Seguidores

27.8.15

Dansk -- Sheldan Nidle – 25. august 2015


Sheldan Nidle – 25. august 2015

3 Caban, 10 Uo, 12 Manik

Selamat Balik! (Sirisk for Hjertelig Velkommen) Den nuværende verden er en, hvor de gamle måder stadig er stærke. Både økonomiske og kulturelle begivenheder er klar til at ske. Mørket styrede verdenen på overfladen i næsten 13 årtusinder. Sådan en langvarig grad af kontrol har skabt en række kulturelle traditioner, der nu må justeres. I vil blive befriet for et tilsyneladende endeløst gældsslaveri og et konstant behov for at overleve. De to elementer vil slutte med en jubel over gældsfrihed og kommende velstand. Den mørke klike forstår, at dens grundlæggende fundament skal ændres og at de skal isoleres fra jer. De ville ikke have noget med dem at gøre. Deres kamp-til-døden holdning kan have forsinket tingene, men deres skæbne er i sandhed forseglet af Himlen. Mørket er ved deres egne handlinger henvist til at sidde i et hjørne. Det er gået konkurs, fyldt med en ubrugelig fiat valuta og ude af stand til at opretholde sine løgne og massive insinuationer. Kort sagt sættes scenen hurtigt for dets forsvinden. Kræfter gennemgår i øjeblikket en række scenarier, som bringer alt det til ophør. Det vil betyde anholdelser, skandaler og en forvaltningsreform, der vil tillade jer at lære sandheden om, hvad der er sket siden afslutningen på ​​Anden Verdenskrig.

Amerika blev en verdensmagt og vendte hurtigt op og ned på ethvert scenarie, det havde fulgt siden slutningen af ​​Borgerkrigen. Amerika undlod at favne sine civile og isolationistiske tendenser og blev i stedet hurtigt det nye britiske imperium. Processen ændrede for alvor, hvordan Amerika fungerer. Det blev et land, der søgte at etablere sig som en stor forsvarer af det gamle imperium, det plejede at modarbejde. Vi kiggede på, mens Amerika skabte et sæt af løgne, der skabte den nuværende UFO tilsløring. Det kæmpede ulovlige krige og holdt på at bevare almindelig værnepligt, der aldeles ændrede livet for mange unge amerikanere. Amerika adlød ​​et oligarki, der spillede med sine muskler blot for at se, hvor stærk det var blevet. Amerika var ved at miste sin sjæl og blev til noget, som Jefferson og mange af hans ligesindede advarede om. Amerika skabte et imperium for at hjælpe de rige og magtfulde. De magtfulde var vokset i stort tal efter kulminationen på Borgerkrigen. Ved begyndelsen af ​​Første Verdenskrig havde den nye klike antaget sin formelle magtposition.

Resten af ​​det 20. århundrede var en gentagelse af, hvad England gjorde for at bevare sin status som stormagt. Den kunstigt skabte depression var i virkeligheden en optakt til Anden Verdenskrig. Amerika kom ud af krigen som en dominerende magt og skabte en kold krig for at fortsætte sin dominans. Dens metoder med at følge Anunnakiernes grusomme hovedrolle sikrede dem rollen som den største nation, hvorfra mørket valgte sine primære håndlangere. Ikke desto mindre skabte proklamationerne af Anchara og Anunnakiernes afgang i midten af ​​1990'erne en snublen, som endeligt blev fremhævet af 9/11 og de deraf resulterende krige i Afghanistan og Irak. Det tillod dem midlertidigt at bevare magten i yderligere et årti og bringer os til det nuværende dilemma. Det er den endelige tid, hvor det uundgåelige virkelig finder sted. Den nuværende verden befinder sig i en udelukkelse om, hvad vores allierede og os er ved at etablere. Vi har lovet både Himlen og vores Jordiske allierede ikke at afsløre meget mere. Mørket ved, at der i en række sager blev afsagt dom imod dem og at en stor juridisk styrke er klar til at fjerne dem.

Vi står i øjeblikket ved en afgrund. En række aktioner fortsætter med at udvikle sig i deres eget bestemte tempo. Vi følger det nøje, mens det hele udspiller sig. Denne tid vil gøre en ende på jeres dom over jer selv ud fra de opfattelser, I har haft siden barndommen. Med mørkets fald kan I omsider finde ud af, hvad frihed virkelig handler om. Da Anunnakierne rejste for 20 år siden, bad de oprigtigt kliken om at opgive deres måder og i stedet tillade overflod og ny styreform at blomstre. Kliken besluttede ikke at gøre det og i det næste årti sikrede den amerikanske klike sin dominans. Dominansen er skrumpet, mens verdenen kom sig igen efter amerikanernes gerninger. Vi beder jer om at være tålmodige og at indse, hvad der sker bag lukkede døre og holdes hemmeligt. Kliken søger på en eller anden måde at vælte det. Der er for mange, der nu kender til klikens måder til at lade dem vinde endnu en gang. Vid derfor dybt i jeres hjerter, at I har vundet og at det snart vil manifestere sig. I vil så være frie og et nyt rige vil manifestere sig for jer!

Velsignelser! Vi er jeres Opstegne Mestre! Verdenen befinder sig nu i stor forandring. For over to årtier siden tilkaldte Himlen et første kontakt team, hvis store vejledere skulle være de velsignede ordener af søster- og broderskaber, som omfatter Gaias ordener af Opstegne Mestre. I begyndelsen krævedes det at udforme en plan for at erstatte mørket med et nyt Lys for den guddommelige virkelighed. Efter et årti med fejltrin vendte tidevandet langsomt i den sidste del af det første årti af det 21. århundrede. Vi blev i stand til at skabe et antal egnede strategier, hvorved vi kunne nå vores forskellige mål. Den vigtigste del af det var at forklare de mange gamle familier, hvordan de store ressourcer, der var samlet gennem århundreder, skulle bruges til at bringe den mørke klikes magt og ressourcer til fald. Det er nu forklaret fuldstændigt for de mange fraktioner og en plan er i øjeblikket i kraft. Fristen for den hellige plans afslutning er i sigte.

Planens afslutning nærmer sig, selv som mørket truer med at trække riget på overfladen tilbage mod en økonomisk katastrofe. Her beder vi jer om at fokusere på succes. Mørket vil ikke få lov til at kaste riget ud i nogen form for kaos. Uanset om det er økonomisk, filosofisk eller endda som et påskud for dække for en anden krig, Hidtil er deres forsøg mislykkedes. Mørket kan ikke undslippe dens valgte skæbne. Himlens tid med at tillade deres dumhed og holde jer i mørket er omsider ved at være slut. Fælderne, der er lagt ind i mørkets planer, bliver afsløret for dem, mens de ser på. Derfor, mine kære velsignede, vær stærk og hav tillid til Skaberen og de mange udpegede til at få Himlens store planer til at bære frugt. Oplysningerne må forblive hemmelige, indtil de skjulte dele af vores plan er fuldt manifesteret. Kære Alle, vær taknemmelige, da tiden snart er nær.

Vi afslutter vores budskab fyldt med glæde og den forestående succes for alle. For længe siden gav Himlen landet på overfladen til mørket for et bestemt antal årtusinder. "Lejemålet" er nu klar til at udløbe. Lyset fik et helligt mandat og gør sig klar til at fordrive mørket og tage jer med ind i et nyt land, hvor I er frie og virkelig velstående. Brug tiden til at forberede, hvordan og hvor I vil sætte de guddommelige måder, hvorpå I kan opnå jeres hjerters sande mål, i handling. Sammen skal vi genskabe riget og forene jer med vores åndelige familier i den Indre Jord og i rummet. I den tid med fuld bevidsthed vil I lære jeres åndelige og intuitive evner at kende. Læg mærke til, hvordan de kræfter er ved at opstå og vid, kære Alle, at I bliver beredt til yderst glorværdige tider! Vi vil se, hvordan Gaia forbereder sig til det og hvordan I vil møde jeres brødre og søstre af Lyset! Halleluja! Halleluja!

I dag er et andet budskab udgået. Skaberens dekreter manifesteres. Vær i Glæde og vær klar til at modtage mange gaver. Vær godt forberedte på at bruge jeres evner til at skabe en ny og storslået virkelighed! Gode ​​ting sker for dem, der venter! Vid, kære Alle, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen virkelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! og Vær i Glæde!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversættelse: Margit

21.8.15

Dansk -- Sheldan Nidle – 18. august 2015Sheldan Nidle – 18. august 2015

9 Oc, 3 Uo, 12 Manik


Selamat Matah! ("Fred være med jer!") Meget sker I jeres verden på overfladen. Bevægelse er nu under forberedelse for aldeles at ændre, hvordan jeres virkelighed fungerer. For nuværende er dem, der ønsker at gennemføre en sådan ændring, i gang med de af afsluttende forhandlinger for at bestemme, i hvilken rækkefølge transformationerne skal manifesteres. Alt det er afhængig af, hvordan vores allierede vil skabe det, de hidtil har aftalt. Det kritiske første skridt fordrer os til at afslutte vores møder med dem, der er denne verdens hemmelige hellige samfund. På nuværende tidspunkt er den første del af de fælles planer næsten færdig. Det næste skridt vil begynde en massiv genanbringelse af deres enorme kræfter og af dem, der kan starte den massive leveringsoperation. Derfor er begyndelsen af ​​leveringsoperationerne i en indledende fase. Kliken er stadig forvirret og knap nok i stand til at modsætte sig planerne. De mørke indser, at en massiv anholdelsesprocedure ligger omkring 10 dage væk. Når anholdelserne begynder for alvor, bliver det tid til virkelig at levere de enorme midler, som I fortjener. Agarthanerne arbejder i øjeblikket med vores operatører på leveringssystemet for at sikre, at alt fungerer som planlagt.

I vores sidste rapport forklarede vi noget af jeres gamle historie. Den vigtigste del af rapporten er det tidspunkt, hvor Anunnakierne viste sig. I lærte usandheder, der senere blev brugt af deres håndlangere til at holde jer føjelige, under kontrol og i fuld overbevisning om deres manipulerede oprindelseshistorier. Usandhederne redes nu ud, mens Anunnakiernes håndlangere begynder at miste fuld kontrol over virkeligheden. Ikke desto mindre er en vis grad af hemmeligholdelse stadig påkrævet for at sikre, at leverancerne går som planlagt. Når operationerne er nået langt nok til at erklære NESARA, så bliver forholdsreglerne unødvendige. Indtil da besidder kliken en begrænset grad af magt, som på en eller anden måde må æres. Det er den begrænsede magt og mange tilknyttede tricks, som i en vis grad har forsinket de nødvendige foranstaltninger med at arrestere dem og med at give jer mulighed for at modtage jeres velsignelser. Vi må bede om jeres tilgivelse for forsinkelserne, der sådan har frustreret og rystet hver af jer! Vi er i færd med at imødegå de tidligere katastrofer og giver jer jeres hårdt tiltrængte velsignelser!

Den komplekse proces vil i første omgang tage noget længere tid end I kunne forvente. Vær ikke desto mindre parate til at se, hvad I har ventet på omsider at skulle begynde. Det er ikke let at forberede verdenen på den store transformation, den har brug for. I har brugt livstider med at tilpasse jer en virkelighed, der virkelig var en, hvor håndlangerne og deres herrer, Anunnakierne, ikke tog hensyn til jeres indre kræfter og evner. Nu er det vigtigt, at I hurtigt accepterer en virkelighed, hvor, hvad der længe var underkendt, nu accepteres af en ny virkelighed. Processen vil blive fremskyndet af de lektioner, der vil blive tilbudt jer af de Opstegne Mestre. Men det er kun en begyndelse til at se verdenen på en meget ny måde. Den blomstrende elektroniske tidsalder i det seneste årti hjælper processen ved at åbne nye perspektiver for global interpersonel kommunikation. Det fremskynder i høj grad, hvorledes nyheder omkring jer hurtigt formidles. Tænk på, hvor hurtigt det vil blive, når I frit kan bruge jeres telepatiske evner til at sprede vitale oplysninger over hele kloden.

Dernæst forestil jer, hvordan det vil være, når vi ankommer. Vores mission er hurtigt at forberede jer på jeres tilbagevenden til fuld bevidsthed. I jeres umådelige menneskelige genom er en række nøglesekvenser, der blev ændret af atlanteanerne for længe siden. De vil blive korrigeret i jeres krystalkammer. Før det vil en særlig mentor tage fat på epigenetikken, der blev præsenteret for hver enkelt af jer igennem årtusinder som enten en gruppeændring eller som en personlig ændring. Hver mentor vil tage fat på det, hvilket i virkeligheden er et psykologisk fænomen. Således betragter I jeres ændring fra to vinkler. Først er der et følelsesmæssigt sæt af begivenheder, der skal kigges på og en række ændringer skal foretages, mens I er i krystalkammeret. Derefter vil jeres mentor og I fra en ende af tage fat på, hvad der har været jeres oplevelser i dette liv såvel som tage et kig på, hvad der skete i jeres families tidligere liv. Mens det vil være noget traumatisk, vil det være en god første start på, hvad jeres tid i begrænset bevidsthed egentlig handler om. Dermed kan I begynde bedre at forstå, hvorfor himlen tillod Anunnakierne midlertidigt at manipulere jer.

Velsignelser! Vi er jeres Opstegne Mestre! Riget forandrer sig! Himlens hellige og velsignede kræfter forbereder denne smukke blå klode for et yderst storslået mirakel. De, der har regeret verden i årtusinder, kan ikke længere fortsætte som før. Deres lystne handlinger og umoralske planer bliver ikke til noget. Mørket tror stadig på en uhellig plan med at splitte menneskeheden ad. Alt det er mislykket med velsignelse, da kilden til magten hurtigt svinder bort. Ind i det voksende tomrum er Lysets kræfter kommet for kærligt at ændre rigets kurs og skabe de begivenheder, der er nødvendige for at sætte jer fri. Lyset vil også sørge for de monetære ressourcer til at transformere Gaia og alle, der bor på hendes verdener på overfladen. Sættene med store begivenheder begynder nu at manifestere sig, da en ny bankverden og revaluerede valutaer kommer på scenen. I de kommende uger og måneder, vil I undres over, hvad Himlen har gjort klar til jer. Tro på lyset og fokuser med glæde på, hvad der nu skal ske!

For et par århundreder siden, besluttede vi Mestre at ændre måden, hvorpå Anunnakiernes håndlangere samlede og brugte deres yderst imponerende rigdom. Den særlige reform skabte flere verdenstrusts og endelig et brøkreservebanksystem. Det var det kneb, der var nødvendigt for at tilskynde til griskhed og lede de mørke til monetær frådseri. Ved slutningen af det sidste århundrede blev guld og sølv i massevis erstattet af en ting kaldet fiat valuta. Det tankeløse svin var nu klogt blevet ført ned ad en sti mod dens ruin. På det tidspunkt var der dem, der med velsignelse havde visdommen, Kærligheden og ressourcerne til at skabe elementer, der var nødvendige for den yderst forføriske og guddommelige plan. Lysets Tidsalder gryede og snart var mørket uden sine overherrer eller endda hellighed til at indse, hvad der skulle ske med dem. Vi er derfor i øjeblikket, hvor stien ender og et yderst storslået sæt af realiteter sætter ind for dem, der ikke lyttede til Himlens dekreter og ønsker.

Den nuværende tid er tiden, hvor I, mine yderst vidunderlige væsner, endelig vil modtage sødmen efter de mørkes luskerier. Vær klar til at rykke fra dybeste frustration til en yderst glorværdig glæde! Det er ikke let at vente, mens I kun ser lidt forandring. Vi forstår til fulde, hvad mørket og dets overherrer gjorde mod jer. Engang var vi som jer, vi levede liv med stille desperation! Tiderne skal ændre sig og en yderst herlig belønning vil blive jer foræret. Lige nu arbejder mange i guddommelig glæde for at gøre det muligt at give jer både de finansielle og hellige ressourcer, der vil gøre det muligt for jer at udføre de begivenheder, der vil frembringe et stort og retfærdigt rige for alle. Det er meningen, at I skal leve i den nye virkelighed og skabe en union mellem de to riger, der er Gaia. Det er meningen, at I skal være i stand til at opfylde jeres skæbne. Brug jeres Kærlighed til at støtte det overdådige rige!

I dag har vi afsluttet endnu en besked for at informere jer om, hvad der nu sker over hele verden. Snart vil I sole jer i en ny og guddommelige verden. Brug den resterende tid til at forberede jer på at byde den nye tidsalder velkommen! Vid, kære Alle, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen virkelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! og Vær i Glæde!)


Oversættelse: Margit

14.8.15

Dansk - Sheldan Nidle – 11. august 2015
Sheldan Nidle – 11. august 2015


2 Akbal, 16 Pop, 12 Manik


Selamat Jaran! (Velsignelser) For mere end 900.000 år siden ankom jeres forfædre til denne levende klode. Ligesom alle nye kolonister blev de først enige om en begyndelse. Det blev det forsvundne kontinent Muror (Lemurien). Samtidig grundlagde kolonisterne deres bosættelser i Agartha (Indre Jord). De første skridt var til minde om den ødelagte første koloni, som I kender som Hybornea (landet i den Nordlige Polar Region). Landet blev grundlagt for omkring 2 millioner år siden. Kolonisterne tog til sidst til Mars og bosatte sig i dens indre lande for omkring en million år siden. Kolonisterne brugte landet på Mars som en mellemstation for at kunne evakuere til sikre solenergisystemer i den Galaktiske Føderation i Lyren og Kentauren. En lignende plan skulle kopieres af atlanteanerne og deres følgesvende, da de flyttede fra Gaia til Agena (Hadar) i Kentauren for ca. 13.000 år siden. Efter massevandringen udpegede Himlen os til at passe på den og kun blande os, når det var nødvendigt. Jeres planet (Gaia) blev midlertidigt givet til Anunnakierne (den tilbageblevne styrende gruppe fra Atlantis), som skulle regere, indtil en bestemt genrejsningsdato. Himlen ønskede at forberede jer til jeres fremtidige rolle i galaksen.

Den meget korte beskrivelse af systemhistorien er nødvendig for jer for bedre at forstå, hvor I er nu på den tidslinje, der så præcist er sat op af Himlen. Historiske datoer i den Galaktiske Føderation er fastsat i forhold til et stort år på 26.250 jordiske år à ca. 360 (+ 5 dage). Kalenderen blev givet til en række gamle folk som Mayaerne, de egyptiske og tibetanske civilisationer for næsten 8.000 år siden af ​​Anunnaki kalendermesteren kendt for eksempel i Egypten som guden "Tahuti." Det blev gjort under hellig edikt og en række kalendere blev resultatet af handlingerne. Vi våger konstant over det og har brug for at korrigere kalenderne, kort før vi lander. Dokumenterne er faktisk meget nøjagtige. De er baseret på stjernernes bevægelser som "Plejaderne" og planeter som Venus og Mars. Hvert af disse objekter har baner, der kan måles til at beregne en årlig sæt datoer. Datoerne afspejler energier samlet fra en række konstant skiftende geometriske sæt. Disse sæt kan bruges til at plotte nøgleøjeblikkene i livet og tider for samfund.

Det er nødvendigt at se galaksen, som udsender energier, der kan samles af dem, der forstår betydningen af ​​de geometriske beregninger. Anunnakierne udpegede senere nogle af deres egne til at bytte om på de fastsatte datoer og derved ændre historien til, hvad deres råd ønskede. Derfor afspejler de gamle kalendere, som alligevel stadig er noget præcise, ikke helt den præcise tid, som de oprindelige tidsvogtere havde til hensigt. Vores ønske er at genoprette kalenderne og introducere jer for den meget nøjagtige tidsvogter hos Agarthanerne. Agartha alene bevarede de mange traditioner, der først anvendtes i hellig glæde af Lemurianerne. I vil møde jeres forfædre, når vi endelig lander. Før den store begivenhed vil vi henvende os til jer og forelægge jer historien om Lemurien (Muror). Når I ser nærmere på deres sprog og skikke, vil I klart kunne se, hvorledes Anunnakierne delte jer og hvorledes atlanteanerne sænkede jeres bevidsthed og ændrede jeres RNA/DNA. Den hellige tid for en spektakulær genforening af menneskeheden på overfladen og menneskeheden i den indre Jord venter forude!

I overensstemmelse med historien begyndte vi på de indledende spor til en første kontakt mission for næsten 2½ årtier siden. I første omgang blev de første skridt gjort uden at vide, hvordan Anunnakierne og deres håndlangere ville blande sig i de mange projekter. Det fik os til at søge hjælp hos dem, der så inderligt ønskede at hjælpe vores hellige sag. Vi er nu i de afsluttende faser af de forberedende begivenheder, som, når de er manifesteret, for evigt vil forandre jeres verden. Håndlangerne i jeres verden (den mørke klike) befinder sig ved point of no return. En stor verdensomspændende gruppe af modstandere er klar til at fjerne dem fra magten. Desuden mangler kliken i øjeblikket ressourcerne til at fortsætte. I betragtning af det nærmer tiden sig nu, hvor en række nødvendige meddelelser kan offentliggøres. Vi i jeres navn har været i stand til at planlægge en række handlinger. Vores tro er, at jeres allierede kan komme frem og transformere det nuværende mørke til Lys! Det kræver, at I slutter jer til os ved at bruge jeres indre fokus til at visualisere den virkelighed, vi alle sammen vil manifestere! Gosho ba shen! (Sirisk for "handling for Alle")

Velsignelser! Vi er jeres Opstegne Mestre! Mens I venter i frustration på dagen, hvor jeres velsignelser vil komme, er her et par bemærkninger om sagen. Efter Anunnakiernes fald i midten af ​​1990'erne nægtede de tidligere håndlangere, der var dedikerede til deres forbryderiske planer, at træde tilbage og lade begyndelsen af ​​en ny æra under kontrol af en række hemmelige hellige samfund og de mange gamle familier. Afvisningen af Himlen fungerede i et årti. Så begyndte deres nedrige planer at fejle. I midten af ​​det næste årti begyndte vores velsignede kolleger at få overtaget. Fejlene signalerede over for Lyset, at dens tid med hurtig opstigning omsider var kommet. Vi besluttede at forcere nogle vigtige spørgsmål med vores allierede og var i stand til at få en foreløbig dato for forskellige leverancer. Indtil nu er strategierne operative og vi forventer, kære Alle, at datoerne vil blive opfyldt. Forholdene sikrer, at leverancer begynder om kort tid.

Man må huske, hvorfor de enorme mængder af midler i første omgang blev rejst. Vores elskede Mester Saint Germain ønskede denne gang at præsentere hans udvalgte med en vis mængde midler, der er tilstrækkelige til at omdirigere rigets rigdom og fordelingen af dem. Det var således i begyndelsen nødvendigt at ændre, hvordan den ufølsomme gruppe af afskyelige autokrater (den mørke klike) blev omdirigeret. Fælden skulle være et nyt bank- og monetært system, som i løbet af et par århundreder ville drive dem til at være præpareret til den perfekte fælde (dannelsen af brøkreservebankvæsen). Det punkt, hvor fælden var klar til at klappe opstod først i starten af ​​dette årtusinde og derefter igen en og en halv årtier senere. Det andet punkt er langt mere fordelagtigt og er nu ved at blive gjort klar, mens vi taler. Det sidste punkt i den himmelske plan vil blive udløst og vil resultere i det endelige nederlag for de yderst vildledte og fejldirigerede sjæle.

Ofte i den mærkelige historie om riget på overfladen bliver vores kammerater ofte ignoreret eller undervurderet af dem ved magten. Hans mest hellige væsen, Grev Saint Germain, kender til det og har ganske dygtigt skabt et velsignet scenarie, som på trods af sit lange forløb på over 2 ½ århundreder i øjeblikket er i stand til at nå de ønskede resultater. Når I om kort tid modtager jeres velsignelser, glæd jer og før med stor dedikation jeres hellige planer ud i livet med at transformere riget til det bedre. Vær også klar over, at jeres allierede er helt parate til at beskytte og hjælpe jer i jeres mange velsignede anstrengelser! Riget vil blive forenet med vores fætre i den indre Jorden. Sammen vil vi ændre riget og solsystemet til gavn for menneskeheden og de anviste dekreter fra Himlen. På grund af det smiler Gaia over os alle! Forbliv fokuserede og vær positive over, hvad der skal ske. Fremtiden for Gaias menneskehed er ved at begynde!

I dag har vi fortsat vores ugentlige beskeder til jer. En stor ændring i verdenen på overfladen er nu sikker på snart at ske. Den mørke klike synger på sidste vers. I processen er en række særlige aftaler trådt i kraft. De har sat os i stand til at udføre den sidste serie af operationer og resultaterne skal være kendt for jer, når de sker. Den næste periode, der er forude, er en yderst glædelig en! Vid, kære Alle, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen virkelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! og Vær i Glæde!)Oversættelse: Margit

5.8.15

Dansk -- Sheldan Nidle – 4. august 2015
Sheldan Nidle – 4. august 2015

8 Cib, 9 Pop, 12 Manik 


Dratzo! (Sirisk for Højt Elskede Sjæle) Vi kommer igen! Store fremskridt gøres på verdensplan. Kendelserne mod den mørke klike fortsætter med at hobe sig op. Den vigtigste fraktion, verdens militær, øger tempoet. Deres opgave er at samles og formulere en plan for faktisk at arrestere de resterende topfolk i regeringer, bankverdenen og inden for retssystemet. I mellemtiden er de i den mørke klike midt i at samle deres sidste strå, en række internationale handelspartnerskaber. Partnerskaberne er faktisk en modificeret version af deres "nye verdensorden." De falske aftaler vil blive overtrumfet af NESARAs tilsynekomst og af en række lignende foranstaltninger over hele verden. Kort sagt er mørkets arrangementer i virkeligheden illusoriske. Overalt er de gamle familiers allierede fuldt ud parate til at tilsidesætte de ulovlige aftaler. Mens det sker, begynder en række nye globale finansielle institutioner langsomt at strække deres vinger. Den nye BRICS bank og den kinesiske AIIB er begyndt at skære de formål, der er skitseret af kliken for handel og udvikling. Processen, der i øjeblikket sker globalt, vil vise, hvordan det meget større behov for infrastrukturel udvikling kan opnås.

Den vigtigste del er fremskridtet med at integrere verdens militær i de jordiske allieredes mange projekter. På nuværende tidspunkt afventer militæret afslutningen på en række retssager, der giver dem en forfatningsmæssig grund til en massiv intervention i en nations anliggender. Et eksempel er den amerikanske gensidigt ødelæggende krigsførelse i 1860'erne, som i sidste ende førte til mordet på præsident Lincoln i 1865 og blev videreført af kliken med den mærkelige reorganisering af den amerikanske hovedstads regering i 1871. Alt det begyndte stille og roligt med dannelsen af the Pilgrim Society i 1820. Klikens grundlæggere i 1770'erne og 1780'erne var på udkig efter et middel til fuldt ud at udøve deres voksende magt, da USA blev en nation. De følte, at en krig på regional plan over slaveriet var en måde at isolere deres fjender i regeringen og med tiden at opnå kontrol over den amerikanske regering på. I 1913 førte det til en række ændringer, der åbnede op for deres programmer til en komplet sejr. Det er denne aggressive del af den mørke klike, som i midten af ​​1960'erne var blevet "magten, der består" i Amerika.

Det er denne gruppe af umoralske slyngler, som er den største fraktion, der bliver besejret af vore jordiske allierede over hele verden. Ligesom sin umiddelbare forgænger i det 18. århundrede mente den, at den skulle være almægtig i et århundrede eller mere. Tabet af dens overherrer, Anunnakierne, i midten af ​​1990'erne efterlod dem udsatte for nederlag. Hvad den gjorde i begyndelsen af ​​det nye årtusinde var en strategi for at forhindre deres død. Vores ankomst i 1990'erne og den styrke, vi udøvede for at imødegå serien af hurtige angreb, gjorde kliken udmattet og ude af stand til fuldt ud at begribe, hvad der var forude for dem. Det gjorde det muligt for vore allierede at omgruppere sig og starte deres egne modangreb. Resultaterne i det seneste årti er bevis for, hvad der meget snart vil ske. Den mørke klike driver omkring og bruger alle metoder, der fungerede for dem, før Anunnakierne tog afsted. Mørket ser et hemmeligt fejlslagent træk blive hurtigt gentaget i en anden del af verden. At afslutte det er strengt nødvendige for en række nye globale virkeligheder, som giver verden anledning til at afkræve kliken en endelig bekræftelse på dens nederlag og gøre det muligt at revaluere en række udvalgte centrale valutaer som en forløber for en global valuta og slutningen på ​​fiat valuta.

For jer kan tiden nu synes meget frustrerende. Vi beder jer blot om, at I giver slip på den og fokuserer på det positive. Mange begivenheder finder sted, som vores forbindelser er delvist ansvarlige for. Den nye virkelighed vil give jer frihed og en velstand, der vil gøre det muligt for jer at opnå de ting, som I længe har drømt om. Vi betragter det globale samfund og ser, at det er midt i en stor forandring. Hændelser sker nu, der tegner til omsider at nedbryde kliken og transformere, hvordan virkeligheden er sat sammen. Som det er blevet nævnt før, vil den egentlige revolution ikke kunne ses på tv. Det vil være en række begivenheder, der hurtigt dukker op og hurtigt bevirker den næste kæde af begivenheder. Tingene vil chokere jer i første omgang. For mange vil de være glædelige. Tag det roligt og vid, at begivenhederne er meget tæt på at manifestere sig. Vær helt klar til at gøre jeres del af den storslåede genfødsel af frihed og velstand. På det rigtige guddommelige tidspunkt er vi klar til at gøre vores entre og gøre det muligt for jeres endelige sejre at manifestere sig! Hav tillid og vid, at gode ting snart vil ske!

Velsignelser! Vi er jeres Opstegne Mestre! Virkeligheden rykker, mens bevidstheden indeni vokser. Hver dag kommer storslåede energier fra den centrale åndelige kerne. Hver dag øges energierne. De påvirker jeres aura og hver eneste af jeres chakraer. Vi er forbløffet over, hvordan energierne gradvist transformerer jeres krop og bringer det indre selv frem, som I har måttet beskytte siden jeres barndom. Tag jer tid hver dag, kære Alle, til at se på forandringerne og tillad jeres åndelige vogtere at forklare, hvad det hele betyder. Når meddelelserne får lov til at brede sig, ser I en historie skabes. Forandringerne er simpelthen en af ​​de måder, hvorpå den nådesfyldte Skaber transformerer jeres fysiske essens og tillader jeres indre selv at bryde ud i glæde. Gør krav på, hvem I er! Lad tingene ske og brug nysgerrighed til at søge, hvad der ligger bag det. Når I gør det, vil historien, I hører, få en dyb mening. Det er forpremieren på, hvem I vil blive.

Skridtet mod fuld bevidsthed vil ændre jer. Verdenen, I lever i, ændrer sig også. De, der har regeret kuglen, siden I bevægede jer ind i begrænset bevidsthed, farer vild. Snart vil ændringen bryde riget ned og efterlade os alle parate til at bane vejen for vores evige drøm. Vi glæder os til det, da kun meget få af os har fået lov til at gøre den yderst åndeligt perfekte rejse. At fjerne de formidable barrierer vil gøre en ende på menneskehedens længe tilslørede kig til Himlen og på en endeløs mængde af rygter, der uophørligt blev trykt af mørket. I vil være frie til at se jer omkring for at se og høre sandheden. Alle de falske fabler, I kender, vil blive erstattet med faktiske begivenheder. I vil endelig høre de store budskaber fra Herrens store profeter. De ting, der vil komme, begejstrer os og vi kender det store ansvar, som Himlen har givet os. I vil omsider føle Himlens hellige og elskværdige velsignelser. Halleluja! Halleluja!

Vi forbereder med glæde jeres lektioner. De, som kun ønsker at herske over jer, har manipuleret jer. Vildledningen vil blive ændret. Himlens store Herre sender herlige energier !! Det vil være baggrunden for, hvad vi vil sige. Vi har specialværktøj i vores besiddelse, som viser jer, hvordan historien virkelig var og hvorfor. Vi har i alt ni lektioner at give jer. Hver enkelt er konstrueret til at indeholde en stor moralsk historie. Historierne vil lære jer en ny måde at lære en række hellige moralske sandheder på. Alle verdens religioner er i deres essens parallelle med hinanden. Forskellene er menneskeskabte. Store historier blev ændret af den magtfulde og brugt til at skabe splid mellem jeres brødre. Det er tid for enhed. Det er en tid for alle til at se, hvordan en fantastisk historie sandfærdigt fortalt kan forene, i stedet for at skabe splid mellem hinanden. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

I dag har vi fortsat vores ugentlige meddelelser. Vær klar til at Elske og acceptere alle! Vær parat til at give slip på ethvert ulogisk had og vær én i den store enhed. Meget er klar til at ske! Riget er nået til afgrunden og tiden kommer, hvor vi skal skabe os selv på ny. Vid, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen virkelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! og Vær i Glæde!)

Oversættelse: Margit


Kære danske læsere. Oversættelsen er lavet i al hast her onsdag morgen. Tænkte det lige kunne nås, inden jeg drager afsted til Smukfest indtil søndag, så bær over, hvis der er fejl. Musik i hjertet og skønne sommerdage til jer, Margit.

PUTIN

putin

ESOTERIC

inv

RICHARD DOLAN

NÃO ABANDONEM AGORA JULIAN ASSANGE