Seguidores

13.6.17

Dansk -- Sheldan Nidle, 13. juni 2017Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 13. juni 2017

10 Cauac, 2 Kayab, 13 Caban

Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) Bare vid dybt i jeres hjerter, at I er guddommeligt bestemt til i sidste ende at modtage de nødvendige økonomiske midler, der skal give jer alle ressourcerne til at lykkes. I denne succes skal I vise denne virkelighed jeres fantastiske potentiale. Hold altid den grundlæggende løsning i sigte, der er nødvendig for at overvinde alle hindringer og for i fællesskab at manifestere jeres prægtige drømme! Vi, ligesom Himlen, er fuldt engagerede i dette. Vid også, at visse elementer bliver enige, hvilket bevirker, at mørkets håndlangere afsondres fra jer og tillader, at den nye NESARA Republik bliver til.

De monetære ressourcer, I har brug for, skrider igen fremad i et virkeligt guddommeligt tempo. Det momentum, der skal give de involverede parter mulighed for at fremskynde tempoet af denne ekstremt vigtige ressource, bygges op. Vores bønner er blevet hørt og vi forventer, at der vil ske nogle fantastiske begivenheder i den nærmeste fremtid. Derudover skal de, der så vederstyggeligt har forsinket disse handlinger, tages ud af deres stadigt voksende elendighed. Så hav tillid til, at det bedste endnu skal komme.

De fremskridt, der nu gøres, er et symbol på den nye holdning, der bliver vist af vores allierede. De er helt klar over, hvor vigtigt det er at forsikre alle om, at de nuværende fremskridt sandelig er betingelsesløse. Det er kendt, at mørket førhen var i stand til at manipulere denne leveringsproces. Vi er overbeviste om, at dette ikke længere er tilfældet. Nye sikkerhedsforanstaltninger er på plads for at sikre, at en konstant, glidende bevægelse skal blive normen. Med denne procedure skal denne utroligt komplekse situation fuldendes efter den oprindelige guddommelige tidsplan. Vær derfor forberedt på det tidspunkt, hvor I vil modtage jeres lovede velstand og nye forvaltning.

Det har været en meget lang vej, som vi har været tvunget til af omstændighederne at fuldføre. Vi er godt klar over, hvad I har været igennem. Glæd jer derfor over, at alt dette snart er ovre og I kan i sandhed fejre det. Indtil da, vær tålmodige og vid i jeres hjerter, at ventetiden sandelig var det værd. Mange storslåede begivenheder er nære. Derfor skal I snart se de mange arrestationer af nøglepersoner, I har ventet på. Meget, der var forventet, har blot taget lidt længere tid, end det først blev forklaret jer. Halleluja! Halleluja!


Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Åndelige Begivenheder er ved at manifestere sig. Vi har bemærket, hvordan Himlen har besluttet at bringe de mange facetter af vores nye virkelighed i forgrunden. En vigtig nøgle til dette er, hvordan de mange nye valutaer sættes i værk. De ansvarlige, som vi har nævnt tidligere, strømliner denne proces. Igen forventer vi, at mange tidligere problemer gøres åndeligt korrekt. Disse procedurer skal gøre det muligt for Himlen og dens allierede ikke kun at færdiggøre RV (Revaluering), men også at muliggøre de hurtige åbninger, der kræves for at kunne indføre de åndelige programmer for NESARA Republikken så vel som det nye finansielle system. Gud Velsigner os Alle!!

Således forventer vi med velsignelse, at alt går godt som guddommeligt planlagt! Himlen har kærligt til hensigt, at I modtager deres storslåede velsignelser. Denne specielle proces har undergået talrige ændringer og til trods for uforudsete hændelser forventes succesen at ske som planlagt. Vi beder jer derfor om fortsat at have jeres prægtige visioner i hu. Mange virkelig vidunderlige ting, såsom isoleringen af mørkets håndlangere, er undervejs. I skal opleve alt dette på en måde, der på udsøgt vis er planlagt af Himlen! Disse højdepunkter er nogle af de begivenheder, der skal bringe jer denne nye virkelighed. Der er meget, I skal blive taknemmelige for.

Vi Mestre ønsker oprigtigt at takke jer for det, I så nådigt gør. Det er ikke nemt for jer at bevare sådanne høje visioner uden at opnå øjeblikkelige resultater. Det er et tegn på den øgede bevidsthed inde i jer. Jeres største belønning er, selvfølgelig, faktisk at være vidne til arrestationerne og mest af alt at modtage de penge, der længe har været lovet jer. I disse prægtige tider skal fødselsveerne for en fremtid, der længe har været bestemt, komme! Det er i dette Lys af jeres guddommelige nåde, at alt skal udfolde sig! Hosianna! Hosianna!

I dag svæver vi i sandhed over tærsklen til de tider, som Himlen længe har profeteret. Erkend alt det, I har været bestemt til at fuldende. Brug derefter jeres store indre styrke til at pløje igennem alt det, der stadig er tilbage. Vid, I Kære, at ubegrænset og uendelig forsyning i Himlen er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Én! Vær i Glæde!)

Oversættelse: Margit Villumsen


6.6.17

Dansk -- Sheldan Nidle, 6. juni 2017Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation – 6. juni 2017

3 Eb, 5 Pax, 13 Caban

Selamat Balik! (Hjertelig Velkommen!) Alt går godt fremad. De forskellige grupper af kinesiske Ældste er med velvilje gået ind på en mere grundig og hurtigere procedure for leveringssystemet. Det er bevis på, at de kinesiske Ældste lytter til noget af det, vi siger til dem. Ikke desto mindre tænker vi, at den valgte metode stadig er for langsom efter vores mening. Vi håber, at den overordnede tilgang, som foretrukket af os, vil blive mere den generelle plan for denne meget komplekse operation.

Som vi har talt om tidligere, tror vi fuldt og fast på, at en hurtigere metode til distribution af midlerne formelt må tages i anvendelse. Selv om nogle ændringer blev tilladt, er der stadig mange flere skridt, der er nødvendige for, at systemet kan implementere de procedurer, vi tidligere har foreslået. Indtil da forventer vi, at de flaskehalse, der er lagt ind i dette system, vil fortsætte med at bremse alt. Vores præference for dette system er, at det skal gå hurtigere og derefter tillade NESARA Republikken formelt at blive sat i værk. Til den tid kan flere positive ting finde sted. Det vigtigste for os er, naturligvis, afsløring.

Det, vi ønsker for jer, er succes. Denne tid skal være en tid, hvor I virkelig kan forfølge jeres inderste håb og drømme. Dette land skal ikke længere være et sted, hvor I er forhindret i at forfølge jeres mange individuelle passioner. Brug denne tid til at skabe nye virkeligheder og nye regeringer, til at overvinde de gamle måder og skabe nye. Det er vores inderste håb, at disse forskellige bestræbelser kan lede jer til ting, der ikke kun former det nye rige, men også kan føre jer glædeligt til Første Kontakt og til at blive introduceret for jeres åndelige familier og familier i rummet!

Denne nye virkelighed er vores hovedmål. Vi føler, at ved at gøre det muligt for jer at bevæge jer hurtigt fremad kun kan resultere i en række vigtige konsekvenser. Jeres nyopnåede velstand skal skabe de betingelser, der kan støtte nye regeringer og anholdelsen af alle, der forsvarede den gamle virkelighed, der fastholdt sine rædselsvækkende måder. Jeres hellige opgave er i glæde at bevæge jer mod fuld bevidsthed og en genforening med os, agarthanerne og Himlen. I dette støtter vi fuldt ud jer og den kommende skabelse af jeres nye galaktiske samfund. Fortsæt fremad med dette, omgivet af vores Kærlighed og Lys. Halleluja! Halleluja!

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Vi kommer i dag velvidende, at jeres store færd næsten er forbi. Den Guddommelige har velsignet jer med en velstandspakke, der er et tegn på endeløs rigdom. De, der fik den himmelske opgave at velsigne hver enkelt med midler til at finansiere deres passioner, skal snart hjælpe jer med at opfylde jeres største drømme. Vi takker himlen og lover, at vi vil gøre, hvad der er nødvendigt for at manifestere jeres velsignelser! Vær positive og vær klar til at indfri jeres passioner!

Bær disse magiske ønsker inde i jer og gør jer klar til, at de økonomiske midler hurtigt gør, at I fuldfører jeres opgaver. Vi forstår de få forhindringer, der er tilbage. Vær klar, I Velsignede, til at se jeres forskellige drømme blive til virkelighed. Ved at gøre det, skal I lære en hel masse ting om jer selv og hinanden. Som nævnt før, er vi her for at hjælpe, når det ønskes og for at sikre jeres succes. Vi er glade for, at alt nådigt skal følge for at gøre det muligt for en ny og storslået virkelighed at manifestere sig. Det er sandelig en Vidundernes og Miraklernes tid!

Meget har måttet finde sted for at gøre det muligt for dette pludselig at ske. De i Himlen og i Lyset har gjort det, der er nødvendigt for at gøre det muligt for alt dette at ske. Hver og en af Mestrene har arbejdet sammen for at sørge for, at de gamle måder endelig kan fjernes. I dette nye land med uendelige muligheder beder vi jer tage jer tid til ganske enkelt at velsigne og varmt Takke alle, der gjorde disse fantastiske vidundere mulige. I dette Lys takker vi også hver enkelt af jer for jeres guddommelige visioner og vidunderlige åndelige hjælp. Hosianna! Hosianna!

I dag gav vi jer en overordnet rapport om, hvad der foregår rundt omkring på denne storslåede blågrønne klode. Vi når punktet, hvor dette nye rige sandelig kan manifestere en tid med stor velstand og fremkomsten af nogle fantastiske mirakler. Lad os sammen byde denne æra velkommen og give slip på den gamle!! Vid, I Kære, at den ubegrænsede og uendelige forsyning i Himlen er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Én! Vær i Glæde!)

Oversættelse: Margit Villumsen


PUTIN

putin

ESOTERIC

inv

RICHARD DOLAN

NÃO ABANDONEM AGORA JULIAN ASSANGE