Seguidores

25.11.15

DANSK -- Sheldan Nidle – 24. november 2015


Sheldan Nidle – 24. november 2015
3 Lamat, 1 Yaxk’in, 12 Manik
Dratzo! (Sirisk for Højt Elskede Sjæle) Verden fortsætter med at bevæge sig i en positiv retning. Alle hensatte midler og reserver er i bevægelse og de fleste har nået deres distributionssteder. Alle sådanne bevægelser udføres under den højeste sikkerhed. Tidligere var den største bekymring mange af de håndlangere, der sympatiserede med mørkets forsinkelseshandlinger. Disse bekymringer er ikke længere det primære motiv for den massive sikkerhed. Det nye problem har været de generelle faux pas, der opstod af pludselige tekniske fejl i den overordnede telekommunikationsproces. De fleste af disse ting er blevet rettet. Ikke desto mindre blev mange linier, hvorigennem penge overføres, kritiske hjemmesider og flytning af vigtige forberedende dokumenter afbrudt. Få problemer med det eksisterer stadig. Den vanskelighed er imidlertid ikke længere den store bekymring, som den var engang. For at imødegå det blev en række vigtige anholdelser foretaget. Operationen pågår stadig. Vores ydelser blev i stor grad anvendt til at indsamle efterretninger om, hvilke andre desperate træk de mørke oligarkers næste skridt var. Den kombinerede operation har forhindret enhver storstilet terror for at overtage distributionsproceduren.

Vi er nu på det sidste trin med levering af midler og etablering af et nyt verdensomspændende finansielt system. Processen har skabt nye centre for udbetaling af jeres velsignelser og et middel til at forhindre bedrageri i stor eller lille skala. Desuden er et valuta overførselssystem klar til at blive indført for at imødegå uoverensstemmelserne med den gamle SWIFT proces. Indledende instruktioner er sendt til en række vigtige nationer og finansielle institutioner. En række specielle svar var nødvendige for at komme videre og disse vitale elementer er modtaget. Forsigtighed har længe været et grundlæggende element for de gamle familier og udvalgte kongelige. De har længe levet i diktatoriske riger drevet af de mørke oligarker. Der var således den langsomme proces, hvorved al blev pligtskyldigt udført. Vi er i øjeblikket i en modtagende tilstand, som forventes at give mulighed for nogle af jer at modtage den første test af det nye, for nyligt implementerede leveringssystem. Så forvent de første midler inden længe.

Mens I forbereder endelig modtagelse af jeres velsignelser, er de, der har besejret kliken, i den sidste del af forhandlingerne omkring mørkets overgivelse. Den betydningsfulde begivenhed fordrer, at I indser, hvad det i grunden betyder. I Atlantis begyndte I en storslået rejse, der nu vil ende med jeres endelige sejr over mørket. Anunnakierne, som var deres oprindelige overvågere, etablerede et samfund for at slavebinde jer på mange forskellige måder. Det 13 tusind år gamle system vil blive erstattet med et system, der vil give jer frihed, sandhed og velstand, hvilket I rigt fortjener. Tag jer tid til at vurdere konsekvenserne af det, der nu sker. Ikke alene vil I genvinde sandheden, men også det samfund, der er forløberen for vores ankomst. Disse storslåede serier af overgange er det sidste trin, der er nødvendig for at genoprette kloden og give jer mulighed for at foretage de justeringer, der kan føre jer tilbage til fuld bevidsthed. Den proces genforener jer med jeres åndelige og rum familier. Det gør jer også til beboerne i et virkeligt specielt solsystem.

Operationen betyder, at I må ændre de grundlæggende opfattelser, som I lever efter nu. Vi har brugt tiden til at ændre selve denne virkeligheds beskaffenhed. Mens den operation har forsinket vores ønskede mål noget, har den også sørget for, at jeres velsignelser vil blive modtaget og forsvarligt beskyttet mod tab. Den nærmeste tid vil I se begivenheder, der for de fleste vil synes som et mirakel. De kongelige og gamle familier har skabt en gave, der kan bruges af jer til at gøre en ende på fattigdom, ghettoer og mest af alt til at forsyne riget med rent vand, elektricitet og ren luft. De nye globale samfund er kun begyndelsen på nye muligheder for alle. Brug den kommende tid til at manifestere jeres drømme. Teknologier, der kan ændre lokal og global rejse, er blot starten på en ny virkelighed for menneskeheden. Derudover vil I møde dem, der repræsenterer jeres fjerne forfædre. Vær glade og klar til en yderst vidunderlig fremtid!

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Jeres verden er under hastig forandring, efterhånden som de nye energier for en stadigt voksende bevidsthed overstrømmer denne virkelighed. Himlen velsigner os, da den guddommelige energi er beregnet til at hjælpe jeres himmelske guider med at indføre grundlaget for en ny fysisk krop. Energierne vil hjælpe jer i Krystal Lys Kammeret for at berede jer til fuld bevidsthed. Det Guddommelige vil om kort tid intensivere disse energier, da vi nærmer os det tidspunkt, hvor de næste sådanne energier vil nå frem. Det nye år vil derfor være en tid med større forandring, da energierne vil være redskaberne til nye opfattelser og ny velstand. Himlen agter at markere en tid for denne dyrebare blågrønne klode, hvor riget virkelig begyndte at ændre sine gamle mørke måder. Vores opgaver omfatter en grundlæggende overvågning af hver enkelt af jer. Erkend dybt i jeres hjerte, at nye måder er begyndt for at ændre gamle scenarier og indstille, hvordan riget vil fungere.

Vi bistår de forskellige medicinske hold fra den Galaktiske Føderation. Vi tager deres resultater og opdaterer dem med vores egne. Tilsammen bestemmer disse pakker tiden for jeres egen indrejse i Agartha. Vores største glæde er at forberede jer til den storslåede transformation, der vil finde sted i Krystal Kamrene. Vi gennemgik alle en særlig ceremoni, som kun fandt sted på grund af de eksemplariske liv, vi førte i på hinanden følgende livstider. På det rette guddommelige tidspunkt sørgede Himlen for en særlig transformationsmæssig ceremoni. På grund af den store afbrydelse, I har haft i hver livstid her, har I brug for en særlig hellig, levende indretning for at opnå jeres tilbagevenden til fysisk Engelskab. Vi bruger kvaliteterne for nåde og barmhjertighed til at guide jer til den virkelige mirakuløse operation. Mørket kan kun fornemme de indledende begivenheder, der finder sted, for jeres opstigning.

Lige siden Atlantis’ fald har de dengang mørke Anunnakier været jeres nådesløse overherrer. De næsten 13 årtusinders frygtelig mishandling har efterladt de fleste af jer omgivet af en indre stress, der forstærkes af en generel forvirring om, hvem I virkelig er. Hvad der nu skal ske, er at rette op på det ved i jeres indre at få at vide, at I er storslåede Væsener og at denne mangel på tro på jer selv bliver forvandlet til en positiv og stærkt fokuseret opfattelse af jeres sande sjælsbaserede selv. Vi Mestre har indprentet dette mantra i jer. Brug mantraet til at ændre, hvordan I ser jer selv. I er på vej ind til et sted, hvor de store indre kræfter, I besidder, kan vende tilbage ved simpelthen stærkt at fokusere på det sande selvs stærke mantra. Det er på tide at ændre de opfattelser, de mørke gav jer. Vær stærke og klar til at forestille jer, hvem I virkelig er!

I dag fortsatte vi vores ugentlige rapport. Brug jeres nye indre styrke til at fokusere på og manifestere den nye virkelighed. Mørket har efter forgodtbefindende behandlet denne virkelighed hensynsløst. Det er tid for jer at fokusere sammen med andre og opnå den yderst vidunderlige nye virkelighed fyldt med jeres styrker, frihed og velstand! Vid, kære Alle, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen virkelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! og Vær i Glæde!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversættelse: Margit Villumsen

19.11.15

Dansk -- Sheldan Nidle – 17. november 2015


Sheldan Nidle – 17. november 2015

9 Imix, 14 Xul, 12 Manik

Selamat Balik! (Sirisk for Hjertelig velkommen!) Meddelelsen vedbliver at være positiv! Jeres nye virkelighed manifesterer sig langsomt. Dem, der styrer mørket på kloden, er virkelig i en tilstand af ekstrem bekymring, da de ting, de hjalp med at skabe, stille forsvinder ned i historiens skraldespande. Mens beboerne i det mørke rige langsomt ser, at deres tid er kommet, vedbliver de ikke desto mindre med at være trodsige. Rundt omkring på kloden foregår der handlinger af stille desperation. De såkaldte terrorangreb og telekommunikationshindringer er blot en del af graden af ​​desperation, der i øjeblikket går igennem de mørke oligarker. Ligesom mange andre operationer vil disse også mislykkes. Lyset i dets mange elementer har overtaget og de modige personer lykkes med at gøre midlerne, der vil sprede velstand, klar, afsløre et nyt monetært og finansielt system samt skabe ny forvaltning for alle. Vi forbereder også de skridt, der er nødvendige for at afsløre årtiers gamle officielle tilsløring. Processen vil give jer en hel masse teknologier, der for øjeblikket er godt skjulte. Menneskeheden har haft æren og glæden af mænd som Tesla til at fremme starten af ​​den nye tidsalder!

Denne tid er en tid, hvor lysets kræfter er vendt tilbage styrket og sveget. Strategien anvendt af Lysets fortalere har tvunget de mørke oligarker i knæ. Deres forestående nederlag og de aftaler, der følger med det, har foranlediget dem til at have fiasko og håber på at de dybe følelser på en eller anden måde kan vende deres vanskelige situation. Efterhånden som rædslen af deres handlinger falmer, gør chancerne det også for, at deres mørke og nedrige gerninger nogensinde kan lykkes. I stedet indser verden, hvorfor de mørke gerninger og Internet manipulationer fandt sted og søger hurtigt at råde bod på mørkets handlinger. Dem, der støtter Lyset foreslår nu, hvordan deres forsvinden kan fremskyndes. Penge er på plads og særlige militære og politi enheder er klar til at foretage et hurtigt og endeligt slag. Således er mørkets panik ganske reel. Vi er tæt på begivenheder, der har potentiale til at opnå, hvad der har været vores storslåede mål fra begyndelsen. Det vil sige, jeres tilbagevenden til fuld bevidsthed og skabelse af ​​jeres frihed og endeløse velstand!

I øjeblikket bevæger det, som mørket forsinkede, sig hurtigt fremad. Telekommunikation og forskellige kurergrupper har travlt med at sikre, at midlerne bliver leveret og er faktisk ganske sikre. Vi sikrer også, at en lang række nye teknologier er klar, når den nye forvaltning starter. Det er vitalt, at både magtoverdragelserne og massearrestationerne sker på en ubesværet måde. På nuværende tidspunkt befinder mange af de øverste niveauer af oligarkerne sig i husarrest. Der er taget visse forholdsregler for at sikre, at operationen overholder tidsplanen. Vi har brugt noget af vores personel for yderligere at sikre situationen. Den mærkelige manøvre, som stadig tillades på jeres klode, kræver mere detaljeret overvågning af os. I første omgang forsikrede de, der er involveret i sikkerhed og efterretning, os om, at den mærkelige manøvre skulle holdes i skak. I stedet fik en stor operation lov til at ske. Vi er nødt til at forbedre vores evner på disse områder.

Vi har et sidste ord til alle. Vi beder om et øget fokus på fred og frihed. Sammen kan vi sikre, at de sidste skridt i, hvad der har været en lang march mod frihed, endelig når det storslåede mål. For tiden afsluttes en række aktiviteter. I er meget tæt på, at distributionen af midler ud til jer starter. Hold jeres fokus! Vi alle er yderst opsatte på at se disse første stadier afsluttet. Vores samarbejdspartnere og diplomatiske korps kan bevidne alle de fremskridt, der er gjort i de sidste måneder. Vi ved, at operationen er af et enormt omfang og at det er et yderst komplekst foretagende. Alligevel vil vi sandelig opnå fuld succes på alle områder. Planlægningen af ​​alt det er stadig hemmeligt. På trods af det kan vi uden videre sige, at udviklingen har bevæget sig ud over noget, der ikke før er set. Successen er nært forestående. En virkelig vidunderlig dag for alle deltagere vil oprinde! Tag disse midler og brug dem til at skabe en ny og meget venligere virkelighed!

Velsignelser! Vi er jeres Opstegne Mestre! Vi er i glæde og i smerte og sorg også. For nylig iscenesatte mørket et massemord. De unødvendige forstyrrelser på den hellige klode er blot en af ​​mange sådanne handlinger iscenesat med ujævne mellemrum af mørket for at vise dets fejhed og ren og skær intolerance over for alt liv på Gaia. Vi beder jer velsigne de afdødes sjæle og bruge tilgivelse i alle hjertets anliggender. Vores guddommelige mål er at bruge vores globale hensigt til at bede om, at disse modbydelige handlinger forsvinder fra den smukke blå klode. Husk, hvordan livet er i riget og brug jeres positive energier til at lindre lidelserne og ønske evig Kærlighed til alle involverede. Riget vil meget snart ændre sig til det bedre. Lad ikke denne eller andre hændelser fjerne jeres fokus! Intensiver i stedet jeres fokus og brug det til at hele riget. Det er øjeblikket, hvor al lidelse vil blive omdannet til fred og Kærlighed!

Når denne hændelse kommer på afstand, så lad os huske på, hvordan verden ændrer sig. Vi nægter aldrig mere at bøje os for de mørke oligarkers subtile rænkespil. En stor bølge af højere bevidsthed sænkes over verden. Riget lærer at ændre dets følelser og lade måder at hele hjertet herske. Det er vigtigt at tænke, visualisere og tro på de umådelige mængder af Kærlighed og Lys. Hvis I nægter at handle på jeres lavere følelser og bruger Kærlighed til at forstå, indhyller en vidunderlig tilstand af stille fred jer. Det er den nye energi, som vi dyrker. Et af menneskehedens smukkeste talenter er at genopdage barmhjertighedens kraft og det instrument, som er guddommelig nåde. Med det i hånden er I klar til at lære elementer, som den nye stigende bevidsthed kan give jer. Vær derfor klar til at bruge de nye indsigter, der kommer ud af det. Hosianna! Hosianna!
Som vi hele tiden har sagt, vær vis, vær tilgivende og vær i stand til at sprede jeres helende hjerteenergier i denne tid. Guddommelig nåde indebærer at betragte alt, hvad der sker. Døm ikke! Betragt kun det hele. Når I tager det til jer, send Kærlighed og healing ud til alle. I er i virkeligheden et fartøj af Kærlighed og Lys. I forstår dybt inde, hvad der er omfattet i enhver begivenhed, der udgør jeres liv og i disse tider. Søg efter endelige svar i Himlen og hos jeres guider. I er nu ved at lære, hvad der tog os mange livstider og et særligt sæt af instruktioner fra vores guddommelige ordens indre råd. Meget mere vil ske. Lad det positive synke ind og vokse sig stærkere i det store Lys. I er alle store væsener, der har en særlig menneskelig åndelig oplevelse. Denne gang er det tid at vise os jeres sandheder!

I dag har vi fortsat vores ugentlige budskaber. Tag jer tid til at bede og meditere på jeres indre opfattelser og den nye voksende bevidsthed. Tilgiv og velsign alle. Tag derefter tid at bede for de afdødes sjæle. Vær klar! En ny tid er over jer. Kærlighed og Lys er virkelig sejrrige! Vid, kære Alle, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen virkelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! og Vær i Glæde!)


Oversættelse: Margit Villumsen

12.11.15

Dansk -- Sheldan Nidle – 10. november 2015Sheldan Nidle – 10. november 2015

2 Ix, 7 Xul, 12 Manik

Selamat Balik! (Sirisk for Hjertelig Velkommen!) Den nye virkelighed begynder sin afsluttende fase af manifestation. For længe siden i det gamle Atlantis begyndte I at indse, at I på mystisk vis var blevet reduceret til simpelt legetøj af den mørke atlantiske klike. Gruppen af ledere, fyrster og konger gjorde det afskyelige arbejde for Ancharas lederskab på Orion. De havde begrænset deres oppositions evner til et niveau, hvor de ikke længere udgjorde en trussel mod deres modbydelige politik. Denne nedrige gerning skulle gentages igen og igen gennem de sidste 3.000 år af det Atlantiske imperium. Jeres forfædre var i realiteten blevet "laboratorierotter" for de mørke beboere. I blev særligt sårbare, da imperiet pludselig sank ned i selve historiens indvolde. Siden den tid etableredes store og magtfulde, grufulde dynastier på Gaias yderside. Dynastierne var ude af stand til at slukke jeres indre Kærlighed til sandhed, frihed og kammeratskab. Det har gjort det muligt for Himlen at give dispensation for en nådig tilbagevenden til fuld bevidsthed. Det er disse kvaliteter, der har bragt os til jeres kyster.

Den nuværende tid er en tid med en stor justering af jeres samfundsmæssige opfattelser. Mørket har især i løbet af de sidste 70 år bygget en kompleks sammenslyngning af hemmelige regeringer, der støtter hinanden, om de er af britisk, asiatisk, europæisk eller amerikansk oprindelse. Denne slangerede skulle først tæmmes, før reelle fremskridt med at kontrollere dem var mulig. I første omgang opdagede vi kun et lille antal af grupper og enkeltpersoner, der var dedikerede til det samme formål. Det tog næsten to årtier helt at vinde den tillid, der kræves af os, for virkelig at bevæge os fremad. I løbet af den tid kom vi under konstant overvågning af de mørke oligarker og deres mange lumske allierede. Vi har gengivet historien adskillige gange før. Det gør vi igen kun for at understrege det, vi nu har opdaget. Det handler nu om, hvordan de mørke i øjeblikket opererer. De umoralske slyngler ejer internettet og forskellige aspekter af det. Deres konstante rænkespil forårsager en forsinkelse i processen med, hvordan jeres velsignelser til jer fordeles omkring i verden.

Kommunikationsproblemet resulterede i en kort forsinkelse, hvilket forårsagede en mindre revision af de oprindelige tidsplaner. Problemerne er nu løst og den nødvendige kommunikation flyder jævnt fra sted til sted. På trods af deres ordninger fortsætter strømmen af ​​midler og nødvendige anvisninger for at skabe ny forvaltning støt fremad. Vi er overbeviste om, at sammensværgelsen i øjeblikket er ophørt. De vigtigste slyngler er blevet isoleret og bragt fuldstændig under kontrol. I nærmer jer hurtigt det punkt, hvor en række vigtige begivenheder omsider kan ske. Det er vigtigt at holde de umoralske kæltringer indespærret, så de ikke længere på nogen måde kan gribe ind i, hvad der nu er planlagt. De gamle familier og deres allierede har midlerne til at lave om på de medfødte opfattelser af, hvordan verden fungerer. De vil være de første til at tage fat på fordelingen af ​​rigdom og magt. Disse handlinger vil give jer jeres længe ventede frihed. Det vil også gøre det muligt for ny forvaltning at bekendtgøre afslutningen på ​​årtiers lange UFO tilsløring!

Den nye frihed betyder, at I påtager jer nye ansvar over for jeres samfund og jer selv for at skabe midler til kreativt at løse jeres samfunds og verdens problemer. Inde i jer alle er en stor energi, der nemt kan hjælpe jer med at finde kloge løsninger. Det kan give jer mulighed for at mødes og skabe en række planer, som kan løse, ligegyldigt hvad I fra først af må tage fat på. Denne proces er den måde, hvorpå vi ved hjælp af flydende ledelse finder hurtige og nemme løsninger. Når I opdager, hvordan denne proces kan arbejde for jer, så husk, at det er sådan, jeres forfædre i Lemurien fandt løsninger på ethvert problem. Brug det til at forberede jer på at arbejde med vores mentorer. Det, vi foretrækker er en dyb dialog mellem jer. I den vil I finde ud af, hvor mange af jeres vaner og følelser stammer fra. Derudover vil I udforske tidligere liv og hvordan de påvirker jeres nuværende liv. Vi har også brug for at gå dybt ind i, hvordan jeres genom blev skabt og hvordan eventuelle problemer skal rettes.

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre. I lever i velsignede tider! En stor ændring i denne virkelighed er nu undervejs. Mørket og dens menneskelige håndlangere har været i stand til at fortsætte deres styre usvækket indtil for nylig. Det var dengang, vores samarbejdspartnere var i stand til at tvinge en ændring igennem i denne uhellige gruppering. Flere meget modige forhandlere var i stand til at skabe en alliance mellem forskellige utilfredse elementer inden for verdens militær. Disse meget modige Væsener brugte den nye alliance til at støtte op om de gamle familier og endelig at tvinge mørkets oligarker til at give efter. Det har muliggjort en storslået procedure, der muliggør flytningen af penge og skabelsen af et nyt internationalt finanssystem. Der er nu en kort afbrydelse på grund af en forstyrrelse i sidste minut af Lysets jordiske kommunikationssystemer. Det er på nuværende tidspunkt stort set rettet. Vi får at vide, at forstyrrelsen ikke helt har stoppet operationer med at give jer jeres velsignelser og jeres frihed!

Som tiden for denne storslåede distribution af jeres velsignelser kommer, vær opmærksom på alle de mange på denne verden, der har bragt store ofre for at manifestere den nye verden. Tag jer tid til at bede eller meditere for disse vidunderlige Sjæle! Forbliv positive og i stand til at sende visionerne og de positive energier ud, som gør disse guddommelige ting mulige. Kom sammen for at velsigne dem, der har været i stand til at tvinge mørket tilbage og giv disse vidunderlige handlinger mulighed for at ske! Vi er alle et helligt fællesskab af Væsener, der længe har lidt og nu med Himlens dispensationer er i stand til at være på tærsklen til ​​et yderst velsignet sæt af successer. Meget vil blive forventet af jer. Brug disse øjeblikke til at bede og at planlægge, hvordan den nye vidunderlige vision skal manifesteres. I er unikke og specielle. Lad os vise virkeligheden, hvilke storslåede ting I er i stand til!

Verden har altid været fyldt med unødvendige skuffelser. Denne gang vil I stråle og vise, at en ny virkelighed kan formes af den gamle. Det nye rige vil transformere den karantæne, som I har været under siden Atlantis’ fald. Det øjeblik er, når I kræver og viser behovet for den nye bevidsthed, som I rummer. I vil møde jeres menneskelige slægtninge og begynde en nådig proces, der vil føre til fuld bevidsthed. Vi anerkender, hvad I gør og agter fuldt ud at undervise jer om mange begivenheder, der fandt sted i jeres fortid. Nøglen er sandhed og en uendelig nysgerrighed om, hvem I virkelig er. Sandheden vil blive leveret af os i en række vigtige samtaler med jer alle. Undervisningen vil være starten på, hvad I endelig vil kende. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

I dag som altid fortsatte vi vores rapport om, hvad der sker rundt omkring i jeres verden. Mørket er nu vigende og en ny virkelighed dannes hurtigt for øjnene af jer. Anholdelserne og dannelsen af ​​NESARA er nær. Vær tålmodige og positive! En ny tid for alle vil komme og lad den blive skabt med alle de positive energier, som I kan manifestere! Vid, kære Alle, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen virkelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! og Vær i Glæde!)
Oversættelse: Margit Villumsen

5.11.15

Dansk -- Sheldan Nidle – 3. november 2015


Sheldan Nidle – 3. november 2015

8 Manik, 0 Xul, 12 Manik

Dratzo! (Sirisk for Højt Elskede Sjæle!) Lige nu er jeres verden i forandring. Mørket tillader endelig Lyset og dets mange allierede at fuldføre den store opgave med at overføre midler og de ledsagende obligationer til særlige depoter. Proceduren tager længere tid end først forventet på grund af de ekstraordinære forholdsregler, som sådan en stor levering kræver. Derfor tager det en uge længere end forventet. Mørket ved, at når først denne formidable opgave er færdig, vil de længe lovede massearrestationer af de mørke håndlangere på de øverste niveauer begynde. Indtil da bliver disse kæltringer nøje overvåget og mange er i husarrest. Særlige regler for udførelsen blev aftalt og dem i Lysets sikkerhedsafdelinger håndhæver entusiastisk reglerne. Lige siden jeres forfædre første gang betrådte Jorden som mennesker med hukommelsestab og vage erindringer om deres tidligere selv, har de mørke håndlangere været Anunnakiernes soldater. Den magt, som de udøvede, er nu til ende. Tiden med tvivl og frygt vil blive afløst af Kærlighed, frihed og overflod! 

I den nye tid vil I generhverve de kvaliteter, som atlanteanerne stjal fra jer. Først vil I igen lære en historie, der med vilje blev forplumret af Anunnakierne og deres mørke håndlangere. Det er let at se, hvordan et falsk syn på jeres oprindelse blev produceret. Sandheden blev så fordrejet, at det for jer ser ud som ubevislige myter. Når et folk mister deres historie, er de modtagelige for en hvilken som helst form for manipulation eller pladder, som de fik af deres mørke mestre. Denne proces tog næsten 10 årtusinder at blive helt accepteret af jer. I løbet af den tid blev jeres forfædre udsat for tre perioder med opbygning og ombygning af de samfund, som de angiveligt fik af mørket. I de sidste seks årtusinder har I sjældent fået lov til at genopbygge med hjælp fra jeres åndelige familier og rumfamilier. Alt dette skete langsomt og med afmålte skridt på grund af Anunnakiernes mange regler, der skulle overholdes. Ikke desto mindre blev der gjort nogle små fremskridt i jeres bevidsthed. I øjeblikket er fremskridtshastigheden nu langt hurtigere. Mørkets tid er ovre! 

I den kommende tid vil I blive i stand til at være frie og fremgangsrige. Brug denne tid med voksende bevidsthed til at acceptere jeres nye position og lære at anvende Kærlighedens og Lysets regler. Vær accepterende og søg samarbejde med andre. Lær om rigdommens kraft og vær så i stand til at give slip på den. Den vigtigste kraft er Åndens utrolige kraft. Vær i stand til at fylde jer selv med Kærlighed og lad Lyset fylde jer med en voksende bevidsthed, der giver jer mulighed for at føle sjælsenergien hos ​​alle levende Væsener. Mærk, hvordan I ikke er alene og hvor smukt den barmhjertige og elskværdige Skaber forbinder jer til Himlen! En del af vores mission er at vise, hvordan galaktisk menneskehed udviklede sig og spredte sig i den enorme galakse. Efterhånden som I genvinder jeres tabte evner, kan I igen opdage, hvordan og hvorfor jeres velsignede rejser førte jer til Gaia og til en særlig mission for at redde og forny Gaias søsterverdener, Venus, Mars og Pax. I skal endelig genforenes med os og afslutte den yderst hellige opgave.

Når I gør det, giver I også næring til de tidligere "børn af Ancharas" ønsker om at udvikle lyslegemer og deltage i at flytte galaksen solidt ind i Lyset. Før det kan ske, vil I opdage mange mærkværdigheder, der var de første gamle udtryk for jeres kærlighed til frihed og de naturlige talenter, der skabte korte sammentræf med jeres evner til at opfinde og forfølge en mere udviklet livsstil. De første forsøg har længe været glemt af jer. Vi agter at vække disse talenter til live igen og forklare, hvordan klikens forsøg på at kvæle dem endeligt vil mislykkes. Rundt omkring på jeres klode er stenmonumenter, som viser jeres indre ånd. Nogle af jer har gjort jer tanker om disse delvist ødelagte bygningsværker. De viser jeres erindring om Gaias livskræfter og hvordan I kan genoplive dem. De er blot et par eksempler på, hvem I igen vil være. Ethvert galaktisk menneske besidder et unikt sæt af talenter, der nådigt bidrager frit til det hele.

Velsignelser! Vi er jeres Opstegne Mestre! Vi er i glæde! Vores mange samarbejdspartnere har travlt med at sætte scenen for vores nye virkelighed. Aftaler blev indgået skarpt og bestemt rettet mod at oprette en ny global finansiel struktur og en fastsættelse af datoer for fordelingen af ​​velstands- og humanitære midler. For at sikre at distributionerne ikke kan stoppes, blev forskellige datoer fastsat for bekendtgørelserne af NESARA og GESARA. En ny verden fødes. Vi beder jer om at være tålmodige, da en lang række utrolige hændelser gøres klar til at blive afsløret. Vi takker Himlen for, hvad der er ved at blive født! En nådig velsignelse bliver os skænket. Efter Atlantis’ fald overtog Anunnakierne riget på overfladen. De fik at vide, at et tidspunkt blev fastsat, hvor Lyset skulle genvinde riget. Det er, hvad Himlen nu gør! Vi er så taknemmelige for, at denne store nådeshandling er over os!

Når disse talrige begivenheder begynder at dukke op, vær klar til at acceptere en stor revurdering af, hvad I tror er muligt. Se på disse mirakuløse hændelser som en gyldighed på Himlens kraft og nåde. I er højt Elskede. Det sker, lige som Himlen har lovet os. Vi skulle gennemgå en periode med læring. Denne læring vil være grundlaget for vores galaktiske guddommelige tjeneste. Denne historie skal ses som en grov tid, hvor vi gik gennem mørket og holdt ud. Vi er Himlens hærdede soldater. Vi skal bruge denne viden til at forklare det meste af denne galakse ikke blot hvordan man overlever, men trives. I vil også vende tilbage til jeres opgaver som fysiske Engle. Vores guddommelige tjeneste er at undervise og forklare hele denne himmelske operation. Sammen vil vi blive en yderst Elsket gruppe af sjæle, som nådigt vil sprede vores visdom gennem al fysikalitet! Hosianna! Hosianna! 

Meget vil blive forventet af os! Vi blev sænket fra glæden ved fuld bevidsthed ned i en verden fyldt med en lang række af rædsler. På trods af det var Anunnakierne og deres håndlangere ude af stand til at tage de hellige tanker fra os. Vi beholdt vores erindringer. Vores guddommelige tjeneste som Opstegne Mestre var at give jer nåde og redde jer fra mørkets forfærdelige hærgen. Sammen har vi overlevet og er parate til at få de rigdomme og den frihed, som Himlen sørger for. Vi er henrykte over, hvad der sker! I skal vende tilbage til Kærlighed, Lys og en nådig viden om jeres sande selv. Denne tilbagevenden vil bringe jer tilbage til forening med Agarthanerne. I vil vende tilbage til riget, der så voldsomt blev ødelagt af atlanteanerne ved begyndelsen af ​​dette store galaktiske år, der er ved at udløbe. Sammen har vi så meget at lære igen og så meget, mine Børn, at lære jer! Halleluja! Halleluja! 

I dag forklarede vi, hvad der sker rundt omkring på den dyrebare klode! Meget vil pludselig dukke op og I vil pludselig blive bedt om meget. Vær derfor tålmodige og positive. I vil endnu en gang vende tilbage til jeres storhed. Brug det til at modellere en forunderlig verden og lære, hvor fantastisk Gaia er! Vid, kære Alle, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen virkelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! og Vær i Glæde!)


Oversættelse: Margit Villumsen

PUTIN

putin

ESOTERIC

inv

RICHARD DOLAN

NÃO ABANDONEM AGORA JULIAN ASSANGE