Seguidores

28.3.17

Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 21. marts 2017Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 21. marts 2017

I denne uge informerede den Galaktiske Føderation Sheldan om, at der ikke er noget nyt at rapportere. Næste update kommer den 4. april.

Oversættelse: Margit Villumsen

22.3.17

Dansk -- Sheldan Nidle -- 21. marts 2017Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 21. marts 2017

4 Men, 18 Ceh, 3 Caban


Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) Der er en sær stilhed, der gennemtrænger alt. Nattens slyngler, kliken, indser, at den nuværende periode, hvor intet sker, betyder, hvordan kliken, til en vis grad, stadig kan kontrollere, hvad der sker. Derfor overvåger de Ældste forsigtigt forandringernes gang. Vores samarbejdspartnere rapporterer stadig, at processen med at begynde de massive arrestationer næsten er færdig. Det nuværende amerikanske de facto regime er stadig fuldt ud klar over dets nuværende fejl og mangler. Enden kommer nærmere, alt imens det nuværende regime viser den tomhed, der stort set har kendetegnet dets officielle tiltag. Lyset, som tidligere nævnt, gør sig klar til et muligt gennembrud, når tiden er inde. Som sædvanligt rører tingene på sig lige under overfladen. Elementerne i denne mærkelige virkelighed er som nogensinde i den grad ved at falde fra hinanden.En mærkelig form for lurende utilfredshed er den dominerende tilstand i denne tid. Alt dette er bestemt til ikke at vare meget længere. Mørket begynder at lægge mærke til den usædvanlige rytme, som vi har lagt lige under deres fødder. Alt sker efter guddommelig timing og er noget, som kliken ikke længere kan ignorere.

I befinder jer i en tid, der stadig ikke er i sync med virkeligheden. Vær ikke forvirret over det. De underliggende grundlæggende rytmer vinder nødvendig styrke i et tempo bestemt af det Guddommelige. Dette underjordiske element er bestemt til at svække og omstyrte den måde, hvorpå dette rige fungerer. Over denne relative ro står den mørke klikes fortvivlede metoder. Disse kaotiske toner skal inden længe ødelægge mørkets formodede sejre. En slags underlig koncert gør det umuligt for mørket at udføre, hvad det nu foreslår. Lysets kræfter venter derfor på det rette tidspunkt at komme frem på og hurtigt løse den nuværende situation, der stadig har tag i den gamle virkeligheds sidste stumper. Husk derfor, at det, I ser for jer, ikke kan vare meget længere.Den mørke klike, som tidligere nævnt, indser sin tåbelighed. Det er ikke desto mindre uheldigt, at mørkets mærkelige fortsættelse af tingene har sinket Lysets fremskridt. Lyset retter langsomt op på alt dette. Vidunderlige ting venter lige forude.

Det, der sker globalt, er et tegn på det, der skal komme. Lyset blev oprindeligt rådet til af Himlen at vente på det rette guddommelige tidspunkt til at handle. Dette særlige tidspunkt er meget nær. Mørket så Præsidentens sejr som et varsel på, at den formodede hurtige afslutning ikke ville finde sted. Kliken, som nævnt før, troede på, at Lyset var nødt til at acceptere USA, Inc.’s forbavsende eksistens som et sandt tegn på, at den ulovlige aftale, der blev påtvunget Amerika i 1871, skulle få lov til at blive.Hvad mørket ikke ved, er, at denne virkelighed kun er et midlertidigt vilkår. Som vi nævnte i tidligere rapporter, blev dette gjort for at give mørket falske forhåbninger. Det har fungeret og gjorde vores opgave, i det lange løb, meget lettere. Den mørke klike har nu i realiteten sat en løkke om dets egen hals. Dette projekt har nu udviklet sig for vidt til, at mørket bryder sig om det. Frosten har sandelig sat sig på Græskarret! Vi forventer at kunne bekendtgøre nogle gode nyheder inden længe.

Som I kan se, virker planerne med at lokke mørket i en fælde, godt. Den vanskelige del er, hvor meget disse udviklinger har forsinket den uundgåelige sejr. Mørket er endelig færdig og deres enorme onde netværk fuldt udstillet. Lyset kan inden længe afslutte den opgave, det forpligtede sig til, tillade, at den nye regering (NESARA Republikken) bliver bekendtgjort og at den særlige fejring formelt begynder. Alt dette vil rulle sig ud og ske i et forsigtigt tempo. De Ældste har gjort det helt klart, hvor langsomt det hele skal foregå. Som sædvanlig må vi formelt protestere. Vi ved, at disse begivenheder virkelig kunne skride fremad i et langt hurtigere og lige så sikkert tempo. Denne forsigtige tilgang viser tydeligt den store grad af bekymring, som de forskellige grupper af Ældste og kongelige har givet udtryk for over for os. Denne uenighed forsvinder hurtigt, idet en større enighed er nået af hver af de forskellige grupper. De nuværende resultater er endnu et tegn på denne overordnede optøning. Halleluja! Halleluja!

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Vi ankommer med mange gode ting at fortælle jer. Jeres fantastiske visioner handler stadig om at have en positiv konsensus og fortsætte med at rykke denne virkelighed fremad. De nuværende vanskeligheder til trods kan tingene ikke stoppes. Derfor beder vi jer inderligt om, at I tager alle de positive dekreter fra Himlen til jer og bruger dem til at rykke jer stadig nærmere til denne verdens sande essenser om Kærlighed og Lys – at det breder sig på hele denne hellige klode. Vi er fortsat velsignede og beærede over jeres vidunderlige reaktion på det, der skete for et par måneder siden. Forstå, at et bestemt resultat var nødvendigt for stadig at styrke denne storslåede energi, og vær klar til at acceptere det, der skal ske næst. Det er sandelig tid for Lyset at begynde at manifestere en ny dagsorden for dette rige. Det har taget længere tid end først planlagt at afslutte de foreskrevne handlinger. Dette forårsagede nogle nødvendige forsinkelser, der næsten er til ende.

Det, vi har her, er en række situationer, der snart vil blive afsluttet. Vi har i samarbejde med Himlen skabt en række særlige scenarier, der på dramatisk vis skal forandre det globale kaos. En ny ordning i dette samfund på Jordens overflade er undervejs. Vi velsigner og reorganiserer alt. Det er tid for en ændring af den måde, hvorpå klodens regeringer fungerer. For længe siden blev denne verden bestemt til at støde på nogle hårde vilkår. Denne periode, som varede i mange årtusinder, nærmer sig nu sin afslutning, hvilket længe har været ønsket. De, der stadig tror på de gamle måder, får sig en grim overraskelse. Der skal komme nye måder, der skal sætte en stopper for terror, som stadig synes at herske. I virkeligheden står de, der for tiden kører showet, over for en overraskelse. En helt ny virkelighed skal manifestere sig og skal gennemgribende vælte mørkets planer. Lad os velsigne og hilse denne nye virkelighed.

Det bliver en usædvanlig tid, når der lægges hindringer i vejen for mørket og de mange terroriserede ofre befries og på forunderlig vis støttes åbent af Himlens store tjenere. Dette, mine Kære, skal være sådan en tid. Bevar stadig tålmodigheden og gør jer klar til at gøre det, Himlen befaler. Særlige velsignede bud er klar til at blive indført. Der skal blive vendt op og ned på mørkets nuværende position og en ny, mere rigtig orden skal træde i kraft. Vi mestre glæder os over det, der skal ske. Det har ikke været nemt at se mørket lege kispus med jer. Alle mørkets tjenere skal få som fortjent. At vide dette kan hjælpe jer med bedre at håndtere de frustrationer, som mange af jer har følt. Derfor beder vi jer igen om, at I bærer over med denne tid og erkender, at også denne vil få en ende. Himlen agter til fulde at forandre dette rige, som vi har lovet. Med dette i tankerne, vær glade og forvent at nyde det, der skal ske! Hosianna! Hosianna!

I dag fortsatte vi vores ugentlige rapport. Husk, at meget bliver gjort klar til at manifestere sig. Disse hårde tider er næsten ovre. Vi ser frem til at se jer alle fejre den nye tidsalder. Det skal blive en storslået, pragtfuld tid! Vid, I kære, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Én! Vær i Glæde!)


Oversættelse: Margit Villumsen


14.3.17

Dansk -- Sheldan Nidle Mini-Update on 14. marts 2017Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 14. marts 2017

10 Lamat, 11 Ceh, 13 Caban

Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) Hændelser skrider ikke så hurtigt fremad som planlagt. Vi beder jer udvise jeres største tålmodighed for at minimere graden af frustration. Den galaktiske Føderations samarbejdspartnere arbejder dagligt for at sikre, at alt udfolder sig så tæt på de rigtige datoer, som det er guddommeligt muligt. Himlen forsikrer os om, at alle de skridt, der er nødvendige for at bringe RV og NESARA Republikken i stand, bliver taget. Vi får konstant at vide, at en særlig kompensation, der meget snart skal gøre arrestationen og isoleringen af den mørke klikes håndlangere mulig, er i kraft. Vi nærmer os også et punkt, hvor Himlen måske autoriserer en Landing før tid for at sikre, at alle Himlens dekreter bliver udført i overensstemmelse med planen. Den grad af forsinkelse, der nu forekommer i jeres verden på Jordens overflade, hører ingen steder hjemme. Hele den infrastruktur, der kræves for at gennemføre en række guddommelige dekreter, er usædvanligt kompliceret. Det er muligvis nødvendigt med en form for guddommelig indgriben for at det bliver muligt, at en række vigtige erklæringer virkelig gennemføres. Vi står parate til at gøre det, når Himlen dekreterer det. Vi skal tale til jer i næste uge, når vi vurderer, at nogle vidunderlige fremskridt faktisk er mulige.Indtil da tjekker vi ud.Oversættelse: Margit Villumsen

8.3.17

Dansk -- Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation – 7. marts 2017Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation – 7. marts 2017

3 Imix, 4 Ceh, 13 Caban

Selamat Jalwa! (Vær i Evig Glæde!) Alt går særdeles godt. Mørket bliver rystet i dets grundvold, da det er ganske tydeligt, at dets formodede sejr hurtigt er ved at forsvinde. Den mørke klike raser forgæves for på en eller anden måde at holde på det, der stadig er sikkert. Det er som en pludselig spray af syre, der uventet blev tilsat blandingen. USA, Inc. er ved at gå i opløsning, da det bliver krystalklart, at den nye NESARA Republik igen befinder sig i verdens horisont. Den mørke klike kan nu se den uundgåelige skrift på væggen. Dens gamle måder er færdige og den gamle garde afventer nu sin længe forsinkede straf. Den sande Forfatning med mange tiltrængte ændringer vil snart gøre sit indtog og Kongressen og resten af det mørke regime vil gå i stykker. De nye politikker i de jure regeringen skal snart blive en normal dagligdags begivenhed. Denne klode har længe ventet på det, der hurtigt er ved at ske. Dette projekt er et projekt, som Lyset længe har ventet på. I skal snart modtage jeres frihed og opleve begyndelsen på jeres velstand.


Denne proces krævede en omhyggelig og forsigtig tilgang. Mørket var blevet lullet ind i en tro på, at på en eller anden måde ville dets galskab finde en måde at fortsætte på. Vores styrker blev guidet af en gruppe af dejlige og dedikerede personer, hvis magi snart vil blive rost af denne klode. Hvad de gjorde var i sandhed mirakuløst. Det er ikke let at vælte et finansielt og politisk system, som har været grundfæstet i mere end to årtusinder. Dette system befinder sig nu i den sidste fase med at blive skiftet ud. Lysets soldater gennemførte en i sandhed fantastisk begivenhed. Vi må rose deres indsats så vel som deres store tålmodighed. Vi skal snart se jer foretage et yderst vidunderligt spring fremad i bevidsthed. Det vil gøre det muligt for jer at rykke et kæmpe skridt nærmere mod kontakt. Det er dette faktum ved jeres indsats, der glæder os. I har været i stand til at skabe et scenarie, der gør ikke kun skabelsen af en ny virkelighed mulig, men også at skitsere, hvordan I vil skabe denne jeres nye verden. Dette rige skal få de nødvendige midler til at forberede en ny og himmelsk epoke.


Forandringsprocessen var længe undervejs. Det centrale spørgsmål var den sidste proklamation, der var nødvendig for at kunne inddrage håndlangerne og deres venner. Det var fortsættelsen af den gamle virkelighed, som i starten forvirrede Lysets krigere.Bekymringen var, at denne strategi var baseret på troen på, at mørket havde vundet dets lille, men alligevel betydelige sejr. Mørket slugte dette som fakta og begyndte at bruge cheferne i USA, Inc. som grundlag for at genopbygge deres besejrede parti. Faktisk var sandheden i alt dette, at USA, Inc. ikke var et faktum. Den var død og på det rigtige tidspunkt skulle den kastes i historiens store skraldespand. Denne sandhed bliver nu et faktum, efterhånden som de nye pengesedler og RV er i gang med at blive rullet ud. Som håbet fører denne proces til massearrestationer og til ny NESARA forvaltning, der nu skal fødes. Amerika var klar til at føre verden til en stille revolution. Dette skal muliggøre manifestationen af en verden, der længe har været lovet af Himlen. Dette mirakel er nu undervejs og skal føre til jeres frihed og velstand.


Efterhånden som dette skrider fremad, skal I se mange nødvendige forandringer. Disse forandringer vil muliggøre, at jeres bevidsthed bliver ved med at udvikle sig og jeres skridt mod fuld bevidsthed øges. Det er denne proces, der skal være nøglen til dannelsen af jeres nye virkelighed. Vi er fuldt ud klar over, hvordan alt dette udspiller sig. Vi er klar over, at afsløring er noget, der må tages hånd om. De gamle regeringer forsvarede kraftigt den mærkelige overbevisning, at ufoer ikke eksisterer. Det vil nu blive afvist og sandheden om, at I ikke er alene, må afsløres for jer. Der skal også være en række bekendtgørelser, der gør det muligt for os at henvende os direkte til jer. Med disse henvendelser agter vi at forklare, hvem vi virkelig er og hvorfor Himlen bad os om at skabe et overvågningssystem, for at vi bedre kunne forberede jer til fuld bevidsthed. I har brug for en række måder at afklare de tidligere liv, I oplevede i begrænset bevidsthed. Denne proces er afgørende for at hjælpe jer med at tilpasse jer de fysiske forandringer, som I om kort tid vil opleve.


Velsignelser! Vi er jeres Opstegne Mestre! Vi kommer i dag for at hjælpe jer med bedre at forstå, hvad der nu sker med jer. Gennem det seneste halvanden årti har I undergået en række subtile forandringer, som vi generelt kalder Opstigningssymptomer.Disse forandringer bevirket af Himlen er en af de mange måder, hvorpå jeres krop, sind og Ånd bliver gjort klar til en stor bevidsthedsmæssig forandring. Disse forandringer skal om kort tid nå et punkt, hvor dybere forklaringer er i orden. Vores række af vigtige lektioner er derefter nødvendig. Dannelsen af ny forvaltning vil imødekomme dette. Vi forventer, at når I er udstyret med sandhederne bag jeres tidligere historie, kan I være bedre forberedte til at acceptere, hvorfor det er tid for enorme forandringer af denne virkelighed. I skal pludselig lære om Agartha og hvorfor I først kom hertil for omkring 900.000 år siden. Glemte erindringer vil blive gendannet og blive forklaret.


Kære Hjerter, vi ved, at denne visdom kun er begyndelsen til at lære om jer selv som et folk og som Gaias menneskelige vogtere.Denne proces må drøftes med jeres mentorer, da I har brug for viden om, hvordan dette fandt sted i første omgang. Hvad der venter, er en prægtig periode, der kan hjælpe jer med at vise jer jeres sande forhold til Gaia og hendes bemærkelsesværdige økosystemer. Jeres positive hensigter og dybe støtte til denne guddommelige proces gør alt dette muligt. I har på forunderlig vis ændret den måde, hvorpå I reagerer på den mørke klikes manipulationer. Disse ændringer har gjort det muligt for os at tage mange nødvendige skridt fremad. Vi takker alle for det, I opnår. Denne vækst er endnu et tegn på, hvorfor Himlen besluttede, at en guddommelig proces nu var mulig. Dette bringer os frem til nutiden. Det er sandelig en tid til, at velsignede begivenheder kan ske!


Det er en tid, hvor menneskeheden igen forbinder sig med det Guddommelige for at genetablere sit hellige og prægtige formål.Når I igen bliver fuldt bevidste, kan I tage alt dette ind, i én forunderlig guddommelig bevægelse. I skal derefter se, hvorfor Himlen omhyggeligt trak os frem og skabte en særlig kerne af Væsener for at Elske og hjælpe jer. Med denne nye bevidsthed skal vores mission på guddommelig vis omorganiseres. Vi skal være overvågere af missioner dekreteret af Himlen. Denne proces er noget, som I skal blive intenst bevidst om. Denne proces skal ske, når vores nye galaktiske samfund dannes og leves. Hvordan alt dette vil fungere, er noget, som vi skal dele med jer, sammen med jeres mentorer. Disse kommende tider skal bringe os stor glæde. Det betyder, at vi fuldt ud kan tilpasse en række nye formål. Det betyder, at vi fuldt ud kan tilpasse en række nye formål for at reformere ikke kun jer, men Himlens og Gaias helhed! Halleluja! Halleluja!


I dag har vi fortsat vores ugentlige rapporter. Vi står på tærsklen til en forandring, som vil påvirke ikke kun disse rapporter, men også hvordan I forholder jer til en række nye udviklinger. Vid, I Kære, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær En! Vær i Glæde!)

Oversættelse: Margit Villumsen


PUTIN

putin

ESOTERIC

inv

RICHARD DOLAN

NÃO ABANDONEM AGORA JULIAN ASSANGE