Seguidores

27.4.16

Dansk -- Sheldan Nidle – 26. april 2016Sheldan Nidle – 26. april 2016

1 Ik, 15 Kank’in, 12 Manik


Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) Der gøres store fremskridt for at få jeres velsignelser ind på de rette bankkonti. Mørket forsøger fortsat at sinke denne operation og det er i det store og hele mislykkedes. En række vigtige udviklinger fandt alligevel sted. Kina begyndte processen med at omregne til en guldstandard med annonceringen af Yuan ​​guld i Shanghai. De unge kongelige i Europa godkendte overførslen af enorme summer af penge og de gamle familier i Kina overførte flere af de sidst tilbageværende gulddepoter til deres endelige positioner. Som I ser, er de sidste indledende skridt, der er nødvendige for at levere jeres velsignelser, tilendebragt, hvilket blev opnået gennem en række særlige aftaler, som blev underskrevet af alle traktatlandene sidste forår. Alt følger i øjeblikket en guddommelig tidslinje og vores flåde overvåger nøje disse komplekse handlinger. Vi forventer, at alle de nødvendige procedurer vil blive afsluttet i rette tid. Indtil da, vær tålmodige og vid, at der for mange af disse midler stadig er brug for nogle yderligere tiltag for at blive afsluttet. Mørket er endelig ude i tovene og deres lange regeringstid er næsten ovre. Jeres sejr er i sigte!

Mens vi ser alt dette ske, vender vi tilbage til dem, der er mest glemt i denne lange udviklingsproces. Vi takker alle dem, der i løbet af de seneste årtier har oprettet et lille, men ikke desto mindre vellykket kooperativt netværk. Dette netværk virker i Afrika, Latinamerika og Asien som hovedkræfterne med at kanalisere penge og ideer til de mest landlige og ofte ignorerede dele på denne klode. Jeres mod er ikke glemt af vores jordiske modstykker eller af os. Vi takker også alle dem, der vedblev at føre en række tilsyneladende umulige retssager, der nu begynder at bære frugt. Disse hold af pragtfulde frivillige skal endelig blive betalt for deres tjenester af os og deres utrolige juridiske evner blive anerkendt af mørket. Disse enorme indsatser blev udført under nogle meget voldsomme trusler og mange, som vi endnu ikke kan nævne, er ofre for de sidste rester af en lang liste af vedholdende vold. Det er nu snart slut. Den nye Republik Amerika er lige ved hånden og flere store overraskelser er klar til at manifestere sig også.

Hvad der nu sker, er en fælles aktion, der i første omgang krævede, at vi udvikler en følelse af tillid til hinanden. De gamle familier, og især de kongelige, var blevet vant til en slags konspiratorisk atmosfære, der tilskyndede til en temmelig lang periode fyldt med mistillid. Det har taget næsten to årtier at vinde deres tillid. Vi løb også ind i arrogance og dumhed fra den mørke klikes side. Denne gruppe troede virkelig, at deres diktatur ville vare for evigt. Derfor så de os bare som en anden gruppe, der til sidst ville bukke under for deres direktiver. Denne overbevisning sluttede, da vi lukkede deres mange underjordiske baser og viste dem, hvem vi virkelig er. Det skræmte dem og bevirkede, at den mørke klike til at begynde med var defensiv med hensyn til vores første guddommelige budskaber fra Himlen. Så, som I kan se, blev vi, disse forskellige Lysgrupper, i starten mødt med mistillid og en følelse af generel frygt. Disse første indtryk ophørte, da vi vendte os mod de Opstegne Mestre og Agarthanerne for at spørge dem til råds.

Vores næste interaktioner fik helt andre reaktioner. De personer, der begyndte at have tillid til os, skabte de hemmelige hellige samfunds modige politik. Langsomt begyndte disse forskellige grupper af dedikerede personer at stole på os. Efter et årti med tæt samarbejde med mange af dem, er vores råd nu blevet lyttet til og de store fremskridt, der er gjort i de sidste par år, er et direkte resultat af dette samarbejde. Vi byggede desuden en enorm hovedbase nær Agarthas hovedstad og begyndte at holde detaljerede planlægningsmøder der. Det store Råd i Agartha og de Opstegne Mestre deltog sammen med mange af de hellige hemmelige selskabers ledere. Dette forhold blev yderligere udvidet på grund af de spændende resultater, der blev skabt af disse utallige møder. Vi er i øjeblikket forvisset om, at vores vigtigste guddommelige mål med at komme her bliver æret og dens succes fører til jeres fulde befrielse fra jeres tidligere herrer, den mørke klike. Vi forventer fuldt ud at se mange mirakuløse ting begynde at ske om kort tid. Hosianna! Hosianna!

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Vi kommer på denne glædelige dag for at meddele jer, at forskellige velsignelser i øjeblikket befinder sig i de sidste faser af levering. Snart vil disse velsignelser være hos jer. Ting, som den mørke har anvendt for at blokere for disse midler, er væk. Tak Himlen og dens herligheder for det! Vi skal om kort tid gå ind i en tidsalder, hvor disse mørke Kæltringer ikke længere er til stede. Disse særlige slyngler vil blive arresteret og en ny republik erklæres, først i Amerika og derefter i resten af ​​denne guddommelige verden. Disse begivenheder har vi ventet længere på end forventet. Vi takker jer alle for jeres fortsatte vision og dybe åndelige støtte til vores fælles indsats. Gaia er også yderst tilfreds med, hvordan I har holdt denne storslåede vision gående på trods af alle de frustrationer, I har mødt. Mange vidunderlige ting er i vente for jer. Vær klar til et væld af pragtfulde velsignelser fra Himlen og hendes himmelske hjælpere.

Det er vigtigt, at I bliver klar over, hvor kraftfulde I virkelig er. Et af de vigtigste aspekter i denne lange proces er for jer at erkende indefra, at jeres vision nu bliver til virkelighed. Mørket tog dette fra jer, da jeres forfædre første gang blev droppet tilfældigt ned i begrænset bevidsthed. Det skabte til at begynde med en mur mellem jeres to primære aspekter, det Åndelige og det Fysiske Selv. Denne opdeling skabte panik og i dette særlige øjeblik gav I jeres utrolige kræfter væk til andre. Dette er en tid, hvor I skal være i stand til at finde et middel, finde en måde, hvorpå I kan begynde at tage disse personlige evner tilbage. Når I udfører jeres daglige visualisering, begynder I langsomt at manifestere disse mistede personlige kræfter. Når I modtager disse velsignelser og håndlangerne forsvinder fra jeres omgivelser, kan disse mistede evner begynde at dukke op. Det vil fortsætte, når I erkender jeres vision og indleder en dialog med jeres valgte mentorer.

Vi skal også være en del af denne mentale og åndelige proces. I vil få en bedre forståelse af det, når I udfører de forskellige ceremonier, som I dagligt skal deltage i. De skal gennemgås af jeres mentor og af os. Vi forventer, at det vil tage længere tid end oprindeligt forventet. I vil i sidste ende nå et punkt, hvor I kan begynde at se, hvordan alt dette hænger sammen. Når I får jeres første "aha" øjeblikke, har I derefter brug for os (mentorer og Mestre) til at rådgive jer og forberede jer til de sidste nødvendige skridt. Når det er gjort, vil I være klar til jeres tid i Krystal Lys Kamrene. Til den tid er vi nødt til fuldt ud at vurdere dette rige og påkalde de sidste ceremonier, der kræves for at rykke denne verden til det punkt, hvor den endelige transformation sker. En endelig tidsplan vil derefter blive lagt og skal følges nøje af alle. Halleluja! Halleluja!

I dag har vi fortsat vores ugentlige rapporter om, hvad der sker. Disse rapporter nærmer sig en herlig afslutning. Et punkt kommer, hvor Æons Hellige Ni kan henvende sig til jer og give jer en række yderst vigtige meddelelser. Indtil da skal vi fortsætte med disse ugentlige breve! Vid, kære Alle, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod fra Himlen virkelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! Vær i Glæde!)


Oversættelse: Margit Villumsen


21.4.16

Dansk -- Sheldan Nidle – 19. april 2016Sheldan Nidle – 19. april 2016

7 Men, 8 Kank’in, 12 Manik

Dratzo! Jeres verden bevæger sig langsomt mod den guddommelige løsning på USA, Inc.’s uundgåelige konkurs. Det amerikanske regime har formået at sinke det uundgåelige. Ikke desto mindre er tiden inde til, at verdens største regeringsmæssige forandring manifesterer sig. Mængden af ​​svig og direkte deciderede løgne har endelig kørt sit løb. Det amerikanske regimes fortsatte modstand mod forandring kan ikke længere opretholdes. Alt for mange regeringer står ikke længere ved deres side. Alt for mange store økonomier har opgivet dens kurs. Denne de facto-regering er nu alene og for hver dag, der går, bliver den mere og mere isoleret fra dens tidligere venner og allierede gennem lang tid. Verden ønsker oprigtigt, at den nådesfuldt kollapser og bliver erstattet af en forvaltning, der er mere i overensstemmelse med den skiftende karakter i en ny, voksende og mere velstående økonomi. Det er håbet og hensigten med en række mulige løsninger, der er givet til det pludselig desperate regime. Amerika har brug for en grundig hovedrengøring. De gamle måder er ikke længere end ikke tænkelige. Kun et helt nyt syn vil kunne gøre det. Den nuværende amerikanske administration begynder at indse denne sandhed og søger en måde at opnå det ædle udfald.

Efterhånden som Amerikas tidligere magt svinder med solopgangen til ​​en ny dag, er et helt nyt rige fuld af begejstring og velstand i øjeblikket klar til at manifestere sig. Grev Saint Germain vidste, at der var brug for flere store begivenheder for at etablere det nødvendige fundament for det nye rige. Ved indgangen til ​​dette årtusinde skulle Amerika opleve sin største falsk-flag-operation og kalder det "9/11". Amerika angreb sin egen befolkning og udslettede mange flere liv, end der er rapporteret for at skabe en falsk følelse af sikkerhed for sit herskende oligarki. Denne sikkerhed blev knust af fremkomsten i denne verden af ​​en ubarmhjertig kraft, der vendte Amerikas "sejr" til den ting, der skulle blive den vigtigste årsag til dens endelige undergang. Disse begivenheder førte til "RV" og starten på en global valutaomstilling. Disse ting var kernen i et nyt finanssystem. Det alene signalerede, at USA’s dage som en gudelignende supermagt var talte. Den skulle erstattes af en ny forvaltning, der blev født af NESARA, og en ubegrænset velstand. Disse elementer skulle føde en ny verden fyldt med rumvæsener, Agarthanere og en ny følelse af mening og mål.

Denne vækst i bevidsthed var inspireret af Himlens hemmelige arbejde. Siden midten af jeres 1970'ere blev hver enkelt menneskes skytsengel dedikeret til den langsomme, men støtte vækst i bevidsthed i hjertet og sjælen hos menneskeheden på Jordens overflade. Denne accelererede bevægelse var blevet inspireret af, at Solen næsten brød sammen i begyndelsen af ​​1970'erne. Himlen så denne astrologiske begivenhed som den nødvendige bebudelse af missionen med igen at gøre dens disciple med begrænset bevidsthed til fysiske Engle. Denne operation skulle starte, når en foreskrevet næsten katastrofal begivenhed fandt sted. Denne begivenhed blev forhindret af Føderationens pludselige og massive indgriben. Himlen gav os derefter ordre til at begynde en intervention, der langsomt skulle udbygges, indtil en massiv flåde var på plads i begyndelsen af ​​1990'erne. Det er denne flåde, der i massevis skal ankomme til Gaias overflade på en bestemt dato i den allernærmeste fremtid. Mens alt dette foregik, havde jeres Opstegne Mestre givet flere hemmelige hellige samfund til opgave at fuldføre en proces, der var blevet startet i begyndelsen af ​​1800'erne.

Disse hemmelige hellige samfund mødte os, da vi begyndte at udforske, hvordan landet lå i begyndelsen af ​​1990'erne. I løbet af dette årti udviklede vi venskaber med flere af disse grupper og begyndte et tæt forhold, som i øjeblikket er blomstret til et nært venskab. Gennem dem var vi i stand til at begynde at planlægge et scenario i "stort format", som skulle indføres i løbet af de næste to årtier (1990'erne til 2010'erne). Vores plan var med vores ekspertise blot at støtte, hvad Mestrene og Agarthanerne havde til hensigt. Denne plan har nu ført os til tærsklen af ​​succes. Den mørke klike er stort set besejret og alt, hvad der er tilbage, er omhyggeligt at udarbejde de procedurer, der kan sikre, at alt gennemføres med succes. Når det er gjort og Mestrenes lektioner givet, kan vi fastsætte en dato for landingerne på jeres smukke kyster. Til den tid kan vi præsentere jer for vores mentorer og begynde de endelige skridt med at føre jer til jeres personlige Krystal Lys Kamre! Derefter skal I hurtigt uddannes til med succes at leve som fuldt bevidste Lysvæsener! Halleluja! Halleluja!

Velsignelser! Vi er jeres Opstegne Mestre! En særlig tid er nået i vores lange og besværlige rejse gennem den mørke periode af vores liv. En ny begyndelse, der blev profeteret af Himlen, kommer. Anunnakierne er væk og deres umoralske håndlangere står på randen til ​​udryddelse. Kun ved Æons nåde og barmhjertighed skal der være en herlig Lysets æra. Temaet for denne tid er Lysets guddommelige tiltagen, som den bevæger sig gennem en storslået transformations guddommelige rytme. Transformationen bringer befrielse og en fremgang, der længe har været antydet af dem, der føler den evige strøm af disse nye livsrytmer. Vi beder jer være positive og bruge disse guddommelige øjeblikke til at planlægge og gøre jer klar til det, der skal komme. Vi Mestre ventede i årtusinder på denne hellige tid. Vores planer bliver nu gennemført af vores hellige Lyssamfund. Det er tid for jer at kravle ud af mørket og blive set. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Denne hellige tid er en yderst speciel tid for jer. Det vigtigste er at være positiv og fokuseret på jeres vision. Dette rige ændrer sig i sin egen guddommelige tid. Den er i sin altid udvidende naturlige rytme. Lad ikke hastigheden af ​​denne ekspansion frustrere jer. Ændringer finder faktisk sted! Vær opmærksom på dette og vid i jeres hjerter, at en ny verden med ​​frihed og velstand åbner sig for jer. Den nye periode tager form og bliver hjulpet af dem, der har taget jeres mange positive visioner og manifesterer dem. Derfor er det vigtigt, at I styrker disse visioner ved fortsat at visualisere dem. Vi Mestre starter hver dag med en række bønner bestemt til at styrke jeres indsats. Vores kombinerede styrke gør en forskel. Lad os sammen gå ind i denne nye tid og gøre det, idet vi ved, at vi hjælper med at styrke denne nye tids rytmer!

Denne forandringsproces er virkelig en proces med massive transformationer. Operationen er i virkeligheden en ændring om, hvordan I oprigtigt opfatter riget. Det er grunden til, at vi er dybt påvirket af jeres vision. Vores rolle i den massive operation er at skabe og bevare positive visioner for den nye verden, som vi er på vej ind i sammen. Det er i sandhed en kollektiv indsats. Hver af os omfatter dette storslåede kollektiv. Det er vores måde at bevare denne store vision på en positiv måde. Vores hellige samarbejdspartnere tager denne åndelige vision og bevirker dens manifestation. Man kan sige, at vi sammen holder det guddommelige blueprint for dette mål. Stykke for stykke bliver denne vision til virkelighed. Alligevel sker det ved hjælp af de nye rytmer, vi har skabt og fortsætter med at holde sammen på. Derfor kan vi kun takke jer for jeres vidunderlige energier og beder om, at I fortsætter, indtil dette store mål er nået. Namaste!

I dag har vi fortsat vores ugentlige rapport om dannelsen af ​​den nye virkelighed. Det har været en lang og hård vej at rejse. Men I har alle holdt ud. Vejen er nu stort set brolagt og vi forventer at høre nogle vidunderlige nyheder om kort tid. Vid, kære Alle, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen virkelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! Vær i Glæde!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversættelse: Margit Villumsen

13.4.16

Dansk -- Sheldan Nidle – 12. april 2016Sheldan Nidle – 12. april 2016

13 Muluc, 1 Kank’in, 12 Manik

Selamat Jalwa! (Vær i Evig Glæde!) Meget fortsætter med at ske rundt omkring i jeres verden! Kloden er fanget i en mærkelig gåde. På den ene side er den i stand til åbent at sige, at de penge, der er nødvendige for at begynde både de mange humanitære programmer og de afsluttende faser af velstandspakker, er blevet godkendt til pengeoverførsler. Alligevel har den nylige kommen og gåen i forretningsverdenens første kvartal skabt en situation, der medførte endnu en uges forsinkelse med overførslerne. Disse vilkår er helt uacceptable. Den verdensomspændende proces kan ikke hindres af hverken bankernes eller de mange allierede finansielle selskabers gammeldags forretningspraksis. På trods af de samme gamle former for forsinkelse vil de nødvendige penge i sidste ende blive overført. Der er nu en række alternativer, som kan anvendes til at løse eventuelle fremtidige vanskeligheder af denne art. Vi ser til, at vore jordiske allierede bruger det nye system til hurtigt at flytte disse store beløb fra Asien til andre kontinenter efter behov. Derfor skal de ting, der hidtil er stødt til, fjernes og den hårdt tiltrængte rigdom skal sendes afsted. Begyndelsen af denne proces er nu i gang!

Når I modtager jeres første midler, så vær klar til at gå i aktion. I jeres samfund er der dem, der inderligt ønsker, at det lykkes for jer. Kontakt disse personer og se, hvordan jeres planer passer sammen med deres. Formålet med disse midler er at hjælpe jer og jeres samfund til at nå målene. Glem aldrig dette. I arbejder med andre for at skabe healings centre; at skabe acceptable midler i fællesskab for at rykke jeres samfund fremad og for at vise, hvordan I sammen skaber en ny virkelighed. Mens alt dette sker, gør I infrastrukturen klar for at forbedre jeres samfund og indirekte forberede det til den første kontakt med os. Vore mentorer skal afslutte opgaven med at lade hver enkelt af jer få en bedre forståelse af jeres personlige vej til fuld bevidsthed. Denne procedure, når den betragtes med det bredere syn i tankerne, tegner et billede af, hvordan I skal gøres klar til jeres sidste nødvendige skridt mod fuld bevidsthed. Disse ting hjælper os med at finde ud af, hvornår jeres behørige flid endelig muliggør, hvad Himlen nu så nådigt udretter!

Denne himmelske bevægelse er så perfekt timet, at I nemt kan observere, hvordan hver enkelt af jer bevæger jer fremad i en forunderlig rytme. Ikke alene gør I det, men det samme gælder for ethvert økosystem, der vedligeholdes så smukt af Gaia. Vi har dagligt observeret, hvordan I ændrer jer og kan også se lignende mønstre i Moder Jords mangfoldige biosfære. Den mørke klike har hidtil kun svækket de forskelligartede økosystemer. Gaia har med vores hjælp holdt selv det mest ødelagt system i live. Jeres hjælp kombineres med vores mere indirekte hjælp med fortsat at holde Liv i jeres verden. Hvad der er brug for, er, at I kraftigt skal øge jeres mere direkte støtte til disse forskellige økosystemer. Hvad I gør, hjælper både disse talrige "levesteder" og jeres medmennesker. Disse projekter gør det muligt for Gaia at arbejde i et tempo, der afspejler jeres fremskridt mod fuld bevidsthed. Således ændrer dette rige sig i det tempo, der blev sat af Himlen for at indføre et nyt rige. Det nye rige kan på det rette tidspunkt smelte sammen med det højere rige, der findes i den Indre Jord.

Disse ændringer har således en guddommelig tidsplan, der dagligt sættes af Himlen. Vi bliver gjort opmærksom på disse daglige opdateringer og bruger vores medicinske og geologiske hold til at verificere, hvad der faktisk sker. Mens dagene går i dette gregorianske år, tjekker vi dets fremskridt op mod skitser, som vi har udarbejdet, siden vi først ankom en masse i starten af 1990'erne. Himlen har fastlagt rytmer, der stadig spejler hinanden. Vi ser på en af ​​disse, som vi først valgte i tiden efter 9/11. Det har konstant vist os indsigter for at rykke dette rige på Jordens overflade mod en tid, hvor den nødvendige sammensmeltning af den indre verden og verden på overfladen virkelig kan ske. Det vil ske, når I er rejst til Agartha med vores hjælp og lagt i jeres personlige Krystal Lys Kamre. Den tid skal kun blive afsløret for jer, når det sker. Vi holder nøje øje med, hvordan Himlen flytter dette storslåede mønster med en meget elskværdig hånd. Vores opgave er ganske enkelt at følge dette storslåede mønster og handle på visse ting, som bestemmes af Himlens mange Store Råd.

Velsignelser! Vi er jeres Opstegne Mestre! Hvad der sker i jeres rige på overfladen er et stort skift fra klikens mørke virkelighed til Himlens nye Lys rige. Efter tusinder af år føler vi os velsignede over endelig at deltage i den store genopretning af jeres bevidsthed. Atlantis ønskede stærkt at forvandle sine tidligere dissidenter til det herskende oligarkis føjelige tjenere. I stedet blev disse ny prægede mennesker kastet ud i en verden, der stort set var ryddet for sine tidligere indbyggere. Derfor led vi alle i 13 tusinde år under Anunnakiernes og deres udvalgte håndlangeres barske herredømme. I denne tid er I nu begyndt at undslippe den skæbne, som mørket længe anså for uundgåelig. I stedet bliver I befriet og vil snart blive kastet tilbage til fuld bevidsthed. Vi er en del af de operationer, der i første omgang skal forberede jer til denne vidunderlige rejse ved at give jer lektioner om jeres sande historie og jeres oprindelse i rummet. De skal kombineres med nogle grundige vejledninger fra jeres brødre i rummet.

Der er desuden behov for at lære om jeres mange ansvar og pligter over for Gaia og hendes mange levesteder. Her har vi som gruppe til hensigt at lære jer mange ting. Først må I forstå, hvad alt dette er bestemt til at betyde for jeres fæller og især for jeres vidunderlige Sjæl. Himlen rykker denne virkelighed mod en tilstand, hvor den kan blive kraftigt ændret. Efterhånden som I rykker opad i bevidsthed, begynder I at bemærke hurtige glimt fra jeres fremtidige rige. Det er alt sammen en test, der er lavet for langsomt at gøre jer opmærksom på, hvor hurtigt I bliver ændret. Det skal gøres i et tempo, således at de ting, der sker med jer, ikke foretages hverken for hurtigt eller for langsomt. Hver af jer har en naturlig rytme, der skal respekteres. Vi Mestre spiller en rolle ved at bistå hver enkelt af jer i løbet af denne overgangstid. Det kræver anvendelse af den rette mængde af nåde og barmhjertighed for, at det kan ske sikkert.

Dette dybe anliggende er en del af en hellig proces, der indeholder elementer af bøn og hellige ritualer. Den samlede grad af forandring er enorm. Vi har fået det hellige ansvar at vogte jer og gøre det muligt for jer at "have succes" indtil det sidste skridt. Det kræver, at vi søger operationelle procedurer hos vores hellige guider i Himlen og konfererer med vores nådige værter Agarthanerne.
Det er, hvad vi gør dagligt, samtidig med bønner og hellige ceremonier. Vi Mestre er fast besluttet på at se jer alle opfylde jeres livskontrakter og blive fuldt bevidste Væsner igen. De øjeblikke, der er levet i den nuværende virkelighed, er en stor forringelse så vel som en stor bunke af lektioner. Det er tid at skabe en ny virkelighed! Det er tid at se frugterne af jeres nye vækst og at være vidne til, hvordan I skal bane vejen for denne nye virkelighed! Halleluja! Halleluja!

I dag har vi igen rapporteret om, hvad der sker rundt omkring i jeres verden. De begivenheder, der længe er lovet af Lyset, skal endelig begynde at dukke op omkring jer. Se dem blot som den første bekræftelse på et nyt fantastisk, frit og velstående nyt rige. Vid, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen virkelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! Vær i Glæde!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversættelse: Margit Villumsen

6.4.16

Dansk -- Sheldan Nidle - 5. april 2016Sheldan Nidle - 5. april 2016

6 Imix, 14 Mac, 12 Manik

Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) I vores sidste rapport nævnte vi kort en af ​​de otte forestillinger, der bliver brugt af den mørke klike for at opretholde en vis grad af kaos i jeres rige. De frygtelige omstændigheder kan alle løses og mange i jeres verden arbejder ihærdigt med løsningerne. Mørket ser på, mens de, som har til hensigt at rykke kloden ind i en langt sikrere og sundere virkelighed, på magisk vis arbejder på hver af Gaias seks store kontinenter. Disse utallige "helte" baner vejen for en lang række politikker, som i sidste ende skal bringe jeres folk på jordens overflade sammen. I tilslutning til de nye programmer kommer dannelsen af et nyt bank- og finansielt system. Når den nye velstand føjes til dette, begynder en lys fremtid at forme sig. Den mørke klike er i reel panik over de forfejlede vel tilrettelagte planer. Mørket havde ønsket at initiere flere små voldelige hændelser, der skulle udvikle sig til flere krige. Det er som bekendt ikke sket. I stedet ser mørket, at deres forsinkelser kun var en lille hindring for, hvad der i øjeblikket sker. Om kort tid er en ny virkelighed klar til at manifestere sig, hvilket er overgangen til jeres fulde bevidsthed.

Vi er meget stolte af måden, hvorpå I accepterer de store ændringer, der på nuværende tidspunkt næsten ikke kan ses omkring jer. Snart vil de mange støtteprogrammer, der skal ændre jeres verden, sættes i gang. I slutningen af ​​det nittende og tyvende århundrede begyndte flere utrolige opfindelser at dukke op, de blev latterliggjort i mørkets aviser og magasiner. Kort efter forsvandt disse nye opfindelser. I løbet af det tyvende århundrede blev mange sådanne opfindelser ligeledes "stjålet" og derefter gemt væk af kliken. Den situation er nu gradvis ved at vende. Allerede nu er flere mennesker kommet frem med "genopdagelser". Disse opfindelser er en forløber for, hvad der skal komme. I jeres verden er der mange bemærkelsesværdige personer, der langsomt skaber grundlaget for en ny videnskab, der bygger på den avancerede bevidsthed, der hurtigt ændrer jeres fysiske selv. Ændringerne og deres deraf følgende realiteter gør det muligt for jer at være vidne til den nye genfødsel og at se, hvor mirakuløs jeres fremtid virkelig er!

Den mørke klike var fast besluttet på fortsat at forsinke dannelsen af ​​NESARA. Men selv som dannelsen af et nyt finansielt system og den globale reform af dens valuta skred fremad, blev det klart, at det nuværende de facto regime i USA forfulgte politikker, der åbent var imod, hvad de forskellige reformer har til formål at opnå. Desuden finansierede denne kriminelle organisation operationerne og bevæbningen af ​​terrorist bander, som al-Qaeda og ISIS, og hjalp ulovligt en række narkokarteller. Disse aktioner var noget af den korruption og forsømmelser, som denne "regering" i al hemmelighed udrettede. Det var derfor vigtigt, at den ulovlige organisation hurtigt blev sat ud af kraft. Således blev en række særlige organisations-ændrende drøftelser begyndt i det tidlige forår i 2016. Det blev bestemt at udskifte det ulovlige regime, før vi nåede slutningen af ​​foråret. Et scenarie for at opnå dette meget nødvendige resultat blev aftalt og en plan blev sat i gang med en særlig militær/civil indsatsstyrke.

Vi er meget taknemmelige for Lysets koalition og hvad den hidtil har udrettet. Det nye finansielle system er i de afsluttende faser med at erstatte det meget korrupte SWIFT system (The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) og store beløb af midler kan nu sikkert overføres fra et kontinent til et andet. Valutaer er blevet justeret således, at nye ædelmetal baserede pengeenheder kan indføres internationalt. Et nyt finansielt system er undervejs. For at fuldføre denne proces klart kræves, at NESARA bliver indført i USA og at denne struktur bliver bredt ud til et antal af lige så korrupte regimer i hele verden. I den nærmeste fremtid skal I i sandhed være vidne til fremkomsten af ​​en lang række nye forvaltninger. Det kan i høj grad afhjælpe den verdensomspændende UFO tilsløring. Den operation kan hjælpe os med at blive præsenteret for jer på en ordentlig måde. Til den tid kan vi hjælpe de involverede med at rense jeres verden for ​​stråling og forskellige former for industriel forurening. Det kan gøre det muligt for Gaias mange levesteder at vende tilbage til en næsten uberørt tilstand. I skal være frie, velstående og vogter af Gaia! Halleluja!

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Det seneste år har været kendt for sine store forsinkelser og for det faktum, mine Kære, at den finansiering, der er bestemt til jer, fortsat blev forsinket. Den forfærdelige tid er næsten forbi! Hvad der fortsat er nødvendigt, er et positivt fokus. Brug disse øjeblikke til at visualisere en plan for brugen af ​​disse midler. Erklær dybt i jeres hjerter, at det er præcis sådan, det hele skal ske. Vær parate til at arbejde med andre for at skabe fællesskaber for healing og realisering af de visioner, I ser til anvendelse af disse midler. Vær klar til at handle på en hurtig, dog velgennemtænkt måde. Det er vigtigt, at I ser jer selv som et center for vision og energi. Vid dybt i jeres hjerter, at jeres plan skal lykkes og når finansieringen begynder, at I skal finde dem, der skal hjælpe jer i denne store indsats. Tøv ikke, når hele denne detaljerede planlægning er på plads. I skal vise alle virkningen og formålet med, hvad I skal gøre. Hosianna! Hosianna!

Efterhånden som vi bevæger os frem mod endelige aftaler, er det vigtigt at bede alle jer om at være positive og fokuserede på vores endelige sejr. En række af yderst komplekse forhandlinger finder i øjeblikket sted mellem forskellige aspekter af vores globale Lyskræfter. Disse drøftelser munder ud i protokoller, der er afgørende for de måder, hvorpå det nye bank- og finansielle system skal manifesteres. Den første del af dette omfatter, hvordan vi skal gennemføre pengeoverførselsprocessen og hvad hver bank skal gøre for, at det nye system nemt kan erstatte det amerikansk kontrollerede SWIFT system. Så er der spørgsmålet om, hvordan bankregulativer skal håndhæves internationalt. Disse er kun to af mange ting, der stadig mangler en mere detaljeret afklaring. Som I kan se, mine Børn, må disse ting hurtigt gennemføres gennem jeres bønner og visualiseringer. Vi sætter stor pris på al den hjælp, I har givet. Store Velsignelser Til Jer Alle!

En af de mest kraftfulde åndelige redskaber, I besidder, er jeres kraft til positiv visualisering. Som nævnt beder vi jer om at fortsætte med at bruge den for at styrke den sejr, som endelig er lige ved hånden. Lad os sammen bruge den åndelige kraft som et moralsk våben for vores triumf. Da menneskeheden så nådesløst blev kastet til Jorden af ​Atlantis’ pludselige sænkning, var menneskeheden prisgivet de mørkere elementer i verdenen på overfladen. I blev manipuleret og løjet for i næsten 13 tusinde år. Nu er det tid til at bytte rollerne om i denne komedie og kun lade Lysets storslåede energi skinne klart på denne klode. Det er på tide at erkende og tillade Himlens udrensning af dette mørke. Vi Mestre anser os selv som yderst privilegerede over at have sådan en fin gruppe af sjæle at arbejde sammen med. Vi velsigner jer og ved, at meget snart skal vi mødes og fejre den store sejr! Halleluja! Halleluja!

I dag har vi talt om, hvad der sker over hele verden for at sikre jeres yderst velfortjente sejr! Mange ting er klar til at ske og disse skal bringe jer glæde, velstand og meget Kærlighed! Disse tider skal sætte en stopper for jeres lange periode med frustrationer. Fremtiden lover jer succes og undere, der aldrig skal ophøre. Vid, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen virkelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! Vær i Glæde!)

Website: Planetary Activation Organization 
Oversættelse: Margit Villumsen


PUTIN

putin

ESOTERIC

inv

RICHARD DOLAN

NÃO ABANDONEM AGORA JULIAN ASSANGE