Seguidores

28.9.16

Dansk -- Sheldan Nidle – 27. september 2016Sheldan Nidle – 27. september 2016

11 Ahau, 3 Tzotz, 13 Caban

Selamat Jalwa! (Vær i Evig Glæde!) Denne ugentlige rapport, ligesom den foregående, hviler på den simple kendsgerning, at vi er på vej mod et punkt, hvor en tidsplan er på plads. Vi føler stærkt for dette og hilser ikke mindst chancen velkommen for at se den første etape af et længe ventet program endelig begynde. De, der er ansvarlige for denne enorme globale forandring, gør, hvad der nu er nødvendigt for at gennemføre den og sikre, at denne nye virkelighed kommer til at bære frugt. Det er ikke længere vigtigt, hvordan rækkefølgen af betalinger sker. Domstolene har afgjort, at Revalueringens (RV) eller Velstandsprogrammets udbetalinger ikke er et stridspunkt. Det er vitalt, at disse monetære velstandsprogrammer udbetales. Denne række af udbetalinger skal, planmæssigt, føre til den amerikanske NESARA republik (National Economic Security and Reformation Act) og hurtigt derefter til en global statslig reform, den såkaldte GESARA (Global Economic Security and Reformation Act). De ansvarlige for disse nye forvaltninger har nu travlt med de juridiske detaljer. Tidsrammen forventes at blive ganske kort og vi bruger vores samarbejdspartnere for sikkerhed til omhyggeligt at muliggøre, at alt dette sker som planlagt. Alt forventes i øjeblikket at manifestere sig uden problemer.

Den nuværende version af, hvad der nu er under udvikling, har taget lang tid om at få sat solidt i værk. Først måtte kliken uskadeliggøres, uden nogen chance for at slå igen. Denne mørke gruppe udsættes for øjeblikket for indgående og konstant undersøgelse. De ved, at på det rigtige tidspunkt skal de anholdes og isoleres fra jer alle. Hver af dem er fuldt ud klar over, at ethvert spillerum for slyngelstreger ikke længere er tilgængelig. Den nye NESARA regering har omkring 129 dage, eller fire måneder, til fuldstændig at vende tilbage til Konstitutionelle rødder. Desuden skal almindelig ret genindføres og de nødvendige tilføjelser og annulleringer i den amerikanske forfatning foretages. For eksempel må den 16. forfatningsændring stryges. NESARA gør en ende på den progressive indkomstskat og erstatter den med en særlig forbrugsafgift eller moms. Den fjerner også den illusoriske nationale gæld og tilbagebetaler til alle enhver ulovlig skat, de har været tvunget til at betale. Denne jubelfest annullerer også al bankgæld. Dette er en kommende tid for frihed og udbredelse af global velstand.

Denne tid med frihed og velstand er afgørende for processen med at hæve bevidstheden og efter tur at ændre jeres vigtigste kerneopfattelser. En del af problemet med at forberede jer til at acceptere jeres nye virkelighed er forsigtigt at fjerne de overbevisninger, I fik af de mørke Anunnakier. Disse overbevisninger blev overleveret gennem århundreder og årtier af forældre og fæller. De er restriktioner ("retningslinjer") skabt af Anunnakierne for at afholde jer fra at gøre stort oprør. De fortalte jer, hvor nytteløst det er ikke at adlyde "magthaverne". Disse regler må ”bankes” ud af jer. Det centrale punkt i jeres nuværende bevidsthedsvækst er at lære at ignorere disse gamle indre overbevisninger om denne virkelighed. Vær i stedet klar til at tage nye til jer. Vær venlige over for hinanden. Lær jeres indre værd at kende. Forstå kraften i dem, I virkelig er. Hver og en af jer er et kraftfuldt Væsen af Lys. For længe siden trodsede jeres forfædre Atlantis’ herskere og blev pludselig ændret til en tilstand af begrænset bevidsthed. Nu bliver I gjort rede til at vende tilbage til jeres naturlige tilstand som galaktisk menneskehed.

De kommende begivenheder skal gøre en ende på Anunnakiernes håndlangeres lange og mørke æra. Denne tid, der er på vej, skal give jer mulighed for at tage lænkerne på sind og krop af, som I og jeres forfædre har båret i 13 årtusinder. Denne frigørelse er en sand gylden tid for menneskeheden på Jordens overflade. De længe frygtede bøhmænd i jeres allerældste drømme er ved at blive fjernet. Som vi hele tiden har sagt, brug denne vigtige tid til at indlede et nyt sæt kerneoverbevisninger baseret på jeres indre kraft og jeres voksende fællesskab med alle. Når vores mentorer kommer, så brug tiden til at afslutte denne guddommelige proces og acceptere jeres dybe forhold til Himlen, så vel som til det større samfund af galaktiske mennesker, der lever i rummet og blomstrer i Agartha. Det er i sidste ende jeres fælles guddommelige tjeneste, der binder jer til hinanden og til os! Vi er her for at understrege denne hellige forbindelse og sørge for, at I vender tilbage til fysisk Engelskab. Vær i stand til at huske jeres ædle historie og til succesfuldt at lære af det, mørket gjorde mod jer. Velkommen hjem, alle mine kære brødre og søstre af Stjernerne!

Velsignelser! Vi er jeres Opstegne Mestre! Vi kommer nu med et yderst vidunderligt budskab. Lige nu skrider de sidste trin i en proces, der tilsyneladende har varet for evigt, frem mod fuldendelse. Disse næste rækker af begivenheder skal bringe jer de velsignelser og ny forvaltning, som vores budskaber længe har antydet. Disse forandringer skal gøre en ende på de ulovlige regimer, der har plaget menneskeheden i århundreder og bragte krige, racisme og korruption. De mestrede splittelse i religionens navn og med støtte fra de rige gav alle mennesker på denne elskværdige klode frygt og bekymring og lod jer smage fattigdom. Disse rædselsvækkende tider slutter. Vi går ind i en alder med enhed og samarbejde, der bringer fred og en chance til fuldt ud at udforske, hvad hver enkelt af jer virkelig er. Vi velsigner denne fantastiske nye virkelighed og ønsker, at jeres dyrebareste drømme bliver til virkelighed. Lad os sammen forberede denne overflade til dens mest fantastiske dage. Lad os sammen hilse alle velkommen, der i sandhed ønsker at gøre dette til en åndeligt bedre jord! 

Efterhånden som jeres vidunderlige visioner bliver til virkelighed, så husk, hvad det har krævet at komme til dette punkt. Velsign alle dem, der risikerede liv og lemmer for at gøre dette muligt. Når I modtager jeres velsignelser, så forstå, hvad disse midler repræsenterer. Vær taknemmelige og husk altid dem, der brugte Skaberens store nåde på at opnå frihed og velstand i dette rige. Se jeres manifesterede vision som et monument over disse vidunderlige Sjæle. Det er Himlens dekret, at alt det, der er muligt, sker i denne tid. Brug disse begivenheder til at sikre en yderst storslået tid for hele menneskeheden. Vi foreslår, at menneskeheden afsætter særlig tid til at bede for og takke alle, der får dette til at ske! Vi Mestre har set, i vores egne liv på denne klode, både grusomhed og skønhed i denne verden. Vi har længe dedikeret os til Ånden. Lad alle her på Gaia nu gøre det samme også. Dette er en hellig tid for Gaia og hendes folk.

Tag enhver begivenhed ind og se virkelig ind i den. Menneskeheden var meget tæt på en yderst forfærdelig ende, inden Himlen greb ind og skridt for skridt gjorde en anden løsning mulig. I skal glædes over dette nyligt renoverede rige. I er frie og er i stand til at følge jeres rigtige lidenskab. I disse glædeshandlinger genskaber I jeres forfædres ønsker. Frihed er en høj tilstand af Ånden. Den bliver kombineret med den sidste monetære rigdom i denne verden. I går ind i en tid, hvor I kan forberede jer på jeres tilbagevenden til at blive et åndeligt Væsen, hvis Kærlighed kan tjene til at ændre dette rige, eller et hvilket som helst andet rige. Disse lektioner skal revideres af os og af jeres mentorer. Gør det, der er rigtigt og det, der fremmer livets mangfoldighed. Spred Kærlighed og omsorg, hvilket blev hindret af jeres tidligere opfattelser af denne verden. Denne tid skal være en storslået læringsrig øvelse. Det skal også være en tid, hvor vi kan mødes og dybt røre hinanden!

I dag brugte vi denne rapport til at vise jer, hvilke mirakler der er klar til at manifestere sig. Vær i Glæde og helt parat til at møde folkene fra den Indre Jord og dem fra den Galaktiske Føderation. Jeres lange Sjælsnat er omsider ved at være slut! Vid, kære Alle, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær En! Vær i Glæde!)

Oversættelse: Margit Villumsen

21.9.16

Dansk -- Sheldan Nidle – 20. september 2016Sheldan Nidle – 20. september 2016

4 Ben, 16 Zip, 13 Caban


Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) Siden vi første gang ankom i massevis i slutningen af jeres 20. århundrede, har vi i detaljer lært, hvordan jeres verden fungerer. Vi har allieret os med jeres Opstegne Mestre og deres talrige allierede på Jorden. Derudover har vi haft omfattende planlægningsmøder med vores agarthanske brødre. Alle vores møder, sammen med vores lange videnskabelige studie flyvninger og efterfølgende optegnelser, har forberedt os på det, der i øjeblikket finder sted på jeres planets overflade. Menneskeheden på Jordens overflade står nu ved en korsvej. De, der søger Lyset, har opnået meget og er endelig klar til at begynde at bekendtgøre betingelserne for deres utrolige triumf. Et nyt globalt finanssystem, verdensomspændende frihed og ny forvaltning symboliserer denne sejr. For to årtier siden besluttede mørkets håndlangere at takke nej til overgivelse, som deres tidligere mestre, Anunnakierne, tilbød dem. Denne afvisning førte jer ind i to årtier med unødvendige krige, regerings støttet terrorisme og en generel række af fortsat korruption og misforstået vold. Denne langvarige æra med ugerninger er ved at være slut. Den meget ønskede tid med fred, frihed og velstand er næsten klar til at begynde.

Da denne nye tid begynder, ønsker vi at fortælle jer noget mere om os selv. Vores primære hensigt er fuldstændig afsløring. Det vil gøre det muligt for os at være mere åbne om, hvordan vi forholder os til jer. Vi ønsker inderligt til den tid at indlede en bred kommunikation med jer. Mange tror stadig, at tanken om, at denne verden konstant besøges af extraterrestriske væsner, er noget vrøvl. Vi agter at fjerne denne opfattelse inden længe. Da vi for årtier siden fik at vide af Himlen om at sammensætte denne særlige første-kontakt mission, var vi noget skeptiske. Vores Forsker og Ingeniør flåder havde enstemmigt kendetegnet jeres civilisation som endnu ikke parat til kontakt. Vores pludselige indgriben for at redde jeres Sol, kombineret med en række dekreter fra Føderationens Åndelige Råd, var en forløber for det, der senere skete. Derfor tiltrådte vi med entusiasme denne enorme opgave for jeres planet og dens folk. Vi sendte en temmelig stor flåde og begyndte at arbejde sammen med alle, der var dedikeret til Lyset, såsom dets mange aktive fortalere. Det har taget os næsten to årtier at gennemføre de første af utallige mål.

Resultatet af disse år med at komme til at lære hinanden at kende er, at de elementer, der er født på Jorden, nu fuldt ud accepterer os som en del af dette meget forskelligartede team. Vores samarbejdspartnere lægger regelmæssigt planer og rådgiver sig med andre grene af denne gruppe. Vi forstår deres planer og har bidraget til det, der i øjeblikket er den endelige plan for denne uhyre komplekse operation. Vi er dybt dedikerede til dette projekt og ved, hvornår vi kan lande i den nærmeste fremtid og arbejde sammen med jer personligt. Således kan vores mentorer lave deres daglige forberedelser, idet de ved, hvornår alt dette faktisk sker. Denne verden på Jordens overflade vil blive overrasket, når det, vi har diskuteret, udfolder sig. Det nye banksystem, velstanden og friheden, der kommer med ny forvaltning, kræver jeres aktive deltagelse. Den verden, som I er vokset op med, vil pludselig "eksplodere" lige for øjnene af jer. Dette nødvendiggør straks, at I accepterer en række begivenheder, der ændrer spillets gang. Det påhviler jer at lytte, at gennemgå dem omhyggeligt og at handle.

Denne hastigt skiftende virkelighed bliver sat i stand for at give jer mulighed for at opdage, hvor vidunderlig jeres miljø er blevet. Det er en ny verden, hvor I vil få rigtig mange vigtige oplysninger. I må tage det hele ind og tage jer tid til at tænke over det. Regeringer skal være indstillet på at gentage alt dette et antal gange. Det er vigtigt, at I forstår, hvad der forventes af jer. Ud over alt dette, skal nogle af jer være de første til at begynde, idet der skal læres en hel masse om den nye velstand og dens forbindelse til det nye og venligere finansielle system. Disse erfaringer skal hjælpe jer med at opnå jeres drømme og sprede en stadigt voksende global velstand. Sammen med disse særlige begivenheder vil der være styring, der virkelig kræver jeres aktive deltagelse. Lokale grupper er nødvendige til samarbejdet med denne styring på lokalt og regionalt plan. Vi har også til hensigt at give nogle retningslinjer og give jer mulighed for at deltage fuldt ud i vores kontakt procedurer. Jeres tid som en slags "idiot" er i sandhed snart ved at være slut.

Velsignelser! Vi er jeres Opstegne Mestre! Denne tid er særlig dejlig for os! Vores samarbejdspartneres store arbejde kommer endelig til at bære frugt. For længe siden fortalte Himlen os, at en tid ville komme, hvor Anunnakierne og deres håndlangere ikke længere ville herske i dette rige. Denne længe ventede tid oprinder nu. De, der kom til os for århundreder siden og stiftede åndelige hemmelige ordener, der er dedikeret til Lyset og dets gode arbejde, står på tærsklen til monumental succes. Lyset har tvunget de sidste af mørket til at overveje deres overgivelse og sørger for det. Alle de større håndlangere har uofficielt overgivet sig og godkendt særlige datoer. Mørkets sidste handlinger bliver i øjeblikket udført. Vi kan forberede os på at glæde os meget snart. Ære være Himlen for alle disse prægtige velsignelser! De transformationer, der kræves, er næsten klar til at ske. Disse herlige gerninger skyldes for en stor del jeres fortsatte fokus og støtte. Brug den resterende tid til at samles og takke alle i Himlen for disse i sandhed storslåede begivenheder.

Det, der sker nu, er en lang og meget begivenhedsrig strategi, der oprindeligt begyndte ved afslutningen af Anden Verdenskrig. De amerikanske håndlangere og deres tilhængere havde endelig nået deres århundreder gamle mål. De var blevet en vital del af Anunnakiernes efterkrigsplaner. Amerika blev grundlagt, ikke som en potentiel verdensmagt, men som et alternativ. Vi Mestre ønskede at vise et eksempel og give verden et velsignet alternativ til de globale håndlangere, der styrede dette rige. Vi vidste, at en dag skulle Anunnakierne vende sig til Lyset og denne klode havde brug for et andet eksempel for at drive en stor nation. Men Amerika blev i virkeligheden revet midt over af to vidt forskellige måder at køre landet. Disse forskelle kom til et afgørende punkt i det sidste halve årti. For øjeblikket bliver de "egentlige magthavere" og deres onde dagsorden ryddet af vejen. En ny tid kommer for alle folk.

Amerika skal i øjeblikket lede dette rige ind i en ny periode, hvor frihed, velstand og lighed er grænseløs. De, der har holdt denne nation, og verden generelt, i trældom, vil ikke længere være i en position til at kunne modsætte sig denne nye vej. De gamle opfattelser, som I længe lært, vil forsvinde. Jeres vision og fokus på en ny værenstilstand vil sejre! Amerikas historie vil blive afsløret og diskuteret åbent. Brug denne fantastiske historie som et eksempel til at undgå selv den ondeste af dagsordener i dette forunderlige rige under udvikling. Vær stærke og villige til at lytte og lære alt om Amerika og dets fantastiske profeti! Vi har mange andre ting at fortælle jer også. Mørkets gerninger og løgne må offentliggøres og energien af disse gerninger forvandlet til Lys og ren salighed. I er på vej til en ny bevidsthed og I skal få sand visdom, som I nylig har opnået. Halleluja! Halleluja!

I dag fortsatte vi vores ugentlige rapport. Som I kan se, er mange spændende begivenheder klar til at finde sted! Nogle af disse kan forbløffe jer i første omgang. Vær tålmodige og fokusér på det gode, der vil dukke op! Vid, kære Alle, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær En! Vær i Glæde!)


Oversættelse: Margit Villumsen

14.9.16

Dansk -- Sheldan Nidle – 13. september 2016Sheldan Nidle for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation – 13. september 2016

10 Cimi, 9 Zip, 13 Caban


Selamat Jalwa! (Vær i Evig Glæde!) Jeres virkelighed skal snart undergå en massiv forandring med hensyn til, hvordan den ser den stadigt skiftende verden. For længe siden, da Anunnakierne overtog denne planet, så de en lille gruppe af særlige mennesker, der var blevet ændret af atlanteanerne til deres egne selviske formål. Gennem de sidste næsten 13 årtusinder er disse mennesker blevet formet for at behage Anunnakiernes mange mørke ønsker. Denne proces havde næsten nået et point of no return, da Himlen formelt greb ind for omkring fire årtier siden. Himlen dekreterede, at vi skulle komme til dette solsystem og straks begynde en mission, der til sidst skulle munde ud i, at I vendte tilbage til jeres status som Galaktiske Mennesker. Det første, vi gjorde, var at kontakte Agarthanerne i den Indre Jord og deres samarbejdspartnere, de Opstegne Mestre. Disse indledende strejftog gav kun en meget kort skitse af, hvordan begivenhederne skulle sættes i scene i denne virkelighed. Vi talte så med de Opstegne Mestres primære samarbejdspartnere, de særlige åndelige Ældste og Kongelige, der var udpeget af vores oprindelige kontakter. Det tog os over et årti med konstante drøftelser at nå til en række aftaler. Disse drøftelser gjorde det muligt for os at iværksætte en række planer, der først nu bliver ført ud i livet.

Disse planer kræver, at jeres nuværende virkelighed væsentligt forandres. De største forandringer skyldes jeres øgede bevidsthed, som gør det muligt for jer at acceptere to vitale punkter. Det første punkt er, at I ikke er alene og det andet er, at jeres oprindelse ikke er af denne verden. I kom her som kolonister som Galaktiske Mennesker i guddommelig tjeneste for Gaia for med velsignelse at hjælpe Gaias forunderlige forskellige økosystemer. I blev ledt på afveje fra denne ædle vej af atlanteanerne og derefter af deres forbryderiske efterfølgere, Anunnakierne. Denne proces kastede jer ud i begrænset bevidsthed og gjorde det muligt for Anunnakierne at "lege" med jer lige siden. Vores første opgave var at se, hvordan Himlen og jeres åndelige guider arbejdede for at ændre denne afskyelige situation. Indtil nu er flere planer blevet præsenteret for os, der skal gå forud for vores landinger. Disse nødvendige ændringer skal hurtigt ændre de systemer, der i øjeblikket holder jer i en slags modbydelig trældom. Disse forandringer vil være i gang inden længe. Derefter kan forskellige nye forvaltninger forberede denne verden til vores meget tiltrængte ankomst.

De, der transformerer denne klode ønsker inderligt at gøre en ende på dette tyranniske styre, der har eksisteret i de to årtier, siden Anunnakierne tog afsted i midten af 1990'erne. Anunnakiernes håndlangere blev ved magten og nægtede på det kraftigste at tillade forandringerne. I stedet udtænkte de planer for at forlænge deres position ”på den grønne gren” i denne verden på Jordens overflade. Denne arrogance blev ikke besejret før end i den allersidste del af jeres år 2015. I øjeblikket handler det om at gennemføre en plan, der først blev vedtaget i starten af nærværende år. Som denne plan udfolder sig, iagttager vi, hvordan de, der repræsenterer Lyset, opererer i dette rige. De mørke håndlangeres grad af arrogance kan ikke overvurderes. Til trods for deres nederlag tvinger de Lyset til at opretholde denne virkelighed, som om intet har ændret sig. Men i virkeligheden er mørkets greb om dette rige reelt forbi. Aftaler, der er indgået med mange af deres regimer, peger på, at en række nye bestemmelser gør, at Lyset og dets nye bank- og monetære reformer bliver gældende i dette rige på Jordens overflade.

Disse forbløffende omstændigheder forbavser os. Dette middel til en begyndende transformation giver et forkert indtryk af, hvor hurtigt begivenheder udvikler sig for en gennemgribende forandring af denne verden. Et nyt system er på plads og klar til at forandre procedurerne i dette rige. I vores rige ville dette have været gjort for år siden. De, der har givet op, må trække sig tilbage og være villige til at acceptere at tage passende ansvar for det, de har gjort. Den nuværende globale skam bør bringes til ophør og der må styres helt efter den nye forvaltning. De mørke håndlangere kæmpede hårdt og indædt for at bevare magten og de tabte klart. Denne gigantiske kamp med at vente på, at det uundgåelige pludselig sker, har taget alt for lang tid efter vores mening. På trods af dette, sværger de, der kender jer, at denne aktuelle paradeforestilling er relevant, da en række vigtige beslutninger skulle træffes inden for visse nødvendige eksisterende rammer. Vi har derfor accepteret disse omstændigheder. Vi forventer, at disse begivenheder og finansieringer, der nu er sat i værk, vil manifestere sig på det valgte tidspunkt. Vi forventer endvidere, at disse tidsplaner vil blive opfyldt, så I alle stort kan nyde denne længe ventede triumf!

Velsignelser! Vi er jeres Opstegne Mestre! I løbet af de seneste få årtier har I set jeres liv være holdt tilsyneladende i bero, mens de, der arbejder for Lyset, søgte at finde den bedste måde, hvorpå dette riges naturlige orden kunne genoprettes. For århundreder siden opdagede mørket, hvordan det kunne bruge dets søgen efter olie og andre naturressourcer som et middel til at forvrænge den måde, hvorpå denne klode tager sig af hendes protegéer. Dette pludselige behov for minedrift, fremstilling og udvinding ændrede i høj grad den måde, hvorpå alt fungerer. Gaia så pludselig stor uro begynde at opstå, idet vejret og tidevandet blev ledt om til en ny rytme. Vi Mestre så på i forfærdelse, da Gaias vejr- og vandrytmer, først langsomt, begyndte at følge nye mønstre. Dette var blot begyndelsen på et århundreder langt forsøg på at erobre dette rige og få hvert aspekt af riget til at bevæge sig, som Anunnakierne og dens håndlangere i den grad ønskede. Med velsignelse mislykkes denne gale omarrangering nu og den gamle orden skal om kort tid blive genoprettet. Dette var endnu et tegn på mørkets nederlag.

Den aktuelle tid, kære Hjerter, handler om at anvende jeres vidunderlige vision med sigte på jeres sande passioner. En stor overflod af økonomiske midler skal fordeles i de kommende måneder for at styrke jer. Se indad og beslut, hvilket projekt der inderligt driver jeres indre Sjæl og koncentrer jer derefter om det. Når disse ønskede midler kommer, så kast jer ud i det og begynd med godt humør at manifestere denne hellige drøm. Involver jer sammen med andre og gør det til en ægte fælles bestræbelse. Ud af dette udspringer en ny opfattelse af denne verden. Det skal være en verden, hvor alle smelter sammen til et større fællesskab af Kærlighed, Lys og gensidig omsorg! I er så tættere på at forstå det herlige rige, hvor I ønsker at hjælpe andre og glædes over indre resultater. Til dette formål skal I vokse i bevidsthed og i nåde.

Denne nye verden skal begynde en procedure, hvor menneskeheden vender tilbage til Himlen og til stjernerne. Den største glæde kommer af at hjælpe hinanden i Kærlighed og vise alle barmhjertighedens vidundere. Denne glæde er noget, som I alle har brug for at opleve. Vi Mestre nyder det mest, når selv de, der ikke kan lide hinanden, lærer, hvor meget bedre det er at Elske og tilgive hinanden. Vær derfor altid klar til det mirakel, der er tilgivelse. Hvert liv her er blot et springbræt til en bedre forståelse af kraften ved guddommelig nåde og de mirakler, som følger af at udvise guddommelig nåde. Det siges ofte, at nåde og barmhjertighed er visdommens to søjler. Brug jeres passioner til at bringe dette frem i jer selv og især i andre. Hvad der udfolder sig her, skal manifestere sig som både en gerning af nåde og barmhjertighed og glæden ved sand tilgivelse. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

I dag har vi fortsat vores rapporter. Overalt forbereder Gaia dette rige på Jordens overflade til en i sandhed glædelig overraskelse. Husk, at Himlen med stor iver rykker jer mod en herlig tilbagevenden til fuld bevidsthed! Vid, kære Alle, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær En! Vær i Glæde!)


Oversættelse: Margit Villumsen

7.9.16

Dansk -- Sheldan Nidle -- 6. september 2016Sheldan Nidle -- 6. september 2016
3 Cauac, 2 Zip, 12 Caban

Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) Mange interessante begivenheder finder sted nu. Den vigtigste er, at de ansvarlige for leveringen af de store summer til humanitære finansieringer forbereder sig på at levere dem. Denne enorme overførsel af økonomiske midler globalt lover at skabe midlerne til at transformere måderne, hvorpå denne verden fungerer. Mange steder i denne verden har været berøvet de midler, der er nødvendige for at kunne bygge tiltrængte vand-, spildevands- og moderne transportsystemer. Med finansiering kan disse nationer, som det gamle finansielle system enten misbrugte eller nægtede, begynde den komplekse proces med planlægning og bygning. Disse forskellige projekter kan hurtigt forsyne selv de mest primitive regioner med det fornødne vand, sanitet og elektricitet, så de kan være moderne og selvforsynende dele af denne verden. Derefter kan et mere moderne uddannelsessystem også komme op at stå. Disse projekter skal sikre, at alle egne i denne verden er forbundet med det verdensomspændende net, så vel som muliggøre, at alle har de ting, der anses for en del af udstyret i den moderne verden. Således vil disse finansieringer sætte en stopper for ulemperne ved de tidligere finansielle realiteter!
Efterhånden som disse nye realiteter moderniserer denne verden, udvider de og bevarer de mange økologiske systemer. Gennem de sidste to århundreder er en bred vifte af lokal flora og fauna blevet ødelagt af menneskeheden. Denne masseødelæggelse blev tidligere udført enten for at overtage regionens naturressourcer eller "i fremskridtets navn". Det primære mål skifter i øjeblikket til at tilvejebringe måder, hvorpå menneskehedens levestandard kan forbedres og hvorpå disse økosystemer, der er vitale for at opretholde dyreliv, træer og jord, kan bevares, hvilket er nødvendigt for, at vi alle trives. Disse nyligt planlagte genoprettelser skal gøre det muligt for livets naturlige orden at trives igen. Vi er opmuntret af den måde, hvorpå I er begyndt at smide gamle overbevisninger væk, der dødsdømte eksistensen af sådanne ædle realiteter. De gamle økonomiske måder skal blive begravet i en ny og stigende velstands Lys. En anden faktor i alt dette er jeres stadigt voksende nye bevidsthed.
I begynder at udvikle nye opfattelser og intentioner, der bogstaveligt talt skal ændre overfladen på denne vidunderlige klode. Gaia ser på, hvad I gør og smiler. I bringer et herligt Lys til alle dele af denne verden. De, der tidligere brugte deres teknologier til at fylde denne klode med dødens essenser, ser, at nyere teknologier bringer en livgivende essens tilbage, der i sandhed er forbløffende. Indtil for nylig skrev hold af jeres biologer flere rapporter, der bredt antydede fortsættelsen af en global udryddelse. Der er nu en antydning af det modsatte, en opblomstring af Livet i denne verden. Dette skyldes for en stor del jeres nyerhvervede opfattelser af, hvordan I kan ændre den måde, hvorpå globale samfund ser sig selv. I ser, hvor nemt I kan genoprette denne verden, når I ændrer de måder, hvorpå I behandler de steder, hvor jeres naturlige ressourcer findes. Derfor opdager I levedygtigheden ved at bevare alle de varierede økosystemer i jeres rige.
Da I fortsætter med at se, hvad der først og fremmest er nødvendigt for dette nye rige, reviderer I de projekter, I må arbejde med først. I finder således ud af alt det, der behøves for, at I også kan bidrage. Alle de større projekter skal komme i stand på de enkelte regeringers forlangende og de økonomiske midler skal komme til dem fra de Kongelige og Ældste i Øst og i Vest. Jeres ansvar er de projekter, der angår bygning af jeres mange healings centre og de bestræbelser, som jeres virksomheder og visioner kræver. Disse arrangementer er blevet forhåndsgodkendt og mange af jer forventes at modtage jeres første små nødhjælps midler. Efter dette skal I modtage ugentlige eller månedlige beløb for jeres mange vidunderlige ideer, som I har lagt planer om. Alle disse finansieringer skal også signalere, at de længe ventede velstandsmidler skal uddeles. Disse fantastiske begivenheder skal ydermere gøre det muligt for den nye NESARA Republik at blive erklæret af den nyligt udpegede midlertidige præsident. 
Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! I løbet af de sidste par uger er distributionsproblemerne i finansieringsprogrammet, som vi alle med velsignelse har arbejdet hen imod, blevet løst. Praktisk talt er alle disse forsinkelser nået dertil, hvor de lovede finansieringer og levering sker. Det betyder, at vores fælles vision lykkes. Mørket er blevet neutraliseret. Lyset har endelig sejret. Måderne til at stoppe denne lange proces med forsinkelser er fundet. Vores formål er at bruge vores evner til at sikre, at dette rige i velstand etableres. Den første nøgle til dette er de vidtfavnende velstandsprogrammer. Deres endelige levering fæster lid til, at USA, Inc. udskiftes med den nye NESARA forvaltning. For at underbygge dette skal der komme en række meget vigtige offentlige bekendtgørelser. Denne nye forvaltning skal genindføre Forfatningen og USA skal vende tilbage til almen lov. Desuden skal det gøre forvaltning mere anvendelig ved i sandhed at åbne Kongressen for folket. 
Jeres kollektive visioner og voksende bevidsthed har gjort alt dette muligt. Amerika skal blive genoprettet til det, vi havde til hensigt, det skulle være, da det blev født. Denne procedure kræver, at I ser styring i et andet lys. I er nødt til hver dag at deltage i nogle aspekter af styring. Mørket ønskede længe at skabe en virkelighed, hvor denne mulighed var umulig. NESARA tager dette fra dem og giver det tilbage til jer. Brug denne tid til at gøre styring til en sand del af jer. Velsign denne styring dagligt og sørg for, at den tager hensyn til alle på måder, der har jeres accept. Det betyder ikke nogen form for overlegenhed fra den. Styring er ment som et redskab for sidste udvej, hvis handlinger godkendes af alle! Kernen i dette er at opretholde frihed og éns mulighed for at handle.
I den kommende tid skal I få en velstand, som giver jer mulighed for at nå jeres drømme og en forvaltning, der afspejler jeres nye virkelighed. Vær hele tiden bevidst om, hvad der sker omkring jer. Nøglen til alt dette er fokus og realiser en vision, som I har haft i lang tid. Himlen har altid belønnet dem, der planlægger at fuldføre gode gerninger og gør sig umage med at opnå velsignelser fra Himlen og fra os. Vi takker jer alle i evighed for at vokse i åndeligt potentiale og at hjælpe alle til at nå deres mål. Vi takker allernådigst alle, der forstår skønheden i det, Himlen forelægger for jer. Denne nye guddommelige tid skal give jer velstand, frihed og en fornyet følelse af ansvar. Med opnåelsen af fuld bevidsthed slutter menneskeheden sig igen jublende til dens omfattende familie af Lyset! Hosianna! Hosianna! Hosianna!
I dag fortsatte vi de rapporter, vi udsender hver uge. Vi står endelig på tærsklen til det, I er blevet fortalt i årtier. Brug denne tid til at glædes, fejre og hilse denne nye tidsalder med frihed og overvældende velstand! Vid, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen i sandhed er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær En! Vær i Glæde!)


Oversættelse: Margit Villumsen

PUTIN

putin

ESOTERIC

inv

RICHARD DOLAN

NÃO ABANDONEM AGORA JULIAN ASSANGE