Seguidores

29.10.15

Dansk -- Sheldan Nidle – 27. oktober 2015Sheldan Nidle – 27. oktober 2015

13 Cauac, 13 Tzec, 12 Manik

Dratzo! (Sirisk for Højt Elskede Sjæle!) De endelige møder er undervejs. Tidsplaner er på plads, da en række aftaler har muliggjort en generel frigørelse af midler og den spædeste begyndelse på ​​det formelle skift fra kliken til Lyset. Operationerne vil foranledige starten på manifestationen af en ny virkelighed. Som nævnt i sidste uge er det nye finansielle system færdigt og skal gradvist sættes i gang. De ansvarlige for særlig sikkerhed for de nye republikker er sikre på, at de længe hemmeligholdte entiteter omsider kan blive ordentligt bekendtgjort. Processen sker kun, fordi vi har gjort det klart, at Himlens programmer er afhængige af dannelsen af ​​ny forvaltning og en ende på den fortsatte brug af fiat valuta, der let kan manipuleres med. Derefter vil der komme en global velstand baseret på en verdensomspændende valutaomstilling og vigtigst en valuta, som har en sand værdi. Det vil sige, den er baseret på anvendelsen af ​​ædelmetaller som værdigrundlag. Det er i bedste fald en midlertidig foranstaltning, da penge snart vil forsvinde, når processorer og andre relaterede teknologier dukker op. Disse installationer vil være teknologier kommende fra både Jorden og Føderationen. I går ind i en tid med øget bevidsthed og med en viden om, at I ikke er alene.

Den nye forvaltning vil blive grundlagt efter forvandlingen af gældsslaveri til befrielse. Hvad betyder det egentlig? Det indebærer, at I har hævet jer over en hel serie af kerneopfattelser, som blev indprentet jer af Anunnakierne og deres håndlangere for årtusinder siden. I er nået til frihed og lægger mangelbegrebet og følelsen af ​​at være ubrugelig bag jer. Succesfulde mænd og kvinder går ud over disse overbevisninger. I vil forstå det store sæt af opfattelser, der vil ændre, hvordan I tænker og hvordan I ser den gamle virkelighed. Fremgangen vil blive forankret i jer. Den sande personlighed hos en succesfuld person vil pludselig dukke frem. I følge med det er en stor portion ydmyghed og et behov for at hjælpe hinanden. I vil se riget i et helt nyt Lys! I vil se vigtigheden af ​​at skabe et ægte fællesskab. Dette fællesskab vil være globalt og hjælpe i processen med at sikre, at det nyligt skabte rige vil gøre en ende på forurening af luft, vand og jord. I glæde vil den nye verden forbinde sig med Gaia og dens mange aspekter af jeres galaktiske menneskelige familie.

Som I kan se, vil den fremgangsrige nye verden skabe en lang række nye muligheder for at udtrykke sin barmhjertighed og vise sin nåde. I er i den vidunderlige tilstand, hvor I kan gå ud over penge og fuldt ud forstå, hvad I er. Tidsalderen med bare at overleve og "alle for sig selv" vil være ovre. Det er disse prægtige Væsner, der vil vende tilbage til fuld bevidsthed i glæde. Vi ser på, mens I bruger den voksende bevidsthed til at forhindre krig, få regeringer til at være bedre til at kunne tjene jer og øge jeres tro på økologi. Disse indledende tiltag er kun starten på, hvad jeres storartede kollektiv er i stand til. Når de forskellige typer af fonde bliver tilgængelige, vil I bruge dem til at hjælpe hinanden ved brug af healing centre, udvidelse af ​​store infrastruktur projekter og en kollektiv "vagthunde" tilgang til regeringen. Det er udbredelsen af ​​en prægtig følelse inden i jer om at leve i et "anstændigt rige" fyldt med glæde, frihed og et formfast sæt af forfatningsmæssig beskyttelse, der sikrer jeres umistelige rettigheder. Transformationen vil blive hjulpet af både jeres Opstegne Mestre og os.

Bevidsthedsændringerne bliver stærkt hjulpet af de energier, som Himlen tilfører jorden i større og større mængder. Energierne ændrer den hormonale struktur af jeres fysiske selv på en meget subtil måde. Det gør ændringerne mulige, som får jeres bevidsthed til at vokse og skaber nye opfattelser inden i jer af virkeligheden og alle i den. I er ved at blive forberedt på at gå fra jeres barndom (dette 3-D rige) og langsomt rykke ind til selve tærsklen af jeres nye 5-D rige. Her har I brug for jeres egne Krystal Lys Kamre for at fuldføre operationen. Vi i den Galaktiske Føderation overvåger det sammen med jeres egne Engle, der våger over den fysiske krop. Proceduren er ved at nå den næste kritiske fase, når I bliver udsat for en særlig fremgang lavet for at gøre det muligt for jer at ændre, hvordan I opfatter virkeligheden. Stigningen i velstanden skal udløse ny forvaltning og med det, en ny fødsel af jeres naturlige rettigheder. Det skal også signalere vores ankomst. Det vil være en ny tid for jeres indledende introduktion til jeres sande historie og jeres kommende nye ansvarsområder !!!

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Denne dag markerer et vendepunkt i kampen mod mørket af menneskeheden på Jordens overflade. Himlen har banet vejen for jer mod fuld bevidsthed. I dag ryddede I en første forhindring i jeres langsomme, men støtte march. På vejen mod at nå det herlige mål, kan et referencepunkt omsider noteres. Anunnakiernes håndlangere har overgivet deres magt over jer. Således er de allerførste skridt mod en tiltrængt fremgang nu gennemført! Derudover har himlen bemyndiget sine forskellige skytsengle til at gøre yderligere et sæt fysiske ændringer klar, som vil færdiggøre den første af mange faser, som forbereder jer til fuld bevidsthed. Den afsluttede fase forankrede jeres nye chakraer og ændrede, hvordan meridian systemet i jeres fysiske krop fungerer. Vi har fået at vide, at denne forankringsfase dernæst vil føre til en, hvor flere af jeres mere æteriske lag vil blive konsolideret. Det vil blive overvåget af lægehold og af os.

Vi beder jer, uanset hvad der sker for jer, om at forblive positive og når I har brug for hjælp, så spørg os. Vi er her for at sørge for barmhjertighed og hjælpe jer med at lære nåde i sådanne vanskelige situationer. Vi er nødt til at se os selv som et åndeligt fællesskab, der finder sammen for at hjælpe hinanden gennem de nuværende tider. I, mine Kære børn, er specielle og går igennem en højst usædvanlig operation, der blev indledt af Himlen for årtier siden. Den hellige proces vil fortsætte og vil ophøre, når I med succes har navigeret de vidunderlige nuancer i Krystal Lys Kamrene. For over 15 tusind år siden udførte det atlantiske præstedømme indledningsvis det første af mange afskyelige eksperimenter på jer. Gruppen af sagnomspundne kvinder og mænd var opsatte på at forhindre et sammenbrud af ​​deres samfund og ønskede at opnå velvilje hos deres mørke kammerater. Resultatet var mærkelige eksperimenter på jeres forfædre.

Vi beder jer om at forblive positive. I den nærmeste fremtid agter vi at uddybe det, vi lige har fortalt jer. Vores fælles historie er en gobelin, der forsigtigt må rulles ud. Vores formål er at guide jer til fuld forståelse af, hvordan I blev et bevidsthedsmæssigt begrænset Væsen og på en forståelig måde at forklare jer, hvordan I vender tilbage til jeres tidligere tilstand. Hver af os har, ligesom I, levet flere liv i stille desperation. I anerkendelse af disse livstider har nåde givet os en vej at holde ceremoni, som bragte os tilbage til vores tilstand af udødelighed. Denne tilstand kommer, fordi Himlen ønsker, at vi bruger nåde og Kærlighedens kraft til at guide jer. Himlen ønskede, at vi repræsenterer det Guddommelige, da vi i dets hellige dom levede mange åndeligt eksemplariske liv. Således skulle vi forvandles gennem hellig ceremoni og blive Opstegne Mestre. Vi blev sendt til en åndelig "træningslejr" og blev oplyst om vores guddommelige tjeneste.

I dag har vi fortsat med vores budskaber. Denne handler om glæde og erkendelsen om, at en vigtig milepæl er passeret. I er nu meget tættere på jeres hellige mål om at vende tilbage til jeres tidligere status som fysiske Engle. Rejsen er nu klar til at tilføje nogle mere tilfredsstillende drejninger. Vid, kære Alle, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen virkelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! og Vær i Glæde!)


Website: 
Planetary Activation Organization
Oversættelse: Margit Villumsen

22.10.15

Dansk -- Sheldan Nidle – 20. oktober 2015


Sheldan Nidle – 20. oktober 2015

13 Cimi, 19 Tzotz, 12 Manik

Selamat Balik! (Sirisk for Hjertelig Velkommen!) Virkeligheden bliver hurtigt pillet fra hinanden af de forskellige afgørelser hos en ny gruppe af de gamle familier og de nye kongelige personer i Europa. Deres beslutninger gør det muligt hurtigt at fjerne det flerhovedet monster, som kliken er. De, der er involveret i de juridiske aspekter af operationen er ganske tilfredse med, at disse vitale beslutninger endelig bliver taget. Vores samarbejdspartnere rapporterer, at det nye finansielle system og dets mange dele faktisk er afsluttet. Vi forventer, at disse nyligt afsluttede dele prøver kræfter med den amerikanske Federal Reserve og dens mange centralbank allierede. De mange fortilfælde skabt af vores juridiske afdeling lover at foretage disse angreb hurtigt og nemt. Bankerne mangler støtten i ædle metaller, der tilbydes til verden af det nye finansielle system. Derfor føler vi, at det nye system kan være i spidsen for en ny finansiel realitet før udgangen af den 10. gregorianske måned. Begivenhederne kan tydeligt signalere, at de mange valutarevalueringer og den store globale valutaomstilling kan afsluttes og sættes i drift. Det vil være tidspunktet, hvor en hel masse nye forvaltninger vil være i drift. De nye regeringer vil endelig gøre en ende på årtiers lange UFO tilsløring!

Når tilsløringen afsløres globalt, kan vi begynde at sende en række programmer, der vil informere jer om, hvem vi er og forklare jeres ikke-jordiske oprindelse. Hvad atlanteanerne gjorde over for deres politiske dissidenter var et voksende tegn på deres lydighed mod mørket. Den politik blev til fulde demonstreret igen af ​​deres efterfølgeres mørke gerninger, Anunnakierne. I er siden den tid blevet budt på en række af løgne og misinformation. Vi, i Lyset, har til hensigt at forklare historien for jer og især de mange manipulerende historier, der er skrevet i jeres historiebøger. Siden barndommen har I jublende slugt, hvad autoriteterne fortalte jer. Rækken af falske centrale opfattelser blev gentaget igen og igen. Krig er en psykopatisk aktivitet. Det samme kan siges om had og den deraf falske følelse af en skadelig overlegenhed over for dem, I lærte at hade. Højnelsen af jeres bevidsthed er en proces, der begynder at nedbryde det sæt af løgne om had og andre lignende følelser, der blev givet til jer. I begynder nu at sætte spørgsmålstegn ved, hvad der er fortalt jer. Vi ønsker at bruge vores teknologi til at vise jer, hvad der egentlig er sket siden starten af ​​sidste århundrede!

Jeres verden ændrer sig til det bedre. Til at begynde med gøres det i det skjulte. Så, på det rigtige tidspunkt, kan ændringerne blive offentliggjort. Processen med samfundsmæssige ændringer finder sted under stor sikkerhed, som det blev besluttet for længe siden. På nuværende tidspunkt er de indledende tiltag undervejs. Operationerne dækker nu Amerika, Europa og Asien. En ny serie af politikker udgår fra de gamle familier, efterhånden som en ny generation af medlemmer i deres forskellige råd er kommet om bord. De nye politikker fremskynder de transaktioner, som blev aftalt for flere uger siden. Derfor er I meget tæt på at se ny forvaltning, jeres overflod og et nyt finanssystem blomstre for jer! Vores samarbejdspartnere er helt overlykkelig over, hvad der sker i øjeblikket. Den nye virkelighed, der manifesterer sig, kræver, at I ser den i et nyt lys. De nye regeringer vil være gennemsigtige og har brug for jeres nøje vagthund observationer. Jeres deltagelse behøves virkelig. Det stærke forhold mellem forvaltning og jer selv er mere end nogensinde både nødvendigt og påkrævet!

Som I kan se, begynder en stille revolution at manifestere sig. Hver af jer er den sande årsag til den yderst dramatiske ændring. I er nødt til at se NESARA (National Economic Security and Reformation Act) som blot det første skridt i en global begivenhed, der vil gøre en ende på gældsslaveri og bringe jer en voksende velstand. Jeres inderste drømme vil om kort tid blive opfyldt. Hertil kommer, at UFO tilsløringen vil blive omdannet til en, hvor I kan møde os. Vi ser dette øjeblik som et sandt vendepunkt i jeres historie. De næsten 13 årtusinders globale karantæne vil slutte. Jeres mentorer vil i første omgang tage sig tid til at præsentere sig selv og i detaljer forklare, hvem I virkelig er. Det er blot starten på et storslået eventyr, som vil slutte med jeres guddommelige tid i jeres egen personlige Krystal Lys Kammer. Så vil I blive fuldt bevidste og genforenet med Agarthanerne og med os. Jeres kommunikation med Himlen vil blive helt genoprettet. En ny stjernenation vil fødes! I vil fuldføre jeres storslåede skæbne! Halleluja! Halleluja!

Velsignelser! Vi er jeres Opstegne Mestre! På nuværende tidspunkt bliver I bombarderet med ekstra dimensionale energier. De styrker med velsignelse de mange opdateringer af jeres fysiske og ikke-fysiske legemer. Alt det handler om integration. De nye fysiske komponenter må have deres mange åndelige dele forenet med jeres fysiske og mentale dele. Det er den måde, hvorpå Himlen hurtigt gør det muligt for jer med succes at bevæge jer mod højere og højere bevidsthedsniveauer. Den guddommelige proces sker i forening med vores allierede og samarbejdspartnere. I bliver også blidt ændret i jeres opfattelser og måder at håndtere riget. Det er sådan, vi blev beredt til vores transformationer. Se de dyrebare ændringer som et helligt kys fra Himlen. I er virkelig velsignede og holdt af. For længe siden gik vi gennem de samme typer af ændringer. De tog nogle livstider at opnå. Resultatet var en fantastisk tilstand af nåde og guddommelig tjeneste.

Når I begynder at bevæge jer gennem de afsluttende faser, som fører jer tilbage til riget af fysiske Engle, så vid dybt i jeres hjerter, at de vidunderlige glæder venter jer. I er en meget speciel gruppe af mennesker. I har lidt utrolige sorger og befundet jer i en lang række af livstider, der virkelig har testet jer. I har set død, pest og de skadelige virkninger af uhæmmet tyranni. På trods af det har I ikke forladt Lysets hellige støtte. Det er en lang test, som fortjener ordentlig anerkendelse. Vi er en del af disse store livsudfordringer i hjertet og i Himlens veje. Gennem alle livstiderne har I overlevet. Nu kommer mørkets endelige nederlag og Lysets store triumf! Vi har set og oplevet livets rædsler midt i disse løgne og et stort tyranni. I er velsignede og får en hellig tilskikkelse med fuld bevidsthed og en guddommelig tilbagevenden til fysisk Engleskab!

I vil blive frelst fra yderligere levetider i denne mørke rædsel. Vi venter på jer, når I kommer fra Krystal Lys Kamrene i glæde. Overgangen har taget længere tid, da mørket kastede et dybt net af sorg ud over riget. Det er fjernet! Den næste opgave er at fylde landet med glæde, frihed og velstand. Vores samarbejdspartnere har allerede beredt vejen for manifestationen af ting, som vil forbløffe jer. Vid derfor i jeres hjerter, at en ny verden skabes. Det er en Verden, hvor mørkets håndlangere formelt fjernes. De, der går ind for, at sandhed og gennemsigtighed styrer jer, vil få brug for jeres fulde deltagelse. Vær derfor klar til at udfolde jeres nye færdigheder af Lys og Kærlighed. Vær altid taknemmelige og tak Himlen for den yderst hellige nådehandling. Jorden vil blive transformeret og I vil slutte jer til jeres gamle åndelige rumfamilier i landene i Agartha. Hosianna! Hosianna!

I dag kom vi med vores ugentlige rapporter. I er meget tæt på det tidspunkt, hvor den vidunderlige jord vil blive genfødt. Mørket er omsider klar til at bøje sig og at overgive sig. Vi er også tæt på landingen af dem, der længe har beskyttet os. Et virkeligt storslået øjeblik er nært forestående! Vid, kære Alle, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen virkelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! og Vær i Glæde!)Oversættelse: Margit Villumsen

16.10.15

Dansk -- Sheldan Nidle – 13. oktober 2015Sheldan Nidle – 13. oktober 2015


13 Cimi, 12 Tzotz, 12 Manik


Dratzo! (Sirisk for Højt Elskede Sjæle!) Virkeligheden fortsætter med at skifte, efterhånden som I går ind i en tid med enorm overgang. De forskellige velstandsprogrammer fuldender bevægelsen af midler til deres endelige distributionscentre. Valutarevalueringsprocessen (RV) og den globale valutaomstilling er nu i position til at blive byttet. Alle disse fondsbevægelser er en påmindelse om, at det nye finansielle system er klar til at gå online. Vi ser omsider, at det finansielle aspekt af den nye virkelighed er klar til at manifestere sig. Den mørke klike bemærker, hvor tæt verdenen er på formelle afsløringsudtalelser fra jeres store regeringer. Vores samarbejdspartnere advarede de mørke slyngler om, at deres lange bølge af tankeløs terror var ved at være slut. Vi er meget taknemmelige over for dem, der har brugt de sidste to årtier til at sikre, at en række juridiske forberedelser blev afsluttet til tiden med succes. Derfor er mørkets scenarier om på en eller anden måde at standse deres forsvinden i øjeblikket ikke tilgængelig for dem. Således kan det nye velstandssystem kombineret med et nyt finansielt system ikke længere stoppes. Tilmed er enden på UFO tilsløringen nær. Vi har nogle vidunderlige nyheder fra vores mange jordiske allierede.

Indtil for nylig har vores skibe været under angreb af USA's, Canadas, Storbritanniens og Tysklands hemmelige rumfartøjer. Rumfartøjerne er i virkeligheden bare en plage og vi kan ikke vente på, at de mørke skadedyr endeligt får startforbud. I det forløbne gregorianske år er vi begyndt at postere større rumskibe i kredsløb nær Jorden. Rumskibene er i stand til mere nøje at overvåge, hvordan Gaias overflade ændrer sig. Gaia aktiverer langsomt en række vigtige knudepunkter, der vil være et væsentligt led i handlinger, der i høj grad vil ændre verdenen på jeres overflade. Dog vil de fleste af disse ændringer ikke blive fuldt aktiveret, før I trygt kan tage til den Indre Jord. Her kan Krystal Lys Kamrene fuldføre processen med at føre hver enkelt af jer tilbage til fuld bevidsthedstilstand. Kliken bruger dens brutale virkelighedsbegreber og forsøger at sikre en eller anden måde at forsinke det uundgåelige på. Det foreliggende tilfælde, de meningsløse mord på mange homøopatiske læger. Ikke desto mindre har mørket fejlet. Det får kun en til at undre sig over den truende gruppe af nu tandløse slyngler. Planerne med at arrestere dem fortsætter med at skride fremad.

Mens mørkets gamle virkelighed langsomt smuldrer, er I nødt til at revurdere, hvordan I opfatter virkeligheden, I bor i. Lige nu sker en proces, der vil være rettet mod, hvordan I opfatter rigdommene på kloden. Processen er en del af en større ændring, som vil ændre, hvordan jeres verden på overfladen er sat sammen. De gamle familier og den nye regering ved, at de bogstaveligt talt har en "tyr ved hornene" med at ændre de mange opfattelser. I voksede hovedsageligt op i en verden, der bortset fra fremkomsten af ​​ny elektronik blev styret af overbevisninger, der har bestået siden ​​den europæiske renæssance. Vi har haft lange diskussioner med et stort antal meget indflydelsesrige interkulturelle grupper om det. I mange tilfælde forklædte vi os, så drøftelserne ikke blev påvirket af, hvem vi er. Alle disse frimodige samtaler er starten på at lære, hvad der kræves for at indføre de nødvendige ændringer. I er nødt til at ændre jeres overbevisninger i et langt hurtigere tempo end I nu oplever.

Vi har på afstand set, hvordan andre samfund uden for planeten ændrede deres centrale opfattelser. Undersøgelserne synes at indikere, at en vigtig nøgle til succes for disse samfund uden for planeten var en hurtig ændring i deres centrale overbevisninger. Det er derfor, vi besluttede at indføre vores mentor system. I vil i virkeligheden få vist, hvordan jeres samfunds naturlige udvikling kan foregribes. Vores forskere så det som værende vigtigt, da jeres våbenteknologi udviklede sig så meget hurtigere end nogen anden af jeres nye teknologier. Den mørke tendens måtte modvirkes. Resultatet var jeres dannelse af NESARA og ændringen af ​​en række af jeres modige juridiske teams i deres tilgang til at omdanne det gamle finansielle system. Den fælles operation med at ændre jeres kerne opfattelser nærmer sig det tidspunkt, hvor vi kortfattet kan diskutere det med jer. Processen er en af ​​de første emner, som I skal drøfte med jeres mentorer. Som vi har sagt før, er et fuldt kendskab til jeres sande historie helt nødvendig. Det er noget, der ærligt skal tages fat på af jeres Opstegne Mestre og os i en meget nær fremtid!

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Vi har nogle råd med til jer. Lige nu er der fortløbende en stor indstrømning af kosmisk kerne energi. Energien er umådelig. Det begynder en justering af jeres energifelter. Operationen er en guddommelig én. I er nødt til at føle, hvor meget I er under forandring. Således får I lidt længere og længere glimt af jeres fremtidige virkelighed. I kan ikke bevare frekvenserne, selv for et kort øjeblik uden energiens hjælp. Disse ting tillades for at vise jer, hvad der er i vente for jer. Store ansvar er i vente for jer og for os. Vi er klar over, hvor meget I har brug for at lære om fysikalitet og jeres plads i den. Derfor har vi aftalt med Himlen at give jer nogle særlige lektioner, når den nye forvaltning er fuldt etableret. Lektionerne vil lære jer om jeres tabte historie og hvordan de påvirkede jeres forfædre. I virkeligheden har historien konsekvenser, der er vigtige for jer at kende.

Som I vokser i bevidsthed og i Ånd, bliver I klar over, hvor forskelligt og hvor manipuleret jeres samfund er. Vi har brugt vores velsignede vejledning til at hjælpe mange af jer med at overvinde deraf resulterende problemer i jeres liv. Ånd blev først og fremmest forstyrret af Atlanteanernes dystre gerninger. Hvad der sker nu, er måder til endelig at skille sig af med, hvad der skete der for næsten 13 årtusinder siden. Den handling vil igen give jer fuld bevidsthed. Vi er jeres åndelige vejledere. Som sådan passer vi hele tiden på jer og tilbyder jer åndeligt positive stier til at overvinde jeres problemer. Dette gode arbejde er en af ​​de måder, hvorpå vi hjælper jer. Vi beder og forestiller os, hvordan I kan komme videre med jeres liv. Denne nåde er en anden del af vores formål. Vi ønsker, at I bedre forstår, hvordan det fungerer. Vi ønsker, at I ser os som en del af et guddommeligt partnerskab. Himlen udbreder nu disse ting. Hosianna! Hosianna!

Barmhjertighed og nåde er det vigtigste i guddommelig tjeneste. Vi Mestre arbejder for at se til, at Himlens løfte om aldrig at forlade jer nøje følges. Vi alle følger det positive budskab af guddommelig nåde: hvis der er en vej, vil den blive fundet af os. Vi kommer også til hver enkelt af jer for at vise jer, hvor meget nåde I guddommeligt besidder. Hver levende sjæl inkarneret på overfladen af Gaia vil blive passet og en velsignet løsning positivt søgt. I kom her til et tidligere forbandet rige. Nu er mørket vigende og bølger af Lys bringer undere til denne virkelighed hver dag. Vi glæder os over, at vores guddommelige tjeneste på mindst en eller anden måde har hjulpet jer på den hellige rejse mod et nyt rige. Lysets Land vil velsigne dets søsterplaneter med en ny vej og vil tillade hver enkelt af jer at bringe jeres mirakler og nåde til de 11 separat kredsende riger af Lys! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

I dag har vi udført vores ugentlige budskab. Mange beskylder os for at være alt for positive. Vi siger, Kærlighed er her og nye mirakler vil befri jer alle fra gæld og manglende frihed! Den sidste del af dansen er næsten overstået. Giv jeres frihed og uendelige velstand et skub. For Frihed og for Sandhed! Vid, kære Alle, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen virkelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! og Vær i Glæde!)Oversættelse: Margit Villumsen

8.10.15

Danish -- Sheldan Nidle – 5. oktober 2015Sheldan Nidle – 5. oktober 2015

6 Cauac, 12 Tzotz, 12 Manik

Dratzo! (Sirisk for Højt Elskede Sjæle!) Forskellige positive faktorer forenes for at sikre, at jeres velsignelser vil blive modtaget af jer snarest. Vores jordiske allierede har aftalt en tidsplan, som nu er i gang. Som vi sagde sidste gang, er en stor bevægelse af midler til ekstremt sikre depoter afsluttet. Det næste skridt er at se til, at disse midler kan placeres sikkert i distributionscentrene. Vores samarbejdspartnere rapporterer, at foranstaltningerne næsten er færdige. Det er vores allieredes hensigt, at I tager disse midler i besiddelse så hurtigt som muligt. Derfor er tiden for de forskellige ulovlige regimer ved at være slut. Således er de, der længe har gjort det beskidte arbejde for deres chefer, for størstedelen i husarrest. Store anholdelser vil blive offentligt, når slynglerne sikkert kan overføres til særlige midlertidige områder. Lederne af det onde bureaukrati bestående af bankfolk og modbydelige forretningsfolk vil blive arresteret, når ny forvaltning er klar til at træde frem på scenen. Indtil da har vi begrænset deres tidligere ubegrænsede magt. De mørkes dage og deres afskyelige manipulation med jer er dybest set ovre! Forude venter jer dage fyldt med meget mirakuløse nyheder!

Denne serie af opgaver forventes også at lukke et globalt psykisk netværk af særligt uddannede unge med stærke psykiske evner, som blev sat i kraft i 1950'erne og 60'erne. Deres managere har gennem årtier skabt særlige vilkår, hvor dem med de rette mentale profiler har gjort en lang række af forfærdelige og afskyelige forbrydelser mulige. Netværket fremlægger også særlige forslag for subtilt at kontrollere og manipulere alle. Det forfærdelige netværk vil blive "lukket ned", når de oligarki-kontrollerede regimer ikke er mere. Som I kan se, fortsatte den mørke klike mange af de idéer, som blev givet til dem af deres tidligere herrer, Anunnakierne. På nuværende tidspunkt har vi begrænset virkningerne af dette program og en række andre, som bliver brugt af mørket til at blande sig og forstyrre jeres daglige liv. Vi kan ikke helt eliminere dem endnu, da livet for dem, der udøver de nedrige gerninger, er i konstant fare. Vores hensigt er at "skaffe" en række af sådanne programmer "af vejen", når det rigtige tidspunkt viser sig.

I er på en vej, som hurtigt vil føre til højere og højere bevidsthed. Undervejs vil I opgive skikke og opfattelser, der ikke længere gælder for jer eller jeres samfund. Det er disse ændringer, der vil vise, hvor I er på vej hen. Da de Atlantiske eksperimenter sænkede jeres bevidsthedsniveau, tilegnede I jer visse skikke på grundlag af de forslag, som I fik af Anunnakierne. Disse mange skikke skal smides væk og nye skal blive normen. For eksempel vil ulighederne mellem mænd og kvinder forsvinde. Jeres samfund vil indføre skikke, som på mange måder afspejler vores egne. Andre vil være begyndelsen på metoder, som nøje ligner det galaktiske samfunds. Når vi lander, agter vores mentorer at vise jer, hvordan jeres nye overbevisninger udviklede sig, efterhånden som jeres bevidsthed udviklede sig. Denne udvikling er noget, vi generelt forventede. Jeres gamle skikke er baseret på jeres frygt og visse kontrollerede overbevisninger. Nu kan I gå ud over dette. Jeres mentorer ønsker at tale med jer og forklare den naturlige proces, når I vender tilbage til den, I engang var.

Transformationsprocessen vil forberede jer til at tage en masse data ind, som jeres mentorer vil forklare. Denne proces kan ofte være forvirrende. En række menneskelige samfund i andre verdener har oplevet transformationsprocessen. Hvad der gør jeres så unik, er, at I faldt fra fuld bevidsthed til begrænset bevidsthed. Vi har hjulpet en række samfund til at nå deres fulde potentiale. Vi bruger disse tider som en indlæringskurve for at måle, hvad der nu sker med jer. Ingen menneskegruppe har nogensinde gjort, hvad I gør. I hele galaksen befinder samfund sig på forskellige stadier i opfyldelsen af deres bevidsthedspotentiale. Normalt tager processen hundreder af tusinder af år med uafbrudt fremgang. I har endnu ikke været i stand til at skabe samfund, der er i stand til det tiltrængte sæt af forudsætninger. Således vil I blive skubbet fremad af os ved anvendelse af en bestemt variant af krystal Lysværelser, som kan bringe jer fra denne forarmede tilstand til fuld bevidsthed. Operationen tillades ved Himlens hellige dekreter. Tiden for jeres genfødsel kommer!

Velsignelser, kære Hjerter! Vi er jeres Opstegne Mestre! Himlens dimHekreter gør deres virkning, efterhånden som de mange bølger af energi og vores medarbejderes arbejde virkelig er fuldstændige. Der er en timing effekt, hvilket sinker, hvordan de forskellige midler og nye regler mødes og skaber et nyt velstående finansielt system. I lyset af det har vi et par forslag. For det første, lær at være gode ved jer selv. I er i virkeligheden ved at udvikle en ny version af jer selv. Den åndeligt bevidste er i stand til at være mere intuitiv og bevidst være bedre i stand til at opfatte de åndelige riger. Brug jeres fritid til at hvile, meditere og generelt komme mere i kontakt med jeres indre selv. For det andet, lær at spille på en lettere og mere bevidst måde. I bliver mere bevidste om riget på forskellige måder. Slap af og lær at bruge jeres opdagelser til at styrke mere positive udsigter. Mødes og bliv bedre i stand til at forestille jer, hvad I virkelig ønsker. Disse korte øvelser kan hjælpe jer til at erkende over for Ånden, hvordan I er vokset!

Det er klogt at lære at dele jeres yderst positive nye bevidstheder med hinanden. Åndelig viden handler om at dele jeres glæder med hinanden. Vi mennesker elsker at være i fællesskaber. Vi Mestre mødes ofte for netop at gøre det. Vi beder og synger sammen for at hjælpe vores globale menneskelige fællesskab. Processen kommer naturligt til os. Efterhånden som I vokser i bevidsthed, begynder I ligeledes at se kraften ved positiv og guddommelig handling i fællesskab. Hvad det kan udrette, er virkelig forbløffende! Når I praktiserer det over tid, kan I også opdage dets herlige kraft. Det efterlader jer i glæde at hjælpe en anden og viser dem en vej at vokse. De guddommelige venlighedshandlinger er yderst tilfredsstillende. Når I gør det til en fast vane, lærer I, hvordan handlingerne virkelig rører det Guddommelige! Vær en, der følger sit hjerte og praktiser kærlighedsvejen!

Hjertets vej er det guddommeliges og det helliges vej! Det er Himlens energi, der flyder dybt inde i jer! Når I først gå ud over jeres magiske ritual, går I til en særlig Mester, hvis kærlige opgave er at lære jer, hvad Himlen sådan ønsker, I skal gøre. Når først I mestrer det, vænner I jer hurtigt til jeres hellige pligter. De bliver hurtigt naturlige for jer, så I med succes befinder jer på jeres vej. Vi Mestre mødes ofte og fortæller vores vidunderlige historier om, hvordan vi efter mange livstider på Jorden fik en stor tildeling. Det blev opnået gennem en række eksemplariske livstider. Optagelsesceremonien var virkelig herlig. Det, i vores tanker, er for at afspejle, hvad I vil gå igennem i Krystal Lysværelserne. Vær derfor kloge og følg jeres hjerter mod en virkelig positiv og yderst vidunderlig oplevelse!

I dag gennemgik vi mere af, hvad der sker omkring jer. Riget nærmer sig hurtigt det punkt, hvor det vil gå gennem de første af mange bevidsthedsstadier. Efterhånden som I passerer gennem hver enkel med succes, så fryd jer! Vid, at I er stadig tættere på fuld bevidsthed og jeres eget galaktiske samfund. Vid, kære Alle, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen virkelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! og Vær i Glæde!)


Website: 
Planetary Activation Organization
Oversættelse: Margit Villumsen

1.10.15

Dansk -- Sheldan Nidle – 29. september 2015Sheldan Nidle – 29. september 2015


12 Eb, 5 Tzotz, 12 Manik


Dratzo! (Sirisk for Højt Elskede Sjæle!) Verden fortsætter med stadig at gøre yderligere fremskridt. Vores jordiske allierede rykker elementerne til et nyt banksystem i position. Den mørke klike kan ikke længere stoppe det uundgåelige. De gamle familier i både Europa, Amerika og selvfølgelig Kina etablerer de endelige fonde, hvorfra et stort hav af penge vil flyde. De, der er blevet udpeget til både at stå for udbetalingerne og for sikkerheden, kender det rette guddommelige tidspunkt at færdiggøre deres specielle opgaver. På nuværende tidspunkt står kliken over for en række kriser, som blot er tegn på, at flowet er meget tæt på at ske. Tiden for enden for ​​de modbydelige oligarker har tilsyneladende taget alt for lang tid om at ske. Vi nærmer os oktober måned i den gregorianske kalender. I Vesten er det traditionelt en tid med uhygge, hekse og spøgelser. Faktisk repræsenterer den det tidspunkt, hvor det mægtige Atlantis, jeres gamle hjem, sank i havet. Begivenheden fandt sted i starten af ​​Zac (den hvide måned). Denne tid kaldes Allehelgen (Halloween - hellig aften), da Lysene (atlantiske væsner) tog afsted til deres nye hjem i Kentauren. Det er kun en forunderlig tilfældighed, at denne periode blev en tid, hvor I får jeres velsignelser!

Hvad der sker i jeres verden, er en massiv ændring af, hvordan virkeligheden fungerer. I tidligere tider var oligarkiet i stand til at afgøre, hvad der skulle ske og kunne sikre sig, at det blev gennemført som planlagt. Denne magt er nu blevet dem nægtet. En revolution mht. migrationen af ​​folk, magt og penge har startet en overgang, der om kort tid vil kulminere, til en helt ny måde at gøre tingene på. Det påvirker ligeledes, hvordan de enorme pengesummer skal omfordeles i jeres verden. Omfordelingen vil i sidste ende forårsage, at klikens magtbase smuldrer og deres regeringer mislykkes. Resultatet af den hurtige globale overgang er, at velstand spredes samtidig med, at der sker ​​en stor global omstilling af jeres nuværende globale valutaer. De endelige skridt omfatter guldbaserede valutaer og en ny måde, hvorpå jeres banker fungerer. De enorme ændringer vil bringe jer forvaltning, der er dedikeret til en tilbagevenden til ægte demokrati og til etableringen af ​​et meget bredere begreb mht. "folkets magt". Det er en tilbagevenden til ægte forfatningsmæssig forvaltning.

Lige nu bliver I bombarderet med et væld af energier. Energierne hjælper yderligere Himlen med subtile justeringer af jeres fysiske, mentale og følelsesmæssige aspekter. Formålet med disse særlige justeringer er at gøre det lettere for jer at absorbere de nye energier, der langsomt hæver kroppens grundfrekvenser. Energierne må højnes, da forskellige nye komponenter skal tilføjes af vores lægehold. Det vil gøre det muligt for jer bedre at stabilisere jer, når I rammes af det lejlighedsvise store kvantum energier, der kommer fra den galaktiske kerne. De kommende ændringer vil yderligere ændre jer mht. en række nye grundopfattelser. Vores mentorer kræver, at I er åbne for en række realiteter med hensyn til jeres oprindelige "fald" fra fuld bevidsthed. Himlen ønsker, at I lærer, hvorfor disse enorme skift i bevidsthed opstod. Dengang var atlanteanerne desperate efter at få hjælp fra deres mørke allierede. De så, at en række andre "datter" kolonier var stærkt imod, hvad der var blevet gjort med Mu (Lemurien) og et oprør lurede.

De ændringer, der sker i jer, hæver jeres grundfrekvenser og gør jer mere bevidste om, hvordan mange af jeres livslange opfattelser gradvist ændrer sig. I bliver mere åbne med hensyn til den velvillige natur i forbindelse med kontakten fra den første flåde. Det vil også se på Amerikas rolle i et helt andet lys. Efter aksemagternes nederlag i 1945 antog det meste af verden en pro-amerikansk indstilling. Det har i høj grad flyttet sig og de fleste har nu et mere negativt syn. Trods de mange tragedier USA har stået over for, holder det stadig. Hvad der er ved at ske, vil i høj grad ændre denne stadigt voksende tro. Amerikas sande natur er ved at blive reddet fra oligarkiet. Hovedårsagen til denne ændring vil være NESARA og dens udbredelse over hele verden. En anden årsag er, at UFO tilsløringen officielt vil være slut. De amerikanske oligarkers imperium er forbi. Meningsløs krig er ovre! Alt, der vil være tilbage, er Kærlighed og Enhed med hele menneskeheden. En tid med fred og stor velstand ligger forude. Brug disse øjeblikke til at støtte Gaia og gør jer selv klar til fuld bevidsthed!

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Lysets positive energier fortsætter med at strømme ved større og større niveauer! Himlens energier bliver pumpet mod os fra galaksens centrale kerne. Energierne styrker hver enkelt af jer. Brug de vidunderlige og velsignede kræfter til at skabe en kollektiv vision for frihed og velstand. Vær positive og glade, da disse kraftfulde energier er i stand til at bringe en herlig forvandling til denne virkelighed. Halleluja! Hver dag hæver energierne jeres bevidsthed. Den mørke klike kan føle, hvordan deres tidligere stærke energier, der blev brugt til at forhindre Lysets sejr, glider væk. Glæd jer og foren jer i en stor vision, som føjer jeres kraft til Lysets. Vær taknemmelige over den Almægtiges måder! I bliver givet en sti af Lys til jeres drømme. Vores partnere fortsætter med at give os kun positive budskaber. I er på en rejse mod mirakler, som I ikke har set før.

Hver del af jeres fysiske, følelsesmæssige og åndelige legemer bliver påvirket af den store tilstrømning af åndelig energi. Det er derfor, vi beder jer om at være positive. Slut jer til menneskehedens fællesskab og bed og/eller mediter dagligt. Visualiser det rige, som I ønsker. De åndelige øvelser vil gøre det muligt for det nye rige at accelerere manifestationen af riget. Velstand og frihed er begyndt at komme frem. Føl den vidunderlige, dog subtile vision og brug jeres evner til at hjælpe Gaia og os med at skabe det nye rige. I løbet af de kommende uger vil begivenheder langsomt dukke frem. De vil gøre det muligt for en ny virkelighed at holde fast i sin transformation og puffe jer ind i det nye guddommelige sted. Når I nærmer jer den magiske tid, vil I se begivenheder ske, som mørket længe har forsinket. Det vil være en tid med spænding og mirakler! Vær tålmodige og giv slip på frustrationer. En ny verden nærmer sig!

Velsignelser. Vær ét med det, der sker nu over hele den store blågrønne klode. En stille revolution af episke proportioner indtræffer. Dens guddommelige rødder begyndte i de små finansielle bankvirksomheder, der ligger spredt rundt i Afrika, Europa og Nord- og Sydamerika. Disse velsignede handlinger fandt sted inden for de seneste få årtier og skabte et selvorganiserende socialt og mediemæssigt netværk. Vi har set denne trang til at være fri vokse og afvente en giver til i stor grad at udvikle disse små netværk til et middel til hurtigt at ændre ansigtet af det meget udskældte aspekt af menneskeheden. Vi velsigner jer og nærer vores fælles visioner for at se jer have fremgang. Vi glæder os over, hvad der sker for at se den guddommelige vision lykkes. Det vil ske sammen med en særlig fremgang og hellig magi vil indtræffe. Ud af disse små, men højt motiverede institutioner, vil en mægtig eg vokse. Tro på mirakler, vær stærk og blomstr i den Almægtiges navn! Hosianna! Hosianna! Hosianna!

I dag gav vi jer flere nyheder om, hvad der stille finder sted i verden. Gaia venter jer og ved, at I vil gøre, hvad der er rigtigt med de hellige ressourcer. Det er tid til at omorganisere og omgøre de globale samfund. Vær tålmodige og vid, at en stor bølge af velstand vil blive jeres! Vid, kære Alle, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen virkelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! og Vær i Glæde!)Oversættelse: Margit Villumsen

PUTIN

putin

ESOTERIC

inv

RICHARD DOLAN

NÃO ABANDONEM AGORA JULIAN ASSANGE