Seguidores

26.10.16

Dansk --Sheldan Nidle - 25. oktober 2016

Sheldan Nidle  - 25. oktober 2016

12 Lamat, 11 Tzec, 13 Caban


Selamat Jalwa! (Vær i Evig Glæde!) Processen med at rydde dette land for dets menneskelige skadedyr fortsætter. Håndlangerne i dette rige er lette at finde og anholde. De tror fuldt og fast på, at Lyset ikke kan svække deres magtpositioner. Hurtigt opdager de en frygtelig sandhed. Deres vildfarne måder kan ikke længere tolereres. Mørkets regime slutter hurtigt og bliver erstattet af forskellige versioner af "GESARA". Når rydningen af dette uhellige rakkerpak er færdig, kan de, der varetager de økonomiske midler, nemt lade distribueringen af denne enorme rigdom gå sin gang i hele verden. I skal modtage en overflod, der for evigt skal gøre en ende på mørkets og dets tåbelige håndlangeres onde pengepugere. Glem aldrig, hvordan mørket så ondskabsfuldt forhindrede jer i at modtage de ressourcer, I har så hårdt brug for at genskabe denne virkelighed. Det er vigtigt, at I ser denne enorme rigdom som en vej til at sikre, at jeres drømme bliver til virkelighed. Det er jeres tillidsfulde og succesrige drømme, der skal give jer mulighed for at give slip på jeres ubegrundede frygt og vedvarende tro på, at I er mindre værd end andre. I er alle en vidunderlig union af potentiale, som må manifesteres på enhver mulig måde.


Vær i stand til at se jer selv som et meget værdifuldt medlem af denne globale union og lær om jeres suveræne ret til at manifestere jeres drømme. Det er måden, hvorpå dette fællesskab kan skabe kreative løsninger for en ny virkelighed. I har i jer en dyb visdom. Tro ikke, at jeres drømme er uværdige. I er en vigtig del af menneskeheden på Jordens overflade. Sæt jer konstant i forbindelse med hinanden og når I gør det, så erkend, hvordan dette stadige flow bidrager til at forandre det hele. Indtag en holdning, hvor I intuitivt ved, at denne uendelige proces sætter rammerne for jeres nye virkelighed. Vi er her, såvel som Himlen, for at overvåge denne proces. I er velkommen til at bidrage med jeres egen fortræffelighed til dette organiske hele. Giv slip på de gamle måder og overbevisninger. Dette skal være en ny tid, fyldt med frihed og velstand. I er nødt til at give slip på de kontrollerende overbevisninger, der blev indplantet i jer så omhyggeligt af mørket. Byd Lysets legende lethed velkommen og opdag storheden i dem, I virkelig er. Dette er blot en forløber for denne nye tidsalder med åndelig udforskning!


Denne nye tidsalder med udforskning handler virkelig om at forstå, hvordan Lyset skaber dets virkeligheder. I lærer hurtigt dette og får et glimt af dets udsøgte finesser. Jeres nye liv skal være baseret på jeres drømme og af det indre Lys’ proces. I har længe været nægtet måden, hvorpå I transformerer ved at lære virkelig at være jer selv. For længe siden var I et billede på indre kreativitet. De begrænsninger, I lærte fra dem omkring jer, begyndte i starten at hindre jer. Senere forvandlede disse begrænsninger sig til de mure, der nu omgiver jer. Denne påtvungne følelse af begrænsning må opløses og smides helt væk. I stedet har I brug for en ny prototype. En prototype, der igen ser jeres primitive legende lethed og lader den tage over. I føler på en eller anden måde, at denne proces er upassende. I må slippe denne følelse. Udskift den med et behov for at se, så I kan tage mål af, hvor I passer ind i helheden. Denne evne er inden i jer. Den Store Ånd gav det til jer, da I blev født. Alt, hvad der kræves, er at vide, hvordan I kan genkende den. Det er den opgave, som vores mentorer agter at udforske sammen med jer.


Begynd derfor at undersøge, hvordan det føles at være grænseløs i jeres ressourcer. Kig indad og undersøg oprigtigt og nøje jeres prioriteter for hver af jeres drømme og hvordan de passer ind i et storslået hele. Brug disse prægtige rammer til at bestemme, hvordan I ønsker at manifestere dem. Dette er naturligvis blot en begyndelse. Kig jer omkring og diskuter alt dette med jeres nærmeste venner og familie. Vi agter fuldt ud at udvide dette sammen med jer. Vores mentorers første opgave er at give jer mulighed for at give slip på frygt og andre dybe opfattelser, der kan begrænse jer. Vores ønske er at få jer til at opdage, hvor fantastiske I virkelig er. Denne proces er nødvendig for at give jer styrke til at fjerne jeres gamle opfattelser. Husk hele tiden, at I har et enormt potentiale, der skal udvides til, hvad end I er i stand til at forestille jer. Dette potentiale er et vigtigt element, som jeres mentor skal sammensætte sammen med jer og derefter udforske det med jer. Denne operation kan tage lidt tid fuldt ud at forstå. Vi agter derfor at vise jer, hvordan denne plan kan åbne jer for i fuldt omfang at opfylde jeres drømme. I dette ligger nøglen til jeres enorme potentiale!


Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Vi kommer for at understrege det faktum, at jeres rige ændrer sig til det bedre. De, der tvivler på denne forandring, behøver blot se sig omkring og se, at mørkets og dets mange håndlangeres positionering ikke har givet andet end fortvivlede håb om en succes, der nu virkelig er uopnåelig. Det er vigtigt, at de, der har visioner, der ligner vores egne, indser, at denne nye verden faktisk er mulig! Lad os sammen først rette bønnen mod Himlen og derefter kræve af vores regeringer, at et forvaltningssystem implementeres, som er til for alle. Himlen lavede en tidsplan med mørket. Tiden nærmer sig, Kære Alle, hvor dette mirakel skal manifestere sig. Vær derfor klar til at forklare, når det sker, at de nye måder kommer, for at vi kan glædes over dem! I denne glæde kan vi alle med sindsro slippe årene med frustrationer. Slip alle de tragedier, der omgiver jer. Dette er en tid, hvor jeres mange drømme skal manifestere sig og hvor der endelig gøres op med de gamle måder. Lad denne klokke for frihed ringe igen og igen gennem hele dette rige!


Hver af jer har siden barndommen haft en række specielle ønsker, der blev ændret mange gange, efterhånden som I voksede op. Søsæt disse store visioner. Anerkend hvilken dyb glæde de kan bringe jer. Himlen ønsker oprigtigt, at alt dette sker. Den rigdom og de fordele, som muliggør, at dette bliver realiseret, er, hvad alle i Himlen har til hensigt at opnå. Den ophøjede Skaber af alt har dekreteret dette i årtusinder. Som vi har nævnt før, er en guddommelig tidsplan under udfoldelse. Denne tid har været guddommeligt bestemt. Denne hellige tid er nær. Vi Mestre gør alt, hvad der er nødvendigt for at bringe denne herlige tid til Gaia. Udviklinger er i øjeblikket i kraft for at nå denne hellige begivenhed. Det er således nødvendigt for jer at bringe jeres indre lys frem, så denne begivenhed kan udfolde sig nu. Derfor er det vigtigt, at alle måtte være aktive med at manifestere den sidste store begivenhed. Hold venligst fast i denne opgave.


For længe siden så dette rige på Jordens overflade meget dystert ud. Anunnakierne var overalt. Deres mørke gerninger, forstærket af vanviddet ved rituelle mord og konstante krige, var dagsordenen. I det sidste et og et halve århundrede er dette mørke langsomt begyndt at lette. Nu står I på selve tærsklen til Lysets Tidsalder. Det, der en gang syntes umulig, skal ske. Nu hvor denne voksende bevidsthed har nået et generel niveau, vil nogle mægtige mirakler komme til at ske. Fortsæt med at arbejde for Lyset! Vid, at mørket glider væk. Vi Mestre ser dette hver dag. Bliv endnu mere sikre på dette. Mørket bliver tvunget til at opgive sin tortur af jer. Potentielle krige vil ikke bryde ud. En aura af fred lægger sig over dette velsignede land. En tid, hvor vidunderlige begivenheder pludselig dukker op, er faktisk nær. Mist aldrig jeres tro! Vær positive og forvent, at endnu flere mirakler sker!


I dag har vi endnu en gang rapporteret om, hvad der udspiller sig rundt omkring på denne dyrebare klode! Meddelelser om mange ting, der længe har været ønsket, venter på at blive offentliggjort! En ny tid for alle er over os! Vær beredte på at være en yderst glad del af dette! Vid, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær En! Vær i Glæde!)

Oversættelse: Margit Villumsen


19.10.16

Dansk -- Sheldan Nidle – 18. oktober 2016Sheldan Nidle –18. oktober 2016

5 Imix, 4 Tzec, 13 Caban

Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) Lysets Sejr vokser. Overalt i jeres verden fortsætter indførelsen af det nye finansielle system og endeløse bølger af velstand. Sammen med disse vidunderlige forandringer er udsigten til en fred, der næsten ikke skete. I dets sidste øjeblikke forsøgte mørket at anstifte en global krig, men var ude af stand til det. Heldigvis forhindrede vores samarbejdspartnere og deres jordiske kolleger dette i at ske. Denne verden på Jordens overflade er også hurtigt rykket nærmere den første kontakt. I er på vej ind i en æra, hvor nødvendigheden for penge hurtigt forsvinder. Denne proces skal blive hjulpet af, både jeres og vores, teknologier, som skal indføre den universelle processor. Denne vidunderlige enhed skal gøre behovet for landbrug, produktion og brug af Gaias naturressourcer unødvendig. Derfor skal jeres globale samfund være fri af behovet for at bruge så stor en del af deres befolkninger til disse vanskelige og farlige opgaver. Gaia kan forvente at se meget af hendes land vende tilbage til dets oprindelige miljøer. Denne proces vil give mulighed for udvidelse af græsarealer, sumpede områder og skove. Derfor skal mere og mere af jeres omgivelser omlægges for at øge antallet af naturlige vokse- og levesteder.

Disse forandringer skal forbedre kvaliteten af jeres luft, så havene igen kan opretholde en myldrende fiskebestand. Vandet i søer og floder vil også blive renere. I skal lære at bruge jeres personlige processorer til at lave måltider og få nye møbler efter jeres ønsker. Denne brede vifte af forandringer gør det muligt for jeres opstegne Mestre at lære jer om jeres fortid og berede jer til vores ankomst. Vores mentorer har til hensigt at bruge denne nye viden til at udvide den måde, hvorpå I ser jer selv, både individuelt og kollektivt. Jeres globale samfund er nødt til fuldt ud at evaluere den måde, de fungerer på. Jeres store mangfoldighed er en mulighed for at justere, hvordan menneskeheden bedst kan tage sig af sig selv. I skal derefter være i overgang til en verden, der kan forstå, hvad disse forandringer kan udrette. Dette vil gøre det muligt for jer at se Gaia som et delt rige og giver jer mulighed for at introducere Agarthanerne til dette ydre rige. Alene det er et kæmpe skridt i den rigtige retning. Det betyder, at det nonsens, som blev indledt af atlanteanerne og bibeholdt af Anunnakierne, omsider kan blive stedt til hvile.

Alt dette er en del af en proces, der begyndte for menneskeheden i midten af 1960'erne. Pludselig begyndte de unge at forstå, hvad Himlens dekreter handlede om. En følelse af en ny bevidstheds fødsel blev klart for mange af dem. I Amerika blev denne opvågnen kendt som "Summer of Love" (Kærlighedssommeren). Denne opvågnen blev kortsluttet af den pludselige indførelse af psykedeliske stoffer fra mange guruer i denne bevægelse. Disse universitets-orienterede guruer vildledte med held bevidstheds bevægelsen og bevirkede starten på den skrækkelige æra med stofmisbrug. Deres handlinger satte hurtigt bevidsthedsprocessen tilbage. Det var kun Ancharanernes mørke handlinger (jeres Sol blev næsten til en supernova f.eks.), der tillod os at gribe ind og hjælpe denne vækst i bevidsthed langsomt tilbage på rette spor. Det var vores indgriben, der hjalp til at afværge den næste del af mørkets masterplan, de falske invasioner fra rummet. Dette skulle være midlet, hvormed en længere række af massive militære aktioner ville fuldføre den permanente slavebinding af menneskeheden på Jordens overflade.

Det pludselige stormløb med disse falsk-flag handlinger foranledigede Himlen til at bede os om at begynde en masseintervention mod mørkets hensigter. I 1990 sendte vi en stor S & E flåde (Science and Exploration – Videnskab og Udforskning) til at overvåge bevidsthedsskiftene, der netop var indledt af Himlen. Som I måske husker, omfattede de næste to og et halvt årtier begivenheder, som vi har beskrevet i talrige tidligere rapporter. En kort læringstid fulgte derefter. Vi organiserede så endelig en del af et Lysteam, der med stor dedikation over for dets guddommelige tjeneste var i stand til at gøre en ende på mørkets store plan med at gøre jer til permanente slaver. Denne proces førte til mørkets sidste fortvivlede planer, det amerikanske valg i 2016 og det næsten vellykkede forsøg i 2016 på at anstifte en frygt for atomkrig. Dette blev naturligvis begrænset af deklarationer om NESARA Republikken. Denne nye instans kan lægge en dæmper på valget og afværge enhver potentiel atomkrig. I står nu på tærsklen til afsløring, til en tid med stor fred og begyndelsen på en umådelig velstand! Den gamle virkelighed svinder og en ny indtager solidt sin plads! Halleluja! Halleluja!

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Jeres verdens virkelighed forandrer sig. Vores første opgave her er at velsigne alle, der gør fødslen af en tidsalder med frihed, fred og fremgang mulig. De, der så længe kontrollerede dette rige på Jordens overflade, bliver nu isoleret fra jer. Jeres Sjæls lange mørke nat er næsten ovre! Forude ligger en tid, hvor I kan opfylde jeres drømme og hvor en lang liste med ”forbudte” teknologier skal se dagens strålende Lys. Alt dette bliver udført i en tilstand af guddommelig nåde og med et sandt mål af guddommelig barmhjertighed. Vi takker oprigtigt alle, der implementerer deres hellige visioner for at hjælpe med at gøre dette muligt. Vær velsignede og vid i jeres hjerters hjerte, at en storslået virkelighed af glæde og fest snart skal blive jeres! I skal snart møde os og lære meget om jeres oprindelse og om en længe glemt historie. Tag jer tid til, i denne tid, at takke Himlen og hendes store hjælpere i denne verden og andre. I nærmer jer nu en tid med frihed. Lad denne endeløse velstand nu begynde!

Vi gør os klar til at møde dem, som vi, jeres Opstegne Mestre, har kendt i årtusinder. Disse er jeres tidligere lemuriske brødre fra det Indre Jord land, Agartha. Over for os har de tilbudt menneskeheden et tilflugtssted fra de mørke og sørget for et sted, hvorfra hellig nåde og barmhjertighed kunne anvendes. Vi er også taknemmelige over, at vi alle skal få et hjem, hvor gamle ritualer, der har givet vores hjerter sand glæde og Kærlighed, er i live. Her forberedte vi vores missioner om at hjælpe jer og her fandt vi dem, der, når det var nødvendigt, kom til for at hjælpe os. Vi velsigner denne kommende nye æra for menneskeheden og ved, at alle snart skal være forenet ved denne ydre verdens tilbagevenden til fuld bevidsthed. Så, som galaktiske mennesker, skal I se foreningen af den Indre og den Ydre Jord. Til den tid skal Himlen give os alle vores nye, guddommelige ”marchordrer”.

Betragt i glæde, hvad I opnåede i Himlens gode navn. I stod fast i jeres visioner og gav al den energi, der krævedes for at forandre dette rige i en positiv retning. Jeres gode gerninger bliver belønnet. I bliver befriet for jeres oldgamle gældsslaveri og kan sole jer i frihedens evige Lys. I skal få de nødvendige midler til at blive sunde og raske igen. I skal også få mulighed for at starte jeres foryngelsesproces. Og I skal få midlerne til at trives og denne ekstraordinære ressource til at nå jeres drømme. For alt dette velsigner vi jer og ønsker kun det bedste for jer. For længe siden blev vi skabt af Himlen for at lindre de dystre og uhyggelige slag, som I dagligt fik af mørkets håndlangere. Nu skifter denne mission over til en ny. Vi skal overvåge jeres proces med igen at vende tilbage til at være Galaktiske Mennesker. Denne tid skal sandelig fyldes med glæde og en måde, hvorpå vi nemt kan kommunikere med hver enkelt af jer! Hosianna! Hosianna! Hosianna!

I dag fortsatte vi vores nådige opgave. Vi har lavet disse rapporter for at give jer en bedre forståelse af de måder, hvorpå denne verden transformeres. Efter at have taget et kig ind i vores nye rige, så nyd det, der bryder frem overalt omkring jer! Vid, kære Alle, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær En! Vær i Glæde!)

Oversættelse: Margit Villumsen

DANSK -- Sheldan Nidle - 18. Oktober 2016

Sheldan Nidle  - 18. Oktober 2016

5 Imix, 4 Tzec, 13 Caban
Dratzo! Der Sieg des LICHTS entwickelt sich zunehmend weiter. Überall auf eurer Welt entwickeln sich die Herausbildung des neuen Finanz-Systems und die Welle des nie endenden Wohlstands immer weiter. Im Zusammenhang mit diesen wunderbaren Veränderungen steht die Aussicht auf einen Frieden, der beinah schon nicht mehr möglich gewesen wäre. Die Dunkelkräfte hatten im letzten Moment noch versucht, einen globalen Krieg anzuzetteln, – waren dazu dann aber doch nicht mehr in der Lage. Denn zum Glück konnten unsere Verbindungsleute und deren irdische Partner dies verhindern. Diese eure Welt der Erdoberfläche hat sich überdies rasch weiter in Richtung des Ersten Kontakts bewegt. Ihr bewegt euch in eine Ära, in der die Notwendigkeit von Geld rasch überflüssig werden wird. Dieser Prozess erhält Unterstützung durch die Nutzung von Technologien sowohl von eurer als auch von unserer Seite, durch die die Einführung eines universalen Prozessors ermöglicht wird. Diese wunderbare Vorrichtung erübrigt dann die veraltete Notwendigkeit von Landwirtschaft, Fabrikation und Verschwendung der Ressourcen Gaias. Das bedeutet, dass eure globale Gesellschaft dann befreit ist von der Notwendigkeit, einen großen Teil ihrer Bevölkerung diesen anstrengenden und gefährlichen Tätigkeiten zu opfern. So kann Gaia erwarten, dass viel Land auf ihr wieder in ihren ursprünglichen Umwelt-Zustand versetzt wird. Dieser Prozess wird wieder ausgedehnte Wiesen-Landschaften, Sumpfgebiete und Wälder entstehen lassen. So wird immer mehr von eurer Umwelt so umgestaltet, dass ihr wieder eine ganze Reihe von natürlichen Habitaten hinzugefügt werden kann.
Diese Veränderungen werden die Qualität eurer Luft verbessern und in den Ozeanen wieder eine üppige Fisch-Population ermöglichen. Auch das Wasser in Seen und Flüssen wird wieder sauberer werden. Ihr werdet lernen, eure persönlichen Prozessoren zu gebrauchen, um Mahlzeiten zu bereiten und Mobiliar zu ersetzen, wenn ihr möchtet. Diese umfassende Menge an Veränderungen macht es euren Aufgestiegenen Meistern möglich, euch über eure Vergangenheit aufzuklären und euch auf unsere Ankunft vorzubereiten. Unsere Mentoren möchten dann dieses von euch neu aufgenommene Wissen dazu nutzen, eure Perspektive zu erweitern hinsichtlich dessen, wie ihr euch selbst seht – sowohl individuell als auch kollektiv. Eure globale Gesellschaft muss vollständig einschätzen lernen, wie sie funktioniert. Eure große Verschiedenheit ist eine Gelegenheit, sich umzugewöhnen in der Hinsicht, wie sie am besten mit sich selbst zurechtkommt. Somit befindet ihr euch im Übergang in eine Welt, in der ihr fähig seid, zu begreifen, was diese Veränderungen bewirken können. Ihr werdet erkennen können, dass Gaia ein zweiteiliges Reich ist, und werdet die Möglichkeit bekommen, die Agarther mit eurem äußeren Reich vertraut zu machen. Schon dies allein ist ein gigantischer Schritt in die richtige Richtung. Es bedeutet, dass dem Unsinn, der von den Atlantern in die Welt gesetzt und von den Anunnaki weiter aufrechterhalten wurde, ein Ende gemacht werden kann.
All dies ist Bestandteil eines Prozesses, der für die Menschheit Mitte der 1960er Jahre begann. Plötzlich begann die Jugend zu begreifen, was es mit den Dekreten des Himmels auf sich hatte. Viele entwickelten ein Gespür für das Entstehen eines neuen Bewusstseins. In Amerika wurde dieser Weckruf als „Sommer der Liebe“ bekannt. Doch dieses Erwachen erfuhr einen Kurzschluss durch das plötzliche Aufkommen psychedelischer Drogen, die von vielen Gurus ins Spiel gebracht wurden. Diese im Umfeld von Universitäten auftauchenden Gurus hatten dann jene Bewusstseins-Bewegung erfolgreich fehlgeleitet und damit die nachfolgende entsetzliche Ära der Drogensucht eingeleitet. Ihre Handlungsweise bremste somit recht rasch den Bewusstseinsprozess. Erst die finsteren Aktionen der Bewohner von Anchara (die eure Sonne beinahe zu einer Nova gemacht hätten) führten schließlich dazu, dass wir eingreifen und helfen konnten, dass dieses Bewusstseinswachstum allmählich wieder aufgenommen werden konnte. Und unsere Intervention war es auch, die half, den nächsten Schritt der Intrigen der finsteren Herrscher abzuwenden: eine gefälschte „ET-Invasion“. Derartige Mittel sollten einer verlängerten Serie massiver militärischer Aktionen dienen, die zur permanenten Versklavung der Menschheit auf der Erdoberfläche führen sollte.
Dieser plötzliche Angriff mittels Aktionen unter falscher Flagge veranlassten den Himmel, uns zu bitten, eine massive Intervention gegen die Absichten der Dunkelmächte zu starten. In den 1990er Jahren entsandten wir eine riesige Wissenschafts- und Forschungs-Raumflotte, mit deren Einsatz der Bewusstseinswandel überwacht werden sollte, der vom Himmel gerade erst in die Wege geleitet worden war. Wie ihr euch erinnern werdet, ereigneten sich dann im Laufe der nächsten zweieinhalb Jahrzehnte Geschehnisse, die wir in zahlreichen bisherigen Botschaften ausführlich beschrieben haben. Es folgte eine kurze Lernperiode. Wir organisierten dann eine Gruppe unseres LICHT-Teams, die aufgrund ihrer großartigen Hingabe an ihren göttlichen Dienst in der Lage war, dem großen Plan der Dunkelmächte für eure permanente Versklavung ein Ende zu machen. Dieser Vorgang veranlasste die Dunkelmächte wiederum zu einem letzten verzweifelten Versuch: die Wahl in 2016, sowie dem beinah erfolgreichen Versuch, mit dem Schrecken eines Nuklearkriegs zu drohen. Dies wurde natürlich ausgebremst durch die anstehende Ausrufung der NESARA-Republik. Diese neue Entität kann natürlich die Wogen um die Wahlen beruhigen und jegliches Potential eines Nuklearkriegs abkühlen. Ihr steht jetzt auf der Schwelle zu den Enthüllungen und zu einer Zeit großen Friedens und des Heraufdämmerns eines immensen Wohlstands! Die alte 'Realität' schwindet, und eine neue wird an deren Stelle ihren festen Platz einnehmen! Halleluja! Halleluja!
Namaste! Wir sind eure Aufgestiegenen Meister! Die Wirklichkeit eurer Welt wandelt sich. Eure erste Aufgabe hierbei ist, alle diejenigen zu segnen, die die Geburt eines neuen Zeitalters der Freiheit, des Friedens und des Wohlstands möglich machen. Die Anderen, die dieses Reich der Erdoberfläche über so lange Zeit beherrscht haben, werden jetzt von euch isoliert. Die lange finstere Nacht eurer Seelen ist so gut wie vorbei! Vor euch liegt eine Zeit, in der ihr eure Träume verwirklichen könnt und in der eine lange Liste bisher verbannter Technologien das helle LICHT des Tages sehen wird. All dies geschieht in einem Zustand göttlicher Gnade und als aufrichtige Maßnahme göttlicher Barmherzigkeit. Wir danken aufrichtig allen, die ihre heiligen Visionen dazu beitragen, dies alles möglich zu machen. Seid gesegnet und wisst in eurem innersten Herzen, dass die großartige Wirklichkeit der Freude und des Feierns bald bei euch sein wird! Bald ist es euch beschieden, mit uns zusammentreffen zu können und viel über eure Herkunft und eure lange vergessene Geschichte zu erfahren. Nehmt euch einen Moment Zeit, dem Himmel mit seinen großartigen Helfern dieser Welt und anderer Welten zu danken. Ihr nähert euch jetzt einer Zeit der Freiheit. Lasst diesen unendlichen Wohlstand nun beginnen!
Wir machen uns bereit, mit denen zusammenzutreffen, die Wir, eure Aufgestiegenen Meister, seit Jahrtausenden kennen. Das sind eure ehemaligen Cousins aus Lemuria, die jetzt in der Inneren Erde im Land Agartha wohnen. Sie haben mit uns gemeinsam der Menschheit eine Zuflucht vor den Dunkelmächten bereitgestellt, einen Ort, an dem heilige Gnade und Barmherzigkeit walten kann. Auch sind wir dankbar dafür, dass uns allen dort eine lebendige Heimat geboten wurde – mit allen antiken Ritualen, die unsere Herzen mit wahrer Freude und LIEBE erfüllt haben. Dort konnten wir uns auf unsere Mission vorbereiten, euch zu helfen, und dort fanden wir Jene, die uns, falls nötig, zu Hilfe kamen und uns assistierten. Wir segnen diese kommende neue Ära für die Menschheit und wissen, dass bald Alle wieder vereint sein werden im Zuge der Rückkehr dieses äußeren Erdreichs zum vollständigen Bewusstsein. Da werdet ihr dann, als galaktische Menschenwesen, die Vereinigung der Inneren und Äußeren Erde erleben. Zu diesem Zeitpunkt wird der Himmel uns Allen unsere neuen göttlichen 'Marschbefehle' geben.
Bedenkt mit Freude, was ihr im guten Namen des Himmels vollbracht habt. Ihr standet fest zu eurer Vision und gabt alle erforderliche Energie dafür, dieses Reich in positiver Weise zu verändern. Eure guten Werke werden belohnt. Ihr werdet befreit aus eurer langen Schulden-Sklaverei und könnt euch im ewigen LICHT der Freiheit sonnen. Euch werden die erforderlichen Mittel zuteil, wieder gesund und glücklich leben zu können. Und ihr werdet die Fähigkeit haben, euren Verjüngungsprozess einzuleiten. Darüber hinaus werdet ihr die Mittel haben, aufzublühen und zu gedeihen und außerordentliche Ressourcen zur Erfüllung eurer Träume haben. Für all dies segnen wir euch und wünschen euch nur das Beste. Vor langer Zeit wurden wir vom Himmel dafür erschaffen, die Trostlosigkeit zu mildern und die unheilvollen Schläge abzuwenden, die die finsteren Lakaien täglich an euch ausgeteilt haben. Und diese Mission geht nun in eine neue Mission über. Wir überwachen euren Prozess der Rückkehr in eure Existenz als Galaktische Menschen. Diese Zeit wird wahrlich übersprudeln vor Freude – auch darüber, dass wir mit einem Jeden unter euch auf einfache Weise kommunizieren können! Hosianna! Hosianna! Hosianna!
Wir haben heute wieder unsere anmutige Aufgabe wahrgenommen. Wir haben euch diese Berichte übermittelt, um euch ein besseres Verständnis für die Art und Weise zu vermitteln, wie diese Welt sich wandelt. Nachdem ihr einen kurzen Einblick in euer neues Reich nehmen konntet, freut euch nun an dem, was sich überall um euch herum bemerkbar macht! Wisst, ihr Lieben, dass der unzählige Vorrat und nie endende Wohlstand des Himmels in der Tat Euch gehört! So Sei Es! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirianisch: Seid Eins! Freut Euch!)

Website: 
Planetary Activation Organization
Deutsche Übersetzung: Martin Gadow - 
www.paoweb.org12.10.16

Dansk -- Sheldan Nidle -- 11. oktober 2016Sheldan Nidle -- 11. oktober 2016

12 Ix, 17 Tzotz, 13 Caban


Selamat Jalwa! (Vær i Evig Glæde!) Hvad der forventes, tager ofte længere tid end først antaget. Det døende amerikanske regime mister magt og rasler med sablen på en yderst uforfærdet måde. Dette nonsens synes skræmmende for de uindviede. I virkeligheden er det ikke andet end en metode udtænkt for at gøre Rusland til syndebuk. Det amerikanske militær er engageret i forbryderiske operationer i Syrien og Irak. Fordi disse ting gav grimt bagslag for USA, måtte de, som en gammel tryllekunstner, bruge behændige tricks og fører en kampagne med det sigte at isolere Rusland og tvinge sig vej ind i den ulykkelige situation i Syrien. Det er endnu mere udfordrende for dette smuldrende illegale regime. Det har i virkeligheden mistet sin legitimitet hos de fleste af verdens nationer. Det mister dets positioner inden for FN og IMF. Det, der mangler, når det hele har spillet sig ud, er, at NESARA Republikken formelt erklæres! Vi har udarbejdet en tidsplan, der skal udføres hurtigt og behændigt. Der skal være en tid med stor stilhed og en rolig vilje til at lykkes. Så skal dets mandat fremstå som en pludselig storm og dette gamle forrykte regimes vanvid vil ophøre. Med ét slag vil en forunderlig tid manifestere sig og blive hilst af hele menneskeheden.

Vi har betragtet den amerikanske de facto regering, lige siden de nuværende runder af udbetalinger begyndte i begyndelsen af sidste måned. Graden af ængstelse stiger, hver gang disse udbetalingsrunder nærmer sig. Det samme gælder for dens stort set miskrediterede diplomati. Denne konstante sabelraslen viser sig igen og igen at være forgæves. I stedet tvinges den til at gøre ting, som i tidligere tider var let for den at opnå. Disse tiltagende falske metoder har i vid udstrækning bevirket, at de, der sidder inde med viden i Mellemøsten og Afghanistan, ignorerer alt det, USA forlanger. Denne proces efterlader USA, Inc. isoleret og ignoreret. De indenlandske skandaler, der hvirvler omkring dette regime, er endnu en faktor, der bevirker dets snarlige fald. Vi overvåger nøje disse skrækkelige begivenheder og kan tydeligt se vigtigheden af den nu ”flyvefærdige” republik for den nye virkelighed. Mange begivenheder begynder at manifestere sig og det sidste skub for at afsætte denne korrupte forvaltning er tæt på at blive afsløret!

Denne forandringsproces har vist sig at være vanskeligere at udføre, end vi havde forestillet os. Denne virkelighed var i Anunnakiernes magt i årtusinder. Anunnakierne afsluttede deres styre ved deklarationen af Anchara kontinuummet. Denne begivenhed skulle have været signalet til mørket om at forlade dette rige. I stedet blev det tiden, hvor håndlangerne troede, at deres styre skulle bringe dødsstødet til de dekreter, der var pålagt af Himlen, da Anunnakierne først kom til magten her for omkring 13 årtusinder siden. Denne trods, der har varet omkring to årtier, nærmer sig sin afslutning. Vores tid her har således været at lede og beskytte dem, der havde ressourcerne, men var ude af stand til at færdiggøre deres tildelte opgaver. Efter at have vundet deres tillid, igangsatte vi en operation, der har bragt os på tærsklen til kontakt. De nye regeringer har indvilliget i at bringe en årtier lang tilsløring, der har forsinket vores formelle bekendtgørelse, til ophør. Vi agter at bruge denne kommende tid til at præcisere vores mission til Gaia og forklare, hvorfor Himlen ønsker, at I vender tilbage til fuld bevidsthed. Disse meddelelser skal være de sande forløbere for vores kontakt med jer!

Før kontakt, skal I møde jeres agarthanske brødre og lære meget af dem! De er meget ivrige efter at møde jer. Det er i Agartha, at krystalbyerne for jeres forløsning ligger. Samtidig skal I modtage nogle få lektioner fra jeres Opstegne Mestre. Disse lektioner skal sætte scenen for det, jeres mentorer skal fortælle jer. Nyd i mellemtiden disse sidste tider i denne gamle, mørke virkelighed. Det har skabt en verden, som I alle er meget vant til. Om kort tid skal I gå ind i et rige fyldt med nye virkeligheder, så vel som øget velstand og en mulighed for at opfylde jeres inderligste drømme. Så skal I møde os og lære ting, der i første omgang kan synes mærkelige for jer. Anunnakierne brugte en stor del af deres tid til at spærre jer inde i et rige, der gjorde jer let at kontrollere. I virkeligheden er denne verden et sted, der blev skabt fejlagtigt. Det behøvede ikke nogensinde at være sket. Nyd denne tid og vid, faktisk, hvilken virkelig vidunderlig og fantastisk ny virkelighed der venter lige rundt om hjørnet! Hurra! Hurra!


Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! I er næsten frie! Gældsskyen skal fjernes for evigt! Ære være det! I er i færd med i sandhed at blive frie. Penge til at berige jeres liv bliver gjort klar til at flyde. Lyset har fuldstændig besejret mørkets håndlangere. Det, der sker, er et Himmelsk mirakel. Fortidens strenge virkelighed er ikke mere. Lad de vidunderlige klokker ringe. De seneste dages begivenhederne vidner om en vej, at I igen forbinder jer til dem, I virkelig er. Vi Mestre er fulde af glæde i vores tanker. For længe siden blev vi sendt på en mission for at bringe lindring og trøst til menneskeheden. Vi blev også fortalt om denne dag. Efter vores mening er det en tid, der tog for lang tid om at komme. Generationer af menneskehed er omkommet i smerte og lidelse. Hosianna for Himlens endeløse barmhjertighed og nåde! Jeres vidunderlige visioner manifesterer sig. Mørkets planer om at bringe ødelæggelse over jeres sidste gnister af Lys er væk! I skal transformeres til Lysets gyldne fuldt bevidste vejvisere! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Denne glæde er en del af en proces, der nu er i gang. I har grund til at feste. De mørke herrer, der styrede denne planet, havde anledning til at tage afsted, da det mørke Anchara kontinuum erklærede, at en stor union af Lys og mørke indledtes i midten af 1990'erne. Denne galaktiske fred afventede kun, at optagelsen af menneskeheden på Jordens overflade blev permanent. Dette tog yderligere to årtier at nå. Lysets styrkers endelige triumf måtte bruge skyld og overvældende magt for endelig at tvinge de mørke håndlangere kollektivt i knæ. Lad os prise disse ædle krigere for deres bedrifter. Disse velsignede Sjæle var klar til at gøre, hvad der var nødvendigt for at fuldføre deres mål. Denne nye virkelighed med dens frihed og velstand er en drøm, der bliver til virkelighed. I dette herlige mix, kan vi ikke udelade nogen af jer. Jeres kollektive vision og vidunderlige handlinger har medvirket til at gøre alt muligt.

Lysets store projekt begyndte i 1970'erne, da jeres Sol næsten blev ødelagt. Det var et tegn på, hvor desperat mørket var blevet. Denne handling viste alle, at en hellig indgriben var nødvendig og nært forestående. Det begyndte med Sirianernes guddommelige mission og gik ind i en ny fase med den Galaktiske Føderations flådes ankomst i begyndelsen af 1990'erne. Vi Mestre var ekstatiske. Vore bønner blev hørt på en stor måde. Det betød også, at jeres bevidsthedsmæssige vækst skulle accelerere og at den lange mørke nat, der havde varet i årtusinder, næsten var forbi. Vi alle skulle gå ind i en tid, der skulle kulminere med jeres tilbagevenden til fuld bevidsthed. Vi takkede fulde af glæde og velsignede Himlen for dens vidunderlige gerninger. Jeres vækst førte til kollektive visioner og en ændring af opfattelser om at forandre jeres virkeligheds tilstand. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

I dag har vi fortsat vores ugentlige rapport. Vi takker alle, der har ført denne virkelighed ind i stor succes’ tid. Vi takker også Himlen for alt det, den har gjort for at besvare bønnen gennem lang tid fra menneskeheden på Jordens overflade. En tid med stor bøn er blevet hørt! Vid, kære Alle, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær En! Vær i Glæde!)

Oversættelse: Margit Villumsen5.10.16

Dansk -- Sheldan Nidle – 4. oktober 2016Sheldan Nidle – 4. oktober 2016

5 Manik, 10 Tzotz, 13 Caban

Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) De, der kender denne gamle republiks historie, glæder sig over, at denne nye version er så sikkert rodfæstet i NESARA. Tilbage i tiden efter den amerikanske borgerkrig havde Kongressen i Washington, DC vedtaget en reformations lov. Denne lov blev dækningen for håndlangernes endelige bedrag: USA, Inc. Denne korporative løgn fik lov til at styre Amerika og tilskynde til en form for uærlighed, der var en grov hån mod denne nations dristige rødder. Dette modbydelige bedrag førte til en voldsom stigning i tyveri og i afskyelige organisationer som Federal Reserve (USA’s nationalbank) og IRS (Internal Revenue Service – USA’s skattemyndighed, svarer til dansk SKAT). Det førte også til en position i mørkets hierarki, hvilket aldrig var meningen, da Amerika blev født. Denne nation blev forløberen for et onde, som kun blev større og større i det 20. århundrede fra slutningen af Anden Verdenskrig til starten af det 21. århundrede. I starten af dette århundrede blev denne ulovlige forvaltnings dristighed igen demonstreret med chokket den 11. september og den pludselige øgning af krige, der hurtigt fulgte. USA var blevet lejesvend for en klike af aristokrater, der var fast besluttet på at regere og decimere denne verden. Det er kun en dristig fælles indsats af Lyset, der omhyggeligt har arbejdet på at stoppe dem!

Denne pragtfulde forsamling bragte omsider en grad af fornuft tilbage. Det gjorde det også muligt for en særlig koalition af militære og civile at genoplive NESARA og vælte det enorme monster, som USA, Inc. var blevet. Det er væksten i et bredt baseret internationalt partnerskab, der gav den amerikanske gruppe midlerne til hurtigt at gå videre med deres strategier for at udskifte dette modbydelige regime. Denne proces var oprindeligt kommet i stand, da NESARA først blev vedtaget i begyndelsen af 2000'erne. Denne operation faldt til dels i baghold af de endeløse mellemøstlige krige, der brød ud mellem 2003 og 2011. I midten af 2010'erne blev denne operation genoplivet, hvilket førte til projektet, der solidt etablerede forvaltning ud fra NESARA’s principper. Dannelsen af denne nye institution skal være en del af en verdensomspændende bevægelse for at etablere nye finansielle og offentlige institutioner, der fremmer global velstand og gør en ende på korruption fra regeringers side. Denne proces kommer nu systematisk i stand, hvorved verdens befolkning kan ånde friere. Der er adskillige fordele knyttet til dette også.

Denne voksende virkelighed handler i sandhed om fred, frihed og velstand. Ikke længere behøver Amerika bekymre sig om indkomstskattens onder. Amerikanerne skal også blive belønnet, idet de vil juble, når det kommer til alles kendskab, at en række svigagtige lån til boliger, biler og lignende bliver eftergivet. Amerika skal således blive fri af gæld og alt hvad det bringer. Det skal være en æra, hvor amerikanerne igen kan begynde at være stolte af deres regering og at kende de utrolige ting, dette skift i verden vil bringe. Alle de udenlandske baser vil blive lukket, da Amerika endelig vil være i stand til at nyde en fred, som dets forfædre længe nød. Det vil være en tid, hvor søgning efter fortræffelighed i alle ting vil vende tilbage. De rettigheder, der er givet i forfatningen, skal genindføres og mange mennesker skal blive løsladt fra fængsler for forbrydelser, der ikke længere skal afsones. Dette skal være en lykkelig tid for Amerika. De lange "små krige" skal ophøre. Det skal være en tid, hvor regeringen igen tager hensyn til folket og alt fungerer godt igen. Det skal være en tid med frihed og velstand!

Ikke alene øjnes en stor æra af fred, frihed og velstand i horisonten, men det skal endvidere være en tid, hvor afsløring kan ske. Vi har arbejdet længe gennem vores samarbejdspartnere på at skabe en atmosfære, der er befordrende for mange officielle bekendtgørelser, der kan introducere os til jer. Siden slutningen af Anden Verdenskrig har der eksisteret en sammensværgelse fra de mørke håndlangeres side om at benægte, at vi eksisterer. Dette nonsens har været fremherskende i medierne og film i den æra. Vi blev portrætteret som mørke, med invasion og verdensherredømme på dagsordenen. Dette er langt fra sandheden. Som en del af vores himmelske mission har vi taget initiativet til at hjælpe Lyset i jeres verden. Vores galaktiske initiativer udspringer af den særlige mission, der blev givet os for mere end to årtier siden gennem Himlens dekreter. Hver enkelt af jer skal vende tilbage til fuld bevidsthed. Dette fører os til endnu en afsløring, der længe blev nægtet jer af jeres regeringer: Agartha! Vores ankomst er ikke kun at gøre jer rede til jeres skæbne, men også at introducere jer for jeres brødre, Agarthanerne. I begynder at tage fat på en yderst vidunderlig fremtid!

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Vi kommer i glæde, vel vidende, at ny forvaltning er bestemt til at blive landets lov. Denne indførelse af NESARA er blot begyndelsen på en række ændringer, der skal ændre den måde, hvorpå Amerika nu bliver set i verden. I tiden for den amerikanske uafhængighed støttede og hjalp vi Mestre denne unge nation til at blive født. Ideen med Amerika var, at det skulle fungere som en prototype for, hvad denne verden kraftigt har brug for. Det skulle være en nation, hvis handlinger skulle være modstykket til det, der skete i Europa. Denne tro blev desværre kortsluttet af de amerikanske regimers uheldige politik, der fulgte med slutningen af Amerikas mest tragiske borgerkrig. De mørke Herrers penge og position overtog Amerikas ædle formål og afsporede det. Nu, takket være jeres strålende visioner og nådesfyldte fokus, skal denne store nation blive genfødt. Ære være alle involverede!

De begivenheder, der skal følge, skal vise den storslåede effekt af jeres kollektive energier og de mirakler, der bliver udrettet af Himlen. Af vores nådige hjerter, takker vi for det vidunderlige arbejde udført af jer og af Himlen. Denne tid skal blive kendt for de store ting, som I skal gøre i fællesskab. Vi er også taknemmelige for Himlens dekret, der gjorde det muligt for vores rumfamilier og spirituelle familier at hjælpe. Når alt er færdigt, skal I hver især opfylde jeres inderste drømme og dette rige skal endelig slippe de mørke lænker, der alt for længe har været hver dags sorg. Denne nye tidsalder med frihed og velstand skyldes, til dels, jeres vidunderlige arbejde. Vi roser jer alle af hjertet for jeres konstante arbejde og ikke svigtende håb. Vær nådige og giv, med god vilje, jeres hjælp til Gaia og hendes forskellige økosystemer. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Alle disse herligheder skal blive jeres. Mist ikke håbet. Se det, der udfolder sig, som en stor gave skænket af Himlen. For tusinder af år siden blev et stort Lys reflekteret i denne verden. Siden da har det givet genskin gentagne gange. Det er nu i stand til at materialisere og - voilà - denne nye tidsalder med vidundere er født. I har den nådige mulighed for at opleve det igen. Det er også en tid, hvor vi Mestre skal fortælle jeres sande historie. Tag dette ind og forstå dets pragt. Længe tilbageholdte opfindelser og viden skal dukke op. I skal bringe de lange år med frustrationer over jeres Liv, jeres Elskede og jeres Virkelighed til ophør. Lad denne nye udveksling af energier blive ét med jer og så glæd jer blot. Dette underlige, mørke rige slutter. Himlen og en store skare af Engle og vogtere transformerer det. Vær Én i Kærlighed!

I dag har vi fortsat vores ugentlige rapporter! Omkring os er store gerninger af Lyset, der transformerer dette mørke rige til et af Lys. Disse tider er således de gamle herlige profetier, der bliver født til at gøre jer rede til jeres Tidsalder som Galaktiske Mennesker! Vid, kære Alle, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Én! Vær i Glæde!)
Oversættelse: Margit Villumsen


PUTIN

putin

ESOTERIC

inv

RICHARD DOLAN

NÃO ABANDONEM AGORA JULIAN ASSANGE