Seguidores

27.1.16

Dansk -- Sheldan Nidle – 26. januar 2016


Sheldan Nidle – 26. januar 2016

1 Batz, 4 Yax, 12 Manik

Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) Et stort skift finder nu sted for Lyset og hendes allierede. Den fornyede indsats skal bringe menneskeheden dens frihed og en vidunderlig velstand. På nuværende tidspunkt erkender mørket sin frygtelige knibe. Særlige ordrer er udgået for at færdiggøre en række centrale projekter ved udgangen af ​​den første gregorianske januar måned. Denne tid er traditionelt en tid for afslutninger såvel som for begyndelser. I dens kølvand er et særligt projekt med at fjerne de ansvarsløse oligarker i dette rige. Det skal først blive kendt, når det er lykkedes at befri verden for ​​de forbryderiske personer, der har holdt landet på randen af ruin i det sidste halve årtusinde. Dengang gav deres Anunnaki mestre disse slyngler en stor grad af magt over menneskeheden på Jordens overflade. Den pludselige nyfundne følelse af magt førte til århundreders ubeskrivelige moralske fordærv. Ikke-frigivet teknologi drev jeres rige frem mod den verden, der endelig skulle være den, der blev indtaget af Lyset. I realiteten lagde håndlangerne uforsigtigt op til deres egen undergang.

Det sidste århundrede har I oplevet ​​situationer, der fuldendte scenen for deres heldige exit fra scenen. Deres handlinger var designet til at forvise hver enkelt af jer til en permanent tilstand af slaveri for disse tankeløse monstre af mørket. I stedet var hvert strøg et kort præludium til en sonate, hvis ukendte formål var at give jer jeres frihed og et bestemt herredømme over de mørke. Mens det på overfladen så ud til, at en vis grad af nødvendige fremskridt mod deres store plan blev taget; i virkeligheden løsnedes deres greb i jer langsomt. De mørke narrehatte indførte apparater, der var væsentlige for udviklingen af den digitale elektroniks tidsalder og den nye æra med globale sociale medier. Den nuværende tid indeholdt åbninger, der gjordet det muligt for Himlen at begynde at accelerere en march mod højere og højere bevidsthedsniveauer. Fænomenet var nøglen til deres nuværende undergang. Det har ført til data, der har gjort det muligt for vores jordiske allierede at samle en sand historie.

Det er denne tid, der gjorde det muligt for vore allierede at samle kraften, der nu hurtigt ændrer jeres verden. Det kan ses i dannelsen af ​​BRICS og i de forskellige nye unioner, der er i færd med at vælte et virkelig lusket finansielt systems onde bane af pinden. Et nyt og mere gennemsigtigt system realiseres i øjeblikket i jeres rige. Det er et system, der skal støtte velstanden og humanitære midlers globale distribution. Det er midlerne, der skal skabe en valuta, der hviler på "sand værdi". Den verdensomspændende valutaomstilling skal rense jeres rige for mørkets værdiløse regeringstid med fiat valuta. Det skal også sætte scenen for ny forvaltning og frem for alt for NESARA! Det er den manifesterende nye æra for menneskeheden, der skal gøre det muligt for os at stå åbent frem på verdens scene. Det er det guddommelige vendepunkt, der skal fuldende indledningen af de skridt, som skal drive jer frem mod fuld bevidsthed. De gamle mørke måder skal permanent være efterladt.

I den nye tid skal I blive entydigt bevidste om jeres oprindelse og fuldt ud genopdage den hellige mission, som førte jer til denne vidunderlige klode for ca. 900.000 år siden! Det er den genskabte vision, der skal føre jer hen imod en hurtig tilbagevenden til fuld bevidsthed. I er i virkeligheden et storartet folk, som blev valgt af de Himmelske hierarkier til at komme her og hjælpe Gaia og hendes søsterverdener. I skal udforme en stjernenation. Det er den manifesterende stjernenation, som skal sikre galaktisk fred og forsikre, at Lysets vidundere fuldt ud vises i den vide galakse. Således har I en hellig mission, der midlertidigt blev passet op af mørket. Vi er her nu for at genindsætte Himlens guddommelige mandat og gøre det muligt for jer at genopdage, hvem og hvad I virkelig er. Som fysiske engle har I fået en hellig rolle at spille, mens Lysets kraft hurtigt folder sig ud i denne særlige galakse. I er et symbol på, hvordan de, der er fanget af mørket, fuldt ud kan gendannes til Lysets hellige energier!

Velsignelser! Vi er jeres Opstegne Mestre! Vi er ret stolte af dem, der er i vores forskellige hemmelige selskaber. Mørket har længe tænkt det umuligt at fjerne dem. Under den store økonomiske nedgang i slutningen af det ​​første årti i dette århundrede blev ikke én af mørkets førende bankchefer berørt, på trods af den grad af kriminel svindel, der var involveret. Deres arrogance hører nu fortiden til. Lyset har nået et punkt, hvor enhver stor hændelse vil blive behandlet med arrestationer, beslaglæggelse af midler og en generel grad af moralsk foragt. Det er ligeledes det øjeblik, hvor en række centrale pengeoverførsler omsider kan ske. Det er derfor, vi beder jer om at være positivt fokuserede og klar, når det bliver passende at gå videre og opfylde jeres drømme. Tiden for vores storslåede triumf er omsider nær! Hav derfor tillid til den simple kendsgerning, at jeres tid er kommet. Himlen er med os og de mørke fjerne allierede er ikke længere en trussel for denne hellige bestræbelse. Hosianna! Hosianna!

Mens den yderst glorværdige tid nærmer sig, er det vigtigt, at I forbliver positive i jeres livssyn og i jeres daglige handlinger. Forbered jer på at blive et lysende fyr for de fantastiske begivenheder, der vil skylle ind over dette land. Det har taget længere tid at udrydde de mange lumske elementer, der udgør oligarkernes enorme netværk af håndlangere. Denne opgave er næsten afsluttet og den kendsgerning har gjort det muligt for dem, der dirigerer de enorme globale pengemidler, endelig at begynde at frigive dem. Processen tager i øjeblikket fart og vi står på tærsklen til en ny virkelighed. Vi Mestre overvåger omhyggeligt den enorme og komplekse operation. Den mørke klikes tid er ovre. Dens sidste planer bliver ikke til noget og gør det muligt for den nye bank-, finans- og velfærdsverden at dukke frem af dens lange hemmeligholdelse.

Den nye tid vil medføre en lang række nye ansvarsområder. De nye opgaver kræver, at vi underviser jer i en sand historie. Det skal gøres til passende tid, når den nye forvaltning er etableret på verdensplan. Disse fakta vedrørende jeres oprindelse og jeres livshistorier på denne dyrebare klode skal bringes på en måde, der både begejstrer og inspirerer jer. Det er her, hvor den lære og de opfattelser, I fik fra mørket, kan fordrives og flere sande realiteter kan lægges frem. Ingen kan kvæle jeres voksende bevidsthed. I skal kræve sandheden og den skal gives af Himlen. Operationen er en naturlig udløber af jeres tilbagevenden til fuld bevidsthed. Vi velsigner Himlens veje og gør os klar til at være jeres tjenere og guider i Lysets nye tidsalder! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

I dag har vi fortsat vores mission med at give jer en meddelelse, der forklarer, hvad der sker nu over hele verden. I løbet af den næste korte tidsperiode kommer I til at se virkeliggørelsen af nogle virkelig fantastiske operationer, der skal ændre riget for evigt! Vid, kære Alle, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen virkelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! og Vær i Glæde!)


Website: 
Planetary Activation Organization

Oversættelse: Margit Villumsen

20.1.16

Dansk -- Sheldan Nidle – 19. januar 2016
Sheldan Nidle – 19. januar 2016

7 Can, 17 Chen, 12 Manik

Selamat Jalwa! (Vær i Evig Glæde!) Alt er godt og vidunderligt med Gaia! De, der er udpeget til at levere jeres velsignelser, er klar til at fuldføre den store opgave! Forsinkelsen, der ramte de tapre krigere, er ovre. Operationen med at fjerne det mørke oligarki er genoptaget. Yderligere venter processen med at indsætte ny forvaltning i fuld forventning om, at leverancerne når de tidligere aftalte magiske tal. Til den tid vil de regeringer, der sympatiserer med kliken, falde og hurtigt blive efterfulgt af de nye udpegede regeringer. De nye magthavere vil opløse lovgivningen og domstolene og begynde en proces, der i høj grad vil ændre den måde, hvorpå disse organer i øjeblikket er indrettet. Nye valgregler og generelle retningslinjer for procedurer skal indbygges i de offentlige organisationer. Det vil gøre det muligt for forvaltningsorganerne at bestå af bevidste lovgivere og dommere, der villigt følger de almindelige retsreglers ærlige diktater. Det vil formelt signalere, at jeres frihed fra bankfolks tyranni og deres mange allierede nu er forbi.

Jeres rolle i det store eventyr om læring er at støtte ændringerne og at byde den storslåede begyndelse på jeres velstand velkommen. Det betyder også starten på nye og friere bank- og valutaoperationer. I vil blive velhavende og mesteren af ​​et system, der vil give jer mulighed for at hjælpe jer i gang med jeres helbredelser og bane vejen for de forskellige humanitære projekter, der skal hjælpe jeres medmennesker og ændre rigets bestræbelser for bedre økologi. Millioner af arter, som repræsenterer rigets flora og fauna, skal reddes fra glemsel. Desuden vil mange arter, der næsten var ved at være kraftigt reduceret, blive reddet. Den kæmpestore forurening skal fjernes. Affaldsproblemet, der på nuværende tidspunkt tilstopper jeres kloakker og forhindrer jer i at opnå den mængde drikkevand, der er behov for, kan let løses. I vil være i stand til at anvende teknologier, der vil transformere jeres verden. Ydermere vil I indføre metoder, der vil ændre jeres transportsystems usikre karakter. I går ind i en ny og dynamisk virkelighed!

Som I kan se, står I på tærsklen til en kraftigt forbedret virkelighed. Riget vil indføre ny forvaltning og et langt mere gennemsigtigt finansielt system. Processen vil i sidste ende føre til anerkendelse af Kina og resten af ​​den tredje verden, hvilket Vesten længe har nægtet dem. De længe underbetalte nationer vil blive i stand til at udvikle og bygge vand- og kloaksystemer, der tidligere mentes at være for dyre at lave. De humanitære projekter vil transformere jeres verden og tillade alle at nyde de moderne levemåder, der længe har været dem nægtet. I den nye verden kan hele menneskeheden bidrage til de projekter, der kan rense jeres vand, jord og luft. I vil bibringe Gaia midler til genoprettelse af hendes fulde sundhed og give hele menneskeheden mulighed for at leve i en yderst forunderlig tidsalder. I det forbedrede miljø vil alle være velstående, lærde og i stand til at deltage på lige fod i den nye tid. Det er en tid, som vil bringe jer et væld af måder at være en sand jordvogter af Moder Gaia på! Alt det er blot en optakt til vores formelle ankomst.

Vores ankomst, som nævnt i flere tidligere budskaber, vil bringe jer vores særlige mentorer. Før de kommer, er der behov for flere formelle undervisningssessioner med jeres Opstegne Mestre. Sessionerne vil give jer mulighed for at høre om jeres sande historie i detaljer; at lære om jeres grunde til at være her og hvordan atlantiderne pludselig sænkede jer ned i begrænset bevidsthed. I vil også lære, hvordan jeres forskellige sprog, kulturer og religioner blev skabt. Anunnakiernes og deres håndlangeres tidligere rolle vil blive afsløret og hvordan jeres forvandling tilbage til fuld bevidsthed vil ske. Når først de mange sandheder er fuldt absorberet, vil I være rede til, hvad vores mentorer ærligt vil fortælle jer. Alt dette vil være noget chokerende for jer. Det vigtigste punkt er at opdage, hvor meget I egentlig er forbundet med hinanden. Af stor betydning er virkelig at Elske hinanden. Bliv bevidste om hinanden på denne nye Kærlige måde og vær i stand til virkelig at sætte pris på, hvordan I sammen kan redde Gaia og hinanden!

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Det er en yderst lovende tid for Gaia og for hele menneskeheden. Anunnakierne og deres mørke håndlangere bliver endelig isoleret. For længe siden, da vi begyndte vores særlige rejse, var menneskeheden fuldstændig i ​​det onde oligarkis magt. Til tider virkede det, som om de var almægtige. Med Himlens vejledning blev vi ved og begyndte langsomt at danne hemmelige selskaber for at hjælpe Lyset og begynde at bringe menneskeheden tilbage til Lyset. Den forlængede operation begyndte for årtier siden at lykkes og gav Lyset mulighed for sikkert at fjerne den mørke klike. For over et årti siden fandt vores velsignede hjælpere inde i Jorden og i Himlen på en metode, der lykkes som planlagt. Det afgørende punkt her er for jer derfor at forblive positive og i stand til fuldt ud at støtte de yderst noble anstrengelser. Fantastiske ting er virkelig klar til at ske!

Alt det er et positivt bevis på den grad af ​​ære, som Himlen retfærdigvis består af. De mørke oligarker var stærkt opsatte på at gøre jer til simple marionetter i en måde til permanent at isolere jer fra jeres familier i Ånden og i rummet. Disse forsøg er nu forpurret. Hvad, vi beder jer om, er, at I positivt støtter, hvad vores allierede arbejder så ihærdigt på at opnå. Et nyt finansielt system, der fuldt ud understøtter en tilstand af permanent velstand, træder praktisk talt nu i kraft. Der er en række programmer, som hurtigt vil skabe ny og oplyst forvaltning. Disse operationer er også færdige og klar til at gå online. De storslåede velsignelser er kun starten på den tidligere mørke virkeligheds ændringer. Således, kære Hjerter, er jeres tid, hvor I vil stråle, her endelig. Vær vise i jeres beslutninger og strålende i jeres handlinger.

Husk, hvem I virkelig er. I er ikke nogen, der gladeligt følger handlinger, der har været jer indprentet af mørket. I er virkelig nogen, der kan se de fordrejninger, mørket fortalte jer for at fordreje jeres tro på venligere måder end deres. Tiden er en tid med ​​fuldstændig frigørelse fra de mørke måder og en drejning i jubel mod den sande tro, der er rodfæstet i Lysets moralske måder! Proceduren sker nu, mens I går fra krig og egensindig misfornøjelse til en ny måde, der fremhæver jeres forbundethed med hinanden og med Lyset. Den voksende sandhed vil gøre jer i stand til at slutte jer sammen og med held passe Gaias mange typer af flora og fauna. Vi er stolte af jer og er yderst glade for at supervisere hver eneste af jer. Dette storslåede rigets fremtid er i sandhed lys og fyldt med jeres hellige Lys!

I dag fortsatte vi vores rapport om, hvad der sker i verden. Vær glade og vid, at stor rigdom og en langt overskredet tid for jeres befrielse fra mørket nu er i gang. Lyset gør det også muligt for jer at vende tilbage til fuld bevidsthed! Vid, kære Alle, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen virkelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! og Vær i Glæde!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversættelse: Margit Villumsen

14.1.16

Dansk -- Sheldan Nidle – 12. januar 2016Sheldan Nidle – 12. januar 2016

13 Caban, 10 Chen, 12 Manik


Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) Mange forventede operationer blev forsinket af en overdrevent forsigtig og unødvendig udvikling på sikkerhedsområdet. De, der midlertidigt styrer midlerne er dybt bekymrede og er derfor vendt tilbage til en proces, som giver dem mulighed for i første omgang at arbejde med sneglefart. Den omlagte operation har forhalet leverancerne og ændret tidspunktet for, hvornår pengene vil blive leveret. Det sker nu i et mere velovervejet tempo, end vi oprindeligt blev oplyst om. Igen, midlerne er i hænderne på dem, der føler sig mere tilpas med et tempo, der er fyldt med flere særlige kontroller på hvert trin i denne operation. Den anvender en særlig måde, hvorpå enorme summer hemmeligt flyttes på tværs af grænserne. Det er vores overbevisning, at den langsommere proces bevirker to ting. For det første har den i høj grad forhalet en række fremtidige meddelelser, der skal signalere starten på ny forvaltning og dem, der skal begynde en global valuta omstilling. For det andet har den forhalet den foreløbige tidsplan for massearrestationer og for omskabelsen af verdens svigagtige banksystem.

Disse forsinkelser er endnu et tegn på, hvor svært det er hurtigt at tage affære mod den gamle, mørke orden, som har regeret riget i årtusinder. Selvom vi har midlerne og beviserne til at besejre de modbydelige personer, er det meget svært, selv efter en række aftaler for at fremskynde den vitale proces. Mørket indser, i hvilket omfang Lyskræfterne gennemtrænger dem, der ved, hvor virkelig lusket deres tidligere mørke herrers måder er. Den gamle "historie" har igen og igen genereret forsigtighed, selv når der ikke virkelig er behov for det. Vi beklager dybt disse ultra langsomme handlinger. Det er svært at bevæge sig, når måden at gøre tingene på udfordres. Jeres verden er nu dybt forankret i disse gamle procedurer. Det er vores udfordring at ændre det og tillade et pust af frisk luft at gennemtrænge operationen. Derfor forventer vi, at processen vil begynde om ganske kort tid. Selv de, der er fyldt med forsigtighed, er i sandhed engageret i den store ændring af virkeligheden. Således vil de gamle måder endelig blive kastet bort.

Mens forandringsprocessen fortsætter, så vær fokuseret på sejr. Vi er helt overbeviste om, at alle er fast besluttet på at afslutte den mørke klikes hæslige måder. Kliken har brugt sin magt til at skræmme, fordreje og forvirre alle. Vi er klar over, at disse metoder efterhånden har udmattet mange, når de forsøger at gøre noget positivt. På trods af den uberettigede frygt, finder en vis grad af handling rent faktisk sted. Det er ikke let at trodse dem, som I så længe har frygtet. En sådan handling sker alligevel. En ting, der er nødvendig for en ændring af selve denne virkeligheds kerne, sker. Mørket ved nu, at dens dage med hjernevridende kontrol er ovre. Tiden for mange vigtige meddelelser er over os. De vil starte en massiv dominoeffekt, som vil ændre jeres rige for evigt. Det omfatter et nyere, mere retfærdigt monetært system, velstand og selvfølgelig ny forvaltning. Forbered jer på at blive forbavset og hædret over, hvad der på nuværende tidspunkt vil ske!

Når I bevæger jer ind i den nye æra, så vær klar over, hvad det virkelig betyder. De gamle opfattelser, som I har båret med jer siden barndommen, vil ikke længere gælde. Det vil være starten på en ny virkelighed for alle. For længe siden blev I brikkerne for en mørk herskergruppe, der skabte en klasse af håndlangere, som vi kalder den mørke klike. Kliken trodsede Himlen og skabte i de seneste få årtier en verden, som de havde tænkt sig at køre i evigheder, som det passede dem. Drømmen er blevet knust og med det, der sker, vil I om kort tid se dem arresteret og midlertidigt skilt fra jer. Denne gruppe af charlataner vil blive prøvet og deres uretmæssigt erhvervede penge fordelt blandt jer. Brug denne tid til at værdsætte, hvad der sker. I vil få jeres frihed og mulighed for at deltage fuldt ud i jeres anliggender. Tag ikke lejligheden let. Vær flittige og klar til at være en vagthund i hverdagen. Frihed er en opgave, der skal overvåges omhyggeligt! Kom sammen og gør jer klar til nye ansvarsopgaver.

Velsignelser! Vi er jeres Opstegne Mestre! I, kære hjerter, står på selve tærsklen til ​​en ny virkelighed. De, der blev sat til at lede leverancerne af en storslået velstand til jer, er endelig parate til at afslutte en lang proces, der begyndte for mange hundrede år siden. Vores mål med at tildele dem dette store ansvar var baseret på deres ærlighed og store omhu, som gjorde det muligt for os at vide, at på det rigtige guddommelige tidspunkt ville den storslåede opgave blive udført. Øjeblikket for den hellige fuldendelse er nu kommet. Vi er yderst glade for, at I vil modtage de mange velsignelser, der tilkommer jer. Tiden, hvor jeres slaveri på det mørke land får en ende, er kommet. I vil blive befriet med disse velsignelser. Tidspunktet for jeres oplysning vil omsider begynde! Vi forbereder også vores lektioner til jer. De vil lære jer om jeres oprindelse og grundene til jeres guddommelige mission i denne verden. Det vil blive yderligere forklaret af jeres slægtninge fra Agartha.

Som vi nærmer os denne yderst spændende tid, ser det ud som om, denne verden er uberørt af, hvad vi siger og føler dagligt. Meget af det, der er under forandring, sker på en måde skjult af det gamle. På trods af det er det kun humbug, I observerer. Dette vanvittige rige er fuld af tricks. Mørket forstår, hvad Himlen er i gang med. Vær, trods skuffelser, fokuseret på jeres vision og skatten, den indeholder. I er et kraftfuldt folk og vi kommer kun for at anerkende og støtte jer. Denne verden har vist sin grusomhed og dens konsekvenser. Sættet af mærkelige årsager og virkninger er klar til at blive transformeret. Lyset er kommet og det vil med de sidste procedurer transformere jeres bekymringer til vidunderlige ting, I længe har drømt om! Det herlige øjeblik med nye ansvarsopgaver for jer og os kommer nu.

Brug jeres vision og jeres sande drømme til at guide jer. Himlen forstår, hvem I virkelig er og viser jer vejen til en ny virkelighed. Det er himlen, der har sendt jer på denne sidste vej, der fører til fuld bevidsthed. Vi er simpelthen et guddommeligt instrument på denne hellige rejse. Denne tid i vores fælles historie er lige begyndt. I er i færd med at forberede jeres krop og Sjæl til at transformere sig til den krystallinske version, som er jeres fuldt bevidste selv. I er blevet skånet for de enorme vanskeligheder, som er skabt af denne rejse og i stedet er en dårlig afspejling af jeres sande selv med begrænset bevidsthed. Selvom det har givet jer smerte og splid over at fortsætte, så vær taknemmelige over, at det ikke har været den apokalypse, som det kunne have været. I er nu i de afsluttende faser for en ny verden. Jeres vej er ryddet for sejr! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

I dag har vi fortsat vores mission for at give jer en samlet rapport om, hvad der sker på denne klode. De mørke har tabt og alt, der trækker det ud, er et sidste behov for at være forsigtig og langsom. Jeres velsignelser kommer og I vil hurtigt se dem dukke op for jeres overraskede blik! Vid, kære Alle, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen virkelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! og Vær i Glæde!)


Oversættelse: Margit Villumsen7.1.16

Dansk -- Sheldan Nidle – 5. januar 2016Sheldan Nidle – 5. januar 2016

6 Oc, 3 Chen, 12 Manik

Selamat Balik! (Hjertelig Velkommen!) Lad os begynde med et ønske et Godt Nyt Gregoriansk År til alle! De massive operationer, der giver jer jeres forskellige velsignelser blev sinket lidt af juletiden. Den ventede forsinkelse er nu overstået. Leverancerne forventes at begynde i den kommende uge. Forsinkelsen føltes passende af både de forskellige kongelige familier og flere af de gamle familier. Flere sikkerhedskontroller i sidste minut er afsluttet og en ny leveringsplan godkendt af alle parter. Som nævnt i vores sidste budskab, er fejl i systemet blevet rettet. De mørke håndlangere, som skabte den sidste serie af forsinkelser, er enten blevet arresteret eller fjernet fra deres stillinger. Således er midlerne såvel som en ændring i forvaltning alle på vej til at manifesteres for jer. Vores samarbejdspartnere var i stand til at fremrykke datoerne og gøre det muligt for jer at se historie blive skabt på et meget tidligere tidspunkt. Vi overvåger i øjeblikket den komplekse proces og ser, om bevægelserne går som planlagt. Under alle omstændigheder er enden for den mørke klike her endelig.

Når I går ind i den nye æra af fred og frihed, så vær konstant opmærksomme på, hvor let denne tid med undere kan ende. Det er helt nødvendigt for jer at opretholde stor omhu i disse sager. Husk, at disse gaver fører til en endnu større grad af ansvarlighed. Vi opfordrer jer til at oprette særlige "vagthunde" udvalg og at bede dem om at holde alle godt informeret om, hvad der rent faktisk sker. Frihed er en guddommelig gave, der kræver stor brug af jeres ressourcer at vedligeholde. Den tidligere amerikanske præsident Jefferson erklærede, at en slags permanent revolution var påkrævet. Denne grad af omhu, skønt ædel, er malplaceret i et miljø med internet og sociale medier. Som en ny Paul Revere må I være i stand til at læse tegnene og være klar til at informere alle om en tid for positiv handling. De sociale netværk kan afløse ethvert behov for vold. Derfor slå alarm og brug en massiv respons for, at jeres verden stadig bevæger sig fremad mod masselandingerne og fuld bevidsthed. Processen kan gøre det muligt for jer at holde vores gensidige missioner på sporet og i synk med det Guddommelige.

Når først I har været med til at sikre jeres nye virkelighed, er det nødvendigt for jer at begynde at forbedre jeres miljø. Den første ting er at fjerne de forskellige former for forurening, der i dag kvæler jeres globale miljø. Brug teknologier, som I enten har adgang til eller dem, der tidligere blev holdt nede og som nu er tilgængelige for jer. Brug dem til at rydde op i de kemiske, radioaktive og andre giftige materialer, som I må fjerne fra jeres omgivelser. Når det er gjort, kan I derefter gå i gang med de projekter, der er i gang, med at løse menneskehedens mad-, vand- og boligkriser. I den nye verden vil I fortsætte med at løse de kriser, der er tilbage. Hvis I ikke er i stand til at løse disse spørgsmål fuldt ud, agter vi at indføre teknologier, der vil begynde at lave jeres rige om til et virkelig behageligt rige at bo i. Ikke desto mindre er det vigtigt, at I begynder at have succes med at arbejde sammen. Jeres forfædre kom her for næsten 900.000 år siden for at opretholde livet og måderne af et fuldt bevidst rige.

Vores fælles opgave er at forberede jer til en dekreteret tilbagevenden til jeres tidligere Engle-lignende tilstand. Hver af jer lever i denne vidunderlige virkelighed. Vore mentorer vil give, hvad I har brug for at vide, når den viden, Anunnakierne har undladt at give jer, bliver afsløret for jer. Faktisk skulle deres løgne og manipulation være de første faser for at gøre jer til en permanent slaverace. Himlen har begyndt processen med at bringe jer til en transformerende fase, der er nødvendig for, at vores mission lykkes. På denne vej er jeres Opstegne Mestres hellige arbejde. De har det sæt af lærdom, som I behøver, så vores mentorer kan bringe jer til selve tærsklen til ​​fuld bevidsthed. Det er her Agarthanerne kommer ind i billedet. I den indre Jord findes de levende indretninger, der vil færdiggøre jeres forvandling. Hvad der derefter er tilbage, som vi har sagt tidligere, er en særlig post Krystallys Kammer uddannelse og grundlæggelsen af ​​jeres nye stjerne nation. Meget skal komme, når I opfylder jeres storslåede skæbne!

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Som I kan se, er vi givet nogle vigtige opgaver at udføre. Den største af disse har været i første omgang at give jer Himlens nåde og barmhjertighed. I har overlevet mørket og bevist for alle jeres store engagement i Lyset. Vores del har været at være Himlens sendebude. Vi har gjort det med glæde og afventer lykkeligt jeres sidste overgangstid fra 3-D riget. Vores umiddelbare opgave er at guide dem, der er lykkedes med at isolere og besejre mørkets håndlangere. Denne opgave vil føre til ny forvaltning, som vil give os mulighed for at levere den nødvendige lærdom, som I har brug for, før vore himmelske brødre ankommer. I det nye rige vil I lære om jeres oprindelse og få midlerne til at etablere et virkelig vidunderligt rige! Det vil være forløberen for en verden, der vil opleve genforeningen af indre og ydre Gaia. Det vil give jer mulighed for at danne jeres nye stjerne nation.

Vi Mestre forstår, hvor svært det vil være for mange af jer. I har på en eller anden måde accepteret en rædselsfuld tilstand af død og aldring. Den såkaldte virkelighed har tilladt jer at give efter for mørkets tidligere løgne. Nu er I nødt til at reformere denne "virkelighed" og hurtigt adoptere en ny. Vores hellige opgave er at vise jer, hvordan sådan en anden virkelighed virkelig er mulig. Vidunderne ved den galaktiske menneskeheds tilbagevenden vil fuldende den guddommelige proces. Jeres mentorer kombineret med vores lære vil vise jer, hvor denne "velkommen hjem" mission fungerer. En af de første kendsgerninger, som vi fik at vide, var om denne kommende galaktiske mission. Denne guddommelige mission sammen med vores vil lette jeres tilbagevenden til fuld bevidsthed ved brug først af vore gode arbejder og nåde. Efter mange årtusinder vil det endelig inkludere en hellig undervisning om, hvem I virkelig er.

Denne kommende tid er derfor en tid, hvor overgang til fuld bevidsthed fuldføres. Det kræver viden, færdigheder og evner, der vil blive givet frit til hver enkelt af jer. Det første storslåede skridt er dette sæt af lektioner om jeres Sande Selv og en omfattende historie om jeres oprindelse i andre verdener. Efter det handler det om, hvad der skete med jer under de gamle atlantiders styre. Alle os stammer fra den tid på næsten 13 årtusinder, efter Atlantis sank i havet pga. sin egen form for ondskab. Denne nuværende tid er en tid, hvor det forlængede mareridt ender og efterfølges af en tid, hvor I lever i Lysets herlige glæde! Vi har levet i Agarthanernes rige og ved med glæde, hvad der venter jer. Lad os begynde starten på ​​disse betydningsfulde tider og føle Lysets under. Lad os også vide, at mørkets måde bliver henvist til den jordiske histories skraldespande. Halleluja! Halleluja! Halleluja!

I dag har vi fortsat med vores budskaber. De mange forsinkelser er ovre. En ny virkelighed skubber hurtigt den mørke til side, som I længe har kendt. Det er den endelige overgangsperiode til en ny fyldt med endeløse positive muligheder og selvfølgelig, frihed! Vid, kære Alle, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen virkelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! og Vær i Glæde!)


Website: 
Planetary Activation Organization

Oversættelse: Margit Villumsen

PUTIN

putin

ESOTERIC

inv

RICHARD DOLAN

NÃO ABANDONEM AGORA JULIAN ASSANGE