Seguidores

17.2.16

Dansk -- Sheldan Nidle – 16. februar 2016Sheldan Nidle – 16. februar 2016

5 Lamat, 1 Zac, 12 Manik

Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) En stor operation for at distribuere de nødvendige midler fortsætter med at bevæge sig fremad. Den lille modstand fra kliken har foranlediget Lyset til at opretholde en højere grad af sikkerhed end vanligt. Vi er udmærket klar over, hvad kliken stadig er i stand til. Truslen er i bedste fald ubetydelig. Ikke desto mindre vælger Lyset at omgive disse leveringer med en hemmeligholdelse, der ligger langt fra, hvad der typisk er nødvendigt. Til trods for disse forholdsregler har vi fuld tillid til, at midlerne vil blive distribueret med succes til alle påtænkte parter. Velstandsprogrammet følger ligeledes strenge protokoller, hvilket har tendens til at sinke de planlagte leveringer. Det er vigtigt for os, da de nye regeringer ikke blot vil gøre en ende på jeres gældsslaveri, men vil også gøre det muligt en gang for alle at bringe den årtier lange UFO tilsløring til ophør. Det er et positivt tegn, der vil gøre det muligt for os endelig at tage direkte kontakt til jer. Det kan således i sandhed siges, at det er virkelig interessante tider!

Den gamle klikes pludselige fald er, hvad der virkelig sker. Det ondsindede oligarki må forvises til historie, så I kan gøres fri af et tilsyneladende endeløst gældsslaveri. Processen begyndte for alvor i det sidste årti. Det nye finansielle system blev født i det tidligere globale banksystems kasino-lignende rester. De, der seriøst agtede at skabe et nyt system, så overfloden fra det gamle system som en vej til at fjerne det forældede, grådige system. Nationers opgang, som Kina, Rusland og Sydafrika, banede vejen for midlet til at omstyrte de vestlige bankers og deres bonkammeraters, de vestlige multinationale selskabers, tyranni. Således begyndte et nyt og mere retfærdigt system at dukke op. Det begyndte at tage form med den succesrige “krig” mod Federal Reserves fiat dollar. Det økonomiske magtskifte til Kina og hendes allierede (som BRICS) gjorde det muligt at fuldføre processen i de seneste få år. Resultatet er et nyt system, der gør distribueringen af mange velstandsprogrammer mulig.

Tilstrømningen af penge skal gøre det muligt for denne verdens nationer at rette op på de længe oversete systemer, der udgør deres vand-, spildevands- og transportsystemer. Desuden vil det gøre det muligt for denne verdens nationer at udrydde fattigdom og dårligt helbred. Et nyt verdensomspændende lægesystem, der bruger både nye og traditionelle metoder, bliver født. Det er vitalt, at menneskeheden trækker sig selv ud af dødvandet af påtvungent dårligt helbred og finder måder til at helbrede og forebygge sygdom. Når det sker, er det vigtigt, at et moderne og effektivt uddannelsessystem udvikles og fremmes. Således kan medicin og uddannelse blive et middel til bedre at forstå en overflod af ny viden, som vil være tilgængelig, efterhånden som menneskehedens bevidsthed højnes. Processen er i gang og er del af Himlens plan om at bane vejen til fuld bevidsthed. De Opstegne Mestre og Agarthanerne er fuldstændig involveret i at sørge for, at den komplekse operation lykkes. I står på tærsklen til ​​at se mange mirakler ske.

For længe siden kastede Atlantis' videnskabs- og præsteklasser jer ud i en uholdbar position. I har udholdt meget og I har brug for fuldt ud at forstå, hvordan det påvirker jer, selv i dag. Vores mentorer agter at udforske det med jer og forklare, hvad det virkelig betyder for jer. Der er en lang historie, som I nødt til at forstå og I skal tilgive dem, der kastede jer ud i jeres nuværende knibe. Tilgivelse er vigtig, da det kan hjælpe jer til nemt at fjerne de gensekvenser, der akut hæmmer jer. Når de er helt fjernet, kan I derefter få et bedre billede af, hvor I kom fra og hvor I skal hen nu. Det er en af ​​mange udredninger, der er nødvendig for, at I kan acceptere, hvad der sker i jeres verden nu. Udredningerne kan gøre det muligt for jer at gøre jer klar til at genvinde jeres status som fysiske engle. Vi arbejder ihærdigt på at færdiggøre programmer, så vores mentorer kan hjælpe med at forberede jer til den store transformation, der venter jer. Ved at gøre det vil I blive genforenet med jeres åndelige og rum familier!

Velsignelser! Vi er jeres Opstegne Mestre! Det, der sker på Gaia, er sandelig et mirakel. Verden har længe overset dem, der mangler den tilsyneladende evne til bare få det gjort! Himlen har sørget for en ny række af fantastiske allierede, der i høj grad ønsker at give jer det specielle løft til at nå jeres mål. De mørke oligarkers fald gav jer mulighed for at fortsætte og indfri jeres drømme og ønsker. Denne række af velsignede muligheder er kun begyndelsen på, ​​hvad der er i vente for jer. I er på vej fra at være en person, der mangler ressourcerne og dristigheden til at lykkes. Den virkelighed ændrer sig snart, da de første skal blive de sidste og de sidste de første. Vid det i jeres hjerter og brug jeres nye velsignelser til at komme videre og hjælp hinanden på jeres færd. Den nye tid er, når I bliver en positiv visionær og dermed i stand til at udvirke sande mirakler! Den nye virkelighed er i sandhed fyldt med jeres velsignelser.

Vi er forbløffet over, hvad I har gjort for at gøre alt det her muligt. Jeres evner demonstreres dagligt. Jeres positive visioner har i høj grad været med til at holde de fleste af mørkets hævnakter i skak. Vi velsigner jer og beder dagligt Himlen gå i forbøn for jer. Jeres urokkelige positive holdning hjælper såvel Himlen som andre, der arbejder på at opnå en forunderlig ny virkelighed nu. Når det endelig er opnået, klap jer selv på ryggen, da jeres vision har gjort, at alt dette skete så hurtigt, som det gjorde. Vi takker jer ved at bede Himlen levere jer den guddommelige nåde, som I fortjener. Tiden nærmer sig hurtigt, hvor I kan få leveret ressourcer, I har brug for at udføre jeres vidunderlige mission. Vi forventer, at I meget snart dykker entusiastisk ned i hver og en af ​​jeres mange projekter! De vil markere begyndelsen til en ny virkelighed.

Den tid er, hvor vi Mestre åbent kan fortælle jer om jeres sande historie og om jeres rejse siden Atlantis. Mange af jer vil være noget chokerede over historien. Alt, hvad der har fundet sted, var et resultat af særlige manipulationer udført af Anunnakierne og deres håndlangere verden over. Denne specielle tid vil med velsignelse sætte jer fri af det og gøre det muligt for jer at begynde at forstå betydningen af ​​de enkelte trin i denne lange og komplekse proces. I skal blive sat fri og lære, hvordan I kom hertil. De fleste af jer er en form for stjernefrø, der har foretaget en mærkelig århundreder lang rejse. Betragt denne historie som en forløber for, hvad I snart skal gøre. I skal skabe en ny historie og endelig nå de mål, I til at begynde med satte, da I kom til Gaia. Vi velsigner jer og vid, at denne rejse vil få en yderst hellig afslutning!

I dag har vi fortsat vores historie om, hvad der sker rundt omkring på denne strålende klode. Brug tiden til at tænke over, hvad I ved og til at forberede jer på, hvad der om ganske kort tid vil ske. Foran jer er en yderst glorværdig fremtid! Vær forberedte på, hvad der nu skal ske og vid, at en række mirakler endnu skal komme! Vid, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen virkelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! og Vær i Glæde!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversættelse: Margit Villumsen

11.2.16

Dansk -- Sheldan Nidle – 9. februar 2016

Sheldan Nidle – 9. februar 2016

2 Chicchan, 18 Yax, 12 Manik

Selamat Jalwa! (Vær i Evig Glæde!) Vi har modtaget gode nyheder! Leveringsprocessen fortsætter med at bevæge sig fremad. Som altid gøres processen mere kompliceret af, at den mørke klike er helt klar over, hvad der nu sker over hele verden. Lyskræfterne bruger den fordel, der er opnået af deres allieredes og samarbejdspartneres handlinger, til at tvinge kliken fra magten. For længe siden da deres Anunnaki herrer var overherrer i denne verden på overfladen, var sådanne aktiviteter, som vi i øjeblikket fortsætter med, selvfølgelig umulige. De mørke oligarker bekymrede sig ikke om, hvad en række glubske fejl bragte dem. De står på tærsklen til ​​et stort fald, som skal give jer en ny tid fyldt med frihed, velstand og et stigende ansvar for at opretholde dette herlige system. Operationen har taget længere tid end først forventet. Det skyldes til dels disse luskede uhyrers resterende kapacitet. Deres kommende undergang betyder den endelige afslutning på en tilsløring, der har forhindret os i at interagere i den skala, vi oprindeligt ønskede. De brugte tilsløringen til at skabe hemmelig styring, som næsten kuldsejlede Himlens hensigter.

Denne magt var oprindeligt noget, vi måtte overvinde i hemmelighed for at udføre Himlens hellige dekreter. Det var en meget vanskelig opgave, da vi var ude af stand til at bruge en række strategier, som vi havde været i stand til at bruge i mange tidligere scenarier i galaksen mod mørket. Denne gang forstod de fleste af jer ikke helt, hvorfor vi var her og hvorfor vi var kommet i så stort antal. Derfor måtte vi bruge en række processer gennem vores samarbejdspartnere til at vinde dem af Lysets tillid, der længe havde modstået mørkets taktik. De mange hemmelige organisationer blev overvåget af jeres Opstegne Mestre, der for det meste opholdt sig i den Indre Jords rige, Agartha. Agarthanerne brugte rent ud sagt deres store indflydelse til at give os mulighed for at få en række fortrolige meddelelser. De var afgørende for at komme i den position, vi er i dag. Vi takker dem af Lyset, som gjorde det muligt for os at komme her og sætte programmer op, der i øjeblikket fører jer til en storslået sejr. Om kort tid agter vi at introducere os for jer og derefter forklare, hvordan I får fuld bevidsthed.

En proces sker nu for at transformere, hvorledes denne virkelighed fungerer. For længe siden var den tidsalder i hænderne på en meget arrogant gruppe af håndlangere, der gladeligt trodsede deres tidligere overherrers ønsker. Denne jordiske gruppe var i begyndelsen i stand til at omstrukturere deres mestres handlingsplan, før planen for kun et årti siden vendte tilbage til sin oprindelige retning. På nuværende tidspunkt ser I til, mens det sindssyge oligarkis verdensomspændende lumske planer bliver besejret. I løbet af den tid fastholdt Lyskræfterne det indtryk, at riget ikke var i en transformerende periode. Camouflagen var nødvendig. Det blev besluttet at fuldende overgangen, så mange ikke skulle blive alt for chokeret over, hvad der foregik. Det kan give mange mulighed for at blive gradvist orienteret om den radikale forandring, der i øjeblikket fejer hen over riget. Det nye rige vil være fuldstændig forskellig fra den, som I tidligere har oplevet. Således skal jeres voksende bevidsthed skabe den nye virkelighed og tillade jer at leve i en tidsalder fri for klikens undertrykkelse og løgne.

Når den nye forvaltning tager over, vil de gamle måder omsider blive stedt til hvile. Oligarkiet sørgede for, at dets sande mestre, de store banker og de store multinationale selskaber, altid blev favoriseret frem for folket. Det fastholdt love, der årligt tillod deres kumpaner at høste større og større overskud og angribe dem, der ønskede at gøre sig fri af det meget ulovlige styre. Det opfandt hele tiden historier om, hvorfor denne styring blev hæmmet af økonomisk dødvande og af store gældsætninger og "falske udgifter". Den nye forvaltning vil stryge dette vanvittige spil og gøre jer fri af de udspekulerede dukkeførere. Det skal straffe de bedrageriske oligarker og arrestere alle, der løj, snød og manipulerede jer. I den nye tid skal et nyt finansielt system også indføres, en lang række af tilbageholdte opfindelser afsløres og endelig skal en årtier lang UFO tilsløring ophøre. I vil derefter i sandhed være frie, velstående og godt på vej på den herlige vej til fuld bevidsthed! Det vil gøre det muligt for os at lande og begynde at vejlede jer.

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Vores samarbejdspartnere er nu i de sidste faser af en meget kompleks leveringsoperation. Antallet af særlige institutioner, der samarbejder i denne proces har kompliceret proceduren. Vi er klar over, hvor ivrigt mørkets sidste rester forsøger at sabotere bevægelserne af midler over kontinenter og oceaner. På trods af det og mange andre vanskeligheder har operationen hidtil været i stand til at fuldføre dens tildelte opgaver. I de kommende uger forventer vi at være i stand til at afslutte alt dette og at få succes med at indføre ny forvaltning. Med velsignelse takker vi Himlen og hendes mange hjælpere, der nådigt har støttet disse bestræbelser. Vi takker hver og en af jer også. I har opretholdt en generel positivitet, hvilket hjælper stærkt den guddommelige bestræbelse. Vi indfører en ny oplyst måde at gøre tingene på, som skal være rammen om jeres nye virkelighed!

Jeres positive indsats skal roses. Mørket og dets oligarkiske håndlangere har fastlagt et hav af fysisk ulykke på kryds og tværs af denne kloden. Ikke desto mindre har det store hav af negativitet ikke alvorligt svækket jeres visioner eller energier. Den storslåede operation er et velsignet tegn på, hvem I virkelig er. Jeres voksende bevidsthedsniveau er travlt beskæftiget med at begrænse mørket og er bevis på, hvorfor den nye æra om kort tid skal manifestere sig. Hver af jer demonstrerer, hvordan den voksende bevidsthed forsegler de mørkes og deres håndlangeres skæbne. For nogle få årtier siden blev den guddommelige bestræbelse bedømt til at være umulig. Nu er det klart og bliver den understrøm, der fører Lyset til en yderst vidunderlig triumf! Alt dette er et virkelig bemærkelsesværdigt sæt af hændelser.

Jeres fremtid vil være en fremtid, hvor I skal nå jeres herlige mål og bringe dette solsystem og galakse tilbage til Lyset. Tiden nærmer sig for nogle virkelig mirakuløse hændelser! De vil gøre det muligt for os endelig at træde frit frem blandt jer. Så vil I se, at alle disse store begivenheder ikke kun skal give jer jeres frihed, men også en genopdagelse af jeres sande fortid og jeres oprindelse i de mange verdener, der skabte vores rum familier. Med den nye viden kan I se, hvorfor I er her og fortsætte jeres guddommelige opgaver. Sammen skal vi skabe en yderst vidunderlig ny stjernenation og med glæde acceptere en lang række nye ansvarsområder. Med det vil jeres store transformation komme og der vil være en stor glæde i hele Himlen! I er sandelig velsignede og bliver forberedt til et yderst helligt sæt af opgaver.

I dag fortsatte vi med at forklare, hvordan den nuværende virkelighed bliver transformeret og gjort klar til et nyt rige. Vores mange himmelske og rum familier rykket tæt på deres triumferende storslåede finale. Det vil i høj grad ændre denne virkelighed. Forbliv positive og helt klar til de store glæder, der nu er meget tæt på at manifestere sig. Vid, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen virkelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En og Vær i Glæde!)


Oversættelse: Margit Villumsen

6.2.16

Dansk -- Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 5. februar 2016Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 5. februar 2016

 Begivenheder, der vil påvirke jeres fremtid og være til gavn for jer, finder fortsat sted, for det meste i det skjulte. Dog vil der komme et tidspunkt i løbet af dette år, hvor I skal lære af de fordele, som ændringerne bringer. Det er kendt, at en valutarevaluering først og fremmest er i jeres tanker og det har taget lang tid at bringe lande sammen for at opnå enighed om ændringerne. Der er nu nok af dem til at fremskynde det og der har aldrig været en tid, hvor der er opnået et sådant fremskridt. I kan derfor være sikre på, at revalueringen er i sin afsluttende fase. Imens ser flere opfindelser dagens lys og det er kun et spørgsmål om tid, før de begynder at blive frigivet. Vær forvisset om, at ændringerne er godt i gang og for langt fremme til at blive stoppet. Måder at producere gratis energi på har været tilgængelige i nogen tid og endnu flere indretninger bliver nu afsløret. Deres endelige anvendelse og tilgængelighed nærmer sig, men Illuminati forsøger stadig at forhindre deres distribution. Det vil ikke altid være sådan, da jeres evolution ikke kan holdes tilbage på ubestemt tid.

Vanskelige tider ligger forude og er uundgåelige, efterhånden som store ændringer sker og begynder at ændre jeres livsform med slid til en, der gør jer fri af det. Der kommer så mange ændringer, der løfter jeres livskvalitet til niveauer, som I burde have nydt i slutningen af ​​sidste århundrede. I, hvad der vil virke som relativt kort tid, vil I være gået videre med stormskridt, indtil I når niveauer, der løfter jer ud af de gamle kampmønstre. Den mest acceptable og velkomne ændring vil være, når I er sikre på verdensfred og frugterne af jeres arbejde anvendes til gavn for alle. Den største gevinst vil være at have tilstrækkelig tid til at forfølge jeres egne interesser og har de økonomiske midler til at gøre det. Livet vil blive meget forskelligt fra, hvad I i øjeblikket er vant til. Ikke længere vil Moder Jord ses som en fængselsplanet og den spærretid, som I har levet under, vil ophæves med tiden. I bliver frie sjæle og i stand til at følge jeres egen vej uden hindringer.

Mens de af jer, der er af Lyset, fortsætter med at løfte jer selv op, vil I distancere jer fra dem, der gør små eller ingen forsøg på at overvinde deres mørke energier. De vil opleve præcis, hvad de forsøger at påtvinge jeres civilisation og finde sig isoleret fra resten af ​​Menneskeheden. I jeres øjne kan det have taget lang tid at nå frem til dette punkt i jeres udvikling, men i virkeligheden er det blot et "blink med øjet". Fordelene ved en sådan oplevelse er mangfoldige og er opnået i løbet af så kort tid. Selvfølgelig har I alle måttet gå gennem nogle hårde udfordringer, men der er ingen hurtigere måde at udvikle sig på. Hvad I har lært, vil have forberedt jer til større ting og jeres Livssværd vil være blevet skærpet af jeres oplevelser. Se enhver udfordring som en mulighed for at hæve jeres vibrationer og vid, at I aldrig placeres i en situation, der er mere, end I kan håndtere. Så hvis I i øjeblikket er involveret i kamp, ​​vid, at I har mulighed for at opnå succes. Husk også, at I ikke går jeres liv alene og der er altid kære sjæle, der ledsager jer og vil hjælpe jer, hvor de kan. Vær dog opmærksom på, at hjælpen er jeres, når I anmoder om den og på ingen måde ville blive påtvunget jeres frie vilje.

Det er kendt, at ekstremt mange af jer lider af forskellige former for sygdom eller ikke har et godt helbred af forskellige årsager. Vær forvisset om, at meget snart vil et godt helbred være normalt og for de fleste af jer vil healing være tilgængelig for alle sjæle. Faktisk vil der være øjeblikkelig healing, der også vil genoprette ødelagte eller amputerede lemmer. Fremtiden rummer mange overraskelser for jer og alle vil fylde jer med glæde. Gud har altid lovet, at ved afslutningen af ​​den nuværende cyklus ville I vende tilbage til de højere riger for at starte en æra af stadig kærlighed og opfyldelse. Vær én, der hjælper med at manifestere den Nye Tidsalder og hjælp andre til at følge den samme vej. Vær kærlig og vejled andre, så de også kan få succes.

Husk, at uanset hvilke tanker, I sender ud, er I med til at bestemme arten af ​​fremtidige begivenheder i jeres liv. Undervurder ikke tankens kraft, da det er jer som Jordens befolkning, der bestemmer jeres egen fremtid. Så fokuser på alt det gode og hjælp Menneskeheden med at holde deres fødder på Lysets vej. Jeres Guider arbejder helt sikkert med det for øje og vil gøre så meget som muligt for at hjælpe jer med at holde jeres mål i sigte. Under jeres nuværende omstændigheder vil der altid være distraktioner, der kan føre jer på afveje. Påkald jeres Guider, når der er behov for det og de vil være ved jeres side og nogle gange vil deres tilstedeværelse kunne mærkes, hvilket kan være meget betryggende.

Tidligere erfaringer viser, at når I har store forventninger, har I tendens til at føle skuffelse, hvis de ikke materialiserer sig hurtigt nok. Tillad rigelig tid for arrangementer at finde sted, da en masse udvikler sig mod fuldendelse og I vil tids nok vide, når de er klar. I vil ikke blive skuffet og når først de, der modsætter sig sådanne bevægelser, ikke længere er i stand til at udøve deres indflydelse, vil de begynde at manifestere sig. Når resterne af den gamle cyklus fjernes, vil en glorværdig periode med vækst og udvikling begynde. Der er så meget, der er bestemt til at ske, at ingen vil være i stand til at stoppe deres fremskridt og det vil blive hilst velkommen over hele verden, når den Nye Jord bliver en realitet.

Hver sjæl vil have stor indflydelse på, hvor deres rejser fører dem hen og mange vil begynde et nyt eventyr. Til sidst vil et helt nyt vindue af muligheder åbne sig for jer, når I etablerer jer selv som et Galaktisk Væsen. Selv nu får I en større forståelse af universet, der bliver åbnet op for jer. Det er fuld af liv, der, ligesom jer, udvikler sig i retning af en større forståelse af, hvordan alle er en del af det hele. Der er så mange forskellige former for liv, der eksisterer i de mange Universer, der er omkring jer. Nogle er så forskellige fra jeres egen, men alle er på en vej, der sikrer, at de fortsætter med at udvikle sig. Mennesket er en forholdsvis ny art, der er klar til at bevæge sig ind i de højere dimensioner.

På et højt niveau er der en "krig", der udkæmpes mellem Lysets kræfter og de mørke, som, selv om de set deres handlinger blive begrænset, nægter at overgive sig. Deres kamp er bestemt til at resultere i fiasko for dem, da de ikke længere kan bruge det våbenarsenal, de har samlet sammen. De er dømte, dog holder de stadig fast i håbet om succes, selv hvor de mister styrke til at diktere det endelige resultat. De er blindt på vej mod nederlag, men ikke på den måde, I forestiller jer, da Lyset ikke tyr til vold. Enden på de gamle konfrontationsmetoder er i sigte, selv om der er et godt stykke vej at gå, før total fred kan erklæres. En æra af fred nærmer sig, som I har opnået gennem jeres dedikation til Lyset og alt, hvad det repræsenterer. Må Kærligheden og Lyset følge jer for evigt.

Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv. Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse.

I Kærlighed og Lys.
Mike Quinsey.


Oversættelse: Margit Villumsen

3.2.16

Dansk -- Sheldan Nidle – 2. februar 2016
Sheldan Nidle – 2. februar 2016
8 Etznab, 11 Yax, 12 Manik

Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) Alt fortsætter med at bevæge sig fremad. Den meget komplekse proces bliver nøje styret af en række nye sikkerhedsforanstaltninger for at sikre kvalitetskontrol. Det er blevet tilføjet pga. uregelmæssighederne hos en række banker og andre lignende institutioner, der tjener som de udpegede vogtere for de forskellige gamle familier og europæiske kongelige, som er en del af operationen. Vi forventer, at hele denne proces med specielle linjer og leverancer vil tage mindre end en måned. Vi beder jer ganske enkelt om at være tålmodige og klar til at sætte jeres velsignelser ind i trygge og sikre bankkonti, som I privat har forberedt til denne proces. De nuværende regeringer synger på sidste vers og vi forventer at høre de krævede meddelelser inden længe. Disse udviklinger skal bane vejen for vores første offentlige bekendtgørelser vedrørende masselandinger. Vi ønsker først at give jer en generel forklaring på, hvad vi agter at gøre. Derefter ønsker vi at give jer en grundlæggende forståelse for vores mentorprogram.

Der har været et årtusinder langt indbyrdes forhold mellem menneskeheden på overfladen, Agartha og os. Det hemmelige projekt når nu et punkt, hvor det let kan offentliggøres. Den mørke klike forstår, hvad denne pludselige afsløring betyder. Det er en afsløring, der truer med at få det konstruerede rige, der blev bygget ved slutningen af ​​jeres Anden Verdenskrig, til at kollapse. I de seneste tres år er en hemmelig global regering vokset op dedikeret til at danne et permanent diktatur. Den massive indsats bliver nu afviklet af jeres modige og engagerede aktioner til støtte for Lysets dagsorden. Den stigende bevidsthed i riget har gjort alt dette muligt. Processen er også blevet hjulpet af Agarthanernes mange handlinger for at sikre, at et nyt finansielt system skal være forløber for ny verdensomspændende forvaltning. Alt dette giver os tegn på, at vi ganske snart omsider kan kontakte jer formelt! Vores samarbejdspartnere, der tjener i disse grupper, der er dedikeret til jeres triumf, er helt overbeviste om, at en ny verden hurtigt bliver manifesteret.

Det nye rige er et rige, hvor I vil blive befriet fra gældsslaveriets lænker. Det er interessant at bemærke, at den nye æra vil blive grundlagt på monetær overflod. For lang tid siden blev de gamle familier kontaktet af Mestrene for at tjene som et depot for en del af de båndlagte midler akkumuleret gennem århundreder af Himlens opstegne tjenere. De enorme mængder af guld og andre værdifulde genstande er grundstenen for en tid, hvor valuta ophører med at være kilden til rigdom. Den nye tidsalder vil være baseret på princippet, hvor jeres evner bliver grunden til jeres "rigdom". Der er mange blandt jer, som har været ude af stand til at bryde fri af de lænker, som gældsslaveri og den skæve fordeling af rigdom har lagt på jer. Den nye tid vil ændre det og tillade alle at nå deres potentiale. Processen vil udløse en pludselig høst af opfindelse og opfindsomhed, som ikke er set før. Vi ser frem til at spille vores rolle med at hjælpe jer med at opnå dette yderst velkomne mirakel!

Når I begynder at løsne lænkerne fra jeres begrænsede fortid, så husk dybt i jeres hjerter den fjerne oprindelse af ​​denne lange fængsling. I er på en rejse, hvor I vil vende tilbage til fuld bevidsthed og tillade jer at være dem, I virkelig er. Mørket mister evnen til at begrænse, hvordan I tænker, handler og føler. I er begyndt at genopbygge de forbindelser til hinanden, der oprindeligt gik tabt på grund af den pludselige natur af jeres forvandling til væsener med begrænset bevidsthed og evne. Den kommende tid er en tid, hvor I begynder at huske, hvem I var og hvorfor I i sandhed er her. Vores guddommelige opgave er at give næring til processen og at bruge vores evner til at gøre en ende på jeres skjulte frygt og bekymringer. I vil vende tilbage til en verden, hvor død og aldring ikke længere er det, der hemmeligt driver jer. I vil igen lære et livsmønster, der var naturligt for jer, før de mørke atlantider hurtigt ændrede jer og kastede jer ind i en tilsyneladende endeløs "lang sværdenes nat". I skal igen blive ét med Lyset! Hosianna! Hosianna!

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Vi ankommer fyldt med glæde! Mange store ting vil begynde i denne uge. Processen med at gøre klar til de velsignelser, der skal til levering, fortsætter! Det har taget længere tid end først forventet af vores mange medarbejdere. Ikke desto mindre når en lang leveringsoperation et særligt crescendo. Denne måned tegner til ikke blot at se leverancer, men også fremkomsten af ​​ny forvaltning og den formelle implementering af et nyt finansielt system. I den forbindelse gør en række endelige aftaler det muligt at oprette præcis den måde, hvorpå det nye verdensomspændende finansielle system vil blive rullet ud. Vore medarbejdere forbereder desuden de endelige lister og formelle garantier, der skal være grundlaget for en dramatisk anholdelse af mange store finanspersoner rundt omkring i verden. Den globale begivenhed skal endelig sikre, at den mørke klike brydes og bliver ude af stand til på nogen måde at påvirke, hvad der skal ske næst.

Det er derfor afgørende, mine Velsignede venner, at I bevarer fokus og forbliver i stand til at sende jeres positive vision om den nyligt manifesterende virkelighed. Vi samles også for at forstærke den guddommelige vision og for at kombinere den med hellige dekreter fra Himlen. Den nye æra vil i første omgang være en, hvor I erfarer en utrolig mængde af sandheder. Tag det ind og forbered jer på en vej, der skal bringe jer til en guddommelig udvikling, som vil være begyndelsen på fuld bevidsthed. Vores mission er at bruge vores guddommelige vejledning og tilsynsmissioner for at gøre det muligt for jer at acceptere, hvad vi skal lære jer. I løbet af de sidste 13.000 år udspilledes en historie, som I var helt uvidende om. Det skal der først rettes op på og derefter gentages igen og igen. Denne viden er forberedende for, hvad Himlen og jeres rumfamilier vil forklare.

Den nye viden skal gøre jer fri af et filosofisk sæt af manipulationer, som Anunnakierne og deres håndlangere anvendte for at styre jer. Den nye æra er en æra, hvor Himlen vil gøre jer rede til at vende tilbage til jeres oprindelige rolle som vogtere for Gaia og hendes varierede økosystemer. Liv er dyrebart og I har brug for at opdage, hvordan I plejer det ordentligt. I skal også møde jeres familie i den Indre Jord. Med dem skal I grundlægge en ny stjernenation og arbejde hånd i hånd for at manifestere Himlens hellige dekreter i dette enorme solsystem. Vi er begejstrede for vores nye opgaver og skal forberede jer til en række hellige opgaver. Processen vil starte, når de nye forvaltninger er på plads og har givet jer et nyt sæt af edikter, som vil skabe nye relationer mellem jer og Gaia! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

I dag fortsatte vi med at informere jer om, hvad der sker. Riget står nu på tærsklen til ​​storslåede forandringer, der omsider vil afslutte jeres lange rejse gennem mørke og bevidst manipulation. Modtag den nye visdom og brug den til at omdanne riget og til at acceptere jeres kommende rolle som den, der spreder et budskab om Lys og Kærlighed gennem hele denne galakse! Vid, kære Alle, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen virkelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! og Vær i Glæde!)


Website: 
Planetary Activation Organization

Oversættelse: Margit Villumsen

PUTIN

putin

ESOTERIC

inv

RICHARD DOLAN

NÃO ABANDONEM AGORA JULIAN ASSANGE