Seguidores

29.6.16

Dansk -- Sheldan Nidle - 28. juni 2016Sheldan Nidle - 28. juni 2016 for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation

11 Kan, 17 Kayab, 12 Manik

Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) Noget vidunderligt er ved at være klar til at ske! Den mørke klikes årtusinder gamle verden falder fra hinanden. Afstemningen i Storbritannien om at forlade Den Europæiske Union er en synlig del af det, der sker rundt omkring i verden. Mørket har i hemmelighed vaklet de seneste par måneder, idet de, der ønsker, at et nyt rige opstår, har lavet udkast til aftaler og organisationer for at "bringe det nye ind". Dette har skabt mulighed for en ny global omstilling af verdens valutaer, som universelt skal bakkes op af guld eller sølv. Mørkets aktiemarkeder og -børser falder i værdi, efterhånden som de nye finansielle instrumenter, som CIPS (Cross-Borders Inter-Bank Payment System), BRICS (Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika) og AAIB (Asian Infrastructure Investment Bank), gør deres virkning. Disse skal erstatte gamle organisationer som SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) og IMF (International Monetary Fund). Tiden for et formel opgør er omsider kommet! Snart skal I se kernen af ledere i de gamle finansielle og regeringsmæssige systemer blive offentligt arresteret og sendt afsted til en velfortjent isolation. På den måde kan de ikke længere forstyrre eller på en eller anden mærkelig måde forsinke det nye system, når det globalt træder i forgrunden. Det er på forunderlig vis blot begyndelsen på endnu flere begivenheder, som er bestemt til radikalt at omforme jeres rige!

Disse ting kræver ny forvaltning. For årtier siden blev NESARA født og isoleret, indtil verden virkelig var parat til transformation. Det nye banksystem har brug for en række velkomne reguleringer for at være klar til ændringer til det bedre. Denne struktur har også brug for et nyt internationalt middel til at føre dens daglige forretninger og til frit at overføre enorme summer fra en del af verden til en anden. Denne struktur er CIPS. Det virker nu sideløbende med SWIFT og tilbyder et internationalt system, der er designet til at gøre en ende på fortidens plumpe forstyrrelser, der forårsagede unødige forsinkelser og tvivlsomme forhalinger af større finansielle transaktioner. Den nye organisation, der erstatter efterkrigstidens IMF, skal være både BRICS gruppen og AIIB. På denne måde kan de byrdefulde lån, der tidligere blev påtvunget verden af IMF, omsider blive omlagt. Disse ting er i virkeligheden en begyndelse på oprettelsen af et finansielt system, hvorved velstand spredes internationalt og nye forvaltninger kan vokse op som vilde blomster.

Denne velstand skal opnås på flere måder. Den vigtigste er den nytte, der er udvirket af dem, der har brugt tid på at forberede kommet af den nye valutaomstilling. Det skal også spredes ved at gøre en ende på de store byrder, som regeringer og banker har pålagt befolkningerne i verdens forskellige nationer. Disse ulige skatter, lån og pålæg skal både ophæves og tilbagebetales af mange regeringer og banker. Desuden skal alle de ulige gebyrer, der længe har været anvendt af banker, enten bortfalde eller begrænses til et mere fornuftigt niveau i transaktioner. I skal snart leve i et rige, der tillader jer frit at administrere og bruge disse penge, som I vil besidde. Brug denne tid til at lære om den magt, der er skabt af penge og se samtidig, hvordan en række tidligere tilbageholdte teknologier er i stand til at afskaffe det gamle behov for nogen form for penge. Denne lære er en lære, vi føler, jeres voksende bevidsthed uden videre vil bibringe. Med jeres nye velstand skal I se, hvordan et anderledes struktureret samfund kan skabes.

Det nye rige skal være overgangen mellem en verden fyldt med begrænsede ressourcer og en verden baseret på uendelige muligheder. Den nye overgangs virkelighed skal modtage de meget nødvendige lektioner fra de Opstegne Mestre og være en virkelighed, hvori begyndelsen på massive tilfælde af første kontakt med os bliver en forunderlig virkelighed. Disse begivenheder er nødvendige, før vi kan flytte jer ind i mentorernes tid. Mentorerne har allieret sig med jeres lægehold for at sørge for en personlig journal, så hver enkelt person starter på "lige vilkår". I befinder jer i denne proces for at blive klar til det, der venter forude, Krystal Lys Kammeret. Det endelige mål med denne operation er, at I vender tilbage til at være et fuldt bevidst galaktisk menneske. Når I gør det, bliver atlantidernes uoverlagte processer rettet og alle folk på denne storslåede klode skal blive genforenet. Når det er gjort, skal I hurtigt trænes i passende etikette og snarligt få lov til at samles og skabe jeres nye stjerne nation. En fantastisk skæbne venter forude!

Velsignelser! Vi er jeres Opstegne Mestre! I har lige hørt, hvad de kinesiske ældste og kongelige, sammen med deres partnere i Vesteuropa, udretter. Disse mange faciliteter, der er planlagt for jeres klode af vores hellige samarbejdspartnere, er blot begyndelsen på, hvordan Himlen arbejder med os for at skabe en ny, bedre virkelighed for jer. Den mørke klike havde længe denne virkelighed under deres kontrol og ønskede inderligt at udvide mere end rimeligt sit begrænsede mandat og gøre det, som Himlen strengt havde forbudt. Med jeres hjælp har vi udformet en ny plan, som er en plan, som Himlen havde planer om, at I skulle have. Vi vinder med denne plan og har til hensigt at begynde at manifestere de første faser af denne vidunderlige vision! Det er tid at se, hvordan vores fælles partnerskab skal blomstre, fyldt med ynde og ydmyghed, hvilket skal være den nye æras signatur for Gaias menneskehed. Må jeres fortsatte Kærlighed og Lys bringe selve begyndelsen på en ny tid for jeres voksende frihed og velstand til alle!

Efterhånden som denne Kærlighed og dette Lys vokser, åbnes vejen for at vokse i bevidsthed og for at føle, hvordan hver enkelt af jer i sandhed er forbundet med hinanden. Dette øgede Lysfællesskab kan udrette mirakler. I skal bruge jeres tidligere tilbageholdte teknologi til at opfylde Himlens ædle mål. I plejede at ignorere denne hellige klodes naturlige ebbe og flod og det skal nu være jeres sande drivkraft, når I forvandler denne verdens store forurening og vækker alle økosystemer til live igen! I skal gøre dette guddommelige arbejde med glæde og vise, hvad Himlen vidste. I er i virkeligheden et helligt og Kærligt folk. Der skal rettes op på fortidens ødelæggelser og vogterskabet, som I længe forsømte at acceptere, skal påtages med en hellig medfølelse. Det skal kombineres med de begreber, som vi Opstegne Mestre om kort tid skal lære jer.
Alt dette skal vise, at jeres storslåethed skal skinne igennem. Lige siden I første gang hørte vores budskaber og derefter længtes efter at kunne følge dem, har I været prisgivet de mørke. Disse uhævnede Sjæle bliver gjort klar af vores samarbejdspartnere til ikke længere at kunne forårsage skade på jer. Vær retfærdige og venlige i disse nye udviklinger. Forstå, at I er midt i en overgangstid, der unægteligt skal ændre jer til det bedre. Overlad alle de nødvendige detaljer til Himlen. Lad de mørkes skæbne hvile i de kærlige hænder hos dem, der ved, hvem de virkelig er. Se kun positivt på det, der så nådigt gives jer. Talrige fantastiske begivenheder finder sted! Glæd jer over det og brug jeres nye evner til at skabe, hvad Himlen så guddommeligt ønsker. Vi er alle sammen og på en hellig vej, der så smukt er dekreteret af Himlen. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

I dag i denne rapport har I set, hvor tæt vi alle er på begyndelsen til en ny og forvandlet virkelighed. Vær gode ved jer selv og søg indad for at finde ud af, hvordan I bedst kan bidrage til disse nye tider. Det skal være en tid med i sandhed vidunderlige mirakler. Vid, kære Alle, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! Vær i Glæde!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversættelse: Margit Villumsen

22.6.16

Dansk -- Sheldan Nidle – 21. juni 2016Sheldan Nidle – 21. juni 2016

4 Caban, 10 Kayab, 12 Manik

Selamat Jalwa! (Vær i Evig Glæde!) Mange fantastiske begivenheder begynder omsider at ske. De, der forbereder jeres velsignelser, er næsten klar til at fordele dem. De, der skal rette op på den amerikanske forvaltning, arbejder også på at skifte fra et de facto regime til en sand de jure republik. Dette skift vil få the Fed til at kollapse og gøre en ende på Amerikas krigslignende handlinger i de seneste tre årtier. Som tidligere nævnt har det taget meget længere tid, end først antaget. Dette rige skal endelig i fællesskab befri dette rige på Jordens overflade for ​​den mørke klike og dens mange håndlangere. Mørkets styre på næsten 13 tusind år er næsten slut. Alle de mange begreber, som I har tænkt på som normale, er klar til at blive fjernet og erstattet med nye opfattelser baseret på sandhed og historiens gang i jeres verden på Jordens overflade. Denne proces vil tage længere tid, da I må opgive overbevisninger, der længe har formet jer. Derfor har vi gjort tiden længere mellem det ene sæt af jeres mestres lektioner og det næste. I er et folk, der alt for længe troede fuld og fast på de løgne, mørket fortalte jer. Et sidste skridt for jer at tage det ind og bruge de nye begreber, som I får fra jeres mestre!

Disse ændringer skal give jer mulighed for at tillade velstanden at blive brugt korrekt. Det nuværende pengebegreb vil omsider forsvinde fra jeres dagligliv. Det er ikke let så pludseligt at blive bombarderet med en stor ny række af sandheder. I har været i de ​​mørke håndlangeres magt i endeløse århundreder. Det er vores opgave at hjælpe de Opstegne Mestre ved at præsentere jer for en helt anden livsstil. Vi ved fra vores tidligere erfaringer, at en sådan drastisk forandring kræver tid for jer at fordøje og komme jer igen af yderst smertelige globale chok. Agarthanerne har hele tiden gjort os opmærksomme på, hvor lang tid dette enorme sæt af ny viden ville tage for at indvirke på jer. Derfor er det meget vigtigt, at I gør brug af denne nye viden lidt efter lidt. Efterhånden som I bliver mere vant til nye måder, kan deres oprindelige fremmedhed gradvist forsvinde. Når I begynder at acceptere disse sandheder, kan en ny livsstil begynde. Se dette, som endelig at kunne skabe et liv, der er som små lotusblomster, der sammen flyder i ægte og voksende harmoni. Denne nye harmoni skal gøre en fri og velstående ny virkelighed mulig!

Dette nye miljø er nu ved at udvikle sig. Overalt slår en frisk måde at gøre tingene på igennem. Ideer, der sædvanligvis blev anset som meget usandsynlige, er hurtigt ved at blive normen. Det er ikke let at forandre sig så hurtigt, som I gør nu. Denne virkelighed i forandring er noget, der er et sand tegn på, hvad der ligger forude. Dette rige er bygget på forudsætninger, der i øjeblikket bliver udfordret af alle. Vi er nødt til at se på, hvad I gør, for at evaluere denne virkelighed på Jordens overflade. Lige nu er der begivenheder, der viser, hvordan dette system bryder ned på grund af hele det pres, I er udsat for. Politiske og økonomiske realiteter øger disse stressniveauer og udstiller faktisk den måde, hvorpå ethvert aspekt af dette rige fungerer. De øgede nedbrud illustrerer, hvor tæt I er på enorme ændringer på alle områder i denne virkelighed. Således er et nyt økonomisk og politisk system lige ved hånden. Disse nye elementer skal være forvarslet for et helt nyt system, som skal gøre friere og mere velstående finansielle ændringer og forandringer af regimet mulig.

Hvad betyder det egentlig? Det betyder, at nye grænser sættes og gamle udfordres og derefter erstattes. Hvert element er blot en måde at ændre resten til et punkt, hvorfra der ingen vej tilbage er. Vi er her for at lede dette, hvis det sikrer, at I er klar til den første kontakt. Det er vores overordnede mål. Vi er her for at vejlede jer og sammen med andre at bringe jer tilbage til en tilstand af fuld bevidsthed. Denne proces er enorm, da I langt fra er klar til at opnå den bevidsthed, der er nødvendig for succes. Det er kun gennem Himlens guddommelig indgriben, at dette endda er muligt. Himlen har givet os en guddommelig plan, som giver jer mulighed for at transformere. Denne operation er en operation, hvor I må give slip på den nuværende virkelighed og i glæde skabe en ny. Vi skal bruge Agartha som det sted, hvor jeres første flirt med mørket skal korrigeres. I denne ånd skal I gives hellig visdom og derefter bedes om at bruge den til med fryd at transformere det resterende mørke i denne galakse. Det er denne store opgave, der inspirerer os mest i vores arbejde med jer!

Velsignelser! Vi er jeres Opstegne Mestre! De seneste tider har været en velsignelse, idet Himlens nåde giver os mulighed for at se betydelige fremskridt på mange fronter. Det nye finansielle system er nu verdensomspændende og dets mange fejl bliver løst. Det samme gælder for ny forvaltning. Den er klar til at blive annonceret og Federal Reserve bliver historie. Alle disse hændelser skyldes til dels jeres positive holdninger og jeres visualisering af en ny, forvandlet virkelighed. Sammen tager vi hånd om energinettene til denne virkelighed under manifestation. Disse operationer skal bringe jer mange personer, som I ikke tidligere har kendt. Disse vidunderlige Væsener følger jeres eksempel og gør, at dette rige hurtigt tager form. Vi nyder disse Himmelske gerninger, der gør os i stand til at blive fysiske og giver os den fornøjelse at være en del af dette nye rige. I den umiddelbare tid skal alt det, I har drømt om, blive anlagt for jer. Tag imod denne rundhåndede gave og byd de nye vidunderlige energier velkommen!

Disse begivenheder er kun begyndelsen. I bliver forberedt til en yderst mirakuløs række af vidundere. De mørke regeringer skal forsvinde og blive erstattet af Lyset og af ankomsten af ​​vores åndelige og rum familier. Disse storslåede forandringer er den første del af et program, der skal byde på vores formelle tilbagevenden og masselandingerne af jeres fremtidige mentorer. Denne proces skal give os mulig for at hilse jer og samtidig tillade os at formidle noget indledende visdom til jer. For længe siden, da atlantiderne tog afsted, blev Gaia pludselig tvunget til at sænke energierne meget i hendes rige på Jordens overflade. Dette gjorde hun for næsten 13 tusind år siden. Det er nu tid til at løfte disse energier op til niveauet for deres tidligere frekvenser. Denne operation er næsten klar til den afsluttende fase. Indtil da agter vi at bruge vores evner til at hjælpe jer på denne rejse tilbage for at finde ud af, hvem I virkelig er.

Den kommende tid giver derfor en mulighed for rigtig mange nye oplevelser. Vores opgave er at bruge vores evner til hjælp med at guide jer, ved nåde og ved snarrådighed, til jeres nye niveau. Denne operation er dybt kompleks og alligevel helt enkel. Ofte forventer mange, af os, at vi bruger vores evner til at mildne det, der sker med jer. Det gør vi og gør jer klar også til endnu mere komplekse situationer. I skal opleve at stå over for rigdom og over for den sande betydning af, hvad det vil sige at være et menneske nu. I er en gruppe, der er begyndt at møde noget, I ikke anede eksisterede. Dette voksende ukendte bliver klar til at skabe endnu mere usædvanlige oplevelser. De er forløbere for begivenheder, der ligger på vejen til den Indre Jord. Vores mission er at være med jer og sammen at skabe en yderst storslået fremtid! Det bedste er stadig i vente!

I dag har vi fortsat vores ugentlige opgave for at informere jer om, hvad der sker globalt. Denne virkelighed forandrer sig dagligt ved vækst på vækst. Forbliv positive og vær parate til at informere andre om, hvad der sker, lokalt og i jeres verden. Vid, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen virkelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! Vær i Glæde!)


Website: Planetary Activation Organization

Oversættelse: Margit Villumsen

16.6.16

Dansk -- Sheldan Nidle – 14. juni 2016Sheldan Nidle – 14. juni 2016 
10 Oc, 3 Kayab, 12 Manik

Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) En række begivenheder ændrer nu på, hvordan verden fungerer. På nuværende tidspunkt gør flere nye begivenheder det muligt at indføre Lysets nye finansielle og valutariske system. Denne række af ændringer tvinger mørkets håndlangere til at komme frem af deres mørke og vise sig for Lyset. De sidste forsøg på forsinkelserne er således blevet forpurret. Mørket har nu mistet evnen til at skjule og skabe forsinkelser. Det nye system tvinger mørket til at stå til regnskab for deres handlinger og har i realiteten hevet dem ned fra deres piedestaler. Forskellige finansieringer er nu planlagt, så tingene kan tage deres formelle begyndelse. I mellemtiden kan de, der er ansvarlige for de mange arrestationer og dannelsen af Amerikas NESARA republik, se et vindue åbne sig for starten på deres egne tidsplaner. Der har været flere "mislykkede" operationer, inden de omsider føler, at deres succes nu endelig er inden for rækkevidde. Mørkets tilsyneladende almagt kommer til at ende med et brag. Vi er stolte af vores Jordiske allierede og de aktuelle fremskridt i deres vidunderlige programmer. De længe tiltrængte resultater er meget tæt på at manifestere sig!

Mens alt dette skrider fremad, kan den mørke klike begynde at se dens undergang. Deres utallige håndlangere er ude af stand til at stoppe, hvad Lyset udretter. Derfor er mange programmer tæt på at modtage ​​deres første finansieringer og de af jer, der skal være modtagerne, kan føle i jeres hjerter, hvor tæt på alt dette virkelig er. Kliken ved også, at dens mange købte regeringer er tæt på at kollapse. Disse omstændigheder har bragt denne virkelighed på tærsklen til et stort skift fra mørket til Lyset. Således begynder en række interessante udviklinger at dukke op. Det nuværende amerikanske de facto regime bemærker, at dens primære støtte, the Federal Reserve (USA’s centralbank), er begyndt at forsvinde, efterhånden som det nye finansministerium overtager dens mange funktioner. Indkomster, der tidligere blev opnået internationalt med magt, er ikke længere tilgængelige. Det militær, der er for republikken, er også begyndt at forene sig med styrker, der før hen støttede det gamle de facto regime. Disse hændelser er starten på en proces, der bringer jer en meget ønsket ny virkelighed! Vi venter, mens disse nye forvaltninger bliver til virkelighed. Så kan en række begivenheder finde sted!

Det er vores hensigt at bede Agarthanerne introducere sig for jer, når de mange nye forvaltninger formelt er ved magten. Deres introduktion kan være de Opstegne Mestres stikord til at være klar til at fortælle flere yderst vigtige sandheder. Disse sandheder skal give jer den nødvendige baggrund, som vi vil være de første til at give jer, når millionerne af mentorer er på plads på denne klode. Først må hver enkelt af jer forstå Anunnakiernes modbydelige hensigt. Når det er fuldt forstået, kan vi derefter gå videre til, hvordan denne verden blev indrettet af Anunnakierne. Derefter får vi brug for at gennemgå jeres historier og vise jer, hvordan jeres kerneoverbevisninger blev indpodet i jer gennem årtusinder. I kan derefter opdage, hvordan håndlangerne har brugt disse falske overbevisninger til at opretholde deres kontrol over jer. Disse værktøjer vil blive ødelagt og I skal lære det mirakuløse under og potentialet i jeres sande frie vilje. Ved at bruge den sammen med jeres mentor skal I opnå en delvis tilbagevenden til jeres kraft. Men det er blot en optakt til, hvad I er i stand til.

Det er vores hensigt at bringe jer til tærsklen af ​​jeres uudnyttede potentiale. Denne nye kraft skal forberede jer til den egentlige proces, som skal finde sted i løbet af jeres tre dage i Krystal Lys Kammeret. Agarthanerne skal hjælpe jer. Det er denne nye union, der skal gøre denne stjernenation så enestående og hjælpe jer i denne vigtige procedure. Denne begivenhed skal forandre alle de bevidsthedsbegrænsede mennesker, der nu lever i denne virkelighed. Anunnakierne opdelte dette rige ubarmhjertigt i rige og fattige. Vi skal bringe alle tilbage til deres tidligere selv. Det er for at skabe en gruppe af oplyste Væsener, der sammen med jeres Opstegne Mestre skal være vogtere af de fire vandverdener. Denne nye stjernenation skal genforene både jer og Cetacea nationen. Sammen skal I hjælpe de tidligere Anchara Alliance verdener i den store opgave med at opdage og manifestere deres Lyslegemer. I vil få hjælp af dem i den Galaktiske Styrke, som er brødre til disse forskellige tidligere mørke. Denne begivenhed skal være forløberen for en vidunderlig tidsalder af fred for alle Væsener i denne galakse!

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Jeres rige er i øjeblikket midt i et storslået skifte. For længe siden indrettede Anunnakierne en verden bestemt til at gøre hver enkelt af jer til menneskelige robotter. Mange Opstegne Mestres manifestationer stoppede midlertidigt den proces. Efter tusinder af år udtænkte mørket en ny plan, der ville forandre denne virkelighed drastisk. Denne modbydelige plan blev igen stoppet af de pludselige proklamationer i 1995 fra Anchara kontinuummet. Disse meddelelser skulle munde ud i fred og blev yderligere udvidet med AEON Proklamationerne og Ærkeengel Michaels. Denne pludselige afslutning på de galaktiske krige gjorde det umuligt for Anunnakierne at gå videre med deres planer. En periode med ro fulgte. I løbet af den tid blev vi i stand til at lave en plan, der hurtigt blev godkendt af Himlen. Det efterfølgende årti har nu ført os til forøgelsen af ​​Lyset og et nyt rige for alle. Halleluja! Halleluja!

Idet vi står ved begyndelsen til et rige af ​Lys for menneskeheden på Jordens overflade, glæder vi os over de måder, hvorpå Himlen sikrede denne betydningsfulde sejr! Vi ser på, mens I bruger jeres nye udvidede bevidsthed til at forberede denne smukke klode til en tid, hvor menneskeheden i sandhed kan påtage sig sin mest storslåede rolle som vogtere af Gaia. Som en del af dette opretter I projekter for at rense Gaias oceaner, kontinenter og luft. Den mørke klike har arbejdet ihærdigt på at forgifte dem og gøre størstedelen af menneskeheden syge. I har forenet jer og gjort denne storslåede triumf mulig. Vi er taknemmelige for jeres handlinger og har brugt vores kollektive evner til at virkeliggøre, hvad vi sammen ønsker. Det er jeres inderste ønsker, der viser denne virkelighed, hvad I virkelig ønsker, ikke kun for denne klode, men for hele denne galakse også. Bliv på denne yderst positive vej, Kære! Det bedste manifesterer sig nu omkring jer.

Himlen bønfalder os dagligt for at fortælle jer, at et herligt skifte er i gang og ikke kan stoppes. Den mørke klike indser dette og ved, hvor tæt vi er på en sejr, der skal genskabe fuld bevidsthed hos alle. Skaberens energier strømmer ind i denne sektor af fysisk Skabelse. Energierne etablerer en ny verden med ​​forunderlig velstand, fantastisk frihed og åndelig kraft. Denne virkelighed skifter, hvilket de, der beskæftiger sig med studiet af det ydre rum, fuldt ud forstår. Det er kun dem, der befinder sig i deres sidste tilbageværende tid med begrænset magt, som har frustreret jer. Giv slip på disse frustrationer. Vær en i Lyset og se, efterhånden som flere store skift sker for øjnene af jer. Se disse, som de vidunderlige forvarsler de virkelig er. Vær klar til at forklare dette til alle, I kender. Giv ikke længere efter, kære børn, for manipulationer og åbenlys uærlighed. Hosianna! Hosianna!

I dag har vi fortsat vores ugentlige rapporter. Vi er nu tæt på målstregen med flere meget vigtige projekter. Vær tålmodige. Vær fokuserede. Mange store gaver venter på at blive realiseret. Giv ikke op i denne fortræffelige tid, lige før sejren annonceres. Vid kun, at vi elsker jer inderligt! Vid, kære Alle, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! Vær i Glæde!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversættelse: Margit Villumsen

8.6.16

DANSK -- Sheldan Nidle – 7. juni 2016Sheldan Nidle – 7. juni 2016

9 Akbal, 16 Pax, 12 Manik

Selamat Jalwa! (Vær i Evig Glæde!) Det, I længe har ventet på, begynder at tage form. Ordrer er blevet givet til at frigive en stor del af de humanitære midler og udviklingsmidlerne. Nye planer til at befri denne virkelighed for kliken og dens utallige håndlanger er nu på plads. Mørket indser, at dets tid er forbi og at flere vigtige anholdelser enten er begyndt eller også er på plads. Reviderede aftaler bliver implementeret, da et nyt transfersystem af midlerne tages i brug. Valget i Amerika forventes at forsinke tidspunktet for, hvornår en ny NESARA regering formelt kan deklareres. Når disse udviklinger er manifesteret, skal flere meddelelser offentligt erklæres. Disse ting begynder nu at dukke op overalt på internettet, efterhånden som centrale informanter, én efter én, bliver klar over, hvad der nu sker. Disse rapporter bliver distribueret med henblik på at underrette nogle af jer om, hvad der enten er i gære eller anes i horisonten. Tiden er snart inde til at gøre en ende på klikens lange periode med global indflydelse. Processen tog længere tid end vi oprindeligt forventede, men hvad vi forventede begynder i øjeblikket at udfolde sig!

De økonomiske midler fulgte en vej specielt strengt styret af vores forskellige allierede på Jorden. Den næste ting er således at se formelt arrangerede anholdelser af de øverste personer i kliken. Denne pludselige bølge af arrestationer skyldes, at kliken trækker denne proces i langdrag så længe som muligt. De mørke var meget skræmte af vores forvaringscentre. Vi har simpelthen taget flere af deres egne forvaringscentre og tilpasset dem til vores specifikationer. Disse tilbageholdelsescentre skal tilbageholde dem, indtil vores mentorer ankommer. Til den tid skal de flyttes til et sted, der er mere i overensstemmelse med, hvad der ønskes, for at forberede dem på deres forandring til fuldt bevidste Lysvæsener. Tiden med begrænset bevidsthed er faktisk et "spil", der oprindeligt blev overvåget af Anunnakierne. Vores mål er at forandre denne virkelighed gennem Himlens anvisninger og på det rigtige guddommelige tidspunkt at udvikle jer alle til fuld bevidsthed. Så skal jeres nuværende "spil" have kørt sit løb og erstattes af en ny virkelighed med fuld bevidsthed. Nye bevidsthedsmål skal blive normen.
Disse ændringer i jeres psyke er afgørende for hele udfaldet. Som I vokser i bevidstheden, bliver I igen klar over, hvordan disse lag, der er jeres virkelighed, blev konstrueret. Himlen omarrangerede, hvordan en mere bevidsthedsfyldt person skulle sænkes vibrationsmæssigt, da atlantiderne og deres ligemænd forlod jeres verden på Jordens overflade. Den heraf resulterede konstruktion var ubrugelig til Anunnakiernes formål. Himlen lod den ligge, så den skulle være det eventuelle fundament for, hvad I nu går igennem. Vi er ikke som Anunnakierne og har de løsninger, der er nødvendige til helt at forandre denne virkelighed under jeres tre dage i Krystallys Kammeret. Hvad vi ser, er, at for hvert nyt bevidsthedslag der føjes til jer, forårsager det en tilsvarende justering af denne virkeligheds tæthedsgrad. I takt med at denne virkelighed bliver lysere, ændrer Himlen langsomt, hvordan det hele kommer i overensstemmelse med genforeningen af virkeligheden på Gaias overflade og virkeligheden i den Indre Jord. Når vi ankommer og mentorerne bliver præsenteret for jer, først da skal vi begynde på vores særlige forandringsproces af ​​denne virkelighed. Som I kan se, venter det bedste endnu!

Dette projekt har taget lang tid om at komme i gang. Husk på, at vi kun har været på denne mission siden 1990'erne. Jeres solare krise startede i begyndelsen af ​​1970'erne. Så Himlen ventede næsten tyve år med at afsende vores store flåde i starten af ​​1990'erne. Denne tidsforskel skyldes de to årtiers indledende ændringer, der blev pålagt af Himlen på grund af klager fra jeres Anunnaki overherrer. Da vi ankom, eksisterede et slags fait accompli. Himlen gjorde det helt klart, at vi var her på en særlig mission, derfor måtte balancen ikke blive kraftigt forstyrret. Dette første årti skulle kendetegnes ved Anchara freden, der begyndte i midten af ​​1990'erne. Vores første opgave var at blive allierede med de forskellige Lyskræfter, der var spredt rundt om i verden på ​​Gaias overflade. Hertil kommer, at vi flere gange i de efterfølgende årtier måtte ændre på, hvornår og hvordan vores mission faktisk skulle udfolde sig. Ikke desto mindre er denne mission nu i fuld gang og støtter Lyskræfternes forskellige mål for denne verden! Tiden er inde for en storslået global bevidsthedsrevolution!

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Vores forskellige hemmelige hellige samfund afslutter nu de indledende skridt, der skal føre til en række vigtige arrestationer og fjerne den nuværende de facto amerikanske forvaltning, der blev dannet ulovligt i 1871. Afslutningen på dens tyranni er forløberen for dannelsen af en republik i overensstemmelse med NESARAs ideer. Denne nye forvaltning, kære Venner, er den kraft, der juridisk gør det muligt at genoprette ​​vores sande forfatning og en meget tiltrængt tilbagevenden til almindelige retsprincipper. Før borgerkrigen, blev Amerika styret af dets historie og de kloge formaninger fra Washington, Jefferson og Madison. De sydlige staters løsrivelse og de kvaler og kampe, som borgerkrigen var, ændrede dette subtilt. Nationen blev overladt til en falsk bevægelse ledet af en gruppe af slyngler og skinpatrioter, der indførte et uretfærdigt omstruktureringssystem, der i sidste ende førte til reorganiseringsloven for DC af 1871. Denne skændsel blev starten på en række begivenheder, der satte en stopper for et sandt forfatningsmæssigt styre i USA.

Vi Mestre blev rystet over, hvad den mørke klike havde opnået. Det var mørke dage, hvor de mål, vi havde sat i 1776, begyndte at blive fuldstændig ignoreret. Det skulle tage yderligere 90 år, før nogen i præsidentembedet brugte deres indflydelse til at genoprette det første af noget der lignede forfatningsmæssigt styre. Mordet på ham gjorde det klart, at tiden endnu ikke var moden til at eliminere de mørke og deres spind af korruption i amerikansk forvaltning. Endelig blev NESARA gjort til lov og nu er tiden kommet, hvor den skal håndhæves. Vi takker jer, som før, for jeres vidunderlige energier, som i høj grad hjælper i denne ædle sag. Siden 1990'erne har vores udviklingsmidler været bundet til den formelle erklæring om den nye NESARA republik. Vores intentioner er at sikre, at disse midler fører til en stor udrensning af den nye amerikanske republik og at det samme sker i hele verden. Halleluja! Halleluja! Halleluja!

En ny udvidelse i bevidsthed finder sted i jer. Det er tid at begynde udrensningen af de løgne og usandheder, som mørket længe har brugt for at manipulere jer. Processen vil nå et nyt niveau, når flåden endelig lander og I lærer om Agarthas historie. Disse afsløringer vil ændre, hvordan I opfatter jeres oprindelse, når I i detaljer lærer, hvordan Gaia blev født og hvorfor hver enkelt af os lidt efter lidt kom som kolonister for at være de udvalgte jordvogtere på denne yderst hellige klode. Vores lange forhold til Gaias hvaler og delfiner vil blive fortalt til jer først af os og siden af jeres mentorer. Meget vil ske hurtigere, når først disse nye forvaltninger er på plads. Mange af jer har stadig ingen idé om, hvordan disse få begivenheder i høj grad vil rykke jeres opfattelser om denne virkelighed. Vi ser frem til frit at være sammen med jer og sammen at skabe et smukt og jomfrueligt nyt rige.

I dag har vi fortsat vores rapport om de situationer, der bliver løst af Lyset. Vi forventer klart, at I snart ser begivenheder, der vil skabe de ændringer, vi længe har fortalt jer om. Vi beder jer derfor at holde dette nye Lys højt og byde jeres kommende nye forvaltning og uendelige velstand velkommen! Vid, kære Alle, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen virkelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! Vær i Glæde!)


Website: Planetary Activation Organization

Oversættelse: Margit Villumsen

1.6.16

Dansk -- Sheldan Nidle – 31. maj 2016Sheldan Nidle – 31. maj 2016

9 Cib, 9 Pax, 12 Manik 

Selamat Jalwa! (Vær i Evig Glæde!) Nogle store ændringer anes i horisonten! De, der hurtigt sammensætter den nye NESARA republik, er meget tæt på at afslutte dette vanskelige projekt. Det er disse flittige patrioters mål at gennemføre det så hurtigt som muligt. Indtil nu er den første del af en generel todelt finansiering færdig. Den næste del bliver forhåbentlig afsluttet om kort tid. Ifølge de indviede kan NESARA republikken formelt deklareres, når alle administrative økonomiske midler er på plads. Projektet gør formelt en ende på Federal Reserve og tvinger de facto-regeringen, der blev dannet i 1871, ud af spillet. Denne handling alene gør, at hver enkelt amerikaner kommer fri af gældsslaveri og hurtigt begynder at bevæge sig mod status som et frit og velstående medlem af den nye amerikanske Union! Denne proces gør det også muligt for Pentagon at droppe krige i mange dele af verden og for første gang siden ​​Vietnamkrigens afslutning at sende alle sine soldater tilbage til det kontinentale USA. Fred vil blive genoprettet i verden og et nyt guldbaseret finansielt og monetært system skal være normen. Herefter skal Himlens guddommelige dekreter manifestere sig på Gaia.

Disse vidunderlige ændringer skal medvirke til, at NESARA ideerne udbredes til hele verden. Disse nye forvaltninger skal endelig gøre en ende på den verdensomspændende UFO tilsløring. Vi agter at bruge denne nye tilnærmelse til os til at være begyndelsen på flere generelle kommunikéer mellem disse nye regeringer og os. Himlen har lagt en tidsplan for dette øjeblik i jeres historie. Jeres regeringer skal begynde at frigive en lang række teknologier, der har været holdt tilbage i mere end hundrede år. Teknologien skal udvides med, hvad vi har at give jer. Vi beder om, at alle disse opfindelser bruges til først at rense Gaias luft, vand og jord. Det er vigtigt, at alle Gaias mange økosystemer igen bliver blomstrende elementer. Denne ene udvikling kan gøre en ende på den enorme cyklus af udslettelse, der har plaget denne klode i de sidste firs år. Det er en fremragende måde at indlede jeres globale engagement til at skabe en succesfuld og i sandhed ren verden. Det gør det desuden muligt for jer at begynde jeres humanitære projekter i en virkelighed dedikeret til en genforening af menneskeheden med dens åndelige og rumfamilier.

Efterhånden som jeres historie vender sig mod nye muligheder, har I brug for redskaber til bedre at forstå, hvad der skal ske. For lang tid siden fratog atlantiderne jer alle de svar, I dagligt spørger jer selv om. Jeres historie blev godt og grundigt manipuleret af mørket og deres venner, Anunnakierne. Det øjeblik, hvor mentorerne skal ankomme, skal blive tiden, hvor I får svar på jeres mange dilemmaer. I får svar på dem først gennem de Opstegne Mestres lektioner og derefter af vores mentorer. Svarene skal forklare den rette sammenhæng på de ting, som Anunnakierne så skamløst og urigtigt fordrejede. Det skal gøre en ende på de vanvittige overbevisninger, som hver enkelt af jer antog af de kulturtilpasninger, som I lærte fra jeres forældre og venner og fra de "prædikanter", som I har mødt siden. Det, vi simpelthen siger, er, at I skal blive i stand til at bringe en ny måde for dagen, der er del af en omfattende dokumentation, der til gavn for jer fremdrages af Gaias Akasha optegnelser. Den nye visdom skal give jer en mere sand fornemmelse af, hvad der er hændt hende siden Atlantis’ sidste dage.

Alle de mange stumper af vital information skal blive en levende historie om, hvem I er. Hvad, der er brug for, er at begynde næste trin mod fuld bevidsthed. De mange opstigningssymptomer, som I oplever dagligt, er en lille, men alligevel yderst nødvendig del i denne storslåede proces. Hvad der sker, er mere end en ny virkelighed, der tydeliggøres af ny forvaltning og en vidunderlig velstand. Det er de øgede muligheder, I præsenteres for hver dag. I er nødt til at tage det hele ind og af det lære en praktisk form for indre dømmekraft. Nøglen er at begynde at genkende jer selv ud fra mere end, hvad jeres gamle overbevisninger skaber. I befinder jer i en operation, der er bestemt til at skabe et "Nyt Dig". Dette Væsen vil i første omgang være et Væsen mellem verdener. Det kan være forvirrende. Det er grunden til, at først Mestrene og derefter vores mentorer er nødt til at forklare de mange nye virkeligheder, som I skal møde. Det er en procedure, der i høj grad vil udfordre jeres overbevisninger og derefter forklare, hvorfor I er her. Ud af dette kommer nye opfattelser, der er vigtige for, at I kan bevæge jer mod fuld bevidsthed.

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Jeres verden ændrer sig gradvist, efterhånden som de mørke, der styrede denne uhellige virkelighed, begynder at forsvinde fra denne verden. Vi takker jer, kære Hjerter, for hvad I har udrettet med hjælp fra vores extraterrestriske og den indre verdens brødre. De har taget jeres fantastiske visualiseringer om en reformeret virkelighed og speedet dem op til et punkt, hvor denne afskyelige virkelighed kan reformeres. Disse ændringer er dermed et fælles arbejde udført af mange af os. Det er jeres vidunderlige energier, der er grundlaget for de energier, der nu transformerer dette rige. Disse fantastiske ændringer gør en række justeringer i jeres verden på Jordens overflade mulige. Den største er naturligvis ændringen i jeres økonomiske og regeringsmæssige systemer. Disse ændringer skal gøre jer fri af jeres gældsslaveri og et byrdefuldt lånesystem. Denne frihed skal i sidste ende endelig give jer mulighed for at nå jeres fulde potentiale og blive de fantastiske Væsener, I i sandhed er!

Vi Mestre er for evigt taknemmelige for, hvad Himlen har gjort for at gøre en ende på mørkets lange regeringstid i dette rige. Atlantiderne og deres mørke allierede agtede at reducere os til permanente slaver. Atlantis faldt længe før, denne kriminelle gerning blev udført. Over de næste 13 tusind år mislykkedes det igen for deres efterfølgere at fuldføre denne opgave. Nu leder Himlen jer alle tilbage til jeres tidligere status. Det er vores guddommelige privilegium at overvåge alt dette. Hver eneste af jer gør gode fremskridt mod dette yderst ædle mål. Mange krystalbørn kommer i denne tid til verden for at stabilisere dette rige og tilføre jeres energier deres smukke energier. Vi bruger deres visioner og jeres til at genskabe dette rige og gøre det klar til ​​jeres rumfamiliers ankomst. Vores kommende lektioner skal yderligere forstærke disse nye energier. Det hele fører til en yderst mirakuløs tid!

Himlen har højtideligt lovet os, at denne sidste uhæderlige tid ikke vil vare længe. Begivenheder er undervejs, der skal "forsegle handlen". Himlen hjælper flere fraktioner for at sikre, at jeres lovede velsignelser leveres til ordentlig og guddommelig tid. De kommende begivenheder skal sætte gang i flere aktiviteter og genskabe dette rige for evigt. Når jeres mirakeløse fysiske Engelskab er opnået, skal dette rige hjælpe denne galakse med at transformere de tilsyneladende mørke "børn af Anchara". Det gør det muligt for denne galakse at vende sig mod Lyset og dermed hjælpe andre med at sprede denne glæde i hele dette enorme Univers. Det er denne skæbne, som vi har kendt til i mange generationer. Vores primære mission er at forberede hver enkelt af jer til en yderst forbløffende transformation. Lige siden vores første ceremonier, der gjorde os til Opstegne Mestre, har vi længtes efter, hvad der nu sker. Vi beder jer om at være positive og at gøre, hvad der er nødvendigt for at fremskynde disse ændringer.

I dag har vi kort talt om en række begivenheder, der næsten er her. Overalt er en verden i forandring. De endelige slag for at gøre en ende på mørket udkæmpes nu. Sejren er nær. Glæd jer til jeres triumf og vær klar til en herlig fejring! Vid, kære Alle, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen virkelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! Vær i Glæde!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversættelse: Margit Villumsen

PUTIN

putin

ESOTERIC

inv

RICHARD DOLAN

NÃO ABANDONEM AGORA JULIAN ASSANGE