Seguidores

25.5.16

Dansk -- Sheldan Nidle – 24. maj 2016Sheldan Nidle – 24. maj 2016

2 Muluc, 2 Pax, 12 Manik


Selamat Jarin! (Velsignelser!) Jeres verden forbereder hurtigt en overraskelse, der i sandhed vil chokere alle! Lyset har været tvunget til at vente på det rigtige tidspunkt til at slå til. På nuværende tidspunkt har mørket og dets vigtigste håndlangere, der er knyttet til regimet kendt som USA, Inc., fået en vis grad af spillerum. Det har givet dem mulighed for at engagere sig i nogle svindelnumre på globalt plan. Lyset er rede til at afslutte denne mærkelige del af jeres historie. Mørket tror, at Lyset er ude af stand til at indlede den type massive kontraangreb, der kræves for at sætte en hurtig stopper for deres narrestreger. Imidlertid er vores flåde blevet beordret af Himlen til at gøre netop det. I vores tilfælde skal det være hemmeligt, hvilket dækkes af flere venlige militære styrkers fælles aktioner. Disse fælles aktioner har tidligere været i stand til at begrænse rækkevidden af ​​mørkets sponsorerede terrorist styrker. Målet er i sidste ende at afskære og endelig svække de mørke elementer, der søger at opretholde ustabilitet i nogle områder på jeres klode. Imidlertid forbereder Lyset sine angreb, der til sidst skal fjerne USA, Inc. og dens mange allierede.

De økonomiske midler, der omhyggeligt er blevet sikret og korrekt registreret, er nu klar til at blive leveret til jer på det rigtige tidspunkt. Disse projekter har taget meget længere end tidligere forventet. Mørkets grad af infiltration i banker og deres mange tilknyttede elementer var i virkeligheden meget større end først antaget af vores jordiske allierede. Ikke desto mindre er der blevet taget hånd om disse tidligere blokader og det gør det muligt at gøre mange ting. Det er vigtigt, at NESARA forvaltningen indføres og bliver i stand til at blive den stærke vogter af en række vigtige projekter. Det første projekt skal fuldstændig reformere den misbrugte og dybt korrupte amerikanske regering. Denne stille revolution gør en ende på denne mørke forvaltnings onde indflydelse med at opretholde krige og konflikter i centrale områder af jeres klode, nemlig Mellemøsten og Latinamerika! Vi vil så også være i stand til at indføre global stabilitet og velstand. I samme forbindelse kommer enden på den globale UFO tilsløring. Det kan gøre det muligt for os at være i stand til at tale direkte med jer om den første kontakt og vores mentorprogram.

Mørket har længe troet, at vi ikke fuldt ud forstår, hvor stor og dyb de mørke Anunnakiers prægning af ​​menneskeheden var før deres afgang i midten af ​​1990'erne. Vi blev instrueret af vores nye allierede på netop disse punkter, før Anchara Traktaten blev lavet i midten af ​​1990'erne. Vi vidste fra første hånd, hvor dybt ind i jeres psyke deres propaganda var gået. Den første ting var at arbejde med både Himlen og vores nye medarbejdere for at begynde at modvirke, hvad der i årtusinder var blevet puttet ind i alle nyfødtes hoveder og sind. De nye stjernefrø, der blev født, modsagde langsomt disse mørke "normer". Desuden begyndte mange at instruere menneskeheden i, hvad denne onde propaganda indebar og hvorfor den var forkert. Dette førte til flere modige retssager og andre måder at ændre dette ophobede nonsens på og bytte den ud med en mere sand og levedygtig virkelighed. Det er disse vidunderlige projekter, der nu gør det muligt at fjerne USA, Inc og skabe et nyt finansielt system, der kan fungere side om side med jeres nye velstand.

Vores ønske er således at bringe flere falske overbevisninger, der har gjort det muligt for mørket og dens håndlangere at kontrollere jer i næsten 13 tusind år, til ophør. Nøglen til dette er den enorme vækst i jeres bevidsthed. Dette ene element har gjort jer bedre i stand til at støtte Lyset og dets mange handlinger for at gøre en ende på mørkets og dets håndlangeres magt i dette rige på Jordens overflade. Dette punkt er blevet den primære handling. At muliggøre NESARA forvaltningen at komme til magten er i sandhed afgørende for vores succes. I den forbindelse har vi sendt vores samarbejdspartnere ud for dagligt at konferere med vores allierede og sammensætte en i fællesskab arrangeret handling, der nu står på tærsklen til ​​succes. Flere handlinger finder sted, der lover os det inderligt ønskede punkt for endelig succes. Mørket har været en yderst undvigende fjende. Det har skabt forsinkelser, som vi i begyndelsen troede umulige. Denne latente vedholdenhed er nu inddraget i vores strategi. Vi har til hensigt snart at bekendtgøre, at det er lykkedes. Med det under kontrol kan vi sikre riget for jeres Opstegne Mestres meget tiltrængte lektioner!

Velsignelser! Vi er jeres Opstegne Mestre! Verden, som I nu kender den, er under forandring. Denne positive ændring skyldes de store visioner, som I har haft kollektivt med os. Vi er ret stolte af graden af ​​fokus, som mange af jer har opretholdt i de seneste par måneder. Disse energier viser, hvad Himlen havde i tankerne, da hele denne proces begyndte i begyndelsen af ​​1990'erne. I har opdaget jeres kræfter og bruger dem til hjælp for vores fælles sag. I den sidste måned er mange flere begyndt at vise den samme beslutsomhed. Disse operationer viser nøjagtig, hvor kraftfulde I bliver, når I bruger jeres evner og arbejder på at bringe disse vidunderlige meditationer i fokus. De hjælper i høj grad alle os Mestre med at styrke den forandring, der kommer i denne virkelighed. Også mørket har lagt mærke til jer og erkender mere og mere, at dets mange ønsker nu ikke kan opfyldes. Afslutningen på ​​disse årtusinder er nu i sigte! Hosianna! Hosianna!

Hver enkelt af jer er en glæde for vores kollektive hjerter. Vi er klar over, hvor langt I er nået i de sidste to årtier! I befinder jer på en vej til succes, der skal bringe jer tilbage til fuld bevidsthed. Denne proces har taget meget mindre tid end oprindeligt antaget af vores samarbejdspartnere. Derfor er det klogt at informere jer om disse ændringer og bede jer om fortsat at gå indad, fokusere og bruge jeres visualiseringer til at fremskynde jeres udvikling. I er, kære Hjerter, en vidunderlig gruppe, der først lige er begyndt at vise jeres enorme potentiale. De næste store runder af forandringer foranlediget af Himlen skal yderligere fremme jeres mentale og følelsesmæssige evner. Som I ved, er jeres hjerte et stort elektrisk center, der i mange tilfælde rivaliserer med jeres hjerne. Denne proces skal fortsætte, efterhånden som der sker ændringer i jeres hjerners og hjerters chakraer. Disse ændringer skal fejre jeres nyfundne potentiale og bedre forberede jer til at møde jeres galaktiske mentorer.

Disse ændringer skal kombineres med ny viden, som vi er bestemt til at give jer. For lang tid siden gjorde en serie grufulde eksperimenter i Atlantis, at jeres forfædre blev overladt til sig selv med hukommelsestab. Alt det, I troede, I vidste, syntes pludselig at være uden for jeres rækkevidde. Vores opgave er om kort tid at minde jer om, hvad jeres forfædre mistede og at vise jer, hvordan I får det tilbage. Så er der processen med genforeningen med jeres brødre, Agarthanerne. I er tæt på at møde dem og I skal tage til Agartha med jeres mentorer og jeres vogtere i Himlen og bruge jeres Krystal Lys Kamre for at kunne vende tilbage til fuld bevidsthed. Vi ser i fryd frem til, at I slutter jer til os ved en afsluttende konference for at oprette en ny stjernenation og fortsætte med hellige missioner, som er givet til os alle ved Himlens guddommelige nåde!

I dag har vi fortsat vores rapport om, hvad der sker i denne verden. Der gøres store fremskridt for at skabe jeres velstand og indføre NESARA forvaltningen. Vi forventer fuldt ud, at den kommende tid bliver en tid, der endelig kan afspejle, hvad vi har fortalt jer tidligere. Vid, kære Alle, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen virkelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! Vær i Glæde!)

Oversættelse: Margit Villumsen18.5.16

Dansk -- Sheldan Nidle – 17. maj 2016Sheldan Nidle – 17. maj 2016

7 Imix, 14 Moan, 12 Manik


Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) Riget ændrer sig langsomt. En sand republik grundfæstet i nuancerne i NESARA loven er langsomt på vej i Amerika. De mørkes mange forsøg på urigtigt at proklamere sådan et regime er dødsdømt og vil i sidste ende mislykkes. I mellemtiden er mørkets evne til at lyve og plante disse usandheder blevet tilbagevist af Lyset. Dette blandt andet har midlertidigt bremset ​​Lysets mange kræfters fremskridt. Vi, sammen med vores mange samarbejdspartnere, bringer orden i dette sidste nonsens. Det gør det muligt for Lyset at komme tilbage på sporet. Derved er Lysets mange afdelinger igen i stand til nemt at kommunikere med hinanden. Vi forventer, at ekstreme fremskridt skal muliggøre, at overførslen af disse midler skrider fremad. For os betyder alt dette, at det er de sidste måder, hvorpå mørket forstyrrer dannelsen af ​​ny forvaltning og nye valutaer. Det indebærer naturligvis, at de nye bankorganisationer er nødt til at anvende strengere procedurer og indføre nye regler for at beskytte den vellykkede implementering af den nye guldstandard. Disse ting bliver nu bragt i orden og flere nye procedurer bliver gjort klar til at blive anvendt internationalt.

De sidste forsinkende handlinger viser os, hvor svigefulde klikens sidste håndlangere er. Ikke desto mindre er deres taktik dømt til at mislykkes. Vi har indført nye måder til nøje at observere, hvad de har i sinde. Hver enkelt af jer har brugt en generel visualisering i forbindelse med den sidste fase af transformationen. Vi trækker på disse vidunderlige detaljerede ideer for at finde taktikker til, hvordan alt dette skal gøres. Mørket tror stærkt på, at det stadig er muligt at finde en eller anden måde at bruge deres sidste chikanerier til at gøre det muligt for dem selv at finde en vej ud af deres nuværende morads. Det vil ikke blive tilfældet. Vi ved, hvad de gør og hvorfor. På det rigtige tidspunkt kan vi fjerne denne opfattelse og muliggøre, at den sande NESARA Republik dannes. De sidste kampe om ideer vil være en succes og så kan en ny dag gry for menneskeheden på Jordens overflade! Indtil det sker, er der de sidste få operationer tilbage. Vi agter at spille dem ud og bruge, hvad vi finder til at arrestere og isolere, hvad der er tilbage af denne engang så mægtige klike. Tiden nærmer sig for, at sand forvaltning skal blive normen her og for, at vi endelig kan henvende os direkte til jer.

De foranstaltninger, der er truffet, er blot et eksempel på, hvordan dette mærkelige "noget for noget" spil mellem Lyset og mørke føres. Gennem de seneste par uger har vi set, hvordan det påvirker jer. Vi ser, hvordan I forsøger at regne ud, hvordan alt dette udspiller sig og hvornår I endelig kan begynde at modtage midlerne. Forvent det uventede. Kattens leg med musen er næsten overstået. Mørket indser virkelig nu, at det kun er et spørgsmål om nogle få sidste træk, før alt virkelig er tabt. I kølvandet af disse erkendelser hos mørket følger en sværm af arrestationer af alle, der har spillet dette spil på dets laveste niveauer. Penge og guld, som de stjal, sendes tilbage til os. Federal Reserve og dens håndlangere i Puerto Rico er trængt op i et hjørne og er tvunget til at stoppe deres ulovlige aktiviteter. Mange andre står over for at blive arresteret. Som vi har sagt, er dette afskyelige spil næsten ovre. Der er kun nogle få træk tilbage. Det er bedst for kliken i dens mange udformninger at give op og gøre det muligt for os at afslutte det hele.

Som I kan se, sker der meget over hele den store klode. De sidste dyster med kliken og dens mange håndlangere er i øjeblikket en daglig begivenhed. Den vigtige del af denne rapport kan udtrykkes i nogle få enkle sætninger. Den mørke klike taber og Lyset er næsten klar til at proklamere sin sejr. Denne operation tager længere tid, end vi først ønskede. Ikke desto mindre resterer der flere forløbere for jeres sejr. På nuværende tidspunkt er vores repræsentanter i jeres verden midt i en global udrensnings operation. Denne procedure bliver udført i et tempo, der er bestemt til at stede mørket og dets mindre håndlangere til hvile. Uanset hvilke eventuelle komplikationer der er tilbage, så vid, at vores forbindelser er fast besluttet på at gøre en ende på og derefter stabilisere eventuelle problemområder. Disse operationer er vigtige, men de vil ikke forårsage nogen større forsinkelser i processen med at give jer et nyt finansielt system og at byde jer velkommen i velstandens tidsalder. Forude venter ny forvaltning og en længe ventet afsløring. Disse tider er i sandhed fantastiske og fyldt med mange store begivenheder og himmelske mirakler!

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Vores mange samarbejdspartnere har travlt med at afslutte de resterende centrale elementer, der kræves for at sende jer jeres velsignelser! Mørket fortsætter med at tilbyde alle mulige former for manipulation, der muligvis kan forårsage nogle uforudsete forsinkelser. Derfor er det vigtigt, at I fortsætter med at lave jeres daglige visualiseringer. Disse, sammen med vores, bidrager til at skabe et felt, der gør det lettere at fuldføre disse mange planlagte opgaver. Hver dag tilføjer Himlen sine egne dekreter til, hvad vi gør. Disse guddommelige tanker virker som meget tiltrængt støtte for disse operationer. Himlen, med vores fælles hjælp, skaber en ny virkelighed for os alle. Det er et overgangs rige, hvor vi kan vokse i bevidsthed og blive, mine Børn, bedre i stand til at indrette jer efter, hvordan I bedst kan overleve. Denne proces fører til det tidspunkt, hvor vi kan være sammen og byde jeres nye mentorer velkommen ind. Til den tid skal I også møde jeres levende forfædre, Agarthanerne!

Efterhånden som I bliver mere bevidste, kan processen med at hæve jeres bevidsthed, føre til en øget følelse af frustration, mens I venter på det uundgåelige. Jeres øgede videbegær er vidunderligt for os. Det ændrer jeres gamle opfattelse af riget. På grund af jeres nye energier synes verden ikke at være i orden og uønskede krige inspirerer jer ikke længere. De, der længe har regeret denne verden, ser jer ikke længere som føjelige marionetter, men som folk, der må regnes med. Det er endnu et sæt af tegn på, at hvad der plejede at være normalt, ikke længere holder. I har også en bedre forståelse af nådens veje. Himlen lytter ivrigt til jeres bønner om en ny verden. Ændringerne i jer er yderst velkomne. Forvent mere af dette, efterhånden som jeres bevidsthed vokser. Hver enkelt af jer er et eksperiment i en procedure, som Himlen i sandhed begyndte i begyndelsen af ​​1970'erne.

Dengang foranledigede mørket næsten, at jeres Sol blev til en supernova og på et øjeblik ville I være blevet udslettet. Vores galaktiske venner og vores overordnede i Himlen forhindrede denne hændelse og tillod jer at fortsætte fremad. Det blev også set som en vigtig forløber for et andet fænomen, der fejede gennem denne galakse. Det betød, at de store ændringer, I har brug for, skulle påbegyndes så hurtigt som muligt. Det har taget næsten fire årtier at finjustere riget og tillade os at se, hvor tæt vi er på en mere formel indgriben. Vi Mestre fik at vide, at indtil mørkets håndlangere var besejret, måtte vi påtage os en mere beskyttende rolle. Således er vi blevet mere synlige i de seneste par år. Vi er meget tæt på åbent at kunne instruere jer omkring flere vitale emner. De skal være en hjælp til, hvad I i første omgang skal lære af den nye NESARA regering. Halleluja! Halleluja!

I dag, som sædvanlig, har vi rapporteret til jer om, hvad der sker på jeres klode. Begivenheder signalerer nu, at I er på nippet til at modtage flere særlige midler. De skal være forløberen for en stor fremgang, der vil ændre denne virkelighed! Vid, kære Alle, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen virkelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! Vær i Glæde!)Oversættelse: Margit Villumsen

12.5.16

Dansk -- Sheldan Nidle – 10. maj 2016

Sheldan Nidle – 10. maj 2016

13 Ix, 7 Moan, 12 Manik

Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) Meget sker nu bag scenen. Mørkets vigtigste håndlangere dør. Den tidligere arrogance hos denne gruppe af menneskeheden svinder hurtigt og bliver erstattet af en følelse af, at deres lange herredømme virkelig er forbi. I stedet kommer Lysets tid og den pludselige opdukken af deres tidligere protegéer, Gaias menneskehed på Jordens overflade! Historikerne fra Agarthas inderste dybder dokumenterer nu jeres vej til magten med stor fanfare. Selv jeres Opstegne Mestre glædes over det, der i øjeblikket sker for jer. Mens det er frustrerende for jer, er det tider, hvor I endelig kan befries fra magtesløshedens lænker og begynde at genoptage jeres tidligere liv. Disse muligheder har bragt os til jeres kyster med en mission fyldt med meget håb og stor indre glæde. Det er denne himmelske operation, der gør det muligt for de mange Opstegne Mestre at henvende sig til jer snarest og gøre en ende på manipulation af fakta både fra Anunnakiernes og deres tidligere håndlangeres side. Den allernærmeste tid skal også være den første store forsmag på den nye Lysets tid.

Vær opmærksom på de øgede tegn, der peger i retning af jeres nye tid med voksende styrke. Skjult rundt omkring i jeres verden er monumenter, der taler om en anden fortid, end den, som I nu tror, er sand. Mørket fortalte sine håndlangere, at de skulle skjule beviserne og bruge deres mange evner til at få jer til at tro på grove løgne for at dække over disse essentielle sandheder. Vi har set, hvordan det blev så dygtigt håndteret af disse godt underviste håndlangere. Alligevel bevaredes sandheder på de steder, hvor Agarthanerne lige så dygtigt havde efterladt dem for mange årtusinder siden. Der blev hentydet til deres eksistens i talrige gamle tekster og i nyere esoteriske værker, der beskrev, hvad disse ting virkelig var. Mørket brugte sin magt til at myrde mange sandsigere og tvinge mange flere til at tie om, hvad de egentlig vidste. Disse skjulte sandheder skal om kort tid komme for dagens lys og hjælpe de Opstegne Mestre i deres egne store afsløringer. Formålet med denne tidligere skjulte visdom er at forklare, hvem og hvad I virkelig er!

Dette er en tid, hvor fortidens hemmeligheder skal blive offentligt kendt af alle. Når de såkaldte Gyldne Tider betragtes nøje, bliver det tydeligt, at flere civilisationer, der for tiden er ukendte, var nøglen til, hvad der dengang skete. Faktisk henviser de fleste, der studerer oldtiden, til disse forskellige elementer simpelthen som "civilisationer zero". Meget er blevet afdækket om disse gamle steder - fantastiske steder, hvor et yderst bemærkelsesværdigt forsøg på samfund først begyndte. Flere af jeres arkæologer ser dette som værende for 8.000 til 15.000 år siden. Dette placerer disse steder mellem slutningen af ​​den såkaldte Istid og tiden for den bibelske globale oversvømmelse. Vi nævner alt dette for at knytte det sammen med de mange myter og legender, der synes at bekræfte fakta om disse gamle steder. Vi agter fuldt ud at bruge disse fakta til at forklare sammenhænge mellem jeres forfædre og os selv. Disse steder var en blanding af energier mellem Anunnaki overherrerne og deres seneste forsøg på at skabe samfund, hvor I var prisgivet disse halvguder, der var inspireret af mørket.

Vores oprindelige formål var at observere og registrere for eftertiden, hvad der faktisk skete. Det skulle være en fremragende kilde for de nye Opstegne Mestre. Meget af jeres historie fra tiden for ødelæggelsen af ​​Atlantis og den efterfølgende periode på omkring et tusind år er stort set ikke registreret. Ikke desto mindre har Himlen bevaret Akasha optegnelser. Alt dette skal bruges til at give jer flere historier til bedre at forstå jeres unikke forbindelse med Gaia og Agarthanerne. Hver af jer har Sjælsoptegnelser, der skal gennemgås af jeres mentor og af jer. I er nødt til fuldt ud at kende sammenhængen mellem hvert enkelt liv og de gamle tider. Det er grunden til, at dialogen mellem jer og jeres mentor vil tage måneder at gennemføre. Mange andre faktorer skal ligeledes dækkes. Vi ser disse udvekslinger som et middel for jer til at afdække flere uløste energier, der skal fjernes og gøre jer i stand til at sætte scenen for flytningen til jeres personlige Krystal Lys Kammer. I kan begynde at se, hvorfor det bliver spændende tider for alle!

Hosianna! Vi er jeres Opstegne Mestre! Vi kommer til jer med et meget helligt løfte. Lad os sammen skabe en verden fyldt med Kærlighed, Lys og især velstand. Det er ofte fejlagtigt sagt af menneskeheden, at de ypperste mål er umulige. På denne dag har vores pragtfulde samarbejdspartnere frigjort en enorm mængde økonomiske midler. Lad disse midler passere let gennem alle potentielle barrierer, som sikkert venter dem. Lad disse penge være forvarslet om en stor endeløs "Tidsalder af Lys". Lad dem også være grundlaget for en epoke, der skal bringe en ændring til denne store klode med hensyn til, hvordan den skal være organiseret. Lad hver "økozone" og hver art være kærligt forbundet med Gaia og med hver enkelt af jer. Lad denne hellige sameksistens kunne mærkes af jer i jeres spirituelle kerne og lad denne energi være fundamentet for et nyt verdensbillede. Tag disse guddommelige ting til hjertet og vær i Enhed med hinanden. Lad hvert slag af dette nye kollektive hjerte lyde gennem hele denne del af den fysiske skabelse. Halleluja! Halleluja!

Vær i stand til at give frit til jeres nye verden. - Erkend dybt inde, hvordan disse tanker gennemtrænger hvert aspekt af, hvem I virkelig er. Dette rige var oprindeligt et helligt lys af kærlighed frembragt af energierne fra jeres grundlæggende Moder/Fader selv. Denne Moder gjorde det for næsten 850.000 åroner siden (et åndeligt år af samme længde). Vi sidder, kære Børn, ved selve indgangen til ​​disse yderst storslåede tider. Vi skal ved Himlens magi i massevis vende tilbage til grunden til, at vi først kom til disse mange vidunderlige lande. Dette solsystem er et guddommeligt prøvested for, hvad I skal opnå med vores hjælp. Sammen skal nogle utrolige begivenheder bevæge sig i stor glæde gennem denne virkelighed. I holder i jeres hænder en vifte af utallige evner. Disse skal der nu trækkes på og et forunderligt løfte skal omsider blive realiseret! Det skal bringe jer i forening med jeres forunderlige brødre, Agarthanerne!

I er en del af menneskeheden, der strækker sig over denne galakse og findes på steder i mange andre dele af fysikalitet. I skal blive åndeligt genforenet med disse energier, når I igen som lovet påtager jer at være vogtere af dette solsystem. Himlen instruerer os i, hvordan vi videre går frem. Brug det, der nu sker, som anledning til at gøre jer selv åndeligt og guddommeligt kraftfulde. Bring jeres vidunderlige Lys til denne opgave. Vær i stand til at bruge jeres gaver og transformere dette store rige tilbage til det, som det først var, da vi sammen opdagede det for omkring 900.000 åroner siden. I er et stort folk, der blev kastet ud i en oplysningskurve og denne tid i udviklingen skal nu transformeres til en tid med ​​guddommelige handlinger. I, som os, er den store og Kærlige Skabers fysiske Engle. Denne yderst hellige mission blev sat på hold, mens vi i fællesskab forvandledes. Vær altid i Kærlighed og Lys! Vid i jeres Hjerte, hvordan disse herlige Sjælsenergier flyder uendeligt gennem jer! Vær i Kærlighed, mine Kære!

I dag har I læst mange ting om, hvem I i sandhed er og hvor I står i jeres vældige udvikling. Vær i stand til at tage denne nye viden og brug den for dette rige og for jer selv. Der forventes meget og meget er givet i Kærlighed og i Lys til jer. Lad denne tid og dens gaver være starten på jeres tilbagevenden til Lyset! Vid, kære Alle, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen virkelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! Vær i Glæde!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversættelse: Margit Villumsen

5.5.16

Dansk -- Sheldan Nidle – 3. maj 2016Sheldan Nidle – 3. maj 2016

6 Manik, 0 Moan, 12 Manik

Selamat Jalwa! (Vær i Evig Glæde!) På nuværende tidspunkt går den kritiske overførsel af midler langsommere med henblik på omhyggeligt at beskytte den gennem nye sikkerhedsprotokoller. De kinesiske gamle familier er bekymrede, da en række hændelser indtræffer, der truer den fortsatte strøm af midler. Den mørke klike gør alt for at forstyrre dette øgede flow. Angrebet på SWIFT (The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) kombineret med en generel stigning i antallet af vitale "hackerangreb" i overførslerne bringer midlertidigt den overordnede sikkerhed i fare. Af disse grunde gav processen anledning til, at de gamle familier forlangte, at overførslen af disse midler foregik i et langsommere tempo. Dette ophold skulle kun vare i 48 timer og blev hurtigt sat i gang igen. Det menes, at denne forholdsregel førte til flere positive nye modtræk, hvor eventuelle midler, der på eller anden måde gik tabt i løbet af dette korte ophold, igen blev opsnappet. Disse foranstaltninger gjorde, at problemer blev løst med nye strategier, som gjorde det muligt for disse midler at blive overført fra sted til sted på en meget sikrere måde. Eventuelle problemer bliver således hurtigt løst og overvundet! 

Vi gør os i øjeblikket klar til at uddele velstandsmidlerne til de, der var heldige nok til at lytte til rapporterne om disse midler i midten af ​​1990'erne. Disse leverancer skal modtages af dem, der for det meste opgav tanken om, at det nogensinde ville ske. Bush familiesyndikat stjal uden videre de fleste af disse midler i perioden mellem slutningen af ​​1990'erne og begyndelsen af ​​2000'erne. Disse midler blev inddrevet for over ti år siden og danner grundlag for nogle af de anklager, der skal rejses mod dette grove syndikat. Vi venter med at foretage disse meget specielle anholdelser, indtil flere forskellige anklager er blevet fuldt ud dokumenteret og handlet på. Dette forbrydersyndikat er vokset i det seneste halve årti. Det lader til, at praktisk talt alle amerikanske præsidenter i de seneste tre årtier har haft deres hænder nede i denne enorme kagedåse. Udbredelsen af korruption og direkte tyveri mættede alle grene af den enhed, som vi kalder "USA Inc." Denne enhed må absolut fjernes, så hurtigt som vi er i stand til at opstøve alle dens mistænkte. Enden for dette regime er nær!

I øjeblikket forandrer dette rige sig langsomt. Den mørke klike mener fejlagtigt, at dens udbedringer mht. denne virkelighed kan holde. Intet er længere fra sandheden! Små revner i rum-tid kontinuummet dukker op overalt. Himlen forstår, at denne virkelighed kun kan forvandle sig så hurtigt, som den er i stand til. Kanterne af denne virkelighed er som et stort net fanget i turbulensen af en stor orkan. Dette net kan kun holde, indtil det ikke længere er i stand til at udføre sine opgaver. Det er, hvad der hurtigt sker med de energistrukturer, der udgør denne virkeligheds livskræfter. Den eneste mulighed er at transformere sig til en langt mindre tæt struktur. Den højere virkelighed tvinger menneskeheden på Jordens overflade til at blive mindre og mindre tætte og det udmønter sig i højere og højere former for bevidsthed. De mørkes svage indblanding kan ikke fortsætte meget længere pga. den himmelske reaktion på de aktuelle forhold. Naturen afskyr vakuum. Alt, hvad der gøres for at forsøge at forhindre energiers naturlige strøm, er dømt til at mislykkes. Inderst inde indser den mørke klike nu dette faktum og belaver sig i øjeblikket på det uundgåelige.

Vi kan se, hvor tæt vores jordiske allierede er på deres endelige altomfattende sejr. Som netop nævnt, er der en naturlig og ret himmelsk kraft på arbejde her. Vores operationer støtter helt igennem denne kraft og vi forventer at se overbevisende forvarsler på denne virkningsfulde kraft. Himlen ved, hvor stærkt det, som virkelig sker, er. Når først jeres grundlæggende opfattelser af denne storslåede sandhed bliver normen, er det umuligt at vende tilbage til et meget lavere energibegreb i denne virkelighed. I realiteten er denne virkelighed blevet ført ad en ensrettet vej til en nyere, meget mindre tæt normalitet. Disse ændringer påvirker alle aspekter af forandring. Mørkets modbydelige planer er uanvendelige. Alle livsformer kan fornemme, hvordan denne højere energi forandrer jer og alt i denne virkelighed. De gamle måder er borte og et nyt sæt af regler for bevidstheden tager over. Det ændrer måden, hvorpå denne virkelighed rent faktisk virker og gør dette for det meste på et mikroskopisk niveau. I som et bevidst Væsen bliver bevidste om disse ændringer og jeres indre overbevisninger ændrer sig hurtigt. I realiteten står I nu på tærsklen til, hvad der kan kaldes "noget vidunderligt".

Velsignelser! Vi er jeres Opstegne Mestre! I løbet af de seneste par måneder har vores forskellige samarbejdspartnere afsluttet de endelige procedurer for at bringe jer jeres velsignelser. Disse operationer blev hjulpet på vej af flittige juridiske manøvrer fra flere vigtige frivillige, der har opdaget, hvordan de med held lægger sig i vejen for den mørke klikes legioner. Derfor kan vi meddele jer, at flere nøgleleverancer snarest kan gennemføres. Vi er ligeledes velsignede med Himlens hemmelig handlinger. De mest hellige Væsener har sat scenen for en række mirakuløse begivenheder, der hurtigt skal ændre, hvordan denne nuværende virkelighed fungerer. Hver virkelighed styres af et sæt regler, der kan ændres, når Himlen vurderer det. Det er nu i gang. Himlen skaber på guddommelig vis en ny eller "overgangs" virkelighed for os. Mens det foregår, kan vi forvente, at mørkets kraft aftager og Lysets kraft øges. Vi takker Himlen for denne velsignede dispensation. Halleluja! Halleluja!

Denne ændring i energier hænger sammen med et vigtigt sæt af velsignede processer. Jeres tæthedsgrad bliver mindre og nye chakraer bliver tilføjet. Disse forskellige procedurer udvirket af Himlen rykker jeres bevidsthed opad og tilføjer nye chakraer til jeres kroppe. Da Atlantis’ største videnskabsmænd for næsten 15.000 år siden begik deres afskyelige handling, rykkede de jer i al hemmelighed lavere ned i bevidsthed og øgede kroppens samlede tæthedsgrad. Himlen, som nævnt, vender nu dette modbydelige eksperiment. Under Anunnakiernes efterfølgende herredømme blev I givet falske overbevisninger, der forklarede disse ændringer som en naturlig handling. Det er langt fra Sandheden! Vores mission er at bruge vores barmhjertighed og nåde til at beskytte jer og også forberede jer til et yderst afgørende behov for lektioner om sandheden fra os. Vi har arbejdet på dette i de sidste 3.000 år! Vi takker Himlen for deres hjælp med at gennemføre ​​denne yderst guddommelige mission!

Gaia har de sidste 13 tusinde år levet med to adskilte virkeligheder. Med de sidste transformationer, der fører til jeres opstigning, kan Gaia igen vende denne klode til én virkelighed. Den nye virkelighed skal spejle den Indre Jord og rejse to firmamenter i hendes nye atmosfære. Disse handlinger skal bringe hende og hendes søsterverdener tilbage til, hvor de var, da Atlantis først faldt. Denne fantastiske, uberørte verden skal blive kernen i et virkeligt vidunderligt solsystem. Det nye solsystem skal indeholde 12 hovedplaneter og en yderst pragtfuld central sol! I skal være denne yderst smukke nye stjernenations vogtere. Vores fælles fokus og daglige bønner, samt vores fælles meditationer, skal være med til at gøre alt dette muligt. Himlen skal give os alle en hellig pligt til at hjælpe resten af ​​denne galakse i dens endelige transformation til Lys. Denne guddommelige handling skal afspejle, hvad der skal gøres i de utallige galakser omkring os! Hosianna!

I dag har vi fortsat vores ugentlige rapporter til jer. Mange fantastiske begivenheder er ganske tæt på en yderst utrolig afslutning for alle. Himlen udfører en særlig guddommelig plan, som I og jeg er en yderst vidunderlig del af. Lad os arbejde på vores egen måde for denne yderst glorværdige nye virkelighed! Vid, kære Alle, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen virkelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! Vær i Glæde!)


Website: Planetary Activation Organization

Oversættelse: Margit Villumsen

PUTIN

putin

ESOTERIC

inv

RICHARD DOLAN

NÃO ABANDONEM AGORA JULIAN ASSANGE