Seguidores

18.1.17

Dansk -- Sheldan Nidle,17. januar 2017Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 17. januar 2017

6 Eb, 15 Chen, 13 Caban


Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) Procedurerne, som der blev skabt enighed om, skrider fortsat fremad i deres eget langsomme tempo. Vægten er som altid på sikkerhed og opretholdelse af et jævnt flow. Denne operation er således blevet reduceret til at fortsætte med store sekvenser og holde offentligheden uvidende, indtil visse primære sikkerhedspunkter er nået. Dette er blevet afgørende for succes i denne proces. De første elementer er den globale indførelse af de nye gyldige penge udstedt af den nye Republik, den komplekse Revalueringsoperation (RV) i Amerika og igangsættelsen af GCR (Global Currency Reset). De nye penge skal ledsages af den officielle indførelse af det nye internationale finansielle system. Til den tid kan den ny udpegede præsident forklare NESARA og fejringen for alle. Denne række af særlige bekendtgørelser skal endelig gøre det muligt at fremkomme med en udtalelse om afsløring og endelig gøre det muligt for os at begynde vores TV-udsendelser til jer. Det skal sætte scenen for andre begivenheder, der kan fremtvinge verdensfred og en måde at skabe det miljø på, som vi drømte om, da NESARA først blev foreslået i slutningen af 1990'erne. Denne globale situation kan føre til en række andre begivenheder.

En af de store begivenheder, der skal følge indførelsen af NESARA og den nye NESARA Republik, er den formelle implementering af det nye finansielle system. Vi kan allerede se, hvordan det nye internationale banksystem skal indføres i hele verden. Det bliver igangsat først i Kina og resten af Asien. Så skal det være det dominerende i Europa, Nord- og Sydamerika og Afrika. Oceanien vil blive det sidste stop for den nye bank-virkelighed. Nye globale valutaer skal fremme en ny velstand til alle og den formelle afslutning på gældsslaveri. Denne verden har brug for at vise Gaia, at det menes alvorligt med intentionerne om at rense luft, vand og jord. Sammen med dette er det nødvendigt at genoprette havets indbyrdes forbundne system af havstrømme, som tempererer og giver næring til tilstødende landområder og fauna i hele verden. Denne daglige proces regulerer verdens vejrsystemer og er i stand til at bistå havstrømmene i at sørge for de elementer, der hjælper til at opretholde klodens økosystemer.

Dette naturlige mønster blev afbrudt af et hemmeligt regeringsorgan. Dets skjulte operation var verdensomspændende i omfang og det lykkedes at forstyrre havets regelmæssige opvarmning og nedkøling. Den begyndte også at påvirke de store lufthave, der er over dem. Denne regeringsoperation begyndte i de tidlige 2010'erne. Det skabte usædvanligt store forårsoversvømmelser i Europa, kraftig afsmeltning af Arktiske og Antarktiske isflager og besynderlig vinterkulde og storme i Europa og det nordlige Nordamerika. Dette hemmelige vejreksperiment forårsagede også en alvorlig tørke i Californien og store vejranomalier i Asien og Nordafrika. Mest betydende lukkede den af for den nordatlantiske strøm (Golfstrømmen). Et større vejrskifte så ud til at ville forvandle et naturligt skifte på globalt plan til en stor klimakatastrofe.

Denne række af kunstige vejrændringer medførte et unødigt pres på et naturligt mønster med hensyn til uddøen, som i de sidste par årtier havde udryddet 40% af verdens flora og fauna. Dette skyldtes den store forandring, der blev indledt for at gøre Gaias overflade klar til genforening af hendes nu opdelte Indre og Ydre verdener. Desuden havde et himmelsk sæt af dekreter givet bemyndigelse til at gøre en ende på Anunnakiernes håndlangeres korrupte og uholdbare verden. Denne operation befinder sig nu i sin afsluttende fase, som vil ende med succes. Gaia ønsker at gøre det muligt for jer at vende tilbage til jeres naturlige 5D tilstand og at afslutte denne procedure med en tilbagevenden til hendes egen genforenede 5D tilstand. En lignende skæbne gælder for resten af planeterne i dette solsystem. Vi observerer, hvordan denne nødvendige proces fortsætter på hver enkel planet og dens unikke system af måner. Vandplaneternes nødvendige forvandlinger og den tidlige genopbygning af den store transmarsianske verden er et yderst interessant fænomen at iagttage. Det viser tydeligt Himlens pragtfulde mægtige veje!

Velsignelser! Vi er jeres Opstegne Mestre! Den nuværende situation forbedres hurtigt. Vores samarbejdspartnere har travlt med at sikre, at udbetalingerne inden længe sker. De, der har ventet så længe på et tegn, kan vide, at ventetiden næsten er forbi. Vi vil også gerne takke dem, der har opretholdt de positive energier for jeres visioner. Vi påskønner og velsigner jer for jeres daglige bekræftelser. Hele denne operation er en operation, der tydeligt viser, hvordan positiv tålmodighed belønnes i sidste ende. Dette rige befinder sig i en prægtig overgang, der skal markeres af vores tilsynekomst og af visdom, som vi ønsker at dele med jer. Når alt dette endelig er opnået, skal I eje en virkelighed, der er kendetegnet ved dens frihed, jeres suverænitet og dens enorme almene velstand. I skal bo i dette land og opdage dens utallige velsignelser. Dette rige skal afsløre, hvor inderligt landene i det Indre og Ydre af Gaia er forbundet. Vær Vise! Vær Åbne og klar til at opdage, hvordan dette nye land fungerer!

Når I begynder at tage alt dette ind, kan I udvide jeres opfattelser og slippe jeres frygt og bekymringer. Denne verden på Jordens overflade har i de sidste 13 årtusinder levet med frygt skabt og opretholdt af håndlangernes grusomme erklæringer. Se denne nye tid som den tid, hvor dette forfærdelige mareridt endelig slutter for jer. Dette hellige sted skal omsider dagligt dvæle i Himlens glødende Lys. Desuden skal I møde jeres brødre fra den Indre Jord og lære mange ting om jeres overgang fra fortiden til den nuværende "opvågnen". I dette nye land skal I med glæde byde jeres familier i rummet velkommen og lære jeres mange spirituelle familiers natur. Husk dybt i jeres Hjerter, at I aldrig rigtig er alene. Jeres nye fæller skal føre jer til jeres strålende fremtid og skal dele med jer præcis, hvordan det skal opnås. Vær velkomne og mest af alt føl jer i sandhed Elskede!

Det, der sker rundt omkring på denne guddommelige klode, er en stor lære. Denne lære har potentiale til at hele alle. For længe siden kom jeres forfædre hertil og drog ud på en rejse i mange faser, der skulle føre jer langt væk fra, hvad de oprindeligt kom hertil for. I øjeblikket tager I det hele ind og lærer, hvordan I bedst kan forberede jer på det, der ligger forude. Dette er en tid, ikke kun om overgang, men også fyldt med en lang række omhyggeligt forberedte lektioner. Vær altid klar til at tage disse ind og velsigne dem for det, de fortæller jer. Snart skal I møde jeres mentorer. De er sammen med os et særligt team, der stille og roligt skal guide jer til en ny og meget mere bevidst eksistens. Det kan til tider være svært for jer at tage det hele ind. Brug blot jeres mægtige vision til at bære jer gennem selv de mest vanskelige øjeblikke. Vi er sammen på denne yderst hellige rejse. Vær åbne og i stand til at bruge jeres Kærlighed til at føre jer til sejr!

I dag har vi fortsat vores ugentlige rapporter om dette yderst komplekse land. Vær positive og åbne for alt det, der om kort tid skal krydse jeres vej! Vid, I Kære, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær En! Vær i Glæde!)

Oversættelse: Margit Villumsen
11.1.17

Dansk -- Sheldan Nidle -- 10. januar 2017Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 10. januar 2017

12 Chicchan, 8 Chen, 13 Caban

Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) Målet for at gennemføre de Ældstes plan om sikkert at indføre global RV (Revaluering) er stadig i gang. I mellemtiden er mørkets kontrastød også på plads, hvilket bekræfter, at særlig sikkerhed er mere end berettiget. På grund af, hvad der sker, har vi oprettet sikkerhedspunkter for at modarbejde og forpurre mørkets afskyelige mål. De første meget tiltrængte midler er ved at blive leveret til deres destinationer. Disse første succeser viser, hvor godt vores planer er udformet for at besejre mørkets onde planer. Hele dette komplekse sæt af særlige strategier har vist, hvor effektivt vores fælles forsvar virkelig er. På baggrund af disse succeser har vi til hensigt løbende at lægge taktikker, der kan vinde over mørkets velrustede kræfter. Derfor er vi meget tæt på en retfærdigt fortjent sejr over dem. Vi vier den resterende tid i denne gregorianske måned til at fuldende resten af vores komplicerede planer. Disse skal gøre det muligt for os til rette tid at gennemføre massiv anholdelse af den mørke ledelse og endelig at sætte en stopper for deres forbryderiske mål om vores nederlag. Enden er bestemt nær for den mørke gamle orden, der styrede denne verden på Jordens overflade i næsten 13 årtusinder!


En generel udrensning af den nuværende amerikanske republik er på vej. I sandhed blev den grundlagt i 1871 og er det amerikanske autokratis legebarn. Den skal væltes af den sande, de facto NESARA Republik. Gennemførelsen af dette projekt er fortsat uklart. Vi får at vide, at den administration, der nu indsættes, skal erklære denne republik, men vi er stadig ikke overbeviste om dette og lægger en plan for at sørge for, at dette faktisk sker. Vi har derfor koncentreret os om at sikre, at dette mål bliver på sporet og bliver en manifesteret realitet. Til dette formål overvåger vi nøje den nye administration for at sikre, at den stadig planlægger at bekendtgøre den nye republik. Når denne manifesterer sig, foreligger der planer om at udbrede en global forandring, der skal ændre måden, hvorpå dette verdensomspændende geopolitiske system fungerer. Indtil da iagttager vi opmærksomt for at fornemme, hvad der virkelig er under udvikling i Amerika. Vi agter at gøre, hvad end der er nødvendigt for at ændre den måde, hvorpå jeres nuværende virkelighed fungerer. Vi er fast besluttet på at opnå total sejr!


Vores operation er bygget op omkring at producere et miljø i dette land på Jordens overflade, der kan være fremmende for første kontakt. Dette miljø skal hurtigt huse en mangfoldighed af personale uddannet til at bringe hver enkelt af jer til selve tærsklen til fuld bevidsthed. Vi har iagttaget jer alle i mere end et årti og forstår, hvad I har brug for at nå denne oprindelige sindstilstand. Denne mentorvejledning er en meget kompleks proces og vi er helt klar over, hvordan vi bedst interagerer med jer for at nå de ønskede resultater. Vi vurderer, at denne mentorvejledning kan tage måneder at gennemføre. Derfor forstår vi, hvilken type interaktion der er bedst for at nå vores grundlæggende mål. I har hver især inde i jer et sæt af indre overvågere, der også forbereder jer til jeres næste evolutionære skridt. Hvad I har brug for, er et ordentlig sæt af mentale tilskyndelser og øvelser, som gør jer i stand til at udvikle jer højere og højere i bevidsthed. Følg derfor direktiver givet til os af Himlen. Denne proces skal ruste jer til jeres tre dage i jeres Lys Kammer.


Som I kan se, omfatter denne proces at drive jer endnu flere skridt fremad, i forhold til hvor I er nu. I er på nippet til at opleve global velstand og de første operationer, der skal give jer et nyt og vidunderligt finanssystem, såvel som guldbaseret valuta. I den senere tid har de mørke gjort denne opgave svær for os at gennemføre. Ikke desto mindre er vi brudt gennem deres fysiske og juridiske barrierer. De nuværende forsinkelser er ikke andet end den store forsigtighed, der sikrer, at hvert nødvendigt tiltag bliver gennemført med succes. Denne yderligere langsommelighed som en reaktion når et punkt, hvor sikkerhedsmæssige skridt i mindre grad faktisk er nødvendige. Således har vi opfordret vores samarbejdspartnere til at spørge de bemyndigede til at fremskynde leverancerne. Denne langsomme og velovervejede valutafinansiering er en proces, der oprindeligt blev betragtet som en begivenhed, der hurtigt skulle gennemføres. Det er vores hensigt effektivt at følge disse globale udbetalinger til dørs, så den ønskede nye forvaltning i sandhed kan manifestere sig!


Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! På denne dag kommer vi, fyldt med glæde, og fortæller, hvad der fortsat sker i jeres verden. Den længe lovede velstand nærmer sig tomme for tomme. Alle, der tager sig af disse velsignede begivenheder, informerer os glade, at på trods af dets tilsyneladende langsommelighed vil rækken af planlagte leveringsdatoer snart indtræffe. Agarthanerne fortæller os, at alt er klar til det, der i øjeblikket forventes af dem. Vi agter at komme med forslag for at fremskynde denne særlige proces. Det guddommelige mål er at isolere og forhindre USA, INC i at fortsætte meget længere. Vi gav vores forskellige Hellige Hemmelige Samfund besked på at fortælle alle medlemmer om at være dedikerede med hensyn til dannelsen af NESARA Republikken og den fejringsværdige gældsfrihed, der ledsager den. Menneskeheden skal blive befriet for dens falske alliancer og skal sole sig i dens tilbagevenden til frihed og personlig suverænitet og i enden på dens manipulation. Vi ønsker at velsigne alle og at se, at Lyset i sandhed er vendt tilbage. 


Hvad der udfolder sig, I Velsignede, er en kamp mellem dem, der ønsker frygtløst at fuldføre dette guddommelige projekt og dem, der har til hensigt at opnå denne hellige forpligtelse, kun når der med det resterende krav er sørget for ordentlig sikkerhed på en måde, som betragtes som sikkert for dem. Disse ting må realiseres i et tempo, der tillader den guddommelige tidsplan at skride hurtigt frem. Vi har blandt vores allierede en gruppe af dedikerede væsener, som er i stand til at sikre, at denne yderst komplekse operation sker under største sikkerheds bevågenhed. Vi forstår, hvordan alt dette kan manifestere sig. Himlen fortæller os, at den mørke klike må være fuldstændigt isoleret fra os. Derfor er der øjeblikkeligt behov for en hurtig række af anholdelser på globalt plan. Derudover er ny og troværdig forvaltning essentiel. Hurtig implementering af NESARA Republikken er også afgørende. Vi beder om en hellig forvaltning, fuldt realiseret og manifesteret for alle at se.


Denne virkelighed på Jordens overflade skal forandre sig, mine Velsignede! Vi har forpligtet os til at implementere en tid for jeres frihed, jeres suverænitet og jeres fremgang. Efter vores mening må tingene udvikle sig mere drastisk. De fleste af dem, der ved, hvad der virkelig sker, har brug for at få et tydeligt tegn på, at den "samme gamle sag" ikke længere dur. Giv jer tid til at forklare og vise, at en monumental F-O-R-A-N-D-R-I-N-G finder sted i denne verden. Vigtige bekendtgørelser om denne overgang må proklameres offentligt. Vi Mestre har set, hvordan sådan et "Offentligt Teater" faktisk kan puste nyt liv i et livstræt landskab. Det kan også ændre den tvungne, tåbelige karakter af denne proces til et transformativt skift, der er både overvældende og i sandhed vidunderlig. Derfor beder vi om, at denne proces bliver mere farverig, levende og intens. Det er alt det, der er nødvendigt for at gøre en ende på den livløse og tyranniske undertrykkelse af de gamle måder. Adonai! Adonai!


I dag har vi fortsat vores rapport til jer om begivenheder rundt omkring på denne klode. Vi takker alle for at gøre det muligt at tilvejebringe en ny virkelighed. Disse prægtige forandringer i vores verden er først nu ved at udfolde sig. Vi beder jer alle være med til at manifestere denne strålende nye verden! Vid, I Kære, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær En! Vær i Glæde!)

Oversættelse: Margit Villumsen

4.1.17

Dansk -- Sheldan Nidle - 3. januar 2017Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation – 3. januar 2017

5 Etznab, 1 Chen, 13 Caban

Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) Efter flere yderligere seriøse diskussioner om årsagerne til en til stadighed foranderlig "philosophie de guerre" (krigs-/strategifilosofi) fortsætter finansieringsprojekterne med at skride fremad. Væsentlige forskelle angik, hvordan den nye post-velstands verden skulle styres. Manglen på et overordnet verdensbillede blev afsløret og i en række alvorlige tilbundsgående drøftelser, med tilstedeværelsen af alle parter, blev en detaljeret dagsorden proklameret. Vi er i øjeblikket enige i en række mål og i timingen for at gennemføre dem korrekt. Denne tiltrængte indledende drøftelse opstod på grund af flere forsøg på narrestreger fra den ulovlige US Inc. Hvad, der er spændende, er, at vi i sandhed er på samme side. Den nye forvaltning er en gruppe af nytænkende og forskellige personer, der til tider ikke altid har arbejdet harmonisk sammen. Denne organiske proces er gået gennem sin egen stille revolution og er kommet ud som en helhed. Vi ændrer mange grundlæggende processer og formulerer en måde, hvorpå gruppen med succes kan løse denne meget komplekse situation. Det har resulteret i en måde, hvorpå der nu kan skabes virkelig vidunderlige nødvendige løsninger! I øjeblikket forbereder vi en generel tidsplan for begivenhederne og er overbeviste om, at det bedste endnu skal komme.

Det indre arbejde for en endelig løsning skyldes til dels en længe ventet enighed om ideerne. Vi føler nu dybt, at denne nye generelle aftale er det afgørende næste skridt for at rykke jeres verden væk fra det gamle system skabt af Anunnakierne, som kun var til fordel for deres håndlangere. Vi skaber et globalt samfund, der er i harmoni med den voksende nye globale bevidsthed. Dette fremtidige rige skal være velstående, fri og, vigtigst af alt, suveræn. Dets tankesæt skal være i stand til at forstå de nye mål for dette samfund, som er ved at blive dannet. Det har et væld af variationer, som skal støttes af regional forvaltning. Denne proces skal tillade nye niveauer af gensidig tolerance at vokse og trives. Hver dag rykker det jer også mod en atmosfære af afsløring. Denne ene kendsgerning viser os, hvor hurtigt jeres "stræben efter lykke" ændrer jeres rige. Det er i denne verden, som vi med glæde vil dukke op i. Vores introduktion, og Agarthanernes, skal være den herlige sidste fase af denne til stadighed igangværende forandring. I udvikler jer hurtigt til de niveauer, der imødeser dannelsen af et i sandhed bemærkelsesværdigt galaktisk samfund!

Efterhånden som I vokser i bevidsthed, vokser I også på andre måder, som forandrer den måde, hvorpå I opfatter denne stadigt skiftende virkelighed. Menneskeheden udviklede sig første gang nedad i de sidste dage af Atlantis og begyndte derefter langsomt, efter de sidste Gyldne Tidsaldre, at udvikle sig opad igen. Den tid var præget af en gradvis opadgående bevægelse, fra det endeløse barbari i verden i det 20. århundrede f.Kr. til nu. Vi overvågede nøje denne fremadgående bevægelse, idet vi selv pudsede avatar efter avatar på jer. Himlen hjalp til i denne proces, idet særlige himmelske søster- og broderskaber kom til for at fremskynde denne vidunderlige proces. Den nuværende tid er således Himlens gennemgribende operation for at sikre, at mørket forlader denne virkelighed på det rette guddommelige tidspunkt. Dette udfolder sig nu og den komplekse proces, som I kalder "opstigningssymptomer", er stadig i gang. Dette er derfor en særlig tid for at forberede menneskeheden på Jordens overflade til dens kommende opgaver, så den er i stand til at genoptage sin vogterrolle for Gaia og hendes mange økosystemer. Denne tid er også en forberedelse for jer til at acceptere os og jeres agarthanske brødre.

Denne proces hænger nøje sammen med jeres opadgående skift i bevidsthed. Himlen er forpligtet til at højne jeres opfattelse af dette rige og at gøre jer bevidste om, hvor indbyrdes forbundet en proces, det i sandhed er. I har allerede hørt om denne hellige forbindelse i løbet af den globale økologiske bevægelse. Nu må I gå videre og opdage en række guddommelige love, med hvilke Himlen spreder og opretholder liv, ikke kun på Gaia, men i hele denne galakse. Som vi bevægede os gennem denne galakse, blev vi indviet i de mange forskellige måder, Ånden opretholder liv. Denne række af hellige operationer overrasker os stadig. Det er denne visdom, som I skal møde, når I bliver et galaktisk menneske. Vi har haft det privilegium at opdage tilsyneladende grænseløse variationer af liv. Enhver var knyttet til et bestemt livsmiljø, hvilket viser det bestandige under af liv og dets i sandhed uendelige mangfoldighed. Vi ser frem til at se jer, når I oplever at rejse gennem denne prægtige virkelighed.

Velsignelser! Vi er jeres Opstegne Mestre! I løbet af de seneste få årtier har vi set en slags rutschebane scenarie være i gang. Vores hensigt er med hensyn til de primære mål for denne stille åndelige revolution at drive jer fremad. Himlen har i sin grænseløse nåde tilladt vores samarbejdspartnere at fortsætte på en yderst uregelmæssig måde. Således er de forskellige projekter blevet udført på de mærkeligste måder. Vi anbefaler hver enkelt af jer at opretholde jeres positive energier, selv om resultaterne endnu skal manifestere sig. Det er vigtigt for jer at vide, at Himlen arbejder med os for at sørge for, at dette nye gregorianske år 2017 begynder med en grad af åbenlys manifestation, der hurtigt kan blive tydelig for alle. Til tider kan denne proces blive ganske forvirrende. Vores samarbejdspartnere har været i stand til at slippe alle de fortidige vanskeligheder. Derfor har de endelig indvilliget i vilkår, der vil muliggøre frigivelsen af de mange instrumenter, som er kilderne til finansiering. Det skal signalere, at mange afgørende begivenheder nærmer sig deres afslutning.

Himlen udløste en stor portion energier i slutningen af det forgangne år for at rense dette solsystem og begynde en hurtig forandring i separate virkeligheder. Gennem de seneste årtusinder har dette solsystem befundet sig i en slags tvungen pause. Planetariske vogtere og ledsagende Engle har ikke haft mulighed for adgang på grund af mørkets konstante indgriben. Denne tilstand ophørte med solar nova begivenheden, som var tæt på at ske, i begyndelsen af 1970'erne. Venus, Mars og Pax bliver nu gjort klar til jeres bosættelse i den nærmeste fremtid. Denne himmelske operation er et andet tegn på, at forsinkelsen, der har været den altoverskyggende betingelse for denne virkelighed, nærmer sig sin velfortjente afslutning. På nuværende tidspunkt er de store planeter i bæltet med liv i dette solsystem faktisk ganske aktive. Dette er endnu et tegn på en positiv udvikling. Himlens GUDDOMMELIGE VILJE skal snart ske. Derfor skal det være et yderst glædeligt år for alle!

I er en bemærkelsesværdig gruppe af Væsener, som er inkarneret på Gaia i denne tid. Himlen har lavet et unikt sæt af aftaler med jer. Vores hellige opgave er at give den nødvendige sjældne og guddommelige nåde, så I kan opfylde de primære grunde til, at I er her. Denne opgave har givet en mulighed for at opdage, hvordan vi relaterer til hinanden og denne proces er i konstant udvikling, mens vi nærmer os tiden, hvor alle disse punkter krydser hinanden. Det skal indbefatte lektioner, der skal give jer den sande historie om dette samfund, fra dets barske begyndelse ved Atlantis’ fald. Det vil være tiden, hvor I kan se, hvorfor vi er nødt til at favne denne nye virkelighed. Det skal føre til et møde med Agarthanerne og bedst af alt med vores åndelige familier og familier i rummet. Meget er bestemt til at ske og mange ting skal afsløres. Vær i Fred, og mest af alt, vær rolige omkring det, der om kort tid skal ske. Halleluja! Halleluja!

I dag har vi haft endnu en chance for at se, hvad der virkelig sker på overfladen af denne yderst smukke klode. Vær tålmodige! Det har taget LANG tid at nå vores nuværende stadie. En række begivenheder er klar til at manifestere sig og transformere al den frustration, som indtil nu konstant har omgivet jer. Vid, I Kære, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Én! Vær i Glæde!)

Oversættelse: Margit Villumsen
PUTIN

putin

ESOTERIC

inv

RICHARD DOLAN

NÃO ABANDONEM AGORA JULIAN ASSANGE