rigtige. I har skabt en række overbevisninger, der gør det vanskeligt for enhver nation at bruge nogen form for undskyldning for at starte enten en regional eller global krig. De nye overbevisninger skyldes det voksende net af bevidsthed, der omgiver jer. Hver dag vokser I i bevidsthed, mens enten Himlen eller vores lægehold ændrer jeres struktur. Transformationerne af jeres chakraer eller jeres store nervesystem er grunden til, at mørket er ude af stand til at bremse jeres udvikling. Himlen oplyser os, at I er ud over det punkt, hvor den store transformation kan stoppes. Kun en række forsinkelser vedrørende jeres finansielle system er stadig mulig. Det er nu ved at nå et punkt, hvor selv det ikke længere kan bremses af mørket!

I er faktisk tæt på en første kontakt. De store regeringer, der kontrolleres af den mørke klike, er ved at miste evnen til at styre globale begivenheder. Lyset og dens mange komponenter er meget tæt på at skubbe de gamle pralhalse til side. Den vigtigste begivenhed vil inden længe være den egentlige Revalueringsveksling (RV) og realiseringen af ​​dens logiske konsekvens, Den Globale Revaluering (GCR). De er blot de første skridt, der vil føre til en ædelmetal baseret valuta og et nyt revideret banksystem. Husk altid på, at med dem kommer en hel masse nu beslaglagte teknologier. Blandt dem er en processor, der kan ændre på, hvordan I får jeres mad, tøj og husly. Og hvordan I sørger for elektrisk energi, der forsyner jeres liv, vil også ændres. I bliver befriet fra det ældgamle behov for landbrug, minedrift og endda fiskeri. I vil være i stand til at skabe et samfund, der er tæt på at gøre en ende på jeres lange afhængighed af penge. I står ved kanten til ​​en stor ny virkelighed. I er tæt på den type globalt samfund, som vi er helt vant til.

Den første kontakt kan på nuværende tidspunkt synes næsten utrolig. Alligevel er de ting, I har opfundet i løbet af det sidste århundrede og et halvt yderst bemærkelsesværdige. Ikke desto mindre blev de fleste af dem skjult af verdens største regeringer på kraftig anmodning fra den mørke klike og dens Anunnaki overherrer. Processen holdt jer i et tempo, der med fryd blev udnyttet af den mørke klike. Selv med den form for kontrolleret fremskridt, bevægede I jer fra "stålalderen" til computeralderen på lidt over 50 år. Det næste skridt vil blive ganske storslået. På mindre end et årti har I bevæget jer fra computeralderen til en meget spirituelt orienteret alder. Den øgede ​​bevidsthed sætter spørgsmålstegn ved alle de gamle måder. I skaber en række elektroniske subkulturer, der i stor grad ændrer kløften mellem en typisk teenager og en, der er i de tidlige klasser i en collegeuddannelse. Generationskløften øges og afspejler, hvor hurtigt I begynder at lære og bruge jeres nye bevidsthedsniveauer. Det er blot en lille begyndelse af det, der ligger forude.

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Jeres verden er nu i forvandling, efterhånden som Himlens hellige dekreter bliver manifesteret. Overalt fjerner Lyset og dets mange mægtige andele mørket og dets vildfarne måder. Vi ser, hvordan de, der så arrogant mente at kunne omgå Himlen, falder foran dem, der modigt har udført dens guddommelige befalinger. Snart vil I glæde jer, når jeres mange velsignelser og nye forvaltningsmåder elskværdigt vil sejre over mørket og dets mange håndlangere. Slynglerne vil blive fængslet og fjernet fra offentligheden, så de ikke er i stand til at påvirke tilblivelsen af ​​den nye virkelighed. Og kæltringerne skal fratages deres uretmæssige rigdom og nægtes enhver form for interaktion med deres tidligere partnere. Med isolationen vil I endelig være i stand til at skabe unioner, der danner nye styreformer. Udviklingerne vil omstrukturere jeres verden og gøre Himlens guddommelige plan mulig!

Hvad der sker nu, er det øjeblik, hvor I vil blive befriet fra de sidste tretten tusind års trældom. Så vil I virkelig blive et barn af den alkærlige Skaber. Da jeres forfædre først kom her, var de frie, fuldt potente Væsener. Væsenerne kendte hverken til død eller til megen frygt og bekymringer, der nu dominerer jeres liv. Hvert liv blev levet i kærlighed og var essentielt en del af den guddommelige livscyklus. Væsenerne havde Lyskroppe og var i konstant kontakt med udødelige Engle og hellige Guider. Hver dag var fyldt med glæder og henrykkelser over Himlen og den fysiske verden. Nu er det næsten slut med at leve med en begrænset bevidsthed, der har fyldt jeres liv med frygt og stille desperation. Den kommende tid har vi omhyggeligt forberedt jer på. Vores undervisning er fundamentet til, hvad I vil møde.

For mange årtusinder siden nedsatte Himlen et Lysets Broder- og Søsterskab, som skulle dannes af de hellige sjæle blandt menneskeheden. Guider blev valgt til at våge og på det rette tidspunkt at gennemføre ceremonier for at give de udvalgte udødelighed. De fik til opgave at hjælpe, være barmhjertige og gå i forbøn for de dødelige sjæle, der var døde og/eller dem, der krævede særlig vejledning. Det blev gjort for at gøre hvert liv nogenlunde tåleligt og for at vise, at Skaberen ikke på nogen måde havde forladt dem. Som Opstegne Mestre har vi mange hellige pligter for at vise, at hvert liv sandelig var helligt for Skaberen. De velsignede handlinger er en integreret del af et positivt sæt af handlinger, som nådigt leder menneskeheden fremad. De næste trin vil igen forbinde jer med det hellige og det guddommelige. Operationen vil slutte med jeres tilbagevenden til fuld bevidsthed. Hosianna! Hosianna!

I dag har vi udført vores ugentlige pligt, nemlig at informere jer om, hvad der sker på den yderst storslåede blå/grønne klode. Gaia gør sig klar til at genskabe virkeligheden på overfladen, mens I forvandler jer til en yderst smuk og guddommelig sommerfugl! Vid, kære Alle, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen virkelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! og Vær i Glæde!Oversættelse: Margit

PUTIN

putin

ESOTERIC

inv

RICHARD DOLAN

NÃO ABANDONEM AGORA JULIAN ASSANGE